of 16 /16
Grube skarpety i ciężkie obuwie w niewielkim stopniu umożli- wiają wentylację stóp, tak by mogły one prawidłowo oddychać. To idealne warunki dla bakterii rozkładających pot i drobno- ustrojów grzybotwórczych. Również chodzenie w twardych, sztywnych lub uciskających butach może łatwo stać się udręką. Wrastające paznokcie stóp, obtarte głęboko palce, modzele i odciski, pęcherze oraz szorstka i popękana skóra to tylko niektóre z przypadłości, na które skarży się naprawdę bardzo wiele osób. A wystarczy zapobiegać – to takie proste! Po odprężającej kąpieli pamiętaj o dokładnym wysuszeniu stóp Pielęgnuj stopy przez cały rok! Kiedy dni są jeszcze niezbyt długie, a większość czasu spędzamy w domu, mamy więcej możliwości, aby poświęcić czas na pielę- gnację stóp. Możemy być pewni, że wysiłek opłaci się, ponieważ wymagania stawiane stopom są duże, wszak nogi noszą nas przez całe życie. Zatroszczmy się o stopy tak, jak one na to zasługują. Głębokie oczyszczenie, odprężenie i dobroczynne uczucie ciepła zapewni GEHWOL Sól do kąpieli stóp z wyciągami ziołowymi z lawendy, rozmarynu i tymianku. Nadmiernie zrogo- waciały naskórek pod koniec kąpieli lepiej zetrzeć tarką GEHWOL niż pumeksem (tarkę łatwiej utrzymać w czystości, w zakamarkach kostki pumeksu mogą pozostać niezauważalne bakterie). Zdecydowanie odradzamy domowego stosowania żyletek i innych niebezpiecznych instrumentów ze względu na duże ryzyko skaleczenia! Powinni o tym szczególnie pamiętać diabetycy. Tarka – TAK, żyletka – KATEGORYCZNE NIE! Wypielęgnowane po same końce paluszków Po kąpieli stóp pielęgnacja paznokci jest zdecydowanie łatwiej- sza. Paznokcie obcina się i opiłowuje na prosto. Brzegi paz- nokci można lekko opiłować. Wskazane jest używanie pilni- ków szklanych – ciepło wytwarzane na skutek tarcia, skleja płytkę paznokciową, nie powoduje zadarć. Skórki paznokci ostrożnie odsuwamy za pomocą patyczka. Pamiętajmy, że złe obcinanie paznokci jest częstą przyczyną wrastania paznokci. Po odpowiednim skróceniu paznokci możemy wmasować krem lub olejek pielęgnacyjny z serii GEHWOL med, a w skórę stóp GEHWOL med Lipidro Krem. Preparaty te oprócz właściwości pielęgnacyjnych, zapobiegają zakażeniu grzybicą stóp i paznokci. Chronicznie zimnym stopom długotrwałą pomoc przyniesie masaż GEHWOL Balsamem rozgrzewającym. Wyciągi z wodo- rostów, papryki i imbiru w połączeniu z olejkami eterycznymi oraz z kamforą zadbają o przyjemne ciepło stóp. Masaż GEHWOL Balsamem rozgrze- wającym zapewni przyjemne ciepło stóp Trochę czułości dla stóp Ukoronowaniem domowej pielęgnacji stóp będzie masaż stóp. Można zrobić go samemu, ale znacznie przyjemniej będzie nam, gdy wykona go partner. Na stopy nałożyć GEHWOL Balsam od- świeżający do suchej skóry. Następnie dwiema dłońmi masować grzbiety stóp, potem piętę a na koniec osobno każdy paluch stopy. Na zakończenie założyć na stopy bawełniane skarpetki, aby krem mógł przez noc wchłonąć w skórę stóp. Tak zadbane i wypielęgnowane stopy z dumą można pokazać zawsze i wszędzie! Pokaż swoje stopy już teraz pomyśl o letnich sandałach Źródło: Fuss Journal 1/2007 Tłumaczenie: Katarzyna Antosz Opracowanie: Aneta Drzażdżyńska Kto z nas nie marzy o pięknej wiośnie czy lecie? Jednak, aby bez skrępowania odsłaniać stopy, już teraz powinniśmy poświęcić im trochę wię- cej uwagi. Zdrowe i zadbane stopy przez cały rok Sklepienie stopy strona 7 Perfekcyjna konstrukcja Jak to możliwe, że dwie stosunkowo ma- łe platformy, jakimi są stopy, dźwigają cały ciężar ciała człowieka?

Sklepienie stopy strona 7 łe platformy, jakimi są stopy ... · Grube skarpety i ciężkie obuwie w niewielkim stopniu umo żl i - wiają wentylację stóp, tak by mogły one prawidłowo

  • Author
    doannga

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sklepienie stopy strona 7 łe platformy, jakimi są stopy ... · Grube skarpety i ciężkie obuwie...

Page 1: Sklepienie stopy strona 7 łe platformy, jakimi są stopy ... · Grube skarpety i ciężkie obuwie w niewielkim stopniu umo żl i - wiają wentylację stóp, tak by mogły one prawidłowo

Grube skarpety i ciężkie obuwie w niewielkim stopniu umo żl i -wiają wentylację stóp, tak by mogły one prawidłowo oddychać.To idealne warunki dla bakterii rozkładających pot i drobno -ustrojów grzybotwórczych. Również chodzenie w twardych,sztywnych lub uciskających butach może łatwo stać się udręką.Wrastające paznokcie stóp, obtarte głęboko palce, modzele i odciski, pęcherze oraz szorstka i popękana skóra to tylkoniektóre z przypadłości, na które skarży się naprawdę bardzowiele osób. A wystarczy zapobiegać – to takie proste!

Po odprężającej kąpieli pamiętaj o dokładnym wysuszeniu stóp

Pielęgnuj stopy przez cały rok!Kiedy dni są jeszcze niezbyt długie, a większość czasu spędzamyw domu, mamy więcej możliwości, aby poświęcić czas na pie lę -gnację stóp. Możemy być pewni, że wysiłek opłaci się, ponie ważwymagania stawiane stopom są duże, wszak nogi noszą nas przezcałe życie. Zatroszczmy się o stopy tak, jak one na to zasługują.

Głębokie oczyszczenie, odprężenie i dobroczynne uczucieciepła zapewni GEHWOL Sól do kąpieli stóp z wyciągamiziołowymi z lawendy, rozmarynu i tymianku. Nadmiernie zrogo -wa ciały naskórek pod koniec kąpieli lepiej zetrzeć tarką

GEHWOL niż pumeksem (tarkę łatwiej utrzymać w czystości, w zakamarkach kostki pumeksu mogą pozostać niezau wa żal nebak terie). Zdecydowanie odradzamy domowego stoso wa niażyletek i innych niebezpiecznych instrumentów ze względu naduże ryzyko skaleczenia! Powinni o tym szczególnie pamiętaćdiabetycy. Tarka – TAK, żyletka – KATEGORYCZNE NIE!

Wypielęgnowane po same końce paluszkówPo kąpieli stóp pielęgnacja paznokci jest zdecydowanie łat wiej -sza. Paznokcie obcina się i opiłowuje na prosto. Brzegi paz -nokci można lekko opiłować. Wskazane jest używanie pilni -ków szkla nych – ciepło wytwarzane na skutek tarcia, sklejapłytkę paz nok ciową, nie powoduje zadarć. Skórki paznokciostrożnie od su wamy za pomocą patyczka. Pamiętajmy, że złeob ci nanie paz nokci jest częstą przyczyną wrastania paznokci.Po odpowiednim skróceniu paznokci możemy wmasować kremlub olejek pielęgnacyjny z serii GEHWOL med, a w skórę stópGEHWOL med Lipidro Krem. Preparaty te oprócz właści wościpielęgnacyjnych, zapobiegają zakażeniu grzybicą stóp i paznokci.

Chronicznie zimnym stopom długotrwałą pomoc przyniesiemasaż GEHWOL Balsamem rozgrzewającym. Wyciągi z wo do -rostów, papryki i imbiru w połączeniu z olejkami eterycznymi oraz z kamforą zadbają o przyjemne ciepło stóp.

Masaż GEHWOL Balsamem roz grze -wającym zapewni przyjemne ciepłostóp

Trochę czułości dla stópUkoronowaniem domowej pielęgnacji stóp będzie masaż stóp.Można zrobić go samemu, ale znacznie przyjemniej będzie nam,gdy wykona go partner. Na stopy nałożyć GEHWOL Bal sam od -świeżający do suchej skóry. Następnie dwiema dłońmi maso waćgrzbiety stóp, potem piętę a na koniec osobno każdy paluchstopy. Na zakończenie założyć na stopy bawełniane skarpetki,aby krem mógł przez noc wchłonąć w skórę stóp.

Tak zadbane i wypielęgnowane stopy z dumą można pokazaćzawsze i wszędzie!

Pokaż swoje stopyjuż teraz pomyśl o letnich sandałach

Źródło: Fuss Journal 1/2007Tłumaczenie: Katarzyna AntoszOpracowanie: Aneta Drzażdżyńska

Kto z nas nie marzy o pięknej wiośnie czy le cie?Jednak, aby bez skrępowania odsłaniać stopy,już teraz powinniśmy poświęcić im trochę wię -cej uwagi.

Zdrowe i zadbane stopy przez cały rok

Sklepienie stopy strona 7

PPeerrffeekkccyyjjnnaa kkoonnssttrruukkccjjaaJak to możliwe, że dwie stosunkowo ma -łe platformy, jakimi są stopy, dźwigającały ciężar ciała człowieka?

Page 2: Sklepienie stopy strona 7 łe platformy, jakimi są stopy ... · Grube skarpety i ciężkie obuwie w niewielkim stopniu umo żl i - wiają wentylację stóp, tak by mogły one prawidłowo

2

Zd

row

e N

og

i

W ostatnich latach systematycznie obniża się ak ty w -ność fizyczna naszego społeczeństwa. Brak cza su,ciągła „po goń za pieniądzem” i karierą, doprowadziłylu dzi do tego, iż świadomi zagrożenia płynącego z bez -ruchu, zaczęli poszukiwać alternatywy dla takiegostanu rzeczy. Rozwiązaniem okazały się, rozwijającesię w szybkim tempie, kluby fitness oferujące klientomszeroki zakres zajęć ruchowych i usług umożliwiają-cych pogodzenie pewnych form aktywności z bra kiemczasu.

Im szybciej uświadomimy sobie jak ważny jest trening,czyli systematyczny wysiłek fizyczny podno szącynaszą wydolność i co za tym idzie sprawność orga-nizmu, tym lepiej dla nas. W Polsce jednak wieleosób, mimo licz nych i łatwo dostępnych publikacji naten temat, wyka zuje sceptyczne nastawienie do ak -tywności fizycznej, uważając ją za nie potrzebną. Jakwska zują badania większość dorosłych Polaków (61%)co najmniej sporadycznie przejawia jakąkolwiekaktywność fizyczną. Jedna trzecia (33%) czyni tosystematycznie – raz w tygodniu lub częściej, 12%rza dziej – przynajmniej raz w miesiącu. Co szóstyrespondent (16%) sporadycznie uprawia jakiś rodzajsportu lub rekreacji ruchowej. Powody są różne.

Z jednej strony mentalność Polaków, względem ak -tyw ności fizycznej w czasie wolnym ciągle kojarzy sięraczej z ekstrawagancją niż racjonalnym elementemzdro wego stylu życia. Z drugiej strony brak czasu,mono ton ność znanych form aktywności fizycznej i ich mała dostępność. Są to główne powody takrzadkie go podejmowania aktywności fizycznej, którew swo jej czteroletniej pracy jako instruktor w klu bachfitness niejednokrotnie słyszałem podczas rozmów z klientami.

Te właśnie problemy, jak i rosnące „zapotrzebo wa niena ruch” doprowadziły do imponują ce go rozwoju fit-ness w Polsce. Oferta, którą proponują kluby fitnessjest swoistą alternatywą dla wyżej wy mie nionychproblemów, ponieważ daje możliwość uprawianiawielu form aktywności fizycznej, takich jak, pływa -nie, jazda na rowerze, bieganie, ćwiczenia siłowe nasiłowni, bez zmiany miejsca, zapewniając różnorod-ność i oszczędność czasu.

