SKP2203 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) BAB 1(b) Interaksi antara   Seni muzik

  • View
    277

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SKP2203 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) BAB 1(b) Interaksi antara   Seni muzik

TAMADUN ISLAM DAN

TAMADUN ASIA (TITAS)

BAB 1: INTERAKSI PELBAGAI

TAMADUN DI MALAYSIA:

PENGALAMAN SEJARAH

Dr. Amini Amir Abdullah

Interaksi antara pelbagai tamadun

Interaksi tamadun Melayu dengan China

Interaksi tamadun India dengan China

Nilai-nilai universal antara tamadun

Persamaan dan perbezaan nilai universal tamadun

Contoh interaksi bahasa antara tamadun

Contoh interaksi budaya antara tamadun

Contoh interaksi kebudayaan dan kesenian antara tamadun

Contoh interaksi ilmu antara tamadun

Pendahuluan

Interaksi ialah hubungan, pertemuan, dan

komunikasi yang berlaku antara

kelompok, masyarakat dan negara.

Proses interaksi didorong oleh:

i. agama (dalam perspektif tamadun Islam)

ii. semangat toleransi yang tinggi

iii. sikap saling menghormati dan

iv. semangat saling memahami antara satu

sama lain.

Pendahuluan

Kelangsungan tamadun

Sikap terbuka menerima sebarang perubahan dan

pengaruh tamadun lain.

Kesan interaksi antara tamadun:

i. Perkongsian nilai,

ii. Pemikiran,

iii. Model institusi

iv. Pemupukan nilai murni

v. Persefahaman kaum

vi. Jati diri

vii. Sikap keterbukaan

KESAN POSITIF DAN NEGATIF

INTERAKSI TAMADUN

Kesan Interaksi Tamadun Cina-

India:

i. Positif - penyebaran agama

Buddha, teknologi pengeluaran

gula daripada tebu, astronomi

dan kesusasteraan.

ii. Pembuatan kertas, bahan

letupan dan penggunaan

kompas dipelajari oleh tamadun

India.

Elemen luar yang diasimilasi

dan diadaptasikan dengan

budaya tempatan (local culture)

telah menjadi pemangkin bagi

sesebuah tamadun melangkah

maju ke tahap yang lebih tinggi.

Kesan negatif hasil

interaksi tamadun

ialah seperti

Peperangan Salib

dan Peristiwa

Holocaust

pembunuhan Yahudi

Eropah seramai 6

juta oleh Nazi

Jerman.

Perdagangan dan Interaksi Tamadun

Faktor yang dominan

Pedagang India dan Cina

ketika zaman Kesultanan

Melaka

Transmisi budaya dan adat

resam Melayu-India-Cina.

Interaksi Tamadun India dan Tamadun

Cina Dan Kesannya

Interaksi India-Cina sebelum

kurun ke-2 SM.

Peranan penting Laluan Sutera

Laluan perdagangan

Kurun ke-2M Interaksi India-

Cina berlaku di Asia Tenggara

dalam konteks perdagangan.

Kesan Interaksi Tamadun Cina-India (1)

Penyebaran Buddhisme

1. Zaman Han Timur Kurun Pertama Masehi

Agama Buddha dibawa masuk.

2. Wakil Maharaja dihantar ke India

mempelajari Buddhisme.

3. Kitab dan Sami Buddha dibawa masuk ke

China.

4. Pengalaman Hsuan Tsang selama 16 tahun

mendalami Buddhisme di India.

5. Mempelajari Bahasa Sanskrit dan

menterjemahkan karya mengenai Buddhisme.

Interaksi Tamadun dan Inisiatif

Penterjemahan

700 tahun Terhasil koleksi

Tripitaka

3673 teks dalam 15,628 jilid

Inisiatif 200 orang penterjemah

Tripitaka (mencakupi

Mahayana dan Hinayana)

Interaksi Tamadun Penyesuaian

Elemen Luar

1. Buddhisme disesuaikan dengan

budaya tempatan.

2. Ia juga disesuaikan dengan Daoisme

dan Confusianisme

3. Tidak menjejaskan agama asal

Buddha.

4. Tujuan: Lebih mudah diterima oleh

masyarakat

Interaksi Tamadun Cina Dengan Tamadun

India: Bahasa, Kesusasteraan dan Kesenian

Zaman Dinasti Sui Sumbangan Tamadun India

Ilmu fonetik bahasa Cina

(sebelumnya sukar

dipelajari) mengalami

perubahan drastik.

Manfaat diambil oleh

kesusasteraan Cina.

Peralatan muzik Cina.

Struktur muzik tujuh nota

setiap tala.

Kegemaran bangsawan dan tentera

Cina

Ilmu fonetik Sanskrit

dipelajari oleh orang Cina

dari India melalui ajaran

Buddhisme.

Kitab Buddha membekalkan

panduan dan rujukan dari

segi perbendaharaan kata,

tema, gaya dan genre.

Seni muzik dan alat muzik

(pipa dan konghou) India

Struktur muzik India

Muzik dan tarian dari India.

INTERAKSI TAMADUN MELAYU DAN

TAMADUN CHINA: SEJARAH

Hubungan antara China dengan Alam Melayu sudah lama wujud iaitu sebelum permulaan tahun Masihi

- Sejak zaman Dinasti Han (140-117 S.M).

Semasa pemerintahan Sun Quan (222-252 M), dua orang

utusannya telah melawat Funan dan negeri-negeri lain di Semenanjung Tanah Melayu dan Kepulauan Melayu serta

mengadakan hubungan diplomatik dengan mereka.

