skijanje .8. SKIJAŠKE OZLJEDE I SPECIFIČNA PREVENCIJA 136 (Ante Tudor, Lana Ružić) 9. OPĆA PREVENCIJA

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of skijanje .8. SKIJAŠKE OZLJEDE I SPECIFIČNA PREVENCIJA 136 (Ante Tudor, Lana Ružić) 9. OPĆA...

HRVATSKI ZBOR UITELJA

I TRENERA SKIJANJA

alpsko skijanje

ZAGREB, PROSINAC 2008.

www.hzuts.com

SADRAJ:

PREDGOVOR 5 1. HRVATSKIZBORUITELJAITRENERASKIJANJA 18

(Maja Nadjakovi, Ozren Raenovi) 2. PROGRAMHRVATSKEKOLESKIJANJA 24

(lanovi Nastavne komisije HZUTS-a) 3. POVIJESTSKIJANJA 30

(Ozren Raenovi) 4. SKIJAINJEZINEKARAKTERISTIKE 42

(Ozren Raenovi) 5. BIOMEHANIKAALPSKOGSKIJANJA 52

(Ozren Raenovi) 6. DINAMIKARAVNOTEASKIJAAIOSNOVNA 62

SKIJAKAGIBANJA (Ante Tudor, Boris Petljak, Ozren Raenovi, Boris Neljak, Lana Rui)

7. OPISELEMENATAIMETODIKAPOUAVANJA 74(Boris Neljak, Mario Kasovi, Vjekoslav Cigrovski, Damir Blakovi, Boris Petljak, Ante Tudor, Danko trbac, Ozren Raenovi)

8. SKIJAKEOZLJEDEISPECIFINAPREVENCIJA 136 (Ante Tudor, Lana Rui)

9. OPAPREVENCIJASKIJAKIHOZLJEDA 162(Vesna Alikalfi, Lana Rui, Ante Tudor)

10. ZATITAODTETNOGUTJECAJAOKOLINE 198(Lana Rui, Ante Tudor)

11. ALKOHOLISKIJANJE 212(Lana Rui, Ante Tudor)

12. OPASNOSTIODLAVINA 218(Damir Gobec, Ante Tudor, Lana Rui)

13. PRIJEPRVOGSPUSTA 228(Lana Rui, Ante Tudor, Ozren Raenovi)

14. MALISKIJAKISAVJETI 242(Ivica Franjko)

LITERATURA 257

www.hzuts.com

5

PREDGOVOR

Potovanizaljubljenicialpskogskijanja!

Pred vama se nalazi udbenik Zbora uitelja i trenera skijanja, koji su pripremili lanovi Nastavne komisije Zbora, lanovi demonstratorske vrste, te kolege uitelji skijanja, vjeiti zaljubljenici u ovaj bijeli sport.U elji da to bolje usvojite znanja izvedbe svih skijakih elemenata opisanih u ovom udbeniku, sistematski je prikazana metodika pouavanja svakog elementa posebno s osvrtima na dominantna gibanja koja je potrebno poznavati da biste uivali u ovom snjenom sportu.Takoer su prikazane vjebe pripreme tijela kako prije zimskih mjeseci tako i neposredno prije prvog spusta na stazi. Opisana je i biomehanika skijanja, kako se skije ponaaju pod djelovanjem sila, kako skreu i kako se skijama zaustavlja. Pored toga su opisane i ozljede koje se mogu dogoditi skijaima tijekom skijanja, opasnosti u planini te utjecaj alkohola na skijaa.Ukratko, sve o skijanju na jednom mjestu moete pronai upravo u ovom udbeniku, sve za Vas pripremili su lanovi Hrvatskog zbora uitelja i trenera skijanja. Glavni urednik Ozren Raenovi

U Zagrebu, prosinac 2008.

