SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN SPM 2015 PEJABAT : jika x=-2 dan x=3 sebagai jawapan akhir N0 K1 K1 K1 N1…

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN SPM 2015

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KINTA SELATAN

  1

  K1

  N2

  3

 • SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN SPM 2015

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KINTA SELATAN

  2

  3

  0)3)(2(

  015

  03055

  15)1)(4(2

  1

  2

  2

  x

  xx

  xx

  atau

  xx

  xxx

  Nota : jika x=-2 dan x=3 sebagai jawapan akhir N0

  K1

  K1

  K1

  N1

  4

 • SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN SPM 2015

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KINTA SELATAN

  3 64 yx atau

  53 yx

  2

  1

  1313

  5)46(3

  46

  x

  y

  y

  yy

  yx

  Harga sebatang pen RM2

  Harga sebatang pensel RM1

  Nota : jika jawapan akhir diberi sebagai x=2 dan y=1 beri N1 sahaja

  K1

  K1

  N1

  N1

  4

 • SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN SPM 2015

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KINTA SELATAN

  4 Kenal pasti VFH atau HFV

  tanVFH = 2

  82

  8

  6

  atau setara

  31.1 0 atau 31 0 6 atau 31.05 0 atau

  31 0 3 atau 31.03 0 atau 31 0 2

  P1

  K1

  N1

  3

 • SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN SPM 2015

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KINTA SELATAN

  5

  5

  5.3675.38535

  5.367)105.37

  22

  2

  1()107

  2

  1( 2

  h

  h

  h

  K1

  K1

  K1

  N1

  4

 • SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN SPM 2015

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KINTA SELATAN

  6 (a) (-5)3 = 125 atau (-6)2 = 36

  (b) Jika m ialah faktor bagi 18, maka m ialah faktor bagi 6.

  Palsu

  (c) 2n 2 3, n = 1, 2, 3, ..

  Terima 2n 2 3 sahaja untuk K1

  P1

  P1

  P1

  K2

  5

 • SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN SPM 2015

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KINTA SELATAN

  7 (a) 3

  5

  6

  x

  y atau 6 = 3(5) + c

  y = 3x 9

  (b) 15

  6

  x

  y atau 1

  12

  )1(

  x

  y atau 6 = 1(5) + c

  atau 1 = 1(12) + c

  y = x + 11

  Pintasan-y = 11

  K1

  N1

  K1

  K1

  N1

  5

 • SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN SPM 2015

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KINTA SELATAN

  8 a) 10 6 = 4

  b) 1230

  60

  3

  c) 12(4) + (1

  2 (12 + ) 8) = 176

  48 + (12 + )4 = 176 4 u = 80

  u = 20

  K1

  K1

  N1

  K2

  N1

  6

 • SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN SPM 2015

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KINTA SELATAN

  9(a)

  (b)

  cm18

  73

  11

  3

  22

  75.37

  222

  360

  607

  7

  222

  360

  60

  12

  1309@

  12

  1109@083.109

  4

  77

  3

  385

  5.37

  22

  360

  1807

  7

  22

  360

  300 22

  K1

  K1

  N1

  K1

  K1

  N1

  6

 • SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN SPM 2015

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KINTA SELATAN

  10 3x + 2y = 54

  x - y = 3

  (3 21 1

  ) () = (

  543)

  () =

  1

  3(1)2(1)(1 21 3

  ) (543)

  =(129)

  Oleh itu harga sekeping tiket dewasa ialah RM 12 dan harga sekeping

  tiket kanak-kanak ialah RM 9

  K1

  K1

  K1

  K1

  N1

  N1

  6

 • SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN SPM 2015

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KINTA SELATAN

  11(a)

  (b)

  B O 1

  S 2S

  B BB OB S1B S2B

  O BO OO S1O S2O

  1S BS1 OS1 S1S1 S2S1

  2S BS2 OS2 S1S2 S2S2

  i) {B2

  S }

  16

  1

  ii) {BB, OO, 1

  S1

  S , 2

  S2

  S , S1S2, S2S1}

  16

  6 or

  8

  3

  Nota : tanpa senarai K0N0

  P2

  K1

  N1

  K1

  N1

  6

 • SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN SPM 2015

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KINTA SELATAN

  12

  (a)

  (b)

  Kedua-dua paksi x dan y dilukis betul dan seragam.

  Semua 7 titik dan 2* ditanda betul

  Lengkung yang licin dan berterusan dan melalui semua titik

  yang betul.

