of 25 /25
1 E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320 Adobe PageMaker ili QuarkXPress... Riješena je dilema koji program koristiti za prijelom stranica... Adobe InDesign. PageMaker je bio hvaljen zbog jed- nostavnosti rada, QuarkXPress zbog mogućnosti, a sada imamo Adobe InDesign koji obuhvaća prednosti oba ova programa. Korisnici Adobe proizvoda će uživati, naći će veoma poznato sučelje, te će im to ubrzati snalaženje u ovom programu. Kako napraviti knjigu? Kao prvo odmah odlučimo o formatu. Recimo da će naš projekt biti skripta iz Adobe InDesign-a, formata A5, a stranica koliko ispadne. Ovdje je sve organizirano putem frame-ova, koji su jed- nostavno prazni okviri u koji ubacujemo što želimo, tekst, sliku... Svaki okvir ima niz simbolića kojima možemo poštimavati njih- ovu veličinu. Traka s alatom je veoma slična Adobe PageMaker-ovoj, s par korisnih dodataka, ali redom... Selection tool, alat za selektiranje - svaki korisnik bilo kojeg vektorskog programa znati će šta bi to bilo, s njim jednostavno copyright...dipl. ing. N. Brkić

Skripta Iz AdInDesign

Embed Size (px)

Text of Skripta Iz AdInDesign

Page 1: Skripta Iz AdInDesign

1E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

Adobe PageMaker ili QuarkXPress...

Riješena je dilema koji program koristiti za prijelom stranica... Adobe InDesign.

PageMaker je bio hvaljen zbog jed-nostavnosti rada, QuarkXPress zbog mogućnosti, a sada imamo Adobe InDesign koji obuhvaća prednosti oba ova programa.

Korisnici Adobe proizvoda će uživati, naći će veoma poznato sučelje, te će im to ubrzati snalaženje u ovom programu.

Kako napraviti knjigu?

Kao prvo odmah odlučimo o formatu. Recimo da će naš projekt biti skripta iz Adobe InDesign-a, formata A5, a stranica koliko ispadne.

Ovdje je sve organizirano putem frame-ova, koji su jed-nostavno prazni okviri u koji ubacujemo što želimo, tekst, sliku... Svaki okvir ima niz simbolića kojima možemo poštimavati njih-ovu veličinu.

Traka s alatom je veoma slična Adobe PageMaker-ovoj, s par

korisnih dodataka, ali redom...

Selection tool, alat za selektiranje - svaki korisnik bilo kojeg vektorskog programa znati će šta bi to bilo, s njim jednostavno

copyright...dipl. ing. N. Brkić

Page 2: Skripta Iz AdInDesign

2E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

pikamo po onom šta želimo promijeniti.

Direct Selection tool, direktna selekcija iliti bijela strelica - alat s kojim poštimavamo sadržaj okvira ili mjenjamo točke nekog objekta

Pen - korisnici Adobe Photoshop-a znati će raditi s tim alatom. U svakom slučaju, alat za dodavanje, oduzimanje točaka, ili naštimavanje krivulja same linije

Type iliti alat za tekst - s njim dobivamo tekst okvire, te i sam tekst, a ako malo duže držite miša na toj ikonici, dobiti ćete (od Adobe InDesign 1.5) i drugu mogućnost; stavljanje teksta na kakvu krivulju (korisnici CorelDRAW-a su to nazivali “th text to path”)

Pencil - još nešto što dolazi tek s Adobe InDesign 1.5 gener-acijom, alat za crtanje prostoručnih linija, i također tu se skriva još par alata, smooth olovka koja ispravlja neravnine na našim nevješto nacrtanim linijama, te erase olovka koja iste te briše ako fakat nisu čemu

Line - alat za crtanje linija

Rectangle Frame iliti pravokutni okvir - s njim dobivamo pravokutne okvire u koje ćemo smjestiti tekst ili sliku ili što već, a ako malo duže držite mišem isti alat, dobiti ćete još dvije mogučnosti koje bi činilo isto, smještale Vaše slike ili tekst u razne oblike.

