38
SLIKOKAZ ELEMENTI I KRITERIJI VREDNOVANJA U NASTAVI LIKOVNE UMJETNOSTI

Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Elementi i kriteriji vrednovanja slikokaza

Citation preview

Page 1: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

SLIKOKAZ

ELEMENTII

KRITERIJIVREDNOVANJA

U NASTAVI LIKOVNE UMJETNOSTI

Page 2: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

NIKAD ni o jednoj likovnoj temi

ne razgovaramo BEZ

slikovnoga priloga

UVIJEKo svim likovnim temamarazgovaramouzSLIKOVNI PRILOG

NASTAVA LIKOVNE UMJETNOSTI

Page 3: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

CRTEŽIGRAFIKEREPLIKEODLJEVIMAKETE

Page 4: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

FOTOGRAFIJA

Page 5: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

TEHNIČKA PODRŠKA

EPISKOP DIJAPROJEKTOR GRAFOSKOP

Page 6: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

RAČUNALO DIGITALNI FOTOAPARAT

PROJEKTOR

TEHNIČKA PODRŠKA

Page 7: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

brza i jeftina izrada dostupnost i razmjenaobrada i eksperiment

očuvanje okoliša

DIG

ITALN

A FO

TOG

RA

FIJA

Page 8: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

SLIKOKAZ je program. SLIKOKAZ je alat.

RAČUNALNI PROGRAM

Page 9: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

SLIKOKAZ je MULTIMEDIJALAN.

Page 10: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

SLIKA

GOVOR

TEKST

VID

VID

SLUH

PREDZNANJE

VIZUALNI KANAL

VERBALNI KANAL

MULTIMEDIJALNO ISKUSTVO I UČENJE

Sjetiti se informacija ČUTI VIDJETI ČUTI + VIDJETI

nakon 3 sata 70% 72% 85%

nakon 3 dana 10% 35% 65%

Page 11: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

ANTIČKA GRČKA ARHITEKTURA

DORSKI RED

KAPITEL

ABAKUS

EHINUS

SLIKA + RIJEČRIJEČ BLIZU SLIKE

INFORMACIJE U MALIM ZALOGAJIMA

PREDZNANJE UČENJE UZ SLIKOKAZ

Page 12: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

PRIKUPITIVREDNOVATIORGANIZIRATISINTETIZIRATI

PREZENTIRATI

SLIKOKAZ

INFORMACIJE

Page 13: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

POWERPOINT PRESENTATION

PRESENTER

PREDAVANJEPREDSTAVLJANJE

IZVOĐENJEPREZENTIRANJE

Page 14: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

KOMUNICIRANJE

Sve je u komunikaciji.Komunikacija je dvosmjerna.

