of 16 /16

SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE …simprolit.rs/pdf/132.pdf · gradjevinskim lepkom na cementnoj osnovi. Za ispitivanje je odabrana konstrukcija zida od SIMPROLIT ploča

  • Upload
    voque

  • View
    226

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE …simprolit.rs/pdf/132.pdf · gradjevinskim lepkom na...

Page 1: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE …simprolit.rs/pdf/132.pdf · gradjevinskim lepkom na cementnoj osnovi. Za ispitivanje je odabrana konstrukcija zida od SIMPROLIT ploča
Page 2: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE …simprolit.rs/pdf/132.pdf · gradjevinskim lepkom na cementnoj osnovi. Za ispitivanje je odabrana konstrukcija zida od SIMPROLIT ploča

SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE

SERTIFIKAT POŽARNE BEZBEDNOSTI

№ SSPB.RU. OP 019. H00223 Zaveden u Državnom registru sistema sertifikacije u oblasti požarne bezbednosti 25.06.2004.g. Vazi do 25.06.2007.god. Predmetni sertifikat potvrdjuje da je na propisan način identifikovan obrazac: Konstrukcija zida od SIMPROLIT ploča tipa SOP-8 (debljina ploča 80 mm, debljina maltera u slojevima 20 mm sa svake strane), ploče proizvedene po TU 5741 – 003 – 52775561 – 2003. odgovara zahtevima utvrdjenim u : GOST 30247.0-94, GOST 30247.1-94, SNiP 21-01-97 član 5.18. Normirana veličina na pozar – EI 120 pri dobrovoljnoj sertifikaciji. Sertifikat se odnosi na serijsku proizvodnju Sertifikat je izdat OOO “LASIS NT” , kod OKPO 13549213, 125371, Moskva Volokolamskoe sose br.116, telefon 752-11-52, faks 491-23-22 Proizvodjac OOO “LASIS NT” kod OKPO 13549213 (po licenzionom ugovoru od 21.01.2003.god. sa predstavništvom “SIMPRO” doo), 125371, Moskva Volokolamskoe sose br.116, telefon 752-11-52, faks 491-23-22 57 4131 № 0101347

Page 3: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE …simprolit.rs/pdf/132.pdf · gradjevinskim lepkom na cementnoj osnovi. Za ispitivanje je odabrana konstrukcija zida od SIMPROLIT ploča

PROTOKOL BROJ 199-K SERTIFIKACIONIH ISPITIVANJA

KONSTRUKCIJA ZIDA OD SIMPROLIT PLOČA TIPA SOP- 8

TU 5741-003-52775561-2003, KOD OKP 57 4131

Rukovodioc ispitne laboratorije protivpožarne bezbednosti “POŽPOLITEST-M”

V.A. Rjabov

Datum izrade 09.06.2004.godine

Page 4: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE …simprolit.rs/pdf/132.pdf · gradjevinskim lepkom na cementnoj osnovi. Za ispitivanje je odabrana konstrukcija zida od SIMPROLIT ploča

SADRŽAJ

1. Naziv i adresa naručioca str. 3 2. Karakteristika objekta ispitivanja str. 3 3. Identifikacija obrasca str. 4 4. Karakteristika naručenog ispitivanja str. 4 5. Metode ispitivanja str. 4 6. Procedura ispitivanja str. 5 6.1 Uslovi sprovodjenja ispitivanja str. 5 6.2 Redosled sprovodjenja ispitivanja str. 6 7. Oprema za ispitivanje str. 6 8. Merni instrumenti str. 6 9. Procedura uzimanja obrazaca str. 7 10. Osnovni rezultati ispitivanja str. 7 11. Odredjivanje granice otpornosti na požar konstrukcije str. 9 12. Izvršioci str. 9 Prilog 1. Protokol sertifikacionih ispitivanja na opremi (peći) za ispitivanje otpornosti na požar i širenje požara nenosivih konstrukcija “zidne konstrukcije od SIMPROLIT blokova tipa SBS-30, TU 5741-003-52775561-2003, OKP 57 4131 str.12 Prilog 2. Zapisnik o uzimanju uzoraka str.13 Dopunska informacija str.14

Page 5: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE …simprolit.rs/pdf/132.pdf · gradjevinskim lepkom na cementnoj osnovi. Za ispitivanje je odabrana konstrukcija zida od SIMPROLIT ploča

