Click here to load reader

Situacijska analiza (2) - Naslovna - EFZG ... Situacijska analiza (2) Strateška analiza industrije, strateških skupina i konkurenata (četvrto predavanje) Prof. dr. sc. Darko Tipurić

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Situacijska analiza (2) - Naslovna - EFZG ... Situacijska analiza (2) Strateška analiza...

 • 10.3.2014

  1

  Situacijska analiza (2) Strateška analiza industrije, strateških skupina i konkurenata

  (četvrto predavanje)

  Prof. dr. sc. Darko Tipurić

  Ciljevi predavanja

  • Predstaviti stratešku industrijsku analizu

  • Prikazati Porterov model pet konkurentskih sila

  • Naglasiti važnost i ulogu analize strateških skupina

  • Objasniti okvir i načine analize konkurenata

  • Prikazati koncept poslovnog ekosustava i model mreže vrijednosti

 • 10.3.2014

  2

  Strateški menadžment

  © prof. dr. sc. Darko Tipurić

  Logička struktura dobre strategije

  Dijagnoza situacije

  Postavljanje smjernica djelovanja

  Koherentna akcija

  © prof. dr. sc. Darko Tipurić

 • 10.3.2014

  3

  SWOT analiza

  © prof. dr. sc. Darko Tipurić

  interna analiza

  poduzeća

  analiza makro- okoline

  analiza strateških skupina

  analiza konkurenata

  strateška industrijska

  analiza

  analiza korporativnog

  upravljanja

  © prof. dr. sc. Darko Tipurić

 • 10.3.2014

  4

  Okolina poduzeća

  © prof. dr. sc. Darko Tipurić

  Strateška analiza industrije i analiza konkurenata

  • Analiza općih obilježja industrije

  • Model pet konkurentskih sila

  • Analiza strateških skupina

  • Analiza konkurenata

  © prof. dr. sc. Darko Tipurić

 • 10.3.2014

  5

  Određenje industrije

  • Sa stajališta ponude, industriju čine poduzeća koja nude asortiman proizvoda (usluga) s važnim zajedničkim proizvodnim obilježjima, uglavnom s generično istovjetnim tehnologijama ili tehnološkim procesima.

  • Sa stajališta potražnje, industriju čini skupina poduzeća koji proizvode asortimane proizvoda (usluga) koji se jedinstveno opažaju od kupaca, tj. čine bliske međusobne zamjene za kupce.

  © prof. dr. sc. Darko Tipurić

  Strateška analiza u industriji

  poduzeće “B”

  poduzeće “C”

  poduzeće “A”

  poduzeće “G”

  poduzeće “F”

  poduzeće “E”

  poduzeće “D”

  poduzeće “H”

  poduzeće “I” poduzeće

  “J”

  industrija “X”

  strateška skupina “1”

  strateška skupina “2”

  strateška skupina “3”

  analiza industrije

  analiza strateških skupina

  analiza konkurenata

  © prof. dr. sc. Darko Tipurić

 • 10.3.2014

  6

  Industrijska koncentracija

  • Industrijska se koncentracija definira brojem i distribucijom veličina poduzeća u industriji.

  • Industrije s većim stupnjem koncentracije imaju mali broj poduzeća koji kontroliraju veći dio ukupnih industrijskih prodaja, dok nekoncentrirane industrije imaju veći broj relativno malih poduzeća s približno istim, manjim, udjelom industrijskih prodaja.

  • pokazatelj udjela najvećih poduzeća u industriji

  • Hirschman-Herfindahlov pokazatelj n

  H= Si2 I=1

  • pokazatelj entropije n

  log (E) = - Si log(1/Si) I=1

  • Ginijev pokazatelj

  © prof. dr. sc. Darko Tipurić

  Godina Hrvatska Poljska Slovačka Češka Slovenija Mađarska

  1998. 58,50% 38,57% 58,59% 59,33% 54,60% 30,65%

  1999. 54,56% 34,50% 52,58% 52,95% 42,10% 29,33%

  2000. 51,58% 34,25% 47,92% 38,84% 41,50% 26,85%

  2001. 49,68% 33,61% 46,11% 38,44% 42,10% 28,61%

  2002. 46,03% 31,93% 34,88% 35,63% 42,60% 28,53%

  2003. 43,43% 29,15% 44,44% 35,75% 42,60% 27,91%

  2004. 41,26% 27,09% 40,57% 36,40% 43,10% 25,88%

  2005. 38,44% 24,70% 36,48% 45,95% 42,80% 25,10%

  2006. 35,97% - - - 41,00% -

  Prosječna stopa pada -5,89% -6,11% -5,52% -2,48% -3,18% -2,71%

  Promjena u odnosu na 1998.

  -22,53% -13,87% -22,11% -13,38% -13,60% -5,55%

  Udio tržišnog lidera u industriji osiguranja

  Godina Hrvatska Poljska Slovačka Češka Slovenija Mađarska

  1998. 76,34 75,34 77,82 82,84 89,81 80,10

  1999. 72,68 71,52 74,69 80,29 87,63 76,78

  2000. 71,76 70,16 72,33 74,06 86,56 73,51

  2001. 70,83 70,07 72,22 71,09 86,7 71,04

  2002. 68,65 68,39 69,46 70,04 86,73 69,29

  2003. 67,64 63,71 74,14 69,46 85,67 67,02

  2004. 67,65 59,56 72,79 71,20 83,68 65,33

  2005. 67,54 56,28 69,27 79,88 85,81 64,01

  2006. 65,36 - - - 82,18 -

  Prosječna stopa pada -1,91% -4,05% -1,58% -0,35% -1,09% -3,15%

  Promjena u odnosu na 1998.