Rectangle iliti pravokutnik - također crta pravokutnike, ali najobičnije, koje eventualno možemo bojati punom ispunom, ili gradient (ispunom u nijansama). Također sadrži još par alata za crtanje koje će korisnici bilo kojeg vektorskog programa sasvim dobro poznavati, alat za crtanje elipsi i alat za crtanje višekutnika, koji po našoj želji mogu biti i buduće zvijezde, krugovi i sl.

Rotate iliti rotacija- ukratko, alat za rotiranje

Page 3: Skripta Iz AdInDesign

3E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

Scale iliti nešto za poštimavanje veličine - ukratko, propor-cionalno možemo nešto umanjiti ili uvečati

Shear - ništa posebno, samo pomiče naše objekte po jednoj širini stvarajući nagib

Free transform - korisnici Adobe Photoshop-a znati će šta bi to bilo; alat koji ima mogučnosti svih transformacija, mijenjanja veličine, rotiranje, pomicanje itd.

Eyedropper - alat za krađu boje tj, kad ste jedva umiješali taman pravu nijansu naranđaste i želite ju još negdje ubaciti, upiknete boju i to je to.

Gradient - alat za igranje s bojom, tj bojanje u nijansama. Jedna od stvari koja je gadno falila starom Adobe-ovom proiz-vodu za prijelom - Adobe PageMaker-u

Hand - alat za pomicanje Vašeg dokumenta po ekranu. Mali trik, ako trenutno radite s alatom za selektiranje (crna strelica) stisnite razmaknicu i dobiti ćete ručicu

Zoom - alat za uvečavanje ili smanjivanje pogleda na doku-ment. Kratice preko tastature su ctrl + + i ctrl + -.

Fill - okvirić koji vam prikazuje s kojom bojom trenutno bojate

Stroke - okvirić koji vam prikazuje s kojom bojom trenutno farbate liniju

Swap ll/stroke - strelica s kojom možete prebacivati boju ispune u boju linije i obratno

Default ll/stroke - čini da se vratite na početne boje za ispunu i bojanje linije koje god da to bile

Page 4: Skripta Iz AdInDesign

4E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

Color - omogučava vam farbanje sa zadnjom bojom koju ste zamješali

Gradient - omogučava vam farbanje sa zadnjim gradientom koju ste zamješali

None - omogučava vam da počistite sve boje koje ste koris-tili

TRAKA S ALATOM

Page 5: Skripta Iz AdInDesign

5E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

place, import korak unazad,undo

redo zatamnjena slova, bold kosa slova, italic podvlačenje slova, underline

poravnanje lijevo poravnanje u center poravnanje justify slijedeća stranica prethodna stranica

pomicanje pogleda na dokument

automatsko ubacivanje teksta kroz stranice

dupliciranje objekata

ctrl + D ctrl + Z

ctrl + shift + Z

ctrl + shift + B

ctrl + shift + I

ctrl + shift + U

ctrl + shift + L

ctrl + shift + C

ctrl + shift + J

shift + page down

shift + control + page down

razmaknica,space i povlačenje mišem

shift + klik mišem na “uho”

ctrl + alt + povlačenje mišem

TIPS AND TRICKS

Page 6: Skripta Iz AdInDesign

6E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

Pages, Layers, Navigator, F12 - paleta u kojoj imate lakši pregled stranica vašeg dokumenta, ubacivanje novih stranica, ili brisanje suvišnih

Stroke, Color, Gradient, Attributes, F10 - paleta koja omogučava podebljavanje linije u tipogrfaskim točkama, daljnje podešavanje neke boje ili gradienta boje

Transform, Character, Paragraph, F9- paleta koja omogučava mijenjanje zičkih dimenzija nekog objekta, visinu i širinu, post-avljanje po x i y osi, rotacija, nagib i sl., zatim postavljanje karakteristika slova, bold, italic, regular, veličina u pt, debljina slova, razmak između slova, te postavljanje paragrafa redova, tipa poravnanje, uvlaka prvog reda, uvlaka, odlomaka i sl.

Align, F8 - mogučnost poravnanja dva objekta, ili distribucije tri i više

File...

