Sisteme sociale dinamic¤’ ¨â„¢i simulare Studiu de caz ... academia de studii economice

 • View
  16

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Sisteme sociale dinamic¤’ ¨â„¢i simulare Studiu de caz ... ...

 • ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

  AGUD (GHINEA) VALENTINA MIHAELA

  Sisteme sociale – dinamică și simulare

  Studiu de caz: cultura organizațională

  Colecţia

  Cercetare avansată postdoctorală în ştiinţe economice

  ISBN 978-606-505-957-3

  Editura ASE

  Bucureşti 2015

 • Copyright © 2015, Agud (Ghinea) Valentina Mihaela

  Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate autorului.

  Editura ASE

  Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, România

  cod 010374

  www.ase.ro

  www.editura.ase.ro

  editura@ase.ro

  Referenţi:

  Prof. univ. dr. Gabriela ȚIGU

  Prof. univ. dr. Eugeniu ȚURLEA

  ISBN 978-606-505-957-3

  Autorul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru ideile exprimate, pentru originalitatea materialului şi pentru

  sursele bibliografice menţionate.

  Această lucrare a fost cofinanţată din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea

  Resurselor Umane 2007-2013, proiect POSDRU/159/1.5/S/142115 „Performanţă şi excelenţă în cercetarea

  doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”.

  http://www.ase.ro/ http://www.editura.ase.ro/

 • 3

  Cuprins

  Introducere .......................................................................................................................... 5

  1. Capitolul 1. Teoria Generală a Sistemelor ..................................................................... 9

  1.1. Subcapitolul 1.1. Epistemologie ......................................................................... 9

  1.2. Subcapitolul 1.2. Sistemul, caracteristici şi componente ................................ 14

  2. Capitolul 2. Model şi modelare ................................................................................... 22

  2.1. Subcapitolul 2.1. Modelul ............................................................................... 22

  2.2. Subcapitolul 2.2. Modelarea dinamicii unui sistem complex .......................... 26

  3. Capitolul 3. Simularea sistemelor complexe ............................................................... 28

  3.1. Subcapitolul 3.1. Simularea dinamicii unui sistem complex ............................ 28

  3.2. Subcapitolul 3.2. Simularea dinamică a dinamicii sistemelor complexe ......... 33

  4. Capitolul 4. Validarea modelului unui sistem complex ............................................... 36

  5. Capitolul 5. Studiu de caz: cultura organizaţională ..................................................... 42

  5.1. Subcapitolul 5.1. Modelul dinamicii culturii organizaţionale G.VALI ........... 42

  5.2. Subcapitolul 5.2. Transpunerea modelului dinamicii culturii organizaţionale

  G.VALI ȋn cadrul conceptual al software-ului TRUE ..................................... 48

  5.3. Subcapitolul 5.3. Studiu de caz ....................................................................... 56

  5.3.1. Date generale ......................................................................................... 56

  5.3.2. Identificarea premiselor de dezvoltare a abilităţilor de lider ................. 58

  5.3.3. Analiza tipului de leadership exercitat .................................................. 66

  5.3.4. Analiza culturii organizaţionale ............................................................ 74

  5.3.5. Analiza relaţiilor de inter-influenţă ....................................................... 80

  5.3.6. Simularea dinamicii culturii organizaţionale

  cu ajutorul modelului G.VALI .............................................................. 94

  5.4. Subcapitolul 5.4. Aplicaţii practice ............................................................... 108

  Concluzii ......................................................................................................................... 110

  Summary ......................................................................................................................... 113

  Surse bibliografice ........................................................................................................... 115

  Anexe .............................................................................................................................. 129

 • 4

  Contents

  Introduction ......................................................................................................................... 5

  1. Chapter 1. General Systems Theory .............................................................................. 9

  1.1. Subchapter 1.1. Epistemology .......................................................................... 9

  1.2. Subchapter 1.2. System, features and parts ..................................................... 14

  2. Chapter 2. Model and modelling ................................................................................ 22

  2.1. Subchapter 2.1. Model .................................................................................... 22

  2.2. Subchapter 2.2. Modelling the complex systems dynamics ........................... 26

  3. Chapter 3. Complex systems simulation .................................................................... 28

  3.1. Subchapter 3.1. Simulating the complex system dynamics ............................ 28

  3.2. Subchapter 3.2. Dynamic simulation of the complex systems dynamics ....... 33

  4. Chapter 4. Validation of the complex system model .................................................. 36

  5. Chapter 5. Case-study: organizational culture ............................................................ 42

  5.1. Subchapter 5.1. G.VALI, model of the organizational culture dynamics ........ 42

  5.2. Subchapter 5.2. G.VALI model into the tenet of TRUE ................................. 48

  5.3. Subchapter 5.3. Case-study .............................................................................. 56

  5.3.1. Overview ............................................................................................... 56

  5.3.2. Leadership abilities prerequisites .......................................................... 58

  5.3.3. The analysis of exhibited leadership ..................................................... 66

  5.3.4. The analysis of organizational culture .................................................. 74

  5.3.5. The analysis of inter-influences ........................................................... 80

  5.3.6. The organizational culture dynamics simulation

  by means of G.VALI model ................................................................. 94

  5.4. Subchapter 5.4. Practical applications .......................................................... 108

  Conclusions ..................................................................................................................... 110

  Summary ......................................................................................................................... 113

  References ....................................................................................................................... 115

  Appendix ......................................................................................................................... 129

 • 5

  Introducere

  Lumea ȋn care trăim este, mai mult sau mai puţin evident, compusă dintr-o multitudine

  de sisteme complexe. Acestea, fie ele propriile noastre corpuri, ecosisteme sau sisteme

  economice, funcţionează după nişte caracteristici structurale şi funcţionale comune

  (McGarvey şi Hannon, 2004). De fapt, aceste sisteme complexe compun, finalmente, un

  supra-sistem ȋn cadrul căruia, cel mai adesea, modificarea unei componente va conduce la

  apariţia unor alte schimbări, de mai mică sau mai mare anvergură, mai mult sau mai puţin

  previzibile şi/sau controlabile (Cvitanovic et al., 2012).

  Ȋn fapt, rolul activ pe care ni-l asumăm ȋn procesul de creare al prezentei societăţi prin

  susţinerea avansului tehnologic determină, implicit, şi o dezvoltare a transportului, a

  comunicaţiilor şi comunicării, a informaţiei şi a interacţiunii umane, fie ea organizaţională sau

  culturală. Astfel, complexitatea sistemelor componente se răsfrȃnge şi asupra societăţii ȋn

  ansamblu, profilȃndu-se ca şi caracteristică esenţială a sa (Heylighen et al., 2007).

  Pȃnă nu demult, independent de curentele filosofice de apartenenţă, ştiinţa avea la

  bază principiile newtoniene. Astfel, fie că era vorba despre reducţionism, mecanicism,

  modernism, studiul complexităţii lumii se realiza invariabil prin analiza minuţioasă a

  elementelor componente. Conform lui Descartes, legile determinitice guvernȃnd aceste „părţi”

  deţin secretul cunoaşterii atȃt a trecutului, cȃt şi a viitorului. Astfel, universul ȋntreg era

  considerat a funcţiona similar mecanismului complicat, dar precis, al unui ceas.

  Secole de-a rȃndul s-a pierdut, ȋnsă, din vedere faptul că o anume scindare a sistemului

  complex ȋn scopul stu