Od redakcji: Od następnego wydania „ZdrowychNóg“, nasz instruktor prezentować będzie zarównoposzczególne dyscypliny, jak i będzie doradzałdobór ćwiczeń usprawniających.

Codziennećwiczenia stóp

dla przyjemności i dla zdrowiaJeżeli mamy zdrowe, sprawne nogi, to i całe nasze ciało czuje się lepiej.Dlatego codzienna, prosta gimna sty ka stóp jest ważnym elementemcodziennej higieny każdego człowieka. Dlaczego należy (wręcz trzeba)ćwiczyć? Odpowiedź wydaje się banalnie prosta! Ćwiczenia wzmac -niają mięśnie stopy, powodują lepsze ukrwienie, a tym sa -mym rozgrzewają stopy.

Oto kilka prostych propozycji ćwiczeń z krzesłem. Proszę pamiętać, żejeśli wykonujemy je na siedząco – nie opie ramy pleców. Jeżeli czuje-my się niepewnie, trzymamy się siedzenia krzesła.

1. Podnoszenie chusteczki,któ re wspomaga ruchomośćpal ców.Podkurczamy palce stóp, krótkows trzymujemy, następnie prostuje -my palce. Powtarzamy sześć ra zy.Następnie palcami stóp podno si mychusteczkę z podłogi i znowu wy -

pu szczamy – 10 razy prawą i le wą stopą. Dla bardziej zaawan -so wa nych polecamy podnoszenie pal ca mi ołówka. Ćwiczeniewykonuje my na siedząco.

5. Rozciąganie ścięgien i mięśni.Na siedząco wyciągamy nogi doprzodu i zginamy. Powtarzamy 10ra zy. Następnie zginamy grzbieto wostopy i prostujemy. Również pow-tarzamy 10 razy.

6. Ćwiczenie rozluźniające.Siadamy na niskim stołeczku i przyciągamy jedną stopę dociała. Obiema rękoma ujmujemy okolicę kostki i wstrząsamy.Rozluźniamy mięśnie stopy. Powtarzamy 5 razy.

4. Ćwiczenie „fortepianowe“ –wzmacnia ścięgno Achillesa.Zaczynając od dużego palca, po ko -lei dotykamy mocno kolejnymi pal -cami podłogi, tak jak przy grze nafortepianie. Następnie dłonią sil niegłaszczemy okolicę od pięty w kie -runku łydki. Powtarzamy 10 razy.

3. Ćwiczenie z piłką.Siadamy na podłodze z lekko zgię-tymi nogami w kolanach, ręce pod -parte z boku ciała, lekko odchyla myku tyłowi. Stopami przesuwamyśredniej wielkości piłkę do przodui znowu do tyłu. Powtarzamy 15ra zy.

2. Kółeczka, które pozwalajązachować dobrą ruchomośćstawów.Ćwiczenia można wykonywać nasie dząco lub na stojąco: opieramysto pę na palcach i piętą wykonujemyruchy okrężne, 10 razy każdą piętąna zewnątrz i 10 razy do wew nątrz.

To samo ćwiczenie powtarzamy opierając piętę na podłodze, a ruchy okrężne wykonujemy przodostopiem.

Trochę ruchu nikomu niezaszkodzi

Fot.:

Ada

m C

iere

szko

Jarosław Skiba instruktor Centrum Rekreacji AWF Poznań

Page 3: Sklepienie stopy strona 7 łe platformy, jakimi są stopy ... · Grube skarpety i ciężkie obuwie w niewielkim stopniu umo żl i - wiają wentylację stóp, tak by mogły one prawidłowo

3

Zd

row

e N

og

i

Masaż stópCzysty relaksNa tą chwilę czekają wszyscy pacjenci gabinetu pielęgnacjistóp: profesjonalny masaż. Ręce doświadczonego specjalisty pie-lę gnacji rozluźniają i na cią gają mięśnie, mocno nadwyrężoneprzez ciasne bu ty i ciągłe chodzenie. Naczynia zostają lepiej ukr-wione, co pobu dza około 72000 nerwów na podeszwie stopyi korzystnie wpły wa na cały organizm.

Pieszczota dla skóry, tkanki i mięśniJuż 3000 lat przed naszą erą, Chińczycy doprowadzili „sztukędotyku” do perfekcji. Dzisiaj można też naukowo udowodnićlecznicze działanie masażu. Systematyczne głaskanie, ugniata niei stukanie mięśni ma wpływ na leżącą pod nimi tkankę. To z ko lei prowadzi do reakcji nerwowych, które poszerzają na -czy nia tkanki zapewniając lepsze krążenie skóry i mięśni. Do -dat kowo uruchomione zostaje odtransportowanie produktówprze miany materii i znowu pomnożone substancje odżywczezostaną przemycone w komórkach. Włókna ścięgien oraz mięś nirelaksują się i stają się luźne, elastyczne.

Dobrodziejstwo dla całego organizmuStopy to nie tylko narzędzia, ale także bardzo ważny prze kaź -nik bodźców. Ok. 72000 wiązek nerwowych, łączących ważneorgany i partie ciała, kończy się na podeszwie stopy. Dlategoteż masaż stóp przyczynia się do czegoś więcej niż tylko dolepszego funkcjonowania i wzmocnienia stóp. Pośrednio za po -mocą końcówek nerwów zostaje pobudzony cały organizm i po lepsza się ogólne samopoczucie pacjenta.

Techniki masażuW pierwszej kolejności masowane powinny być miękkie częścistopy. Kości i stawy muszą być przy masażu rozciągnięte. Ko -lej ne elementy masażu to:

•GładzenieRozległymi gładzącymi ruchami rozpoczyna się i kończy każdymasaż. Ruchy te wykonywane są przede wszystkim wew nęt rz nączęścią dłoni i zawsze w kierunku serca.

•UgniatanieZa pomocą głęboko sięgających ruchów rąk, mięśnie i włóknazostają od siebie pooddzielane. Robimy to, albo za pomocą jednej

ręki albo dwóch, bądź teżza pomocą samych opuszków palców.

•RozcieranieTe intensywne o małej powierzchni koliste ruchy wykonywanesą najczęściej za pomocą kciuka np. po to, by rozluźnić mięśniemiędzy kośćmi śródstopia.

Ciepło relaksujeZanim przystąpimy do masażu, stopy powinniśmy rozgrza ć. Cie p łepowietrze, promienie pod czer wone czy też ką piel z do dat kiemkon centratu rozgrzewającego Gehwol, rozluźnią mięśnie i wzmoc -nią działanie masażu.

Z delikatnym naciskiemNabieramy sporą ilość kremu do stóp z bogatej kolekcjiGehwol i nanosimy głaszczącymi ruchami najpierw na grzbietstopy, część dochodzącą do podudzia i na koniec, na po de sz -wę. Nacisk masowania należy powoli zwiększać. Następniemasujemy poszczególne palce stopy i wykonujemy nimi kolisteruchy. Przy tym lewą ręką podtrzymujemy stopę, a kciukiem i palcem wskazującym pra wej ręki za po -mocą gła sz czą co-koli s tych ruchów ma su -jemy palce stopy. Na konieclekko wy cią gamy palce sto py.

Następnie prze cho -dzimy do masażu mię ś ni

między kostkami. Zaczynamyznowu kolistymi ruchami kciuków,

następnie intensywnie rozciągamy i obijamy obiema rękami.W dalszej kolejności masujemy podeszwę stopy. Stopę przy -

trzymujemy wolną ręką za jej grzbiet. Kciukiem masującejręki, kolistymi ruchami przesuwamy od główki śródstopiado pięty, następnie w kierunku poduszek (kłębów) dużegopalca i ma łych. Na zakończenie „głaszczemy” rozłożystymiruchami powierzchnię całej stopy. Ponieważ ścięgno Achillesa, przez noszenie wysokich ob ca -sów skraca się, nie powinno ono być pominięte przy masażu.Ścięgno należy chwycić między kciuk i palec wska zujący i wygładzać ku górze albo masować opuszkami palcówobu rąk.

Page 4: Sklepienie stopy strona 7 łe platformy, jakimi są stopy ... · Grube skarpety i ciężkie obuwie w niewielkim stopniu umo żl i - wiają wentylację stóp, tak by mogły one prawidłowo

Grzybice wywoływane przez drożdżaki z rodzaju Candidamają coraz większe znaczenie w medycynie i najczęściej, gdymówi się o grzybicach, myśli się o grzybicach wywołanychwłaś nie przez drożdżaki z rodzaju Candida. Gdy układ odpor -noś ciowy jest osłabiony, Candida rozprzestrzenia się wewnątrzlub na powierzchni organizmu człowieka. Główny powód co -raz większego znaczenia drożdżaków z rodzaju Candida jakoczynnika chorobotwórczego polega na tym, że nasz układ od -por nościowy jest w coraz większym stopniu narażony na dzia -łanie szkodliwych czynników środowiskowych. Nieprawidło weodżywianie z dużym udziałem cukru i białej mąki, jak równieżbrak snu, nikotyna, alkohol, zbyt wysoki poziom stresu, za ma łoruchu oraz występujące w otoczeniu substancje szkodliweosłabiają obronność organizmu i ułatwiają rozmnażanie sięCandida. Grzybice bardzo często występują w okresie ciąży,po okresie przyjmowania tabletek antykoncepcyj nych,

u wcześniaków i noworodków, a także u star szych,schorowanych ludzi.

Obecność drożdżaków z rodzaju Candida w jelitach.Dolegliwości spowodowane przez nadmierne rozmnażanie siędrożdżaków z rodzaju Candida w jelicie, nabierają w medycy -nie coraz większego znaczenia. Ich rozwojowi sprzyja niepra -wi dłowe żywienie, nadmierny stres, antybiotyki. Dolegliwości,na jakie skarżą się pacjenci to biegunki lub zatwardzenia, któreczęsto występują na przemian, silne krwawienia, bóle brzucha,napady apetytu na słodycze, nietolerowanie alkoholu, świąd i egzemy odbytu.

Obecność drożdżaków z rodzaju Candidaw obszarze intymnych części ciała.Infekcje z udziałem drożdżaków z rodzaju Candida występujązwłaszcza u kobiet. Charakteryzują się one zaczerwienieniem,nabrzmieniem, swędzeniem w pochwie i na wargach sromo -wych, bólem podczas oddawania moczu oraz białawymi upła wa-mi. Dużo rzadsze są infekcje żołędzi u mężczyzn, które tak żeobjawiają się swędzeniem, zaczerwienieniem i białym nalotem.

Czy w danym przypadku chodzi o grzybice wywołane przez drożdżaki z rodzaju Candida?Pewność uzyskamy dzięki diagnostyce laboratoryjnej. Podczasgdy zdiagnozowanie grzybicy stóp jest stosunkowo łatwe i mo żeodbyć się w gabinecie lekarza, podejrzenie istnienia grzybicyukładu pokarmowego lub innych organów wewnętrznych wy -ma ga przebadania materiału przez specjalne laboratorium np.Instytut Mikroekologii w Poznaniu.

4

Zd

row

e N

og

iZ

dro

we

Cia

ło

Grzyby – przyjacieleczy wrogowie?Małgorzata Śnihur

Grzyby w naturze spotykane są niemal wszędzie.Mo gą występować w bardzo różnych postaciach i roz miarach. I tak na przykład pieczarki lub praw -dziwki wytwarzają owocniki widoczne gołym okiem.Natomiast te mikroskopijnie małe skupiska komó -rek występujące wewnątrz lub na powierzchni na -sze go ciała mogą stać się przyczyną infekcji.

Page 5: Sklepienie stopy strona 7 łe platformy, jakimi są stopy ... · Grube skarpety i ciężkie obuwie w niewielkim stopniu umo żl i - wiają wentylację stóp, tak by mogły one prawidłowo

5

Zd

row

e N

og

i

Pacjenci z reumatyzmem są szczególnie wrażliwi na ból. Ichleczenie musi przebiegać z najwyższą ostroż noś cią. Poczy -na jąc od uściśnięcia dłoni przy powitaniu. Ich stopy nara żo nesą na wiele dolegliwości.

