24
Notiunea , Obiectul si definitia dreptului comercial Comertul 1. In sens economic – este o activitate al carei scop este schimbul si circulatia marfurilor de la producatori la consumatori 2. In sens juridic – nu desemneaza numai operatiunile de interpunere si circulatie a marfurilor , pe care le realizeaza comerciantii , ci si operatiunile de producere a marfurilor , pe care le realizeaza fabricantii , precum si executarea de lucrari si prestarea de servicii , pe care le realizeaza antrepenorii , respectiv prestatorii de servicii sau , in general , intreprinzatorii. Dreptul comercial – cuprinde norme juridice care reglementeaza activitatea comerciala, adica productia si circulatia marfurilor, executarea de lucrari si prestarea de servicii. Obiectul dreptului comercial exista 2 sisteme care permit stabilirea obiectului dreptului comercial. 1. Sistemul subiectiv – in cadrul caruia dreptul comercial are ca obiect norme juridice aplicabile comerciantilor . 2. Sistemul obiectiv – in cadrul caruia dreptul comercial cuprinde norme juridice aplicabile comertului , adica acelor acte juridice , fapte si operatiuni calificate de lege ca fapte de comert, indiferent de persoana care le savarseste.- sistemul obiectiv sta la baza Codului comercial romanesc. Dreptul comercial – este un ansamblu de norme juridice de drept privat , care sunt aplicabile raporturilor juridice izvorate din savarsirea actelor juridice,faptelor si operatiunilor considerate de lege fapte de comert, precum si raporturilor juridice la care participa persoane care au calitate de comerciant. Corelatia Drept Comercial – Drept Civil (art. 1 C. Com.) - ambele reglementeaza raporturi patrimoniale , bazate pe egalitatea juridica a partilor. - Dreptul comercial priveste numai raporturile juridice care au ca izvor savarsirea faptelor de comert si raporturile juridice la care participa persoanele care au calitatea de comerciant - Dreptul civil are la baza toate celelalte raporturi patrimoniale , precum si raporturi personale nepatrimoniale - In comert se aplica legea de fata . Unde ea nu dispune se aplica Codul civil.

Sinteza Drept Comercial

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sinteza Drept Comercial

Notiunea , Obiectul si definitia dreptului comercial Comertul

1. In sens economic – este o activitate al carei scop este schimbul si circulatia marfurilor de la producatori la consumatori

2. In sens juridic – nu desemneaza numai operatiunile de interpunere si circulatie a marfurilor , pe care le realizeaza comerciantii , ci si operatiunile de producere a marfurilor , pe care le realizeaza fabricantii , precum si executarea de lucrari si prestarea de servicii , pe care le realizeaza antrepenorii , respectiv prestatorii de servicii sau , in general , intreprinzatorii.

Dreptul comercial – cuprinde norme juridice care reglementeaza activitatea comerciala, adica productia si circulatia marfurilor, executarea de lucrari si prestarea de servicii. Obiectul dreptului comercial – exista 2 sisteme care permit stabilirea obiectului dreptului comercial.

1. Sistemul subiectiv – in cadrul caruia dreptul comercial are ca obiect norme juridice aplicabile comerciantilor .

2. Sistemul obiectiv – in cadrul caruia dreptul comercial cuprinde norme juridice aplicabile comertului , adica acelor acte juridice , fapte si operatiuni calificate de lege ca fapte de comert, indiferent de persoana care le savarseste.- sistemul obiectiv sta la baza Codului comercial romanesc.

Dreptul comercial – este un ansamblu de norme juridice de drept privat , care sunt aplicabile raporturilor juridice izvorate din savarsirea actelor juridice,faptelor si operatiunilor considerate de lege fapte de comert, precum si raporturilor juridice la care participa persoane care au calitate de comerciant.Corelatia Drept Comercial – Drept Civil (art. 1 C. Com.)

- ambele reglementeaza raporturi patrimoniale , bazate pe egalitatea juridica a partilor.- Dreptul comercial priveste numai raporturile juridice care au ca izvor savarsirea faptelor de comert si

raporturile juridice la care participa persoanele care au calitatea de comerciant - Dreptul civil are la baza toate celelalte raporturi patrimoniale , precum si raporturi personale

nepatrimoniale- In comert se aplica legea de fata . Unde ea nu dispune se aplica Codul civil.- Dreptul comercial , ca drept special se completeaza cu dreptul civil care reprezinta dreptul comun al

raporturilor de drept privat. Corelatia Drept Comercial – Dreptul Comertului International

- ambele sunt raporturi comerciale – reglementeaza raporturi patrimoniale , adica raporturi nascute din savarsirea faptelor de comert – raporturi care , prin esenta lor sunt asemanatoare

- dreptul comercial are ca obiect raporturile de drept intern dintre cetatenii romani sau persoane juridice de nationalitate romaneasca

- Dreptul comertului international se refera la raporturile cu element de extraneitate – raporturile la care participa persoanele fizice/juridice straine.

Izvoarele dreptului comercial 1. Constitutia Romaniei – reglementeaza principiile de organizare a activitatii economice – art. 135 : -

Economia Romaniei este o economie de piata , Statul trebuie sa asigure libertatea comertului, protectia concurentei neloiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie .

2. Codul Comercial – Decretul de Lege 1233/1887 – constituie reglementarea de baza a activitatii economice , cuprinde norme juridice care reglementeaza institutii fundamentale ale dreptului comercial: faptle de comert , comerciantii, obligatiile comerciale. Normele cuprinse in Codul comercial au caracter supletiv – se aplica numai cand partile nu au convenit altfel. In Codul comercial exista si norme cu caracter imperativ , care au ca finalitate protectia intereselor generale.

Page 2: Sinteza Drept Comercial

3. Legile comerciale speciale a. L. 31/1990 privind Societatile comercialeb. L. 26/1990 privind Registrul comertuluic. L. 58/1934 privind Cambia si Biletul la ordind. L. 59/1934 privind Cecule. O.U.G. 44/2008 privind desfasurarea activitatii economice de catre persoanele fizice autorizate (PFA),

intreprinderile indivisuale si intreprinderile familiale .f. L. 85/2006 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului.4. Codul Civil – constituie un izvor subsidiar al dreptului comercial – in absenta unor norme comerciale se

aplica dispozitiile Codului Civil.5. Legile civile speciale a. Decretul 31/1954 privind persoana fizica/juridicab. Decretul 167/1958 privind prescriptia extinctiva

Faptele de comert – orice activitate care da nastere la raporturi juridice guvernate de legea comerciala si care se intemeiaza pe ideea de schimb de marfuri si valori fiind calificata ca o activitate de intermediere in operatiunile de schimb. - actele juridice,faptele juridice si operatiunile economice prin care se realizeaza producerea de marfuri, executarea de lucrari ori prestarea de servicii sau o interpunere in circulatia marfurilor , cu scopul de a obtine profit.Clasificare:

1. Fapte de comert obiective2. Fapte de comert subiective3. Fapte de comert unilaterale sau mixte

Faptele de comert obiective – sunt acele operatiuni , acte juridice , calificate astfel in functie de natura lor economica si in unele cazuri de forma lor.

