Skema Kertas 2 sejarah spm sumatif 1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/28/2019 Skema Kertas 2 sejarah spm sumatif 1

  1/18

  SULIT 1 1249/2

  1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah

  SULIT

  PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 (1249/3)

  1 (a) Di manakah terbentuknya kerajaan agraria?

  Kod Butiran Markah

  F1 Kawasan pertanian yang subur/lembah sungai 1

  F2 Kawasan pedalaman 1F3 Kawasan berbukit 1

  F4 Lereng tanah gunung berapi 1

  [Mana-mana 1 x 1m] [1m]

  (b) Nyatakan dua kegiatan masyarakat maritim

  Kod Butiran Markah

  F1 Menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan perdagangan 1

  F2 Kelautan 1

  F3 Menangkap ikan 1

  F4 Memungut hasil laut 1

  F5 Mengeluarkan bijih logam/emas/timah 1

  F6 Menjadi pelabuhan 1

  F7 Menjadi peneroka laut 1

  F8 Mempunyai kemahiran membuat perahu dan kapal layar 1

  [Mana-mana 2 x 1m] [2m]

  (c) Berikan contoh kerajaanAgraria:

  Kod Butiran Markah

  F1 Funan 1

  F2 Angkor 1F3 Sailendra, Jawa Tengah 1

  F4 Sukhotai, Thailand 1

  F5 Dvaravati di Sungai Menam,Thailand/ Sungai Irrawady 1

  F6 Kerajaan Sungai Merah 1

  F7 Kerajaan Sungai Mekong 1

  F8 Kerajaan Taruma di tanah Tinggi Dieng, Indonesia 1

  [Mana-mana 1 x 1m] [1m]

  Maritim:

  Kod Butiran Markah

  F1 Srivijaya 1F2 Kataha/chieh-cha/Kedah Tua 1

  F3 Tiumah di Pulau Tioman 1

  F4 Langkasuka 1

  F5 Chih Tu 1

  F6 Mo-lo-yu 1

  F7 Kalah 1

  F8 Fo-lo-an 1

 • 7/28/2019 Skema Kertas 2 sejarah spm sumatif 1

  2/18

  SULIT 2 1249/2

  1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah

  SULIT

  F9 Peng-keng 1

  [Mana-mana 1 x 1m] [1m]

  (d) Berikan dua faedah saling bergantung antara kerajaan agraria dan maritim.

  Kod Butiran Markah

  F1 Menukarkan hasil antara mereka 1

  F2 Mendapatkan barangan yang tiada pada kerajaan masing-masing 1

  F3 Membekalkan keperluan makanan/barang mewah 1

  F4 Mendapatkan bahan mentah/binatang kenderaan 1

  F5 Memperolehi tenaga kerja/tukang yang mahir 1

  F6 Membantu memasarkan hasil 1

  F7 Memenuhi keperluan semua penduduk 1

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 2 x 1m] [2m]

  (e) Apakah kepentingan peranan anda dalam memajukan negara Malaysia sebagai sebuah

  negara perdagangan antarabangsa?

  Kod Butiran Markah

  F1 Menaikkan nama/imej negara di persada antarabangsa 1

  F2 Mampu memasarkan hasil tempatan dengan lebih luas 1

  F3 Menaikkan pendapatan/taraf hidup penduduk 1

  F4 Memajukan ekonomi dengan lebih cepat/stabil 1

  F5 Mengembalikan kegemilangan masa lampau 1

  F6 Menambahkan peluang pekerjaan 1

  F7 Memanfaatkan kedudukan kita yang strategik 1

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 2 x 1m] [2m]

  2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan khalifah?

  Kod Butiran Markah

  F1 Mengikut bahasa Arab bermaksud pengganti 1

  F2 Melaksanakan tanggungjawab pemerintahan/pentadbiran kerajaan selepaskewafatan Nabi Muhammad SAW

  1

  F3 Bertanggungjawab memelihara kemurnian agama Islam 1

  F4 Bertanggungjawab mengekalkan keharmonian/kestabilan umat Islam. 1

  [Mana-mana 1 x 1m] [1m]

  (b) Nyatakan syarat-syarat untuk dilantik sebagai Khalifah.

  Kod Butiran Markah

  F1 Lelaki yang merdeka 1

  F2 Mestilah beragama Islam 1

  F3 Memiliki pengetahuan tentang Islam 1

  F4 Seorang yang mematuhi perintah Allah 1

  F5 Sanggup melaksanakan hukum Allah 1

  F6 Bersifat adil/mempunyai akhlak yang baik 1

 • 7/28/2019 Skema Kertas 2 sejarah spm sumatif 1

  3/18

  SULIT 3 1249/2

  1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah

  SULIT

  F7 Mempunyai tubuh yang sihat dan sempurna 1

  F8 Berfikiran cerdas 1

  F9 Warak dan pandai mentadbir kerajaan 1

  [Mana-mana 2 x 1m] [2m]

  (c) Nyatakan tugas-tugas seorang khalifah dalam pemerintahan Kerajaan Islam.