  Nota:

  (i) 7 @ 8 titik ditanda betul , K1

  (ii) Skala lain digunakan, tolak 1 markah daripada

  markah KN.

  (c) (i) y = 17

  (ii) x = 2.4

  (d) persamaan y = -6x + 35

  Garis lurus y = -6x + 35 dilukis betul dan bertemu

  lengkungan.

  x = 0.35, x = 5.5

  x 0.4 3

  y 30 4

  K1

  K1

  P1

  K2

  N1

  N1

  N1

  K1

  K1

  N1

  N1

 • SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN SPM 2015

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KINTA SELATAN

  13 (a)

  Mass Jisim

  Frequency Kekerapan

  Midpoint Titik tengah

  I 31-40 2 35.5

  II 41-50 4 45.5

  III 51-60 11 55.5

  IV 61-70 10 65.5

  V 71-80 8 75.5

  VI 81-90 4 85.5

  VII 91-100 1 95.5

  Mass : (II to VII) all correct Frequency : (II to VII) all correct Midpoint : (II to VII) all correct Note : 5 or 6 frequency are correct, give P1 (b)

  40

  )15.95()45.85()85.75()105.65()115.55()45.45()25.35(

  or 40

  2560

  64 (c) Histogram Axes are drawn in the correct direction. Uniform scale is used and x-axis is labeled by midpoints. All 7 bars are correctly drawn Complete histogram Note: 5 or 6 bars are correctly drawn, give K1 (d) 5

  P1

  P1

  P2

  K2

  N1

  K1

  K2

  N1

  N1

  12

 • SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN SPM 2015

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KINTA SELATAN

  1

 • SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN SPM 2015

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KINTA SELATAN

  14

  (a) (i) (4, 1) -> (7,5)

  (ii) (7,9) -> (7,3)

  (b) (i) (a) V: Putaran, 90 0 ikut jam, pusat E @ (- 2, 1)

  Nota :

  (1) Putaran, 90 0 ikut jam atau (2) Putaran , pusat E @ (- 2, 1) beri P2 (3) Putaran sahaja beri P1

  (b) U: Pembesaran, faktor skala 2 (atau k=2), pusat E @ ( - 2, 1)

  Nota :

  (1) Pembesaran, faktor skala 2 atau (2) Pembesaran , pusat E (- 2, 1) beri P2 (3) Pembesaran sahaja P1

  (ii) (2) 2 12

  48

  P2

  P2

  P3

  P3

  K1

  N1

  12

 • SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN SPM 2015

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KINTA SELATAN

  15(a)

  Pelan

  Bentuk kelihatan betul, dengan segiempat tepat ABCD dan DCFE,

  semua garis penuh

  AB = BF, BC = CF

  Ukuran betul sehingga 0.2 cm (sehala) dan sudut di semua bucu

  segiempat = 190 .

  K1

  K1

  N1 Bgt K1K1

  3

 • SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN SPM 2015

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KINTA SELATAN

  15

  (b)(i) Dongakan X

  Bentuk kelihatan betul dengan pentagon ADELH dan PSEDA.

  Semua garis penuh.

  PA > AH = SE = EL, D adalah 2 cm tegak diatas titik tengah PS

  Ukuran betul sehingga 0.2 cm (sehala) dan sudut P dan

  bucu S = 190

  K1

  K1

  N2 Bgt K1K1

  4

 • SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN SPM 2015

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KINTA SELATAN

  15 (b)(ii) Dongakan Y

  Bentuk kelihatan betul dengan segiempat tepat ABFE, EFRS, HJKL

  dan LKVR.

  Semua garis penuh

  Nota : Abaikan garis DC.

  D C disambung dengan garis bintik.

  SV > VJ, SR = VK > RV, CR = BL > FC = FB = LH

  Ukuran betul sehingga 0.2 cm (sehala) dan sudut di semua bucu

  segiempat tepat = 190

  K1

  K1

  K1 Bgt K1K1

  N2 Bgt.K1K1K1

  5

  ---

  12

 • SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN SPM 2015

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KINTA SELATAN

  16 (a) 1400B

  (b) 2100

  60

  35-25

  100

  (c) (10+40) x 60 x Cos 25

  2718.92

  (d)

  50092.28182100

  T

  T = 9.64 Jam

  64.8

  92.28182100

  557.75 knot

  P1

  K1

  K1

  N1

  K2

  N1

  K1K1

  K1

  K1

  N1

  12