Pielęgnacja stóp u osóbchorych na artretyzmPrawdziwą ulgę może przynieść wizyta w dobrym gabineciepielęgnacji stóp, w którym fachowiec poradzi sobie z poni -żej opisanymi przypadłościami:– Węzła stawowego: mocno napięta warstwa skóry nie mo że

być skaleczona, zwłaszcza jeśli są do usunięcia tylko cienkiewarstwy modzeli.

– Modzelami: ich usuwanie może spowodować ekstremalnyból. Dlatego sensowne jest zapobieganie i pielęgnacja zapomocą zmiękczających kremów i maści.

– Zgrubieniami paznokci, które powodują ból ucisku. Paz -nokcie mogą być obcięte najlepiej po zmiękczającej kąpieli(36° do 38°C).

Prawie wszyscy pacjenci z artretyzmem mają stopy poprzecz -nie płaskie, palce młotkowate i szponowate co powoduje pow-stawanie odleżyn, modzeli, odcisków. Deformacje te powinnybyć usunięte tak, aby napięcie tkanki skutecznie zmniejszyć i przywrócić elastyczność skóry. Można to zrobić za pomocąspecjalnych nakładek z żelu polimerowego. Skóra reumatyków

wykazuje skłonności do mocnych wysuszeń z pęknięciami,powstawania rozpadlin.

Zalecenia dla cierpiących na artretyzm

• Chorzy na reumatyzm muszą zwracać uwagę na pie -lę g na cję stóp, w tym suchej skóry stóp za pomocą spec -jalis ty cz nych środ ków przeznaczonych tylko do stóp(np. GEHWOL med Lipidro Krem).• Wielu osobom z dolegliwościami reumatycznymi po ma-ga wcie ranie w bolące stopy rozgrzewających balsa mówdo stóp (np. GEHWOL Balsam Rozgrzewający).• Przy pielęgnacji stóp nie powinno się zapominać o spraw dzaniu obuwia. Prawie 70% okaleczeń stópna stępuje na sku tek noszenia niewłaściwego obuwia.• Gimnastyka stóp pomaga utrzymać ruchliwość sta wów.• W czasie wolnym ukojenie przynoszą masaże stóp.

Liczne problemy ze stopami dotyczą bezpośrednio palcówstóp i silnie ograniczają swobodę ruchów. Nawet zranienia palcówi ich wierzchołków mogą być bardzo bolesne. Natych mias to wąulgę mogą przynieść perfekcyjnie uformowane orte zy przeciw -uciskowe z żelu polimerowego GEHWOL. Dokładnie dopa-sowują się, są miękkie i przyjemne w dotyku dla skóry i można jenakładać bezpośrednio pod skarpetki i nosić w prawie wszyst -kich butach.

Koło ratunkowe dla palcówSzczególnie przy ciasno osadzonych palcach, halluksach i ku -rzaj kach na lub pomiędzy palcami, jak również w miejscachucis ku w okolicy palców, GEHWOL obrączka ochronna do korekcjipalców sprawia, że dochodzi do odciążenia bolesnego nacisku.Pogru biona z jednej strony (asymetrycznie uformowana) obrą cz -ka zapewnia dodatkową ochronę. Orteza polimerowa może byćnakładana bezpośrednio na bolące miejsce, jako ochrona przeduciskiem i otarciem. W celu zmniejszenia ucisku przy halluk-sach lub kurzajkach ortezy powinno się umieszczać przed lubza miejscem bolesności. Palce młotkowate wymagają ciągłej korekty, aby korygować jez nieprawidłowego, często bolesnego ustawienia do naturalnej,zdrowej pozycji. Obok płaskich, szerokich butów i wkła dek,dobrym środkiem pomocniczym są wkładki, które posiadająspecjalną poduszeczkę ochronną i delikatnie wznoszą młoto wa -te palce do normalnej pozycji. Stawy palców, które cierpią z po -wo du nieprawidłowego ustawienia ulegają odciążeniu i krewkrąży bez ograniczeń.

Delikatna osłona dla wrażliwych palcówBardzo nieprzyjemne i bolesne mogą być skaleczenia i podraż -nie nia skóry na wierzchołkach palców, wrastające paznokciepa luchów oraz skaleczenia w obrębie łożyska paznokcia. GEHWOLnakładki na palce otulają palce miękkim, bardzo elastycznymmateriałem. Grubszy wierzchołek nakładki przyjemnie od dzie lawrażliwy opuszek palca. Ponadto miękka orteza zapobie ga

wza jemnemu ocieraniu się paluchów i przynosi natychmiasto weuczucie ulgi przy chodzeniu.Przyjazne dla skóry, hipoalergiczne artykuły z żelu polimero -we go GEHWOL delikatnie i miękko chronią palce, są wyko-nane z materiału o długotrwałej wytrzymałości, perfekcyjniechroniącym przed uciskiem. Ortezy z żelu polime ro we goGEHWOL można bez problemu myć w letniej wodzie z deli ka t-nym środkiem myjącym. Następnie osuszyć czystym rę cz ni kiem,pozostawić do wysuszenia i lekko oprószyć talkiem.

Obrączka ochronna do korekcjipalców jest pogrubiona z jednejstrony. Ta boczna poduszeczkazapewnia dodatko wą ochronędla wygodnego usunięcia uciskuw bolących miejscach.

Osoby cierpiące z powodu ucisku palców marzą tylko o jednym – aby szybko i skutecznie uwolnić sięod bólu. Giętkie ortezy z żelu polimerowego bardzo szybko przynoszą ulgę.

ORTEZY PRZECIWUCISKOWE Z ŻELU POLIMEROWEGO

Łagodny dotyk dla palców

Obrączkę ochronną nałożyć namło towaty paluch, tak by podu -sze czka ochronna była skiero wa -na do góry. W obrączce paluchzostaje obniżony i delikatnie wy -prostowany do normalnej pozycji.

Page 6: Sklepienie stopy strona 7 łe platformy, jakimi są stopy ... · Grube skarpety i ciężkie obuwie w niewielkim stopniu umo żl i - wiają wentylację stóp, tak by mogły one prawidłowo

Dawno, dawno temu, rytualne kąpiele oczyszczania miały podłoże religijne.Dzisiejsza kąpiel i prysznic oprócz mycia służą również odprężeniu i pielę -gna cji skóry. Specjalne dodatki: olejki eteryczne, sole lub tabletki musującemają wzmocnić dobroczynne działanie kąpieli. Taka odprężająca kąpiel mo żebyć równie piękna, jak niebezpieczna: w krajach europejskich, co roku doszpitali trafia szpitali ok. 3.000 dzieci z poparzeniami i oparzeniami. 80%wszystkich wypadków ma miejsce w kuchni i w łazience. W grupie podwyż -szo nego ryzyka poparzeń, oprócz dzieci i osób starszych znajdują się osobycho rujące na cukrzycę. Powodem jest polineuropatia cukrzycowa, na którącier pi trzy czwarte wszystkich diabetyków. Zaburzenie to związane jest z nie -odwracalnym uszkodzeniem nerwów w nogach i stopach, co powodujezmniej szenie, a nawet brak zdolności odczuwania bólu i wyczuwania tempe ra tu ry.Uszko dzenie nerwów powoduje wyłączenie naturalnego systemu alarmo we go, w ten sposób nawet głębokie rany lub poparzenia mogą być niewyczuwal ne dlachorego na cukrzycę.

Dla zminimalizowania ryzyka wy pad ku, warto jest przestrzegać nastę pu ją -cych rad:

■ Po napełnieniu wanny wodą, ko -nie cznie sprawdzić temperaturę(35°C-37°C).

■ Czas kąpieli nie powinien być zabardzo wydłużony.

■ Kąpiel stóp u diabetyków możetrwać maksymalnie 5 minut.

■ Kurek do ciepłej wody nigdy niepo winien być odkręcony maksy-malnie na „gorącą pozycję”.

■ Uwaga! Butelki termoforowe z go -rącą wodą dokładnie zamknąć. Dotermoforu nigdy nie nalewaćwo dy o temperaturze wyższej niż50°C.

AugustówGab. Kosmet., ul. Hoża 11b, tel. 0661-659-190

Białystok (0-85)Bea Studio, ul. Chrobrego 1D lok 7,8, tel. 732-61-57Salon Urody, ul. Łąkowa 11 lok.6, tel. 741-41-51

Bielsko-Biała Gab. Specjalistycznej Pielęgnacji Stóp, ul. Barlickiego 7, tel. 0501-330-740

Błonie (0-22)Gab. Kosmet. Metamorfoza, ul. Okrzei 9a, tel. 731-98-88

Bochnia (0-14)Gab. Kosmet. Jowita, ul. Niecała 14, tel. 611-72-77

Bolesławiec (0-75)Gab. Zdrowia i Urody Edar, ul. Gdańska 48/4, tel. 735-19-00

Brodnica (0-56)Salon Kosmet. B.Wątorowska, ul. Tylna 5, tel. 498-32-32

Brzeszcze (0-32)Gab. Kosmet. Aleksandra, os. Paderewskiego 37, tel. 211-16-15

Bydgoszcz (0-52)Kosmetyka i Pielęgnacja Edyta, ul. Jelenia 27, tel. 0607-074-343Salon Idol, ul. Waryńskiego 51, tel. 373-45-04Salon Urody M.Przybylak, ul. Długa 24, tel. 345-72-89

Bytom (0-32)Gab. Kosmet. I.Sasak, ul.Murarska 1/1, tel. 282-49-97

Chodzież (0-67)Studio Kosmetyczne Luz, ul. Reymonta 14, tel. 282-93-89Studio Urody, ul. Ujska 45, tel. 282-95-89

Chorzów (0-32)Gab. Kosmet., ul. Ryszki 72/4, tel. 214-05-05

CiechocinekClub Beauty&Spa, ul. Broniewskiego 3

Częstochowa (0-34)Beauty Zone O.Koza, ul. Wręczycka 98, tel. 0888-898-545Salon Uroda D.Wójcicka, ul. Dąbrowskiego 18, tel. 324-44-40

Dąbrowa Tarnowska (0-14)Gab. Kosmet., ul. św. Jana 5, tel. 642-41-64

Elbląg (0-55)Studio Zdrowia i Fizjoterapii Neo Lady, ul. ks. Osińskiego 4a, tel. 239-61-36

Ełk (0-87)Gab. Kosmet., ul. Warszawska 5a/2, tel. 621-42-51

Gdańsk (0-58)Gab. Kosmetyki Naturalnej, ul. Jednorożca 84, tel. 554-52-28Salon Kleopatra, ul. Żwirki i Wigury 8a/2, tel. 620-35-12Salon Urody Milenium, ul. św. Ducha 37/39/2, tel. 346-26-9Studio Kosmetyczne Wenus, ul. Kościuszki 164, tel. 0603-622-077Studio Urody Garcon, ul. Bosmańska 44/2, tel. 665-39-14Studio Urody H.Zyguły, ul. Żwirki i Wigury 7

Gliwice (0-32)Agnes Salon Kosmet., ul. Spółdzielcza 33, tel. 270-42-06Instytut Komfortu Fizycznego i Urody, ul. Kozielska 52,tel. 238-24-48Studio Fryzj.&Kosmet., ul. Żabińskiego 29, tel. 301-30-88

Gniezno (0-61)Artmed – K.Odrobny, ul. Grzybowo 17 (wejście przez sklep medyczny), tel. 424-19-80

Goleniów (0-91)Salon Kosmet. Aga, ul. Grunwaldzka 4 , tel. 407-24-84

Gorzów Wlkp. (0-95)Ogród Urody Salon Odnowy Cosmetic, ul. Ogińskiego 91, tel. 738-57-80Studio Kosmetyki Estetycznej Genesis, ul. Chełmońskiego 6, tel. 722-13-04

Górki Wielkie (0-33)Gab. Kosmet. Solarium, Górki Wielkie 747, tel. 853-90-10

Po wyczerpującym dniu, gorąca kąpiel może przynieść ukojenie zmysłom i du szy. Jednak ostrożnie: pamiętajmy o doborze właściwej temperaturywody, by uniknąć poparzenia.

