of 30/30
ŠKOLSKI KURIKULUM 2010. / 2011. 1. Dopunska nastava Razredna nastava 11 grupa (hrv. + matem.), 11 izvršitelja (11x35 sati) 1 grupa – engleski jezik 35 sati Predmetna nastava Matematika 2 grupe, 2 izvršitelja (2x 35 sati) Engleski jezik 3 grupe, 3 izvršitelja ( 3x35 sati) Hrvatski jezik 3 grupa , 3 izvršitelja ( 3x35 sati) 2.Dodatna nastava Razredna nastava 11 grupa dodatna iz matematike; 11 izvršitelja Predmetna nastava Matematika-3 grupe, 3 izvršitelja ( 3x35 sati) Hrvatski jezik 1 grupa, 35 sati Biologija - 1 grupa, 1 izvršitelj ( 35 sati) Kemija - 1 grupa , 1 izvršitelj (35 sati) Fizika -1 grupa 35 sati Geografija –2 grupe, 1 izvršitelj (2x35 sati) Engleski jezik - 2 grupe, 2 izvršitelja (70 sati) Njemački jezik – 2 grupe, 2 izvršitelja ( 2x35 sati) Vjeronauk - 2 grupe, 2 izvršitelja (2x35 sati) 3.Izborna nastava Njemački jezik- II strani jezik -14 grupa, 2 izvršitelja Informatika- 10 grupa, 1 izvršitelj Rimokatolički vjeronauk- 20 grupa , 4 izvršitelja (20x70 sati) Pravoslavnog vjeronauka - 3 grupe , 1 izvršitelj (3x70 sati Srpski jezik i kultura -3 grupe ; 2 izvršitelja 4.Izvannastavne Razredna nastava 11 grupa; 11 izvršitelja ( 11x35 sati) Predmetna nastava 11 grupa slobodnih aktivnosti; 11 izvršitelja Izvanškolske aktivnosti 5.Izvanučionična i terenska nastava 6.Izvanškolske aktivnosti 7. Neposredni odg. –obr. Rad knjižničara 8.ŠPP – Program za sigurno i poticajno okruženje u školi Nosioci: razrednici, svi učitelji i stručni suradnici, ostalo osoblje škole uz suradnju roditelja i lokalne zajednice 9. ŠPP – Program prevencije ovisnosti Koordinatorica programa je školska pedagoginja. 10. Humanitarne akcije -Škole za AFRIKU 11. Profesionalno usmjeravanje 12. Pomoć učenicima koji ne govore hrvatski jezik Pružanje pomoći u adaptaciji na novu sredinu; Pomoć u učenju hrvatskog jezika 13. Estetsko uređenje škole 14. Briga za okoliš 15. Kulturna i javna djelatnost Prigodno obilježavati državne i vjerske blagdane Pripremati i sudjelovati u obilježavanju Dana Općine, Dana škole, Dana kruha.. Raditi na kulturi ponašanja u kinu, kazalištu, muzeju, gradu, ulici,crkvi,knjižnici Sudjelovati u manifestacijama: karneval, Valentinovo, susret s piscem...

ŠKOLSKI KURIKULUM 2010. / 2011. 1. Dopunska nastava · Matematika 2 grupe, 2 izvršitelja (2x 35 sati) Engleski jezik 3 grupe, 3 izvršitelja ( 3x35 sati) Hrvatski jezik 3 grupa

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ŠKOLSKI KURIKULUM 2010. / 2011. 1. Dopunska nastava · Matematika 2 grupe, 2 izvršitelja (2x 35...

 • ŠKOLSKI KURIKULUM 2010. / 2011. 1. Dopunska nastava Razredna nastava

  11 grupa (hrv. + matem.), 11 izvršitelja (11x35 sati) 1 grupa – engleski jezik 35 sati

  Predmetna nastava Matematika 2 grupe, 2 izvršitelja (2x 35 sati)

  Engleski jezik 3 grupe, 3 izvršitelja ( 3x35 sati) Hrvatski jezik 3 grupa , 3 izvršitelja ( 3x35 sati)

  2.Dodatna nastava Razredna nastava 11 grupa dodatna iz matematike; 11 izvršitelja Predmetna nastava Matematika-3 grupe, 3 izvršitelja ( 3x35 sati) Hrvatski jezik 1 grupa, 35 sati Biologija - 1 grupa, 1 izvršitelj ( 35 sati) Kemija - 1 grupa , 1 izvršitelj (35 sati) Fizika -1 grupa 35 sati Geografija –2 grupe, 1 izvršitelj (2x35 sati) Engleski jezik - 2 grupe, 2 izvršitelja (70 sati) Njemački jezik – 2 grupe, 2 izvršitelja ( 2x35 sati) Vjeronauk - 2 grupe, 2 izvršitelja (2x35 sati)

  3.Izborna nastava Njemački jezik- II strani jezik -14 grupa, 2 izvršitelja Informatika- 10 grupa, 1 izvršitelj Rimokatolički vjeronauk- 20 grupa , 4 izvršitelja (20x70 sati) Pravoslavnog vjeronauka - 3 grupe , 1 izvršitelj (3x70 sati Srpski jezik i kultura -3 grupe ; 2 izvršitelja

  4.Izvannastavne Razredna nastava 11 grupa; 11 izvršitelja ( 11x35 sati) Predmetna nastava 11 grupa slobodnih aktivnosti; 11 izvršitelja Izvanškolske aktivnosti

  5.Izvanučionična i terenska nastava 6.Izvanškolske aktivnosti 7. Neposredni odg. –obr. Rad knjižničara 8.ŠPP – Program za sigurno i poticajno okruženje u školi

  Nosioci: razrednici, svi učitelji i stručni suradnici, ostalo osoblje škole uz suradnju roditelja i lokalne zajednice

  9. ŠPP – Program prevencije ovisnosti Koordinatorica programa je školska pedagoginja.

  10. Humanitarne akcije -Škole za AFRIKU 11. Profesionalno usmjeravanje

  12. Pomoć učenicima koji ne govore hrvatski jezik Pružanje pomoći u adaptaciji na novu sredinu; Pomoć u učenju hrvatskog jezika 13. Estetsko uređenje škole 14. Briga za okoliš 15. Kulturna i javna djelatnost Prigodno obilježavati državne i vjerske blagdane Pripremati i sudjelovati u obilježavanju Dana Općine, Dana škole, Dana kruha.. Raditi na kulturi ponašanja u kinu, kazalištu, muzeju, gradu, ulici,crkvi,knjižnici Sudjelovati u manifestacijama: karneval, Valentinovo, susret s piscem...

 • o PROGRAMSKI ZADACI:

  • Prevencija neprihvatljivog ponašanja, naročito međuvršnjačkog nasilja i jačanje ozračja

  sigurnosti, tolerancije i dobrih međuljudskih odnosa • Briga za školski vrt, školski voćnjak • Poboljšanje suradnje s roditeljima i lokalnom zajednicom • Nastavak rada u realizaciji UNICEF-ova projekta „Za sigurno i poticajno okruženje“

 • 1. DOPUNSKA NASTAVA I.-IV.r. MATEMATIKA I HRVATSKI JEZIK CILJ AKTIVNOSTI: Individualni rad s učenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vježbanje i utvrđivanje nastavnog gradiva NAMJENA: Pomoć pri usvajanju matematičkih znanja, čitanja, pisanja hrvatskog jezika. Razvoj samostalnosti kod učenika. NOSITELJ AKTIVNOSTI: Razredni učitelj (planirani broj uč. – 5) NAČIN REALIZACIJE: Prema planu i programu VREMENIK: Tijekom godine svaki učitelj u razrednom odjelu 1 sat tjedno TROŠKOVNIK: troškovi kopiranja radnog materijala NAČIN VRJEDNOVANJA: Listići za provjeru te opisno praćenje napredovanja učenika UČITELjI: Frane Račić I.a, Zrinka Račić I.b, Rosandić Ankica II.a, Ljeposova Gulan II.b, Kata Đondraš III.a, Marija Javorović III., Rada Vrkljan IV.a, Tanja Jović IV.b, Magdalena Šare IV.c, Mirjana Pualić K 1./4., Smiljka Rajak K 2./3. MATEMATIKA 5.- 8. razred Planirani broj sati tjedno: - 2 puta po 1 sat tjedno (2 puta po 35 sati godišnje) Ciljevi dopunske nastave: - Pomoć učenicima koji imaju teškoće u svladavanju gradiva matematike - Razvoj pozitivnog stava prema matematici Namjena dopunske nastave: -Dopunskom nastavom će se pomoći učenicima da uhvate korak s ostalima Nositelji programa: - Učitelji matematike: Marijana Džidić (5.r.i 7.r.), Sandra Jurjević Adžić (6.r. 8.r. po potrebi) i učenici koji pohađaju dopunsku nastavu Način realizacije: - individualni pristup, timski rad Vremenski okviri dopunske nastave : - od rujna 2010. do lipnja 2011. godine Način vrednovanja: - sustavno praćenje i bilježenje zapažanja učenikovih postignuća i uspjeha ENGLESKI JEZIK – 4. i 5. razred Voditelj projekta: Učiteljica engleskog jezika Nada Nimac Cilj projekta: Ovladati osnovama iz Engleskog jezika u 4. i 5. razredu kako bi mogli lakše pratiti nadolazeće nastavne sadržaje. Namjena: Pomoći učenicima koji slabije usvajaju sadržaje iz engleskog jezika i kojima je takav oblik pomoći potreban. Aktivnosti: Redovito praćenje rada i napredovanja učenika, individualni pristup,rješavanje zadataka za dopunsku nastavu i zadataka s redovne nastave, učenje kroz igru, suradničko učenje.

