Click here to load reader

SK Strojarski racunalni tehnicar

 • View
  234

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of SK Strojarski racunalni tehnicar

 • Ministarstvo znanosti,

  obrazovanja i porta

  Standard kvalifikacije

  STROJARSKI RAUNALNI TEHNIAR

 • 2

  Sadraj

  1. Osnovna svojstva kvalifikacije .................................................................. 3

  1.1. Naziv kvalifikacije ........................................................................... 3 1.2. Razina kvalifikacije ......................................................................... 3 1.3. Minimalni obujam kvalifikacije ......................................................... 3 1.4. Klasa kvalifikacije ........................................................................... 3

  2. Elementi kvalifikacije .............................................................................. 4

  2.1. Kompetencije i ishodi uenja .............................................................. 4 2.2. Jedinice ishoda uenja ....................................................................... 5

  2.2.1. Obvezne opeobrazovne jedinice ishoda uenja ........................... 5 2.2.2. Obvezne strukovne jedinice ishoda uenja (85% od ukupnog udjela strukovnih jedinica ishoda uenja) ....................................................... 6 2.2.3. Izborne strukovne jedinice ishoda uenja (15% od ukupnog udjela strukovnih jedinica ishoda uenja) ....................................................... 7 2.2.4. Zavrni rad ............................................................................. 7

  2.3. Razrada jedinica ishoda uenja ........................................................... 8 2.3.1. Obvezne strukovne jedinice ishoda uenja .................................. 8 2.3.2. Izborne strukovne jedinice ishoda uenja .................................. 24

  3. Elementi za osiguranje kvalitete kvalifikacije ............................................ 30

  3.1. Uvjeti za pristupanje stjecanju kvalifikacije ........................................ 30 3.2. Opravdanost uvoenja kvalifikacije: .................................................. 30 3.3. Uloga kvalifikacije ........................................................................... 30 3.4. Nadlene ustanove koje izdaju javnu ispravu o steenoj kvalifikaciji ...... 30 3.5. Potrebni resursi .............................................................................. 30

  4. Elementi za osiguranje kvalitete standarda kvalifikacije ............................. 31

  4.1. Referentni brojevi............................................................................ 31 4.2. Predlagatelji i nadnevak izradbe prijedloga standarda kvalifikacije ......... 31 4.3. Nadlena institucija za odobravanje standarda kvalifikacije i nadnevak prihvaanje prijedloga............................................................................ 31

  Napomena:

  Imenice koritene u ovom dokumentu, primjerice uenik, tehniar, student,

  korisnik, poslodavac, investitor, struni suradnik i referent, podrazumijevaju

  rodnu razliku.

 • 3

  1. Osnovna svojstva kvalifikacije

  1.1. Naziv kvalifikacije

  Strojarski raunalni tehniar

  1.2. Razina kvalifikacije

  HKO: 4.2

  1.3. Minimalni obujam kvalifikacije

  Ukupno: 240 ECVET-a

  1.4. Klasa kvalifikacije

  Potpuna

 • 4

  2. Elementi kvalifikacije

  2.1. Kompetencije i ishodi uenja:

  1. primijeniti osnove tehnikog crtanja i elemenata strojeva pri analizi i pripremi

  proizvodno-tehnolokog procesa

  2. crtati pomou raunala

  3. primijeniti tehnike materijale pri analizi i pripremi proizvodno-tehnolokog

  procesa

  4. primijeniti tehniku mehaniku pri analizi i pripremi proizvodno-tehnolokog

  procesa

  5. proraunati i konstruirati elemente strojeva i sklopove

  6. proraunati i konstruirati jednostavne alate i naprave

  7. izvoditi strojarska mjerenja, ispitivati svojstva materijala i osigurati kvalitetu

  proizvoda i tehnolokih procesa

  8. projektirati tehnoloke postupke i procese, izraditi tehnoloku dokumentaciju

  9. planirati i provoditi postupke odravanja

  10. programirati numeriki upravljane strojeve i izraditi strojne dijelove na njima

  11. opisati elemente pneumatskih i hidraulikih ureaja i sustava, izraditi jednostavne

  sheme i funkcionalno spojiti elemente

  12. opisati i proraunati termodinamike procese i veliine te ih primijeniti na

  toplinske strojeve i ureaje

  13. opisati elektrine strojeve i ureaje, elektronike komponente te njihovu primjenu

  u pogonima i postrojenjima

  14. primijeniti osnove robotike, prepoznati i razlikovati upravljake i regulacijske

  procese i njihove elemente

  15. primijeniti komunikacijske tehnologije i vjetine, poslovno komunicirati s tritem i

  upravljati ljudskim resursima

  16. primjenjivati propise i sredstva za zatitu na radu, zatitu od poara i zatitu

  okolia.

 • 5

  2.2. Jedinice ishoda uenja

  2.2.1. Obvezne opeobrazovne jedinice ishoda uenja

  Sastavni su dio ovog standarda kvalifikacije opeobrazovni predmeti u sklopu kojih se

  stjeu kompetencije na razini 4 ili minimalno na razini 3, ukupnog obujma 120 kreditnih

  bodova.

