4
Departman za građevinarstvo i geodeziju 1 od 4 STABILNOST I DINAMIKA KONSTRUKCIJA (09.11.2014.) STABILNOST KONSTRUKCIJA Kandidat (ime, prezime i broj indexa): ________________________________________________________________ 1) Ukratko opisati fenomen bočnog izvijanja nosača. Dati primer. 2) Za zadati nosač i opterećenje skicirati oblik dijagrama momenata savijanja po teoriji I reda i linearizovanoj teoriji II reda. Kratko komentarisati razlike.

SK_09.11.2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SK_09.11.2014

Citation preview

Page 1: SK_09.11.2014

Departman za građevinarstvo i geodeziju

1 od 4

STABILNOST I DINAMIKA KONSTRUKCIJA (09.11.2014.) STABILNOST KONSTRUKCIJA

Kandidat (ime, prezime i broj indexa): ________________________________________________________________

1) Ukratko opisati fenomen bočnog izvijanja nosača. Dati primer. 2) Za zadati nosač i opterećenje skicirati oblik dijagrama momenata savijanja po teoriji I reda i linearizovanoj teoriji II

reda. Kratko komentarisati razlike.

Page 2: SK_09.11.2014

2 od 4

3) Ukratko opisati, na primeru, korake proračuna za određivanje sila u presecima po linearizovanoj teoriji drugog reda metodom konačnih elemenata (približno rešenje – geometrijska matrica krutosti).

4) Ukratko opisati, na primeru, korake analize štapa pri određivanju dijagrama momenata savijanja metodom početnih

parametara.

Page 3: SK_09.11.2014

3 od 4

5) Napisati jednačinu stabilnosti (približna metoda deformacija) i objasniti njene elemente. 6) Napisati jednačinu stabilnosti (metoda konačnih elemenata – geometrijska matrica krutosti) i objasniti njene

elemente. 7) Za zadati nosač:

a. skicirati i opisati model za analizu stabilnosti metodom konačnih elemenata i odrediti vrednost kritičnog opterećenja i

b. predložiti konstrukcijsko rešenje kojim se može vrednost kritičnog opterećenja povećati. Podaci: E = 200 GPa.

Page 4: SK_09.11.2014

4 od 4

Predmetni nastavnik ____________________ Prof. dr Dušan Kovačević