of 38 /38
Sistemik Lupus Eritematozus Doç Dr Salih PAY

Sistemik Lupus Eritematozus

 • Author
  micol

 • View
  97

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sistemik Lupus Eritematozus. Doç Dr Salih PAY. SLE. Otoimmün Remisyon ve alevlenmeler K/E= 9/1. SLE EPİDEMİYOLOJİ/PREVALANS. İnsidans 4-250/100 000 Siyah ırkta 3 kat sık K/E 8-13/1, yaşlıda 2/1, çocuklarda 1-5/1 Hastaların % 65’i 15-55 yaş, % 20’si 16 yaş altı, - PowerPoint PPT Presentation

Text of Sistemik Lupus Eritematozus

 • Sistemik Lupus EritematozusDo Dr Salih PAY

 • SLEOtoimmn Remisyon ve alevlenmelerK/E= 9/1

 • SLE EPDEMYOLOJ/PREVALANS nsidans 4-250/100 000Siyah rkta 3 kat sk K/E 8-13/1, yalda 2/1, ocuklarda 1-5/1 Hastalarn % 65i 15-55 ya, % 20si 16 ya alt, % 15i 55 ya st

 • Hiperaktif T hcresiHiperaktifB hcresiKontrolmekanizmalarnda yetersizlikPatojenik antikorlarPatojenik immnkomplekslerOto reaktif T hcreleriAnormal immn cevapDoku ve organ hasar

 • TAPCAPCTBhedefGen-1Gen-3Gen-4Gen-5Gen-6Gen-7Gen-2AbKAbUVnfeksiyonlacinsDeri hc.KDefktif K klerensiyetersiz kontrolSelf AgSelf AgEksternal Ag

 • SLE- ANORMAL MMN CEVABIN ZELLKLER-1Hiperaktif B HcreleriB hcrelerinden kontrolsz Ig salnmIg sekrete eden B hcrteleri saysnda artB hcreleri total saysnda artIglerin ou self Aglere kar otoreaktif, bir ksm patojenikBaz B hcreleri poliklonal, bazlar Ag spesifik olarak aktive edilmi durumda

 • SLE- ANORMAL MMN CEVABIN ZELLKLER-2Hiperaktif T hcreleriAktif SLEde total T hcre says azalm(anti lenfosit antikorlar), ancak Ab oluumu iin B hcrelerine yardm ederT hcreleri artm aktivasyon markeleri gsterirSerum Il-2, IL-2r, g-interferon dzeyleri artmMyozit, SCLE, vasklitte direk sitotoksik T hcrelerinin rol varMonosit-Makrofaj Serisi AnormallikleriFagositik hcrelerin K balasnda ve ilemesinde defektAktif hastalkta monosit-makrofajlardan artm IFN salnm

 • SLE- ANORMAL MMN CEVABIN ZELLKLER-3mmn tolerans mekanizmalarnda bozuklukK klerensi bozuk:CR1 saysnda azalmaFcg reseptrlerinde (FcgRIIA, FcgRIIIA) defekt

 • SLE KLNK VE LABARATUAR BULGULARIN SIKLII ANA (+) Artrit/artralji/myalji Deri bulgular Kompleman dkl Kognitif bozukluk Ate Yksek anti dsDNA Lkopeni Plrit Proteinri Anemi Antifosfolipid Ab Yksek gamaglobulin SSS vakliti LAP% 97% 80% 71% 51% 50% 48% 46% 46% 44% 42% 42% 35% 32% 12% 10

 • MUKO-KUTANZ BULGULAR - 1 LE Spesifik LezyonlarAkut Malar rash Generalize eritem Bllz LESubakut Kutanz Lupus Anler-polisiklik PaploskuamzKronik lupus Lokalize diskoid Generalize diskoid Lupus profundusLE Nonspesifik LezyonlarPanniklitrtikeryal lezyonlarVasklitLivedo retiklarisOral lezyonlarAlopesi

 • KAS-SKELET SSTEM BULGULARI Artrit/artralji: % 90-95, artrit % 50 Poliartikler-simetrik PIF, diz, EB, MKF, AB, dirsek, omuz Sabah tutukluu (+) Deformite % 10 ( kuu boynu, ulnar deviasyon) Subkutan nodl % 5-10 Erozyon grlmemesi karakteristik Myalji, ALT-AST ykseklii % 30

 • KARDYOVASKLER BULGULAR Pankardit Perikardit: en sk, klinik % 15-20, otopsi serilerinde % 80 Myokardit: % 8-12 Endokardit: Libman-Sacks (verrkz endokardit), klinik nadir, otopsi serilerinde % 50, E iin risk tarDierKAH-MI: % 2-8, artm atheroskleroz, koroner arterit HT: % 25, nefropati, KS kullanm leti defektleri: myokardite elik edebilir, SVT, AV blok

 • SLE AKCER TUTULUMU Plevral tutulum: en skPlretik ar: % 45-56Plevral efzyon: % 16-30 Akut lupus pnmonisi: %1-9 Akut pulmoner hemoraji: % 1-2 Diffz intertisiyel AC hastal: % 3 Pulmoner emboli: % 5-10 Pulmoner hipertansiyon: %1 Bzen AC (shrinking lung) sendromu Enfeksiyon

 • RENAL BULGULAR Renal tutulum klinik % 50En nemli mortalite nedeni (gemite) Majr kronik tedavi nedeniErkekte ve yksek titrede anti dsDNA (+) olanlarda sk Proteinri en sk bulgu, hematri, pyri, silendirler Azotemi, nefritik-nefrotik sendrom

 • LUPUS NEFRT WHO KLASFKASYONU Class I

  Class IIaClass IIb

  Class III

  Class IV

  Class V

  Class VI

  Normal

  IF/EMde mezengial depozitlerMezengial hipersellarite

  Fokal, segmental proliferatif GN

  Diffz proliferatif GN

  Membranz GN

  Glomerloskleroz (inflamasyonsuz)

  Dier: tblointertisiyel nefrit

 • RENAL Bx AKTVTE - KRONSTE NDEKSLERAktivite

  1.Proliferasyon2. Nekroz/karyoreksis3. Hyalen trombus4. Seller kresent5. Lkosit eksudasyonu

  1. MNL hcre ,infilt.Kronisite

  1. Sklerotik glomerl2. Fibrz kresent

  1. Tbler atrofi2. ntertisiyel fibrozisGlomerler lezyonlarTbloo-intertisiyellezyonlar

 • HEMATOLOJK BULGULAR Anemi: % 80Kronik hastalk anemisiFe eksiklii anemisiHemolitik anemi % 10 Lkopeni: % 15- 20 Lenfopeni: % 80-85 Trombositopeni: % 30-40, 50 000 alt % 5, AFA ilikili Dier: LAP % 50, Splenomegali % 10-20, TTP % 1-2( ate, MAHA, trombositopeni, renal ve nrolojik fonksiyon bozukluu)

 • SLE SANTRAL SNR SSTEM BULGULARININ SIKLII Serebral vasklit AFS/tkayc lezyon Baars Alglama bozukluu Organik beyin sendromu SSS enfeksiyonu Kryoglb., hiperviskozite,TTP Kanama(dk platelet) Reaktif depresyon% 10% 5-10% 15% 50% 5% 1% 1% 2%20-40

 • NROPSKATRK SEMPTOMLARIN PATOGENEZ

  Otoantikorlarantinronal Abantiribozomal p proteini Vasklit Vaskler oklzyonTrombozKardiyak orjinli emboli Sitokin etkisi

 • GASTRONTESTNAL BULGULAR Karn ars: disfaji, sefagial spazm, refl Pankreatit: % 1-2, ila, vasklit Asit: hipoalbminemi, serozit Perforasyon KC enzimlerinde ykselme: NSA, aktif hastalk, hepatik vasklit nadir, otoimmn hepatit Sarlk: % 1-4, OHA, otoimmn hepatit Hepatomegali % 10 - 30 Splenomegali % 20hemolitik anemi ile korele deilsoan kabuu grnm: arterit Mezenterik vasklit Budd Chiari sendromu

 • DER LABORATUAR BULGULARI Sedimentasyon ykseklii: % 100 Hipergamaglobulinemi: % 80 RF pozitiflii: % 15-30 Kryoglobulin: % 10 Kompleman dkl Yalanc pozitif VDRL: % 20 CRP ykseklii: % 10-50 AFA: % 30-40

 • NkleerKromatin-Anti-DNA:ds,ss,z-Histonlar-Ku-PCNA/Ga/LE-4Splisesomal-Sm-U1,2,4/6,5,7,11 snRNPDier RNP-Ro (SS-A)/-La (SS-B/Ha)Mi-2P80-Koilin,MA-INkleolarRNA polimeraz I-II-IIIRibozomal RNPTopoizomeraz- I (Scl-70)U3 sno RNP (Fibrillarin)Th sno RNP (Rnase MRP)NOR 90 (hUBF)PM-Scl (PM-1)

  SitoplazmiktRNA Sentetaz-Jo-1(His)-Pl-7(Tir)-PL-12(Ala)-EJ(Gli)-OJ((isol)-Mas(Ser)SRPKJFer(Elon F 1a)

  Anti-Nkleer Antikorlar

 • FANA Testi & Boyanma PaternleriPaternHomojenPeriferiknce benekli

  Kaba Benekli

  Nkleoler

  Sitoplazmik

  ANAAnti-histon,DNA, MiAnti-DNA,histonAntiU1 RNPAnti-SmAnti-Ro/LaAnti-KuAnti-PCNAAntiScl 70Anti-SentromerAnti-PBS 95 KAnti-Th,U1 RNPAnti-RNA p-I,PM-SclRibozomaltRNA-sentetazRibozomalMitokondrialHastalkSLE,DIL,Yaln.+SLESLE,MCTDSLESLE,SSSLE,Scl,PMSLESclCRESTPBSSclSLEPMSLEPBS

 • SLE OTOANTKOR SPEKTRUMU Antikor

  Anti dsDNA

  Anti Sm

  Anti nRNP

  Anti Ro

  Anti La

  Anti P

  Antihiston

  Antikardiyolipin Klinik liki

  Nefrit

  SSS?, anti nRNP

  Rayn.fen, myozit, daktilit, nefrit olmamas, anti Sm, HLA DR Fotosensitif rash, SS, NLE, La, RF, HLA DQ, lenfopeni,trombositopeni, Nefrit olmamas, RF, HLA B-DR

  Psikoz?, depresyon?

  LE hcresi, deri-eklem tutulumu?

  Tromboz, fetal kayp, trombositopeni

 • SLE GEBELKANNE Aktif hastalkta mens. siklus bozuk, gebelik ans az Fertilite normal Gebelik srasnda alevlenme daha sk deil Postpartum ilk ayda alevlenme sk Aktivite takibinde C ve anti dsDNA nemli

  BEBEK Neonatal lupus % 5, kalp blou kalc Anti Ro/La ile ilikili Fetal mortalite % 20, AFA ile ilikili Prematr doum % 25

 • SLE TANI KRTERLER1- Malar rash2- Diskoid rash3- Fotosensitivite4- Oral lser5- Artrit (non eroziv)6- Serozita- plritb- perikardit7- Renal hastalka- 0.5 g/gn proteinrib- hcresel silendirler8- Nrolojik hastalka- konvlziyonb- psikoz 9- Hematolojik hastalka- hemolitik anemib- lkopeni (4000/mm3)c- lenfopeni (1500/mm3)d- trombositopeni (100 000/mm3)10- mmnolojik hastala-antidsDNAb-antiSmc- pozitif AFA(AKA,LA, VDRL)11- ANA pozitiflii

  4/11 kriter + olmal

 • YAPISAL SEMPTOMLARGven vermekstirahat/EgzersizNSAStma ilalarSteroidlerDHEATCA/SSRI/ Psikoterapi

 • DER BULGULARIGneten korunma/Gne koruyucularSteroidler (topikal ve lezyon iine)Hydroxychloroquine (Quensyl/plaquenil)Chloroquine (aralen)Quinacrine (atabrine)DapsoneRetinoidler (isotretinoin)ClofazamineAzathioprine

 • EKLEM BULGULARINSAStma ilalar(HCQ, CQ)MethotrexateAzathioprineSteroidler

 • HEMATOLOJK BULGULARSteroidler Danazol DapsoneVincristineCyclophosphamideIntravenous immunoglobulin (IVIG)SplenectomyCSF (Epogen, Neupogen)

 • SEROZITLERNSA Stma ilalar (HCQ, CQ)SteroidlerAspirasyon

 • VASKLITLERSteroidler CyclophosphamidePlasmapherisis (especially TTP/TMHA)Intravenous immunoglobulin (IVIG)

 • LUPUS NEFRTSteroidlerCyclophosphamideAzathioprineCyclosporineMethotrexatePlasmapheresis Intravenous gammaglobulinMycophenolate mofetil

  NSAIDACE inhibitorsLow protein diet

 • SSS TUTULUMUSteroidlerCyclophosphamideIVIGPsychotropics (e.g. Haloperidol)TCA/SSRI