I. Operatiuni de intermediere in schimb asupra marfurile si titlurilor de credit .1. Vanzarea-cumparare a - este un contract reglementat de Codul civil- Cumpararea este comerciala atunci cand a fost facuta cu intentia de a revinde sau atunci cand a fost

facuta cu intentia de inchiriere- Vanzarea este comerciala atunci cand a fost precedata de o cumparare comerciala- Operatiunile de vanzare-cumparare pot avea ca obiect , atat marfurile cat si productele , titlurile de

credit, in general si orice bunuri mobile afectate consumului si circulatiei.- Bunurile pot fi vandute in starea in care au fost dobandite sau dupa ce , in prealabil au fost prelucrate sau

transformate.2. Operatiunile de banca si de schimb – sunt operatiuni de intermediere care au ca obiect sume de bani ,

credite sau titluri de credit./ Operatiunile de banca constau in depozite de sume de bani sau de titluri , acordare de credite , operatiuni asupra titlurilor de credit , efectuarea de plati etc. – activitatea bancara este realizata de BNR si de societatile comerciale bancare. / Operatiunile de schimb sunt operatiunile de schimb valutar realizate de catre societatile bancare autorizate sa participe la piata valutara si casele de schimb valutar.

II. Actele de intermediere in operatiunile de schimb purtand asupra muncii organizate / Intreprinderea – este activitatea economica desfasurata in mod organizat , permanent si sistematic , combinand resurse financiare , forta de munca atrasa , materii prime , mijloace logistice si informatie , pe riscul intreprinzatorului , in cazurile si in conditiile prevazute de lege.

Caracteristicile intreprinderii :a. existenta unei organizari autonome a unei activitati cu ajutorul factorilor de productie

Page 3: Sinteza Drept Comercial

b. asumarea de catre intreprinzator a coordonarii intregii activitati si implicit a riscului acestei activitatic. scopul activitatii este producerea de bunuri , executarea de lucrari si prestarea de servicii , in vederea

obtinerii unui profit.Clasificare :1. Intreprinderile de furnituri – constau intr-o activitate organizata prin care furnizorul , in schimbul

unui pret determinat ,anticipat asigura prestarea unor servicii sau predarea unor produse la termen , succesive.

- in cazul furnizarii de produse , intreprinderea de furnituri are obligatia de a transmite dreptul de proprietate asupra marfurilor livrate , de a le preda si de a raspunde pentru vicii si pentru evictiune ,intocmai ca la vanzare-cumparare , cu deosebirea ca furnizarea de marfa este o obligatie continuua a intreprinderii sau la termene succesive , pretul fiind determinat anticipat.

2. Intreprinderile de spectacol public – presupune organizarea unor factori specifici , in scopul punerii la dispozitia publicului a unei productii culturale sau sportive , in vederea obtinerii unui profit. Specificul acestei intreprinderi consta in faptul ca ea speculeaza asupra talentului artistilor sau sportivilor si asupra curiozitatii publicului , intermediind intre artisti sau sportivi si publicul spectator si are ca finalitate obtinerea unui profit.

3. Intreprinderile de comision ,agentii si oficii de afaceri – Intreprinderile de comision au ca obiect operatiunile de intermediere care se realizeaza pe baza contractului de comision , in baza caruia , ca urmare a imputernicirii date de comitent , comisionarul incheie acte de comert in nume propriu , dar pe seama comitentului( operatiuni de vanzare, cumparare, transport etc. ) / Agentiile sau oficiile de afaceri realizeaza operatiuni de intermediere intre comercianti si clientela (agentii de turism , de publicitate, imobiliare etc.)

4. Intreprinderile de constructii – organizeaza forta de munca cu ajutorul careia isi desfasoara activitatea , interpunandu-se intre client si lucratori- speculeaza forta de munca obtinand profit.

5. Intreprinderile de fabrici si manufactura – au ca obiect transformarea materiilor prime , materialelor etc in produse noi - organizeaza factorii de productie in scopul transformarii materiilor prime si materialelor in produse noi , ca natura si utilitate .

6. Intreprinderile de editura, de imprimerie, de librarie si de vanzare a obiectelor de arta – Intreprinderea de editura presupune organizarea factorilor specifici in vederea reproducerii si difuzarii operei ; activitatea se intemeiaza pe contractul de editare, prin care autorul unei opere stiintifice, literare sau artistice cedeaza intreprinzatorului (editorul), in schimbul unei remuneratii , dreptul de a reproduce si dreptul de a difuza opera./ Intreprinderea de imprimerie presupune organizarea factorilor specifici in vederea efectuarii operatiunilor de multiplicare , pe cale mecanica sau manuala , a operelor stiintifice, literare sau artistice./ Intreprinderea de librarie are ca obiect operatiunile, realizate cu factorii specifici, prin care se asigura difuzarea in public a operei; activitatea are la baza vanzarea catre public a cartilor , albumelor etc. , primite in depozit sau comision./ Intreprinderile de vanzare a operelor de arta presupune organizarea factorilor specifici, pentru vanzarea operelor de arta(tablouri , sculpturi etc.) atunci cand intreprinzatorul este o alta persoana decat autorul operei.

7. Intreprinderile de transport de persoane sau de lucruri – au la baza operatiuni de deplasare materiala a unei persoane sau a unui lucru de la un loc la altul , care se realizeaza in conditii si mijloace diferite.

8. Intreprinderile de asigurare – activitatea de asigurare se realizeaza numai de catre societatile de asigurare infiintate potrivit legii, asigurarile avand rolul de a contribui la refacerea bunurilor avariate sau distruse, precum si de a plati anumite sume de bani in cazul producerii unor evenimente privind viata si integritatea persoanelor.

Page 4: Sinteza Drept Comercial

9. Depozitele in docuri si antrepozite – sunt socotite fapte de comert depozitele de docuri si antrepozite, precum si toate operatiunile asupra recipiselor de depozit (warante) si asupra inscrisurilor de gaj eliberate de ele . Documentele eliberate care atesta existenta marfurilor in depozit sunt :

a. Recipisa de depozit – se realizeaza deponentului atestand dreptul de proprietate al titularului asupra marfii depozitate

b. Warantul/Scrisoarea de gaj – este documentul ce atesta ca marfa face obiectul unui contract de gaj si , deci , titularul warantului are un drept de gaj asupra marfii aflata in depozit.

c. Talonu l – document care ramane la administratia depozitului.III. Faptele de comert conexe/accesorii - sunt acele fapte juridice ce au un caracter civil, numai ca , datorita legaturii stranse cu un fapt calificat de comert , dobandesc caracter comercial;.

