of 39 /39
8/10/2019 SKKN Hóa học - Một số phương pháp giải nhanh bài tập hóa học cho bồi dưỡng học sinh giỏi http://slidepdf.com/reader/full/skkn-hoa-hoc-mot-so-phuong-phap-giai-nhanh-bai-tap-hoa-hoc 1/39 Một số phương pháp giải nhanh bài tập hóa học- ÁP DỤNG CHO BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - Tr ần Đăng Hưng THCS Nhật Tõn  1 Mt s phương pháp giải nhanh bài tp hóa hc Áp dng cho bồi dưỡ ng hc sinh gii WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

SKKN Hóa học - Một số phương pháp giải nhanh bài tập hóa học cho bồi dưỡng học sinh giỏi

Embed Size (px)

Text of SKKN Hóa học - Một số phương pháp giải nhanh bài tập hóa học cho bồi dưỡng...

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  1/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  1

  Mt sphng php gii nhanh bi tp ha hc

  p dng cho bi dng hc sinh gii

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  2/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  2

  PHN A: T VN

  I. L DO CHN TI:

  Bc H ni: V li ch mi nm phi trng cy, v li ch trm nm phi trngngi. Cu ni ca Bc tht c ngha.

  Chng ta ang sng trong thi i cch mng khoa hc k thut pht trin khng ngng

  trong mi lnh vc i sng. ng ta lnh o ton dn theo con ng cng nghip ho -

  hin i ho, a nc ta tr thnh mt nc cng nng nghip pht trin. p ng nhu cu

  pht trin ca t nc, chng ta cn phi c nhiu nhng nhn ti, nhng nh khoa hc gii,

  nhng gio s, k s, bc s gii trong mi lnh vc khoa hc cng nh i sng. V vy, vic

  o to mt th h tr c y phm cht v nng lc p ng nhu cu pht trin ca t

  nc l mt vn cn thit nhm o to ng lc gp phn a t nc pht trin nhanh.

  Trong nhng nm gn y, s hc sinh gii, s hc sinh t gii quc t ngy cng tng.

  B gio dc t chc trin khai nhng cuc thi hc sinh gii cc cp, trong c cuc thi hc

  sinh gii mn Ho hc THCS l c s v nn tng cho cc cuc thi quc gia, quc t sau ny.

  c nhng hc sinh gii mn Ho, nhng nhn ti trong ngnh Ho hc th vic pht hin v bi

  dng hc sinh gii Ho hc l mt vic lm ht sc quan trng v cn thit. Cng vic bi

  dng hc sinh gii rt vt v, hc sinh c th pht trin c ti a kh nng t duy, sc

  sng to ca mnh, th ngi gio vin cn c nhng phngphp ging dy ph hp, a rac nhng cch gii c bn, c o.

  Chnh v cc l do trn ti chn ti: Hng dn hc sinh mt s phng php gip

  gii nhanh bi tp Ho hc Bi dng hc sinh gii . Vi mong mun ng gp mt cht

  cng scnh b ca mnh vo vic nng cao cht lng dy hc, trong qu trnh ging dy.

  II. MC CH V NHIM V

  1. Mc ch

  ti c nghin cu vi mc ch:

  - Pht trin phng php suy ngh trnh cao ph hp vi kh nng tr tu ca HS.

  - Bi dng s lao ng, lm vic sng to

  - Pht trin cc k nng, phng php v thi t hc sut i

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  3/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  3

  - Trn c s nhng kin thc c bn gio vin cung cp cho hc sinh mt s phng

  php gip hc sinh gii nhanh c bi tpHo hc. Qua gp phn nng cao cht lng i

  tuyn hc sinh gii.

  2. Nhim v

  - Nghin cu l lun v thc tin v i mi phng php dy hc Ho hc.

  - Nghin cu c s l thuyt v cc phng php gii bi tp ho hc

  - Bin son v su tm mt s bi tp p dng cho mi phng php.

  III. KHCH TH NGHIN CU V I TNG NGHIN CU

  1. Khch th nghin cu

  Gio vin v cc hc sinh gii THCS

  2. i tng nghin cu

  Mt s phng php gii bi tp Ho hc.

  IV. GI THUYT KHOA HC

  Vic ging dy, cung cp cho hc sinh mt s phng php gii bi tp ho hc s t

  hiu qu cao khi ngi GV bit lm mi kin thc, bit s dng hp l cc phng php gii bi

  ton Ho hc.

  V. PHNG PHP NGHIN CU

  1. Nghin cu l lun.

  - Nghin cu cc vn l lun c lin quan n ti.- Nghin cu cc ti liu v phng php gii bi tp ha hc.

  - Nghin cu phng php dy mt s cch gii bi ton ha hc.

  - Nghin cu ni dung, cu trc ca chng trnh ho hc THCS.

  2. iu tra c bn

  - Tham kho kin ca gio vin: Trao i vi gio vin c kinh nghim v dy i

  tuyn hc sinh gii, c kinh nghim v cch dy cc phng php gii nhanh bi tp ho hc.

  - Thm d kin ca hc sinh

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  4/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  4

  PHN B: NI DUNG

  CHNG ITNG QUAN V C S L LUN C S THC TIN CA TI

  I. C s l lun ca ti:

  1. S lc v bi dng HSG:

  Cc hnh thc gio dc HSG

  Nhiu ti liu khng nh: HSG c th hc bng nhiu cch khc nhauv tc nhanhhn so vi cc bn cng lp v th cn c mt Chng trnh HSG pht trin v p ng c

  ti nng ca h.

  T in bch khoa Wikipedia trong mc Gio dc HSG (gifted education) nu ln cc

  hnh thc sau y:

  - Lp ring bit (Separate classes): HSG c rn luyn trong mt lp hoc mt trng hc

  ring, thng gi l lp chuyn, lp nng khiu. Nhng lp hoc trng chuyn (c lp) ny c

  nhim v hng u l p ng cc i hi cho nhng HSG v l thuyt (academically). Hnh thc

  ny i hi nh trng rt nhiu iu kin t vic bo v HS, gip v o to pht trin

  chuyn mn cho gio vin n vic bin son chng trnh, bi hc...

  -Phng php Mng-te-x-ri (Montessori method): Trong mt lp HS chia thnh ba nhm tui,

  nh trng mang li cho HS nhng c hi vt ln so vi cc bn cng nhm tui. Phng php

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  5/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  5

  ny i hi phi xy dng c cc mc kh t do, n ht sc c li cho nhng HSG trong

  hnh thc hc tp vi tc cao.

  - Tng gia tc (Acceleration):Nhng HS xut sc xp vo mt lp c trnh cao vi nhiu ti

  liu tng ng vi kh nng ca mi HS. Mt s trng i hc, Cao ng ngh hon thnh

  chng trnh nhanh hn HS c th hc bc hc trn sm hn. Nhng hng tip cn gii

  thiu HSG vi nhng ti liu l thuyt tng ng vi kh nng ca chng cng d lm cho HS xa

  ri x hi.

  - Hc tch ri (Pull-out)mt phn thi gian theo lp HSG, phn cn li hc lp thng.

  - Lm giu tri thc (Enrichment) ton b thi gian HS hc theo lp bnh thng, nhng nhn ti

  liu m rng th sc, t hc nh.

  - Dy nh (Homeschooling) mt na thi gian hc ti nh hc lp, nhm, hc c c vn

  (mentor) hoc mt thy mt tr (tutor) v khng cn dy.- Trng ma h (Summer school)bao gm nhiu course hc c t chc vo ma h.

  - S thch ring (Hobby) mt s mn th thao nh c vua c t chc dnh cho HS th tr

  tu sau gi hc trng.

  Phn ln cc nc u ch bi dng HSG t Tiu hc. Cch t chc dy hc cng rt

  a dng: c nc t chc thnh lp, trng ring... mt s nc t chc di hnh thc t chn

  hoc course hc ma h, mt s nc do cc trung tm t nhn hoc cc trng i hc m

  nhn...

  Tuy vy, cng c mt s nc khng c trng lp chuyn cho HSG nh Nht Bn v

  mt s bang ca Hoa k. Chng hn: T 2001, vi o lut Khng mt a tr no b b ri

  (No Child Left Behind) gio dc HSG Georgia v c bn b ph b. Nhiu trng khng cn l

  trng ring, lp ring cho HSG, vi t tng cc HSG cn c trong cc lp b nh thng nhm

  gip cc trng lp l hng v cht lng v nh trng c th p ng nhu cu gio dc HSG

  thng qua cc nhm vi trnh cao.

  Chnh v th vn bi dng HSG tr thnh vn thi s gy nhiu tranh lun:

  Nhiu nh GD ngh a HSG vo cc lp bnh thng vi nhiu HS c trnh v kh nng

  khc nhau, vi mt phng php gio dc nh nhau.

  Tuy nhin nhiu du hiu chng t rng gio vin cc lp bnh thng khng c o

  to v gip tng xng vi chng trnh dy cho HSG. Nhiu nh GD cng cho rng nhng

  HS dn tc t ngi v khng c iu kin kinh t cng khng tip nhn c chng trnh gio

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  6/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  6

  dc dnh cho HSG. Trong khi qu dnh cho GD chung l c hn nn s nh hng nhiu ti

  hiu qu o to ti nng v HS gii.

