15
SKL Kommentus Inköpscentral Genvägar till digitalisering

SKL Kommentus Inköpscentral„gare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL Företag AB SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus SKL Kommentus Inköpscentral AffärsConcept HR

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SKL Kommentus Inköpscentral„gare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL Företag AB SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus SKL Kommentus Inköpscentral AffärsConcept HR

SKL Kommentus Inköpscentral Genvägar till digitalisering

Page 2: SKL Kommentus Inköpscentral„gare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL Företag AB SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus SKL Kommentus Inköpscentral AffärsConcept HR

Ägare Sveriges Kommuner och

Landsting (SKL)

SKL Företag AB

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus

SKL Kommentus Inköpscentral

AffärsConcept HR & Chefsstöd

Vision

Page 3: SKL Kommentus Inköpscentral„gare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL Företag AB SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus SKL Kommentus Inköpscentral AffärsConcept HR

Inköpscentralens utvecklingsresa

Page 4: SKL Kommentus Inköpscentral„gare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL Företag AB SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus SKL Kommentus Inköpscentral AffärsConcept HR

Ramavtal › Relevanta och vassa

› Utökat avropsstöd

› Inköpsservice

Upphandlingar › Upphandlingsplan – Avropsberättigad

› Avtalsgrupper

› Kategoriteam & upphandlingsteam

Beställarnätverk › Samverkande beställarkompetens

› SKL – Välfärdsteknologi

› SKL – Digitalisering av socialtjänsten

Projekt › Nya ramavtalsområden

› Ingår i upphandlingsplan

› Myndighetsdialog + SKL-samverkan

SKI som kunskapsorganisation

Page 5: SKL Kommentus Inköpscentral„gare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL Företag AB SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus SKL Kommentus Inköpscentral AffärsConcept HR

Våra kategorier

Bygg och fastighet Energi Gata och park Fordon Fastighetsnära varor och tjänster

IT-produkter och tjänster Digitalisering Vårdrelaterad förbrukning/ läkemedel

Utbildning och lärande

Finansiella tjänster Hr och administrativa tjänster

Kontor och Förbrukning

Sociala tjänster

Page 6: SKL Kommentus Inköpscentral„gare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL Företag AB SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus SKL Kommentus Inköpscentral AffärsConcept HR

Den här bilden visar vad IT och digitalisering verkligen gör

Programvaror Digitala tjänster Välfärdsteknologi

IT-produkter och tjänster Digitalisering

Page 7: SKL Kommentus Inköpscentral„gare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL Företag AB SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus SKL Kommentus Inköpscentral AffärsConcept HR

IT-produkter och tjänster

IT-konsulttjänster Telefoni Arbetsplatser och elevdatorer

Videokonferens-lösningar

Datakommunikation

Befintliga ramavtal

Skrivare Befintliga avtalsområden

Pågående upphandlingar

Page 8: SKL Kommentus Inköpscentral„gare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL Företag AB SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus SKL Kommentus Inköpscentral AffärsConcept HR

IT-konsulttjänster 2016

Heltäckande › 7 kompetensområden

› Möjlighet att lägga till roller

Kapacitet & Kvalitet › Höga krav på kapacitet

› Stort fokus på kvalitet i utvärderingen

Pris › Rimliga timpriser

› Möjlighet att använda olika prismodeller

Flexibelt › Resurskonsulter -> komplexa projekt

› Avropa resultat istället för certifikat

Page 9: SKL Kommentus Inköpscentral„gare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL Företag AB SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus SKL Kommentus Inköpscentral AffärsConcept HR

Volymavtal Avtal som reglerar villkor och vissa rabatter för programvara från tre tillverkare:

Programvaror

Programvaror och

programvaror som molntjänst

Befintliga ramavtal

Nytt ramavtal programvaror

Pågående upphandlingar

Programvaror

› Microsoft

› IBM

› Novell (Micro Focus)

Page 10: SKL Kommentus Inköpscentral„gare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL Företag AB SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus SKL Kommentus Inköpscentral AffärsConcept HR

Programvaror – pilotavrop

Pilotavrop – nya tjänster

› Digitalisering innefattar ofta programvara

› Utökat avropsstöd och mallar till avrop av nya specifika programvaror/molntjänster

› Piloter pågår inom bl.a.

– Taligenkänning

– AI-screening

– Automatisering av handläggarprocesser

› Anmäl intresse för pilotavrop!

Page 11: SKL Kommentus Inköpscentral„gare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL Företag AB SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus SKL Kommentus Inköpscentral AffärsConcept HR

Arbetssätt – Pilotavrop

1. Inventera goda exempel där medlem upphandlat produkt från marknaden

2. Kan produkten integreras i befintliga SKI ramavtal

3. Fler leverantörer som levererar liknande produkter?

4. Lotsa leverantörer in i ramavtal

5. Ta fram konkreta avropsstöd som utgår från specifik tillämpning

6. Kommunicera tillämpning och nytta

Page 12: SKL Kommentus Inköpscentral„gare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL Företag AB SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus SKL Kommentus Inköpscentral AffärsConcept HR

Digitala tjänster

E-arkivslösningar,

inkl. anskaffningstjänster

Befintliga ramavtal

Boknings- och

bidragslösningar

Pågående upphandlingar

Utskriftstjänster,

inkl. mina

meddelanden

Page 13: SKL Kommentus Inköpscentral„gare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL Företag AB SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus SKL Kommentus Inköpscentral AffärsConcept HR

E-arkivslösningar

Heltäckande › Förberedande tjänster, e-arkivlösning,

anslutning av verksamhetssystem

› Lämpar sig för de som använt förra ramavtalet

Vasst › Mycket erfarna verksamhetskonsulter

› Mycket erfarna e-arkivleverantörer

Bra som start › Kartlägg ditt långsiktiga behov av din

information

› Använd som språngbräda

Aktuellt › Öppna data

› Molnlagring

Page 14: SKL Kommentus Inköpscentral„gare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL Företag AB SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus SKL Kommentus Inköpscentral AffärsConcept HR

Välfärdsteknologi

Digitala trygghetslarm och

larmmottagning

Befintliga ramavtal

Trygghetsskapande teknik

Pågående upphandlingar

Beställarnätverk

› SKL beställarnätverk välfärdsteknologi

Page 15: SKL Kommentus Inköpscentral„gare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL Företag AB SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus SKL Kommentus Inköpscentral AffärsConcept HR

Rikard Fischbach Avtalsansvarig Programvaror 08-709 5951 [email protected]

Tack!

Yvonne Tonnquist Avtalsansvarig Välfärdsteknologi 08-709 59 61 [email protected]

Ida Engberg Kategoriansvarig Digitalisering 08-709 59 94 [email protected]

Tommy Bengtsson Avtalsansvarig Digitala Tjänster 08 – 709 55 20 [email protected]

Tommy Olsson Kategoriansvarig IT-produkter & tjänster 08-709 59 89 [email protected]

Madelene Malmstedt Avtalsansvarig Digitalisering 040 – 685 25 94 [email protected]