1. NAZIV I ADRESA NARUČIOCA OOO “LASIS NT”, OKPO 13549213, g. Moskva, 125371, Volokolamskoe šose br. 116, tel. : 752-11-52, faks: 491-23-22

2. KARAKTERISTIKA PREDMETA ISPITIVANJA

Simprolit ploča tipa SOP-8 izradjena je od polistirolbetona SIMPROLIT po TU 5741-003-52775561-2003. SIMPROLIT predstavlja laki poristi materijal na osnovama portland cementa, ekspandiranog granulisanog polistirola i specijalnih aditiva, koji obezbedjuju zahtevanu strukturu očvrslog polistirol betona, u skladu sa zahtevima GOST R 51263. Simprolit ploče - predstavljaju složenu strukturu u obliku ploče, a koja se sastoji od granula polistirola, cementa i specijalnih aditiva. Namenjene su za primenu u stambenoj, industrijskoj i specijalnoj gradnji. Oblast primene Simprolit ploča:

- Za utopljavanje fasada izgradjenih objekata; - Za Izradu visecih toploizolacionih plafona; - U oplati, kao toplotna zastita betonskih greda i stubova.

Konstrukcija SIMPROLIT ploča sprečava promrzavanje spojeva, a posebna prednost je u mogućnosti malterisanja ploča veoma tankim slojem maltera (cementno mleko sa sitnim peskom) ili bilo kojim gradjevinskim lepkom na cementnoj osnovi.

Za ispitivanje je odabrana konstrukcija zida od SIMPROLIT ploča tipa SOP-8, koje se serijski proizvode (kod OKP 57 4131). Spoljašnji vid ploče tipa SOP-8 sa njenim spoljašnjim dimenzijama pokazan je na slici 1. Pri gradnji su moguće mnogobrojne varijante primene SIMPROLIT ploča tipa SOP-8. Varijanta primene SIMPROLIT ploča tipa SOP-8 kao obloge i izolacionog materijala pri montaži konstrukcije zida prikazana je na Foto 1.

Slika 1. Spoljašnje dimenzije SIMPROLIT ploče tipa SOP-8

Page 6: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE …simprolit.rs/pdf/132.pdf · gradjevinskim lepkom na cementnoj osnovi. Za ispitivanje je odabrana konstrukcija zida od SIMPROLIT ploča

Foto 1. Oblaganje konstrukcije zida SIMPROLIT pločama tipa SOP-8

3. Identifikacija uzorka

Za ispitivanje je izidana konstrukcija zida, kao fragment nenosive unutrašnje pregrade. Debljina ispitivane pregrade iznosila je oko 340 mm. Pregrada je sa obe strane bila omalterisana cementnim malterom debljine 18-20 mm. Pri zidanju zida korisćen je cementni malter (za zapunjavanje blokova) i armatura prečnika ø12mm. Armatura se polagala u svaki treći red po 2 komada (sa preklopom). U fragment pregrade ugradjeno je 13 redova SIMPROLIT blokova SBS30 Zidanje pregrade izveli su stručnjci naručioca, u prisustvu stručnjaka ispitne laboratorije požarne bezbednosti “POŽPOLITEST-M”.

4. Vrsta naručene usluge Požarno sertificiranje ispitivane zidne konstrukcije od SIMPROLIT blokova tipa SBS-30 sprovedeno je u cilju odredjivanja vremena od početka delovanja požara sa jedne strane do nastupanja jednog ili dva granična stanja konstrukcije po parametrima otpornosti na požar EI. Rad je izvršen na osnovu zahteva №1490-3 od 15.04.2004. godine.

5. Metode ispitivanja Ispitivanje je obavljeno u skladu sa zahtevima «GOST 30247.0-94. Gradjevinske konstrukcije.Metode ispitivanja otpornosti na požar.Opšti zahtevi» i po zahtevima «GOST 30247.1-94.Gradjevinske konstrukcije.Metode ispitivanja otpornosti na požar nenosive i fasadne konstrukcije». Pri ispitivanju otpornosti na požar konstrukcije zida od SIMPROLIT blokova tipa SBS-30 osmatrana su njegova sledeća granična stanja:

a) Gubitak celovitosti (E). Gubitak celovitosti karakteriše se obrazovanjem u konstrukciji pukotina po celoj debljini zida ili otvora, kroz koje na negrejanu povrsinu zida prodiru proizvodi gorenja ili plamen. Gubitak celovitosti u procesu ispitivanja odredjivan je pomocu tampona od vate po metodi izlozenoj u «GOST 30247.1-94»;

