Click here to load reader

SKAITMENINIS FOTOAPARATAS · PDF file 2018. 3. 20. · • Išimkite akumuliatorių ir atjunkite kintam osios srovės adapterį, jei šis gaminys bus nenaudojamas ilgesnį laiką

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SKAITMENINIS FOTOAPARATAS · PDF file 2018. 3. 20. · • Išimkite...

 • SKAITMENINIS FOTOAPARATAS

  Išsamus naudojimo vadovas

  • Naudokite fotoaparatą tik atidžiai perskaitę šį vadovą. • Kad galėtumėte tinkamai naudoti fotoaparatą,

  perskaitykite temą „Jūsų saugumui“ (p. vi) ir „ Pastabos dėl atsparumo sutrenkimams, vandeniui ir dulkėms bei kondensacijos“ (p. ix).

  • Perskaitę šį vadovą, laikykite jį patogioje vietoje, nes jo gali prireikti vėliau.

 • ii

  Greita temos paieška Į šį puslapį galite grįžti palietę arba spustelėję bet kurio puslapio apatiniame dešiniajame kampe.

  Pagrindinės temos Įžanga................................................................................................................................................... iii

  Turinys ............................................................................................................................................... xiii

  Fotoaparato dalys............................................................................................................................. 1

  Naudojimo pradžia .......................................................................................................................... 9

  Pagrindiniai fotografavimo ir atkūrimo veiksmai ...............................................................18

  Prisijungimas prie išmaniojo įrenginio (SnapBridge) ........................................................25

  Fotografavimo funkcijos ..............................................................................................................34

  Atkūrimo funkcijos.........................................................................................................................59

  Filmai...................................................................................................................................................96

  Fotoaparato prijungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio ..... 101

  Bendroji fotoaparato sąranka ................................................................................................. 111

  Techninės pastabos .................................................................................................................... 127

  Bendrosios temos

  Jūsų saugumui Atsparumas smūgiams ir

  vandeniui

  Prisijungimas prie išmaniojo įrenginio

  Fotografavimo sąlygų ir efektų

  pasirinkimas

  Exchange Messages (keistis

  žinutėmis)

  Picture Play (nuotraukos atkūrimas)

  Trikčių šalinimas Rodyklė

 • iii

  Įžanga

  Pirma perskaitykite šią informaciją

  Įžanga

  Dėkojame, kad įsigijote skaitmeninį fotoaparatą Nikon COOLPIX W100.

  Šiame vadove naudojami simboliai ir sutartiniai ženklai • Palieskite arba spustelėkite apatiniame dešiniajame bet kurio puslapio kampe, kad

  būtų parodyta „Greita temos paieška“ (Aii). • Simboliai

  • SD, SDHC ir SDXC atminties kortelės šioje instrukcijoje vadinamos atminties kortelėmis. • Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai vadinami išmaniaisiais įrenginiais. • Įsigyjant fotoaparatą buvę nustatymai vadinami numatytaisiais nustatymais. • Fotoaparato ekrane rodomų meniu elementų pavadinimai ir kompiuterio ekrane rodomų

  mygtukų pavadinimai arba jame rodomi pranešimai pateikiami pusjuodžiu šriftu. • Šiame vadove iš ekrano rodinio kartais pašalinami tam tikri vaizdai, kad būtų geriau

  matomi ekrano indikatoriai.

  Pirma perskaitykite šią informaciją

  Simbolis Aprašas

  B Šia piktograma žymimi įspėjimai ir informacija, kurią reikia perskaityti prieš naudojant fotoaparatą.

  C Šia piktograma žymimos pastabos ir informacija, kurią reikia perskaityti prieš naudojant fotoaparatą.

  A Šia piktograma žymimi kiti puslapiai, kuriuose pateikta susijusi informacija.

 • iv

  Įžanga

  Pirma perskaitykite šią informaciją

  Informacija ir įspėjimai

  Mokymasis visą gyvenimą Dėl Nikon programos „Mokymasis visą gyvenimą“ įsipareigojimo gaminius nuolat prižiūrėti ir mokyti vartotojus, informacija nuolat atnaujinama ir pateikiama interneto svetainėse: • JAV vartotojams: http://www.nikonusa.com/ • Naudotojams Europoje: http://www.europe-nikon.com/support/ • Naudotojams Azijoje, Okeanijoje, Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje: http://www.nikon-asia.com/ Apsilankykite šiose svetainėse, jei norite gauti naujausios informacijos, patarimų, atsakymų į dažnai užduodamus klausimus (D. U. K.) ir bendrųjų patarimų apie skaitmeninį vaizdo apdorojimą ir fotografiją. Papildomos informacijos galite gauti iš Nikon atstovo savo gyvenamojoje vietoje. Apsilankykite šiame tinklalapyje, jei norite rasti kontaktinę informaciją: http://imaging.nikon.com/