1. Operatiunile de punere in consignatie a marfurilor sau productelor in scop de vanzare / Contractul de consignatie – este un contract prin care o persoana , numita consignant transmite altei persoane , numita consignatar o cantitate de marfuri , in prealabil estimate , cu mandatul de a fi vandute pe contul celui dintai si cu obligatia , fie de a intoarce pretul stabilit prin conventie, fie de a restitui marfurile, in natura , daca nu au fost vandute.(Legea consignatiei 1934) – se suprapune operatiunii de vanzare ,o operatiune de depozit si una de comision.

2. Operatiunile pe termen asupra titlurilor de credit / Reportul – reprezinta un schimb actual si real de titluri contra bani si un schimb pe termen de bani contra titlurilor de aceeasi specie.

3. Operatiunile relative la subscrierea, cumpararea si vanzarea de parti si actiuni ale societatilor comerciale – achizitionarea si instrainarea actiunilor si partilor sociale ale societatilor comerciale prezinta caracterul unui act de comert , prin aceea ca face sa se dobandeasca sau sa se piarda calitatea de asociat intr-o societate comerciala , indiferent daca operatiunea a fost facuta in scop de speculatie comerciala sau numai in vederea unui plasament de capital.

4. Cambia si ordinele de producte sau marfuri (biletele la ordin) – prin ele insele sunt fapte de comert , fara a distimge daca partile sunt sau nu comercianti sau daca sunt pentru acte civile sau comerciale. Ambele sunt titluri de credit , cuprinzand , fie obligatia de a face sa se plateasca(cambia) , fie de a plati (biletul la ordin) o suma de bani determinata la scadenta si la locul stabilit , in insusi inscrisul cambiat.

5. Operatiunile de mijlocire in afaceri - Mijlocirea in afaceri comerciale este un act conex cu altul , care este calificat ca fapt sau act obiectiv de comert incheiat intre 2 parteneri de afaceri, pusi fata in fata de catre intermediar, care este calificat ca fiind un auxiliar de comert.

6. Operatiunile cu privire la navigatie – construirea , cumpararea si vanzarea vaselor, precum si actele juridice privind dotarea vaselor si aprovizionarea lor, expeditiile maritime , inchirierile de vase, imprumutul maritim , ipoteca maritima etc.

7. Depozitele pentru cauza de comert – depozitele care au caracter izolatsau care se fac in alte locuri decat cele prevazute de lege, daca au o cauza comerciala .

8. Contul curent – este un contract prin care partile convin ca , in loc sa lichideze creantele lor reciproce, izvorate din prestatiile facute de una catre cealalta , lichidarea sa se faca la un anumit termen, prin achitarea soldului de catre partea care va fi debitoare.

9. Cecul – este un inscris prin care o persoana (tragator) da ordin unei banci , la care are disponibil (tras) sa plateasca o suma de bani unei persoane care este beneficiar sau la ordinul acesteia.

10. Contractul de garantie reala mobiliara – este contractul in temeiul caruia se constituie o garantie reala in bunuri sau drepturi in beneficiul unui anumit creditor, atunci cand obligatia garantata este o obligatie comerciala

Page 5: Sinteza Drept Comercial

11. Contractul de fidejusiune – este contractul prin care o persoana numita fidejusor se obliga fata de creditorul altei persoane sa execute obligatia debitorului , daca acesta nu o va executa , atunci cand obligatia garantata este o obligatie comerciala.

Faptele de comert subiective – fapte juridice, actele si operatiunile savarsite de un comerciant.Prezumtia de comercialitate – instituita de art.4/C.com pentru toate obligatiile comerciantului – toate obligatiile comerciantului, cu exceptiile mentionate expres de lege , au caracter comercial , indiferent de izvorul lor.Exceptii:

1. Natura civila a obligatiilor – daca o anumita obligatie asumata de comerciant este de natura civila , prezumtia de comercialitate este inlaturata

2. Necomercialitatea rezulta din insusi actul savarsit de comerciant – comerciantul , poate, prin propria sa vointa , sa imprime actului un caracter necomercial (poate cumpara unele bunuri necesare uzului personal sau poate

imprumuta o suma de bani destinata unui scop strain comertului)- prezumtia de comercialitate este inlaturata.

Faptele de comert unilaterale / mixte – daca un act este comercial numai pentru una dintre parti , toti co-comerciantii sunt supusi, in ce priveste acest act, legii comerciale , in afara de dispozitiile privitoare la persoana , chiar a comerciantilor si in cazurile in care legea nu dispune altfel. Subiectele dreptului comercial – sunt participantii la raporturile comerciale – comerciantii.Comerciantii – aceia care fac fapte de comert avand comertul ca profesiune obisnuita si societatile comerciale.Categorii de comercianti :

I. Comerciantul persoana fizica - persoanele fizice au calitatea de comerciant daca savarsesc fapte de comert ci caracter profesional.

- orice persoana fizica , cetatean roman sau cetatean al unui stat membru al UE ori al Spatiului Economic European poate desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei , in conditiile prevazute de lege: O.U.G. 44/2008.

- Persoanele fizice pot desfasura activitatile economice in urmatoarele modalitati:a. Persoana fizica autorizata – poate desfasura activitate economica, individual si independent , folosind

forta de munca si aptitudinile sale profesionale ; nu poate angaja cu contract de munca terte persoane ; isi poate constitui un patrimoniu de afectatiune , ca fractiune distincta a patrimoniului persoanei fizice , patrimoniu cu care raspunde pentru obligatiile asumate , in completare cu intreg patrimoniul sau.

b. Persoana fizica in calitate de intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale – are calitatea de intreprinzator persoana care organizeaza o intreprindere economica – o activitate economica desfasurata in mod organizat , permanent si sistematic, combinand resurse financiare, forta de munca atrasa, materii prime , mijloace logistice si informatie , pe riscul intreprinzatorului , in cazurile si in conditiile prevazute de lege;intreprinzatorul poate angaja terte persoane cu contract individual de munca;intreprinzatorul raspunde pentru obligatiile asumate cu patrimoniul de afectatiune si in completare cu intreg patrimoniul sau.

c. Persoana fizica in calitate de membru al unei intreprinderi familiale – intreprinderea familiala este constituita din 2 sau mai multi membri ai unei familii , care au implinit varsta de 16 ani la data autorizarii intreprinderii familiale; se constituie printr-un acord de constituire, incheiat intre membrii familiei in forma scrisa; acordul de constituire poate sa prevada un patrimoniu de afectatiune , cu precizarea cotelor de participare a membrilor; interesele intreprinderii sunt gestionate de reprezentantul desemnat prin acordul der constituire; intreprinderea familiala nu poate angaja terte persoane cu contract de munca; pentru obligatiile asumate membrii intreprinderii familiale raspund solidar si indivizibil cu

Page 6: Sinteza Drept Comercial

patrimoniul de afectatiune si , in completare cu intreg patrimoniul , corespunzator cotelor de participare stabilite in acordul de constituire.