 • Nositelj aktivnosti: Učiteljica Nada Nimac i učenici Vrijeme realizacije: Dva sata tjedno tijekom školske godine ( 70 sati) Potrebni materijali: Bilježnica, udžbenik i radna bilježnica, nastavna pomagala i pribor, fotokopirni papir. Okvirna cijena-ukupno: 100 kn Način vrjednovanja rezultata: Pismeni ispiti, praktični zadaci, testovi znanja, usmeno. Redovito praćenje rada i napredovanja učenika, usvajanje osnovnih znanja i njihovo pravilno korištenje utječe na završnu ocjenu iz engleskog jezika. Način korištenja rezultata vrjednovanja: Mogućnost utjecanja na završnu ocjenu iz engleskog jezika. Engleski jezik 7.razred Ciljevi: Pomoć učenicima koji imaju poteškoća u svladavanju nastavnog gradiva Namjena: Učenici od 7. razreda Nositelj : Lara Bartulović Način realizacije: Kontinuirano, 1 sat tjedno Vremenik : Tijekom cijele nastavne godine Troškovnik: 300 kn za potrošni materijal Vrjednovanje: Godišnji izvještaj voditelja kroz opisno praćenje ENGLESKI JEZIK, 6. RAZRED Voditelj projekta: učiteljica engleskog jezika Vedrana Farkaš Cilj projekta: ovladati temeljnim znanjima iz engleskog jezika u 6. razredu kako bi učenici mogli lakše pratiti nadolazeće nastavne sadržaje, razvijati pozitivan odnos prema radu, razvijati strategije učenja, usvojiti određeni vokabular, razvijati vještine govora, čitanja i pisanja prema učenikovim mogućnostima

  Namjena: pomoć učenicima koji slabije usvajaju sadržaje iz engleskog jezika i kojima je takav oblik pomoći potreban, prevladavanje teškoća u usvajanju stranog jezika

  Nositelj aktivnosti: učiteljica Vedrana Farkaš i učenici Način realizacije: redovito praćenje rada i napredovanja učenika, individualni pristup, rješavanje zadataka za dopunsku nastavu i zadataka s redovne nastave, suradničko učenje, čitanje, pisanje, ponavljanje, objašnjavanje

  Vremenik: jedan sat tjedno tijekom školske godine 2010./2011. Troškovnik: potrošni materijal za rad učenika – 100,00 kn Način vrednovanja rezultata: pismeni ispiti, praktični zadaci, testovi znanja, usmene provjere Redovito praćenje rada i napredovanja učenika, usvajanje osnovnih znanja i njihovo pravilno korištenje utječe na završnu ocjenu iz engleskog jezika.

 • HRVATSKi JEZIK ( 5.,7. i 8. razred)

  CILJEVI: -ovladavanje nastavnim sadržajima koji su propisani nastavnim programom - utvrditi sadržaje hrvatskog jezika koji nisu u potpunosti usvojeni redovnom nastavom -osposobljavanje za samostalan rad - motiviranje učenika za redovitije učenje - razvijanje pozitivne slike o sebi NAMJENA: -namijenjena je učenicima kojima je potrebna pomoć u svladavanju nastavnog programa kako bi postigli što bolji uspjeh NOSITELJ: Učitelji hrvatskoga jezika Dina Milat (7.c,6.abc.), Katarina Pleša( 8.r.), Jasna Končarević (5.r, 7.ab) NAČIN REALIZACIJE I AKTIVNOSTI: -realizacija kroz ponavljanje već obrađenog gradiva, dodatni materijali -rješavanje usmenih i pismenih zadataka -razgovor i individualni pristup -rad u manjoj skupini -rad kroz igru - dodatni materijali VREMENIK: -tijekom školske godine 1 školski sat tjedno (za svaki razred) (3x35 sati) TROŠKOVNIK: -papiri, bilježnice, krede u boji (oko 50 kn) VREDNOVANJE: -početno i završno praćenje dostignuća učenika

 • 2. DODATNA NASTAVA MATEMATIKA - I.-IV.r. CILJ AKTIVNOSTI: Individualni rad s učenicima koji pokazuju napredno znanje i žele saznati više NAMJENA: Poticati interes učenika za proširenim matematičkim znanjem, razvoj logičkog mišljenja NOSITELJ AKTIVNOSTI: Učitelj/ice (planirani br. učenika 3) NAČIN REALIZACIJE: Prema planu i programu TROŠKOVNIK: Troškovi kopiranja materijala NAČIN VRJEDNOVANJA: Usmena i pismena provjera znanja učenika HRVATSKI JEZIK - I.--IV.r. CILJ AKTIVNOSTI: Razvoj pravopisa, ljubavi prema pisanoj riječi, individualni rad s učenicima koji pokazuju napredno znanje i žele saznati više NAMJENA: Proširivati znanja i vještine NOSITELJ AKTIVNOSTI: Učitelj/ice (planirani br. učenika 3) NAČIN REALIZACIJE: Prema planu i programu TROŠKOVNIK: NAČIN VRJEDNOVANJA: Usmena i pismena provjera znanja učenika UČITELjI: Zrinka Račić I.b, Frane Račić I.a, Rosandić Ankica II.a, Ljeposova Gulan II.b, Kata Đondraš III.a, Marija Javorović III.b, Rada Vrkljan IV.a, Tanja Jović IV.b, Magdalena Šare IV.c, Mirjana Pualić K 1./4., Smiljka Rajak K 2./3. MATEMATIKA 5. - 7. razred Planirani broj sati tjedno:- 3 puta po 1 sat tjedno (3 puta 35 sati godišnje) Ciljevi dodatne nastave: - Razvoj pozitivnog stava prema matematici te primjena matematike u rješavanju problema koji proizlaze iz situacija koje se javljaju u svakodnevnom životu

  - Omogućiti učenicima da usvoje elementarno matematičko znanje potrebno za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu, te ih osposobiti za primjenu usvojenog znanja i za nastavak školovanja

  - Sudjelovanje na natjecanjima Namjena dodatne nastave: - Osposobiti učenike za samostalno rješavanje različitih tipova i vrsta zadataka - Razviti u učenika smisao za analizu i sintezu,samokontrolu i kritički odnos prema rezultatima svojeg i zajedničkog rada

  -Pripremiti učenike za sudjelovanje na natjecanjima iz matematike Nositelji programa: - Učitelji matematike: Marijana Džidić (5.r.), Sandra Jurjević Adžić (6.r.), Željko Jovančević (7.r.) i učenici koji pohađaju dodatnu nastavu Način realizacije: - Individualni i timski rad, rješavanje problemskih zadataka

 • Vremenski okviri dodatne nastave : - od rujna 2010. do lipnja 2011. godine Način vrednovanja: - sustavno praćenje i bilježenje zapažanja učenikovih postignuća i uspjeha,interesa, motivacija i sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadržaja matematike, rezultati s natjecanja

  HRVATSKI JEZIK 7. razred CILJEVI: -razvijati ljubav prema hrvatskom jeziku -poticati na pravilan pravopis i pravogovor -postizanje dobrih rezultata na natjecanjima NAČIN REALIZACIJE I AKTIVNOSTI: -rješavanje zadataka -individualan pristup -razgovor i motiviranje -ponavljanje gradiva … NAMJENA: -poticanje darovitih učenika i razvijanje ljubavi prema svom jeziku NOSITELJ AKTIVNOSTI: -učitelji hrvatskog jezika Dina Milat VREMENIK: -tijekom školske godine ( 1 sat tjedno) TROŠKOVNIK: -papir, dodatni materijal NAČIN VREDNOVANJA: -osobno zadovoljstvo učenika i učitelja, rezultati s natjecanja BIOLOGIJA 7. i 8. razred 1.Ciljevi·Utvrditi, proširiti i primjeniti nastavne sadržaje usvojene na satovima biologije ·Razvijati sposobnost uočavanja bitnog i logičkog zaključivanja ·Vježbati samostalno praktične radove vezane uz nastavne sadržaje ·Pripremiti učenike za razna natjecanja:školsko, županijsko i državno 2. Namjena: Nastava pokriva prirodoslovno područje 3. Nositelj: Slavica Miočić