  Kod Butiran Markah

  F1 Sebagai ketua negara 1

  F2 Memelihara kedudukan agama Islam 1

  F3 Mentadbir negara mengikut hukum berpandukan al- Quran dan Sunnah 1

  F4 Wajib menitikberatkan sistem politik/sosial/ekonomi untuk seimbangkamkeperluan rohani dan jasmani

  1

  F5 Bertanggungjawab melicinkan pentadbiran negara 1

  F6 Mempertahankan negara daripada ancaman musuh 1

  F7 Bertanggungjawab melantik pegawai pentadbiran negara 1

  F8 Melucutkan jawatan pegawai pentadbiran negara 1

  F9 Menjaga kebajikan rakyat dan mengekalkan perpaduan ummah 1F10 Memastikan kesejahteraan rakyat di dunia dan akhirat 1

  F11 Mengurus hal kewangan negara seperti perbendaharaan/baitulmal/zakat 1

  F12 Bertanggungjawab mennjaga/meneruskan ajaran Allah 1

  F13 Mengekalkan perpaduan ummah 1

  F14 Memantapkan sistem perundangan Islam 1

  F15 Menguruskan hal ehwal kewangan/perbendaraan negara 1

  F16 Mengurus baitulmal 1

  F17 Mengatur pungutan kharaj/jizyah/zakat 1

  [Mana-mana 2 x 1m] [2m]

  (d) Mengapakah zaman Khalifah Umar al-Khattab dianggap zaman keemasan kerajaan Islam

  Madinah?

  Kod Butiran Markah

  F1 Memperkenalkan dasar pentadbiran/perlantikan pegawai 1

  F2 Menubuhkan majlis syura yang dianggotai oleh golongan muhajirin dan ansar 1

  F3 Membahagikan jajahan takluk Islam dibahagi kepada beberapa wilayah 1

  F4 Melantik wali/gabenor sebagai ketua pentadbir 1

  F5 Menubuhkan beberapa jabatan 1

  F6 Jabatan Tentera/Jabatan Polis/Jabatan Percukaian 1

  F7 Jawatan katib/setiausaha diwujudkan untuk mengetuai jabatan 1

  F8 Jabatan Kehakiman dipisahkan daripada jabatan lain 1

  F9 Hakim dibayar gaji bulanan yang tinggi untuk mengelakkan salah laku 1

  F10 Menyediakan tempat pembelajaran al-Quran di kawasan masjid 1

  F11 Menghantar guru agama ke pelbagai wilayah untuk mengembangkan pendidikan 1

  F12 Memperkenalkan kalendar Islam/kalendar hijrah 1

  F13 Menyusun sistem ketenteraan 1

  F14 Membentuk tentera tetap 1

  F15 Membentuk tentera sukarela 1

  F16 Tentera tetap dibayar gaji/pakaian seragam 1

  F17 Membina markas tentera di bandar utama 1

 • 7/28/2019 Skema Kertas 2 sejarah spm sumatif 1

  4/18

  SULIT 4 1249/2

  1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah

  SULIT

  F18 Membina kubu pertahanan di sempadan 1

  F19 Membina terusan/tali air untuk tujuan pertanian 1

  F20 Menggalakkan penerokaan tanah baru untuk pertanian/ mengusahakan tanah

  terbiar

  1

  F21 Memperkenalkan pelbagai jenis cukai 1

  F22 Jizyah/kharaj 1

  F23 Mendirikan baitulmal bagi mengawal aliran masuk pendapatan negara 1

  [Mana-mana 3 x 1m] [3m]

  (e) Pada pendapat anda, mengapakah Islam menekankan konsep syura dalam pemilihan pemimpin?

  Kod Butiran Markah

  F1 Menjamin bakal pentadbir yang tepat 1

  F2 Memilih pemimpin yang benar-benar layak 1

  F3 Memastikan pemimpin yang berhemah 1

  F4 Pemimpin yang sentiasa berusaha memajukan umat 1

  F5 Pemimpin yang sentiasa berusaha memajukan negara 1

  F6 Memilih pemimpin yang cemerlang dalam pentadbiran 1F7 Memastikan kelancaran pentadbiran 1

  F8 Pemimpin yang mampu membawa kebahagian dunia akhirat 1

  (mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 2 x 1m] [2m]

  3 (a) Namakan penulis akhbar yang muncul pada masa itu.

  Kod Butiran Markah

  F1 Zainal Abidin bin Ahmad (Zaba) 1

  F2 Dato Onn Jaafar 1

  F3 Abdul Rahim Kajai 1

  [Mana-mana 2 x 1m] [2m]

  (b) Nyatakan dua buah akhbar yang telah diterbitkan sebelum Perang Dunia Kedua.

  Kod Butiran Markah

  F1 Warta Malaya 1

  F2 Lembaga Malaya 1

  F3 Majlis 1

  F4 Utusan Melayu 1

  F5 Warta Negara 1

  F6 Fajar Sarawak 1

  [Mana-mana 2 x 1m] [2m

  ]

  (c) Senaraikan dua isu ekonomi yang dibangkitkan oleh akhbar-akhbar yang diterbitkan pada masa

  itu.

  Kod Butiran Markah

  F1 Menggalakkan syarikat kerjasama 1

  F2 Meminta British mengurangkan kemasukan orang dagang 1

  F3 Menggalakkan perniagaan di kalangan orang Melayu 1

 • 7/28/2019 Skema Kertas 2 sejarah spm sumatif 1

  5/18

  SULIT 5 1249/2

  1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah

  SULIT

  F4 Melarang orang Melayu menjual tanah 1

  F5 Menyeru orang Melayu berjimat cermat 1

  F6 Meminta British mengadakan kampung khas Melayu di Kuala Lumpur 1

  [Mana-mana 2 x 1m] [2m]

  (d) Apakah isu yang diutarakan melalui majalah yang diterbitkan pada dekad 1920-an

  hingga 1930-an.