Calitatea de comerciant – Conditii:- sa fie cetatean roman sau al unui stat membru UE sau al Spatiului Economic European- sa aiba capacitate de exercitiu – persoana fizica dobandeste calitatea de comerciant numai daca are

capaciate de exercitiu deplina – sa fi implinit varsta de 18 ani - sa aiba capacitate de folosintaIncompatibilitati :- nu pot fi comercianti datorita profesiei pe care o exercita acele persoane care au profesii liberale :

avocati, notari, medici, executori judecatoresti etc.- Nu pot fi comercianti datorita functiei pe care o detin : parlamentarii , functionarii publici , magistratii

etc. Decaderi :- persoanele care au fost condamnate penal pentru una dintre faptele prevazute de Legea 12/1990 privind

protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite , nu mai pot exercita profesiunea de comerciant.

Interdictii:a. Legale – anumite activitati care nu pot face obiectul comertului particular/privat si care sunt monopol de

stat.b. Conventionale – stabilite sub forma clauzelor inserate in contract (clauza de exclusivitate).

Activitatea desfasurata – persoana fizica trebuie sa exercite in mod obisnuit , cu titlu de profesie , fapte de comert , care trebuie sa aiba un caracter continuu si repetat

- trebuie sa desfasoare comertul in nume propriu, pe riscul sau , cu intentia de a obtine un profit – nu neaparat obtinerea efectiva si imediata a profitului.

Incetarea calitatii de comerciant – persoana fizica inceteaza sa mai aiba calitatea de comerciant in momentul in care nu mai savarseste fapte de comert ca profesiune.

II. Regiile autonome – persoane juridice care functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara

III. Organizatiile cooperatiste – desfasoara o activitate de producere si desfacere de marfuri si prestari de servicii, pe baza principiilor gestiunii economice si beneficiaza de personalitate juridica

IV. Grupurile de interes economic – forma asociativa al carei scop este inlesnirea sau dezvoltarea activitatii economice a membrilor sai , precum si imbunatatirea rezultatelor activitatii respective.

V. Micii comercianti – activitate cu volum redus de operatiuni comerciale.VI. Societatile comerciale – grupare de persoane , constituita pe baza unui contract de societate

si beneficiind de personalitate juridica , in care asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri pentru executarea unor fapte de comert, in scopul realizarii si impartirii beneficiilor.

Societatea - este un contract in temeiul caruia 2 sau mai multe persoane (asociati) se inteleg sa puna in comun anumite bunuri pentru a desfasura impreuna o anumita activitate , in vederea realizarii si impartirii beneficiilor care vor rezulta.CONTRACTUL DE SOCIETATEElemente esentiale ale contractului de societate :

a. fiecare asociat se obliga sa puna in comun o valoare patrimoniala (aport)b. asociatii se obliga sa desfasoare impreuna o activitate care constituie obiectul societatiic. toti asociatii participa la realizarea si impartirea beneficiilor

Page 7: Sinteza Drept Comercial

Caracterele juridice ale contractului de societate :a. contractul este plurilateral – la incheierea sa participa 2 sau mai multe persoane, fiecare asumandu-si

anumite obligatiib. contractul este cu titlu oneros – fiecare asociat urmareste realizarea unui folos patrimonial, adica

obtinerea de beneficiic. contractul este comutativ – intinderea obligatiei fiecarui asociat este cunoscuta din momentul incheierii

contractuluid. contractul este consensual – se incheie prin simplul acord de vointa al partilor; forma scrisa este ceruta

ad probationem.e. Contractul este solemn /formal – in functie de prevederile legii

Conditii de forma : - contractul se incheie sub semnatura privata , forma autentica fiind obligatorie atunci cand :a. printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un terenb. se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simplac. S.A. se constituie prin subscriptie publica

Conditii de validitate :1. Capacitatea juridica a partilor - asociatul persoana fizica/juridica trebuie sa aiba capacitate juridica,

intrucat constituirea unei societati presupune stipularea unor raporturi , care inseamna o diminuare a patrimoniului celui care o face, indiferent ca este vorba de bani, bunuri sau creante.

2. Consimtamantul – vointa asociatilor trebuie sa fie constienta si liber exprimata cu scopul de a produce efecte juridice si sa nu fie afectata de vreun viciu de consimtamant

3. Obiectul contractului – consta in prestatiile la care partile s-au obligat; nu se identifica cu obiectul societatii care consta in activitatile pe care urmeaza sa le realizeze societatea(productie, comert, prestari servicii etc. ) ; obiectul trebuie sa fie determinat/determinabil , sa constea intr-o prestatie a celui care se obliga, s afie real , posibil , moral si sa nu contravina regulilor de convietuire sociala ; daca obiectul nu indeplineste conditiile cerute de lege si acest lucru este constatat dupa ce societatea s-a infiintat, pe langa nulitatea contractului, societatea respectiva se va dizolva, iar patrimoniul acesteia va fi lichidat; nulitatea absoluta nu produce efecte retroactiv pentru a-i proteja pe terti.

4. Cauza/Scopul – trebuie sa fie reala , licita, morala si in concordanta cu regulile de convietuire sociala; nerespectarea acestor conditii atrage nulitatea absoluta a contractului de societate

5. Aportul la capitalul social – este o conditie de fond speciala a contractului de societate comerciala.APORTUL 1. Aportul in numerar – este cel in bani sau in lichiditati si este obligatoriu la constituirea oricarei forme

de societate. Aportul la capitalul social nu este purtator de dobanzi2. Aportul in creante – este posibil numai in cazul societatilor de persoane (in nume colectiv si in

comandita simpla); este calificat ca aport in natura , deoarece valoarea creantei nu depinde numai de valoarea nominala inscrisa in titlul ei , ci de solvabilitate a debitorului

3. Aportul in munca / industrie – consta in angajamentul pe care si-l asuma asociatul de a desfasura o activitate in societate, punand la dispozitia acesteia cunostintele sale , tehnici profesionale,deci, de a efectua o munca in costul societatii sau de a presta un serviciu, inclusiv diligentele sau demersurile facute de fondatori in timpul constituirii societatii.