Page 7: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE …simprolit.rs/pdf/132.pdf · gradjevinskim lepkom na cementnoj osnovi. Za ispitivanje je odabrana konstrukcija zida od SIMPROLIT ploča

b) Gubitak termoizolacione sposobnosti (I). Gubitak termoizolacione sposobnosti karakteriše se povećanjem temperature na negrejanoj površini pregrade u proseku za vise od 140 0C ili u bilo kojoj tacki te površine za vise od 180 0C, a u poredjenju sa temperaturom pregrade pre ispitivanja ili vise od 220 0C, nezavisno od temperature pregrade pre ispitivanja.

Ugradnja termoelektričnih registratora na negrejanoj površini konstrukcije pregrade izvedena je u skladu sa zahtevima iz poglavlja 7.3. GOST 30247.1-94. Pri tome ispostovani su i zahtevi GOST 30247.2-97 (poglavlje 8.4) i GOST 30247.3-2002 (poglavlje 10.7). Po zahtevu Naručioca, sa strane negrejane površine i na dubinu od 40mm bili su ugradjeni dopunski merni instrumenti, koji su karakterisali stanje temperaturnog režima u unutrasnjosti pregradnog zida.

Shema ugradnje termoelektričnih registratora (termodavača) na negrejanoj površini konstrukcije zida prikazana je na Slici 2.

Slika 2. Shema termoelektričnih registratora (termodavača)

na negrejanoj površini konstrukcije zida № Mesto instaliranja termoelektričnih

registratora (termodavača) Uzorak table

Brojevi TER Kanali termodavača .-26

1. U centru površine konstrukcije pregrade 1 65.4

2. U centru svake četvrtine površine pregradne konstrukcije 2,3,4,5 65.5, 65.6, 65.7,.65.8

3. Unutar zidnog bloka tipa SBS-30 konstrukcije pregrade 6,7,8,9 55.5,55.6,55.7,55.8,55.9,55.10

4.

Termodavači u peći Kanali termodavača .-26: 65.1,65.2,65.3,55.2,55.3,55.4

6. PROCEDURA ISPITIVANJA

6.1 Uslovi tokom ispitivanja

Naziv uslova ispitivanja Pokazatelji Datum ispitivanja 04.06.2004.g. Temperatura vazduha 180C Atmosferski pritisak 100,4 kPa Relativna vlažnost vazduha 32,5% Brzina kretanja vazduha <0,4 m/sek

Page 8: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE …simprolit.rs/pdf/132.pdf · gradjevinskim lepkom na cementnoj osnovi. Za ispitivanje je odabrana konstrukcija zida od SIMPROLIT ploča

6.2 REDOSLED ISPITIVANJA

Montaza I ugradnja konstrukcije zida u tehnoloski otvor “Uredjaj (pec) za ispitivanje otpornosti na pozar I sirenje pozara nenosivih konstrukcija” obavljeni su zajednicki od strane strucnih lica narucioca I ispitne laboratorije “POZPOLITEST –M”.

Temperaturni rezim unutar peci “Uredjaj (pec)…” odgovarao je GOST 30247.0-94 “Gradjevinske konstrukcije. Metod ispitivanja otpornosti na pozar. Opsti zahtevi”. Vreo spoj termodavaca u peci montiran je na rastojanju 900 mm od kraja zida peci I na rastojanju 100 mm od povrsine pregrade.

Dodatni pritisak u prostoru peci sa vatrom, na visini 3/4 vertikalnog otvora od dna, posle 5 min nakon pocetka ispitivanja iznosio je (8…12) Pa. peci, mereno

U procesu sprovodjenja sertifikacionih ispitivanja promene stanja obrasca konstrukcije tokom vremena ocenjivale su se vizualno, fiksirale tekstualno I primenom fotoaparature. Fotografije spoljasnjeg izgleda obrasca do, za vreme I posle ispitivanja prikazane su na foto 2,3,4,5,6.