 • 6

  2.2.2. Obvezne strukovne jedinice ishoda uenja (85% od ukupnog udjela

  strukovne jedinice ishoda uenja)

  Kd Naziv Razina

  (HKO)

  Obujam

  (ECVET)

  J-0601-4/O-11/01 1. Tehniko crtanje i elementi strojeva 4 10

  J-0601-4/O-11/02 2. Crtanje pomou raunala 4 3

  J-0601-4/O-11/03 3. Tehniki materijali i ispitivanje svojstava 4 6,5

  J-0601-4/O-11/04 4. Tehnika mehanika 4 9

  J-0601-4/O-11/05 5. Konstruiranje elemenata i sklopova 4 11

  J-0601-4/O-11/06 6. Konstruiranje alata i naprava 4 8

  J-0601-4/O-11/07 7. Strojarska mjerenja i kontrola kvalitete 4 4

  J-0601-4/O-11/08 8. Projektiranje tehnolokih postupka i

  procesa 4 8

  J-0601-4/O-11/09 9. Planiranje i provoenje postupka

  odravanja 4 2

  J-0601-4/O-11/10 10. Programiranje numeriki upravljanih

  strojeva 4 9

  J-0601-4/O-11/11 11. Pneumatika i hidraulika 4 8

  J-0601-4/O-11/12 12. Osnove termodinamike i toplinski strojevi 4 7

  J-0601-3/O-11/1 13. Osnove elektrotehnike 3 3,5

  J-0601-4/O-11/13 14. Osnove automatizacije 4 8

  J-0601-3/O-11/2 15. Poslovne komunikacije 3 2

  J-0601-3/O-11/3 16. Zatita na radu, zatita od poara i

  zatita okolia 3 1

  UKUPNO 100

 • 7

  2.2.3. Izborne strukovne jedinice ishoda uenja (15% od ukupnog udjela

  strukovne jedinice ishoda uenja)

  Kd Naziv Razina

  (HKO)

  Obujam

  (ECVET)

  J-0601-4/I-11/01 1. Dizajniranje pomou raunala 4 4

  J-0601-4/I-11/02 2. Proizvodnja primjenom CAD/CAM

  sustava 4 8

  J-0601-4/I-11/03 3. Nekonvencionalni postupci obrade 4 2

  J-0601-4/I-11/04 4. Robotika i manipulatori 4 4

  J-0601-4/I-11/05 5. Obnovljivi izvori energije 4 6

  UKUPNO 16

  2.2.4. Zavrni rad

  Kd Naziv Razina

  (HKO)

  Obujam

  (ECVET)

  Zavrni rad 4 4

 • 8

  2.3. Razrada jedinica ishoda uenja

  2.3.1. Obvezne strukovne jedinice ishoda uenja

  Kd J-0601-4/O-11/01

  Naziv Tehniko crtanje i elementi strojeva

  Razina 4

  Obujam 10 ECVET

  Cilj/svrha

  jedinice ishoda

  uenja

  Izraditi tehnike crtee elemenata strojeva i opisati njihovu

  funkciju.

  Ishodi uenja

  (5-10)

  1. prikazati projekcije tijela

  2. znati standarde tehnikog crtanja

  3. izraditi skice jednostavnih strojarskih dijelova i sklopova

  4. ralaniti sastavni crte na detalje

  5. razlikovati elemente strojeva

  6. opisati funkciju elemenata strojeva

  Uvjeti u

  kojima se

  stjeu

  kompetencije

  Ustanova pruatelj strukovnog obrazovanja u sektoru strojarstva,

  brodogradnje i metalurgije te sektoru elektrotehnike i odgovarajui

  nastavnici.

  Provjera i

  vrjednovanje

  1. pruatelj strukovnog obrazovanja u sektoru strojarstva,

  brodogradnje i metalurgije

  2. vrjednovatelj odgovarajue struke

  Primjer

  provjere i

  vrjednovanja

  1. prikazati projekcije tijela

  predoiti tijelo u ortogonalnoj projekciji

  2. znati standarde tehnikog crtanja

  opisati standarde tehnikog crtanja

  3. izraditi skice jednostavnih strojarskih dijelova i sklopova

  nacrtati radioniki crte

  4. ralaniti sastavni crte na detalje

  skicirati predmet prema uzorku

  5. razlikovati elemente strojeva

  izraditi radioniki crte uzorka iz sastavnog crtea

  6. opisati funkciju elemenata strojeva

  objasniti izvedbe i karakteristike elemenata strojeva

 • 9

  Kd J-0601-4/O-11/02

  Naziv Crtanje pomou raunala

  Razina 4

  Obujam 3 ECVET

  Cilj/svrha

  jedinice ishoda

  uenja

  Izraditi tehniki crte pomou raunala primjenom odgovarajuih

  raunalnih programa u svrhu grafikog komuniciranja.

  Ishodi uenja

  (5-10)

  1. opisati suelje CAD programa

  2. definirati parametre crtanja

  3. razlikovati naredbe CAD programa

  4. primijeniti standarde tehnikog crtanja na raunalu

  5. prikazati tijelo u prostoru

  6. pripremiti crte za ispis

  Uvjeti u

  kojima se

  stjeu

  kompetencije

  Ustanova pruatelj strukovnog obrazovanja u sektoru strojarstva,

  brodogradnje i metalurgije te sektoru elektrotehnike i odgovarajui

  nastavnici.

  Provjera i

  vrjednovanje

  1. pruatelj strukovnog obrazovanja u sektoru strojarstva,

  brodogradnje i metalurgije

  2. vrjednovatelj odgovarajue struke

  Primjer