 • 4. Način realizacije: Razgovor, praktičan rad, demonstracija, rad u skupinama, individualni rad 5. Vremenik: Od rujna 2010, do lipnja 2011 = 35 sati tijekom školske godine 6. Troškovnik detaljni dodatne nastave: Koristiti nastavna sredstva i pomagala iz kabineta biologije- papir, pribor za mikroskopiranje, CD 400kn 7. Način vrednovanja dodatne nastave: Rezultati postignuti na natjecanju KEMIJA 7. razred CILJEVI: -Utvrditi , proširiti i primijeniti nastavne sadržaje usvojene na satovima kemije - Razvijati sposobnosti uočavanja bitnog i logičnog zaključivanja - Vježbati samostalno praktične radove vezane uz nastavne sadržaje - Pripremiti učenike za eventualna natjecanja; ŠKOLSKA, županijska, državna NAMJENA: Nastava pokriva prirodoslovno područje NAČIN REALIZACIJE: Razgovor, praktičan rad, demonstracija, rad u skupinama, individualni rad VREMENIK: Od rujna 2010., do lipnja 2011. TROŠKOVNIK: Troškovi kopiranja dodatnog pisanog materijala DETALJI: Koristiti nastavna sredstva i pomagala iz skromne zbirke NOSITELJI: Učiteljica kemije Katica Perković i učenici 7. razreda

  FIZIKA- 8. razred

  CILJEVI AKTIVNOSTI: osposobiti učenike za primjenu temeljnih fizikalnih spoznaja potrebnih za razumijevanje prirodnih pojava u svakodnevnom životu - istraživati objekte, pojave i zakonitosti prirodnog svijeta na temelju opažanja, mjerenja ili izvođenja pokusa, prikupljanja i interpretiranja podataka

  NAMJENA: proširivanje znanja iz fizike i priprema za natjecanje

  NOSITELJI: učenici i voditelj Željko Jovančević

  NAČIN REALIZACIJE: suradničko učenje, pokusi, mjerenja i analiza rezultata, priprema učenika za događaj Noć znanosti (24. rujna), obilježavanje godine M. A. Dominisa VREMENIK:jedan sat tjedno, tijekom školske godine 2010./2011. NAČIN VREDNOVANJA: testovi za provjeru znanja i sposobnosti, primjeri pitanja i zadataka s prošlih natjecanja, praćenje rezultata na satu i samostalnog rada

 • Geografija /zemljopis/ Razredi; 5.-8. Broj sati tjedno; 2 Vrijeme održavanja: tijekom školske godine Ciljevi dodatne nastave: osposobiti učenike za kvalitetnije znanje, usmjeriti učenike za timski rad, poticati učenike za pisanje samostalnih radova i projekata, osposobiti učenike za suradnički odnos i dijalog, razvijati kreativnost učenika, pripremiti ih za školska i županijska natjecanja. Način rada: grupni, individualni, samostalni, proširena analiza utvrđenog gradiva. Nositelj aktivnosti: učiteljica Janja Žuljević, prof. Osnovna namjena dodatne nastave: razvijati samostalnost i kritičnost u radu,primjena rezultata integrirane nastave unutar geografije, stjecanje vještina u snalaženju i povezivanju nastavnih sadržaja sa životnim situacijama, razvijanje natjecateljskog duha,postizanje dobrih rezultata na školskom i županijskom natjecanju. Način vrednovanja: rezultati postignuti na natjecanjima. Engleski jezik, 8. razred Ciljevi: Priprema učenika za natjecanja, i dodatno usavršavanje svih jezičnih vještina Namjena: Učenici 8. razreda Nositelj: Lara Bartulović Način realizacije: Kontinuirano, jedan sat tjedno Vremenik: Tijekom cijele godine Troškovnik: 300 kn za potrošni materijal Vrjednovanje: Godišnji izvještaj voditelja, kroz opisno praćenje učenika, sudjelovanje na natjecanjima ENGLESKI JEZIK, 6. RAZRED Voditelj projekta: učiteljica engleskog jezika Vedrana Farkaš

  Cilj projekta: osposobiti učenike za kvalitetnije znanje, razvijati interes za strani jezik,

  proširivati znanja i vještine, osposobiti učenike za samostalno rješavanje različitih zadataka,

  razvijati sposobnosti slušanja, čitanja i pisanja, razvijati kreativnost učenika

  Namjena: poticanje interesa učenika za dodatnim radom i razvijanjem vlastitih znanja i

  vještina

  Nositelj aktivnosti: učiteljica Vedrana Farkaš i učenici 6. razreda

  Način realizacije: razgovor, grupni i individualni rad, proširena analiza utvrđenog gradiva,

  rješavanje zadataka

 • Vremenik: od rujna 2010. do lipnja 2011. godine, jednom tjedno tijekom školske godine

  Troškovnik: potrošni materijal za rad učenika – 100,00 kn

  Način vrednovanja rezultata: sustavno praćenje i bilježenje zapažanja učenikovih

  postignuća i uspjeha, interesa, motivacije i sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadržaja

  engleskog jezika

  Njemački jezik Ciljevi: Usvajanje dodatnih znanja potrebnih za razumijevanje zakonitosti njemačkog jezika u društvu, te dodatno osposobljavanje za nastavak školovanja, priprema za natjecanja, Namjena: Razvoj pravopisa i pravogovora njemačkog jezika korištenjem različitih medija, korištenje njemačkog jezika u svakodnevnom životu, gluma na njemačkom jeziku, snimanje kratkog filma. Nositelji: Ivica Leovac7. i 8. r., Aleta Lazarić 6. r., učitelji njemačkog jezika Način realizacije: Rad u grupi 2 sata tjedno (70 sati u godini) Vremenik: 06.rujna 2009.- 15. lipanja 2011. Detaljan troškovnik: Potrošni materijal tijekom rada 200 kn, troškovi prijevoza na natjecanje Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Pismeno praćenje tijekom školske godine, rezultati s natjecanja VJERONAUK CILJ AKTIVNOSTI - sudjelovanje na natjecanju (vjeronaučna olimpijada) - poticanje zajedništva - biti spreman prihvatiti i potvrditi sebe i druge u njihovoj osobnosti NOSITELJI PROGRAMA: -učiteljica iz vjeronauka, Zorka Vuletić učenici 5. – 8. razreda, fra Jakov Prcela - 8. razred NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA: -individualni rad -predavanje VREMENIK: -jedan sat tjedno u razdoblju od rujna do ožujka NAČIN VREDNOVANJA, NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: -sustavno praćenje i bilježenje zapažanja učenikovih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadržaja iz vjeronauka, rezultati s natjecanja.

 • 3.IZBORNA NASTAVA Njemački jezik IV.-VIII. r. Ciljevi: Upoznavanje učenika s jezikom, kulturom i običajima naroda i zemalja njemačkog govornog područja. Namjena: Usvojiti nastavne sadržaje vezane uz gramatiku (glagolska vremena, prilozi i prijedlozi…), proširivanje vokabulara i komunikacije na njemačkom jeziku Nositelji: Ivica Leovac, Aleta Lazarić - učitelji njemačkog jezika Način realizacije: svaka grupa 2 sata tjedno (13 grupa) Vremenik: 06.rujna 2009.- 15. lipanja 2011. Detaljan troškovnik: Potrošni materijal tijekom rada 500 kn, stručno usavršavanje učitelja 1000 kn Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Pismeno praćenje i brojčano ocjenjivanje učenika, ovaj izborni program je sastavni dio općeg uspjeha učenika i jedan od čimbenika izgradnje pozitivnih vrijednosti kod djece i mladeži, drugi je strani jezik u školi.

  INFORMATIKA

  Nositelj/i aktivnosti Zvonimir Dijak, prof., učitelj informatike

  Planirani broj učenika

  25 učenika (5.a)

  22 učenika (5.b)

  21 učenik (6.a)

  18 učenika (6.b)

  22 učenika (6.c)

  22 učenika (7.a)

  19 učenika (7.b)

  24 učenika (7.c)

  29 učenika (8.a)

  22 učenika (8.b)

  UKUPNO 224 učenika

  Planirani broj sati tjedno -2 sata tjedno, 70 sati godišnje po grupi (10 grupa)

  Ciljevi aktivnosti

  -steći temeljna znanja i vještine za samostalno služenje

  računalom u sferama predviđenim nastavnim planom i

  programom za pojedine razrede

  Način realizacije

  -putem izborne nastave u informatičkoj učionici

  Namjena

  -korištenje stečenih znanja i vještina u svakodnevnom životu za

  lakše razumijevanje nastavnog gradiva, brže i kvalitetnije

  rješavanje zadataka, proširivanje znanja, komunikaciju i zabavu

  Vremenik -tijekom školske godine 2010./2011.

