Click here to load reader

Sistemik Hastalıklar ve Göz - dicle.edu.tr · PDF fileHerpes Zoster Oftalmikus AİDS TRAVMALAR Purtscher’s retinopati: ani venöz basınç artışı sonucunda kalıcı görme bozukluğuna

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sistemik Hastalıklar ve Göz - dicle.edu.tr · PDF fileHerpes Zoster Oftalmikus AİDS...

Sistemik Hastalklar ve Gz

Gz Tutulumunun Olduu Sistemik Hastalklar

Endokrin ve metabolik hastalklar Kalp-Damar hastalklar Kan hastalklar Solunum sistemi hastalklar Sindirim sistemi hastalklar Romatizmal hastalklar Cilt ve mkz membran hastalklar Sistemik enfeksiyon ve inflamatuar (yangsal) hastalklar Malign hastalklar

Youn vaskler ve nroglial oluumlar nedeniyle birok sistemik hastalkta bulgu verir.

zellikle sistemik damarsal olaylar retinada en ok tutuluma neden olan hastalklardr. Ayrntl bir gz dibi muayenesi ile, kiinin sistemik hastalklar hakknda deerli bilgiler edinmek mmkn olur.!!! ENDOKRN HASTALIKLAR

Cushing hastalnda hipertansif retinopati Addisonda papilldem ve optik atrofi Hipoparatiroidide papilldem Hipotiroidide optik atrofi Ama retina birimlerinde en sk rastlanan patoloji, diabetes mellitusa bal olarak gelien diabetik retinopatidir. Gelimi lkelerde krlklerin en bata gelen nedenlerinden biri diabetik retinopati. Diabetes Mellitus Diabet bir mikroanjiopatidir, dolaysyla retinada ncelikle kapillerleri tutar Patolojik deiiklikler dokuda iskemiye, damar duvar deiikliklerine, sznt ve eksdalara, patolojik yeni damar oluumlarna (neovasklarizasyon) yol aar DRnin tipik fundus grnmlerini olutururlar.

DR hastaln ya ve gliseminin kontrolu ile yakndan ilgili Anemi ve sistemik hipertansiyon birliktelii retinopatiyi hzlandrr Nonproliferatif diabetik retinopati: Proliferatif diabetik retinopati:

DABETK RETNOPAT TEDAVS panretinal fotokoagulasyon;. ~ Hipoksik alanlar kapatr ve yeni damar oluumlarn durdurur. Tedavi edilmeyen hastalarda ya da Bazen tedavi edildii halde sistemik reglasyonun ok yetersiz olduu olgularda Tekrarlayan gz ii kanamalar ve traksiyonel retina dekolman ile grme fonksiyonu ileri derecede bozulur.

Diabetik makulopati: Nonproliferatif veya proliferatif dnemde Tip II diabetlilerde grme fonksiyonunun azalmasnda balca etken Tiroid Hastalklar Graves Hastal tiroid hormonlarnn ar salnmas ile belirgin ve gz bulgularna neden olan otoimmun bir hastalk Kadnlarda sk 30-50 ya Olgularn %10-25inde herhangi bir tiroid bozukluu olumadan tiroid oftalmopati geliebilir

Graves Hastal Gz bulgular Kapaklarda ekinti Proptozis-Egzoftalmus Akta kalma keratiti Kuru gz Kstlayc miyopati Optik nropati Paratiroid Hastalklar Hiperparatiroidizm Ca++ artmasna bal kornea ve/veya konjonktivada kalsifikasyonlar Hipoparatiroidizm

En nemli gz bulgusu katarakt (%50) Papildem ve kafa ii basn art Bbrek st Bezi Hastalklar Cushing Hastal Hipertansif retinopati Egzoftalmus Steroide bal gz ii basn art Bbrek st Bezi Hastalklar Addison Hastal

Kapaklar, konjonktiva ve uveada pigment art Papildem, optik atrofi (nadir) Hipofiz Hastalklar Hipofiz Adenomu Bitemporal grme alan hasar Renklerin solgun grnmesi Optik atrofi Kranial sinir tutulumuna bal diplopi (nadir) Bitemporal grme hasar Kalp-Damar Hastalklar Hipertansiyon

Karotis Arter Hastal Subakut Bakteriyel Endokardit Hipertansiyon Hipertansif retinopati Retina arterlerinde makroanevrizmalar skemik optik nropati skemik koroid enfarktlar (Elschnig spot) Retina arter-ven tkankl Okler motor sinir felleri Hipertansiyon Hipertansif retinopati Evre 1: Arteriyollerde hafif daralma ve skleroz

Evre 2: Arteriyollerde ciddi dzeyde daralma, arter-ven kesiiminde deiiklikler (Gunn belirtisi) Evre 3: Arteriyollerde bakr teli manzaras, mum alevi eklinde kanamalar, yumuak ve sert eksuda Evre 4: Bunlara ek olarak arteriyollerde gm tel manzaras, optik disk ve retina demi (Malign hipertansiyon) Hipertansiyon Retina ven tkankl DRden sonra retinann en sk grlen damar hastal Tipleri

Retina ven kk tkankl Retina ven dal tkankl

Hipertansiyon Retina arter tkankl Genellikle yallarda, tek tarafl retinann santral arteri veya dallarnn emboli, spazm ya da damar duvarnn aterosklerozuna bal olabilen dolam bozukluu Santral retina arter tkanklnda Japon bayra grnm Kan Hastalklar Anemi Vitamin B12 eksikliinde grlen pernisiyz anemide retrobulber nevrit Hemoglobinopati

Orak hcreli anemi: Damar kvrmlarnda artma,arteriollerde tkanma,yeni damar oluumlar,traksiyononel retina dekolman Lsemi

Trombositopeniye bal yzeyel retinada kanama (Roth lekeleri), retina nnde kanama ve konjonktivada kanama Orbitada veya gz ierisinde lsemik infiltrasyonlar

Trombositopenik purpura Solunum Sistemi Hastalklar Kronik akcier hastalna bal karbondioksit birikimi, retina venlerinde genileme, kvrm art ve kanamalara neden olur Sistemik durum dzeldiinde bulgular dzelir

Nadiren papildem, kistik makula demi ve lameller makula delii grlebilir Sindirim Sistemi Hastalklar Crohn hastal

Konjonktivit,n veit,sklerit,kuru gz lseratif kolit

n veit,papillit,episklerit Whipple hastal

Kronik n veit,vitrit,vasklit

Romatizmal Hastalklar Artritler Ba dokusu hastalklar

Vasklitler Artritler Romatoid Artrit Sero (-) Spondiloartropatiler:

Ankilozan Spondilit Reiter Sendromu nflamatuar barsak hastalklar Psriatik artrit

Juvenil Romatoid Artrit Romatoid Artrit Eklemlerde ekil bozukluu, ilerleyici poliartrit % 80 RF (+) Gz bulgular

Kuru gz Sklerit

Marjinal kornea lserleri Klorokin, hidroksi klorokin kullanmna bal zellikle makula blgesinde pigment epitelinde birikerek kz gz grnm Sero (-) Spondiloartropatiler RF(-), HLA B27 (+) Tipleri:

Ankilozan spondilit Reiter sendromu nflamatuar barsak hastalklar Psriatik artrit

En sk akut n veit Ba Dokusu Hastalklar

Sistemik Lupus Eritematozis (SLE) Skleroderma Polimiyozit, Dermatomiyozit Sjgren Sendromu Tekrarlayan Polikondrit Sistemik Lupus Eritematozis Gz bulgular Cilt hastalna bal gz kapa tutulumu kincil Sjgren Sendromu Retinann damar lezyonlar Nrooftalmolojik lezyonlar SLE En sk retinal damar lezyonlar

Retinada kanama ve yumuak eksudalar Santral retina arter-ven tkankl Retinal vasklit Retinal neovasklarizasyon

Koroid tutulumu ve buna bal duyu retina ve RPEde serz kabarklk (nadir) Vasklitler PAN Ar duyarllk vasklitleri Wegener granlomatozu Dev hcreli arterit (Temporal arterit) Takayasu arteriti Behet hastal

PAN da gz tutulumu nadir Wegener de ba-boyun damarlarnn tutulumu daha sk Gz tutulumu daha sk Dev hcreli artritte gz tutulumu %50 Anterior iskemik optk nropati ve santral retinal arter tkankl en nemli tutulumlar

Cilt ve Mkz Membran Hastalklar Okler Skatrisyel Pemfigoid

Konjonktivada bl, lser ve yalanc membran oluumu Ge dnemde konjoktivada fibrozis

Stevens-Johnson Sendromu Slfonamid gibi ilalar ve mikoplazma, herpes simpleks gibi enfeksiyonlar tetikleyici Mukopurulan konjonktivit Konjonktival iskemi ve yalanc membran

Akne Rozasea Kronik blefarit Blefarokonjonktivit Tekrarlayan alazyonlar

Sistemik Enfeksiyon ve nflamatuar Hastalklar Sarkoidoz Tberkloz

Lepra Sifilis Herpes Zoster Oftalmikus ADS TRAVMALAR Purtschers retinopati: ani venz basn art sonucunda kalc grme bozukluuna neden olan iskemik bir retinopati Gs boluunun skmas eklindeki travmalar Valsalva manevras gibi zorlanmalar Berlin demi : knt travma ile fotoreseptr tabakas kontzyonunun yaratt makuladaki geni solukluk ve dem hali Knt travmann yol aabilecei retina yrtklar ve kanamalar.

Berlin demi

KROMOZOM HASTALIKLARI Kromozom hastalklarnda retinada grlen nemli bulgulardan biri kolobom Gzn embriyolojisinde 4 haftalk ftus evresinde, gz oluturmak zere n beyinden knt yapan optik vezikl, gzn kresel bir yapya dnmesi iin kendi iine kerek alt nazal hat boyunca birleir. Bu kapanma (birleme) defektleri : kolobom Retina, makula, optik sinir, koroid, lens, iris, kapak kolobomu izole olarak veya birka bir arada ortaya kabilir

ris kolobomu Kapak kolobomu Optik disk kolobomu METABOLK HASTALIKLAR

Albinizmde: tirozinaz enzim defektine bal olarak pigment yapm bozulmutur. Sa, ka ve kirpikleri beyaz, irisi ak renk Hastalarn ktan rahatszlklar belirgin Retinada da pigment epiteli ok ince ve pigmentsiz olduundan tm koroid yaplar ve damarlar grnr durumda ounlukla makula hipoplazik Elektrofizyolojik deiiklikler (rnein VEP bozukluu) albinizm albinizm Retinitis pigmentosa Pigmenter retinopati (Retinitis Pigmentosa); tek bana veya birok konjenital sendromun bir bulgusu olarak ortaya kabilen, retinada rod hcrelerinin kronik progresif dejeneresans ile seyreden bir hastalk Periferik retinada yaygn pigmentasyon

Hastaln fizyopatolojisine uygun olarak periferik grmeleri kaybolur. Gn nda kon hcrelerinin fonksiyonuna devam etmesi nedeniyle normale yakn bir grme fonksiyonu var iken, alacakaranlk ve karanlk artlarnda grme tmyle kaybolur. Halk arasnda gece krl (tavuk karas) olarak bilinir. Tedavisi yoktur.

Retinitis pigmentosa Retinitis pigmentosa KBAS Papilla demi: Kafa ii yer kaplayan oluumlarda BOS svs basncnn artmasyla ortaya kan bir patoloji Optik sinirde aksonal akmn durmas sonucu optik disk demli ve i bir grnt verir, snrlar silik. leri derecede i ve demli optik disk grnmne ramen grme fonksiyonu genellikle bozulmaz Bazen orbita ii ya da vaskler baka nedenlerle de papilla demi grlebilirse de ayrc tanda mutlaka nce intrakranial bir tmr ekarte edilmeli

papildem

Search related