Osim palete sa alatom svakako će vam trebati i par drugih, pa redom... (uključujete ih u

izborniku Windows)

Page 7: Skripta Iz AdInDesign

7E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

Osim uobičajenih, new, open, save, print, quit, close, ima i nekih novih

Open Recent - mali prečac za otvaranje bilo kojeg od zadnje korištenih dokumenata

Revert - izbor koji vam vraća vaš dokument na prethodno snimljenu verziju

Place - izbor koji ubacuje vanjske dokumente tipa slike i sl.Document Setup - ako niste poštimali format papira ili

broj stranica ili margine odmah pri otvaranju novog dokumenta, možete naknadno u ovom izboru

Edit...Hvala na Undo - korisnici Adobe PageMaker-a znati će kako

je raditi kad imate program s jednim jedinim Undo-om. U Adobe InDesign-u ih ima i do 300 mogućih koraka unazad

Step and Repeat - mogučnost da umnožavate neki objekt u koliko hoćete primjeraka i s položajem horizontalno i vertikalno odmaknutim od originala

Find/Change - stari problem s fontovima i neprepoznavan-jem hrvatskih dijakritičkih znakova je riješen ovim izborom tj, ako vaše č u ubačenom tekstu postane neki ludi simbol, ovdje ga možete vratiti i to važeći za cijeli dokument

Layout...

IzborniciFileEdit

LayoutType

ObjectView

WindowHelp

Page 8: Skripta Iz AdInDesign

8E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

Ovaj meni kontrolira vizualni izgled vašeg dokumenta i omogućava navigaciju kroz sami dokument, te ubacuje numer-aciju na vaše stranice... kak je on dooobar

Type...Sve što se tiče slova, redova itd

Object...Sve što se tiče transformacije vaših objekata po bilo kojem

pitanju, mijenjanje redoslijeda pojavljivanja, arrange, grupiranje i odgrupiranje, zaključavanje objekata da se nestašni kakvi već jesu ne bi pomakli, uređivanje rubova nekog geometrijskog lika iliti kako od šesterokuta dobiti zvijezdu

View...Sve što se tiče načina gledanja na vaš dokument. Ono najbit-

nije zumiranje i umanjivanje pogleda možete izvesti i na brži način, preko tipkovnice, kombinacijom tipki ctrl + + i ctrl + -. Također u tom izborniku imamo izbor prikrivanja pogleda na linije okvira ispisa teksta, te prikrivanje ravnalica i vodilica. Preporuka: prilikom uređivanje nekog dokumenta uključene ravnalice te podešavanje vodilica će imati višestruke koristi za poštimavanje vašeg dokumenta, a još veće mogučnosti preciznog postavljanja objekata dobiti ćete upotrebom mreže, document grid.

Windows...U ovom izboru možete prema potrebi paliti i gasiti palete sa

naredbama:- transform, reference point - određuje točku objekta od koje

će se transformacija vršiti, x, y određuje lokaciju objekta, W, H određuje širinu i visinu objekta, skala po x i po y osi, određuje transformaciju objekta ponjihovoj širini ili visini, rotacija objekta - moguće ju je izvršiti pod određenim stupnjem pojavljivanja, te zadnje, stvaranje nagiba objekta, tj. rotacija objekta samo po jednoj dužini.

- poravnanje, align - poravnati objekte znači da ih postavite

Page 9: Skripta Iz AdInDesign

9E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

po nekoj njihovoj horizontalnoj ili vertikalnoj osi. Da biste izvržili poravnanje potrebno je selektrirati barem dva objekta, da ih dis-tribuirate barem tri objekta.

- pages, paleta koja je podijeljena na dva dijela, jedan dio palete prikazuje sve stranice dokumenta u malom, pri čemu na najbrži način, dvoklikom, možemo stići na neku željenu stranicu, ubaciti novu stranicu, izbrisati suvišnu, ili duplicirati (pripazite, novi duplikat će se ubaciti iza trenutno prikazane stranice). Korištenjem tipki ctrl ili shift možete npr. ukloniti i više stranica odjednom ili jednostavno drug povući stranicu te joj time promi-jeniti redoslijed

- layers, rad sa slojevima, “layer”, omogućava lakši rad sa različitim objektima, s obzirom na mogučnost “skrivanja” pogleda na objekte određenog sloja i sl.