- reprezinta o prestatie cu caracter succesiv si pentru viitor - prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social- nu confera asociatului dreptul la parti sociale, ci doar dreptul de a participa la beneficii si la impartirea

activului social ramanand obligat sa participe la pierderi

Page 8: Sinteza Drept Comercial

- evaluarea aportului in munca se poate face conventional si , in lipsa vreunei speculatii , se aplica dispozitiile art. 1511 alin. 2/C.civ , conform caruia aportul in munca reprezinta partea cea mai mica in numerar sau in natura adusa de un alt asociat

- este exclus in cazul S.R.L. si admisibil in cazul societatilor de persoane 4. Aportul in natura – poate consta in: bunuri imobile , bunuri mobile, fond de comert, brevete de

inventie, orice bun de productie care este in circuitul civil si poate fi transmis in patrimoniul unei societati.

- este posibil in orice forma de societate comerciala, evaluarea aportului in natura putand fi facuta de catre experti sau conventional

- evaluarea se face in mod obligatoriu de experti , daca:a. forma de societate este S.R.L. cu unic asociat – pentru ocrotirea creditorilor , intrucat capitalul social

reprezinta gajul creditorilor care ar putea fi defavorizati printr-o evaluare lasata la aprecierea celui care aduce bunurile.

b. In cazul S.A. care se constituie prin subscriptie publica si subscriitorii nu sunt de acord cu evaluarile facut de fondatori

c. Ori de cate ori instanta de judecata dispune efectuarea unei expertize de evaluare a aportului in natura CAPITALUL SOCIAL – reprezinta suma aporturilor asociatilor , mai putin aportul in munca - bunurile ce compun capitalul social au un regim juridic diferit de cel aplicabil pentru celelalte bunuri

care se afla in patrimoniul societatii- d.p.d.v. juridic , capitalul social reprezinta gajul creditorilor sociali- orice modificare de capital : structura , valoare – trebuie sa respecte normele legale de publicitate , in

principal efectuarea mentiunii in Registrul Comertului- poate fi majorat din noi aporturi, fie din dividende sau din rezervele societatii- in functie de capitalul social, asociatii vor participa la conducerea societatii si la dreptul de a primi

dividendeDIVIDENDUL – este cota parte din beneficiu care se va plati fiecarui asociat- constau intotdeauna intr-o suma de bani - asociatii , de comun acord , pot stabili criteriile de distribuire a dividendelor; daca ei nu o fac , in mod

expres , acestea se vor plati in proportie cu cota de participare la capitalul social- se pot distribui numai daca exista beneficii reale

CUPRINSUL CONTRACTULUI DE SOCIETATE- contractul trebuie sa cuprinda anumite clauze care sa stabileasca relatiile dintre asociati, diferentiat in

functie de forma societatii - majoritatea clauzelor sunt comune tuturor formelor juridice ale societatilor comerciale- contractul mai poate cuprinde si clauze specifice unei anumite forme de societate- clauzele expres prevazute de lege trebuie cuprinse , in mod obligatoriu in contract- contractul trebuie semnat de toti asociatii

Clauze impuse de lege pentru cuprinsul contractului de societate 1. Clauze de identificare a partilor - pentru persoane fizice trebuie sa apara : nume, prenume , CNP, locul si data nasterii , domiciliul si

cetatenia asociatilor- pentru persoanele juridice trebuie sa apara: denumirea , CUI-ul, sediul si nationalitatea persoanei

juridice in cauza2. Clauze privind identificarea viitoarei societati – prin ele se stabilesc : denumirea , forma juridica si

sediul societatii si , daca este cazul si emblema societatii; sediul societatii este locl care situeaza in spatiu

Page 9: Sinteza Drept Comercial

societatea comerciala ca subiect de drept ; societatea poate avea un sediu principal si mai multe puncte de lucru , agentii , reprezentante etc.

3. Clauze privind caracteristicile societatii a. Obiectul societatii – se precizeaza clar , nu generic domeniul si activitatea principala b. Durata societatii – societatea poate fi constituita pe un anumit termen sau pe un termen nelimitat; in

cazul termenului cert , la implinirea acestuia societatea se dizolva de drept c. Capitalul social – subscris si cel varsat, cu repectarea plafoanelor prevazute de lege ; trebuie mentionat

aportul fiecarui asociat; trebuie aratat modul in care a fost divizat capitalul social, numarul si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale , precum si repartizarea acestora intre asociati

4. Clauza privind conducerea si gestiunea societatii – asociatii trebuie sa stabileasca persoanele care vor administra si reprezenta societatea , cu precizarea puterilor ce li s-au conferit si daca ei le exercita impreuna sau separat

- pentru S.A. sau societate in comandita pe actiuni , contractul trebuie sa mentioneze numarul, numele , prenumele si cetatenia cenzorilor societatii sau a auditorilor financiari

5. Clauze privind drepturile si obligatiile asociatilor - pentru S.R.L. , societatea in comandita simpla si societatea in nume colectiv , legea cere sa se stabileasca

partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi- pentru S.A. si societate in comandita pe actiuni , contractul trebuie sa prevada modul de distribuire a

beneficiilor si de suportare a pierderilor- pentru toate societatile sunt interzise clauzele leonine (clauza prin care asociatul se obliga sa participe

doar la beneficii , nu si la pierderi) – sunt lovite de nulitate- in cazul in care asociatii, la incheierea contractului nu au varsat intregul capital , in contract trebuie sa se

prevada termenul in care se va face6. Clauze privind sediile secundare – sediile secundare sunt unitati fara personalitate juridica: sucursale ,

puncte de lucru , agentii sau reprezentante7. Clauze privind dizolvarea si lichidarea societatii – asociatii stabilesc conditiile in care societatea se va

dizolva sau lichidaSTATUTUL SOCIETATII

- pentru S.A. , societatea in comandita pe actiuni si S.R.L. , legea impune contractul de societate si statutul de functionare

- contractul si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic numit act constitutiv- statutul se deosebeste de contract prin faptul ca el are un continut mai dezvoltat- statutul reglementeaza , in general , aspectele legate de organizarea si functionarea societatii : tot ce tine

de Adunarea Generala , controlul gestiunii si orice alte aspecte pe care asociatii doresc sa le reglementeze

- statutul este un act de natura contractuala , obiectul sau fiind constituit de stabilirea regulilor de organizare , conducere si functionare a societatii

