Sis. Pembesar China & Russia

 • Upload
  weyzz76

 • View
  302

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/29/2019 Sis. Pembesar China & Russia

  1/15

  2.1 Institusi pemerintahan

  2.1.2 Pembesar

 • 7/29/2019 Sis. Pembesar China & Russia

  2/15

  oleh :Pn Hjh Alawiah bt Abd Ghani (1)Pn Sapinah bt Dollah (SMKPC 1)

  En Abdullah bin Seman (SMKPC 1)Pn Rosnah bt Samah(SMKB)

  Pn Sharidah bt Hamad(SMKB)YM Tg. Adnan b Raja Abdullah(SMKB)

 • 7/29/2019 Sis. Pembesar China & Russia

  3/15

  PengenalanSistem pembesar di China masih

  mengamalkan system feudal. Berdasarkan

  system ini pembesar mempunyai kuasa yang

  terhad dan bergantung kepada sokonganraja atau maharaja. Dalam masa yang sama

  pembesar mempunyai tanggungjawab

  terhadap pengikutnya dan ini penting bagimelaksanakan tugasnya terhadap raja.

  Sistem pembesar di Rusia berbeza dengan

  sistem pembesar di China.

 • 7/29/2019 Sis. Pembesar China & Russia

  4/15

  Sistem pembesar di China Di China semasa pemerintahan Manchu,

  pembesarnya terdiri daripada pembesar peringkat

  pusat dan pembesar peringkat wilayah. Kebanyakangolongan pembesar ini merupakan mereka yang lulus

  Peperiksaan Perkhidmatan Awam. Terdapat juga

  pembesar daripada kalangan golongan bangsawan

  atau tentera yang dilantik oleh maharaja

 • 7/29/2019 Sis. Pembesar China & Russia

  5/15

  Golongan pembesar merupakan golongan bangsawan

  memiliki wilayahnya tersendiri yang ditauliahkan oleh

  maharaja. Mereka ini berkuasa mentadbir wilayah

  masing-masing.

  Golongan pembesar semasa Dinasti Manchu adalah

  mereka yang lulus dalam Peperiksaan Awam. Peperiksaan

  awam ini mempunyai empat tahap iaitu peperiksaan

  Bandar, peperiksaan jajahan, peperiksaan wilayah dan

  peperiksaan istana yang dijalankan di hadapan maharajasendiri.

 • 7/29/2019 Sis. Pembesar China & Russia

  6/15

  Raja bertugas mengawal dan menyokong pembesar-

  pembesar di luar pusat pemerintahan dan pembesar-

  pembesar dikatakan pelindung-pelindung bagi raja.Ini bermakna bahawa raja harus menolong wakil-

  wakil atau pembesar-pembesar dalam kes-kes

  mereka diserang musuh. Pergaduhan antara

  pembesar-pembesar sering berlaku kerana inginmemperluaskan kuasa.

 • 7/29/2019 Sis. Pembesar China & Russia

  7/15

  Mereka yang lulus dalam peperiksaan awam akan

  ditempatkan di kementerian-kementerian yang penting

  yang bertanggungjawab menggubal dasar kerajaan.

  Golongan ini jugalah yang menganggotai Imperial

  Secretariat dan Imperial Cancelory.

  Kesemua dasar yang digubal diperingkat pusat akan

  dilaksanakan diperingkat wilayah. Pelaksanaanya akandipertanggungjawabkan kepada pembesar bawahan di

  Jabatan Hal Ehwal Negara

 • 7/29/2019 Sis. Pembesar China & Russia

  8/15

  Terdapat pelbagai jenis jabatan yang dibentuk sepertiJabatan Kakitangan, Jabatan Upacara, Jabatan Tentera,Jabatan Kehakiman dan Jabatan Kerja Awam.

  Golongan Gentri merupakan pembesar tempatan yangmembantu pembesar-pembesar peringkat wilayah.Mereka ini sebenarnya golongan sarjana tetapiberkhidmat secara sukarela kepada pembesar kerajaan.

  Golongan Gentri ini bertindak sebagai orang tengahantara pembesar kerajaan dengan rakyat jelata dikawasan mereka sendiri.

 • 7/29/2019 Sis. Pembesar China & Russia

  9/15

  Terdapat juga pembesar yang bukan golongan

  bangsawan. Mereka ini berpengaruh diperingkat wilayah

  kerana memiliki angkatan tentera mereka sendiri.

