Sl£¦gtsbog for - Sl£¦gtsbog for Gerda Margrethe Elkj£¦r, f£¸dt Thomasen, f£¸dt 1915 OCR kopi: Jens P

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sl£¦gtsbog for - Sl£¦gtsbog for Gerda Margrethe Elkj£¦r,...

 • Slægtsbog

  for Gerda M. Elkjær, født Thomasen, født 1915,

  Gennem kvindeled ætling af den adelige slægt Rosenørn.

  Bind 1

  Udarbejdet af sønnen Thomas Elkjær, Aars.

  1995

 • Slægtsbog for

  Gerda Margrethe Elkjær, født Thomasen, født 1915

  OCR kopi: Jens P. Kragh 16. marts 2015 Side 2 af 442

 • Slægtsbog for

  Gerda Margrethe Elkjær, født Thomasen, født 1915

  OCR kopi: Jens P. Kragh 16. marts 2015 Side 3 af 442

  Indhold

  Materialet til denne bog er indsamlet af Thomas Elkjær, dels på lokalarkiver og dels på Landsarkivet i

  Viborg. Under indsamlingen har han fået både inspiration og hjælp fra andre ivrige slægtsforskere,

  bl.a. fra Edith og Vagn Overgaard, Glerup. Hans Gjedsted, Støvring. Christian Sloth, Tove Nielsen,

  Frede Ørris, Henry Larsen, Axel Bach Nielsen, Billund, og Christen Nielsen, Gedsted.

  Det indsamlede materiale er derpå skrevet og redigeret 1994-95 af Anne-Lise Ø. Kræmmer og Anton

  Blaabjerg, Viborg.

  Indhold ............................................................................................................................................. 3 Forord af Thomas Elkjær. ................................................................................................................ 4 Slægtsforskning af Anton Blaabjerg. ............................................................................................... 6 Slægtens udforskning - din Danmarkshistorie ................................................................................. 7 Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt (1908-1979) har udtalt: ..................................................................... 7 Arkivvæsen og slægtsforskning ....................................................................................................... 7 Arkivbesøg ....................................................................................................................................... 8 Kilderne ............................................................................................................................................ 8 Udforskningen af denne forslægt ..................................................................................................... 9

  Proband: Ane 1: ......................................................................................................................... 13

  Barndomsminder fra Rolsiggaard i Knudstrup .......................................................................... 21

  1. generation: Forældre: Ane 2-3: .............................................................................................. 31

  2. generation: Bedsteforældre: Ane 4-7: .................................................................................... 37

  3. generation: Oldeforældre: Ane 8-15: ..................................................................................... 43

  4. generation: Tipoldeforældre: Ane 16-31:............................................................................... 51

  5. generation: Tip 2. oldeforældre: Ane 32-63: ............................................................................. 61

  6. generation: Tip 3. oldeforældre: Ane 64-127: .......................................................................... 89

  7. Generation: Tip 4. oldeforældre: Ane 128-255: ..................................................................... 123

  Bind 2 ....................................................................................................................................... 167

  8. generation: Tip 5. oldeforældre: Ane 256-511: ...................................................................... 189

  9. generation: Tip 6. oldeforældre: Ane 512-1.023: .................................................................... 249

  Bind 3 ....................................................................................................................................... 297

  10. generation: Tip 7. oldeforældre: Ane 1.024 - 2.047: ............................................................. 299

  11. generation: Tip 8. oldeforældre: Ane 2.048-4.095: ............................................................... 339

  12. generation: Tip 9. oldeforældre: Ane 4.096-8.191: .............................................................. 373

  13. generation: Tip 10.

  oldeforældre: Ane 8.192-16.383: ........................................................... 395

  14. generation: Tip 11.

  oldeforældre: Ane 16.384-32.767: ........................................................ 413

  Indholdsfortegnelse med alle aner. ………………………………………………………….. 429

  Bemærkninger til denne OCR-kopi: ............................................................................................. 425 Anetavele for Gerda Margrethe Elkjær, født Thomsen. .......................................................... 427

  Ane liste over Christensen og Thomasen sider….…………………………………………efter 442

 • Slægtsbog for

  Gerda Margrethe Elkjær, født Thomasen, født 1915

  OCR kopi: Jens P. Kragh 16. marts 2015 Side 4 af 442

  Forord af Thomas Elkjær.