  2. Phng php dy hc tch cc

  Vi cng tc bi dng hc sinh gii th ngi thy cn tm ra phng php dy hc tchcc hn tng hiu qu dy v hc. Dy cho hc sinh cch hc ch ng, cch hc sut i,

  cch hc nhng iu m thc t i hi. Dy tt ngy nay khng th ch c thy ging, tr ghi,

  o to theo nhng g lc hu, khng cn ph hp thc tin. Dy tt theo quan im mi

  t ra nhng i hi mi cho ngi thy phi c nhng iu chnh ph hp v ni dung, cch

  thc, phng php truyn th.

  3. Nng cao tnh tch cc trong dy v hc

  Dy tt l nng cao tnh tch cc trong dy v hc (dy hc tch cc). Khi cng lao

  ca thy khng tnh bng dy c bao nhiu, m l dy th no, nhng tt nht l xem hc

  sinh hc c bao nhiu.

  Phng php da - hc tch cc t ngi hc v tr trung tm, cn ngi thy t v

  tr cao hn v kh khn hn: v tr to ra cc iu kin vic hc c thun li. Thy tr thnh

  ngi hng dn. Trong ging dy, d nht l ni, bi vy t ngi dy tr thnh ngi

  hng dn l iu khng d dng. N i hi cng sc, tr c, tm huyt t pha thy. Khng

  c dy tch cc th khng th c hc tch cc. Do vy, khng thy my lm nn cng l

  mt chn l.

  4. Vai tr ca cc phng php gii bi tp Ho hc:

  - Gip cho HS c th pht trin tt kh nng t duy, c sng to Ha hc.

  - To cho HS c nim say m khoa hc.

  - Gip HS c th gii nhanh cc bi tp Ho hc, c ngha ln vi hnh thc thi trc nghim

  sau ny khi hc sinh ln cp 3.

  II. C s thc tin:

  B mn Ha hc trung hc c s HS ch mi tip xc t lp 8, nhng ni dung a n

  cho hc sinh tng i nhiu. Phn ln cc kin thc HS ch hc mc s khai, nhng hc

  sinh xut sc mn Ha hc khng nhiu, nhng hc sinh hc tt ho cng ch dng li mt

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  7/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  7

  mc nht nh. Trong khi ni dung thi nh cho HS i khi qu su, qu kh nu hc sinh

  khng c trang b cc phng php gii bi tp. V vy, trong qu trnh ging dy gio vin

  phi cung cpnhng phng php ph hp hc sinh nhanh chng nm bt c cch gii ca

  mi loi bi tp v vn dng linh hot, sng to mi phng php .

  CHNG IINI DUNG THC HIN

  I. S b v cc phng php gip gii nhanh bi tp ho hc:- Trc s pht trin mnh m ca khoa hc, s bng n ca cng ngh thng tin, s i mi

  phng php dy hc ni chung, i mi phng php dy hc b mn ho ni ring, p

  ng c xu th i mi i hi ngi thy phi khng ngng i mi phng php ging dy,

  khng ngng lm mi kin thc ca mnh. c bit l i vi cng tc bi dng hc sinh gii,

  pht huy c ti a kh nng ca HS th ngi thy ng vai tr l ngi hng dn, dn dt

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  8/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  8

  cc em ch ng tm ra kin thc, khuyn khch cc em tm ra nhng cch gii nhanh v c o

  trn c s cung cp, hng dn cho cc em mt s phng php c bn.

  - Trong ti ny ti xin a ra mt s phng php gip gii nhanh bi tp ho hc ph hp

  vi la tui hc sinh THCS nh sau:

  + Phng php da vo nhng du hiu c bit

  + Phng php s ng cho.

  + Phng php tng - gim khi lng.

  + Phng php p dng cc nh lut bo ton nguyn t bo ton khi lng.

  + Phng php trung bnh.

  II. Cc phng php gip gii nhanh bi tpho hc:

  1. Phng php da vo cc du hiu c bit:

  a. Da vo im c bit v nguyn t khi (NTK) hoc phn t khi (PTK).

  V d 1: Cho cc cht sau FeS; FeS2; FeO; Fe2O3; Fe3O4; FeSO3; FeSO4; Fe2(SO4)3. Cc cht c

  % v khi lng ca Fe gim dn l:

  A. FeO; FeS2; Fe2O3; FeS; Fe3O4; FeSO4; Fe2(SO4)3

  B. FeS2; FeO; Fe2O3; Fe3O4; FeSO4; FeSO3; Fe2(SO4)3; FeS; FeSO4.

  C. FeO; Fe3O4; Fe2O3; FeS; FeS2; FeSO3; FeSO4; Fe2(SO4)3.

  D. Fe3O4; Fe2O3; FeO; FeS; FeS2; FeSO3; FeSO4; Fe2(SO4)3.Ta thy cc cht trong bi l nhng hp cht cha 2 hoc 3 nguyn t l Fe; S; O.V

  NTK ca S = 2 ln NTK ca O, do c th quy cc hp cht trn thnh hp cht ch cha

  nguyn t Fe v nguyn t O. Kt qu thu c nh sau:

  Trong FeS gm 1Fe; 2O;

  FeS2gm 1 Fe; 4O;

  FeO gm 1Fe; 1O;

  Fe2O3gm 1 Fe ; 1,5 O ;

  FeSO3gm 1Fe; 5O;

  FeSO4 gm 1Fe; 6O.

  Sau so snh t l gia s nguyn t Fe vi s nguyn t O s c kt qu: p n C.

  Vi cch lm nu trn, hc sinh c th gii quyt mt s bi tp tng t:

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  9/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  9

  V d 2. Cho cc cht Cu2S; CuS; CuO; Cu2O. Hai cht c % khi lng Cu nh nhau l:

  A. CuO v CuS C. CuS v Cu2O

  B. Cu2S v CuO D. Cu2S v Cu2O

  Vi trng hp cc hp cht cng cha mt nguyn t th c th nhn xt lm nhanhnh bi tp sau:

  V d 3: Oxit no di y giu oxi nht (hm lng % ca oxi ln nht):

  Al2O3; P2O5; Fe2O3; Cl2O7; N2O3; MgO; MnO2.

  Li gii:

  Nu mt nguyn t oxi kt hp vi mt s n v khi lng cng nh ca nguyn t kia

  th hm lng % ca oxi cng ln.

  V d:Trong MgO mt nguyn t oxi kt hp vi 24 n v ca Mg s c hm lng %

  ln hn CaO, v trong CaO mt nguyn t O kt hp vi 40 n v ca Ca.

  Nh vy trong cu hi trn b qua cc oxit Al2O3; Fe2O3; MgO v MnO2, ch cn tnh

  mt nguyn t oxi kt hp vi my n v nguyn t kia:

  Trong N2O31 nguyn t O ng vi 3.9314.2

  n v khi lng nguyn t N

  P2O5: 10

  5

  31.2

  Cl2O7: 107

  5,35.2

  Vy N2O3giu oxi nht: %O = %16,63%10016.314.2

  16.3

  V d 4: Cho m gam hn hp A gm CuO v Fe2O3 tc dng ht vi dung dch HCl thu c 2

  mui c s mol bng nhau. % khi lng ca CuO v Fe2O3ln lt l:

  A. 20% - 80% C. 40% - 60%B. 30% - 70% D. 50% - 50%

  Li gii

  (Da vo nhn xt PTK ca cc hp cht khc nhau nhng hn km nhau 1 s ln . Nu

  c cng 1 khi lng ca hai cht s suy ra s mol ca chng s hn km nhau tng y ln)

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  10/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  10

  Nhn xt: PTK ca Fe2O3= 2.PTK ca CuO

  CuO + 2HCl CuCl2+ H2O (1)

  a mol a mol

  Fe2O3+ 6HCl2FeCl3 + 3 H2O (2)b mol 2b mol

  Do theo PT(1) v (2) ta c: a = 2b.

  Khi lng ca CuO = 80a.

  Fe2O3= 0,5a.160 = 80a

  p n D.

  Qua cc v d trn cho thy: r rng vic hc sinh vn dng nhng im c bit v

  nguyn t khi hoc phn t khi gip vic t m ra p n rt d dng, nhanh chng v hn ch

  c sai st .

  b. Tm nhanh p n bi tp trc nghim bng cch da vo NTK hoc PTK bng nhau ca cc

  cht.

  V d 1: ho tan hon ton a gam hn hp gm bt CaO v Fe cn va 250ml dung dch

  HCl 2M. Gi tr ca a l:

  A. 11g B. 12g C. 13g D. 14g

  Fe + 2 HClFeCl2+ H2 (1)

  CaO + 2HCl CaCl2+ H2O (2)

  Nhn xt: Ta thy NTK ca Fe = PTK ca CaO = 56, v t l s mol ca 2 phn ng nh

  nhau. Nn:

  nhh =21

  nHCl= 0,5:2 = 0,25 (mol).