- fiind o conventie , statutul trebuie sa indeplineasca conditiile cerute de art. 948/C.civ.- statutul se incheie in forma in forma inscrisului sub semnatura privata sau in forma autentica atunci cand

legea o cere.FORMALITATILE NECESARE DE CONSTITUIRE A SOCIETATILOR COMERCIALE - societatea comerciala are la baza vointa asociatilor de a constitui , insa aceasta nu este suficienta- legea 31/1990 impune intocmirea actului/lor contitutiv/e in forma ceruta de lege si apoi inregistrarea si

autorizarea functionarii societatii comerciale

Page 10: Sinteza Drept Comercial

Efectele intocmirii actelor constitutive- dupa intocmirea acestora societatea dobandeste anticipat o capacitate de folosinta restransa , care

implica recunoasterea unei capacitati de exercitiu corespunzatoare- actele necesare constituirii valabile a societatii sunt intocmite de catre persoanele desemnate prin actele

constitutive, in calitate de administratori ai societatii; in absenta desemnarii administratorilor , actele juridice pot fi perfectate de oricare dintre asociati

- actele incheiate in contul societatii comerciale trebuie aprobate de asociati- la Biroul Unic al Registrului Comertului se depune o cerere de inregistrare a societatii comerciale-

cerere tip , care este aprobata prin ordin al Ministrului Justitiei ; cererea poate fi facuta de fondatori sau de persoanele desemnate ca administratori sau imputerniciti ai acestora sau orice persoana interesata ; cererea se adreseaza, conform O.U.G 116/2009 privind simplificarea procedurii de inregistrare in Registrul Comertului , directorului Registrului Comertului(O.U.G. valabila pe o perioada de 6 luni de la intrarea in vigoare ; Guvernul va adopta proiectul de lege privind infiintarea , organizarea si functionarea profesiei de registrator comercial)

- cererea trebuie insotita de urmatoarele acte : dovada rezervarii firmei si a emblemei, actul contitutiv, dovada pentru sediul social , imputernicire speciala sau avocatiala , dovada actelor administrative emise ca o conditie prealabila inmatricularii in Registrul Comertului(daca emiterea acestor acte este ceruta de lege: avizul BNR- conditie necesara inregistrarii unei banci) , dovada depunerii aporturilor in numerar /natura, raportul de expertiza privind evaluarea raporturilor in natura , cazierul fiscal al asociatilor/actionarilor/administratorilor/cenzorilor, declaratiile pe proprie raspundere ca indeplinesc conditiile cerute de legea 31/1990 date de administratori/fondatori/cenzori , actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati

- cererea se solutioneaza de directorul Registrului Comertului ,prin rezolutie , in prezenta solicitantului sau in lipsa acestuia , in conditiile art. 242/C.pr.civ. , in baza actelor depuse.

- Directorul verifica : actele constitutive , conditii de fond si de forma prevazute de lege, cuprinsul actelor constitutive , existenta sediului social , existenta si valabilitatea actelor anexate la cererea de inregistrare a societatii, precum si a avizelor si autorizatiilor prealabile cerute de lege pentru inregistrarea societatii.

- Directorul are dreptul , pentru verificarea legalitatii constituirii societatii sa dispuna administrarea de dovezi si efectuarea unei expertize

- Legea preve pentru S.A. ca , daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate fondatorilor, in contul societatii comerciale ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa , directorul Registrului Comertului numeste , in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii unul sau mai multi experti, care vor intocmi un raport cuprinzand raspunsurile lor privind elementele indicate de director.

- In privinta aportului in natura , raportul trebuie sa cuprinda descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si va preciza daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb asociatului

- Pentru bunurile mobile noi , va fi luata in considerare factura- Raportul intocmit de experti trebuie depus in termen de 15 zile la oficiul Registrului Comertului; el va

putea fi examinat de creditorii personali ai asociatilor sau de alte persoane interesate- In cazul in care in urma examinarii cererii, directorul Registrului Comertului constata ca sunt indeplinite

conditiile privind inregistrarea societatii , acesta va da o rezolutie prin care va autoriza constituirea societatii comerciale si va dispune inregistrarea ei in Registrul Comertului

- Impotriva rezolutiei directorului se poate formula plangere in termen de 15 zile de la data pronuntarii rezolutiei pentru parti si de la data publicarii in Monitorul Oficial pentru alte persoane interesate.

Page 11: Sinteza Drept Comercial

Certificatul de inregistrare - in temeiul rezolutiei directorului Registrului Comertului , prin care s-a autorizat consituirea societatii si

s-a dispus inregistrarea ei se elibereaza certificatul de inregistrare- cuprinde mentiuni privind : firma societatii , sediul social , activitatea principala , si CUI-ul atribuit de

Ministerul Finantelor PublicePublicitatea privind constituirea societatii comerciale - constituirea societatii comerciale trebuie adusa la cunostinta celor interesati- un extras al rezolutiei directorului Registrului Comercial se comunica din oficiu Regiei Autonome a

Monitorului Oficial spre publicare , pe cheltuiala societatii- neindeplinirea cerintelor de publicitate are drept consecinta inopozabilitatea fata de terti a inregistrarii

societatii, in conditiile prevazute de lege Inscrierea fiscala a societatii

- solicitarea inscrierii fiscale se face prin depunerea cererii la oficiul Registrului Comertului , de pe langa Tribunal

- atribuirea CUI-ului de catre Ministerul Finatelor Publice este conditionata de admiterea cererii de inregistrare in Registrul Comertului , de catre directorul Registrului Comertului

- inregistrarea are drept scop cuprinderea societatii in randul platitorilor de impozite si taxeRegimul actelor juridice incheiate in cursul constituirii societatii - constituirea unei societati comerciale presupune incheierea unor acte juridice inainte ca societatea sa

dobandeasca personalitate juridica- societatea neavand personalitate juridica , titular al drepturilor si obligatiilor din actele in cauza nu poate

fi decat fondatorul care le-a incheiat, insa ele au fost incheiate in contul societatii care urmeaza sa ia fiinta

- legea 31/1990 prevede ca fondatorii, reprezentantii si alte persoane, care au lucrat in numele unei societati in curs de constituire , raspund solidar si nelimitat fata de terti pentru actele juridice incheiate cu acestia in contul societatii , in afara de cazul in care societatea , dupa ce a dobandit personalitate juridica , le-a preluat asupra sa.

- Pentru aceste acte , societatea devine retroactiv titularul drepturilor si obligatiilor - Pentru actele juridice ce nu au fost preluate de societate , raspunderea ramane fondatorilorConsecintele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatilor comerciale - legea distinge in fundtie de data cand se constata neregularitatea- inainte sau dupa inregistrarea societatii

in Registrul ComertuluiIn cazul neinregistrarii societatii - este posibil ca , dupa redactarea actelor constitutive fondatorii/reprezentantii societatii sa nu fi cerut

inregistrarea societatii – in acest caz , oricare dintre asociati are dreptul sa puna in intarziere , prin notificare sau scrisoare recomandata pe fondatorii sau reprezentantii societatii imputerniciti cu privire la indeplinirea formalitatii inregistrarii societatii.