  Kod Butiran Markah

  F1 Pendidikan anak-anak Melayu 1

  F2 Menyeru perpaduan di kalangan orang Melayu 1

  F3 Semangat cinta akan negara 1

  F4 Semangat menentang penjajah 1

  F5 Membaiki taraf hidup orang Melayu 1

  F6 Memajukan bahasa dan sastera Melayu 1

  F7 Menggalakkan perpaduan di kalangan guru 1

  F8 Membincangkan soal pentafsiran Islam yang prograsif bagi kemajuan ummah 1

  F9 Memperluaskan ilmu dalam semua bidang 1F10 Memberikan pentafsiran kepada persoalan orang Islam 1

  F11 Menggesa orang Melayu menjauhkan diri daripada sifat buruk 1

  F12 Menggalakkan perpaduan di kalangan guru perempuan Melayu Johor 1

  F13 Menggalakkan wanita mendapatkan pendidikan untuk kemajuan diri 1

  F14 Mendorong wanita menjaga kesopanan dengan nilai-nilai Islam dan budaya timur 1

  F15 Menggalakkan wanita menjadi obort untuk memajukan bangsa 1

  [Mana-mana 2 x 1m] [2m]

  (e) Bagaimanakah anda memanfaatkankan akhbar dan majalah pada hari ini?

  Kod Butiran Markah

  F1 Menambahkan ilmu pengetahuan 1F2 Menambahkan klusa kata 1

  F3 Sisipan akhbar untuk pendidikan 1

  F4 Mengiklankan sesuatu 1

  F5 Menyediakan ruangan peluang pekerjaan 1

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 2 x 1m] [2m]

  4 (a) Apakah tujuan suruhanjaya Reid dibentuk?

  Kod Butiran Markah

  F1 Membincangkan perlembagaan bagi Tanah Melayu 1

  F2 Menyusun perlembagaan bagi Tanah Melayu 1

  F3 Merangka sebuah perlembagaan bagi persekutuan Tanah Melayu yang merdeka 1

  F4 Memastikan pembentukan sebuah persekutuan yang kuat 1

  F5 Memastikan pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu 1

  F6 Menerima memorandum daripada pelbagai pihak 1

  F7 Menerbitkan cadangan-cadangan kepada parlimen British 1

  [Mana-mana 1 x 1m] [1m]

 • 7/28/2019 Skema Kertas 2 sejarah spm sumatif 1

  6/18

  SULIT 6 1249/2

  1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah

  SULIT

  (b) Nyatakan dua isu yang menjadi panduan dalam suruhanjaya Reid

  Kod Butiran Markah

  F1 Pembentukan sebuah persekutuan yang kuat 1

  F2 Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu 1

  F3 Kedudukan Raja-Raja Melayu 1

  F4 Hak istimewa orang Melayu

  F5 Pengwujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu 1

  F6 Kerakyatan jus soli 1

  [Mana-mana 2 x 1m] [2m]

  (c) Senaraikan tiga isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.

  Kod Butiran Markah

  F1 Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan 1

  F2 Pemisahan antara kuasa Persekutuan dan kuasa negeri 1

  F3 Institusi Raja dijadikan Raja Berperlembagaan 1

  F4 Tiga jenis kerakyatan diwujudkan 1F5 Prinsip jus soli diterima 1

  F6 Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan 1

  F7 Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan 1

  F8 Tanah simpanan Melayu dikekalkan 1

  F9 Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan 1

  F10 Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara 1

  F11 Pentadbiran negara bercorak demokrasi berparlimen 1

  F12 Dewan Rakyat dan Dewan Negara diletak di bawah kuasa Parlimen 1

  F13 Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran di peringkat negeri 1

  F14 Menteri Besar dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan EXCO 1

  [Mana-mana 3 x 1m] [2m]

  (d) Pada pendapat anda, apakah kepentingan kedua-dua peristiwa di atas?

  Kod Butiran Markah

  F1 Persediaan kemerdekaan Tanah Melayu 1

  F2 Pentingnya meneliti sesuatu isu yang ada bagi mewujudkan keharmonian 1

  F3 Tolak ansur antara kaum membolehkan kemerdekaan dicapai secara aman 1

  F4 Hak istimewa orang Melayu dapat dikekalkan 1

  F5 Kedudukan Raja-raja Melayu sebagai institusi Raja Berperlembagaan 1

  F6 Kedudukan BahasaMelayu terjamin 1

  F7 Islam diiktiraf sebagai agama rasmi negara 1

  F8 Tanah Simpanan Melayu dapat dikekalkan 1

  F9 Berjaya membentuk sebuah persekutuan yang kuat 1

  (Mana-mana jawapan munasabah) 1

  [Mana-mana 2 x 1m] [2m]

 • 7/28/2019 Skema Kertas 2 sejarah spm sumatif 1

  7/18

  SULIT 7 1249/2

  1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah

  SULIT

  5 (a) Terangkan perkembangan kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam tamadun India.