  Do vymhh= 0,25.56 = 14 (g)

  p n D.

  V d 2: ho tan hon ton 12,345g Cu(OH)2cn va dung dch cha a(g) H2SO4gi tr

  ca a l:

  A. 11,345 g B. 12,345 g C. 13,456 g D. 14,345 g

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  11/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  11

  p n B.

  Cu(OH)2+ H2SO4CuSO4 + 2H2O

  Do PTK ca hai cht bng nhau t l s mol phn ng l 1: 1

  n

  Cu(OH)2=n

  H2SO4 m

  Cu(OH)2=m

  H2SO4 = a = 12,345V d 3: tc dng va ht 5,6g Fe cn va V(ml) dung dch HCl. Nu cng d ng V(ml)

  HCl trn ho tan ht CaO th khi lng CaO cn dng l:

  A. 5,4 g B. 5,5 g C. 5.6 g D. 5,7 g.

  p n C

  Hai cht c Kl mol bng nhau, PT (1), (2) t l s mol nh nhauKL bng nhau = 5,6g

  V d 4:Cho a gam hn hp KHCO3v CaCO3tc dng ht vi dung dch HCl. Kh thot ra dn

  vo dung dch Ba(OH)2 c 1,97g kt ta. G tr ca a l:

  A. 1g B. 2g C.3g D. 4g

  KHCO3+ HClKCl + H2O + CO2 (1)

  CaCO3+ 2HClCaCl2+ H2O + CO2(2)

  Ba(OH)2+ CO2BaCO3 + H2O (3)

  KHCO3v CaCO3c KL mol bng nhaubng 100

  (1), (2), (3)

  n

  hh =

  n

  CO2=

  n

  BaCO3= 1,97/197 = 0,01a = 0,01. 100 = 1g

  p n A

  2. Phng php s ng cho:

  Bi ton trn ln cc cht vi nhau l mt dng bi hay gp trong chng trnh ha hc. Ta

  c th gii bi tp dng ny theo nhiu cch khc nhau, song cch gii nhanh nht l phng

  php s ng cho.

  a. Quy tc ng cho p dng cho dung dch:C th p dng quy tc ng cho tnh ton nhanh. Quy tc ng cho ch c p dng

  khi:

  - Hoc trn ln 2 dung dch cha cng mt cht tan duy nht. Hai dung dch cng loi

  nng v ch khc nhau v ch s nng .

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  12/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  12

  - Hoc khi pha long dung dch (gi nguyn lng cht tan, thm dung mi). Dung mi

  c coi l dung dch c nng bng 0.

  - Hoc thm cht tan khan, nguyn cht(xem nh nng 100%) vo dung dch c sn.

  - Hoc thm tinh th ngm nc vo nc, thm tinh th ngm nc vo dung dch.

  Nguyn tc:Trn ln 2 dung dch:

  Dung dch 1: c khi lng m1, th tch V1, nng C1(C% hoc CM), khi lng ring d1.

  Dung dch 2: c khi lng m2, th tch V2, nng C2(C2> C1), khi lng ring d2.

  Dung dch thu c c m = m1+ m2, V = V1+ V2, nng C (C1< C < C2), khi lng ring d.

  S ng cho v cng thc tng ng vi mi trng hp l:

  *) i vi nng %v khi lng:

  m1 C1 |C2- C| Cm2 C2 |C1- C|

  (1)|CC|

  |CC|

  m

  m

  1

  2

  2

  1

  *) i vi nng mol/lt:

  V1 C1 |C2- C| CV2 C2 |C1- C|

  (2)|CC||CC|

  VV

  1

  2

  2

  1

  *)i vi khi lng ring:

  (1)|CC|

  |CC|

  m

  m

  1

  2

  2

  1

  (1)

  |CC|

  |CC|

  m

  m

  1

  2

  2

  1

  (1)

  |CC|

  |CC|

  m

  m

  1

  2

  2

  1

  Khi s dng s ng cho ta cn ch : *) Cht rn coi nh dung dch c C = 100%

  *) Dung mi coi nh dung dch c C = 0%

  *) Khi lng ring ca H2O l d = 1 g/ml

  b. Quy tc ng cho p dng cho hn hp kh:

  Hn hp kh cng c xem nh l mt dung dch-dung dch kh. Nu bit

  M ca 2 kh

  c th, c th tm t l mol hoc t l th tch gia chng bng quy tc ng cho m rng sau

  y:Kh 1 n1, V 1 M 1

  K h 2 n2, V 2 M 2

  M

  M2- M

  MM1-

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  13/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  13

  1

  2

  2

  1

  2

  1

  MM

  MM

  V

  V

  n

  n

  (Chn M2> M1)

  Sau y l mt s v d s dng phng php ng cho trong tnh ton pha ch dung dch

  Dng 1: Tnh ton pha ch dung dch

  V d 1: thu c dung dch HCl 25% cn ly m1gam dung dch HCl 45% pha vi m2gam

  dung dch HCl 15%. Tnh t l m1/m2?

  Hng dn gii:

  p dng cng thc (1): 1

  2

  m | 15 25 | 10 1

  m |45 25| 20 2

  V d 2: pha c 500 ml dung dch nc mui sinh l (C = 0,9%) cn ly Vml dung dch

  NaCl 3%. Tnh gi tr ca V?

  Hng dn gii:

  Ta c s : V1(NaCl) 3 |0 - 0,9| 0,9V2(H2O) 0 |3 - 0,9|

  (ml)1505000,92,1

  0,9V1

  Phng php ny khng nhng hu ch trong vic pha ch cc dung dch m cn c th p

  dng cho cc trng hp c bit hn, nh pha mt cht rn vo dung dch. Khi phi chuynnng ca cht rn nguyn cht thnh nng tng ng vi lng cht tan trong dung dch.

  V d 3: : Ha tan 200 gam SO3vo mgam dung dch H2SO449% ta c dung dch H2SO4

  78,4%. Tnh gi tr ca m?

  Hng dn gii:

  Phng trnh phn ng: SO3+ H2O H2SO4

  100 gam SO3 5,12280

  10098

  gam H2SO4

  Nng dung dch H2SO4tng ng: 122,5%

  Gi m1, m2ln lt l khi lng SO3v dung dch H2SO449% cn ly. Theo (1) ta c:

  44,129,4

  |4,87122,5||4,7849|

  m

  m

  2

  1

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  14/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  14

  (gam)30020029,444,1

  m 2

  V d 4: Cn ly bao nhiu gam tinh th CuSO4.5H2O v bao nhiu gam dung dch CuSO48%

  pha thnh 280 gam dung dch CuSO416%?

  A. 180 gam v 100gam B. 200gam v 80 gam

  C. 60 gam v 220 gam D. 40 gam v 240 gam

  Hng dn gii:

  Coi CuSO4.5H2O l dung dch CuSO4c nng :

  %64%100.250160

  % C

  p dng cng thc (1) ta c:

  240

  40

  48

  8

  m

  m

  2

  1 => p n D

  im l th ca s ng cho l ch phng php ny cn c th dng tnh nhanh

  kt qu ca nhiu dng bi tp ha hc khc. Sau y ta ln lt xt cc dng bi tp ny.

  Dng 2:Tnh t l th tch hn hp 2 kh

  V d 1: Mt hn hp gm O2, O3 iu kin tiu chun c t khi i vi hiro l 18. Thnh

  phn % v th tch ca O3trong hn hp l bao nhiu?

  Hng dn gii:p dng s ng cho:

  V M1= 48 |32 - 36| M = 18.2 =36V M2= 32 |48 - 36|O2

  O3

  %25%10013

  1%V

  31

  124

  V

  V3

  2

  3

  OO

  O

  V d 2:Cn trn 2 th tch metan vi mt th tch ng ng X ca metan thu c hn hp

  kh c t khi hi so vi hiro bng 15. X l:

  A. C3H8 B. C4H10 C. C5H12 D. C6H14

  Hng dn gii:

  Ta c s ng cho:

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  15/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  15

  V M1= 16 |M2- 30| M = 15.2 =30V M2= M2 |16 - 30|M2

  CH4

  28|30-M|12

  14

  |30-M|V

  V2

  2

  M

  CH

  2

  4

  M2= 58 14n + 2 = 58 n = 4

  X l: C4H10p n B.

  Dng 3:Bi ton hn hp 2 cht v c ca 2 kim loi c cng tnh cht ha hc

  V d 1: Ha tan 3,164 gam hn hp 2 mui CaCO3v BaCO3bng dung dch HCl d, thu c

  448 ml kh CO2(ktc). Thnh phn % s mol ca BaCO3trong hn hp l bao nhiu?

  Hng dn gii:

  (mol)0,0222,40,448

  n2CO

  2,1580,02

  3,164M

  p dng s ng cho:

  BaCO3(M1= 197) |100 - 158,2| = 58,2 M=158,2CaCO3(M2= 100) |197 - 158,2| = 38,8

  60%100%38,858,2

  58,2%n3BaCO

  p dng:

  Dng 4:Bi ton trn 2 qung ca cng mt kim loi

  y l mt dng bi m nu gii theo cch thng thng l kh di dng, phc tp. Tuy

  nhin nu s dng s ng cho th vic tm ra kt qu tr nn n gin v nhanh chng

  hn nhiu.

  c th p dng c s ng cho, ta coi cc qung nh mt dung dch m chttan l kim loi ang xt, v nng ca cht tan chnh l hm lng % v khi lng ca

  kim loi trong qung.