  Golongan ini bertanggungjawab ke atas wilayah mereka

  sendiri dan bersedia membantu dari segi ketenteraan

  kepada kerajaan pusat pada bila-bila masa.

 • 7/29/2019 Sis. Pembesar China & Russia

  10/15

  Pembesar dan Ulama Islam di China- terdapat jugapembesar yang merupakan ulama Islam di China sepertiCheng Ho- Ma Huan menghasilkan buku Ying Yai

  Syeng Ian.- Liu Zhi penulisan buku ilmu tauhid,falsafah, sirah Nabi Muhammad dan lain-lain. Karyabeliau yang terulung Tien Fang hsing li. Buku inimengandungi hal berkaitan kosmologi, kejadian alam,kejadian makhluk dan keEsaan Allah.- Ma Hua-Lungpemimpin masyarakat Islam di China dan menjadikanChin-chi-pu sebagai pusat perkembangan Islam.

 • 7/29/2019 Sis. Pembesar China & Russia

  11/15

  Sistem Pembesar di Russia Peter the Great merupakan pemerintah Russia antara

  tahun 1689 hingga tahun 1725. Dalam era

  pemerintahannya, beliau melakukan pelbagai

  pembaharuan untuk membolehkan empayar Russia

  mencapai kemajuan setanding dengan negara Eropah

  yang lain.

  Peter telah menyusun semula sistem pentadbiran Russia

  yang diwarisi sejak era Moscow dan dinasti Rurik.

  Pembesar di Russia terdiri daripada bangsawan yang

  dilantik oleh raja untuk membantu pentadbiran negara.

 • 7/29/2019 Sis. Pembesar China & Russia

  12/15

  Pada era Moscow, badan pemerintahan dan pentadbiran

  yang bertanggungjawab membantu urusan seharian ialah

  Duma, Zemskii Sabor dan Prikazi.

  Duma ialah majlis penasihat tertinggi yang dianggotai

  oleh para bangsawan paling kanan dan bertindak

  menyelaras hal ehwal pemerintahan, membuat dan

  meluluskan dasar tertentu, dan sistem kehakiman.

  Namun kata pemutus masih terletak di tangan raja/tsar.

 • 7/29/2019 Sis. Pembesar China & Russia

  13/15

  Zemskii Sabor merupakan majlis penasihat yang

  dianggotai antara 40 50 orang bangsawan, tetapi

  kuasanya adalah rendah daripada Duma.

  Prikazi merupakan jabatan kerajaan yang melaksanakan

  dasar yang diluluskan oleh Duma.

  Peter the Great telah menyusun semula pentadbiran

  Russia. Tujuannya supaya sistem pentadbiran ituberpusat dan seragam, cekap, dan tidak berlaku

  penindihan kuasa antara institusi tertentu.

 • 7/29/2019 Sis. Pembesar China & Russia

  14/15

  Pada tahun 1711, Duma dan Zemskii Sabor digantikan olehmajlis Senate. Majlis ini mempunyai anggota seramai 9 orang.

  Colleges juga dibentuk untuk membantu memikul beban tugas

  Senate yang semakin berat. Pada tahun 1718, tanggungjawab membuat keputusan secara

  kolektif telah ditekankan. Prinsip ini menggantikan Prikazi yanglebih memberi laluan kepada individu tertentu untukmembuat keputusan.

  Pegawai-pegawai tinggi Russia diminta oleh Tsar Peter theGreat supaya mencukur janggut dan mewajibkan merekaberpakaian ala Jerman dan Hungary. Peraturan ini diwajibkanterhadap semua masyarakat Russia.

 • 7/29/2019 Sis. Pembesar China & Russia

  15/15

  Kesimpulan Peranan pembesar di China dan di Russia sangat penting

  dalam membantu Maharaja dan Tsar memerintah.

  Bagaimanapun mereka mempunyai kuasa yang terhad

  tertakluk di bawah kuasa dan arahan Manchu di China

  dan Tsar di Russia.

  Di China disebabkan adanya peperiksaan awam

  membolehkan mobility sosial berlaku. Namun demikian

  untuk melepasi system peperiksaan itu amatlah sukar

  kerana semuanya dikawal dengan ketat.