- navigator, brži način za povečanje ili umanjenje pogleda na dokument

- swatches, paleta preko koje je moguče koristiti procesne ili spot boje

- swatch libraries, biblioteka postojećih boja iz Pantone i sličnih kataloga

- stroke, paleta za podešavanje debljine linije- color, paleta za dobivanje boja iz CMYK color sustava- gradient, paleta za dobivanje nijansiranih boja iz CMYK

color sustava- attributes, stvaranje mogučnosti neprintanja ispune ili

vanjske linije nekog objekta- libraries, mogučnost da objekte ili tekst sačuvate u biblio-

teci i lako ih ubacite u neke nove dokumente. Najbrži način bi bio da dotični objekt drag and drop prebacite u biblioteku i time sačuvate za daljnje korištenje. To bi zamjenjivalo dosadašnju metodu prebacivanja dokumenata s copy-paste tehnikom.

Page 10: Skripta Iz AdInDesign

10E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

PRVO POGLAVLJE

SVE O TEKSTU

Tekst možemo “plejsati” u rich text formatu, ekstenzija .txt, ili jednostavno kopirati iz programa u kojem je pisan, najčešće Word-a.

Postoji mogučnost da se tekst ubaci automatski na daljnje stranice, autoow teksta, pri čemu držimo shift pri-

likom pikanja na “uho” prve strane.

Samo formatiranje teksta obavlja se u uključenim paletama character i paragraph (Window/Transform) i obuhvaća tipične bold-italic-poravnanje-character spacing-

uvlake-prored i slične naredbe.

Stvaranje gotovih stilova olakšava daljnji rad na for-matiranju teksta. Preko paleta Type-character style i paragraph style imamo mogučnosti “usnimiti” određene

Page 11: Skripta Iz AdInDesign

11E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

postavke željenog stila i dalje ga koristiti u ostalim doku-mentima. Zatim, nakon što smo odredili stil pisanja sli-jedi usklađivanje teksta sa objektima dotičnog doku-menta. U tu svrhu koristimo Object-Text Wrap.

I na kraju svakako, ako dođe do određenih problema zbog neprepoznavanja hrvatskih dijakritičkih zna-kova, mijenjamo ih pod opci-jom Edit-Find/Change. Isto važi i u slučajevima da morate cijeli neki naziv ili sl. promijeniti, npr. netko vam nakon što ste sve sjajno ure-dili kaže da u cijeloj literaturi umjesto riječi kupus mora pisati zelje...

Desni klik dok koristite tekst alat na određenom paragrafu dati će Vam dodatne mogučnosti, npr. ubacivanje specijanih karakteristika kao što su neki od najčešće

korištenih simbola, … © ® §, zatim ubacivanje praznog prostora, te ono najbitnije, mogučnost ubacivanja Page Break-a (loma stranice, određeni dio teksta isključivo počinje od slijedeće stran-ice), Column break-a, tj. lom stupca, te Odd i Even break, tekst se lomi isključivo od parne ili neparne stranice. Osim toga imamo i Change Case, mogučnost promjene slova, kurent slova u ver-zalna, te varijacije.

Page 12: Skripta Iz AdInDesign

13E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

VAŽNO! PRIJENOS PRATEĆIH DOKUMENATA JEDAN JE OD DVA KRITIČNA UVJETA VJERODOSTOJNA PRIJEN-OSA DOKUMENATA NA UDALJENO RAČUNALO. DRUGI UVJET JE TAJ DA SU NA DRUGOM RAČUNALU INSTALI-RANA PISMA KOJA SE U DOKUMENTU KORISTE. ZA ISPIS NA FILM IZ SAMOGA DOKUMENTA OBIČNO MORAMO PONIJETI SPECIFIČNA PISMA KOJIMA RASPOLAŽEMO, JER NE MORA BITI PRAVILO DA U REPROSTUDIJU IMA PISAMA IDENTIČNIH NAŠIMA. DEŠAVATI ĆE SE DA PROPUSTITE OBAVITI TU OPERACIJU. CIJENU NAŠE POGREŠKE ĆEMO UMANJITI AKO, SVAKAKO, PREGLEDATE FILM PRIJE PUŠTANJA U TISAK.