7. Oprema za ispitivanje Naziv opreme za ispitivanje Fabricki broj Naziv dokumenta za pustanje u rad Uredjaj (peć) za ispitivanje otpornosti na požar nenosivih konstrukcija

Inv. №2 Atest № 293.12.03 sa rokom vaznosti do 12.2004.god.

8. Merna sredstva

№ Naziv mernog sredstva

Fabricki broj

Granice merenja

Preciznost, greška Namena Datum

provere 1. Mikromanometar

MMN-240 (2 kom.) 2715, 2647

(0…2400) Pa 1,0% Merenje

pritiska u peći 05.2005.

2. Višekanalni merač

temperature “Termodavač 26”

8502 PB3H0115

(0…1100) 0C 0,5

Registracija temperature

od TED 02.2005.

3.

Kablovski termoelektrični

pretvarač KTHA fi 3,2 mm (6 kom.)

10637, 10638, 10639, 10640, 10641, 10642

(0…1100) 0C 2

Merenje temperature

u peći 10.2004.

4. Termoelektrični

pretvarač fi 0,5mm (9 kom.)

80…89 0+11000C 2% Merenje

temperature na uzorku

06.2005.

5. Termohidrometar “IVA-6NR” 1976 (0…+50)0C;

do 98% +0,50C;

+3%

Merenje atmosfernih podataka

02.2005.

6. Aneroidni barometar 224 (79,5…106,5) kPa 0,1 kPa

Merenje atmosferskog

pritiska 05.2005.

7. Sekundomer SOS pr-26-2-000 “Ahat” 5228 0+60 min 0,2 s

Merenje vremena ispitivanja

01.2005.

8.

Digitalni anemometar sa meračem temperature ATT-1002

868305 0…5 m/s 0,2 m/s Merenje brzine vetra 05.2005.

9. Lenjir B/n (0…500) mm 1mm

Merenje linearnih dimenzija

_

10 Metar B/n (0…3000) mm 1mm

Merenje linearnih dimenzija

_

Page 9: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE …simprolit.rs/pdf/132.pdf · gradjevinskim lepkom na cementnoj osnovi. Za ispitivanje je odabrana konstrukcija zida od SIMPROLIT ploča

9. Postupak odabira obrazaca

Postupak odabira ploča tipa SOP8 za ispitivanje konstrukcije pregrade izvrsen je u skladu sa zahtevima iz ugovora № 1488/P B od 15.04.2004.god.

Zapisnik o odabiru uzoraka №1489-AO od 23.04.2004.god.: simprolit blokovi SPB60 odabrani su od strane predtavnika OS “ POZPOLISERT” I dostavljeni od strane narucioca u ispitnu laboratoriju “POZPOLITEST-M” od 20.05.2004.god.

Montirani obrazac konstrukcije nenosive zidne pregrade pripremljen je za ispitivanje na pozar 04.06.2004.god.

10. Osnovni rezultati ispitivanja

Izmereni rezultati temperaturnog režima u peći “Uredjaj (peć) za ispitivanje otpornosti na požar i širenje pozara nenosivih konstrukcija” i na konstrukciji zida od Simprolit ploča SOP-8 dati su na crtežima: 3, 4,5.

Vrednosti temperature u peći tokom sertifikacionih ispitivanja nisu prelazili dozvoljene vrednosti odredjene GOST 30247.0-94.

Slika 3. Grafik vrednosti temperature u peći

Slika 4. Grafik lokalnih vrednosti temperature na negrejanoj površini konstrukcije zida

Page 10: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE …simprolit.rs/pdf/132.pdf · gradjevinskim lepkom na cementnoj osnovi. Za ispitivanje je odabrana konstrukcija zida od SIMPROLIT ploča

Slika 5. Grafik srednje vrednosti temperature na negrejanoj površini konstrukcije zida

