All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

SKRIP PENGACARA MAJLIS

by zaiictl

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

7,979

views

Comments

Description

Untuk kegunaan bersama...
Download SKRIP PENGACARA MAJLIS

Transcript

SKRIP PENGACARA MAJLIS PERASMIAN Seiring madah pantun bersambut Dalam senyum penghidang tamu Mesra berdakap kasih terpaut Persilakan tamu sambut dipintu Mengumumkan ketibaan ........................................................................................ diiringi oleh ........................................................................... *************************************************************************** Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera. Yang Berbahagia ........................................................................................., Yang Berusaha ............................................................................................., Ahli-ahli Jawatankuasa Hadirin & hadirat sekelian Alhamdulillah. Bersyukur kita ke hadrat Illahi kerana dengan kasih sayang dan izinNya kita dapat berhimpun bersama-sama bagi meraikan dan memeriahkan Majlis .................................. Saya bagi pihak JK Pengelola ....................................................... mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan ke majlis pada petang ini. *************************************************************************** Tetak buluh panjang sepuluh Mari jolok sarang penyengat Angkat tangan jari sepuluh Doa diminta biar selamat Majlis dengan ini mempersilakan Ustaz ....................... untuk membacakan doa. Dipersilakan. Amin Ya Rabbal Alamin. Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz .......... di atas bacaan doa itu tadi. *************************************************************************** Kalau dibentang seluas alam Kalau dilipat sebesar kuku Sejambak kata seuntai salam Degup bicara menusuk kalbu Tanpa melengahkan masa, untuk meneruskan majlis, dengan ini dijemput En. ......................... untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan tuan. Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas ucapan alu-aluan En. ............................ itu tadi. *************************************************************************** Seterusnya, majlis menjemput En. ..................................... bagi menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan tuan. Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas ucapan En. ............................................ itu tadi. *************************************************************************** Hadirin & hadirat sekelian, kini tibalah masanya bagi Majlis Perasmian ................................... Bagi menyempurnakan majlis ini, dijemput .............(perasmi)................ untuk menyampaikan ucapan beliau dan seterusnya merasmikan ................................................................................. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan tuan. Tanam lenggun tumbuh kelapa Terbit bunga pucuk mati Budi tuan kami tak lupa Sudah tersemat di dalam hati Hadirin yang dihormati sekalian, rasmilah sudah majlis kita pada petang ini. Setinggi penghargaan yang tidak terhingga dihulurkan kepada ................................................................ di atas kesudian tuan merasmikan majlis kami pada petang ini. *************************************************************************** Hadirin & hadirat sekelian, seterusnya adalah majlis penyampaian ........................................... Bagi menyempurnakannya, majlis mempersilakan ........................................ untuk menjemput serta mengiringi .................................................................... naik ke pentas. Dipersilakan tuan. *************************************************************************** Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih daripada pihak kami, majlis dengan segala hormatnya, mempersilakan .................................... untuk menyampaikan cenderamata kepada ............................................. Dipersilakan tuan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada ................................................. atas kesudian tuan menyampaikan cenderamata kepada ............................................................. sebentar tadi. *************************************************************************** Tuan puteri pergi ke Kuah Pulang semula sebelah pagi Kita bertemu akhirnya berpisah Diizin Tuhan bersua lagi Kalau ada sumur di ladang Boleh saya menumpang mandi Kalau ada umur yang panjang Di lain masa berjumpa lagi Selesailah sudah Majlis Perasmian ....................................... Saya bagi pihak JK Kerja Majlis, ingin mengucapkan terima kasih di atas kesudian hadirin dan hadirat sekelian kerana memeriahkan seterusnya memaknakan majlis pada petang ini. Akhir kata, saya memohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang mengendalikan majlis ini. Yang baik itu datangnya dari Allah, dan yang buruk itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya sudahi majlis dengan w.b.t wassalamualaikum warahmatullah hi wabaratuh.
Fly UP