  Mjesto realizacije -informatička učionica

  Troškovnik po dogovoru

  Način vrjednovanja i korištenje rezultata

  vrjednovanja

  - opisno i brojčano vrjednovanje postignuća učenika u skladu s rezultatima, ciljevima, zadaćama i sadržajima - prezentacije

 • VJERONAUK Ciljevi : Izgraditi stav otvorenosti prema transcendenciji, za postavljanje pitanja o najdubljem smislu čovjekova života i svijeta u odnosu prema vremenitosti i vječnosti Ostvariti zrelu ljudsku i vjerničku osobnost, na individualnoj i društvenoj razini, u svim dimenzijama čovjekova života: tjelesnoj, duševnoj i duhovnoj. Postići ljudski i kršćanski odgoj savjesti u odnosu prema sebi, prema drugima, prema društvu i svijetu pćenito, a na temelju Božje objave, kršćanske tradicije i crkvenoga učiteljstva. Biti sposoban shvatiti i povezati biblijske poruke sa svakodnevnim osobnim i društvenim životom. Razviti spoznaju i stav da je Bog pozvao ljude na međusobnu ljubav i zajedništvo i na život u skladu s tim pozivom. Razviti spoznaju da Duh Sveti ispunja ljude duhovnom snagom kako bi mogli svjedočiti vjeru i nesebičnu ljubav prema Bogu i jedni prema drugima. Upoznati, susresti i prihvatiti trojedinoga Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga, Boga koji se čovjeku objavio, otkupio ga i ponudio mu vječno spasenje Upoznati i prihvatiti Isusa Krista kao navjestitelja Radosne vijesti čovjeku, jedinoga i konačnoga osloboditelja i spasitelja svih ljudi. U otajstvu Presvetoga Trojstva otkriti otajstvo Božje ljubavi, blizine i djelovanja u osobnom životu vjernika, u životu kršćanske zajednice i u cijeloj povijesti ljudskog roda. Otkriti i upoznati snagu jedinstva, zajedništva i služenja Kristove Crkve, koja je sakrament spasenja među ljudima, i osposobiti ih za kvalitetno življenje svojega poslanja i služenja u Crkvi. Otkriti i upoznati značenje povijesti spasenja i povijesti Katoličke crkve, koja izvršava Kristov nalog evangelizacije i služenja na različitim područjima crkvenoga i društvenoga života kako u cijeloj Crkvi, tako i u hrvatskome narodu: socijalnom, kulturnom, znanstvenom, prosvjetnom itd. Razviti osjećaj i osobni stav zahvalnosti za Božju beskrajnu ljubav i dobrotu i osposobiti učenike za uzajamno bratsko služenje, dobrotu, socijalnu pravdu, solidarnost i pomoć te za osjećaj zahvalnosti jednih prema drugima. Upoznati i ucijepiti u vlastiti život cjeloviti kršćanski moral, tj. Isusov zakon ljubavi i služenja kao istinski način kršćanskoga života. Upoznati i iskusiti duhovnu snagu i spasenjsku vrijednost liturgijskih i crkvenih slavlja, sakramenata, pobožnosti i vjerničkoga života, koji je protkan svjedočanstvom zahvaljivanja i slavljenja Boga. Upoznati druge i različite od sebe te izgraditi osjećaj poštovanja prema drugim (različitim) kulturama, konfesijama i religijama (ekumenska i dijaloška dimenzija). Otkriti uzroke sukoba i nerazumijevanja između roditelja i djece, među odraslima, među ljudima i narodima i osposobiti ih za prevladavanje sukoba i nerazumijevanja da bi izgradili skladan osobni i društveni život. Upoznati ulogu obitelji u razvoju osjećajno-društvenoga života i razviti osjećaj i stav vlastite odgovornosti u svojoj obitelji i u široj društvenoj zajednici (obitelji). U kršćanskoj ponudi Evanđelja, u vjeri, nadi i ljubavi, upoznati put i način odupiranja negativnim životnim iskušenjima i problemima, osobito u doba sazrijevanja i mladosti, kako bi postigli punu ljudsku i vjerničku zrelost. Razviti duhovne i druge stvaralačke sposobnosti istinskim »govorom vjere« i sveobuhvatnim pristupima u zajedničkom radu da se ostvari cijelost vjerskoga odgoja i obrazovanja (pismeno, usmeno, likovno, glazbeno, scensko i molitveno izražavanje). 2. Namjena Sustavno i skladno teološko-ekleziološko i antropološko-pedagoško povezivanja Božje objave i crkvene tradicije sa životnim iskustvom učenika s ciljem ostvarivanja sustavnoga i cjelovitoga, ekumenski i dijaloški otvorenoga upoznavanja katoličke vjere na informativno-spoznajnoj, doživljajnoj i djelatnoj razini radi postignuća zrelosti kršćanske vjere i postignuća cjelovitoga općeljudskoga i vjerskoga odgoja učenika koji žive u svojem religioznom i crkvenom, kulturnom i društvenom prostoru. Nastavom su obuhvaćeni učenici 1. – 8. razreda. 3. Nositelj: Vjeroučitelji; Zorka Vuletić, Damir Benić, fra Jakov Prcela 4. Način realizacije: Nastava prema smjernicama HNOS-a 5. Vremenik: Od 6.9.2010. do 10.6.2011. (2 sata tjedno, ukupno 70 sati po razrednom odjelu) 6. Način vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja: Vrednuje se znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Brojčano i opisno.

 • PRAVOSLAVNI VJERONAUK Cilj: Upoznati i produbljivati svoju vjeru Namjena: Savjesno živjeti prema svojoj vjeri Način realizacije: 3 grupe po 2 sata tjedno– ( kombinacija 1.-4., 5.-8., PO Srb 1.-4.) Voditelj: pravoslavni svećenik Jugoslav Maksimović Vremenik: tijekom cijele nastavne godine SRPSKI JEZIK I KULTURA Cilj nastave srpskog jezika i kulture jest da učenici ovladaju osnovnim zakonitostima Srpskog književnog jezika na kojem će se pravilno usmeno i pismeno izražavati. Učenik će se upoznavanjem i doživljavanjem odabranih djela iz književnosti srpskog naroda osposobiti za njihovo razumijevanje i tumačenje osnovnih karakteristika. Operativni zadaci su da učenici :

  - usvoje pravilno izgovaranje glasova, glasovnih skupova, riječi i rečenica - svladaju tehniku čitanja i pisanja na ćirilici - obogate aktivni rječnik novim riječima i izrazima - osposobe se za usmeno i pismeno pričanje, prepričavanje i poisivanje prema

  zahtjevima programa - uoče vrste književnih djela : bajki, basni, pjesama, priča

  Vremenik i način realizacije: tijekom nastavne godine, 2 sata tjedno , tri grupe Način vrednovanja: pismene i usmene provjere znanja Nositelj programa: Učiteljica Maja Basioli Vrandečić ( 1.-4., 5.-8.) i Milka Opačić u PO Donji Srb ( 1.- 4.) 4.IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI RAZREDNA NASTAVA MALI MATEMATIČARI CILJ AKTIVNOSTI Individualni rad s učenicima koji pokazuju napredno znanje i žele saznati više NOSITELJI Ankica RosandićUč. I.-IV.r (plan.br.uč.10) NAČIN REALIZACIJE Prema planu i programu, sudjelovanje na natjecanjima TROŠKOVNIK Troškovi prijevoza uč. natjecanja NAČIN VREDNOVANJA Postignutirezultati na natjecanjima, NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA: Primjena naučenog u nastavi i životu VREMENIK: tijekom nastavne godine, 1 sat tjedno DRAMSKA SKUPINA CILJ AKTIVNOSTI: Naučiti učenike glumiti. Poticati njihovu maštu, kreativnost i volju za učenjem. NOSITELJI: Ljeposava Gulan ( 1. i 2.r.) (plan.br.uč.10), Kata Đondraš ( 3.r.) (plan.br.uč.10), NAČIN REALIZACIJE: Kroz igru , zabavu i glumu naučiti i uvježbati dramski nastup TROŠKOVNIK: Materijal za izradu kulisa i kostima Troškovi prijevoza učenika na smotre ili natjecanja NAČIN VREDNOVANJA: Postignuti rezultati na smotrama i natjecanjima, uspješnost nastupa NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA: Dramatizacija tekstova u redovnoj nastavi VREMENIK: tijekom nastavne godine, 1 sat tjedno po grupi

