4
1 3 KERTAS 1 SKEMA JANGAN BUKA SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas ini mengandungi TIGA bahagian. 2 Bahagian merupakan ujian bertulis , manakala bahagian dan adalah ujian lisan.

Skema Ppt Ba k1 t3 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

s

Citation preview

Page 1: Skema Ppt Ba k1 t3 2013

1 فنيالين كندالني سكوله رنده

3KERTAS 1

SKEMA

JANGAN BUKA SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas ini mengandungi TIGA bahagian.

2 Bahagian merupakan ujian bertulis , manakala

bahagian dan adalah ujian lisan.

Page 2: Skema Ppt Ba k1 t3 2013

2 فنيالين كندالني سكوله رنده

Page 3: Skema Ppt Ba k1 t3 2013

3 فنيالين كندالني سكوله رنده

Page 4: Skema Ppt Ba k1 t3 2013

فنيالين كندالني سكوله رنده

4