Page 13: Skripta Iz AdInDesign

14E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

DRUGO POGLAVLJE

SVE O BOJI

U izborniku Window/Swatches imamo mogućnosti stvaranja nove boje, New, promjenu denicije postojeće boje, Swatch Option, uklanjanje odabrane boje. Osim odab-

ranih boja u paleti se pojavljuju i četiri dopunska izbora boje koje nije moguće mijenjati, None tj. odsutnost ispune ili opcrta geometrijskih likova, Paper za kolornu ispunu podloge, papira na kojem se tiska, Black za procesnu crnu boju koja je zadana, Registration, za puni ton u svakoj separaciji. Registration se često koristi za razne priručne, improvizirane pasere, pomoćne nišane za točno centriranje ispisa separacija gračke pripreme jedne preko druge.

A ako Vam se baš neda kemijati s miješanjem boja u cmyk color sustavu, možete koristiti postojeću biblioteku boja Window/Swatches Libraries.

New Color Swatch...New Gradient Swatch...

Page 14: Skripta Iz AdInDesign

15E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

Daljnje mogučnosti su bojanje u nijansama boja, gra-dientu, što PageMaker nije imao. Tko je imao prilike koris-titi bilo koji grački program, razumjeti će pojam gradienta. u svakom slučaju i ovdje mogučnosti obuhvaćaju linearnu i radialnu mogučnost nijansiranja više boja.

Page 15: Skripta Iz AdInDesign

16E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

Mala vježba...Napravi boju; 40% magente i 80% žute

Napravi gradient između 100% žute i 56% magente-74% žute

Page 16: Skripta Iz AdInDesign

17E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

Prvo odredimo lijevu i desnu glavnu stranu. Što se nalazi na njima nalaziti će se i u ostatku dokumenta. Postavimo ravnalice, footnote i najbitnije, numeraciju preko izbora Lay-out-Insert Page Number.

Preko uključene palete Window-Pages možemo ubaci-vati nove stranice, Insert, Duplicirati, te poništavati, Delete. Izbor Section Option omogučava stvaranje novih poglavlja, te nove numeracije. Izbor Apply Master omogučava da poništimo ili dodamo objekte master stranice na trenutno otvorenu stranicu. Save as Master, omogučava da trenutno otvorena stranica zajedno sa svojim karakteristikama bude postavljena za master stranicu. U paleti Pages jednostavnim klikom na ikonicu koja pred-stavlja dotičnu stranicu dol-azimo na samu stranu, te tehnikom drag and drop možemo mjenjati redoslijed pojavljivanja stranice.

U izborniku Layout pod izborom Margins and Columns podešavamo margine i broj stupaca našeg dokumenta, te kreiramo ravnalice dokumenta prema broju redova i stupaca. Da se ne bi zbunjivali, ako želite već upisan tekst prebaciti u, recimo, dvije kolone, služite se opcijom Object-Text Frame Option.

Pri ubacivanju novih stranica, Insert Pages, imamo mogučnosti da se nove stranice prikažu nakon ili prije trenutno prisutne, na kraj dokumenta, ili na početak dokumenta.

Pri potrebi da si olakšate postavljanje i poravnavanje objekata po nekoj x ili y osi, uključite u izborniku View opcije Show Baseline Grid ili Document Grid, te mogučnost Snap to Document Grid pri čemu će Vaše postavljene vodi-lice biti “ljepljive” kod pomjer-anja objekata.

TREĆE POGLAVLJE

SVE O STRANICI

Page 17: Skripta Iz AdInDesign

18E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

Da biste promijenili pogled na stranicu ili cijeli dokument jedan od načina je korištenje palete navigator koja ima mogučnosti od 5% do 4000% uvečanja tj umanjenja. Osim toga imamo i desni klik gdje su mogučnosti uvečanja i uman-jenja, te mogučnost postavl-janja pogleda na pravu veličinu, ili na cijelu ploču.

Page 18: Skripta Iz AdInDesign

19E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

ČETVRTO POGLAVLJE

ŠTO DALJE?

Preigth

Preigth je izvanredna mogučnost da “nabrzaka” pregle-date svoj dokument, s obzirom na korištene fontove, te link-ove. Ikona žutog trokuta je znak za uzbunu. U prikazanom slučaju problem je bio što je par graka bilo u RGB color sustavu. Inače sve ubačene grake obrađene su u Adobe Photoshopu i snimljene u .jpg formatu uz rezoluciju 72 dpi, te u Adobe InDesign ubačene izborom File/Place.