 • MALI INFORMATIČARI CILJ AKTIVNOSTI: Razvijati ljubav prema modernim tehnologijama; omogućiti učenicima što ranije ovladavanje osnovama informatičke pismenosti NOSITELJI: Mirjana Pualić i učenici 1.-4. razreda NAČIN REALIZACIJE: Kroz zabavu naučiti osnove informatike; samostalan rad na računalu TROŠKOVNIK: Nema posebnih troškova NAČIN VREDNOVANJA: Provjera izvođenja praktičnih vježbi na računalu NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA: Primjena usvojenih znanja u izradi panoa VREMENIK: tijekom nastavne godine, 1 sat tjedno LIKOVNA GRUPA CILJ AKTIVNOSTI: - omogućiti učenicima izražavanje likovne pismenosti. - razvijanje sklonosti i interesa za likovno stvaralaštvo, kreativnih sposobnosti i usvajanje est.vrijednosti. - doprinos estet.izgledu škole NOSITELJI: Magdalena Šare (4.r.) (10-ak uč.), Marija Javorović ( 3.r.) (10-ak uč.) NAČIN REALIZACIJE: Likovni uradci različitih tehnika TROŠKOVNIK: Troškovi materijala za likovnu radionicu 500 kn NAČIN VREDNOVANJA: Postignuti rezultati na izložbama NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA: Uređenje školskog interijera, razvijanje smisla za lijepo VREMENIK: tijekom nastavne godine, 1 sat tjedno svaka grupa DRAMSKA SKUPINA CILJ AKTIVNOSTI: Naučiti učenike glumiti. Poticati njihovu maštu, kreativnost i volju za učenjem. NOSITELJI: Rada Vrkljan ( 4.r.) (plan.br.uč.10) NAČIN REALIZACIJE: Uvježbavanje dramskih djela, učenje stihova napamet, čitanje i govorenje TROŠKOVNIK: Troškove pripreme materijala-tekstovi, troškovi prijevoza učenika na smotre ili natjecanja NAČIN VREDNOVANJA: Postignuti rezultati na smotrama i natjecanjima, uspješnost nastupa NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA: Dramatizacija tekstova u redovnoj nastavi VREMENIK: tijekom nastavne godine, 1 sat tjedno RECITATORI CILJ AKTIVNOSTI: Razvijanje sposobnosti pravilnog izgovora i vještine javnog govorenja. Njegovanje lijepog recit.,intonacije, izgovora i ljubavi prema hrv.jeziku NOSITELJI: Smiljka Rajak (PO Srb 1.- 4.r.) (plan.br.uč.10) NAČIN REALIZACIJE: Skupni i pojedinačni nastupi učenika TROŠKOVNIK: Troškove pripreme materijala-tekstovi, troškovi prijevoza učenika na smotre ili natjecanja NAČIN VREDNOVANJA: Uspješnost nastupa, postignuti rezultati na smotrama i natjecanjima NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA: Sudjelovanje na priredbama VREMENIK: tijekom nastavne godine, 1 sat tjedno

 • ŠPORTSKA GRUPA -NOGOMET CILJ AKTIVNOSTI: Razvoj motoričkih sposobnosti; želja za kolektivnom igrom; razvoj športskog duha; potreba kulturnog ponašanja NOSITELJI: Frane Račić, učenici 1.- 4. r. (10 učenika) NAČIN REALIZACIJE: Prema planu i programu u športskoj dvorani TROŠKOVNIK: Troškove nogometnih lopti NAČIN VREDNOVANJA: Postignuti rezultati na školskim natjecanjima VREMENIK: tijekom nastavne godine, 1 sat tjedno MALI GLAZBENICI CILJ AKTIVNOSTI: Glazbeno opismenjavanje učenika; potreba za slušanjem različite vrste glazbe; razvijanje glazbene kulture NOSITELJI: Zrinka Račić, učenici 1.- 4. r. (10 učenika) NAČIN REALIZACIJE: Kroz igru i zabavu razvijati ljubav prema glazbi; TROŠKOVNIK: Nema posebnih troškova NAČIN VREDNOVANJA: Uspješnost nastupa VREMENIK: tijekom nastavne godine, 1 sat tjedno PREDMETNA NASTAVA LIKOVNA SKUPINA CILJEVI: - poticati razumijevanje vizualno- likovnog jezika - razvijati vještine potrebne za likovno oblikovanje i tehničko likovno izražavanje - rješavanje vizualno- likovnih problema stvaralačkim likovnim idejama - poticati zajednički rad - steći znanje i razumijevanje slikarstva, kiparstva, arhitekture, primijenjenih umjetnosti i dizajna - poticati kreativnost i likovnu nadarenost kod učenik NAMJENA: - likovnim stvaralaštvom pratiti važne datume i zanimljive događaje - sudjelovati na izložbama - doprinijeti u izradi školskoga lista - uređivanje panoa u prostorima naše škole - ukrašavanje pozornica za školske priredbe NOSITELJI: - učiteljice likovne kulture Vasiljenka Šoša (1 sat tjedno), Martina Beneta ( 1 sat tjedno) i učenici 7.-ih i 8.-ih razreda NAČIN REALIZACIJE: - crtanje, slikanje, oblikovanje, modeliranje, dizajniranje - izrada scene - uređenje panoa - sudjelovanje u izradi izložbi - sudjelovanje u izradi školskog lista VREMENIK: - tijekom školske godine (2 puta tjedno tj.70 sati tijekom školske godine)

 • TROŠKOVNIK: - učenici u radu koriste vlastiti likovni pribor - dio sredstava dobivamo u školi ( hamer papir, kolaž papir ) VREDNOVANJE: - zadovoljstvo učenika zbog proširivanja likovnih spoznaja i sposobnosti i sudjelovanja u oplemenjivanju unutrašnjeg prostora škole - analiza rada na kraju školske godine LIKOVNA GRUPA AKTIVNOST PROGRAMA: Prema godišnjem planu i programu. CILJEVI AKTIVNOSTI: -omogućiti učenicima izražavanje likovne pismenosti. -razvijanje sklonosti i interesa za likovno stvaralaštvo. -doprinos estetskom izgledu škole. NOSITELJ PROGRAMA: Učitelj vjeronauka Damir Benić i daroviti učenici 5. i 6. razred NAČIN REALIZACIJE: Likovni uradci različitih tehnika VREMENIK AKTIVNOSTI: 2 sata tjedno NAČIN VREDNOVANJA: Postignuti rezultati na školskim izložbama NAČIN KORIŠTENJA: Uređenje školskog interijera, razvijanje smisla za lijepo TROŠKOVNIK: Materijal za likovno izražavanje 500 kn EKO grupa 1.Ciljevi ·osigurati sustavan način učenja o prirodi (okolišu), društvu, ljudskim dostignućima o drugima i sebi u odnosu spram okoliša ·Stjecati kulturu življenja u zdravom okolišu za zdrav okoliš ·Upoznati uživo različite vrste biljaka i životinja njihove međuodnose, različite životne zajednice i ekološke sustave ·Uređenje školskog vrta i voćnjaka ·Obilježiti važne ekološke značajne datume 2. Namjena Skupina je namijenjena učenicima sa sposobnostima i voljom za tu aktivnost 3.Nositelji Slavica Miočić, učenici 5,6,7,8 razreda, Vanjski suradnici 4.Način realizacije Radionička skupno-istraživačka, prezentacije,akcija uređenja okoliša, terenska nastava 5.Vremenik Tijekom čitave nastavne godine, 1 sat tjedno 6. Troškovnik detaljni ekološke skupine Troškove uređenja školskog vrta i voćnjaka i općenito rada ekološke skupine snosi Županija (Javne potrebe u prosvjeti) 7. Način vrednovanja dodatne nastave Uspjeh učenika vrednovati ocjenom iz zalaganja u predmetu prirode i biologije te simboličnom pohvalnicom na kraju šk. godine.

 • LITERARNA SKUPINA CILJEVI: - samostalno pismeno izražavanje u stihu i prozi - obogaćivanje učeničkog rječnika - sudjelovanje u dječjim časopisima, literarnim natječajima - razvijanje maštovitosti, pismenosti i osjećaja za poeziju i prozu -razvijanje i učenje interpretativnog čitanja -osjetljivost na lijepo govorenje i pisanje Razvijanje osjećaja za pravopis i pravogovor -poticanje na čitanje -razvijanje ljubavi prema književnosti -razvijanje osjećaja za dijalektnu književnost NAMJENA: -namijenjena je učenicima koji pokazuju interes za literarno stvaralaštvo i žele razvijati svoj talent kao i onima koji vole sudjelovati u raznim aktivnostima u školi NOSITELJ:

  - učitelj hrvatskog jezika Dina Milat

  NAČIN REALIZACIJE I AKTIVNOSTI: - donošenje plana i programa rada - pisanje samostalnih literarnih radova - interpretativno izražajno čitanje -sudjelovanje na smotri Lidrano - slanje radova na razne natječaje -pripremanje susreta s piscem ili pjesnikom -aktivnosti vezane za pojedine zajedničke projekte i obilježavanja u školi -sudjelovanje u školskom listu VREMENIK:

  - tijekom školske godine ( 1 sat tjedno ) TROŠKOVNIK:

  - sredstva će se nabavljati prema dogovoru

  VREDNOVANJE: - osobno zadovoljstvo učitelja, učenika i roditelja

 • NOVINARSKA SKUPINA

  CILJEVI:

  svladavanje novinarskog umijeća kroz prakticiranje različitih pismenih izričaja ( vijesti, izvješća, reportaža) shvaćanje uloge fotografije u novinarstvu sudjelovanje u javnosti priopćavanje značajnih činjenica promoviranje škole i njenih mnogobrojnih aktivnosti unutar zajednice promicanje pozitivnih životnih vrijednosti

  NAMJENA:

  učenici prate događanja u školi propituju učeničko mišljenje o različitim temama sudjeluju u kreiranju školskih novina organiziraju intervju informiranje zajednice o radu škole i postignutim rezultatima ukazivanje na različite probleme s kojima se susreću učenici ili djelatnici škole isticanja pozitivnih uzora učenika ili djelatnika škole promicanje kulturnih i zabavnih sadržaja razvijanje kulture pismenog izražavanja učenika usvajanje, utvrđivanje i proširivanje znanja o novinarskim formama te osobinama

  novinarskog stila

  NOSITELJ:

  članovi novinarske skupine i učitelj hrvatskog jezika

  NAČIN REALIZACIJE:

  dogovor o koncepciji lista iznošenje i usvajanje različitih zamisli vezanih za sadržaj i koncepciju lista podjela novinarskih zadataka praćenje različitih zbivanja u školi ili vezanih za školu anketiranje i intervjuiranje prikupljanje novinarskih uradaka lektura i korektura novinarskih uradaka izdavanje lista sudjelovanje na natjecanju LIDRANO okupljanje jednom tjedno ili češće po potrebi teme koje se obrađuju: vijesti, izvješće, intervju, uloga fotografije, anketa, reportaža

  VREMENIK:

  tijekom nastavne godine ( 2 sata tjedno) TROŠKOVNIK:

  za troškove izdavanje lista koriste se sredstva škole ukoliko ih ne pokrije sponzor VREDNOVANJE:

  samoprocjena napretka učenika na području novinarskog izraza izražavanje zadovoljstva, kao i kritike u svrhu poboljšavanja rada učenika i

  nastavnika podaci o prodaji lista plasman na natjecanju

 • ŠKOLSKA FOLKLORNA SKUPINA PROGRAM: Nastupi: -početak školske godine – doček prvašića -Jesen u Gračacu -božićna i novogodišnja priredba u školi -smotra plesnih skupina u ZD -Dan škole i Dan općine -Tradicionalne godišnje smotre naše županije -završetak šk. god. CILJEVI: -njegovati i promicati kulturne vrijednosti zavičajne i kulturne baštine širom Lijepe Naše -kroz pjesmu, ples, pokret, promicati ljubav prema svojim običajima uz tolerantnost za različitost -učenje da nas različitost i bogatstvo baštine čine kulturnijim i bogatijim -druženje i tolerancija -stvaranje ekološke svijesti kod učenika -čuvanje i nošenje, estetske vrijednosti -predstavljanje naše škole javnim nastupima -jačanje samopouzdanja NOSITELJI: -učenici folklorne skupine ( razredna i predmetna nastava) -učiteljica-voditeljica folklorne skupine i zavičajne zbirke – Jasna Končarević prof. NAČIN REALIZACIJE: -unaprijed ugovoriti i popuniti obrasce za nastup -osigurati prijevoz za učenike i učiteljicu VRIJEME REALIZACIJE: -tijekom nastavne godine, 1 sat tjedno MJESTO IZVEDBE: -učionica, školska dvorana, trgovi, kazalište TROŠKOVNIK: -cca. 4000 kn- održavanje nošnje, kupnja opančića, prijevoz na smotre i natjecanja -financiranje od strane Škole i Županije (Javne potrebe u prosvjeti)

 • UREĐIVANJE WEB STRANICE ŠKOLE

  Nositelj/i aktivnosti Zvonimir Dijak, prof., nastavnik informatike; suradnja s aktivima učitelja, ravnateljem, učenicima i roditeljima

  Planirani broj učenika prema potrebi – učenici sedmih i osmih razreda

  Planirani broj sati tjedno ovisno o tjednim događanjima i potrebama

  Ciljevi aktivnosti

  - osposobljavanje učenika za stvaranje i vrjednovanje sadržaja za javno objavljivanje na mreži - jačanje odgovornosti za informacije koje se objavljuju - usvajanje potrebnih vještina korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije te odgovorna primjena tih znanja - razvijanje samopouzdanja i sigurnosti u osobne sposobnosti i identitet (međupredmetna tema – osobni i socijalni razvoj)

  Način realizacije

  - praćenje događaja u školi i događaja vezanih za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika… - upućivanje djece u fotografiranje i pisanje tekstova, suradnja s novinarskom grupom i voditeljima slobodnih aktivnosti, ostalim

  učiteljima i stručnim suradnicima - redovito dopunjavanje stranice novim sadržajima - korištenje informacijsko komunikacijske tehnologije Namjena

  - upoznati užu i širu javnost s radom škole - pravovremeno obavještavanje učenika i roditelja o važnim događajima ili drugim informacijama - promicanje kvalitetnih sadržaja radi dobrobiti djece i zaštite od neprimjerenih i štetnih materijala - omogućiti učenicima stjecanje kompetencija za uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije, za prepoznavanje

  vrjednovanje i izbor informacija te osposobljavanje za

  prikazivanje informacija na jasan, logičan, sažet i precizan način - naučiti razložno i učinkovito upotrebljavati informacijsku i komunikacijsku tehnologiju čime se ostvaruju zadaće

  međupredmetne teme - -stvaranje i prikazivanje vlastitih ideja i materijala, traženje i prikupljanje podataka te njihova pohrana, obradba i organizacija

  Vremenik - po dogovoru - tijekom cijele školske godine Mjesto realizacije - školska knjižnica, učionica informatike Troškovnik - nema posebnih troškova Način vrjednovanja i korištenja

  rezultata vrjednovanja

  - uvid u broj posjeta - povratna informacija na temelju usmenih i pismenih komentara roditelja, učenika i drugih posjetitelja mrežne stranice - utvrditi dobre i loše karakteristike urađenog radi poboljšanja kvalitete mrežnih sadržaja

 • Prometna kultura Kroz programe osnovne škole učenici će se pripremati za život i djelovanje u

  tehnički i tehnološki razvijenom okruženju.Uz raznovrstnost programskih sadržaja

  u toku školovanja provodit će se i projekt prometne kulture od prvog do šestog

  razreda i dalje u primjeni u prometu nakon položenog ispita za bicikle.

  Nastava je stručno zastupljena, ali zbog udaljenosti učiteljeva mjesta stanovanja, nastava je uklopljena u satnicu i na taj način se izvodi kao 7 sat što je za djecu naporno tijekom cijele godine.Učenici su do sad bili zainteresirani, a sad još i više jer smo dobili potrebnu opremu za poligon kao i bicikle. Nastava tehničke kulture se provodi u nespecijaliziranoj učionici. Opremljena je alatom za obradu drveta i obradu metala,laptopom, projektorom kao i ostalim materijalom koji učitelj donosi iz druge škole. Praktični rad se improvizira uz sve sigurnosne uvjete od strane učitelja. Učionica i kabinet se dijeli sa biologijom i prirodom

  naziv slobodne aktivnosti PROMETNA GRUPA GRAČAC ime i prezime voditelja: Andrea Valčić planirani broj učenika: 15 planirani broj sati tjedno: 2 ciljevi slobodne aktivnosti: razvijanje opće prometne kulture, upoznavanje učenika s prometnim pravilima i propisima te pravilnoj vožnji bicikla način realizacije slobodne aktivnosti: rad u grupi i individualno vremenski okviri slobodne aktivnosti: tijekom školske godine osnovna namjena slobodne aktivnosti: naučiti učenike što boljem snalaženju u prometu poštujući pri tome prometna pravila i propise u svrhu razvijanja prometne kulture način vrednovanja slobodne aktivnosti : praćenje učenikova napredovanja tijekom školske godine uz provjeru znanja pomoću testova iz prometne kulture način korištenja rezultata vrednovanja slobodne aktivnosti: korištenje i primjena prometnih pravila i propisa u svakodnevnom životu Tijekom 2010./2011. stvoriti uvjete za formiranje školske patrole koja bi djelovala tijekom mjeseca rujna za učenike prvih razreda, tijekom raznih smotri, krosova i drugih manifestacija, kao i kod realizacije terenske nastave. U planu je i sudjelovanje u natjecanju „Sigurno u prometu“. Također bi se povezali sa nastavom prirode i osnovali tzv. Eko patrolu na biciklima koja bi promovirala zaštitu okoliša na području općine i informirala o eventualnom onečišćenju, te bi na taj način uključili se u dobrobit cijele zajednice kao aktivni članovi.