Autoriudbenika Vesna Alikalfi Damir Blakovi Vjekoslav Cigrovski Ivica Franjko Tomislav Ili Mario Kasovi Dag Modri Maja Nadjakovi Boris Neljak Boris Petljak Ozren Raenovi Lana Rui Ante Tudor

Suradnici:Ira Blaina demonstrator Renco Kosinoi profesionalni fotograf, demonstratorPetra Milojkovi voditelj jazz plesne tehnike u plesnom

studiju Liberdance, sveuilina i dravna prvakinja sportske aerobike

Tin Petrai demonstratorTomislav epi predsjednik ISIA komisije, lan DEMO TEAMA Danko trbac demonstratorVedran Vrus demonstrator, lan DEMO TEAMA

www.hzuts.com

Vesna Alikalfi lan HZUTS-a od 1980, ISIA licenca lan Sabora HZUTS-a vii predava na Samostalnoj katedri za

kineziologiju Filozofskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu

instruktor aerobike i ostalih grupnih fitness programa

sudac i trener natjecateljske aerobike

Vjekoslav Cigrovski lan Nastavne komisije HZUTS-a lan Nastavne potkomisije za Voditelje skijanja -

profesore Kineziologije predstavnik HZUTS-a u IVSS (International

Association for Snowsports at Schools and Universities) organizaciji

asistent na predmetu Skijanje pri Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu

doktorirao na Kineziolkom fakultetu Sveuilita u Zagrebu s temom Uinkovitost razliitih metoda u procesu stjecanja skijakih znanja

Damir Blakovi lan HZUTS-a od 1987, dravni demonsrator

od 1995. lan Ispitne komisije HZUTS-a lan nastavne komisije Hrvatskog zbora uitelja i

trenera skijanja lan Demo Team-a od 1997-2003, sudionik dva

Interski kongresa

7

Mario Kasovi lan HZUTS-a asistent na predmetu Biomehanika Kinezioloki

fakultet Sveuilita u Zagrebu vanjski suradnik Katedre za kineziologiju pri

Zdravstvenom veleuilitu u Zagrebu uitelj, trener i demonstrator alpskog skijanja, predava na teajevima za uitelje skijanja, autor mnogih znanstvenih i strunih radova iz

podruja biomehanike skijanja

Tomislav Ili lan Izvrnog Odbora HZUTS-a pripravnik za Demonstratora HZUTS-a

Ivica Franjko predsjednik Podkomisije za trenere Nastavne

komisije HZUTS-a lan Demo Team-a od 1996.g. sudionik dva Interski kongresa dugogodinji trener i serviser Ivice Kostelia vanjski suradnik i predava na Kineziolokom

fakultetu

www.hzuts.com

Boris Neljak lan Nastavne komisije HZUTS-a predmetni nastavnik kolegija Kinezioloka metodika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu

voditelj modula Kinezioloka edukacija na poslijediplomskom doktorskom studiju Kineziolokog fakulteta Sveuilita u Zagrebu

predava na teajevima za uitelje skijanja, predsjednik povjerenstva za izradu nastavnog

plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture za osnovne kole Ministarstva znanosti obrazovanja i

porta Republike Hrvatske

Maja Nadjakovi glavna tajnica HZUTS-a diplomirala na Kineziolokom fakultetu dravni demonstrator

Dag Modri predsjednik HZUTS-a ravnatelj Skijakog uilita lan Izvrnog odbora HSS-a lan Ispitne komisije HZUTS-a lan Demo Team-a od 1996.g. sudionik tri INTERSKI kongresa vanjski suradnik i predava na Kineziolokom

fakultetu i Hrvatskoj olimpijskoj akademiji

9

Boris Petljak lan izvrnog odbora HZUTS-a lan Nastavne komisije HZUTS-a predsjednik podkomisije za Demonstratore

Hrvatskog zbora uitelja i trenera skijanja lan Upravnog vijea Skijakog uilita aktivni lan Demo Team-a od 2005. sudionik Interski kongresa predava na teajevima za uitelje skijanja

Ozren Raenovi predsjednik Nastavne komisije HZUTS-a lan Demo Team-a od 1996. sudionik tri Interski kongresa predava na teajevima za uitelje skijanja struno-pedagoki voditelj Skijakog uilita predsjednik Katedre za kineziologiju pri