  Vi er kun et led i slægtens lange kæde,

  kun et fnug at regne mod det store Alt,

  paa Vor Herres væv dog bliver et lille sæde,

  alle tråde på hans væv bli'r talt.

  Jeg vil gerne prøve at fortælle lidt om mig selv fra min tidligste barndom og ungdom.

  Jeg blev født i Nyrup i Gislum sogn 27. marts 1939 og er den ældste af os tre søskende. - Jeg havde

  mange interesser, især dværghøns, tamme vildænder og duer i mange racer, f.eks. trommere,

  skadeduer og tomlinger, som jeg handlede med. Dværghønsene rugede tit kyllinger ud. Jeg kan huske

  en især, hun lå på 16 æg, og der kom 16 kyllinger; det vidste jeg 8 dage før, fordi jeg havde æggene i

  et fad lunkent vand, og alle æggene vippede i det her vand.

  Med tiden blev det mere arbejde i mark og have, som jeg skulle være med i. Der skulle luges roer,

  hakkes i kartofler og graves tørv. Vi havde en mand til at grave tørvene, far tog overjord af, og jeg

  slæbte tørvene ud på en slæber med hesten som trækkraft; vi hjalp hinanden med at stikke, vende og

  stakke tørvene. Høet skulle slåes og stakkes, det var et stort arbejde, og så skulle der kalkes både

  stuehus og udhuse.

  Det varede til 16 års alderen, så fik jeg halvdelsplads, hos naboen 3 dage og 3 dage hjemme. 1.

  november 1956 fik jeg heldagsplads hos min farbror Niels, som var vores nærmeste nabo; der tjente

  jeg i 2 år. - Vinteren 1958-59 tog jeg på Rønde højskole. - 1. april 1959 kom jeg til at tjene hos Poul

  Thomsen i Nyrup ca. 1 km fra mit hjem, her blev jeg i godt 1½ år, altså til 1. november 1960. Så kom

  jeg til at tjene hos Ingvard Dollerup i Knudstrup i Vesterbølle sogn og tjente her til 1. november 1961.

  Min far blev syg i foråret 1961, ramt af en blodprop i hjertet; det bevirkede, at jeg flyttede hjem 1.

  november 1961. - I november 1965 syntes far, det blev ved tiden, at jeg skulle overtage ejendommen.

  Jeg var den eneste af mine søskende med landbrugsuddannelse.

  20. november 1965 overtog jeg så mit hjem, far og mor blev boende hos mig; men far fik kun lov til at

  leve til 7. december 1965. Jeg havde ejendommen i 11 år indtil 1976.

  Så flyttede mor og jeg herind til Aars på grund af mit syn, der blev aftagende. Men trods alt kunne jeg

  brodere stramaj og rejse til Viborg for på Landsarkivet at forske i slægtens historie. - Til at begynde

  med, vi var her i Aars, gjorde jeg haver i stand for folk. Men i de sidste tre år er synet taget så meget,

  at jeg har måttet holde op med det. Jeg kan stadig læse lidt endnu under en god belysning.

  Folk er utrolig gode mod os. - Tak til jer alle.

  Kærvej 83, Aars, august 1992

  Thomas Elkjær

 • Slægtsbog for

  Gerda Margrethe Elkjær, født Thomasen, født 1915

  OCR kopi: Jens P. Kragh 16. marts 2015 Side 5 af 442

 • Slægtsbog for

  Gerda Margrethe Elkjær, født Thomasen, født 1915

  OCR kopi: Jens P. Kragh 16. marts 2015 Side 6 af 442

  Slægtsforskning af Anton Blaabjerg.

  Som indledning til og motto for slægtshistorier bruges ofte dele af Jeppe Aakjærs Historiens Sang,

  skrevet 1916 til et historisk stævne i Skive. – Heri hedder det bl.a.:

  Som dybest brønd gi'r altid klarest vand,

  og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,

  så styrkes slægtens marv hos barn og mand

  ved folkets arv af dybe, stærke minder.

  Din egen dag er kort, men slægtens lang;

  læg øret ydmygt til dens rod forneden:

  årtusind toner op i gråd og sang,

  mens toppen suser imod evigheden!

  Vi søger slægtens spor i stort og småt,

  i flinteøksen efter harvens tænder,

  i mosefundets smykke, plumpt og rå1,

  i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.

  Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog

  har gemt et gran af slægtens ve og våde;

  nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,

  og løfte mig en flig af livets gåde.

  Som motto for specielt denne slægtsbog k