Tokom provodjenja ispitivanja sa spoljašnje strane pregrade koja je ispitivana vizualno su registrovane sledeće izmene: 1. min – u peći se čuje pucanje maltera na panelima konstrukcije pregradnog zida; 4. min – u peći u delu gde se nalazi TEP №3 sa panela pregradnog zida otpao je malter; 7. min – u delu gde se nalaze TEP №6,7,8,9, primećuje se izdvajanje dima; 10. min – primećuje se izdvajanje dima iz spojeva po celoj površini pregradnog zida; 12. min – na negrejanoj površini pregradnog zidna pojavljuju se vlazne fleke od kondenzata koji se izdvaja prilikom zagrevanja; 15. min – primećuje se obilno izdvajanje dima iz spojeva po celoj površini konstrukcije pregradnog zida; 67. min – izdvajanje dima iz spojeva konstrukcije pregradnog zida se smanjilo; 68. min – u peći centralnog dela konstrukcije pregradnog zida, na spojevima se stvorila horizontalna pukotina na malteru iz koje se nazire plamen plavičaste boje; 86. min – na negrejanoj površini konstrukcije pregradnog zida pojavile su se prsline na malteru; 101. min – na negrejanoj površini primećuje se nagaranje drvene mase drvene potkonstrukcije pregrade konstrukcije 100 mm ispod uredjaja TEP №2; 115. min – primećuje se minimalna količina dima iz spojeva po celoj površini zidne konstrukcije. Nagaranje drvene mase kostura pregrade u delu ispod uredjaja TEP №2 se nastavlja; 121. min. – uz saglasnost Naručioca, ispitivanja su završena, bez dostignutih normiranih maksimalnih graničnih vrednosti.

Page 11: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE …simprolit.rs/pdf/132.pdf · gradjevinskim lepkom na cementnoj osnovi. Za ispitivanje je odabrana konstrukcija zida od SIMPROLIT ploča

U procesu ispitivanja nije došlo do gubitka celovitosti (E) konstrukcije zida. Pri tome stanje termoizolacione sposobnosti (I) konstrukcije u momentu završetka ispitivanja karakteriše se sledećim:

Nije registrovano previšenje srednje vrednosti temperature na negrejanoj površini konstrukcije zida, na osnovu podataka termoelemenata ugradjenih na sredini cele površine zidnog platna i po sredini svake četvrtine zidnog platna do granične vrednosti Tmax=140 0C (158 0C), pri čemu je maksimalna srednja temperatura iznosila 870C; Nije registrovano previšenje temperature u bilo kojoj tački površine zida veće od maksimalno dozvoljene Tmax=180 0C (198 0C). Maksimalna vrednost izmerene temperature na mestu ugradjenog termodavača №7 unutar SOP ploče iznosila je 157 0C. Nije bila dostignuta maksimalno dozvoljena kritična temperatura konstrukcije pregradnog zida od 220 0C 11. Definisanje oblasti otpornosti konstrukcije na dejstvo požara

U skladu sa «poglavljem 10. GOST 30247.0-94»: Oblast otpornosti ispitanog obrasca konstrukcije pregradnog zida od SIMPROLIT ploča tipa SOP-8 u odnosu na gubitak celovitosti i termoizolacione sposobnosti moze imati oznaku “EI 120”.

Page 12: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE …simprolit.rs/pdf/132.pdf · gradjevinskim lepkom na cementnoj osnovi. Za ispitivanje je odabrana konstrukcija zida od SIMPROLIT ploča

Rezultati ispitivanja konstrukcije pregradnog zida od SIMPROLIT ploča tipa SOP-8 navedeni su u sledećoj tabeli:

Značenje parametra № GOST, NPB Naziv kontrolisanog

parametra Po GOST, NPB Faktičko

1. p. 6.1. GOST

30247.0-94

Temperaturni režim u peći T-T=345 lg (8t+1)

U granicama

norme

2. p.4.2 GOST 30247.1-94 Pritisak u peći (10+2) Pa (8…12) Pa

3. Trajanje ispitivanja 121 min

4. p. 8.1.3. GOST 30247.1-94 Gubitak celovitosti (E)

Stvaranje pukotina u

konstrukciji ili otvorima

Nije se desilo

5. p.8.1.2 GOST 30247.1-94

Gubitak toplotnoizolacione

sposobnosti (I)

Rast temperature:

- na negrejanoj površini uzorka u proseku više od

1400C ; - u bilo kojoj tački

površine zida više od 1800C u

odnosu na temperaturu

konstrukcije pre ispitivanja;

- postignuta temperatura od

220 0C na površini uzorka nezavisno od temperature

konstrukcije pre ispitivanja

Nije se desilo

12. Izvrsioci

Rukovodilac grupe odgovorne za merno pracenje ispitivanja A.I. Barinov Vodeci inzenjer- istrazivac D.A. Belousov Inzenjer – istrazivac S.V. Zebrev Inzenjer – istrazivac D. A. Somov Protokol sastavila Inzenjer -standardizator S.S. Noskova