- Daca acestia nu se conformeaza in cel mult 8 zile de la primirea somatiei , oricare dintre asociati poate cere oficiului Registrului Comertului , efectuarea inregistrarii societatii

- In cazul in care societatea nu a fost inregistrata in termen de 8 zile si au trecut 3 luni de la redactarea autentificarii actului constitutiv , asociatii sunt eliberati de obligatiile care decurg din subscriptiile lor , in afara de cazul cand actul constitutiv prevede altfel.

FONDUL DE COMERT – este un ansamblu de bunuri mobile si imobile, corporale si incorporale , pe care un comerciant le afecteaza desfasurarii unei activitati comerciale , in scopul atragerii clientelei si , implicit obtinerii de profit.Elementele fondului de comert :

Page 12: Sinteza Drept Comercial

1. Elementele incorporale a. Firma comerciala – element de individualizare,obligatoriu a comerciantului in campul activitatii

comerciale; consta in numele sau , dupa caz denumirea sub care un comerciant este inmatriculat in Rehistrul comertului, isi exercita comertul si sub care semneaza.

b. Emblema – un atribut de identificare in activitatea comerciala ; element facultativ; semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de altul de acelasi gen.

c. Clientela si vadul comercial – Clientela este totalitatea persoanelor fizice/juridice care apeleaza in mod obisnuit la acelasi comerciant , adica la fondul de comert al acestuia, pentru procurarea unor marfuri si servicii/Vadul comercial este o aptitudine a fondului de comert de a atrage publicul.

d. Drepturile de proprietate industriala – obiectele dreptului de proprietate industriala se impart in :creatii noi – inventiile , know-how-ul,desenele si modelele industriale/semne noi – marcile si indicatiile geografice.

e. Drepturile de autor – rezultate din creatia stiintifica , literara si artistica.Regimul creantelor si datoriilor – creantele si datoriile comerciantului nu fac parte din fondul de comert; ele nu se transmit dobanditorului in cazul instrainarii fondului de comert; se admite , totusi ca anumite obligatii izvorate din contractele de munca , contractele de furnitura (apa,gaz,electricitate etc.) se transmit dobanditorului , daca aceste contracte nu au fost reziliate; dreptul de folosinta al localului in temeiul unui contract de locatiune face parte din fondul de comert, insa nu constituie un element indispensabil al fondului de comert.

2. Elementele corporale ale fondului de comert a. Bunurile imobile – imobile prin natura lor(cladirea in care se desfasoara comertul) sau imobile prin

destinatie (instalatii,utilaje,masini etc.) b. Bunurile mobile corporale – materiile prime , materialele etc. Destinate a fi prelucrate , precum si

produsele (marfurile) rezultate din activitatea comerciala.Apararea fondului de comert - fondul de comert confera titularului sau un drept exclusiv de exploatare, care priveste fondul de comert ca bun unitar, precum si elementele sale componente.In cazxul incalcarii acestui drept de exploatare titularul are la dispozitie anumite actiuni prin care se asigura inlaturarea tulburarilor aduse , precum si repararea eventualelor prejudicii cauzateFaptele de concurenta neloiala – atingerile aduse fondului de comert sau a unora dintre elementele sale componente : intrebuintarea unei firme , unei embleme unor desemnari speciale de natura a produce confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant.Vanzarea-cumpararea fondului de comert – contractul de vanzare-cumparare poate avea ca obiect fondul de comert , ca bun unitar sau elemente componente ale acestuia.; fondul de comert este un bun mobil si urmeaza regulile vanzarii bunurilor mobile , insa , in privinta bunurilor imobile cuprinse in fondul de comert sunt aplicabile regulile dreptului comun referitoare la instrainarea imobilelor , inclusiv cele privind publicitatea imobiliara; vanzatorul are obligatia de a nu face concurenta cumparatorului; firma nu poate fi instrainata separat de fondul de comert la care este intrebuintata.Transmiterea fondului de comert ca aport in societatea comerciala – fondul de comert poate face obiectul unui aport intr-o societate comerciala la a carei constituire participa titularul fondului; titularul fondului de comert, dorind sa devina asociat intr-o societate comerciala , se obliga sa contribuie la formarea capitalului social al societatii prin transmiterea catre societate a fondului de comert.Locatiunea fondului de comert – fondul de comert poate face obiectul unui contract de locatiune ; in schimbul unui pret, proprietarul fondului, in calitate de locator , transmite locatarului folosinta asupra fondului de comert.Garantia reala mobiliara asupra fondului de comert – fonsul de comert poate face obiectul unei garantii reale imobiliare; garantia se constituie pe baza unui contract de garantie , cu sau fara deposedarea de bunul care face obiectul garantiei.

Page 13: Sinteza Drept Comercial

Formele Societatii comerciale I. Societatile de persoane – in acest tip de societate , ceea ce intereseaza este calitatea asociatilor, ci

nu capitalul adus ca aport de acestia in societate ; pentru a infiinta o asemenea societate trebuie sa existe incredere intre asociati , ceea ce determina ca relatia care conduce la constituirea societatii sa fie intuituu personae.

1. Societatea in nume colectiv – Trasaturi a. Asociatii – societatle in nume colectiv trebuie sa aiba minim 2 asociati ; se constituie pe baza de

contract si sunt considerate societati incluse; un asociat nu poate fi inlocuit cu altul prin cesionarea tuturor partilor sociale de care dispune , decat daca toti ceilalti sunt de acord.

b. Capitalul social – nu trebuie sa se confunde cu patrimoniul societatii- coincid numai la formarea societatii; legea nu prevede un capital social , dar acesta trebuie sa existe chiar din momentul constituirii societatii , in caz contrar societatea nu ar putea dobandi personalitate juridica; aporturile la capitalul social pot fi : aportul in numerar, in natura, in creante , in munca sau in industrii; capitalul social este divizat in parti sociale numite parti de interese de valoare egala, care nu sunt reprezentate prin titluri negociabile si ,in principiu nu sunt transmisibile ;cesiunea sau transmiterea partilor sociale in caz de deces al unui asociat , opereaza numai daca in actul constitutiv al societatii s-a prevazut in mod expres continuarea activitatii cu mostenitorii celui decedat.