  V d: A l qung hematit cha 60% Fe2O3. B l qung manhetit cha 69,6% Fe3O4. Trn m1

  tn qung A vi m2tn qung B thu c qung C, m t 1 tn qung C c th iu ch c

  0,5 tn gang cha 4% cacbon. Tnh t l m1/m2?

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  16/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  16

  Hng dn gii:

  S kg Fe c trong 1 tn ca mi qung l:

  +) Qung A cha: (kg)420160112

  100010060

  +) Qung B cha: (kg)5042321681000

  1006,69

  +) Qung C cha: (kg)480100

  41500

  S ng cho:

  mA 420 |504 - 480| = 24 480mB 504 |420 - 480| = 60

  52

  6024

  mm

  B

  A

  Cch 2:

  + 1 tn A c 0,6 tn Fe2O3 c 0,42 tn Fetrong A c 42% Fe

  + 1 tn B c 69,6 tn Fe3O4c 0,504 tn Fetrong B c 50,4% Fe)

  + trong C c 0.48. 100 = 48% Fe

  Sau p dng s ng cho ging C% ca dung dch

  BI TP P DNGCu 1: Khi lng ca CuSO4.5H2O cn thm vo 300gam dung dch CuSO410% thu c

  dung dch CuSO425% l bao nhiu?

  p n: 115,4gam

  Cu 2: Cn bao nhiu gam CuSO4.5H2O vo 450gam dung dch CuSO44% c dung dch

  CuSO410%?

  p n: 50 gam

  Cu 3: Cn ly bao nhiu gam oleum 71% khi cho vo 800 gam dung dch H2SO4 20% th thu

  c dung dch H2SO490%?

  p n: 2153,8 gam

  Cu 4: Tnh lng tinh th axetat ng (CH3COO)2Cu.H2O v dung dch axetat ng 5 iu

  ch 430 gam dung dch axetat ng 20%?

  p n: 355 gam v 75 gam.

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  17/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  17

  Cu 5: Mun c dung dch FeSO4c nng 3,8% th khi lng FeSO4.7H2O l bao nhiu khi

  ho tan vo 372,2 gam nc?

  p n: 27,8 gam

  Cu 6: Cho tinh th CuSO4.5H2O ho tan vo 400 gam dung dch CuSO42% thu c dung

  dch CuSO4c nng 1M ( D= 1,1g/ml ). Tnh khi lng tinh th cn dng?

  p n: 101,47 gam

  Cu 7: tan ca AgNO3 800C l 668 gam v 200C l 222 gam. Khi lng AgNO3kt tinh

  khi dung dch khi lm lnh 400 gam dung dch bo ho 800C xung 200C l bao nhiu gam ?

  p n: 261,3 gam

  Cu 8: Bit tan ca NaCl 900C v 200C ln lt l 50 gam v 36 gam. Khi lng tinh th

  NaCl tch ra khi lm lnh 450 gam dung dch bo ho 900C xung n 200C l bao nhiu?

  p n: 42 gamCu 9: Ho tan 55 gam hn hp Na2CO3, Na2SO3bng 500ml axit H2SO41M th va thu

  c 1 mui trung ho duy nht v hn hp kh X. Thnh phn % th tch hn hp kh X l:

  A. 80% CO2, 20%SO2 B. 70% CO2, 30%SO2

  C. 60% CO2, 40% SO2 D. 50% CO2, 50% SO2.

  p n: A

  Cu 10: X l khong vt cuprit cha 45% Cu2O. Y l khong vt tenorit cha 70% CuO. Cn

  trn X v Y theo t l khi lngY

  Xmmt c qung C, m t 1 tn qung C c th iu ch

  c ti a 0,5 tn ng nguyn cht. Gi tr ca t l:

  A. 5/3 B. 5/4 C. 4/5 D. 3/5

  p n: D

  Cu 11: X l qung hematit cha 60% Fe2O3. Y l qung manhetit cha 69,6% Fe3O4. Trn a tn

  qung X vi b tn qung Y thu c qung Z, m t 1 tn qung Z c th iu ch c 0,5 tn

  gang cha 4%cacbon. T l a/b l:

  A. 5/2 B. 4/3 C. 3/4 D. 2/5

  p n: D

  Cu 12: Ho tan hon ton 34,85 gam hn hp 2 mui BaCO3, Na2SO3bng dung dch HCl thu

  c 4,48 lt kh CO2 ( ktc ). S mol BaCO3trong hn hp l:

  A. 0,20 B. 0,15 C. 0,10 D. 0,05

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  18/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  18

  p n: B

  Cu 13: Nhit phn hon ton 108 gam hn hp X gm Na2CO3, NaHCO3c cht rn Y c

  khi lng bng 75,4% khi lng ca X. Khi lng NaHCO3c trong X l:

  A. 54,0 gam B. 27,0gam C. 72,0 gam D. 36,0 gam

  p n: C

  Cu 14: t chy hon ton 21,0 gam dy st trong khng kh thu c 29,4 gam hn hp cc

  oxit Fe2O3, Fe3O4. Khi lng Fe2O3to thnh l:

  A. 12,0 gam B. 13,5 gam C. 16.5 gam D. 18.0 gam

  p n: A

  Trn y l mt s tng kt v vic s dng phng php s ng cho trong gii nhanh

  bi ton ha hc. Cc dng bi tp ny rt a dng, v vy i hi chng ta phi nm vng

  phng php song cng cn phi c s vn dng mt cch linh hot i vi tng trng hp cth. lm c iu ny cn phi c s suy ngh, tm ti c th hnh thnh v hon thin k

  nng gii ton ca mnh.

  3. Phng php p dng nh lut bo ton nguyn t - bo ton khi lng Bo ton e

  a. p dng nh lut bo ton nguyn t:

  Nguyn tc chung ca phng php ny l da vo nh lut bo ton nguyn

  t(BTNT):Trong cc phn ng ha hc thng thng, cc nguyn tlun

  c bo ton.iu ny c nghal: Tng smol nguyn tca mt nguyn t

  X bt k trc v sau phn ng l lun bng nhau.

  Vd 1: Hnhp cht rn A gm0,1 mol Fe2O3 v 0,1 mol Fe3O4. Ha tan

  hon ton A bng dung dch HCl d, thu c dung dch B. Cho NaOH dvo

  B, thu c kt taC. Lc ly kt ta, ra sch riem nung trong khng kh

  n khilng khng ithu cmgam cht rn D. Tnhm.

  Hng dn gii

  Cc phn ngha hcxy ra:

  Fe2O3 + 6HCl 2FeCl3 + 3H2O

  Fe3O4 + 8HCl FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

  NaOH + HCl NaCl + H2O

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  19/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  19

  2NaOH + FeCl2 NaCl + Fe(OH)2

  3NaOH + FeCl3 3NaCl + Fe(OH)3

  4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 4Fe(OH)3

  2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2OTheo ccphng trnh phn ngta c s:

  Fe2O3 : 0,1 mol (rn D)

  Fe3O4: 0,1 mol

  p dngnhlut bo ton nguyn ti vi Fe:

  nFe(trongD)= 0,1.2 + 0,1.3 =0,5 (mol)

  C: nD= 25,02

  5,0 (mol)

  Nn : mD= 0,25.160 = 40 (gam).

  V d 2: (6)t chy 9,8g bt Fe trong khng kh thu c hn hp rn X gm FeO, Fe3O4v

  Fe2O3. ho tan X cn dng va ht 500ml dung dch HNO31,6M, thu c V lt kh NO ( sn

  phm kh duy nht, o ktc).Gi tr ca V l:

  A. 6,16lt B. 10,08 lt C. 11,76lt D. 14,0 lt

  Li gii:

  S phn ng:Fe + O2 X + HNO3 Fe(NO3)3 + NO

  Theo bo ton nguyn t vi Fe:

  S mol Fe(NO3)3 = S mol Fe = 0,175(mol)

  Theo bo ton nguyn t vi N:

  S mol NO = S molHNO3 - 3 S mol Fe(NO3)3 0,175(mol

  = 0,5.1,6 3.0,175 = 0,275(mol)

  V = 0,275. 22,4 = 6,16 (lt)

  Vy p n A

  V d 3: Kh hon ton 17,6g hn hp Fe; FeO; Fe2O3 cn va 4,48l CO ( ktc). Khi

  lng Fe thu c l:

  A. 14,5 g B. 15,5 g C. 16,5 g D. 14,4 g

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  20/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  20

  Li gii :

  PTHH: FeO + CO tO

  Fe + CO2

  Fe2O3+ 3CO tO

  2 Fe + 3CO2

  Tng s mol CO cn dng: 4,48 : 22,4 = 0,2 (mol)

  Nhn xt: Theo PT nhn thy: nCO = nO ca oxit Fe = 0,2 (mol)

  Nn mFe = m hn hp mOtrong oxit Fe = 17,6 16.0,2 = 14,4 (g)

  BI TP P DNG

  Bi tp 1 :Hn hp cht rn A gm 0,1 mol Fe2O

  3v 0,1 mol Fe

  3O

  4. Ho tan hon ton A bng

  dung dch HCl d thu c dung dch B. Cho NaOH d vo B, thu c kt ta C. Lc ly kt

  ta, em nung trong khng kh n khi lng khng i thu c m g cht rn D. Gi tr ca m

  l:

  A. 30 g B. 10 g C. 40 g D. 20 g

  p n C.