 • NOGOMET (muški .), ODBOJKA( ženske) ( 2 sata tjedno) Cilj : - razvoj motoričkih sposobnosti

  - postizanje motoričkih dostignuća - socijalizacija učenika

  namjena: - usavršavanje motoričkih znanja iz nogometa i odbojke - stvaranje i odigravanje školskog i među školskih natjecanja u nogometu i odbojci Nositelj programa: učitelj TZK-a i učenici Način realizacije: treninzi i natjecanja Vremenik aktivnosti: 4 sata svaki drugi tjedan, natjecanja periodično Troškovnik: troškovi prijevoza učenika na natjecanja ( 3000 kn) ŠKOLSKI ZBOR i SVIRANJE Voditelj glazbene kulture Ante Musulin Vremenik: tijekom nastavne godine 2 puta tjedno ( 5 sati), intenzivnije pred nastupe Zbor za učenike 4. – 8. razreda (20-ak učenika), sviranje za učenike 6. razreda Način realizacije: uvježbavanje pjesama na pojedinačnim i zajedničkim probama Cilj: Druženje učenika, razvijanje ljubavi prema glazbi, otkrivanje i daljnje usmjeravanje mogućih talenata, promocija imena naše škole, razvijanje estetskih kriterija, razvijanje osjećaja zajedništva u kolektivnom izvođenju glazbe Troškovnik: nema posebnih troškova Način vrednovanja: uspjeh školskog zbora na natjecanjima, zadovoljstvo učenika i roditelja, predstavljanje škole kroz kulturnu i javnu djelatnost 5. IZVANUČIONIČKA NASTAVA Izvanučionička nastava je oblik nastave koji podrazumijeva realizaciju planiranih programskih sadržaja izvan škole. Cilj izvanučioničke nastave je učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti, a time se kod učenika potiče radost otkrivanja, istraživanja i stvaranja i razvoj sposobnosti sudjelovanja kao aktivni član tima, te utječe na stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno – obrazovne skupine. POZDRAV CEROVAČKIM PEĆINAMA- sadržaji vezani uz nastavu PiD CILJ AKTIVNOSTI: Razvijanje sposobnosti promatranja i uočavanja promjena u prirodi; upoznavanje zavičaja (bliže i šire okoline...) NAMJENA: Uočavanje, sustavno praćenje, bilježenje podataka o promjenama u prirodi, upoznavati posebnosti zavičaja NOSITELJ AKTIVNOSTI: Učitelji/ice RN, učenici nižih razreda NAČIN REALIZACIJE: Izvanučionična nastava u prirodi...., TROŠKOVNIK: ulaznice, prijevoz do odredišta 1000kn VREMENIK: tijekom 9. ili 10.mj., tijekom nastavne godine NAČIN VRJEDNOVANJA:Naučeno primijeniti u nastavi i svakodnevnom životu

 • TERENSKA NASTAVA U PRIRODI CILJ AKTIVNOSTI: Povezivanje sadržaja različitih nastavnih predmeta NAMJENA: Uočavanje, sustavno praćenje, bilježenje podataka o promjenama u prirodi, upoznavanje posebnosti zavičaja NAČIN REALIZACIJE: Razvijanje sposobnosti povezivanja sadržaja više nastavnih predmeta NOSITELJI: Učitelji razredne nastave, razredi po dogovoru i prema financijskim mogućnostima Škole TROŠKOVNIK: Troškovi prijevoza učenika 1700 kn po razredu NAČIN VREDNOVANJA: Primjena naučenog u nastavi i svakodnevnom životu VREMENIK: tijekom 9. ili 10.mj., tijekom nastavne godine JEDNODNEVNI IZLETI / EKSKURZIJE CILJ AKTIVNOSTI: Upoznavanje znamenitosti šireg zavičaja NAČIN REALIZACIJE: jednodnevni izlet – izvan mjesta stanovanja (gradovi na moru, Zagreb, Zadar, Gospić,…) NOSITELJI: Učitelji 1.- 6. razreda, turističke agencije TROŠKOVNIK: Troškovi izleta prema ponudi turističkih agencija ( do 250 kn po učeniku) NAČIN VREDNOVANJA: Primjena naučenog u nastavi VREMENIK: tijekom 5. ili 6. mjeseca 2011. 6. IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI NOGOMET ---NK „VELEBIT TAE KWON DO--TEA KWON DO KLUB, Gračac 7. NEPOSREDNI ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD KNJIŽNJČARA S UČENICIMA Knjižničarka Nevenka Bubičić Nastavna tema

  Ključne riječi Obrazovna postignuća Školska knjižnica kao mjesto učenja,druženja i zabave.Razlikovati knjižnicu od knjižare. Slikovnica,knjiga Lektira,naslov, autor,likovi

  Nositelj aktivnosti

  Realizacija

  1.Knjižnica-mjesto poticanja čitalačke i informacijske pismenosti 2. Lektira na drugačiji način (Tri medvjeda i gitara)

  Knjižničarka i učenici prvih razreda

  Tijekom Školske godine

 • Nastavna tema 1. Jednostavni književni oblici 2. Dječji časopisi

  Ključne riječi Obrazovna postignuća Kratka priča, bajka Čitanje bajke (Crvenkapica,Snjeguljica i …..) Prepoznati dječji časopis kao izvor informacija,ali i kao poučno-zabavni list. Mjesečnik,naslovnica,rubrika

  Nositelji aktivnost Knjižničarka i učenici drugih razreda

  Realizacija Tijekom Školske godine

  1. Knjižnica 2. Put od autora do čitatelja

  Mjesna,gradska,narodna knjižnica Upoznati dječji odjel gradske/narodne knjižnice Upoznati dijelove knjige, razlikovati pojam autor,ilustrator,prevoditelj (Miševi i mačke naglavačke)

  Knjižničarka i učenici trećih razreda

  Tijekom školske godine

  1. Referentna zbirka-priručnici 2. Književno-komunikacijsko-informacijska kultura

  Upućivanje i ,uporaba rječnika,leksikona,pravopisa,enciklopedija Pravilno pretraživanje pomoću abecednog niza.Čemu služe rječnik i pravopis Razlikovati književno-umjetnička djela od Znanstveno-popularne i stručne literature, Shvatiti pojam čitalačke kulture

  Knjižničarka i učenici četvrtih razreda

  Tijekom školske godine

  1. Časopisi- izvori novih informacija 2. Poticanje čitanja

  Znati što je časopis.Prepoznati rubrike koje poučavaju od onih koje zabavljaju Čitanje „s olovkom u ruci“, čitanje s razumijevanjem, Stvarati vlastiti stav o knjizi i čitanju – čitati kritički i stvaralački

  Knjižničari i učenici petih razreda

  Tijekom školske godine

  1. Izvori informacija

  Samostalno pronalaženje informacija, različite vrste informacija, katalog

  Knjižničarka, učenici šestih razreda

  Tijekom školske godine

  1. On-line katalozi

  Razumjeti pojam autorskog ili naslovnog kataloga, razlikovati knjižnu od neknjižne građe

  Knjižničarka i učenici sedmih razreda

  Tijekom školske godine

  1. Internet

  Razvijati kritički odnos prema internetu, znati prepoznati kvalitetne sadržaje koje Internet nudi

  Knjižničarka i učenici osmih razreda

  Tijekom školske godine

 • 8.UNICEF- Projekt „ Za sigurno i poticajno okruženje u školama“ CILJEVI:

  - smanjiti stupanj nasilja među djecom - kroz edukacijske radionice, učitelje učiniti kompetentnijima u

  suočavanju s nasiljem u školi - potaknuti spremnost na akciju i promjene kod svih zaposlenih,

  djece roditelja i čimbenika u društvenoj sredini - stvoriti sustav podrške i zaštite djeci koja trpe nasilje ili se

  ponašaju nasilno

  NAMJENA:

  - osigurati trajnost i održivost projekta - djelovati u smjeru prevencije nasilja i povećanja sigurnosti

  učenika, njihovih roditelja i djelatnika u odgojno-obrazovnoj ustanovi

  NOSITELJI:

  - stručni suradnici - razrednici i učitelji - učenici (vršnjaci pomagači) - roditelji - šira društvena zajednica i relevantne institucije ( Policijska

  uprava, Dom zdravlja, Centar za socijalnu skrb i dr.) NAČIN REALIZACIJE

  - rad stručno razvojne službe s učenicima i učiteljima - rad razrednih učitelja s razrednim odjelom (razred kao terapijska

  zajednica, aktivnosti kroz razne radionice i dr.) - rad razrednih učitelja i stručnih suradnika s roditeljima - suradnja s lokalnom zajednicom

  VREMENIK: - tijekom godine

  TROŠKOVNIK:

  - plakati, papir u boji, boja za printer, materijali za radionice

  VREDNOVANJE

  - evaluacijski listići - ankete među učenicima i roditeljima

 • 9. PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI CILJEVI:

  - smanjivanje interesa mladih za uzimanje sredstava ovisnosti i pravovremeno otkrivanje rizičnih slučajeva

  - sačuvati postojeće mentalno zdravlje i higijena, odnosno sprječavanje bolesti ovisnosti

  - aktivno uključivanje roditelja u rad škole i zajedničko djelovanje - suradnja s drugim institucijama.

  NAMJENA:

  - povećati razinu osviještenosti o raznim oblicima ovisnosti - razvijati samopoštovanje, naučiti kako reći „NE“ - razvijati naviku zdravog života - naučiti se zaštititi od zlonamjernih osoba,

  NOSITELJI:

  - stručni suradnici - ravnatelj - razrednici i učitelji - šira društvena zajednica i relevantne institucije ( Policijska

  uprava, Dom zdravlja, Centar za socijalnu skrb i dr.) NAČIN REALIZACIJE

  - rad stručno razvojne službe s učenicima i učiteljima - rad razrednih učitelja s razrednim odjelom (razred kao terapijska

  zajednica, aktivnosti kroz razne radionice i dr.) - rad razrednih učitelja i stručnih suradnika s roditeljima - suradnja s lokalnom zajednicom (predavanja za djecu i roditelje

  od strane Zavoda za javno zdravstvo, službe za prevenciju i izvan bolničko liječenje ovisnosti)

  VREMENIK: - tijekom godine, a ponajviše u mjesecu borbe protiv ovisnosti (od 15.studenog do 15. prosinca 2010.god.).