Niebezpieczeństwopoparzenia podczas kąpieli lub pod prysznicem

na czerwono – salon/gabinet nie wykonuje korekcji wrastającychpaznokci za pomocą klamerna niebiesko – autoryzowany gabinet GEHWOL Zdrowe NogiSpis zawiera wyłącznie adresy gabinetów, które potwier dziły udział w PPPZdrowe Nogi (odesłały ankietę)

6

Zd

row

e N

og

i

Źródło: Fuss Journal 1/2007Tłumaczenie: Katarzyna Antosz, opracowanie: Aneta Drzażdżyńska

Sprawdzenie temperatury wody termo me -

trem ochroni przed poparzeniem rów nież

przy kąpieli stóp

Page 7: Sklepienie stopy strona 7 łe platformy, jakimi są stopy ... · Grube skarpety i ciężkie obuwie w niewielkim stopniu umo żl i - wiają wentylację stóp, tak by mogły one prawidłowo

7

Zd

row

e N

og

iGrodzisk Wlkp. (0-61)

Salon Académie, ul. Słomińskiego 7, tel. 444-85-26Gubin (0-68)

Gab. Kosm. Pod Basztą, ul. Basztowa 12Gab. Kosm. Twoja Uroda, ul. Konopnickiej 1, tel. 137-52-35

Izbicko (0-77)Gab. Kosmet., ul. Powstańców Śląskich 16, tel. 461-72-95

Jarocin (0-62)Gab. Kosmet. S.Cukrowska, os. Konstytucji 3 Maja 20,tel. 505-42-82

Jaworzno (0-32)Salon Joanna, ul. Matejki 24a, tel. 751-73-05

Kalisz (0-62)Dermis - Gab. Kosmet., ul. Niemojowskich 65, tel. 760-06-60Salon Urody Natalia, ul. Młynarska 77, tel. 501-98-99

KargowaSalon Kosm. Eden, Rynek 31

Kartuzy (0-58)Gab. Kosmet. Alexspa, ul. Rynek 4, tel. 681-26-02Morea – Gab. Kosmet., ul. Ceynowy 3/5, tel. 685-31-32Morea – Gab. Kosmet., ul. Zamkowa 7, tel. 684-03-35

Katowice (0-32)Gab. Kosmet. B.Tarabura ul. Podhalańska 16,tel. 781-60-45Klinika Pięknych Dłoni ul. Chorzowska 111 Salon Fryz.-Kosmet. Elle, ul. Brynowska 74, tel. 205-86-77Salon Kosmet. Sara, ul. Łabędzia 15, tel. 0502-859-142Studio Burda ul. Mikołowska 47 tel. 205-05-28

Kielce (0-41)Centrum Zdrowia i Urody, ul. Jagiellońska 5Gab. Kosmet. Strefa Piękna, ul. Leonarda 13, tel. 368-02-33Gab. Kosmet. Wiosna, ul. Solna 8, tel. 0605-195-519

KluczborkInstytut Zdrowia i Urody, ul. Wyspiańskiego 4, tel. 0693-203-603

KołoStudio Urody, ul. Kolejowa 58, tel. 0609-603-442

Komorów (0-22)Body Line Studio Kondycji i Urody, ul. Ceglana 2b, tel. 758-05-33

Konin (0-63)Gab. Kosmet. Colette, al. 1-go Maja 1/32, tel. 245-37-69Instytut Kosmetologii Image, al. 1-go Maja 3/9, tel. 242-50-70

Końskie (0-41)Salon Kosmet. Gabi, ul. Łazienna 8, tel. 372-30-26

Kostrzyn (0-61)Salon Kosmet., ul. Hallera 8, tel. 817-88-20

Koszalin (0-94)Gab. Kosmet., ul. Sygietyńskiego 12, tel. 345-20-96Gab. Kosmet. Harmonia, ul. Śniadeckich 7b/e, tel. 345-26-14

Kórnik (0-61)Gab. Kosmet. Joanna, ul.Witosa 4a, tel. 817-18-48

Kraków (0-12)Akademia Zdrowia i Urody, ul. Dolnych Młynów 5, tel. 633-91-87Gab. Kosmet., ul. Dunajewskiego 6, tel. 422-35-27Gab. Kosmet., ul. Podmiejska 19Nowy Wymiar Salon Kosmet. Profesjonalnej, ul. Pszona 5/75, tel. 0601-923-624Salon Fryz. K.Walnik, ul. Krowoderska 9, tel. 421-82-46Salon Fryz.-Kosmet. Kanak, ul. Zakopiańska 97, tel. 268-11-71Salon Jean Lovis David, ul. Sienna 17, tel. 429-10-58Salon Jean Lovis David, ul. Szewska 22, tel. 421-73-61

Krynica Zdrój (0-18)Gab. Kosmet. Ewa, ul. Rzeźniana 2, tel. 471-54-49

Leszno (0-65)Catherine Studio Kosmet. H.Figielek, pl. Metziga 30,tel. 520-36-05Usługi Med. M.Stachowska, ul. Święciechowska 1, tel. 529-72-23

WOKÓŁ STÓP

Sklepienie stopy

Perfekcyjna konstrukcja

Jak to możliwe, że dwie stosunkowo ma łe platformy, jakimisą stopy, dźwigają cały ciężar ciała czło wieka?

Odpowiedź tkwi w pomysłowej konstrukcji sklepienia stopy, któraumożliwia idealne rozdzielenie obciążenia naciskającego z góry.Kolorowe odciski stópek niemowlaków i małych dzieci na papierzesą pięknym wspomnieniem pierwszych lat życia. Kto dokładnie obe-jrzał sobie te obrazy, zobaczył, że uwagę zwraca nie tylko wiel kośćśladów stóp. Także budowa stopy jest wyraźnie inna niż u dzieci w wie -ku szkolnym lub dorosłych.Podczas gdy odcisk całkowicie rozwiniętej, zdrowej stopy ukazujelukę pomiędzy piętą a kłębem palców, stopa małego dziecka stawianajest jeszcze całą płaszczyzną na ziemi. To spłaszczenie stopy, tzw.platfus (płaska stopa) zanika wraz z rozwojem sklepienia stopy.

Mosty na stopieSklepienie poprzeczne i podłużne wspierają zdrową stopę niczymdwa mosty. Kości śródstopia wyginają się w jeden łuk poprzecznienad stopą, w przybliżeniu od wysokości dużego palucha aż do ma łe gopalca formując sklepienie poprzeczne. Dwa zewnętrzne „filary mos tu”sklepienia poprzecznego, tak zwane główki śródstopia stopy, po lewejprawej stronie kłębu palców, tworzą jednocześnie podpory sklepieniapodłużnego. Drugim podparciem jest pięta. Dlatego chodząc bosopo plaży widać typowe ślady stóp: punkty głównego na cisku stopy,„filary mostów” wbijają się głębiej w piasek, część śród stopia niepozostawia odcisku.

Naturalne amortyzatoryOdgórny nacisk ciężaru ciała rozdzielany jest na kilka kości śród-stopia, które powiązane są ze sobą silnymi więzadłami. Pomiędzynimi znajdują się, otoczone mazią stawową, powierzchnie stawowe. Dzięki takiemu „resorowaniu”, stopy mogą plastycznie dostosować siędo każdego rodzaju podłoża.Na skutek noszenia źle wy ko-nanego buta, gdy obniży sięsklepienie poprzeczne lub po -dłużne, może dojść do pow-stania płaskostopia, stopy płas -ko-koślawej lub stopy pop -rze cznie płaskiej. W takiej sy -tu acji pomocne mogą byćwkładki do butów, które pod -niosą zapadłe sklepienie.

Źródło: Fuss Vital 4/2005Tłumaczenie: Katarzyna Antosz, opracowanie: Aneta Drzażdżyńska

Miralex Sp. z o.o. z siedzibą w PileAdres redakcji: ul. św. Szczepana 25, 61-465 Poznań, tel.: 0-61 835-05-93; fax: 0-61 835-05-84http://www.zdrowe-nogi.pl; www.miralex.pl, e-mail: [email protected] Redaktor prowadzący: Aneta Drzażdżyńska; Skład i łamanie: Grzegorz SikorskiReklama: tel.: 0-61 835-05-93; fax: 0-61 835-05-84Druk: Tomasz Kędziora, Zakład Poligraficzny, ul. Przemysława 6, Murowana Goślina

Znak towarowy Zdrowe Nogi jest zastrzeżony i prawnie chroniony

ZDROWE NOGI 1 (14)Gazeta bezpłatna

Page 8: Sklepienie stopy strona 7 łe platformy, jakimi są stopy ... · Grube skarpety i ciężkie obuwie w niewielkim stopniu umo żl i - wiają wentylację stóp, tak by mogły one prawidłowo

Klamer drutowych nie stosujemy:• przy słabych płytkach paznokciowych

ze skłonnością do złamań, • przy braku wzrostu paznokcia,• przy braku współpracy ze strony pacjen ta

(pacjent nie stosuje właściwej pielęgnacjii tamponady w domu).

Nakładania klamer metalowych należy sięnauczyć na kursach specjalistycznych. Za -lecamy stosowanie klamer VHO-Ost hold-Spange® Perfect. Drut w tych klamrachjest już właściwie opra cowany. Przed ap li -kacją klamry, paz nokieć dokładnie przy-gotowujemy. Dobrze jest poprzedzićna ło żenie klamry pielęgnacją stóp. Paz -nokieć dezynfekujemy, dokładnie oczy sz -

cza my, właściwie przycinamy, dokładnie przygo to wujemyprzestrzeń wału paznokciowego. Następnie dezynfekujemy po now -nie wodą utle nioną. W stanach zapalnych stosujemy kilkakro -tnie powtórzoną tamponadę.

Przymierzamy klamrę i wybieramy właściwą wielkość oraz gru -bość, następnie za pomocą specjalistycznych narzędzi nadajemydrutowi właściwy dla danego paznokcia kształt. Drut umiesz -cza my we właściwym miejscu, sprawdzamy czy nie boli, przyk-lejamy klejem sekundowym. Drut obcinamy z dużym zapasem.Wykonujemy tamponadę. Te same czynności powtarzamy przydrugim boku paznokcia. Obie części skręcamy podwójnym dru -tem łączącym, obcinamy i zabezpieczamy masą akrylową. Spraw -dzamy tamponadę. Po założeniu klamra nie może spra wiać do -legliwości. Nasz klient w domu powinien umieć wykonać tam po -nadę. Kontrolujemy klamrę na początku dwa razy w ty go dniu.

Zakładanie klamer drutowych nie jest trudne, wymaga jed-nak szczegółowej wiedzy. Klamry metalowe sprzedaje siętylko osobom, które ukończyły kurs. Jedynym ich organizato -rem w Polsce jest firma Miralex, tel. 061 835-05-93,[email protected]

dr n. med. Mirosława Gałęckakoordynator Powszechnego Programu Profilaktycznego Zdrowe Nogi

Paznokcie składają się z substancji rogowej (keratyna), którawy rasta powoli z łożyska paznokcia. Zdrowy paznokieć palcastopy rośnie w miesiącu przeciętnie od 0,5 do 2mm i potrze -bu je ok. 6 miesięcy na całkowitą odnowę. Paznokcie palców rąkrosną dwa razy szybciej. Podczas gdy skóra zrzuca obumarłekomórki, to przy paznokciach martwe warstwy ro go we prze-suwają się wzajemnie w 100-150 warstwach. Jeśli w tej faziewzrostu wystąpią jakieś zakłócenia, jaknp. ude rze nie, cho roba, czy niedobórod po wied nich składników, to ma torów nież wpływ na wygląd paznokcia.Wrastające paznokcie i związane z tymnarośle przy paznokciu należą doczęstych dolegliwości. Podczas gdy nor-malnie paznokieć rośnie prosto to wtym przypadku kąty lub brzegi paznok-cia wbijają się w miękką tkankę wałupaz nok ciowego, co może prowadzić do bo le snego podrażnie -nia czy też zapalenia. Dotknięte są tym najczęściej paznokciedużych palców stopy. Głównymi przyczynami tego nieprzyjem -nego i prze wle kłego problemu jest stały ucisk paz nok cia na wałpaznokciowy lub odwrotnie, zmiany ortopedyczne stopy, aleteż ce chy dziedziczne, np. wyjątkowo dłu gie palce stóp. Wra sta -nie paznokci może też nastąpić na skutek źle dobranego, nie -wła ściwego obuwia i błędnie pojmo w anej pielęgnacji paznokci(wycinanie kątów paznokcia). Z po wo du wrastających paznokcicierpią zarówno dzieci, jak i do roś li. Najlepszą profilaktyką jestunikanie wyżej opisanych sytuacji.