  Bi tp 2: (1)Kh 20,6 g hn hp A gm Fe, FeO, Fe2O3bng 2,24 lt kh CO nhit cao

  (ktc) .Thu c m g st . Gi tr ca m l:A. 18 g B. 19 g C. 19,5 g D. 20 g

  p n B.

  Bi tp 3:Kh hn hp A gm FeO, Fe3O4v Fe2O3bng kh m lt CO nhit cao thu c

  40 g hn hp cht rn X v 6,72 lt kh CO2 (ktc). Gi tr ca m l:

  A. 5,6 B. 2,24 C. 10,08 D. 6,72

  p n D.

  b. p dng nh lut bo ton khi lng:

  nh lut bo ton khi lng (LBTKL): Tngkhi lngccchttham

  giaphnng bngtngkhilngccsnphm.Khi c cn dung dch

  th khi lng hn hp mui thu c bng tng khi lng cc nguyn t kim

  loi v gc axit.gip ta gii bi ton ha hcmtcch n gin, nhanh chng.

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  21/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  21

  Vd 1:Hnhp A gm0,1 mol etylen glicol v 0,2 mol cht X. tchy

  hon ton hnhp A cn 21,28 lt O2 (ktc) v thu c 35,2 gam CO2 v

  19,8 gam H2O. Tnh khi lng phn tX (bit X chcha C, H, O).

  Hng dn gii:

  Ta c cc phng trnh phn ng chy:

  2C2H6O2 + 5O24CO2 + 6H2O

  X + O2CO2+ H2O

  p dng LBTKL: mX = mCO2 + mH2O -( m 262 OHC + mO 2 )

  4,18324,22

  28,21621,08,192,35

  Xm (g)

  Khilng phn tca X: MX= 922,04,18

  (gam/mol)

  V d 2 : Ho tan hon ton 3,22 g hn hp X gm Fe, Mg, Zn bng mt lng va dung

  dch axit sunfuric long, thu c 1,344 lit H2 (ktc) v dung dch cha m gam mui. Gi tr ca

  m l :

  A. 8,98g B. 9,52g C. 10,27g D. 7,25 g

  Li gii :

  Phng trnh chung :

  M + H2SO4 MSO4+ nH2

  Theo phn ng :

  nH 2 SO 4 = nH 2 = 1,344: 22,4 = 0,06 (mol)

  p dng nh lut bo ton khi lng :

  mmui= mX+ mH 2 SO 4 - mH 2 = 3,22 + 98.0,06 2.0,06 = 8,98 g

  Chn p n A

  V d 3: Cho 21g hn hp 3 kim loi Fe, Zn, Al, tan hon ton trong dung dch H2SO40,5M,

  thu c 6,72lt kh hiro( 0oC; 2atm) . Khi lng mui khan thu c sau khi c cn dung

  dch v th tch dung dch axit ti thiu cn dng l:

  A. 78,6g v 1,2lt B. 87,9g v 2,1 lt

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  22/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  22

  C. 79,8g v 1,2lt C. 78,9g v 2,1lt

  Li gii:

  nH2=TR

  VP

  .

  .=

  273.082,072,6.2

  = 0,6 mol

  Phng trnh phn ng dng tng qut:

  2M + nH2SO4 M2(SO4)n+ n H2

  T t l phn ng ta c:

  nH 2 SO 4 = nH 2 = 0,6 (mol)

  p dng nh lut bo ton khi lng ta c:

  mkim loi + maxit sunfuric = m mui khan + mhiro

  suy ra mmui khan = 21 + 98. 0,6 - 2. 0,6 = 78,6 (g)

  Vdung dch axitsunfuric = 0,6 : 0,5 = 1,2 (l)

  Vy p n A l ng

  BI TP P DNG

  Cu 1: Kh m g hn hp A gm CuO, FeO, Fe3O4v Fe2O3bng kh CO nhit cao thu

  c 40 g hn hp cht rn X v 13,2 g kh CO2. Gi tr ca m l:

  A. 44,8 g B. 37,8 g C. 43,8 g D. 83,7 gp n A.

  Cu 2: Cho 24,4 g hn hp Na2CO3, K2CO3tc dng va vi dung dch BaCl2. Sau phn ng

  thu c 39,4 g kt ta. Lc kt ta, c cn dung dch thu c a g mui. Gi tr ca a l:

  A. 20 g B. 25,6 g C. 26,6 g D. 30 g

  p n D.

  Cu 3: Kh m g hn hp A gm Fe, FeO, Fe3O4v Fe2O3bng kh CO nhit cao thu c

  64 g st v kh i ra sau phn ng cho i qua Ca(OH)2d c 40 g kt ta. Gi tr ca m l:

  A. 70,4 g B. 60,4 g C. 70,0 g D. 60,0 g

  p n A.

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  23/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  23

  Cu 4:Cho 4.48 lt CO(ktc) tc dng vi FeO nhit cao. Sau phn ng thu c cht rn

  Ac khi lng b hn 1.6g so vi khi lng FeO ban u. Khi lng Fe thu c v thnh

  phn % theo th tch ca hn hp CO v CO2thu c l:

  A. 11,2g Fe, 40%CO, 60%CO2 B. 5,6g Fe, 50% CO, 50% CO2

  C. 5,6g Fe, 60% CO, 40% CO2 D. 5,6g Fe, 75% CO, 25% CO2

  p n l B

  Cu 5: Ha tan 28,4g hn hp 2 mui cacbonat ca 2 kim loi thuc phn nhm chnh nhm

  IIAbng acid HCl thu c 6,72 lt kh(ktc) v dung dch A. Tng s gam 2 mui clorua trong

  dung dch thu c l bao nhiu?

  Cu 6: Cho 6,2g hn hp gm mt s kim loi kim vo dung dch HCl d c 2,24lt

  H2(ktc). C cn dung dch thu c sau phn ng s thu c bao nhiu gam cht rn?

  Cu 7:Ha tan ht 1,72g hn hp kim loi gm Mg, Al, Zn v Fe bng dung dch H2SO4long

  thu c V lt kh (ktc) v 7,48g mui sunfat khan. Gi tr ca V l?

  Cu 8.Ha tan hon ton 2,81g hn hp gm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml acid H2SO40,1M

  va . C cn dung dch sau phn ng th thu c bao nhiu gam mui khan?

  Cu 10: Cho 11,5g hn hp gm ACO3, B2CO3, R2CO3tan ht trong dung dch HCl thu c

  2,24 lt CO2(ktc). Khi lng mui clorua to thnh l bao nhiu?

  c . p dng bo ton e:

  Nhng qa trnh ho hc c phn ng oxi ho kh th ngoi phng php thng thng cn c

  th gii bng phng php bo ton e kh nhanh

  V d 1:Ho tan hon ton 19,2 g Cu vo dung dch HNO3(l). Tt c kh No thu c em oxi

  ho thnh NO2. Ri sc vo nc c dng oxi chuyn ht thnh HNO3. Th tch kh oxi (ktc)

  tham gia vo qa trnh trn l:

  a. 2,24 l b. 4,48 l c. 3,36 l d. 6,72 l

  * Gii- Cch bnh thng:

  3Cu0 + 8HN+5O3 3Cu+2(NO3)2 + 2N

  +2O + 4 H2O

  3,064

  2,19 0,2

  2N+2O + O02N+4O-22

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  24/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  24

  0,2 0,1 0,2

  4N+4O2 + 2H2O + O0

  24 HN+5O3

  0,2 0,05nO2= 0,1 + 0,05 = 0,15 V = 0,15. 22,4 = 3,36(l)

  p n C

  - Gii bng phng php thng bng e:

  Bn cht: ng nhng e cho nit sau nit li nhng e cho oxi

  Tm li Cu nhng e, O nhn e cn N l mang h

  Cu 2(e)Cu+2

  0,3 0,6

  O02 + 4(e) 2 O-2

  x 4xe nhng bng e nhn4x = 0,6x = 0,15V = 0,15. 22,4 = 3,36(l)

  V d 2: a (g) bt Fe ngoi khng kh sau mt thi gian bin thnh hn hp X c 12 g gm

  Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Ho tan hon ton X vo dung dch H2SO4c nng thu c 3,36 (l)

  SO2duy nht ktc

  a. Vit PT phn ng

  b. Tnh a

  * gii:

  a.

  b. Fe0 - 3(e) Fe+3

  a/56 3a/56

  Oo2 + 4(e) 2 O-2

  (12-a)/32 4. (12-a)/32

  S+6 +2(e) S+4

  2.3,36/22,4 3,36/22,4

  4,22

  36,3.24.