Page 13: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE …simprolit.rs/pdf/132.pdf · gradjevinskim lepkom na cementnoj osnovi. Za ispitivanje je odabrana konstrukcija zida od SIMPROLIT ploča

Foto 1. Obrazac konstrukcije zidne pregrade od Simprolit ploča tip SOP-8 pre ispitivanja

Foto 2. Obrazac konstrukcije zidne pregrade od Simprolit ploča tip SOP-8: u 115 minutu ispitivanja nije došlo do gorenja tampona od vate.

Page 14: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE …simprolit.rs/pdf/132.pdf · gradjevinskim lepkom na cementnoj osnovi. Za ispitivanje je odabrana konstrukcija zida od SIMPROLIT ploča

Foto 3. Obrazac konstrukcije zidne pregrade od Simprolit ploča tip SOP-8 po završetku ispitivanja

Foto 4. Obrazac Simprolit ploče tipa SOP-8, sa strane dejstva požara, posle izvlačenja konstrukcije pregadnog zida iz «Uredjaja (peći)...»

Page 15: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE …simprolit.rs/pdf/132.pdf · gradjevinskim lepkom na cementnoj osnovi. Za ispitivanje je odabrana konstrukcija zida od SIMPROLIT ploča

Prilog 1 PROTOKOL

sertifikacionih ispitivanja na «Uredjaju (peći) za ispitivanje otpornosti na požar nenosivih konstrukcija»

konstrukcije pregrade od Simprolit ploča tipa SOP-8 na drvenoj podkonstrukciji, TU 5741 – 003 – 52775561 – 2003., kod OKP 57 4131

1. Naziv izvrsioca: Ispitna laboratorija protivpožarne bezbednosti ”POŽPOLITEST-M” ANO na osnovu sertifikacije “Elektrosert”.

2. Naziv Investitora: OOO “LASIS NT”, OKPO 13549213, g. Moskva 125371, Volokolamskoe šose br. 116.

3. Datum izrade konstrukcije: April 2004.god. Akt selekcije uzoraka №1489 od 23.04.2004.god.

4. Naziv standarda za metodu obavljenog ispitivanja: GOST 30247.0-94 «Gradjevinske konstrukcije. Metode ispitivanja na otpornost na pozar. Opsti uslovi» i GOST 30247.1-94 »Gradjevinske konstrukcije. Metode ispitivanja na otpornost na pozar. Nenosive konstrukcije».

5. Datum izvodjenja ispitivanja: 04.06.2004.god. 6. Vizuelna osmatranja kod ispitivanja: Osobine stanja ispitivane konstrukcije na “Uredjaju (peći)…” ocenjivane su vizuelno uz primenu vatnog tampona, označavane su vremenski i tekstualno uz korišcenje fotoopreme. Pri dostignutih 121 min, uz saglasnost Investitora, sertifikaciona ispitivanja otpornosti na pozar uzorka zidne konstrukcije iz SIMPROLIT ploča tipa SOP-8 na drvenoj podkonstrukciji bila su prekinuta bez dostignutog graničnog stanja. 7. Zaključak

U skladu sa poglavljem 9 I 10 GOST 30247.0-94 “Gradjevinske konstrukcije. Metode ispitivanja otpornosti na pozar. Opsti uslovi” faktička granica otpornosti na pozar pregradnog zida od Simprolit ploča tipa SOP-8 (kod OKP 57 4131) na drvenoj podkonstrukciji iznosi najmanje 182 min. Granica otpornosti na pozar ispitivane pregrade pri gubitku celovitosti ili sposobnosti toplotne izolacije moze imati oznaku “EI 180” Rukovodilac grupe, Odgovoran za metereolosko obezbedjenje ispitivanja A.I. Barinov Glavni inzenjer-istrazivac D.A. Belousov Inzenjer- istrazivac S. V. Zebrev Inzenjer- istrazivac D. A. Somov

Page 16: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE …simprolit.rs/pdf/132.pdf · gradjevinskim lepkom na cementnoj osnovi. Za ispitivanje je odabrana konstrukcija zida od SIMPROLIT ploča

Akt odabira obrazaca u proizvodnom pogonu Naručioca