Klamry metalowe stosuje się w przypadkach, gdy zawiodłyinne sposoby korekcji wrastających paz -

nokci oraz:• w stanach zapalnych wału paz -nokciowego,• przy wrastających paznok -ciach u diabetyków (zapobiega -nie ope racji), • przy braku efektu po wyko-

naniu operacji, • przy zaburzeniach wzrostu paz -

nokcia.

8

Zd

row

e N

og

i

Wrastające paznokcie – zastosowanie klamer metalowych typu VHO-Osthold- Spange® Perfect

Paznokcie– odbicie naszego zdrowia

Wrastaniu paznokci sprzyja:

• Niewłaściwa pielęgnacja paznokci i wycinanie kątów paznokcia.

• Zaburzenia wzrostu paznokcia.• Predyspozycje genetyczne.• Wady stóp.

• Noszeniem niewłaściwego obuwia. (za ciasne, również na wysokich

obcasach, za szerokie)• Za duże obuwie sportowe.

Jedynym podmiotem uprawnionym do prowadzenia szkoleń z zakresu NAKŁADANIA KLAMER DRUTOWYCH VHO-OSTHOLD-SPANGE® PERFECT jest

MIRALEX Sp. z o.o.

Jedyną osobą z uprawnieniami do szkolenia na terenie RP jest dr n. med. MIROSŁAWA GAŁĘCKAJednocześnie informujemy, że certyfikaty z zakładania klamer VHO-Osthold-Spange® Perfect osób BEZPRAWNIE PRZESZKOLONYCH

SĄ NIEWAŻNE.

Osoby uprawnione przez firmę Miralex do prowadzenia szkoleń (z wyłączeniem klamer drutowych) to:Ewa Grzelak (Łodź), Joanna Kalbarczyk (Warszawa), Hanna Góralczyk-Woźniak (Warszawa)

Page 9: Sklepienie stopy strona 7 łe platformy, jakimi są stopy ... · Grube skarpety i ciężkie obuwie w niewielkim stopniu umo żl i - wiają wentylację stóp, tak by mogły one prawidłowo

9

Zd

row

e N

og

iLista osób, które posiadają uprawnienia do zakładania

klamer drutowych VHO-Osthold-Spange® Perfect

AugustówKatarzyna Kaplukiewicz, Gabinet Kosmetyczny, ul. Hoża 11b, tel. 0661-659-190

Bielsko-Biała (0-33)Renata Nadzieja Mega-Art., ul. 11 listopada 38, tel. 816-20-84Katarzyna Słup-Ostrawska Gab. Specjalistycznej Pielęgnacji Stóp, ul. Barlickiego 7, tel. 0501-330-740

BochniaEdyta Michalik, Gabinet Kosmetyczny „Jovita“, ul. Niecała 14

Bolesławiec (0-75)Edyta Feret Gabinet Kosmetyczny EDAR, ul. Gdańska 48/4, tel. 735-19-00

BydgoszczEdyta Jaskot Kosmetyka i Pielęgnacja EDYTA, ul. Jelenia 27, tel. 0607-074-343Katarzyna Sawicka Salon Urody Monika Przybylak, ul. Długa 24, tel. 345-72-89Izabela Stelmaszyk Gabinet Kosmetyczny IMS, ul. Karłowicza 22, tel. 346-07-17 w.22

CzęstochowaMałgorzata Kopcik Gabinet Kosmetyczny, ul. gen. Andersa 19/26Olga Koza Beauty Zone, ul. Wręczycka 89, tel. 0888-898-545

GdańskMonika Wojecka, Paweł Wojecki Studio Kosmetyczne „WENUS“, ul. Kościuszki 164, tel. 0603-622-077

Gdańsk – Chełm (0-58)Magdalena Czarnecka Gabinet Kosmetyczny, ul. Asesora 80, tel. 306-38-38

Goleniów (0-91)Agnieszka Skrzecz, Anna Zieleśkiewicz, Magdalena Stefańska – Salon Kosmetyczny AGA, ul. Grunwaldzka 4, tel. 407-24- 84

Gorzów Wlkp. (0-95)Sławomira Lamprecht WAMP - Studio Urody, ul. Sikorskiego 111, tel. 725-93-86

Grodzisk Wlkp (0-61)Lucyna Cecuła Gabinet Kosmetyczny AKADEMIE, ul. Słowińskiego 7, tel. 44-48-526

Katowice (0-32)Barbara Tarabura Gabinet Kosmetyczny, ul. Podhalańska 16, tel. 781-60-45

Kostrzyn Wlkp. (0-61)Barbara Echaust Salon Kosmetyczny, ul. Hallera 8, tel. 817-88-20

Koszalin (0-94)Beata Tkaczyk Gabinet Kosmetyczny HARMONIA, ul. Śniadeckich 7b/e, tel. 345-26-14Marta Rokicka Gabinet Zdrowe Piękno, ul. Harcerska 9, tel. 0600-288-618

Leszno (0-65)Małgorzata Stachowska Usługi Medyczne, ul. Narutowicza 63b, tel. 529-36-49

LublinMarzena Widomska Studio Urody LAGUNA, ul. Piłsudskiego 10/1, tel. 0503-010-310

Łódź (0-42)Ewa Grzelak AUTORYZOWANY GABINET ZDROWE NOGI, ul. Rzgowska 198, tel. 645-92-40

Mława Anna Dzikowska Gab. Kosmet. Twój Styl, ul. 3 Maja 3c, tel. 0608-491-872

Nowy Targ (0-18)Mirosława Jancz Salon Piękności ORCHIDEA, ul. Długa 100, tel. 266-39-35Monika Luberda Salon Kosmetyczny LA BELLE, al. Tysiąclecia 43, tel. 26-623-78

Olsztynek (0-89)Agata Wilczek Studio Kosmetyczne „Uroda“, ul. Świerczewskiego 17/14, tel. 519-32-23

Opole (0-77)Kornelia Honcza Gabinet Kosmetyczny NELA, ul. Niemodlońska 21, tel. 474-10 10

Poznań (0-61)INSTYTUT KOSMETYCZNY MAXIMA WZORCOWY INSTYTUT KOSMETYCZNY MAXIMA – ZDROWE NOGI, ul. Sielska 10, tel. 661-50-50Bożena Wilczyńska-Hofmann URODA – Gabinet Kosmetyczny, ul. Złotowska 21a, tel. 661-04-80Arleta Wiatrowska Studio Urody IMPRESJA, ul. Zbąszyńska 32, tel. 843-59-83Arleta Witkowska Studio Stylizacji Paznokcia ARWITA, ul. Langiewicza 23, tel.: 0602-265-602Agnieszka Włodarczak, Magdalena Gubienia Salonik Kosmetyczny AZYL, ul. Grunwaldzka 40/1, tel. 861-46-88

Rzeszów (0-17)Alicja Franczyk Gabinet Kosmetyki AFRODYTA, ul. Fredry 10/3, tel. 852-40-14

Skierniewice (0-58)Lucyna Wiewiórska, Dorota Wiewiórska, Gabinet Kosmetyczny, ul. Przedszkolna 1, tel. 681-69-62

Skoczów (0-33)Aleksandra Adamaszek-Olejak HAVANA STYLE, ul. Stalmacha 43a, tel. 858-47-47

Środa Wlkp. (0-61)Grażyna Dydymska Salon Fryzjersko-Kosmetyczny FLORA, pl. Kościelny 4, tel. 285-25-03

Szczecin (0-91)Elżbieta Gierat Gabinet ZDROWE NOGI, al. Jedności Narodowej 36, tel. 434-22-97Małgorzata Iwaszkiewicz Salon Kosmetyki, ul. Mała Odrzańska 19, tel. 0506-158-022

Toruń (0-56)Anna Kochanowska Gabinet Kosmetyczny HEBE, ul. Długa 6, tel. 657-60-60

Warszawa (0-22)Hanna Góralczyk-Woźniak, Bogumiła Bobrowska Instytut Zdrowia i Urody SHARLEY, al. Jana Pawła II 75, tel. 636-46-66Joanna Kalbarczyk Studio Paznokci i Wizażu „Aśka”, ul. Sosnkowskiego 33, tel. 0501-971-856Ewa Kata Autoryzowany Gabinet Zdrowe Nogi – SATIN, ul. Podleśna 7, tel. 833-47-87Dorota Nowak Studio MD, ul. Dzielnicowa 19, tel. 613-13-43Małgorzata Ejneberg Salon Piękności, ul. Modzelewskiego 23, tel. 857-34-00Iwona Kisiel Gabinet Kosmetyczny PETROWA, ul. Renesansowa 11, tel.: 663-39-98Barbara Majewska, Gabinet Kosmetyki Lekarskiej "Bella", ul. Piękna 20, tel. 625-33-00

Wrocław (0-71)Bernadetta Chudzikowska-Łaś Fitness Klub Active, ul. Grabiszyńska 281, budynek FAT, tel. 360-94-55Katarzyna Garbowska Studio K, ul. Kazimierza Wielkiego 77, tel. 793-70-77Elżbieta Czuryk Gabinet Kosmetyczny NATURA, ul. Sabrinowska 15, tel. 357-55-36Ewa Łuczak Klub Urody, ul. Orla 26, tel. 765-48-93

Września (0-61)Dorota Andrzejczak-Mucha Salon Elegancja, Rynek 22, tel. 436-06-87

WyszkówAnna Iwańska Gabinet Kosmetyczny MANUS NAIL, ul. Pułtuska 58b, tel. 0508-210-166

Zawiercie (0-32)Mieczysława Lassak Centrum Urody, ul. Moniuszki 4, tel. 670-20-56

Każda osoba trafiająca do gabinetu pielęgnacji stóp powinna miećdokładnie obej rzane stopy. Doświadczona kosmetyczka często już napierwszy rzut oka potrafi rozpoznać łuszczycę paznokci, mimo że taczęsto może być mylona z grzy bi cą paznokci. W przypadku grzybicypłytka paznokciowa jest zmie niona od dalszego brzegu paz nok cia, możemieć różny kolor od bia ła we go przez żółty do zielon ka we go. Zależyto od rodzaju grzyba. Zajęty może być tylko jeden paz no kieć, ale rów -nież wszystkie. Płytki paznok cio we są kru che, łamliwe, często po gru -bia łe. Czasami obserwuje się zakażenie droż dża ka mi, gdzie zmianydotyczą łożyska paznokcia. W przypadku podejrzenia grzybicy zawszenależy skierować naszego klienta lub klientkę do lekarza w celu posta -wie nia ostatecznej diagnozy oraz wdrożenia właś ci wego leczenia. W le -cze niu grzybicy paz nok ci stosuje się środki miejsco we, jak również te -rapię doustną. Leczenie jest długo trwałe i wymaga cierpliwości. Łuszczyca paznokci (psoriasis unguium) występuje najczęściej wraz zezmia nami na skórze ciała, dlatego pacjent wie, że ma łuszczycę paz -nok ci. Łuszczyca jest uwarunkowana genetycznie, niezakaźna oraznie złośliwa. Prze bieg choroby jest prze wlekły z tendencją do samoist-nego ustępowania objawów. Według najnowszych doniesień chorobajest związana z błędnym funkcjonowaniem układu odpornościo we go,na który wpływ ma stan śluzówki jelita oraz mikroflora przewodu po -kar mowego.Zmiany na paznokciach w łuszczycy cechują się poprzecznymi lubpodłużnymi bruzdami na płytce. Czasami przypominają krople oleju i przybierają postać punkcików lub plamek. Paznokcie są matowe i po -gru białe, często ulegają znie kształceniom.Osoba, u której stwierdzono łuszczycę paznokci powinna być jedno -cześnie pod opieką lekarza dermatologa oraz dobrze wyszkolonegogabinetu pielęgnacji stóp. Tam można przeprowadzić rekonstrukcjępłytki paznokciowej zniszczonej na skutek łuszczycy.Pielęgnacja paznokci przerośniętych w łuszczycy polega na odpowied-nim usuwaniu zdeformowanych części paznokcia koniecznie za po mo cąfrezarki i odpowiednio dobranych frezów ceramicznych (paznokciedelikatne) lub frezów diamentowych (paznokcie grube).Na przygotowaną płytkę nakłada się albo specjalną masę do rekon-strukcji (schnie ona pod wpływem po wietrza) lub żel (zasycha podlam pą UV) marki Gehwol – tylko te preparaty za wie rają dodat ko woclotrimazol, czyli substancję, która chroni płyt kę przed zaka że niemgrzybi czym.