Zdravstvenom veleuilitu u Zagrebu vii predava na kolegijima Osnove motorikih

transformacija i Osnove biomehanika pri Zdravstveno veleuilitu u Zagrebu

www.hzuts.com

Ante Tudor lan HZUTS-a kao demonstrator skijanja,

lan ispitne komisije, trenutno dopredsjednik zaduen za koordinaciju rada Izvrnog odbora sa Nastavnom komisijom.

ortoped specijalist na Klinici za ortopediju u Lovranu, Katedra za ortopediju i fizikalnu medicinu, Sveuilita u Rijeci

izvodi nastavu iz kolegija Ortopedije na Medicinskom fakultetu kao i na strunim studijima pri Medicinskom fakultetu Sveuilita u Rijeci

suradnik na izbornom predmetu Sportske medicina Medicinskog fakulteta Sveuilita u Rijeci, sudjeluje i u izvoenju nastave u okviru programa Skijakog uilita i Hrvatske olimpijske akademije

lan International Society for Skiing Safety, Hrvatskog lijenikog zbora, Hrvatske lijenike komore, Hrvatskog ortopedskog drutva hrvatskog lijenikog zbora, Hrvatskog drutva za djeju ortopediju, Hrvatskog drutva za sportsku medicinu podrunica Rijeka

Lana Rui lan HZUTS-a od 1987.g. trenutno predsjednik

Podkomisije za znanost Nastavne komisije docent Kineziolokog fakulteta Katedre za

medicinu vjebanja i sporta/Fiziologija sporta suradnik na izbornom predmetu Sportske

medicina Medicinskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu (diplomska i poslijediplomska nastava)

lan Hrvatske lijenike komore, Hrvatskog drutva za sportsku medicinu , European College of Sports Science i International Society for Skiing Safety

apsolvent Veleuilinog studija - Odjel za izobrazbu trenera - smjer SKIJANJE

predava na Skijakom uilitu, autor brojnih meunarodnih i domaih znanstvenih i strunih radova iz podruja medicine sporta

11

Rije predsjednika zbora

Ovaj udbenik namijenjen je ljubiteljima snjenih sportova, skijaima i svima onima koji to ele postati.

Osnivanjem Skijakog uilita 2006. godine (Ustanove za obrazovanje odraslih u skijakom sportu), Hrvatskog zbora uitelja i trenera skijanja, steeni su uvjeti i pokazala se potreba za izdavanjem slubenog udbenika koji bi koristili svi oni koji ele nauiti skijati, usavriti svoje skijako znanje ili postati uitelji skijanja.

Svi autori koji su sudjelovali u izradi udbenika trudili su se da na jednostavan nain priblie ovaj vrlo kompleksan i izrazito teak sport svima onima koji ga ele bolje upoznati i baviti se njime dugi niz godina.

Udbenik e posluiti svim uiteljima skijanja i skijaima koji to tek ele postati, da znanja steena kroz mnoge treninge hrvatskog Demo team-a i nastupe na raznim seminarima te Interski kongresima prenesu hrvatskoj javnosti, a najvie najmlaoj populaciji predkolske i kolske djece, ime e se poveati baza iz koje e izrasti budui natjecatelji.

To je tek prvi dio zamiljenog projekta HZUTS-a s ciljem da unaprijedi i podigne skijaki sport u Hrvatskoj na jo viu razinu, te u suradnji s Hrvatskim skijakim Savezom, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i porta i Hrvatskim olimpijskim odborom iroj populaciji priblii ovaj nadasve zanimljiv i zdrav sport.

Uz zahvalu svima koji su pridonijeli izdavanju ovog udbenika slobodan sam najaviti i nove budue projekte HZUTS-a koji tek slijede.

S potovanjem, Dag Modri, prof. Predsjednik HZUTS a i ravnatelj Skijakog uilita

www.hzuts.com

Rije predsjednika Hrvatskog skijakog saveza

Kao dugogodinji predsjednik Hrvatskog skijakog zaveza, i jo stariji lan HZUTS-a, skijaki uitelj i demonstrator, iskreno se veselim svakom novom do