Mala napomena! Da “olakšate” vlastiti dokument postavite gle-danje na graku na nižu rezoluciju. Taj prikaz ne daje pravu

sliku o graci, ali ubrzava rad u dotičnom dokumentu.

Page 19: Skripta Iz AdInDesign

20E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

Package

To bi se moglo nazvati “sakupljanjem stvari za izlaz”. Izaberite mogučnost File/Package. Ako ima ikakvih prob-lema InDesign će Vas obavijestiti prilikom pakiranja s izvještajem prethodno spomenutog Preigth-a. Ako želite “obilježiti” svoj dokument još nekim karakteristikama ispu-nite Printing Instructions dijalog.

Obratite pažnju na opcije u Package dijalogu. Svakako uključite fontove i link materijale (ako ih ima u Vašem dokumentu). U principu,

uključite sve. Od viška glava ne boli....

ubačene grake

original dokumentasvi fontovi tog dokumenta

Page 20: Skripta Iz AdInDesign

21E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

Eksport u PDF

PDF je izvanredan izlaz za Vaš dokument napravljen u InDesignu iz više razloga. Kao prvo, obično dokumenti prebačeni u PDF format su mali formatom.

Kako napraviti PDF?U File/Export dijalogu izaberite eksportiranje kao Adobe

PDF, zatim izaberite stil eksportiranja, a zatim...Subset Fonts - zamjena fonta je način da se zadrži veličina

PDF datoteke malom. Subsetting znači da će se u PDF doku-mentu naći samo znakovi koji se stvarno i koriste u originalu. Ako se želite osigurati da ćete uključiti uvijek sve fontove post-avite subset fonts na 0%.

Color - imate tri opcije. Prva je Leave Unchanged, koja je najbolja opcija, ako ste preigth-om provjerili svoj dokument i znate da su sve slike u dobrom color modu. Ostale opcije su RGB ili CMYK sustav. Pripazite pri izboru. Preporuka kod izrade doku-menata za tisak... sva ubačena graka neka Vam bude u cmyk color sustavu, i u ovom izboru komotno možete ostaviti na izboru Leave Unchanged, ostavi nepromjenjeno.

Imported Graphics - Visoka rezolucija, High Resolution, podrazumjeva da je sva rezolucija uključena. Low Resolution, niska rezolucija, podrazumjeva da je rezolucija grake pod 72 dpi. Ako namjeravate printati svoj PDF dokument stavite na visoku rezoluciju, u slučaju potrebe da se samo ekranski prikazuje Vaš doku-ment stavite na nisku rezolu-ciju, jer time Vaš dokument će biti neusporedivo manjeg for-mata u baytima.

Također možete izabrati “omit” Vaše grake, ali oprez... to podrazumjeva izbjegavanje grake, tj. da InDesign

Page 21: Skripta Iz AdInDesign

22E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

uključuje OPI komentare na ubačenu graku rađe nego graku samu. Ako nemate želju za tom vrstom rada svakako sve tri omit opcije držite isključene.

Crop Image Data to Frames - sasvim dobra mogučnost. Podrazumjeva da će neku ubačenu graku koja je u dokumentu

“cropana” izrezati samo u nalnu sliku, i time opet smanjiti veličinu PDF-a.

View PDF after Exporting - uključivanje te opcije automatski postiže da pogledate svoj novonastali PDF dokument.

Compression - moguči izbor za kompresiju slike u boji i slike u sivoj skali je JPEG ili ZIP. Zip kompresija je najbolja za linijski crtež i Bitmap sliku s velikim područjima jednolične boje. JPEG je najbolji za fotograje i sl. Svaki od tih tipova kompresira, s tim da ZIP to čini kao 4-bitnu i 8-bitnu graku, dok JPEG kao Mini-mum, Low, Medium, High i Maximum kvalitetu

Pages and Page Marks - gračari će razumjevati izraze poput

Registration marks koji se pojavljuju na sve četiri strane arka, te na svakoj ploči. Oni omogučuju da se prilikom montaže lakše postave separirane boje.

