Situatia actuala privind dezvoltarea sectorului ... ¢â‚¬¢Legea 241 / 2006 ¢â‚¬â€œ legea serviciului de alimentare

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Situatia actuala privind dezvoltarea sectorului ... ¢â‚¬¢Legea 241 / 2006...

 • 1

  Situatia actuala privind dezvoltarea

  sectorului serviciilor de alimentare cu apa si

  canalizare in Romania

 • 2

  •Inginer instalaţii

  •Institutul Politehnic Cluj

  •Experienţă Wilo: 18 ani

  George Şomlea Director Aplicaţii Municipale

 • 3

  Solutia WILO in WM : competenta, entuziasm, echipa=SUCCES

 • 4

 • 5

  Factori obiectivi in dezvoltarea sectorului

   Prevederile legislative si institutionale

   Accesarea fondurilor europene de preaderare si de coeziune

   Regionalizarea serviciilor

   Implicarea sectorului bancar (BERD, BEI) in asigurarea

  cofinantarii proiectelor majore de investitii

  June/2013 Pioneering for You – Company Presentation

 • 6

  Legislatie actuala

  • Legea 51/ 2006 – legea serviciilor comunitare de utilitati publice

  Legislatie primara a creat un cadru coerent favorabil dezvoltarii sectorului

  • Legea 241 / 2006 – legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare

  • Hotararea de Guvern nr 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind

  organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii

  serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie-cadru a

  ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a Contractului-

  cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice

  • Hotararea de Guvern 855/2008 G nr. 855/2008 - aprobarea actului

  constitutiv-cadru si a Statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare

  intercomunitara cu obiect de activitate Serviciile de utilitati publice

  • Legistatia este armonizata cu Legistatia U.E.

 • 7

   Adunare Generala (cel putin o data pe an)

   Consiliul Director - 13 membrii (reuniuni lunare)

   Patronatul Apei (42 operatori regionali + 2 operatori locali mari)

   Consiliul Tehnico Stiintific

   Consiliul Producatorilor si Importatorilor de Materiale si

  Echipamente si al Constructorilor din Sectorul Apei

   6 Comitete Teritoriale – organizate be bazine hidrografice

   Centrul de Perfectionare Profesionala -

   Editura ARA (ROMAQUA, carti, manuale, ghiduri)

  Structura ARA

 • 9

  Valoarea proiectelor implementate in POS Mediu este de 5,5 miliarde Euro

 • 10

  Populaţia deservită cu servicii de alimentare cu apă pe total ţară (2008 –2014)

 • 11

  Populaţia deservită cu servicii de canalizare pe total ţară, 2008 –2014.

 • 12

  Situaţia apei potabile distribuite în perioada 2008 – 2014

 • 13

  Evoluţia lungimii reţelei de apă potabilă în perioada 2008 – 2014.

 • 14

  . Evoluţia reţelelor de canalizare în perioada 2008 – 2014

 • 15

  Evoluţia cantităţilor de apă uzată şi de apă epurată, per ansamblul

  operatorilor regionali, în perioada 2009-2014.

 • 16

  Provocari privind evolutia sectorului

   Asigurarea la nivel national a gradului de acces la servicii

   Consolidarea operatorilor regionali

   Finalizarea POS MEDIU I – 2007 – 2013

   Accesarea fondurilor din perioada de programare 2014 -2020

   Cresterea performantelor operatorilor

   Implementarea la nivel national al sistemului de benchmarking

 • 17

  Noi proiecte de investitii

  June/2013 Pioneering for You – Company Presentation

  Valoarea totala a investitiilor necesare pentru conformarea cu

  aquis-ul comunitar este de 13,8 Mld euro din care :

  Apa potabila 5,5 mld euro

  Apa uzata 8,3 mld euro

 • 18

  Valoarea totala alocata prin POIM (2014-2020) este de 3,02 mld. Euro.

 • 19

  Evolutia dezvoltarii retelelor de apa si canal in perioada 2014-2020