  -10,98 -19,06 -8,55 -2,96 -7,63 -16,09

  CR4 (skupni udjel četiri najveća) u industriji osiguranja

  Industrijska koncentracija - primjer

  © prof. dr. sc. Darko Tipurić

 • 10.3.2014

  7

  Herfindahl-Hirschmanov pokazatelj u industriji osiguranja

  Godina Hrvatska

  Poljska

  Slovačka

  Češka

  Slovenija

  Mađarska

  1998. 3602,86 2123,02 3615,18 3778,96 3524,34 1853,50

  1999. 3163,76 1817,56 2993,5 3125,63 2581,44 1729,24

  2000. 2876,39 1788,39 2575,15 2047,97 2517,43 1590,87

  2001. 2724,88 1755,12 2431,47 1969,8 2546,82 1577,34

  2002. 2400,8 1649,74 1732,08 1882,86 2565,73 1560,16

  2003. 2197,05 1446,80 2421,45 1848,96 2528,65 1479,98

  2004. 2052,52 1281,927 2179,87 1962,16 2495,24 1354,05

  2005. 1882,98 1151,26 1920,61 2678,13 2488,81 1308,43

  2006. 1710,16 - - - 2290,47 -

  Prosječna stopa pada -8,87% -8,25% -6,80% -2,74% -4,79% -4,81%

  Promjena u odnosu na 1998. -1892,70 -971,76 -1694,57 -1100,83 -1233,87 -545,07

  © prof. dr. sc. Darko Tipurić

  U-krivulja dugoročnih prosječnih troškova

  količina proizvedenog outputa

  krivulja dugoročnih prosječnih troškova

  troškovi

  količina proizvedenog outputa

  krivulja dugoročnih prosječnih troškova

  troškovi

  L-krivulja dugoročnih prosječnih troškova

  Ekonomije razmjera u industriji

  Ekonomije razmjera konstituiraju odnos između veličine poduzeća (ili njegove tvornice) i troškova u najširem smislu.

  Ekonomije razmjera su poboljšanja u produktivnosti inputa koja rezultiraju iz raznovrsnih ušteda i boljeg obavljanja rada kad poduzeće povećava veličinu operacija.

  © prof. dr. sc. Darko Tipurić

 • 10.3.2014

  8

  Industrija

  postojeći konkurenti potencijalni konkurenti bivši konkurenti

  Industrijska propusnost

  izlazne zapreke ulazne zapreke

  © prof. dr. sc. Darko Tipurić

  Fragmentarne i konsolidirane industrije

  izlazne zapreke

  Atomističnu (fragmentarnu) industrijsku strukturu imaju slabo koncentrirane industrije s velikim brojem manjih ili srednjih poduzeća, od kojih nijedno nije u situaciji dominacije industrijom, niti ima moć oblikovanja industrijskih događaja.

  Konsolidirana industrija oblik je koncentrirane industrije u kojoj dominira jedno ili manji broj velikih poduzeća. Glavno je obilježje konsolidirane industrijske strukture izražena međuovisnost poduzeća, koja se očituje u tomu da akcije jednih utječu na profitnost drugih poduzeća, kao i na njihove tržišne udjele.

  © prof. dr. sc. Darko Tipurić

 • 10.3.2014

  9

  18,4

  15,2

  15

  14,7

  12,8

  11,9

  11,3

  11

  10,3

  10,3

  9,9

  9,9

  9,6

  9,5

  9

  9

  8,4

  7,7

  6,9

  6,5

  6,2

  0 5 10 15 20

  Pharmaceuticals

  Household and personal products

  Computer software and services

  Media

  Commercial services

  Semiconductors

  Healthcare equipmernt and services

  Food, beverages, tobacco

  Hotels, restaurants, leisure

  Technology hardware and equipment

  Automobiles and components

  Capital goods

  Food retailing

  Consumer durables and apparel

  Retailing

  OVERALL AVERAGE

  Materials

  Energy

  Transporation

  Telecom services

  Utilities

  Average ROIC 1963-2003 (%)

  Profitabilnost globalnih industrija (ROIC-Return on Invested Capital), 1963-2003

  © prof. dr. sc. Darko Tipurić

  Model pet konkurentskih sila

  Michael E. Porter

  © prof. dr. sc. Darko Tipurić

 • 10.3.2014

  10

  Model pet konkurentskih sila – prijetnje od pridošlica -

  prijetnja prilika Potencijalni konkurenti i pridošlice Znatne ekonomije veličine (razmjera) + Nepostojeće ili niske ekonomije veličine (razmjera) + Troškovne nepovoljnosti s drugih aspekata + Nema drugih potencijalnih troškovnih nepovoljnosti + Jaka diferencijacija proizvoda + Slaba diferencijacija proizvoda + Goleme potrebe za kapitalom + Minimalne potrebe za kapitalom + Znatni troškovi prebacivanja + Minimalni troškovi prebacivanja + Kontrolirani pristup kanalima distribucije + Otvoren pristup kanalima distribucije + Postoji zaštita države i ograničenja ulaska + Nema zaštite države i nema ograničenja ulasla +

  © prof. dr. sc. Darko Tipurić

  Model pet konkurentskih sila –