  Kod Butiran Markah

  F1 Kepesatan perdagangan 1H1a Melibatkan perdagangan dalaman 1

  H1b Antara kawasan di dalam wilayah India 1

  H1c Melibatkan perdagangan luar 1

  H1d Mecedonia/Sri Lanka/Asia Tengah/Asia Tenggara/Rom 1

  F2 Pusat perdagangan penting 1

  H2a Anga/Kalinga/Karusa 1

  H2b Menghasilkan senjata/gading gajah/emas/berlian/mutiara 1

  F3 Pelabuhan penting 1

  H3a Tamralipti/Ghantashala/Kadura/Broach/Chaul/Kalyan/Cambay 1

  F4 Persatuan perdagangan/perusahaan 1

  H4a Dikenali sebagai streshin di setiap bandar 1

  H4b Persatuan tukang kayu 1H4c Persatuan tukang logam 1

  H4d Persatuan tukang kulit 1

  H4e Matlamat untuk mengawal harga 1

  H4f Mengawal kualiti barang 1

  H4g Mengawal gaji pekerja 1

  H4h Penggubalan undang-undang untuk mengawal persatuan 1

  H4i Perlaksanaan undang-undang diawasi oleh raja 1

  F5 Penggunaan mata wang 1

  H5a Digunakan sebagai medium jual beli 1

  H5b Semasa Zaman Gupta mata wang emas digunakan 1

  H5c Syiling emas zaman Gupta dikenali sebagai Dinara 1

  H5d Terdapat wang perak 1

  H5e Wang siput cengkerang 1

  F6 Perkembangan sektor perusahaan 1

  H6a Pengeluaran tekstil/kain kapas/sutera/barangan emas/mutiara/batu permata 1

  H6b Perusahaan sutera berpusat di Bengal/Benares 1

  F7 Sistem cukai 1

  H7a Cukai pada hasil perdagangan 1

  H7b Seperti hasil pertanian/buah-buahan 1

  (e) Apakah ikhtibar yang boleh diambil daripada usaha ke arah menuju kemerdekaanTanah Melayu?

  Kod Butiran Markah

  F1 Keamanan perlu dijaga 1

  F2 Kerjasama kaum mesti diperkukuh 1

  F3 Perpaduan kaum perlu ditekankan 1F4 Perbincangan membawa kepada kebaikan 1

  F5 Tolak ansur membawa kebaikan bersama 1

  F6 Menghargai nikmat kemerdekaan 1

  F7 Jangan mencetuskan suasana tidak aman dalam negara 1

  (mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 2 x 1m] [2m]

 • 7/28/2019 Skema Kertas 2 sejarah spm sumatif 1

  8/18

 • 7/28/2019 Skema Kertas 2 sejarah spm sumatif 1

  9/18

  SULIT 9 1249/2

  1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah

  SULIT

  6 (a) Jelaskan maksud hijrah

  Kod Butiran Markah

  F1 Berpindah 1

  F2 Perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain 1

  F3 Perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah 1

  F4 Usaha memperkukuhkan Islam 1

  F5 Strategi untuk menyebarkan Islam 1

  F6 Perjuangan untuk menegakkan kebenaran 1

  F7 Meninggalkan keburukan dan kejahatan 1

  F8 Semangat ingin berubah 1

  F9 Perubahan sikap/cara berfikir/tingkah laku 1

  [Mana-mana 4 x 1m] [4m]

  (b) Apakah sebab Nabi Muhammad SAW dan umat Islam berhijrah ke Madinah?

  Kod Butiran Markah

  F1 Perintah Allah melalui wahyu 1F2 Allah menyatakan niat dan pakatan orang Quraish unruk membunuh baginda 1

  F3 Perintah ini melalui surah al-Anfal 1

  F4 Untuk meneruskan penyebaran Islam 1

  F5 Ancaman daripada orang Quraisy menjejaskan aktiviti penyebaran Islam 1

  F6 Merupakan strategi Nabi Muhammad SAW untuk mengembangkan Islam 1

  F7 Memerlukan suasana aman di tempat baru bagi memudahkan dakwah 1

  F8 Mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang bersatu padu dan sempurna 1

  F9 Jemputan masyarakat Arab Madinah 1

  F10 Mereka sedang menghadapi pelbagai konflik 1

  F11 Pertelagahan sering berlaku antara Suku Aus dan Khazraj sering bertelagah 1

  F12 Ekonomi mereka dikuasai oleh orang Yahudi 1

  F13 Memerlukan pemimpin berkaliber seperti Nabi Muhammad SAW 1F14 Untuk mengetuai kepimpinan mereka 1

  F15 Untuk mendamaikan masyarakat Madinah yang bermusuhan 1

  [Mana-mana 8 x 1m] [8m]

  (c) Pada pandangan anda, apakah kepentingan hijrah terhadap perkembangan Islam?

  Kod Butiran Markah

  F1 Dakwah Islamiah dapat dilakukan dengan aman dan tanpa berselindung 1

  F2 Baginda berjaya mendamaikan suku Arab di Madinah khususnya suku Aus danKhazraj

  1

  F3 Menjalinkan hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan orangIslam Madinah

  1

  F4 Nabi Muhammad menyatukan Muhajirin dan Ansar 1

  F5 Gelaran Muhajirin diberikan kepada orang Islam Makkah yang berhijrah

  ke Madinah.

  1

  F6 Gelaran Ansar kepada orang Islam Madinah yang memberi bantuan 1

  F7 Menyatukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai suku/budaya/agama

  1

  F8 Nabi Muhammad SAW telah membina sebuah masjid iaitu Masjid al-Nabawi 1

 • 7/28/2019 Skema Kertas 2 sejarah spm sumatif 1

  10/18

  SULIT 10 1249/2

  1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah

  SULIT

  F9 Tujuan masjid dibina ialah sebagai tempat bertemu/beribadat/berbincangmasalah

  1

  F10 Memperkenalkan kiraan tahun Hijrah dalam takwim Islam 1

  F11 Sambutan maal Hijrah bagi memperingati perjuangan umat Islam dahulu 1

  F12 Menukar nama Yathrib kepada Madinah al-Munawwarah/kota bercahaya 1

  F13 Menunjukkan sikap toleransi/tolong-menolong antara kaum 1

  F14 Hijrah berjaya dengan sokongan dan pengorbanan sahabat nabi Muhammad

  SAW

  1

  F15 Wanita berperanan menggerakkan kemajuan sesebuah negara contohnya Asma 1

  F16 Menunjukkan ketabahan dan kebesaran jiwa Nabi Muhammad SAW 1

  F17 Menunjukkan kebijaksanaan nabi Muhammad SAW mengatur strategiperjuangan

  1

  F18 Penubuhan Negara Islam Madinah 1

  F19 Mewujudkan Piagam Madinah untuk mentadbir Madinah 1

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 8 x 1m] [8m]

  7 (a) Jelaskan pengaruh agama Islam terhadap sistem pemerintahan dan pentadbiran di Asia Tenggara.