Kosmetologiczne korekcje zniszczonych płytek paznokciowych

Łuszczyca paznokcidr n. med. Mirosława Gałęckakoordynator Powszechnego Programu Profilaktycznego Zdrowe Nogi

Page 10: Sklepienie stopy strona 7 łe platformy, jakimi są stopy ... · Grube skarpety i ciężkie obuwie w niewielkim stopniu umo żl i - wiają wentylację stóp, tak by mogły one prawidłowo

10

Zd

row

e N

og

i

Lublin (0-81)Arkadia Gab. Pedicure i Kosmetyka, ul. Jana Sawy 3,tel. 443-23-77Gab. Kosmet. Bea, ul. Fulmana 5 nr 54, tel. 524-44-34Studio Fanabel, ul. Jana Sawy 8 lok. 015, tel. 524-14-11Studio Kosmet. Krystyna, ul. Spadochroniarzy 2, tel. 441-10-47Studio Urody Kea, ul. Kurantowa 4, tel. 740-71-59Studio Urody Laguna, ul. Piłsudskiego 10/1, tel. 0503-010-310

Łomża (0-86)Salon Nicole, ul. Polowa 15/81, tel. 473-07-89

Łódź (0-42)AUTORYZOWANY GAB. ZDROWE NOGI, ul. Piotrkowska 287 (wejście ul. Czerwona), tel. 682-52-81Elwira Studio Paznokcia, ul. Piotrkowska 111, tel. 633-65-86Perfekt Salon Fryz.-Kosmet., ul.Rzgowska 281/289,tel. 271-12-70Salon Kosmet., ul.Zgierska 69, tel. 617-11-44

Mikołów (0-32)Centrum Fryzjersko-Kosmetyczne Tea, os. XXX-lecia 8,tel. 226-18-88

Mława (0-23)Gab. Kosmet. Twój Salon, ul. 3 Maja 3c, tel. 655-23-07

Morąg (0-89)Studio Stylizacji Paznokcia Caroll, ul. Parkowa 2, tel. 530-55-71

Myślenice (0-12)Gab. Kosmet., Rynek 17/18, tel. 274-40-39

Nowy Targ (0-18)Salon Piękności Orchidea, ul. Dluga 100, tel. 266-39-35

Nysa (0-77)Gab. Kosmet. Elf, ul. Celna 19/5, tel. 433-77-62

Olecko (0-87)Studio Urody, ul. Składowa 2a, tel. 520-49-61

Olesno (0-34)Gab. Kosmet. Kleopatra, ul. Jaśminowa 14, tel. 358-44-76

Olsztyn (0-89)Instytut Zdrowia i Kosmetyki Estetycznej, ul. Wilczyńskiego 25e lok. 3, tel. 542-51-88Studio Kosmet. Bellatre, ul. Kołobrzeska 18, tel. 539-10-34

Olsztynek (0-89)Studio Kosmetyczne Uroda, ul. Świerczewskiego 17/14,tel. 519-32-23

Opalenica (0-61)Studio Fryzur i Urody, ul. Mickiewicza 3, tel. 447-81-88

Opole (0-77)Gab. Kosmet. Nela, ul. Niemodlońska 21, tel. 474-50-22 w. 31Salon Kosmet. J.Miśków, ul. Rynek 12, tel. 454-34-14Studio Urody L.Lesińska, ul. Ozimska 25, tel. 441-18-92

Ostróda (0-89)Salon Piel. Stóp i Dłoni Aura, ul. Wyspiańskiego 20 lok. 1,tel. 646-27-25

Otwock (0-22)Salon Solaryjno-Kosmet. Piekiełko, ul. Powstańców Warszawy 13, tel. 788-04-34

PępowoZakład Kosmet. Kleopatra, ul.Powstańców Wlkp. 26a,tel. 0607-741-451

Piaseczno (0-22)Kosmet. Profesjonalna, ul. Kilińskiego 1, tel. 750 69 77

Płock (0-24)Gab. Manicure-Pedicure Irena, ul. Królewiecka 25 paw. 16, tel. 268-67-88

Poznań (0-61)Wzorcowy Instytut Kosmet. MAXIMA, ul. Sielska 10,tel. 661-50-50Gab. Kosmet. Arancio, ul. Na Dołku 22, tel. 887-66-32Gab. Kosmet. Libra, os. Chrobrego 13-14, tel. 822-35-01Gab. Kosmet. R.Siejak, ul. Krysiewicza 5, tel. 855-29-84Gab. Kosmet. Twój Styl, os. Zwycięstwa 21f, tel. 828-93-13Gab. Kosmet. Uroda, ul.Zana 18/13, tel. 822-37-33Gab. Kosmet. Uroda, ul.Złotowska 21a, tel. 661-04-80Gab. Pedicure Manicure, os. Przyjaźni 19l, tel. 826-59-58Salon Bronek 3 - Hotel Novotel Poznań, pl. Andersa 1,tel. 833-06-60 Salon Kosmet. Profesjonalnej, ul. Sucha 2/4Studio Fryzj.-Kosmet. Arkas, ul. Polna 40, tel. 662-86-80Studio Tips 2, ul. Żeromskiego 9, tel. 847-25-20Studio Urody Impresja, ul. Zbąszyńska 32, tel. 843-59-83

Czy rozmawiałeś kiedykolwiek ze swoimi sto -pa mi? …Jeśli tak, to na pewno wiesz, że lubią,kiedy się je dobrze traktuje…

Najważniejszą rzeczą, to wiedzieć, czego naj -bardziej im potrzeba i tu taj dłuuugo moglibyśmyrozma wiać…Niestety, oprócz „zwykłej” pielęgnacji corazczęściej potrzebna jest im fachowa pomoc.

Tak się dzieje w przypadku problemów z wrastającym paznokciem, od cis -ka mi, nagniotkami czy bardzo po waż nymi następstwami cukrzycy (m.in.stopa cukrzycowa). Tutaj chcę zwrócić uwagę jak bardzo potrzebujemydoskonale wykwalifikowanej kadry.

Krakow ska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia wykorzystuje donauki wysokiej klasy sprzęt (Gerlach), oraz dysponuje profesjonalnymikosmetykami do pielęgnacji stóp i nóg Gehwol. Studenci uczą się prawi -dło we go „diagnozowania” oraz radzenia sobie z proble ma mi, o którychwspomniałam wcześniej. Najpierw uświa da miani są o tym, co leży w ichkompetencjach; muszą wie dzieć, kiedy nieodwołanie odesłać pacjenta doodpo wiedniego specjalisty, a kie dy mogą sami wykonać zabieg. Po teoriinastępuje praktyka. Studenci uczą się pedikiuru biologicznego z użyciemkosmetyków takich, jak ziołowy lotion dezynfekujący, sól do kąpieli stóp,pianka do zmiękczania skórek i jednorazowa szpatułka do ich odsu wa -nia, tarka do pięt, a na zakończenie dobranie właściwe go kremu. Oczy wiś -cie wszystko marki Gehwol. Po wielu godzi nach ćwiczeń, kiedy umiejąwłaściwie postępować ze stopami, wprowadzamy sprzęt. Praca z frezarkąwymaga pew nej ręki. Uczymy doboru frezów i pracy z nimi. Kolejnym eta -pem edukacji jest wykonanie tampono wania paznokcia. Dzieje się takwte dy, kiedy mamy do czynienia z wrastającym paznokciem. Następnympunktem jest założenie rurki Sulci – Protektor. Po opa no waniu tych metodinstruktorzy prezentują zakła da nie klamer korygujących B/S Quick.Studenci ćwiczą wszystkie zabiegi na sobie, aby poznać indywidualne od -czu cia i nauczyć się kontaktu z pacjen tem.

Założycielka szkoły, mgr Ewa Podobińska, posta wi ła na wysoki po ziomnauczania w KWSPZ. Nawią zu jąc kontakt z firmą Miralex umożliwiła poz-nanie studentom profesjo nalnych marek takich, jak Gehwol (kosmetyki) i Gerlach (sprzęt). Za pośrednictwem Mira lexu uczelnia regularnie organi zu -je szkolenia dla kadry i studentów w zakresie specjalistycznej pielęgnacjistóp z udziałem lekarzy dermatologów, flebologów, ortopedów i flebolo -gów.

Page 11: Sklepienie stopy strona 7 łe platformy, jakimi są stopy ... · Grube skarpety i ciężkie obuwie w niewielkim stopniu umo żl i - wiają wentylację stóp, tak by mogły one prawidłowo

11

Zd

row

e N

og

iRadom (0-48)

Centrum Kosmet., ul. Witolda 3, tel. 363-60-90Gab. Kosmet. Venus, ul.Niedziałkowskiego 8/10, tel. 360-05-01Salonik Urody, ul. Żeromskiego 46a, tel. 340-30-60

Rawicz (0-65)Gab. Kosmet. E.Woziwodzka, Rynek 12/13, tel. 546-19-20Gab. Kosmet. Venus, ul. Dąbrowskiego 31, tel. 0504-207-879Odnowa Biol. H.Dembska, ul.Piotra Skargi 5a, tel. 546-47-51

Rumia (0-58)I.Sokołowska Hotel Faltom, ul. Grunwaldzka 7, tel. 671-57-11Salon Fryz.-Kosmet., ul. Ceynowy 43, 0502-478-861

Rybnik Studio Paznokci, ul. Rynek 3, tel. 0601-602-027

Rzeszów (0-17)Gab. Kosmet. Afrodyta, ul. Fredry 10/3, tel. 852-40-14

Siedlce (0-25)Studio Pielęg. Dłoni i Stóp R.Czapska, ul. Sienkiewicza 37,tel. 632-70-82

Sierakowice (0-58)Gab. Kosmet., ul. Przedszkolna 1, tel. 681-69-62

Skoczów (0-33)Autoryzowany Gab. Gehwol – Havana Style, ul. Stalmacha 43a, tel. 858-47-47

Skórzewo (0-61)Studio Urody Alpa, ul. Poznańska 56, tel. 894-64-31

Sławno (0-59)Gab. Kosm. I.Siernicka, ul. Jedn.Nar. 36/90, tel. 810-54-94

Słubice (0-95)Studio Dłoni i Stóp Yoko, ul. Wawrzyniaka 1b, tel. 758-24-60

Słupsk (0-59)Solarium i Salon Kosmet. Saturn, ul. Wojska Polskiego 2a/1a, tel. 840-08-00

Sopot (0-58)Salon Kosmet.-Fryz. Styl , ul. Boh. Monte Cassino 46,tel. 551-18-10

Strzelce Opolskie (0-77)Salon Kosmet. Gracja, ul. Dąbrowskiego 24, tel. 461-32-99

Szczecin (0-91)Centrum Holistyczne Spa, ul. Wielkopolska 27/2, tel. 488-13-34Gab. Kosmet., ul. Bema 11, tel. 484-40-51Gab. Zdrowe Nogi, ul. Jedności Narod. 36, tel. 434-22-97

Szczytno (0-89)Gab. Kosmet. E.Audycka, ul. Odrodzenia 17/6, tel. 624-25-96

Środa Wlkp. (0-61)Salon Fryz.-Kosmet. Flora, Pl. Kościelny 4, tel. 285-25-03

Tarnowo Podgórne (0-61)Studio Kosmetyki Naturalnej, ul. Rokietnicka 4,tel. 814-71-53

Tarnowskie Góry (0-32)Centrum Urody i Spa Wenus, ul. Górnicza 12, tel. 285-87-88

Tczew (0-58)Salon Styl, ul. Krótka 6, tel. 531-14-73

Toruń (0-56)Gab. Kosmet. Hebe, ul. Długa 6, tel. 657-60-60Salon Kosmet. Dom Urody, ul. Piekary 18, tel. 0502-260-504Salon Kosmet. Viva, ul. Szosa Chełmińska 238, tel. 655-66-10