c. Raspunderea asociatilor – este solidara si nelimitata; solidara- daca patrimoniul social nu este suficient pentru plata datoriilor societatii, creditorii pot urmari pe oricare dintre asociati pentru acoperirea creantelor, asociatul care a platit avand actiune in regres/ nelimitata – la data constituirii societatii, asociatii trebuie sa-si declare bunurile mobile si imobile pe care le au; beneficiul de discutiune poate fi invocat de asociati , care pot solicita creditorilor sa urmareasca, in primul rand societatea pentru acoperirea creantelor si numai daca aceasta nu plateste , sa fie urmarite bunurile fiecarui asociat.

d. Conducerea, administrarea si controlul – conducerea revine Adunarii generale a asociatilor(A.G.A.);hotararile in AGA se adopta , de regula cu unanimitate de vot ;/ administrarea si reprezentarea , in relatiile cu tertii se face de 1 sau 2 administratori, care , de regula sunt asociati, dar pot fi si terte persoane;/ controlul activitatii economico-financiare se realizeaza , de regula , de catre asociati , acestia avand posibilitatea sa desemneze 1 sau mai multi cenzori.

e. Dizolvarea societatilor de persoane – Cauze speciale : moartea , incapacitatea, falimentul , retragerea, excluderea unui asociat

2. Societatea in comandita simpla – Trasaturi a. Asociatii – presupune 2 categorii de asociati: asociatii comanditati si asociatii comanditari Asociatii comanditari – sunt cei care au putere de comanda a societatii , care finanteaza societatea, fara a participa in mod direct la coordonarea si administrarea patrimoniului acesteia ;acestia raspund numai in limita aportului la capitalul social Asociatii comanditati – lucreaza sub comanda comanditarilor , ei fiind aceia care administreaza ,efectiv societatea ; acestia raspund in mod solidar si nelimitat b. Incetarea existentei – Cauze: decesul , disparitia , punerea sub interdictie, excluderea sau retragerea

tuturor asociatilor comanditati(cauza de dizolvare a societatii) – daca in contract nu exista clauza de continuare a activitatii cu mostenitorii.

II. Societati de capitulare 1. Societati pe actiuni a. Constituire – au la baza un act constitutiv , care trebuie sa cuprinda obligatoriu, atat elementele

specifice ale contractului de societate, cat si cele ale statutului de functionare; se pot constitui prin subscriptie instantanee sau prin subscriptie publica , pe baza unui prospect de emisie.

Page 14: Sinteza Drept Comercial

b. Actionarii – legea impune un numar minim de 2 actionari , dar , in general Sa-urile presupun un numar mare de actionari

c. Capitalul social – se poate constitui numai in bani sau in natura ; la constituire trebuie varsat minim 30% din capitalul social; diferenta de capital subscris va fi varsata : - pentru actiunile emise pentru un aport in numerar , in termen de 12 luni de la data inmatricularii societatii

- pentru actiunile emise pentru un aport in natura , in termen de cel mult 2 ani de la data inmatricularii societatii

d. Raspunderea asociatilor – principala obligatie este plata actiunilor subscrise; raspunderea asociatilor pentru datoriile societatii este limitata la valoarea actiunilor pe care le detine fiecare; Actiunile sunt liber transmisibile si negociabile ; valoare minima 0,1 lei ;sunt de 3 feluri : nominative – pe numele actionarilor / la purtator – au doar un numar si se transmit usor / cu drept prioritar la dividende – daca renunta la dreptul de a vota in A.G.A. pot fi platiti cu prioritate

e. Conducerea S.A . – functioneaza pe principiul majoritatii voturilor actionarilor; organul de conducere este desemnat in A.G.A ordinara ;A.G.A. extraordinara se intruneste atunci cand exista cauze de modificare a actului constitutiv

f. Administrarea S.A – functioneaza 2 sisteme : 1 sistem unitar – 1 sau mai multi administratori grupati intr-un Consiliu de Administrare sau 1 sistem dualist – de supraveghere si electoratul.

g. Controlul S.A – se realizeaza in mod obligatoriu de o comisie formata din minim 3 cenzori si 3 cenzori supleanti sau prin audit financiar(societati specializate ); cenzorii sunt , in general contabili autorizati sau experti contabili

h. Dizolvarea S.A – cauze generale +cauze speciale + cauze in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege la constituirea societatii: daca numarul minim de actionari a scazut sub limita prevazuta de lege , daca limita minima a capitalului social s-a redus si nu s-a dispus completarea lui in termenul prevazut de lege (9 luni).

2. Societatile in comandita pe actiuni – presupun impartirea actionarilor in 2 categorii : comanditari si comanditati ; celelalte trasaturi sunt similare cu cele ale S.A.

SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA – este o forma intermediara intre societatea comerciala de persoane si societatea comerciala de capitaluri.

1. Constituire – se constituie din cel putin 2 persoane fizice/juridice , in baza unui act constitutiv , care cuprinde elementele specifice contractului de societate dar si statutului de functionare; se bazeaza pe increderea asociatilor ca si in cazul sc in nume colectiv; numarul asociatilor este limitat (numai mult de 50);partile sociale nu pot fi liber cesibile

2. Capitalul social – minim este de 200 lei; aporturile pot fi in bani sau in natura, legea neadmitand aportul creantelor; partile sociale sunt considerate a fi titluri de valoare nenegociabile , care nu sunt liber transmisibile; valoarea nominala a unei parti sociale este stabilita de lege la 10 lei, partile sociale in care este impartit capitalul social fiind intotdeauna egale.

3. Conducerea,administrarea si controlul – conducerea este asigurata de AGA, care adopta hotarari cu majoritate de voturi/ administrarea se realizeaza prin administratori , numiti prin actul constitutiv sau alesi de AGA , din randul asociatilor sau, ca persoane din afara societatii/ controlul este asigurat prin cenzori, numirea acestora fiind obligatorie , in cazul in care numarul asociatilor este mai mare de 15 sau se poate realiza direct de catre asociati,dar care nu au calitatea de administrator.

4. Raspunderea asociatilor – asociatii au o raspundere limitata , acestia raspunzand pentru obligatiile sociale , numai in limita aportului lor la capitalul social.

5. Dizolvarea – cauze generale + cauze specifice: moartea , incapacitatea, interdictia , retragerea unui asociat- daca nu exista clauza in actul constitutiv de continuare a activitatii cu mostenitorii celui decedat sau daca , ramanand un singur asociat , nu se hotaraste transformarea societatii in SRL cu unic asociat .

Page 15: Sinteza Drept Comercial

SRL cu unic asociat – legea permite aceasta forma de societate; se constituie pe baza statutului de societate ; asociatul poate fi persoana fizica sau juridica; o persoana fizica/juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura SRL ; asociatul unic este cel care exercita atributiile AGA, poate fi administratorul societatii , iar daca este administrator poate sa incheie contract de asigurare sociala si CAS , urmand sa verse contributiile datorate statului.

BAFTA