  Kod Butiran Markah

  F1 Institusi kesultanan diperkenalkan 1

  F2 Penggunaan gelaran sultan 1

  F3 Meletakkan sultan sebagai ketua negara 1

  F4 Mufti dilantik sebagai penasihat sultan 1

  F5 Wujud jawatan kadi/khatib/bilal/pemungut zakat/penyelia baitulmal/penjaga hartawakaf

  1

  F6 Raja-raja Melaka digelar Khalifatul Mukminin yang berertipemimpin orangmukmin.

  1

  F7 Raja-raja Melaka digelar Zillulah fil Alam yang bermaksud bayangan Allah dimuka bumi

  1

  F8 Islam dijadikan agama rasmi kerajaan. 1

  F9 Sultan merupakan khalifah Allah atau wakil Allah 1

  F10 Nama negeri berunsur Islam. 1

  F11 Contoh Acheh Darus Salam 1

  F12 Nama raja menggunakan nama Islam 1

  F13 Contoh Sultan Mansur Syah yang bermaksudpemerintah yang dibantu oleh Allah 1

  F14 Memperkenalkan undang-undang syariah dalam kes jenayah/pernikahan/perniagaan/pembahagian harta pusaka.

  1

  F15 Menggerakkan semangat jihad 1

  [Mana-mana 7 x 1m] [7m]

  (b) Nyatakan pengaruh Islam yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat di Asia Tenggara

  Kod Butiran Markah

  F1 Menganut agama/akidah Islam 1

  F2 Unsur kepercayaan lama semakin hilang 1

  F3 Seperti memuja semangat dan mempercayai keramat 1

 • 7/28/2019 Skema Kertas 2 sejarah spm sumatif 1

  11/18

  SULIT 11 1249/2

  1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah

  SULIT

  F4 Islam dijadikan sebagai ad-din/satu cara hidup yang lengkap dan menyeluruh 1

  F5 Cara hidup Islam telah diasimilasikan 1

  F6 Pakaian menutup aurat 1

  F7 Bertudung kepala dan bersongkok 1

  F8 Hubungan antara individu/pertalian kekeluargaan rapat 1

  F9 Konsep persaudaraan sesama manusia 1F10 Konsep persamaan taraf sesama manusia 1

  F11 Jiran dianggap anggota keluarga 1

  F12 Nilai akhlak Islam diamalkan 1

  F13 Seperti sopan santun/berziarah/bersyukur/istiqamah/ikhlas/sabar 1

  F14 Menghormati orang yang lebih tua 1

  F15 Panggilan dan gelaranpak long/mak long 1

  F16 Bercakap dengan suara yang rendah 1

  F17 Tunduk ketika lalu dihadapan 1

  F18 Tidak menyampuk 1

  F19 Tetamu dilayan dengan hormat 1

  F20 Tetamu dihidang dengan makanan dan minuman 1F21 Memberi salam ketika berziarah 1

  F22 Tuan rumah wajib menjawabnya 1

  F23 Tetamu dan tuan rumah akan bersalam-salaman 1

  F24 Kanak-kanak mencium tangan orang yang lebih tua 1

  F25 Ungkapan bismillah 1

  F26 Semasa hendak makan dan minum 1

  F27 Makan dengan tangan kanan 1

  F28 Majlis berunsur Islam 1

  F29 Majlis berkhatan/majlis berkhatam (tamat membaca al-Quran)/cukur rambut 1

  F30 Menjalankan amalan gotong royong/kerjasama/tolong menolong 1

  F31 Ketika majlis perkahwinan/pengkebumian/kenduri kendara 1

  F32 Menekankan nilai perpaduan 1

  [Mana-mana 7 x 1m] [7m]

  (c) Mengapakah amalan beragama sangat penting dalam kehidupan manusia?

  Kod Butiran Markah

  F1 Masyarakat beragama mudah dibentuk 1

  F2 Melahirkan masyarakat yang berbudi-bahasa/berkejasama 1

  F3 Mengelakkan sikap keji 1

  F4 Melahirkan masyarakat bersatupadu 1F5 Keamanan dapat dicapai 1

  F6 Meningkatkan imej negara 1

  F7 Membentuk jati diri 1

  F8 Membentuk masyarakat berwawasan 1

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 6 x 1m] [6m]

 • 7/28/2019 Skema Kertas 2 sejarah spm sumatif 1

  12/18

  SULIT 12 1249/2

  1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah

  SULIT

  8 (a) Terangkan ciri-ciri masyarakat Eropah pada Zaman Gelap.

  Kod Butiran Markah

  F1 Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan 1

  F2 Kemerosotan dalam bidang perdagangan 1

  F3 Kemerosotan dalam bidang kehidupan perbandaran 1

  F4 Tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan 1

  F5 Kuasa pusat yang boleh mentadbir wilayah-wilayah juga musnah 1

  F6 Munculnya golongan baron (tuan tanah) 1

  F7 Golongan petani terpaksa mencari perlindungan daripada tuan tanah 1

  F8 Petani terpaksa membayar membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah 1

  F9 Petani yang tidak mampu membayar cukai akan menyerahkan tanah mereka

  kepada tuan tanah

  1

  F10 Petani terpaksalah menjadi hamba 1

  F11 Tuan tanah mendapatkan perlindungan daripada golongan raja 1

  F12 Tuan tanah dikehendaki memberikan khidmat/cukai kepada raja 1F13 Terbentuknya sistem feudal di Eropah 1