Tychy (0-32)Salon Kosmet. M&G, ul. Wyszyńskiego 20, tel. 327-31-26

Wałbrzych (0-74)Salon Laurent, ul. Blankowa 50c, tel. 664-20-22

Warszawa (0-22)Autoryzowany Gab. ZDROWE NOGI - SATIN, ul. Podleśna 7, tel. 833-47-87Ambasada Urody, ul. Wilcza 9a, tel. 621-58-69Gab. Catrin, ul. Ogrodowa 13/29 , tel. 828-41-69Gab. Kosmet. Lekarskiej Bella, ul. Piękna 20, tel. 625-33-00Instytut Zdrowia i Urody Sharley, al. Jana Pawła II 75,tel. 636-46-66

Wielu diabetyków cierpi na zaburzenia wydzielania potu w wy -ni ku neuro patii peryferyj nej, których objawami są: sucha, pęka-jąca skóra, nadmiernie ro go waciejący naskórek i infekcje tkanekmiękkich. Często występują przy tym infekcje grzybicze stóp i obrąbka naskór ko we go paznokcia, które z powodu poważnychzaburzeń w leczeniu ran u tych pacjentów są wyjątkowo trudnedo leczenia i mogą bardzo pogorszyć roko wa nia dla syndromustopy cukrzy co wej. Głównymi zarazkami wywołującymi grzybiceskóry stopy, które naj czę ś ciej występują w normalnej populacjiludz kiej, są zarazki Trichophyten oraz Candida albicans. Zakaźnagrzybica występuje u oko ło 20-30% normalnej populacji. W przy-padku codziennego aplikowania środków przeciw grzybi czycho działaniu miejscowym efektywna terapia trwa ok. 4 ty go dni. U diabetyków, konieczna jest dłuższa terapia. Podczas, gdy w prze -szłoś ci kliniczny obraz grzy bicy między palcami stóp niemal niewystępował, współczesne zam knięte obuwie, wykonane czę sto z materiałów gumowych i tworzyw sztucz nych oraz skarpetkiz włókien sztucznych doprowadziły do znacz ne go roz prze s -trze nienia się tej dolegliwości (ok. 50% dorosłych). Istotne znaczeniez punktu widzenia patogenicznego ma tutaj podwyższony po -ziom CO2, który może wytworzyć się w zamkniętym obuwiuoraz panujące tam ciepło i wil goć. Skutecznym od wielu latsprawdzonym środkiem do miejscowego stosowania w leczeniugrzybicy stóp jest między innymi Clotrimazol. Już po krótkimsto so waniu zanika swędzenie, które oprócz zaczerwienienia jestnajczęstszym objawem grzybicy. Mimo to terapię należy kon-tynuować przez dłuższy czas, ponieważ może dojść do infekcji,której źródło może stanowić nie zlikwido wa ne jeszcze ogniskazakaźne. Dlatego nawet wtedy, gdy nastąpi szybka su biek tywnapoprawa, należy kontynuować terapię przez okres ok. 2 ty godniod momentu zaniku objawów chorobowych. Terapia nierzadkozostaje zanie cha na z powodu zaniku dolegliwości, co z koleiprowadzi do nawrotu choroby.

Dobry początek w leczeniu grzybic stóp?

Page 12: Sklepienie stopy strona 7 łe platformy, jakimi są stopy ... · Grube skarpety i ciężkie obuwie w niewielkim stopniu umo żl i - wiają wentylację stóp, tak by mogły one prawidłowo

12

Zd

row

e N

og

i

Margo, ul. Marsa 130 lok. 7, tel. 611-80-29Pielęgnacja Dłoni i Paznokci Pazurek, ul. Wysockiego 22,tel. 0501-258-982Salon Fryz.-Kosmet., ul. Elektoralna 13, tel. 652-12-40Salon Kosmet.-Fryzj. Digiti, ul. Gwiaździsta 27, tel. 833-74-43Salon Kosmet.Tina, ul. Poznańska 23, tel. 621-75-46Salon Paznokci Sywia, ul. Miedziana 3a, tel. 620-86-08Salon Pielęg. Dłoni i Stóp, ul. Barkocińska 6, tel. 744-00-67Salon Piękności, ul. Modzelewskiego 23, tel. 857-34-00Salon Urody Aura, ul. Antalla 5, tel. 614-88-42Salonik Wdzięku i Urody, ul. Szekspira 4, tel. 0501-014-212Saturn Studio Pielęg. Dłoni, ul. Kuflewska 6, tel. 678-60-70Studio Fryz.-Kosmet. Butterfly, ul. Światowida 60a, tel. 497-51-29Studio GD, ul. Warecka 5/7, tel. 828-88-01Studio GD, ul. Widok 22/57, tel. 827-41-08Studio MD, ul. Dzielnicowa 19, tel. 613-13-43Studio Paznokci, ul. Kanonierska 9, tel. 0504-155-264Studio Pielęg. Paznokci Dłoni i Stóp, ul. Radzymińska 129e, tel. 499-26-79Studio Urody Hair Artist, ul. Sienna 72, tel. 890-21-97

Wągrowiec (0-67)Gab. Kosmet., ul. Szeroka 7, tel. 262-44-90

Wejherowo (0-58)Studio Fryz. Henryk, ul. Weteranów 4, tel. 678-24-60Uroda - Styl Kosmet. Profesjonalna, ul. Chopina 5, tel. 672-62-63

Wieliczka (0-12)Gab. Kosmet., ul. Kosiby 7, tel. 278-31-04

Wisła Gab. Kosmet. Agnieszka, ul. Bukowa 9, 0607-457-278

Włocławek (0-54)F.H.U. Sim, pl. Wolności 15, tel. 231-42-41Salon ODNOVA (Szpital Górny), ul. Włocławska 44,tel. 231-64-34

Wolsztyn (0-68)Studio Medycyny Estetycznej&Day Spa Nina, ul. 5 stycznia 44, tel. 347-38-32

Wrocław (0-71)Fitness Klub Active, Grabiszyńska 281 - budynek FAT,tel. 360-94-55Studio Bio-Kosmet., ul.Śniadeckich 51, tel. 348-33-43

Września (0-61)Gab. Kosmet. Ines, ul. Głogowska 6, tel. 640-20-60Gab. Kosmet. Twoje Piękno, ul. Jana Pawła II 25, tel. 436-01-22Salon Elegancja, Rynek 22, tel. 436-06-87

Wschowa (0-65)Studio Pielęg. Dłoni i Stóp M.Nietyksza, ul. Poprzeczna 5, tel. 540-41-98

Wyszków (0-29)Gab. Kosmet. Manus Nail, ul. Pułtuska 58b, tel. 0508-210-166Studio Urody Gracja, ul. Pułtuska 18a, tel. 742-69-65

Zabrze (0-32)Gab. Kosmet. Oaza, ul. 3-go Maja 25 I p., tel. 376-99-15Salon Fryzjersko-Kosmet.-pedikiur: B.Gambusz, pl. Krakowski 10, tel. 271-12-97 w. 26

Zakopane (0-18)Studio Kosmetyki B.Czerniak, I.Bachleda, ul. Tetmajera 7c,tel. 447-58-23Vega Gab. Odnowy Biol., ul. Orkana 1, tel. 206-44-22

Zawiercie (0-32)Centrum Urody M.Lassak, ul. Moniuszki 4, tel. 670-20-56

Zbąszyń (0-68)Gab. Kosmet. Margerita, ul. Senatorska 10, tel. 386-87-95

Zielona Góra (0-68)Gab. Kosmet., ul. Wyszyńskiego 34k, tel. 323-39-25Salon Relax, ul. Masarska 8/1, tel. 325-76-44

Żelechów Salon Fryzjersko-Kosmet. Agnes, ul. Rynek 19, tel. 0696-057-059

Żyrardów Nail – Studio Pielęg. Dłoni i Stóp, ul. 1-go Maja 58, tel. 0693-324-320

Żywiec (0-33)Salon Kosmet. i Masażu Avanti, ul. Jagiellońska 11, tel. 861-78-12Kosmetic Salon, ul. Komorowskich 21, tel. 861-57-88

Jeżeli nie zareagujemy, narazimy skórę na nieodwracalne uszkodzenia. Szcze -

gól ne znaczenie dla funkcji ochronnych ma bariera naskórkowa składająca się

z mieszanki komponentów wodnych i tłuszczowych.

Zdrowa i jędrna skóra charakteryzuje się wysoką zawartością wody w komór -

kach naskórka. Składniki tłuszczowe natomiast znajdują się w przeważającej

części substancji międzykomórkowej. Można sobie wyobrazić warstwę na -

skór ka jako mur: cegłami są komórki, a zaprawą substancja międzyko mór ko wa.

W skórze zmienionej chorobowo dochodzi do zaburzenia produkcji lub

zwięk szonej utraty materiałów budulcowych. Cegły (komórki) stają się po ro -

wa te a zaprawa (substancja międzykomórkowa) krucha. Dla skóry oznacza to

zaburzenie funkcji ochronnej. Przyczyn suchej skóry jest wiele. Są osoby,

u których zauważa się skłonność do zmniejszonej produkcji tłuszczu skór ne -

go, przez co ich skóra jest wrażliwsza i wymaga intensywniejszej pielęgnacji.

Sucha skóra pojawia się z wiekiem – z badań wynika, że po 40-stce zaczyna

się naturalny proces starzenia, objawiający się utratą tłuszczu i wody w orga-

nizmie. Szkodliwy dla skóry jest kontakt z chemikaliami, wilgocią, brudem

i kurzem – problem ten dotyczy w dużym stopniu kobiet wykonujących pra ce

domowe. I wreszcie choroby wpływają na wysuszanie: zmieniona chorobowo

skóra jest w stanie tylko w ograniczony sposób spełniać swoją funkcję

ochronną. Jej porowata powierzchnia nie stanowi bariery dla czynników

chorobowych (grzyby, bakterie, wirusy). Ułatwia to powstawaniu stanów za -

pal nych i alergii. Prawdą jest, że w przebiegu cukrzycy obserwowana jest

ogól na suchość skóry. Zresztą samo nagłe wysuszanie się skóry powinno skła-

niać do przeprowadzenia badań (poziom cukru).

Ratunek dla suchej skóryU diabetyków dochodzi do neuropatii cukrzycowej, która zaburza czynności

fizjologiczne skóry. Dochodzi do zmniejszonego wydzielania potu, a tym sa mym

do przegrzania i spadku zawartości wody. Stosowanie maści zawierających

tłuszcze pogarsza sytuację: zamykają się pory, utrudniona zostaje wymiana

cieplna. „Zamknięta” skóra prowadzi do zaczerwienień i świądu. Najnowsze ba -

da nia wykazują, że pomóc wtedy mogą substancje powodujące wiązanie czą -

ste czek wody w skórze takie, jak mocznik. Jako przykład niech posłużą kremy

w piance Allpresan® pedicare (do stóp) lub Allpresan® hydrocare body(do ciała) z 5% zawartością mocznika. Tworzą one swego rodzaju sito na skó -

rze, które ogranicza zupełnie bezpośredni kontakt naskórka z wodą. Po użyciu

Allpresan®nie dochodzi do zahamowania wymiany cieplnej i gazowej, skóra od -

dycha, normalnie się poci, czyli zapobiegamy jej wysychaniu. Allpresan® czyni

suchą skórę gładszą, bardziej elastyczną i jędr ną. Wchłania się natychmiast i cał -

kowicie, nie pozostawiając lepkiego ciała – nadaje się do stosowania w pracy

(nie pozostawia śladów na papierze i klawiaturze komputera).

Skóra składa się z trzech warstw: naskórka, skóry właściwej oraz tkanki pod skórnej. Zmiany chorobowe organów wew nęt rz -nych i szkodliwe wpływy śro dowiska prowadzą do widocznychzmian i zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu skóry.