  3212

  56.3

  aa

  a = 10.08g

  4. Phng php tng gim khi lng:

  4.1. C s:

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  25/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  25

  Khi chuyn t cht ny sang cht khc, khi lng c th tng hay gim do khi lng

  mol ca cc cht khc nhau. S tng hoc gim khi lng ca cc cht lun c quan h vi s

  mol ca cc cht. Da vo mi quan h ny c th gii nhanh nhiu bi ton ha hc.

  Trong ha v c : So snh khi lng ca cht cn xc nh vi cht m gi thit cho.

  a. Kim loi + axit (HCl, H2SO4long) mui + H2

  mdung dchtng = mgc axit= mmui mkim loi

  naxit = ngc axit

  b. KL + mui mui mi + KL mi

  m A + nBm+ m An++ nB (A khng phn ng vi H2O iu kin thng)

  - MA< MB: sau phn ng khi lng thanh kim loi A tng

  MA tng = mBmA tan= mdd gim

  Nu khi lng kim loi A tng x% : mA tng= a.x% ( a gam l khi lng ban u ca A).- MA> MB: sau phn ng khi lng thanh kim loi A gim

  mA gim= mA tan mB= mdd tng

  Nu khi lng kim loi A gim y% : mA gim= a.y% ( a gam l khi lng ban u ca A).

  c. Mui cacbonat + axit (HCl, H2SO4long) mui + CO2 + H2O

  mdung dchtng = mmui clorua- mmui cacbonat = 11 nCO 2

  mdung dchtng = mmui sunfat- mmui cacbonat = 36 nCO 2

  V d : Na2CO3+ 2HCl 2NaCl + CO2 + H2Oa mol 2a mol a mol

  mdung dchtng = 35,5.2a 60a = 11a = 11 nCO 2

  MgCO3 + H2SO4 MgSO4 + CO2 + H2O

  a mol a mol a mol

  mdung dchtng = 96a 60a = 36a = 36 nCO 2

  d. Mui hirocacbonat + axit (HCl, H2SO4long) mui + CO2 + H2O mdung dchgim = mmui hirocacbonat - mmui clorua= 25,5 nCO 2

  mdung dchgim = mmui hirocacbonat - mmui sunfat=13 nCO 2

  V d : 2NaHCO3 + H2SO4 Na2SO4 + 2CO2 + H2O

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  26/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  26

  a2a

  a (mol)

  mdung dchgim = 61a 962

  a= 13a = 13 nCO 2

  Ca(HCO3)2 + 2HCl CaCl2 + 2CO2 + 2H2Oa mol a mol 2a mol

  mdung dchgim = 122a - 71a = 51a = 25,5 nCO 2

  e. CO2 + dung dch M(OH)2

  - m > mCO 2 : khi lng dung dch thu c gim so vi khi lng ban u

  mdd gim = m - mCO 2

  - m < mCO 2 : khi lng dung dch thu c tng so vi khi lng ban u

  mtng = mCO 2 - m

  f. Oxit + CO (H2) rn + CO2 (H2, CO, H2O)

  - mrn= moxit mO

  - tng khi lng ca hn hp kh sau so vi hn hp kh u = mO.

  Phng php tng gim khi lng thng c s dng trong cc bi tp hn hp.

  4.2. Cc dng bi tp thng gp

  Bi tp 1:(4)Dn t t hn hp kh CO v H2qua ng s ng 55,4 gam hn hp bt CuO,

  MgO, ZnO, FeO un nng. Sau khi phn ng xy ra hon ton thu c 10,08 lt (ktc) hn hp

  kh v hi ch cha CO2v H2O. Khi lng cht rn cn li trong ng s l

  A. 48,2 gam. B.36,5 gam. C.27,9 gam. D.40,2 gam.

  Hng dn gii

  Bn cht ca cc phn ng : CO, H2+ [O] CO2, H2O

  C nO= nCO 2 + nH 2 O= nCO + nH 2 = 0,45 mol

  mrn = moxit - mO = 55,4 - 0,45.16 = 48,2 gam p n ABi tp 2:Nung 47,40 gam kali pemanganat mt thi gian thy cn li 44,04 gam cht rn. %

  khi lng kali pemanganat b nhit phn l

  A.50%. B.70%. C.80%. D.65%.

  Hng dn gii

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  27/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  27

  2KMnO4t

  0

  K2MnO4 + MnO2 + O2

  gim khi lng ca cht rn = mO 2 = 47,4 - 44,04 = 3,36 gam

  nO 2 = 3,36 : 32 = 0,105 mol nKMn O 4 tham gia = 0,105.2 = 0,21 mol

  % mKMn O 4 phn ng= 4,47158.21,0 . 100% = 70%

  p n l B

  Bi tp 3:(6)Cho 3,06 gam hn hp K2CO3v MgCO3tc dng vi dung dch HCl thu c V

  lt kh (ktc) v dung dch X. C cn dung dch X c 3,39 gam mui khan. Gi tr ca V l

  A. 0,224. B.0,448. C. 0,336. D. 0,672.

  Hng dn gii

  mtng= 11 nCO 2 = 3,39 3,06 nCO 2 = 0,03 mol VCO 2 = 0,672 lt

  p n D

  Bi tp 4:Ha tan hon ton 2,81 gam hn hp gm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml dung d ch

  H2SO40,1M va . Sau phn ng, hn hp mui sunfat khan thu c khi c cn dung dch c

  khi lng l

  A. 7,71 gam. B.6,91 gam. C. 7,61 gam. D. 6,81 gam.

  Hng dn gii

  O2- (trong oxit) SO 24

  Khi lng tng : 0,05(96 -16) = 4,0 gam

  mmui= moxit+ mmui= 2,81 + 4 = 6,81 gam p n D

  BI TP P DNG

  Cu 1:Cho1,26 gam mt kim loi tc dng vi dung dch H2SO4long to ra 3,42 gam mui

  sunfat. Kim loi l kim loi no?

  Cu 2:Cho hh X gm mt kim loi kim v mt kim loi kim th ho tan hon ton trong nc

  thu c dd Y v 2,24 lt H2(ktc). Trung ho dd Y bng dd HCl 1M. Th tch (ml) dd HCl cndng l bao nhiu?

  Cu 3:Hn hp 2 kim loi Mg v Zn c khi lng m gam. Chia X thnh 2 phn, trong phn

  2 c khi lng gp i phn 1. Cho phn 1 tc dng vi200 ml dd H2SO41M thu c V lt H2

  (ktc). Cho phn 2 tc dng vi 800 ml dd H2SO41M thu c 13,44 lt H2(ktc). Th tch V

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  28/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  28

  (lt) thu c l:

  A. 4,48 B. 5,6 C. 3,36 D. 1,12

  Cu 4:Cho 1,53 gam hh Mg, Fe, Zn vo dd HCl d thy thot ra 448 ml kh (ktc). C cn hh

  sau phn ng th thu c m gam cht rn. Gi tr ca m l:

  A. 2,95 B. 3,9 C. 2,24 D. 1,85

  Cu 5: Cho ho tan hon ton a gam Fe3O4trong dung dch HCl, thu c dung dch D, cho D

  tc dng vi dung dch NaOH d,lc kt ta ngoi khng kh n khi lng khng i, thy

  khi lng kt ta tng ln 3,4 gam. em nung kt ta n khi lng khng i c b gam

  cht rn. Gi tr (gam) a, b ln lt l bao nhiu?

  Cu 6:Ho tan 10 gam hn hp 2 mui cacbonat kimloi ho tr I v II bng dd HCl thu c

  dd X v 0,672 lt CO2(ktc). Khi c cn dd X thu c khi lng mui khan l bao nhiu?

  Cu 7: Nung m gam hh X gm 2 mui cacbonat trung tnh ca 2 kim loi N v M u c ho trII. Sau mt thi gian thu c3,36 lt CO2(ktc) v cn li hh rn Y. Cho Y tc dng ht vi dd

  HCl d thu thm c 3,36 lt CO2 (ktc). Phn dd em c cn thu c 32,5 gam mui khan.

  Gi tr ca m l bao nhiu?

  5. Phng php trung bnh:

  Khilng mol trung bnh (KLMTB) ca mthn hp l khilng camt1 mol hnhp

  :

  M =i

  i

  hh nnnnnnn ... .M.....M.Mm 21

  i2211hh

  Trong: +) mhh l tng sgam ca hnhp

  +) nhh l tng smol cahnhp

  +) Mi l khilng mol cacht thi trong hnhp

  +) ni l smol cacht thi trong hnhp

  Ch: +) Mmin < M < Mmax

  +) Nu hnhp gm2 cht c smol ca hai cht bng nhau th khilng mol trung

  bnh cahnhp cng chnh bng trung bnh cng khilng

  phn tca2 cht v ngc li.

  Phng php ny c p dng trong vic gii nhiu bi ton khc nhau cv cv hu

  c, c bit l ivi vic chuyn bi ton hnhp thnh bi ton

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  29/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  29

  mtcht rt n gin v ta c thgii mtcch d dng. Sau y chng ta cng

  xt mtsv d.