  F14 Gereja Katolik merupakan institusi yang amat berkuasa 1

  F15 Gereja Katolik memiliki hartanah yang banyak 1

  F16 Gereja Katolik terlalu memberikan fokus kepada kegiatan amalan agama 1

  F17 Pembelajaran ilmu keakhiratan sahaja 1

  F18 Gereja sangat mengongkong kehidupan masyarakat Eropah 1

  F19 Kegiatan perdagangan tidak meluas 1

  F20 Sering diganggu oleh serangan orang gasar 1

  F21 Seperti Viking dan Magyar 1

  F22 Orang Eropah juga tidak dapat berdagang ke Timur Jauh 1

  F23 Kerana kawasan Mediterranean dikuasai oleh orang Islam 1

  F24 Orang Eropah tidak berupaya menyaingi penguasaan ini 1F25 Mereka terpaksa menumpukan kegiatan ekonomi mereka kepada sektor

  pertanian1

  F26 Perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem tukaran barang 1

  F27 Mata wang yang terdapat dalam pasaran pada masa itu amatlah terhad 1

  [Mana-mana 8 x 1m] [8m]

  (b) Jelaskan perubahan yang berlaku dari Zaman Gelap ke Zaman Renaissance di Eropah

  Kod Butiran Markah

  F1 Gereja memainkan peranan sebagai institusi yang universal 1

  F2 Gereja menjadi agen penyatuan 1

  F3 Perubahan ekonomi yang ketara 1

  F4 Pertambahan penduduk 1

  F5 Peningkatan aktiviti pertanian 1

  F6 Kemunculan perdagangan 1

  F7 Kemunculan bandar-bandar seperti Venice/Milan/Florence 1

  F8 Kelahiran kelas pertengahan seperti artisan/pedagang/ahli perbankan 1

  F9 Status sosial seseorang berasaskan kekayaan bukannya pemilikan tanah 1

  F10 Rakyat terlibat dalam urusan politik 1

 • 7/28/2019 Skema Kertas 2 sejarah spm sumatif 1

  13/18

  SULIT 13 1249/2

  1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah

  SULIT

  F11 Institusi parlimen diwujudkan bagi memenuhi tuntutan rakyat 1

  F12 Hak politik diberikan kepada rakyat 1

  F13 Terjalinnya hubungan antara rakyat dengan pemerintah 1

  [Mana-mana 6 x 1m] [ 6m]

  (c) Apakah peranan anda agar Zaman Gelap tidak berlaku di negara kita?

  Kod Butiran Markah

  F1 Memiliki ilmu pengetahuan yang luas 1

  F2 Mendalami ilmu pelayaran/perdagangan 1

  F3 Mempunyai semangat meneroka 1

  F4 Mempunyai semangat inkuiri 1

  F5 Mendalami ilmu ekonomi 1

  F6 Kestabilan politik 1

  F7 Menjaga keamanan negara 1

  F8 Mentaati pemimpin 1

  F9 Berdaya saing 1

  F10 Mempunyai jati diri 1F11 Mempunyai perancangan yang teliti 1

  F12 Memelihara perpaduam kaum 1

  F13 Memberi insentif lebih tinggi kepada individu yang menghasilkan inovasi 1

  F14 Berusaha untuk kecemerlangan dunia dan akhirat 1

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 6 x 1m] [6m]

  9 (a) Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya proses pembandaran.

  Kod Butiran Markah

  F1 Pertambahan fungsi ekonomi 1

  F2 Perkembangan pesat ekonomi 1F3 Kawasan yang kaya dengan sumber semulajadi 1

  F4 Kawasan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi penjajah 1

  F5 Kawasan yang hampir dengan kawasan perlombongan 1

  F6 Tempat pengumpulan hasil lombong bijih timah 1

  F7 Contohnya bandar Kuala Lumpur/Taiping/Seremban 1

  F8 Pertambahan penduduk 1

  F9 Tempat mendapatkan keperluan harian 1

  F10 Pusat pentadbiran 1

  F11 Pusat perbankan 1

  F12 Perkembangan perlombongan petroleum 1

  F13 Contoh bandar Miri di Sarawak 1

  F14 Adanya kemudahan sistem pengangkutan dan perhubungan 1

  F15 Adanya bekalan air bersih/sekolah/bank/pusat kesihatan 1

  F16 Kedudukan strategik/menghubungkan beberapa buah bandar dan kawasan lain 1

  F17 Perkembangan pertanian komersial/getah 1

  F18 Perkembangan perlombongan bijih timah 1

  F19 Kawasan pelabuhan 1

  F20 Contohnya Klang/Melaka/Pulau Pinang 1

  F21 Pusat pengumpulan/pengeksport hasil seperti lada hitam/gambir 1

 • 7/28/2019 Skema Kertas 2 sejarah spm sumatif 1

  14/18

  SULIT 14 1249/2

  1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah

  SULIT

  10 (a) Nyatakan ciri-ciri umum Sistem Birokrasi Barat yang diperkenalkan di Asia Tenggara.

  Kod Butiran Markah

  F1 Penubuhan kerajaan pusat hasil penyatuan wilayah 1

  F22 Contohnya bandar Kuching 1

  [Mana-mana 8 x 1m] [8m]

  (b) Jelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh British untuk menyelesaikan masalah kesihatandi Tanah Melayu.