Suchai wrażliwa

skóraopracowanie: Aneta Drzażdżyńska

Page 13: Sklepienie stopy strona 7 łe platformy, jakimi są stopy ... · Grube skarpety i ciężkie obuwie w niewielkim stopniu umo żl i - wiają wentylację stóp, tak by mogły one prawidłowo

AQUATHERM SKEYNDORto gama produktów po -

w stałych na bazie wodyter malnej pocho dzą cejze źródła Salies-de-Béarn w Pirenejachfran cuskich.

Jej codzienne stosowanie umożliwia norma -lizację skóry wrażliwej, poprzez przywrócenierównowagi metabolizmu naskórka oraz funkcjiobronnych skóry, które chronią ją przedszkodliwym działaniem środowiska.

Termo-mineralna woda z ciepłych źródełSalies-de-Béarn charakteryzuje się zrównowa -żo ną zawartością soli mineralnych i oligoele-mentów, które w doskonały sposób zarównouzupełniają występujący w skórze niedobórmi nerałów, jak i zapobiegają jego powstawa-niu. Wyjątkowo wysoka zawartość jonów mag-

nezu – najwyższa wśród wszystkich zarejestro -wa nych na świecie wód mineralnych - jest klu -czo wym elementem w procesie regeneracji skóryzniszczonej i uwrażliwionej.

13

Zd

row

e N

og

i

T-AWAY jest urządzeniem przeznaczonym do korekty urody z pogranicza kos-metologii a medycyny estetycznej. Bezinwa zyj nie i bezboleśnie można usuwaćpopękane naczynka krwionośne, plamy pigmentacyjne, naczyniaki, włókniaki i brodawczaki me to dą elektrokoagulacji – bez wbijania igły z natychmiastowymre zul tatem. T-AWAY umożliwia prze pro wadzenie bezinwazyjnych zabiegów bezingerencji w skórę właściwą, a jedynie w obrębie trzech warstw naskórka.Urządzenie BEUTYTEC SIM to innowacyjny system regeneracji skóry przez-naczony do zabiegów: odmładzających (liftingu ją cych), wspomagających le -cze nie problemów skórnych takich jak: trądzik, skóra unaczyniona oraz blizny.BEUTYTEC SIM dokonuje redukcji stanu zapalnego w obrębie zmian skórnychi przywraca prawidłowy PH w tkance. Zabiegi nadają skórze elastyczność, wy -gła dzają zmarszczki i bruzdy.

Adresy gabinetów, które wykonują zabiegi z użyciem T–Away i BeautyTec SIM:

•Instytut Kosmetyczny MÁXIMA, ul. Sielska 10, Poznań, tel. 0-61 661-50-50

•Profesjonalny Salon Urody Isabelle, ul. Zamenhofa 133 (pasaż Rondo), Poznań,

tel. 0-61 878-97-07

Adresy gabinetów, które wykonują zabiegi z użyciem T–Away:

•Gabinet Kosmetyczny Gabryjela Witkowska, ul. 6 Września 59, Starachowice,

tel. 0504 868-048

•Gabinet Kosmetyczny Jaśmin, ul. Dworcowa 17, Owińska p. Poznaniem,

tel. 0-61 892-90-37

•Instytut Zdrowia i Urody Feniks, ul. Czarnieckiego 21/3, Ostróda,

tel. 0-89 642-88-18

•Instytut Zdrowia i Urody Guinot, ul. Kilińskiego 7, Piła, tel. 0-67 351-68-33

•Satin – Specjalistyczny Gabinet Kosmetyczny, ul. Podleśna 7, Warszawa,

tel. 0-22 833-47-87, www.satin.pl

•Studio Fryzjersko–Kosmetyczne Arkas, ul. Polna 40, Poznań, tel. 0-61 662-86-80

Wyłącznym dystrybutorem DanyCare w Polsce jest MIRALEX Sp. z o.o.,

ul. św. Szczepana 25, Poznań, tel. 0-61 835-05-88

AQUATHERM SKEYNDORnaukowe zastosowanie wody termalnej dla cery wrażliwej

Pię

kn

e C

iało

i Tw

arz

Producent: SKEYNDOOR, HiszpaniaDystrybutor: Miralex Sp. z o.o.

NOWOŚĆ!Zamów ofertę!

Prezentujemy dwaurządzenia: BEUTYTECSIM oraz T-AWAY,które wypełniają lukępomiędzy możliwościa-mi tradycyjnej kosmetykipielęgnacyjnej a medy-czną pielęgnacją urody.Przy ich wykorzystaniumożna wykonywać este-tyczne zabiegi specjal-istyczne. Działają oneza pomocą połączeniaultradźwięków i prądu.

Page 14: Sklepienie stopy strona 7 łe platformy, jakimi są stopy ... · Grube skarpety i ciężkie obuwie w niewielkim stopniu umo żl i - wiają wentylację stóp, tak by mogły one prawidłowo

14

Zd

row

e N

og

i

Odpowiedzi na kartkach pocztowych należy przesyłać na adres redakcji: Zdrowe Nogi, św. Szczepana 25, 61-465 Poznań do 15 kwietnia 2007r.Nazwiska zwycięzców opublikujemy w kolejnym wydaniu Zdrowych Nóg.

Owoc Persea americana MILL lepiej znany jako awokadouprawiany i stosowany był już w czasach Azteków w Meksyku.Dziś jego uprawa jest rozpowszechniona w świecie w regio -nach tropikalnych, południo wej Afryce, Izraelu, Kalifornii, i południowej Hiszpanii. Przypomina ją cy kształtem gruszkęowoc awokado w botanice opisany jest jako ja goda. Jegoodżyw czy miąższ znajduje zastosowanie nie tylko w sztucekuli narnej. Doj rza ły owoc awokado może zawierać do 25% ole-jku, który dzięki swoim niezwykłym właściwościom pielęgna-cyjnym znajduje zastosowanie w kosmetykach i jest dob rzetolerowany przez wrażliwą skórę.Zawarte w olejku awokado „witaminy pielęgnacyjne” i esen -cjo nalne, nienasycone kwasy tłuszczowe wzmacniają funkcjęobronną skóry. Dobrze wchłania się w skórę i w niej urucha -mia swoje właściwości wiążące wodę w skórze.

Olejek awokado – idealna pielęgnacja skóry stópŹródło: Fuss Journal 1/2007; Tłumaczenie: Katarzyna Antosz; Opracowanie: Aneta Drzażdżyńska

Owoc awokado dostarcza wysoko wartościo we go olejkuawokado, który szybko wchłania się w skórę i regulujepoziom jej nawilżenia.

Olejek awokado wykazuje swoje wspaniałe właściwości pielę -gna cyjne dla skóry m.in. w: GEHWOL FUSSKRAFT Lotion Hydrolipidowy, GEHWOLFUSSKRAFT BEIN-VITAL Balsam witalizujący do stóp i nóg, GEHWOL BalsamTROCKENE SPRÖDEHAUT Balsam odświeża-jący do suchej skóry stóp,GEHWOL med Krem Lipidrodo optymalnej pielęgnacji suchej i wra żliw ej skóry.

Sucha, szorstka i łuszcząca się skóra stóp potrzebuje, abyśmy stosowali preparaty pielęgnacyj ne,które zapewniają intensywne nawilżenie i natłuszczenie. Olejek awokado – to podstawowy składnik wykorzystywany w kosmetykach do pielęgnacji skóry– zaopatruje skórę w niezbędne kwasy tłuszczowe i reguluje jej poziom nawilżenia.

POZIOMO: 3e konnica; 5e tu sięspa wa; 6b gbur, grubianin; 6ł gazszlachetny; 7e droga omijająca miasto;8a napięcie psychiczne; 8ł początekwyścigu; 9g pre mier Wlk. Brytanii;10a wytrawna wód ka; 10l ...strażacka;11g kawon; 12a wiąz ka zboża; 12lnaczynie liturgiczne; 14a dziel nicaWarszawy; 14f górniczy majster;14m glon morski; 16a rygiel; 16hwada wzroku; 16l dla babci odwnuka. PIONOWO: a14 autor trylogii„Przed Potopem”; b8 pierwiastekchemiczny; c5 zespół śpiewaków; c12pokarm ko nia; d8 pierwiastek che mi cz -ny; e3 wszech świat; f12 jeden z bracikiemliczów; g2 mała Ewa; h5 wodni-ak; h14 as; i1 na szyjnik; j5 imięPodbipięty; j14 ciało lot ne; k2 sączek,l12 słowo honoru, ł3 ziół ko, gagatek;m8 główna myśl utworu, n5 li tera alfa-betu greckiego, n12 suwak lubciastko; o8 pewność siebie; p14 ...mako ta.

Hasło ostatniej krzyżówki brzmiało:„Pielęgnuj stopy“. Nagrody,

zestawy kosmetyków do pielegnacjistóp otrzymują: Anna Jach(Łódź), Alfred Braksator

(Katowice), Małgorzata Śląska(Pępowo). Serdecznie gratulujemy.Nagrody (kosmetyki do pielę gnacji

skóry stóp) prześlemy pocztą.

Page 15: Sklepienie stopy strona 7 łe platformy, jakimi są stopy ... · Grube skarpety i ciężkie obuwie w niewielkim stopniu umo żl i - wiają wentylację stóp, tak by mogły one prawidłowo

15

Zd

row

e N

og

i

Magdalena Nietyksza ze Wschowy okazała się najlepsząspe cja listką pielęgnacji stóp 2006 roku. 2 miejsce zajęłaKatarzyna Słup-Ostrawska z Bielska-Białej a 3 miejscepodzieliły Marzena Widomska z Lublina i KatarzynaJasnowska z Poznania. Pani Magda pokonała 14 pań, któ rezakwalifikowały się do 2 Mistrzostw Polski w SpecjalistycznejPielęgnacji Stóp, odbywających się w ramach 14 Między na ro -do wego Festiwalu Mody Fryzjerskiej i Kosmetycznej w Poz -na niu. Finalistki musiały wykazać się umiejętnością radzeniaso bie z pie lęgnacją stóp problematycznych oraz korekcjąwrastających paznokci za pomocą klamer BS Quick. Jurorzy oceniali następujące aspekty: zachowanie elemen-tarnej higieny, w tym przygotowanie narzędzi i frezów,technikę pracy z frezarką, dobór frezów, sposób prowa dze -nia zabiegu, wykończenie pielęgnacji stóp oraz wrażenieogólne (ubiór, po dej ście do klienta, zachowanie i komu-nikacja z klientem).

Aneta DrzażdżyńskaPowszechny Program Profilaktyczny Zdrowe Nogi

Sylwetki nagrodzonych

Magdalena Nietyksza – jedna z naj młod -szych uczestniczek finału. Ma tylko 27 lat.Kosmetyką interesuje się od 1999 roku – wtedyodbyła pierwsze szkolenie z przedłużania paz -nokci i pielęgnacji dłoni. W międzyczasie ukoń -czyła studia ekonomiczne (magisterium na AE

w Poznaniu). Pierwszą jej nauczycielką była mama, p. EwaSko rupińska, to ona podsunęła córce, by wyspecjali zo wała sięw pielęgnacji stóp problematycznych.

Katarzyna Słup-Ostrawska – podczas ubie g -łych mistrzostw była tylko ich finalistką. W tymro ku, od pierwszej konkurencji udowadniała ju -ro rom, że przez ostatni rok ciężko pracowała,doskonaląc swój warsztat pracy; ukończyła m.in.szkolenie z zakładania klamer drutowych VHO-

Osthold-Spange® Perfect.

Marzena Widomska – w Lublinie nie ma so bierównych. Jest wysokiej klasy specjalistką z wielo -letnim stażem pracy. Już po krótkiej rozmowie z nią można przekonać się, że zabiegi na proble -matycznych stopach są jej prawdziwą pasją.

Katarzyna Jasnowska – „prawdziwy talent”– tak powiedziała o niej dr Gałęcka, gdy zoba -czy ła precyzję, z jaką wykonała swój pierwszykonkursowy zabieg. Rączka od frezarki, na rzę -dzia kleiły jej się do ręki, jakby były przy go -towane specjalnie dla niej.

Page 16: Sklepienie stopy strona 7 łe platformy, jakimi są stopy ... · Grube skarpety i ciężkie obuwie w niewielkim stopniu umo żl i - wiają wentylację stóp, tak by mogły one prawidłowo