  Vd.Ha tan 2,97 gam hnhp 2 muiCaCO3 v BaCO3bng dung dch HCl d,thu c

  448ml kh CO2 (ktc). Tnh thnh phn % smol ca mimuitrong hnhp.

  Hng dn gii

  Cc phn ng xy ra:

  CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O + CO2 (1)

  BaCO3 +2HCl BaCl2 +H2O+CO2 (2)

  T(1), (2) nhh = nCO2= 02,04,220,448

  (mol)

  Gix l thnh phn% vs mol ca CaCO3 trong hn hp(1 x) l thnh phn % v s mol ca BaCO3

  Ta c: M 2mui=100x + 197.(1 - x) = 02,02,97

  x = 0,5

  %nBaCO3= %nCaCO3= 50%.

  BI TP P DNG

  Cu 1: Cho 1,68g hn hp 2 kim loi 2 chu k lin tip thuc nhm IIAtc dng ht vi dung

  dch HCl d thot ra 0,672 lt kh H2(ktc). Xc nh 2 kim loi ? Cu 2: Ha tan 28,4g hnhp 2 mui cacbonat ca 2 kim loi thuc phn nhm chnh nhm IIAbng acid HCl thu c

  6,72 lt kh(ktc) v 1 dung dch A. Xc nh 2 kim loi nu chng thuc 2 chu k lin

  tip?(C=12;Cl=35,5)

  Ag=108;Na=23;Cl=35,5;Br=80)

  Cu 3: Ha tan 18,4g hn hp 2 mui cacbonat ca 2 kim loi thuc phn nhm chnh nhm IIA

  bng acid HCl thu c 4,48 lt kh(ktc) v 1 dung dch A. Xc nh 2 kim loi nu chng

  thuc 2 chu k lin tip?

  CHNG III

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  30/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  30

  THC NGHIMS PHM

  1. Mc ch:

  Qua vic hng dn hc sinh gii bi ton ho hc bng cch p dng cc phng php

  gii nhanh nh gi mc vn dng, sng to ca hc sinh trong qu trnh t duy Ho hc.

  ng thi kim tra c nng lc hc tp ca hc sinh t c nhng bin php ci tin vic

  dy hc sinh gii.

  2. i tng:

  Mt s bi tp trong h thng cu hi son tho v 12 hc sinh c mc t duy ho

  tt v trnh nhn thc tng ng nhau lp 9B trng THCS Nht Tn Tin L - Hng

  Yn.

  3. Qu trnh tin hnh:

  - Chn 12 hc sinh lp 9B trng THCS Nht Tn Tin L - Hng Yn cho lm chung1 kim tra trc khi tin hnh thc nghim ( kim tra s 1 ).

  Tip theo tin hnh thc nghim

  - 6 hc sinh khng c hng dn cc phng php gii bi tp ho hc.

  - 6 hc sinh c hng dn cc phng php gii nhanh trong qu trnh gii bi ton

  ho hc. Sau cho 12 HS lm li kim tra ( kim tra s 2 ), chm im v tin hnh x

  l thng k s liu thu c.

  4. Kt qu xl thng k

  Kt qu bi kim tra trc khi tin hnh thc nghim ( Bi kim tra s 1 ) nh sau:

  im9 - 10 7 8 5 6 3 4 0 - 2

  SL % SL % SL % SL % SL %

  Tng s (12

  HS)1 8,3 4 33,3 7 58,4 0 0 0 0

  Kt qu bi kim tra sau khi tin hnh thc nghim ( Bi kim tra s 2 ) nh sau:

  + 6 hc sinh khng tin hnh thc nghim ( Nhm i chng ):

  im9 - 10 7 8 5 6 3 4 0 - 2

  SL % SL % SL % SL % SL %

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  31/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  31

  Tng s (12

  HS)0 0 6 50 4 33,3 2 16,7 0 0

  + 6 hc sinh tin hnh thc nghim( Nhm thc nghim ):

  im

  9 - 10 7 8 5 6 3 4 0 - 2

  SL % SL % SL % SL % SL %

  Tng s (12

  HS)3 25 8 66,7 1 8,3 0 0 0 0

  Qua vic thc hin phng php trn trong vic dy hc bi dng hc sinh gii ti thy

  hc sinh tch cc hntrong hot ng hc tp, HS c s say m mn hc hn, s sng to ca

  cc em trong qu trnh hc tp mn Ho c s tin b r.

  CHNG IVIU KIN P DNG V HN CH CA TI

  -Nh phn trn ni, l do chn ti chnh l mun gp mtcht cng sc nh b ca mnh

  vo vic nng cao cht lng hc sinh gii mn Ha hc ca trng.

  Do vy i tng p dng ch l hc sinh kh gii v y cng chnh l im cn hn ch ca

  ti, ti mi ch cp ti nhng phng php gii nhanh bi tp m i hi hc sinh phi c

  mt nn tng kin thc b mn tng i tt mi c th p, vn dng c, tc l ch hc sinh

  kh gii b mn mi nm bt c, v vy i tng p dng ca ti cn hp.

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  32/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  32

  - Trong nhng nm hc ti ti s nghin cu, iu chnh c th p dng cho c cc i tng

  hc sinh hc yu km b mn Ha hc gip cc em cng tin b.

  PHN C: KT LUN

  Trong qu trnh nghin cu, ti c gng thc hin nhng mc ch v nhim v t ra, ti

  t c mt s kt qu sau:

  1.Nghin cu cc phng php gii nhanh bi tp Ho hc.

  2.Nghin cu mc tiu v h thng kin thc ha hc THCS, ho hc THPT.

  3.Bin son v su tm c mt s bi tp vn dng c trng, ph hp vi tng phngphp, khuyn khch c hc sinh pht trinsc sng to ca mnh bng cch yu cu cc

  em ra bi bi ton ho hc cho mi phng php c hc.

  4.Qua kt qu thc nghim s phm v x l thng k kt qu thu c ti iu chnh li

  mc kin thc n cho hc sinh sao cho ph hp vi yu cuv mc tiu t ra.

  Trong qu trnh thc nghim s phm ti tham kho kin ca cc gio vin dy mn

  ho hc l ng nghip, a s kin u cho rng cc phng php gii b i ton ho hc, h

  thng bi tp m ti a ra u ph hp vi mc t duy ca hc sinh . V pha hc sinh cc

  em u a s cc em u lnh hi c cc phng php c hc, mt s hc sinh th hin kh

  nng t duy ha hc kh tt.

  Trong qu trnh tin hnh ti do iu kin c hn, kinh nghim bi dng hc sinh

  gii cn cha c nhiu nn kh trnh khi nhng thiu st, rt mong c s gip ca thy

  c v bn b.

  Ti xin cm n !

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  33/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  33

  PH LC

  KIM TRA S 1

  Thi gian : 60 phtPhn 1: Trc nghim

  Cu 1.Ha tan hon ton 14,7 g hn hp Mg, Zn, Nibng dung dch HCl thy thot ra 6,72 lt

  H2(ktc). Khi lng mui to ra trong dung dch l :

  A.25 g B.26 g C.30 g D.36 g

  Cu 2.(9) Cho 1,44 g kim loi M c ha tr 2 vo dung dch H2SO4long, d, phn ng xong

  thu c 1,344 lt H2 ktc v dung dch A. Khi lng mui trong dung dch A l:

  A.7,2 g B.8,4 g C.9,6 g D.12 g

  Cu 3.Cho 10 g hn hp gm Mg, Zn,Fe tc dng ht vi dung dch HCl thy thot ra 1,12 lt

  kh ktc. Khi lng mui to ra trong dung dch l:

  A.15,5 g B.14,65 g C.13,55 g D.12,5 g

  Cu 4. Cho 0,21 mol hn hp NaHCO3v MgCO3 tc dng ht vi dung dch HCl. Kh thot ra

  c dn vo dung dch Ca(OH)2d thu c a g kt ta. Gi tr ca a l :

  A.19 g B.20 g C.21 g D.22 g

  Cu 5. Cho 2,81 g hn hp Fe2O3,ZnO, MgO tc dng va vi 500 ml dung dch H2SO4

  0,1M. Khi lng mui sunfat to ra trong dung dch l:

  A.5,81 g B.5,18 g C.6,18 g D.6,81 g

  Cu 6. tc dng ht vi 20 g hn hp gm Ca v MgO cn V ml dung dchHCl 2M. Th tchV l :

  A.400 ml B.450 ml C.500 ml D.550 ml

  Cu 7. Cho 5 g hn hp 2 mui cacbonat ca kim loi ha tr II tc dng ht vi dung dch HCl

  thy thot ra V lt kh ktc. Dung dch thu c em c cn thy c 7,2 g mui khan. Gi tr

  ca V l :

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  34/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  34

  A.2,24 lt B.4,48 lt C.3,36 lt D.1,12 lt

  Cu 8.Ha tan hon ton 36 g hn hp X gm mui cacbonat ca 2 kim loi ng k tip nhau

  trong nhm IIA, trong dung dch HCl d c 11,2 lt CO2v dung dch Y.