Pemerintahan zaman Dinasti Tang (618-907 M) telah mewujudkan

hubungan diplomatik dengan negara luar melalui pembukaan tujuh jalur jalan dagang dengan dunia luar, satu

daripadanya ialah perjalanan laut dari Guangzhou dengan India, Parsi dan Arab melalui Alam Melayu seperti

Semenanjung Tanah Melayu, Srivijaya, He-Ling (Jawa) dan lain-lain.

Interaksi Antara Pelbagai Tamadun

Interaksi membawa perkara dan hasil yang positif untuk pengembangan dan kemajuan sesuatu tamadun. Ia boleh membawa kepada pengwujudan penciptaan baru dan penemuan dalam sains dan teknologi. Sebagai contoh, orang-orang Islam pernah menerima kaedah orang-orang Greek dalam melakukan ujikaji. Tetapi orang Islam telah memperbaiki kaedah itu dengan lebih baik ditambah dengan semangat mengkaji yang tinggi, ketelitian dan sikap kesabaran yang tinggi dalam melakukan penyelidikan.

Hasil/Output

Percambahan Intelektual Penciptaan Baru Penemuan Sains/Teknologi

Proses Peningkatan

Terjemah dan Belajar Daripada Tamadun Lain

Interaksi dan Kontak

Interaksi Tamadun (MULA)

Proses Pinjam Meminjam

Transmisi Ilmu Pengayaan Ilmu Penambahbaikan Semangat dan Sikap Yang Tinggi

Signifikan Interaksi Tamadun 1

Interaksi antara tamadun juga boleh menyubur dan memperkukuhkan sesuatu tamadun. Apa tidaknya, tamadun yang banyak melakukan interaksi, akan membawa kepada proses pinjam meminjam dan transmisi ilmu pengetahuan dan maklumat.

Pengayaan ilmu akan berlaku dan ini menyumbang kepada percambahan intelektual dan membawa natijah yang bermakna.

Di era globalisasi ini, pengaliran maklumat akan memudahkan berlakunya interaksi tamadun.

Signifikan Interaksi Tamadun 2

Apabila berlaku interaksi ilmu antara tamadun, maka satu tamadun akan mempelajari ilmu daripada yang lain.

Maka, akan berlaku proses pemindahan ilmu terutamanya melalui cara meneliti sesuatu produk baru atau usaha penterjemahan karya asing ke dalam bahasa tempatan.

Para sarjana akan mempelajari bahasa asing sebelum melakukan usaha penterjemahan itu.

Interaksi Tamadun Melayu dengan Tamadun

India: Peminjaman Bahasa Sanskrit

Bahasa Sanskrit Bahasa Melayu

Karunia Kurnia

Duta Duta

Lembaga Lembaga

Candi Candi

Kala Senja Di kala senja

Pertiwi Pertiwi

Cara Secara

Mantra Mentera

Bahaya Bahaya

Mala petaka Malapetaka

Bencana Bencana

Interaksi antara tamadun juga akan menghasilkan

berlakunya peminjaman istilah dan bahasa asing

dan adaptasi bahasa dan istilah itu dengan bahasa

tempatan.

Contoh Peminjaman Bahasa

Portugis - Sepatu (Sepato), Almari (Armario), Sekolah (Escola), Limau (Limao), Garfu (Garfo), Jendela (Janela), Tualha (Tuala)

Latin - Esprit de Corp (kerjasama berpasukan), per se (semata-mata) dan magnum opus (karya agung)

Indonesia - Rumah Sakit, Bicara,

Sanskrit Lokakarya, Dasawarsa, Dewa (Deva), Sengsara (Samsara), Dosa, Duka (Dukkha), Rupa (Rupa)

Arab Nur, Wajib, Sunat, Solat, Allah, Nikah, Batin

Jawa Tempe, Adipati (Raja), Berangasan (Naik angin)

Inggeris Book (Buku), Mind (minda), Ball (bola), Komited (committed)

Cina - Tauhu Taukua (soya beku), Taiko (ketua), Mahjong, Kongsi, Apek, Samseng, Samsu, Beca, Nyonya, Popia, Angpau, Sempoa dan Cingge

Tamil Tosai, Marukku, Roti, Papedom,

Tom Yam (Masakan Panas) - Siam

Interaksi Tamadun Melayu dengan Tamadun

Barat: Peminjaman Bahasa Inggeris

Bahasa Inggeris Bahasa Melayu

Indoctrination Indoktrinasi

Doctrine Doktrin

Combination Kombinasi

Assimilation Asimilasi

Nuggets Naget

Burger Burger

Hot Dog Hotdog

Globalization Globalisasi

Integration Integrasi

Interaction Interaksi

Sample Sampel

Penerimaan elemen tamadun luar akan membawa kepada

kelangsungan sesuatu tamadun di samping memperkasa sesuatu

tamadun. Dalam sains dan teknologi, perkara ini tidak dapat disangkal

lagi.

Elemen Luar

Pemerkasaan Tamadun

Kelangsungan Tamadun

Kemuncak Tamadun

Pengukuhan Sistem Kepercayaan Melalui

Interaksi Tamadun

Terdapat juga kebaikan dari segi pengukuhan sistem kepercayaan apabila berlakunya interaksi tamadun. Tamadun Jepun misalnya, menerima pengaruh agama Buddhisme dan Konfusianisme daripada China dan Korea dalam pros