Page 15: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

NESIGURNOST SAMOPOUZDANJE

JAVNI NASTUP

Page 16: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

NESIGURNOST SAMOPOUZDANJE

PRIPREMA VJEŽBA

Page 17: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

PRIPREMA

IZRADA

IZVEDBA

FAZEPROJEKTA

SLIKOKAZ

Page 18: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

IZVEDBA

Održavanje prezentacije u dogovoreno vrijeme uz slikokaz

SAMOSTALAN UČENIČKI

RAD

Page 19: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

IZRADA

Sadržaj

Scenoslijed

Dizajn

SAMOSTALAN UČENIČKI

RAD

Page 20: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

PRIPREMA

DOGOVOR S

PROFESOROM

TemaCiljCiljna skupinaTrajanjeMjesto održavanja

SAMOSTALAN UČENIČKI

RAD

Istraživanje

Page 21: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

ISTRAŽIVANJE

Promatranje djela vizualnih umjetnosti

Bilježenje

Razgovor sa stručnjacima

Odabir slikovnih priloga

Page 22: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

ISTRAŽIVANJE

Čitanje

Promatranje reproduciranih djela vizualnih

umjetnosti

Bilježenje

Odabir slikovnih priloga

Page 23: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

ISTRAŽIVANJE

Elementi vrednovanjaBodovi

6 4 2 0

Izvori informiranja

Opsežnost istraživanja

Točnost istraživanja

Interpretacija značajnih činjenica

Odabir primjerenih slikovnih priloga

Pokrivenost teme slikovnim prilozima

Alternativne točke gledišta

Page 24: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

SADRŽAJ

ISTRAŽIVANJE

Page 25: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

SADRŽAJ

Elementi vrednovanjaBodovi

6 4 2 0

Jasnoća sadržaja

Logična progresija ideja

Ideje potkrijepljene informacijama

Ideje / Informacije potkrijepljene slikovnim prilozima

Motivacijska pitanja za učenike

Zanimljivost sadržaja

Poznavanje sadržaja

Odgovori na postavljena pitanja

Page 26: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

SADRŽAJ

SCENOSLIJED

Page 27: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

SCENOSLIJED

Elementi vrednovanjaBodovi

6 4 2 0

Shematski pregled slikokaza

Utvrđeni brojevi slajdova

Utvrđen kronološki red slajdova

Utvrđeni naslovi slajdova

Odabrani slikovni prilozi slajdova

Utvrđeni tekstovi slajdova

Logično sekvencioniranje

Page 28: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

SC

EN

OS

LIJED

DIZAJNSLIKA+TEKST

IZRADA

Page 29: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

SLIKA

Elementi vrednovanjaBodovi

6 4 2 0

Usklađenost slike i govora

Usklađenost slike i teksta

Kvaliteta slika

Rezolucija slika

Veličina slika

Vjernost boja originalu

Izrez slika (Crop)

Kadriranje slika

Smislenost dizajna i/ili redizajna slika

Istaknutost važnih dijelova slike

Vizualna konzistentnost

Page 30: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

TEKST

Elementi vrednovanjaBodovi

6 4 2 0

Čitljivost

Odgovarajuća veličina slova

Razlika između naslova i podnaslova

Istaknutost ključnih pojmova

Odgovarajuća dužina teksta na slajdovima

Odnos boja pozadina i slova

Gramatička točnost

Pravopisna točnost

Tip slova (Font)

Page 31: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

ISTRAŽIVANJE + IZRADA

IZVEDBA

VERBALNA I NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

Page 32: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

GOVOR

Elementi vrednovanjaBodovi

6 4 2 0

Jasnoća govora

Razgovjetnost

Točnost izgovora

Tempo govora

Primjerena glasnoća

Naglašavanje značajnih pojmova

Dinamika govora

Page 33: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

KONTAKT S UČENICIMA

Elementi vrednovanjaBodovi

6 4 2 0

Održavanje vizualnog kontakta s učenicima

Korištenje bilježaka

Držanje tijela

Gestikulacija

Izrazi lica

Kretanje ispred panoa

Kretanje po učionici

Page 34: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

BILJEŠKE

KARTICE 1 KARTICA = 1 SLAJD

Page 35: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

SLIKOKAZ

ALAT

OBLIK KOMUNIKACIJE

DIO UKUPNE PREZENTACIJE

MULTIDISCIPLINARAN

Page 36: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

MULTIDISCIPLINARNOST

IZABRANI PREDMET

HRVATSKI JEZIKINFORMATIKALIKOVNA UMJETNOSTPSIHOLOGIJA

+

Page 37: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

BITI OSMIŠLJENA

BITI OBRAZOVNA

OTVORITI RASPRAVU

POTICATI KRITIČKO MIŠLJENJE

POTICATI KREATIVNO MIŠLJENJE

PREZENTACIJA

Page 38: Slikokaz u nastavi likovne umjetnosti

nekonvencionalnoDRUGAČIJE ideje

perspektive

DALJE

IZVAN OKVIRA novoBOLJE

EKSPERIMENT

učenjeznanjeUČENICI

SINTEZA

analiza

priča

GOVORSLIKA

umjetnost

jezik

VJEŠTINAMISLITI

gledati