  TROŠKOVNIK:

  - stručni skupovi – edukacija, potrebna literatura za rad s učenicima i roditeljima, dnevnice za vanjske suradnike

  VREDNOVANJE

  - samovrednovanje, kritički osvrt na učinjeno ili nedovoljno učinjeno.

  - ponašanje djece u kriznim situacijama - analiza uspjeha sa suradnicima na kraju nastavne godine .

 • 10. HUMANITARNE AKCIJE UNICEF-ov projekt „ ŠKOLE ZA AFRIKU CILJEVI:

  - omogućiti obrazovanje za djecu u Africi - izgraditi nove i popraviti stare školske objekte - razvijanje suosjećanja prema drugim ljudima te motivacija za

  pomoć onima kojima je to potrebno - podići samopouzdanje i osjećaj zajedništva

  NAMJENA:

  - Podizanje svijesti društva i šire lokalne zajednice u važnosti prikupljanja sredstava za školovanje djece u Etiopiji

  - očuvati, zaštititi i poboljšati živote dječaka i djevojčica NOSITELJI:

  - Ravnateljica - Učiteljice; Magdalena Šare, Marija Javorović i ostali - Stručna služba

  NAČIN REALIZACIJE

  - intervencija na više razina (škola,razred, roditelji i društvena zajednica)

  - sredstva će se prikupljati postupno kroz razne aktivnosti dogovorene

  - na radnim sastancima - uvođenje obrazovnih sadržaja koji djeci pomažu suočiti se s problemom neimaštine u Etiopiji

  - osnaživanje i aktivno uključivanje djece (vršnjačka pomoć, učeničko vijeće)

  VREMENIK: - tijekom godine

  TROŠKOVNIK:

  - plakati, boje, materijali za izradu raznih figurica

  VREDNOVANJE

  - uspješnost svake pojedine akcije vrednovat će se kroz razredni plakat,

  lijepljenjem sličica koje simbolično predstavljaju gradnju škole iz temelja - rezultati vrednovanja služit će kao poticaj za nove akcije namijenjene djeci kojima je potrebna pomoć

  prikupljena sredstva za vrijeme projekta - opisno vrednovanje osoba koje su uključene u projekt

 • 11. PROFESIONALNO USMJERAVANJE Aktivnost, program i projekt

  PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE

  Ciljevi aktivnosti, programa i projekta

  Informirati učenike o srednjim školama, programima, zanimanjima i pomoći im u odabiru škole i programa koji najbolje odgovaraju njihovim znanjima i sposobnostima.

  Namjena aktivnosti, programa i projekta

  Pomoći učenicima da odaberu onu školu i program koji će im omogućiti zadovoljstvo u budućem životu i radu.

  Nositelji aktivnosti

  Pedagog, razrednici, učenici, roditelji, služba za PU, Marica Luštica

  Način realizacije aktivnosti

  Praćenje učenika tijekom školovanja, davanje brošura i letaka o srednjim školama, suradnja sa srednjim školama, odlazak osmaša na prezentaciju škola i zanimanja u Zadar, stavljanje informacija na pano, razgovor s učenicima i roditeljima...

  Vremenik aktivnosti

  Tijekom cijele školske godine.

  Detaljan troškovnik aktivnosti

  Odlazak na Smotru srednjih škola o trošku učenika.

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Samovrednovanje, analiza rada sa suradnicima, praćenje uspjeha i ponašanja učenika u srednjim školama.

  12. POMOĆ UČENICIMA KOJI NE GOVORE HRVATSKI JEZIK INDIVIDUALIZIRANA NASTAVA – (njemački j. – hrvatski j.) Voditelji programa: učiteljice njemačkog jezika, Vedrana Farkaš, Aleta Lazarić i Tanja Jović

  Cilj programa: učinkovito svladavanje i nadoknađivanje nedovoljnog znanja hrvatskog jezika, integracija učenice u nastavni proces, pomoć učenici u svladavanju i praćenju redovne nastave

  Namjena: pomoć učenici prvog razreda koja se vratila iz Švicarske te ima problema s praćenjem redovne nastave zbog slabog znanja hrvatskog jezika

  Nositelji aktivnosti: učiteljice i učenica prvog razreda

  Način realizacije: individualni pristup, razgovor, čitanje, pisanje, rješavanje različitih zadataka i vježbi

  Vremenik: tri sata tjedno tijekom školske godine 2010./2011.

  Troškovnik: potrošni materijal za rad s učenicom – 50kn

 • Način vrednovanja rezultata: rezultati individualizirane nastave će se vidjeti kroz rad učiteljice prvog razreda s učenicom, sustavnim praćenjem i ocjenjivanjem njenih postignuća i napretka. 13. ESTETSKO UREĐENJE ŠKOLE Ciljevi aktivnosti: Razvoj pravilnog vrednovanja svog i tuđeg rada Namjena aktivnosti, programa i projekta: Razvijati kreativne sposobnosti učenika, osjećaj za lijepo, stvarati ugodno školsko ozračje dječjim radovima. Nositelji aktivnosti: Učitelji, učenici, voditelji aktivnosti Martina Beneta/ Zorka Vuletić/ Damir Benić/ Učitelji RN/ Način realizacije aktivnosti: Postava izložbe, uređenje panoa... Vremenik aktivnosti: tijekom nastavne godine Detaljan troškovnik aktivnosti: Na teret škole – hamer, kolaž, ljepilo, flomasteri, tempere... Način vrednovanja i način korištenja rezultata vredn.:Estetska analiza 14. BRIGA ZA OKOLIŠ Ciljevi aktivnosti, programa i projekta: Stvoriti ugodno okruženje, razvijati naviku čuvanja okoliša, ne bacati smeće, razvijanje ekološke svijesti kod učenika i ljubavi za prirodom Namjena aktivnosti, programa i projekta: Poticati učenike da im briga za okoliš postane način života. Nositelji aktivnosti: Učenici, tehničko osoblje, učiteljica Slavica Miočić, učitelji, svi ostali djelatnici škole, Županija Način realizacije aktivnosti: Čišćenje školskog dvorišta, okopavanje i polijevanje cvijeća, sudjelovanje u akciji čišćenja mjesta, njegovanje školskog voćnjaka Vremenik aktivnosti: Tijekom nastavne godine Detaljan troškovnik aktivnosti: Na teret škole, Županija-nabava sadnica, zemlje, pribora Način vrednovanja i način korištenja rezultata vredn.: Vizualni doživljaj – ljepše i urednije školsko okruženje. 15. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST SADRŽAJI RADA

  NADNEVAK

  NAZIV

  NOSITELJI AKTIVNOSTI

  NAČIN REALIZACIJE

  10.9.2009.

  HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN

  Učiteljice i učenici

  sportske aktivnosti: mali nogomet i igra graničara, košarka, odbojka

  5.10.2010.

  DAN UČITELJA

  Učitelji

  prigodno druženje učitelja

  8.10. 2010. DAN NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE

  Učiteljice i učenici aktualna minuta, integrirana nastava

  6.10. 2010. DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE listopad 2010. DANI KRUHA

  Učiteljice i učenici -likovne izložbe -uređenje razrednih panoa -blagoslov kruha -tematski sat

  10.- 11. 2010.

  Natjecanje u krosu na nivou škole (kvalifikacije za županijsko natjecanje u krosu)

  Atletski savez zadarske županije, škola, općina,

  organizirano natjecanje u krosu

  1.11.2010. SVI SVETI

  Učiteljice i učenici aktualna minuta paljenje svijeća za poginule branitelje,

 • 18.11.2010. SJEĆANJE NA VUKOVAR

  Učiteljice i učenici aktualna minuta paljenje svijeća za poginule u Vukovaru

  4.12.2010. SVETA BARBARA

  Učiteljice i učenici Uređenje panoa Sijanje pšenice božićnice

  6.12.2010. SVETI NIKOLA Učiteljice i učenici Likovne izložbe 24.12.2010.

  BOŽIĆ Učiteljice i učenici

  Svečana priredba

  siječanj- veljača 2011.

  ŠKOLSKI SUSRET LIDRANO, natjecanja

  Učiteljice i učenici

  Scensko stvaralaštvo Literarno i novinarsko stvaralaštvo

  14.2.2011. VALENTINOVO

  Učiteljice i učenici Uređenje razrednih panoa Tajni prijatelj

  Veljača 2011. POKLADE

  Učiteljice i učenici Šetnja našim gradom, Ples pod maskama

  22. 3. 2011. SVJETSKI DAN VODA

  Učiteljice i učenici Nastava u prirodi Eko akcije

  4.4.2011. USKRS

  Učiteljice i učenici Radionice, izložbe Uređenje školskog prostora Uređenje učionica

  22.4. 2011. DAN PLANETA ZEMLJE

  Učiteljice i učenici Zidne novine Eko akcije ( čiščenje našeg okoliša, posadimo cvijet)

  23.4. 2011. DAN ŠKOLE

  Učiteljice i učenici Kulturni program Kros