  Naudokite tik Nikon elektroninius priedus Nikon COOLPIX fotoaparatai sukurti taip, kad atitiktų griežčiausius reikalavimus, juose taip pat panaudota sudėtinga elektroninė schema. Tik Nikon elektroniniai priedai (įskaitant akumuliatoriaus įkroviklius, akumuliatorius, kraunamuosius kintamosios srovės adapterius, kintamosios srovės adapterius ir USB laidus), kuriuos Nikon specialiai patvirtino kaip tinkamus naudoti su šiuo Nikon skaitmeniniu fotoaparatu, yra sukonstruoti ir išbandyti, atsižvelgiant į minėtų elektroninių schemų veikimo ir saugos reikalavimus. JEI NAUDOSITE NE NIKON ELEKTRONINIUS PRIEDUS, GALITE SUGADINTI FOTOAPARATĄ IR PRARASTI NIKON GARANTIJĄ. Naudojant trečiosios šalies siūlomus įkraunamus ličio jonų akumuliatorius, nepažymėtus Nikon holografiniu antspaudu, gali sutrikti įprastas fotoaparato veikimas, akumuliatorius gali perkaisti, užsidegti, sutrūkinėti, iš jo gali ištekėti skystis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie firminius Nikon priedus, kreipkitės į vietinį įgaliotąjį Nikon platintoją.

  Prieš darant svarbias nuotraukas Prieš fotografuodami svarbiomis progomis (pavyzdžiui, per vestuves arba prieš išvykdami į kelionę), nufotografuokite keletą bandomųjų kadrų, kad įsitikintumėte, jog fotoaparatas veikia normaliai. Nikon neprisiima atsakomybės už nuostolius ar negautą pelną, kuriuos sąlygojo netinkamas gaminio veikimas.

  Holografinis antspaudas: nurodo, kad šis prietaisas yra autentiškas Nikon gaminys.

 • v

  Įžanga

  Pirma perskaitykite šią informaciją

  Apie vadovus • Jokios prie šio gaminio pridedamų vadovų dalies negalima atkurti, perduoti, perrašyti, saugoti

  paieškos sistemoje ar versti į kurią nors kalbą bet kokiomis priemonėmis be išankstinio raštiško Nikon leidimo.

  • Šiame vadove pateiktos iliustracijos ir ekrano turinys gali skirtis nuo tikrų gaminio rodinių. • Nikon pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti vadovuose pateiktą

  aparatūros ir programinės įrangos specifikaciją. • Nikon nebus atsakinga už jokią žalą, kylančią dėl šio gaminio naudojimo. • Dėjome daug pastangų siekdami užtikrinti, kad vadovuose pateikta informacija būtų tiksli ir

  išsami, tačiau būtume dėkingi, jei aptikę klaidų ar nustatę, kad informacijos trūksta, apie tai praneštumėte vietiniam Nikon atstovui (adresas nurodytas atskirai).

  Paisykite pranešimų dėl autorių teisių Pagal autorių teisių apsaugos įstatymą draudžiama be autorių teisių turėtojo leidimo naudoti autorių teisėmis apsaugotų darbų nuotraukas arba vaizdo įrašus, padarytus fotoaparatu. Išimtys taikomos, jei naudojama asmeniškai, tačiau atminkite, kad net asmeninis naudojimas gali būti ribojamas, jei nufotografuotos arba nufilmuotos parodos ar tiesioginiai pasirodymai.

  Laikmenų duomenims saugoti šalinimas Nepamirškite, kad ištrynus vaizdus arba suformatavus duomenų saugojimo įrenginius, pvz., atminties korteles arba integruotąją fotoaparato atmintį, pirminiai vaizdo duomenys ištrinami nevisiškai. Kartais ištrintus failus iš išmestos laikmenos galima atgaminti su laisvai parduodama programine įranga, todėl galima piktybiškai pasinaudoti asmeniniais vaizdo duomenimis. Tokių duomenų apsauga turi pasirūpinti pats vartotojas. Prieš išmesdami duomenų saugojimo įrenginį arba jį perduodami kitam savininkui, fotoaparato nustatymų meniu dalyje Reset all (atstatyti viską) (A112) nustatykite visus fotoaparato nustatymus iš naujo. Kai nustatysite iš naujo, naudodami komercinę trynimo įrangą, ištrinkite visus duomenis arba, fotoaparato nustatymų meniu pasirinkdami Format memory (formatuoti atmintį) arba Format card (formatuoti kortelę) (A112), suformatuokite įrenginį, tada visą jo atmintį užpildykite vaizdais, kuriuose nėra asmeninės informacijos (pavyzdžiui, įrašykite giedro dangaus vaizdų). Fiziškai naikindami atminties korteles saugokitės, kad nesusižalotumėte ir nesugadintumėte turto.

  Conformity Marking (atitikties ženklinimas) Norėdami pamatyti kai kuriuos šiam fotoaparatui suteiktus atitikties ženklus, vadovaukitės toliau pateikta tvarka. Įjunkite fotografavimo arba atkūrimo režimą M 4-as kintamos paskirties mygtukas (l) M 4-as kintamos paskirties mygtukas (l Camera settings (fotoaparato nustatymai)) M paspauskite HIM k Conformity marking (atitikties ženklinimas)

 • vi

  Įžanga

  Jūsų saugumui

  Kad nepakenktumėte turtui arba nesusižeistumėte patys ir nesužeistumėte kitų, prieš naudodami šį gaminį perskaitykite visą temą „Jūsų saugumui“. Laikykite šias saugos instrukcijas ten, kur jas galėtų paskaityti visi,