  Kod Butiran Markah

  F1 Menubuhkan hospital 1

  F2 Hospital terawal dibina di Perak/Taiping/Tanjung Malim/Batu Gajah/Gopeng/Kerian/Kuala Kangsar/Kuala Lumpur

  1

  F3 Menubuhkan pusat kesihatan/pusat kesihatan kecil 1

  F4 Contohnya di Selangor/Pahang/Negeri Sembilan/Sabah/Sarawak 1

  F5 Pembinaan hospital atas sumbangan orang perseorangan/Hospital persendirian 1

  F6 Contohnya Hospital Tung Shin di Kuala Lumpur

  F7 Hospital ini memberi perkhidmatan kesihatan khusus untuk pekerja lombong 1

  F8 Usaha mengawal penyakit dilakukan melalui penyelidikan 1

  F9 Dibina Institut Penyelidikan Perubatan/Institute For Madical Research di Kuala

  Lumpur.

  1

  F10 Institut ini bertanggungjawab mengkaji punca penyakit 1

  F11 Mengkaji langkah-langkah pencegahan yang patut diambil 1

  F12 Menubuhkan Sanitary Board 1

  F13 Untuk mengawal kebersihan/kesihatan di bandar Kuala Lumpur/di beberapa

  buah bandar di Perak.

  1

  F14 Fungsi Sanitary Board dipecahkan kepada dua bahagian. 1

  F15 Tanggungjawab menjaga kebersihan bandar dijalankan sehingga Perang DuniaKedua.

  1

  F16 Tanggungjawab aspek kesihatan telah diambil alih oleh Jabatan Kesihatan 1

  [Mana-mana 6 x 1m] [6m]

  (c) Sebagai warganegara Malaysia yang cintakan negara, jelaskan persiapan yang anda perlulakukan agar pembangunan negara kita berterusan.

  Kod Butiran Markah

  F1 Menguasai pelbagai bidang ilmu 1

  F2 Memperkukuhkan perpaduan rakyat 1

  F3 Meningkatkan kemahiran 1

  F4 Mengamalkan ajaran agama 1

  F5 Menjauhi gejala negatif 1

  F6 Setia kepada negara 1

  F7 Taat kepada pemimpin 1

  F8 Berpandangan jauh/berwawasan 1

  F9 Amanah terhadap tugas 1(Mana-mana jawapan munasabah) 1

  [Mana-mana 6 x 1m] [6m]

 • 7/28/2019 Skema Kertas 2 sejarah spm sumatif 1

  15/18

  SULIT 15 1249/2

  1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah

  SULIT

  F2 Pelantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir 1

  F3 Pelaksanaan pentadbiran melalui biro. 1

  F4 Pegawai Barat menjadi ketua biro. 1

  F5 Pengenalan undang-undang Barat. 1

  F6 Penubuhan jabatan kerajaan 1

  [Mana-mana 3 x 1 m] [3m

  ]

  (b) Jelaskan perubahan-perubahan yang diperkenalkan oleh Barat terhadap sistem pemerintahan

  di negara-negara berikut:

  Kod Butiran Markah

  i Filipina

  F1 Memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat 1

  F2 Gabenor Jeneral sebagai pemerintah tertinggi 1

  F3 Ketua Datuk Bandar sebagai pentadbir wilayah 1

  F4 Gabenor Kecil sebagai pentadbir bandar 1

  F5 Pentadbiran tempatan dilaksanakan di bawah Sistem Encomienda 1

  F6 Pemerintahnya dikenali sebagai Encomiendero 1F7 Tugas Encomiendero menjaga keamanan/mengutip cukai/mengkristiankan

  penduduk

  1

  F8 Penyatuan barangay menyebabkan kemerosotan pemerintahan tradisional/

  pengaruh golongan datu

  1

  [Mana-mana 4 x 1 m] [4m]

  Kod Butiran Markah

  ii Indonesia

  F1 Mewujudkan pentadbiran pusat 1

  F2 Diketuai oleh Gabenor Jeneral 1

  F3 Pentadbiran tempatan dikendali oleh pembesar tempatan. 1

  F4 Penubuhan jabatan kerajaan contohnya Jabatan Pelajaran/Pertanian. 1

  F5 Penubuhan Dewan Tempatan. 1

  F6 Berperanan menasihati pentadbiran Belanda tetapi tiada kuasa perundangan 1

  F7 Penubuhan Volksraad 1

  F8 Merupakan Majlis Rakyat sebagai langkah ke arah kemerdekaan 1

  [Mana-mana 4 x 1 m] [4m]

  Kod Butiran Markah

  iii Burma

  F1 Dinasti Konbaung berakhir 1

  F2 Institusi raja tersingkir. 1

  F3 Jawatan pembesar tradisional diperingkat pusat terhapus. 1F4 Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah tertinggi. 1

  F5 Pengenalan Akta Kampung Ulu Burma 1887 1

  F6 Pengenalan Akta Perkampungan Burma 1889. 1

  F7 Pentadbiran daerah diambil oleh Myo-ok (pegawai bandaran). 1

  F8 Pengenalan undang-undang Barat. 1

  F9 Pengaruh golongan agama merosot. 1

  F10 Majlis perundangan telah diperkenalkan. 1

 • 7/28/2019 Skema Kertas 2 sejarah spm sumatif 1

  16/18

  SULIT 16 1249/2

  1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah

  SULIT

  F11 Penubuhan beberapa jabatan seperti kesihatan/ perhutanan/pelajaran 1

  [Mana-mana 4 x 1 m] [4m]

  (b) Nyatakan kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap negara di Asia Tenggara.