  1. Lng mui khan thu c c cn dung dch Y l :

  A.39,5 g B.40,5 g C.41,5 g D.42,5 g2. l mui cacbonat ca hai kim loi :

  A.Be - Mg B.Mg - Ca C.Ca - Sr D.Sr - Ba

  Cu 9. Cho 4,2 g hn hp 2 kim loi Mg v Zn phn ng hon ton vi dung dch HCl thu c

  2,24 lt H2 ktc. Khi lng mui to ra trong dung dch l:

  A.9,75 g B.9,5 g C.6,75 g D.11,30 g

  Cu 10.Cho a g hn hp gm CaS v FeO tc dng va vi 200 ml dung dch HCl 0,5 M.

  Gi tr ca a l :

  A.1,4 g

  B.1,6 g

  C.2,6 g

  D.3,6 g

  Phn 2: T lun

  Cu 1:

  t 2 cc X, Y c khi lng bng nhau trn 2 a cn, cn thng bng. Cho vo cc X

  0,1mol Na2CO3v cc Y 0,06 mol BaCO3, cho tip 12g dd H2SO498% vo cc X, cn mt

  thng bng. Hi phi thm bao nhiu gam dd HCl 14,6% vo cc Y cn thng bng. Bit rng

  nc v axit bay hi khng ng k?

  Cu 2:

  Ha tan hon ton 6,9 gam mt kim loi M vo nc th thu c 100ml dung dch (A) v3,36 lt kh (ktc).

  Cho 8,7 gam manganioxit phn ng vi dung dch HCl c, d th thu c kh (B). Sc

  kh (B) vo dung dch (A) th c dung dch (C).

  a) Xc nh kim loi M.

  b) Tnh nng mol/lit ca cc cht c trong dung dch (C).

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  35/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  35

  KIM TRA S 2Thi gian: 60 pht

  Phn 1: Trc nghimCu 1: Cho 26 g Zn tc dng va vi dung dch HNO3thu c 8,96 lt hn hp kh NO v

  NO2(ktc). S mol HNO3c trong dung dch l :

  A.0,4 mol B.0,8 mol C.1,2 mol D.0,6 mol

  Cu 2: tc dng va vi V ml dung dch HCl cn 4,125 g CaS. tc d ng va vi V

  ml dung dch HCl th khi lng FeO cn ly l :

  A.2,125 g B.3,125 g C.4,125 g D.4,512 g

  Cu 3:Cho 20 g hn hp Mg v Fe2O3tc dng ht vi dung dch H2SO4long thu c V lt

  H2(ktc) v dung dch A. Cho NaOH d vo A,

  lc kt ta nung trong khng kh n khi lng

  khng i cn nng 28 g. Gi tr ca V l :

  A.11,2 l B.22,4 l C.1,12 l D.2,24 l

  Cu 4: Ha tan hn hp 2 mui cacbonat ca 2 kim loi ha tr II trong dung dch HCl d thu

  c 6,72 lt kh ktc. C cn dung dch sau phn ng th khi lng mui khan thu c

  nhiu hn khi lng hai mui cacbonat ban u l bao nhiu gam?

  A.3 g B.3,1 g C.3,2 g D.3,3 g

  Cu 5: Cho 10 lt hn hp X gm CO2v N2(ktc) hp th vo dung dch KOH, sauphn ng

  to ra 2,07 gam K2CO3v 6 gam KHCO3. Thnh phn % v th tch ca CO2trong hn hp X l

  :A. 16,8% B. 28% C. 42% D. 50%

  Cu 6: Hn hp A gm st v st oxit c khi lng 5,92 gam. Cho kh CO d qua hn hp A,

  nung nng cho n khiphn ng xy ra hon ton. Kh sinh ra sau phn ng c dn qua dung

  dch Ca(OH)2d c 9 gam kt ta. Khi lng st thu c l:

  A. 4,84 B. 4,48 gam C. 4,45 gam D. 4,54 gam.

  Cu 7:Kh hon ton 17,6 gam hn hp X gm Fe, FeO, Fe2O3cn 2,24 lt CO ( ktc). Khi

  lng st thu c l

  A. 5,6 gam. B. 6,72 gam. C. 16,0 gam. D. 11,2 gam.Cu 8: Ho tan hon ton a gam hn hp X gm Fe v Fe2O3trong dung dch HCl thu c 2,24

  lt kh H2 ktc v dung dch B. Cho dung dch B tc dng dung dch NaOH d, lc ly kt ta,

  nung trong khng kh n khi lng khng i thu c 24 gam cht rn. Gi tr ca a l

  A. 3,6 gam. B. 17,6 gam. C. 21,6 gam. D. 29,6 gam.

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  36/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  36

  Cu 9: Tch nc hon ton t hn hp Y gm hai ru A, B ta c hn hp X gm cc

  olefin. Nu t chy hon ton Y th thu c 0,66 gam CO2. Vy khi t chy hon ton X th

  tng khi lng H2O v CO2to ra l

  A. 0,903 gam. B. 0,39 gam. C. 0,94 gam. D. 0,93 gam.

  Cu 10:Cho 115 gam hn hp gm ACO3, B2CO3, R2CO3tc dng ht vi dung dch HCl thythot ra 22,4 lt CO2(ktc). Khi lng mui clorua to ra trong ddch l

  A. 142 gam. B. 126 gam. C. 141 gam. D. 132 gam.

  Phn 2: T lun

  Cu 1: Cho m gam hn hp A gm NaCl v NaBr tc dng hon ton vi dung dch AgNO3.

  Khi lng kt ta thu c bng k ln khi lng ca AgNO3 (nguyn cht) phn ng. Bi

  ton lun c nghim ng khi k tha mn trong iu kin no?(

  Cu 2: Ha tan h

  t 10g hn hp mui cacbonat MgCO3, CaCO3, Na2CO3, K2CO3b

  ng dung

  dch HCl dthu c 2,24 lt kh (ktc) v dung dch Y. C cn dung dch Y thu c x g mui

  khan. Ga tr ca x l bao nhiu?

  TI LIU THAM KHO

  1. - ng Th Oanh, ng Xun Th: Tuyn tp cu hi TN ho hc PTTH

  NXBGD / 2007

  2. Nguyn Khoa Th Phng :Phng php gii nhanh cc bi ton ho hc

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  37/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  37

  trng tm.

  3. Ng Ngc An : 400 bi tp ho hc 8, 9

  4. L Phm Thnh, V Khc Ngc:Mt s phng php gii nhanh bi ton Ho hc

  5. Phm Ngc Bng, V Khc Ngc, Hong Th Bc, T S Chng, L Th M Trang,

  Hong Th Hng Trang, V Th Thu Cc, L Phm Thnh, Khiu Th Hng Chi: 16 phng

  php v k thut gii nhanh ho hc NXB H S Phm.

  6. Nguyn Khoa Th Thng:Phng php gi nhanh cc bi ton ho hc trng tmNXB

  HQG H Ni.

  7. Cao Th Thin An:Phng php gii nhanh cc bi ton trc nghim ho hc v c- NXB

  HQG H Ni

  8. - Trn Kiu:Phng php dy hc trng THCS.

  9. - Nguyn Ngc Sn: Pht trin tnh tch cc, tnh t gic ca hc sinh trong qu trnh dy hc10. - L Khnh Bng: Cng ngh dy hc vi vn t chc qu trnh dy hc

  11. - Nguyn Ngc Quang, Nguyn Cng, Dng Xun Trinh:L lun dy hc ho hc.

  12. - Ng Ngc An:Bi tp trc nghim Ho hc 8, 9- NXB GD

  13. Ng Ngc An: 350 bi tp ho hc THCS- NXB GD.

  Li cm n thc hin c ti ny ti c s quan tm tn tnh ca cc thy c gio

  trng THCS Nht TnTin l Hng Yn, t chuyn mn, cc ng nghip to iu kin

  v ng gp kin.

  Mcd c nhiu c gng, song do thi gian thc hin c hn nn t i khng th

  trnh khi nhng tn ti cn khc phc Ti rt mong cc thy c gio v cc bn ng nghip

  ng gp kin ti ca ti chon thin hn.

  Ti xin chn thnh cm n!

  Nht Tn, ngy 10 thng 4 nm 2012

  NGI VIT

  Trn ng Hng

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  38/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  Trn ng Hng THCS Nht Tn

  38

  MC LC

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

 • 8/10/2019 SKKN Ha hc - Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc cho bi dng hc sinh gii

  39/39

  Mt s phng php gii nhanh bi tp ha hc-P DNG CHO BI DNG HC SINH GII -

  PHN A : T VN

  I. L do chn ti

  II. Mc ch - Nhim v

  III. Khch th v i tng nghin cu

  IV. Gi thuyt khoa hc

  V. Phng php nghin cu

  PHN B: NI DUNG

  Chng I: Tng quan v c s l lun v thc tin ca ti

  Chng II: Ni dung thc hin

  Chng III: Thc nghim s phm

  Chng IV: iu kin p dng

  PHN C: KT LUN

  PH LC

  TI LIU THAM KHO

  WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM