SISTEMI KONVERZIJE ENERGIJE VJETRA - ?? Primarna regulacija frekvencije u ees s velikim udjelom vjetroelektrana. 11. savjetovanje hrvatskog ogranka Me‘unarodnog

 • View
  221

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of SISTEMI KONVERZIJE ENERGIJE VJETRA - ?? Primarna regulacija frekvencije u ees s velikim udjelom...

 • SISTEMI KONVERZIJE

  ENERGIJE VJETRA kratak pregled

  rezultati istraivanja

  ciljevi

  Dr. sc. Jakub Osmi, FE Tuzla

  Dr. sc. Mirza Kuljugi, FE Tuzla

 • Sistemi konverzije energije vjetra

  Sinergija znanja

  Potrebna znanja iz razliitih oblasti nauke i tehnike

  Analiza

  EE mrea

  i

  sistema

  Modeliranje

  dinamikih

  sistema

  Automatsko

  upravljanje

  Numerika

  matematika

  Softversko

  ininjerstvo Energetska

  elektronika

  EE SISTEM

 • Sistemi konverzije energije vjetra

  Timski rad

  Dr. sci. Mirza Kuljugi, FET

  Dr. sci. Jakub Osmi, FET

  Dr. sci. Amir Nuhanovi, FET

  Dr. sci. Nedjeljko Peri, FER

  Dr.sci. Daniel Toal, Irska

  Msc. Elvisa Beirovi, EP BiH

 • Sistemi konverzije energije vjetra

  Proirivanje baze znanja

  Energija i snaga vjetra:

  2222

  1

  2

  1

  2

  1wwk vAxmvxmE

  Smjer

  vjetra

  M1 A

  32

  2

  1

  2

  1ww

  k

  w Avdt

  dxAv

  dt

  dEP

  Popreni presjek lopatice

  vw

 • Sistemi konverzije energije vjetra

  Proirivanje baze znanja

  MPPT reim rada

  3,

  2

  1w

  w

  pt vv

  rACP

  Izdvojena mehanika

  snaga turbine

 • Sistemi konverzije energije vjetra

  Proirivanje baze znanja

  Tipovi sistema za konverziju:

  Tip I i II fiksna brzina vrtnje: starije tehnologije i manje vjetroturbine

  Tip III (DFIG) i IV (FRWC, DDWG) promjenjiva brzina vrtnje. Asinhroni ili sinhroni generatori. Moderne vjetrotrubine, rad u reimu MPPT, deloading strategija, regulacija napona, kompenzacija reaktivne energije.

 • Klasine elektrane Inercijalna podrka

  Klasine vjetroelektrane poremeaju aktivne snage (ispad generatora ili poveanje potronje) se suprostavljaju inercijalnim momentom (snagom) pretvarajui kinetiku energiju u elektrinu. Dakle ograniavaju brzinu propada frekvencije prema swing jednaini:

  Nakon ove faze trubine poveavaju mehaniku snagu ograniavajui maksimalni propad i dovodei sistem u stanje ekvilibrijuma.

 • Vjetroelektrane sa promjenjivom

  brzinom vrtnje Inercijalna podrka

  Energetskim pretvaraem raspregnuta frekvencija mree od mehanike frekvencije rotora.

  Inercija EES se smanjuje Nedopustivo u sistemima sa velikom penetracijom vjetroelektrana.

  Potrebno vjetaki emulirati inercijalnu podrku klasinih vjetrolektrana.

  PItanje odgovarajueg algoritma!

  EES

  Mehaniki model

  vjetroturbine i

  generatora

  Regulacija brzine

  vrtnje

 • Inercijalna podrka vjetroelektrana

  Nauni rad 1

  Predloen Model Refernce Controller (MRC) inercijalne podrke u radu:

  1. Elvisa Beirovi, Jakub Osmi, Mirza Kuljugi i Nedjeljko Peri.

  Design of Model Reference Controller of Variable Speed Wind Generators for Frequency Regulation Contribution. 2013 International Conference on Environment, Energy, Ecosystems and Development (EEEAD '13), Venice, Italy, Venice, September 28-30, 2013.

  Algoritmom se osigurava da vjetrogeneratori u inercijalnom odzivu oponaaju GUNRST (Generating Unit with Non Reheat Steam Turbine)

 • Inercijalna podrka vjetroelektrana

  Nauni rad 2 Analiza postojeih algoritama inercijalne podrke vjetroturbina.

  Predloen proporcionalni kontroler koji osigurava da inercijalni odziv vjetrolektrane ne ovisi o poetnoj brzini vjetra.

  Izvedena formula za proraun propada brzine trubine u ovisnosti o brzini vjetra.

  Rezultati predstavljeni u radu

  2. Jakub Osmi, Mirza Kuljugi, Elvisa Becirovic, and Daniel Toal.

  Analysis of active power control algorithms of variable speed wind generators for power system frequency stabilization. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences. Available online 02 November 2013, DOI: 10.3906/elk-1307-193, Turkish Journal of Elec. Eng. &Comp. Sci.

 • Struni radovi

  3. Elvisa Beirovi, Mirza Kuljugi, Jakub Osmi.

  Analiza dinamikog odziva elektroenergetskog sistema u uvjetima integracije vjetroelektrana (Dynamic reponse analysis of power system with integrated wind power plants). 11. Savjetovanje bosanskohercegovakog Komiteta meunarodnog vijea za velike elektrine sisteme BH K CIGRE, Neum, 1519 septembar, 2013.

  4. Jakub Osmi.

  Regulacija aktivne i reaktivne snage modernih vjetrogeneratora. ENERGA, asopis strunog udruenja za solarnu energiju u BiH Energa solar, Br. 1, Stranice: 11-14, Suse energa solar, Tuzla, maj 2013.

  5. Elvisa Beirovi, Jakub Osmi, Mirza Kuljugi i Nedjeljko Peri

  Primarna regulacija frekvencije u ees s velikim udjelom vjetroelektrana. 11. savjetovanje hrvatskog ogranka Meunarodnog vijea za velike elektroenergetske sustave CIGRE, Cavtat, 10 13 novembar, 2013.

  Ostali radovi.

 • Generiki modeli vjetrogeneratora

  Vei broj proizvoaa (GE, Siemens , Enercon, Vestas itd.) vjetrogeneratora razliitih tipova i snage.

  Potrebno izgraditi model koji pokriva itav interval snaga i sve proizvoae - > GENERIKI MODEL.

  Promjenom parametara generikog modela odreenog tipa emulira se rad vjetrogeneratora neovisno o snazi ili proizvoau.

  Sinteza generikog modela je proces koji jo traje, iznova poboljavajui model.

  Glavni igrai:

  GE (PSLF)

  SIEMENS (PSS)

  Western Electricity Coordinating Council (WECC Renewable Energy Modeling Task Force)

  International Electrotechnical Commission (IEC Technical Committee TC 88, Working Group 27)

  NREL (National Renewable Energy Laboratory)

 • Generiki modeli vjetrogeneratora

  Nauni rad 3

  Analiza generikih modela i metodologija inicijalizacije parametara predloena u radu:

  3. Jakub Osmi, Mirza Kuljugi, Elvisa Becirovic, and Daniel Toal.

  Analysis and initialization of GE wind turbine control model. Under review in Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences.

 • Generiki modeli vjetrogeneratora

  -Simulator

  Realiziran simulator EES-a sa prikljuenom vjetroturbinom u Matlab/Simulink razvojnom okruenju.

  Osigurava implementaciju korisnikih algoritama upravljanja vjetroelektranom to je teko ali i skupo za realizaciju u PSS ili PSLF

  Potrebno realizirati bolji GUI.

  Za ovo potrebno osigurati vea finansijska sredstva/vrijeme kroz odgovarajui projekat i eventualno proiriti tim.

 • Doktorske disertacije, magistarski radovi

  Doktorska disertacija: E. Becirovic, Mogunost upravljanja frekvencijom EES-a u uvjetima integracije vjetroelektrana- Mentor Dr. Sc. Nedljeko Peri, komentor Dr.sc. Mirza Kuljugi

  Magistarski rad: Amra Smailagi, Utjecaj VE na ugaonu stabilnost elektriki bliskih HE - Mentor Dr. Sc. Mirza Kuljugi

  Magistarski rad: Eldin Tufeki, Modeliranje, simulacija i upravljanje PWM usmjerivaa u sistemima konverzije energije vjetra - Mentor Dr. sc. Jakub Osmi.

  Magistarski rad: Jusufovi Adnan, Generiki modeli vjetrogeneratora i upravljakih sistema vjetrogeneratora tipa III i IV Mentor Dr. sc. Jakub Osmi.

 • ELaborat

  III ELABORAT TEHNIKOG RJEENJA

  PRIKLJUKA VE PODVELEJE NA PRENOSNU MREU (2014)

  - grupa autora

 • Energetski pretvarai

  PWM usmjerivai omoguavaju dvosmjeran tok aktivne snage i rad sa Q kapacitivno ili Q induktivno.

  Posljedica upotrebe upravljih dvokvadrantnih IGBT sklopki sa povratnim diodama, odgovarajue regulacije irine impulsa i upravljanja.

 • Back to back konvertori

  Dva PWM usmjerivaa sa istosmjernim meukrugom.

  Regulacija aktivne snage izmjenjivaem na strani generatora.

  Regulacija napona DC linka i reaktivne snage na strani mree.

 • Back to back converter

  Simulator back to back konvertra, sistema za upravljanje

  irinom imulsa i sistema za upravljanje back to back

  konvertorom (vektorsko ili ugao optereenja) realiziran u

  Matlab/Simulink razvojnom okruenju.

  Potrebno poboljati GUI - vrijeme.

 • Planovi

  U toku pisanje naune knjige: Sistemi konverzije energije vjetra, autora: Jakub Osmi, Mirza Kuljigi i Amir Nuhanovi.

  Laboratorija obnovljih izvora energije: Energija vjetra i solarna energija. Modelne naprave: vjetrogeneratori, solarni paneli, energetski pretvarai

  Licencirani softver: LabVIEW, Matlab/Simulink

  Oprema

  Istraivanje

  Edukacija zainteresiranih

  Apliciranje na meunarodne projekte.

  Projektovanje

  Kontinualno objavljivanje nunih radova.