  Kod Huraian Markah

  F1 Institusi raja runtuh /tersingkir 1

  F2 Di Burma Dinasti Konbaung berakhir 1

  F3 Kemerosotan sistem pemerintahan tradisional 1

  F4 Pengaruh golongan agama merosot 1

  F5 Kuasa Raja diambil alih penjajah Barat 1

  F6 Di Tanah Melayu wujud sistem Residen dan Sistem Penasihat 1

  F7 Residen dan Penasihat British menasihati Sultan dalam semua perkara 1

  F8 Sultan hanya berkuasa dalam dalam hal ehwal agama Islam / adat istiadatMelayu

  1

  F9 Pengenalan sistem kehakiman Barat. 1

  F10 Pelaksanaan sistem pengutipan cukai. 1

  F11 Pembahagian negeri kepada beberapa daerah. 1F12 Undang-undang Barat diperkenalkan 1

  F13 Hasil bumi dikuasai penjajah 1

  F14 Rakyat tempatan ditindas 1

  Mana-mana jawapan munasabah

  [Mana-mana 5 x 1 m] [5m]

  11. (a) Jelaskan usaha-usaha Sultan Muhammad 1I untuk melicinkan pentadbiran dan pemerintahan

  Kelantan

  Kod Butiran Markah

  F1 Menyingkir kerabat diraja yang terlibat dalam pertingkaian merebut kuasa 1

  F2 Menggantikan dengan golongan pembesar yang bergelar Nik dan Wan 1F3 Membentuk Sistem Jemaah Menteri 1

  F4 Terdapat lapan badan Jemaah Menteri 1

  F5 Setiap satunya dianggotai oleh empat orang pembesar 1

  F6 Setiap jemaah menteri mempunyai bidang tugas masing- masing. 1

  F7 Jemaah Menteri Dalam negeri 1

  F8 Tugas ialah menjaga keamanan negeri 1

  F9 Jemaah Menteri Luar 1

  F10 Tugas ialah mengurus hal ehwal luar negeri 1

  F11 Jemaah Menteri Peperangan 1

  F12 Tugas ialah mengurus pertahanan negeri 1

  F13 Jemaah Menteri Keadilan Dan Kehakiman 1

  F14 Tugas ialah mengendali urusan keadilan dan kehakiman 1

  F15 Jemaah Menteri Istana 1

  F16 Tugas ialah mengurus istiadat raja Kelantan 1

  F17 Jemaah Menteri Perbendaharaan 1

  F18 Tugas ialah mengendalikan harta benda dan hasil mahsul 1

  F19 Jemaah Penasihat Raja 1

  F20 Tugas ialah mengurus perkara penting yang bukan rahsia 1

  F21 Jemaah Menteri Pentadbiran Dan Pengimrahan Negeri 1

 • 7/28/2019 Skema Kertas 2 sejarah spm sumatif 1

  17/18

  SULIT 17 1249/2

  1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah

  SULIT

  F22 Tugas ialah mengurus kemajuan dan pembangunan negeri 1

  [Mana-mana 7 x 1m] [7m]

  (b) Nyatakan ciri-ciri pentadbiran dalam Persekutuan Negeri Sembilan yang berteraskan AdatPerpatih

  Kod Butiran Markah

  F1 Kedaulatan di tangan rakyat 1

  F2 Perlantikan pemimpin dibuat daripada peringkat paling bawah 1

  F3 Anak buah melantik Buapak 1

  F4 Buapak melantik Lembaga 1

  F5 Lembaga melantik Undang 1

  F6 Undang melantik Yam Dipertuan Besar 1

  F7 Yang Dipertuan Besar merupakan pemerintah tertinggi 1

  F8 Baginda tidak berhak melantik pembesar 1

  F9 Setiap keputusan YDPB berdasarkan perundingan dengan Undang 1

  F10 Dibahagikan kepada beberapa daerah/jajahan 1

  F11 Jajahan/daerah ini disebut luak 1F12 Mempunyai empat luak utama ialah Rembau, Sungai Ujong, Jelebu dan Johor 1

  F13 Ketua setiap luak ialah Undang 1

  F14 Mereka dipilih oleh Lembaga 1

  F15 Lembaga ialah ketua suku anggota masyarakat 1

  F16 Lembaga bertanggungjawab terhadap suku masing-masing 1

  F17 Lembaga berkuasa memilih individu yang layak menjadi Undang 1

  F18 Buapak ialah Ketua Perut 1

  F19 Setiap anggota Perut dikenali sebagai Anak Buah 1

  F20 Buapak menjadi rujukan bagi setiap masalah 1

  F21 Sistem ini tidak mengamalkan kuasa mutlak 1

  F22 Mengagihkan kuasa kepada setiap individu mengikut peringkat 1

  F23 Pemilihan pemimpin mempunyai unsur demokrasi 1F24 Sistem ini melahirkan peraturan hidup 1

  F25 Seperti kepentingan bersama/semangat gotong-royong/pemuafakatan/salinghormat-menghormati

  1

  F26 Sistem ini mementingkan pemuafakatan/semangat kerjasama antara sukusemasa memilih pemimpin

  1

  [Mana-mana 7 x 1m] [7m]

  (c) Mengapakah sistem pentadbiran tradisi di negara kita perlu dikekalkan?

  Kod Butiran Markah

  F1 Mewujudkan keamanan dalam negara 1

  F2 Mengekalkan kestabilan politik 1F3 Menjamin ketaatan rakyat kepada pemerintah 1

  F4 Kemajuan ekonomi berterusan 1

  F5 Mengukuhkan perpaduan antara kaum 1

  F6 Memupuk keharmonian dalam negara 1

  F7 Menjamin kesejahteraan dalam kehidupan 1

  F8 Menghargai warisan bangsa 1

  F9 Mengekalkan kedaulatan negara 1

 • 7/28/2019 Skema Kertas 2 sejarah spm sumatif 1

  18/18

  SULIT 18 1249/2

  1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah

  SULIT

  F10 Memupuk semangat cinta pada negara 1

  F11 Mengukuhkan jati diri bangsa 1

  F12 Pembangunan negara berterusan 1

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 6 x 1m] [6m]