Crop marks - pojavljuju se na svakom uglu arka. Određuju gdje se reže sam papir prema veličini papira koja je postavljena u Document Setap-u.

Density control bar - pojavljuje se na vrhu stranice, im sas-

Page 22: Skripta Iz AdInDesign

23E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

toji se od skale sive boje od bijele do crneColor control bar - pojavljuje se, također, na vrhu stranice, i

prikazuje reprodukciju korištenih bojaFilename and save date/time - upisuje ime dokumenta i

kada je sačuvan.

Page 23: Skripta Iz AdInDesign

24E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

Formatiranje dokumenata za distribuciju

Pri formatiranju dokumenta moramo biti sigurni da su svi objekti ispravno ubačeni u InDesign, i da nema elemenata koji bi mogli prouzrokovati probleme prilikom izlaza. Zato svakako, prije izlaza Vašeg dokumenta dobro provjerite slijedeće dijelove:

Bitmap grakaNajbolja opcija za format ubačene grake jeste da je u

TIFF-u. Kao što ste vidjeli, može se bez problema ubaciti i doku-ment PSD formata, ali mogući su problemi kad takav dokument stigne na lmovanje, nekompatibilnost i sl.

Nakon što ste ubacili, place, graku, pogledajte link paletu,

PETO POGLAVLJE

SVE O LINKOVIMA

Page 24: Skripta Iz AdInDesign

25E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

File/Links. Pod tom paletom naći ćete sve informacije o dotičnoj ubačenoj graci, pod izborom Link Information, i te informacije će Vam dati izvještaj da li će, eventualno, ubačena graka stvarati probleme prilikom izlaza. Ako je u izvještaju navedeno da je Vaša graka, npr. u PSD formatu i RGB color prostoru, snimite origi-nal kao TIFF, CMYK color prostora, te u paleti Link Information obavite Update. Ako ste dotičnu graku u međuvremenu pre-imenovali, obavite upis promjene linka na izbor Relink.

Rad s EPS dokumentimaEPS format ima dobrih i loših strana. EPS se obično upotre-

bljava kao format za linijske crteže, logotipe, i drugu graku koja sadrži vektorski crtež. EPS je u tim slučajevima bolje koristiti od eksportiranja u bitmapu radi toga što sačuva vektorsku sliku bez prevođenja u piksele. Također, slijedeća pozitivna stvar kod EPS formata je što su to dokumenti relativno male veličine. Najveći problem kod EPS dokumenata je problem fontova. Pošto doku-ment prebačen u EPS format ostane kao vektorski zapis, svakako se pobrinite da konvertirate sve fontove u krivulje ili da sve fon-tove koje ste koristili u dotičnom dokumentu također proslijedite na ispis.

FontoviVečina studija za lmovanje ima vlastitu veliku biblioteku

fontova, ali ne možete očekivati da će zaista imati sve fontove koje ste vi koristili u dokumentu koji šaljete na ispis. Najbitnija stvar koju morate zapamtiti jeste da uz dokument pošaljete i sve svoje korištene fontove.

Page 25: Skripta Iz AdInDesign

26E d u K o n - Teslina 14/2, Zagreb, 01/4811-320

Adobe InDesign očekuje da imate instalaciju drivera post-script pisača. U prvom slučaju ispis našeg dokumenta je namješten na printanje u tri kopije s obaveznom uključenom collate opcijom, koja omogučuje da se naš dokument u cijelosti

isprinta prije nego što krene slijedeća kopija na ispis. Također, u ovom prim-jeru imamo namješteno da se printaju samo prva, treća, četrvta stranica, te sve od sedme do jedanaeste. U istom izboru možemo birati da li će nam se printati obje strane, ili samo parne ili neparne ako se radi o obostranom dokumentu, te ako smo naš doku-ment dijelili po poglavljima (Pages/Section Option), izbor koja poglavlja zaista želimo ispisati.

Također u print dijalogu možemo odrediti mogući ispis u separiranim bojama, te dodavanja oznaka tipa registration mark i sl (vidi poglavlje eksport u PDF).

ŠESTO POGLAVLJE

SVE O ISPISU