Click here to load reader

Sjeverna i Južna Amerika

 • View
  128

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sjeverna i Južna Amerika. Sje dinjene Ame ričke Drž ave. SAD ima 300 milijuna stanovnika. SAD je sastavljen od 50 saveznih državica. U SAD-u se nalaze Velika jezera koja su povezana rijekom St.Lawrance. SAD je velika gospodarska velesila. Glavni grad SAD-a je Washington. SAD SE SATOJI OD:. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Sjeverna i Južna Amerika

 • Sjeverna i Juna Amerika

 • Sjedinjene Amerike Drave SAD ima 300 milijuna stanovnika.SAD je sastavljen od 50 saveznih dravica.U SAD-u se nalaze Velika jezera koja su povezana rijekom St.Lawrance.SAD je velika gospodarska velesila.Glavni grad SAD-a je Washington.

 • SAD SE SATOJI OD:KLIKNI NA ODGOVOR ZA KOJI MISLI DA JE TOAN.

  a)57 saveznih dravab)50 saveznih dravac)49 saveznih dravad)52 saveznih drava

 • Odgovor je netoan! POKUAJ PONOVNO!

  (Klikni na strelicu)

 • BRAVO!!! ODGOVOR JE TOAN!!!!

 • KANADAKanada je po povrini druga zemlja svijeta ali zato sa samo 30 milijuna stanovnika.U Kanadi se govori dvama jezicima, a to su francuski i engleski.Glavni grad Kanade je Ottawa.U Kanadi ima mnogo ume vode i rudnog bogatstva.Vei dio Kanade zauzima Kanadski tit.

 • KANADA IMA :KLIKNI NA ODGOVOR ZA KOJI MISLI DA JE TOAN

  a)37 milijuna stanovnikab)30 milijuna stanovnikac)24 milijuna stanovnikad)34 milijuna stanovnika

 • Odgovor je netoan!!! Pokuaj ponovno!!!Klikni na strelicu.

 • BRAVO!!! ODGOVOR JE TOAN!!!Klikni na strelicu.

 • ARGENTINAArgentina je po veliini druga zemlja June Amerike.U sredinjem dijelu Argentine prostire se regija Pampa, najrazvijeniji i najnaseljeniji dio Argentine.Glavni grad Argentine je Buenos AiresGlavni problem Argentine je prezaduenost.

 • KOJI JE GLAVNI GRAD ARGENTINE?KLIKNI NA ODGOVOR ZA KOJI MISLI DA JE TOAN.

  a) La Matanzab)Cordobac)Rosariod) Buenos Aries

 • Odgovor je netoan!!! Pokuaj ponovno!!!(Klikni na strelicu)

 • BRAVO!!! ODGOVOR JE TOAN!!!Klikni na strelicu.

 • BRAZILBrazil je najvea zemlja June Amerike, a povrinom peta zemlja svijeta.Slubeni jezik je portugalski.Brazilsko gospodarstvo jedno je od najjaih na svijetu po ukupnoj vrijednosti proizvodnje.Ipak u Brazilu je mnogo siromanih.Glavni grad je Brasilija.

 • Brazil je:KLIKNI NA ODGOVOR ZA KOJI MISLI DA JE TOAN.

  a)deseta ZEMLJA SVIJETA PO POVRINIb)trea ZEMLJA SVIJETA PO POVRINIc)peta ZEMLJA SVIJETA PO POVRINId)esta ZEMLJA SVIJETA PO POVRINI

 • Odgovor je netoan!!! Pokuaj ponovno!!!(Klikni na strelicu)

 • BRAVO!!! ODGOVOR JE TOAN!!!Klikni na strelicu.

 • MEKSIKOMeksiko je najsjevernija zemlja Latinske Amerike.Meksiko ima povoljan geografski poloaj.U Meksiku imaju dva velika poluotoka, a to su Baja Californija i Yucatan.Glavni grad je Ciudad de Mexico.Meksiko ima 105 milijuna stanovnika.

 • MAKSIKO JE :KLIKNI NA ODGOVOR ZA KOJI MISLI DA JE TOAN.

  a)Najjunija zemlja Latinske amerikeb)Najsjevernija zemlja Latinske amerikec)Najistonija zemlja Latinske ameriked)najistonija zemlja Latinske amerike

 • Odgovor je netoan!!! Pokuaj ponovno!!!(Klikni na strelicu)

 • BRAVO!!! ODGOVOR JE TOAN!!!

 • HVALA!!!

Search related