of 198/198
CUPRINS CUVÂNT ÎNAINTE / 5 Capitolul 1 PROMOVAREA MANAGEMENTULUI PROFESIONIST–PREMISA ASIGURĂRII FUNCŢIONALITĂŢII ŞI PERFORMANŢELOR COMPANIILOR ROMÂNEŞTI / 7 1.1. Principii esenţiale ale managementului / 7 1.2. Adevărata muncă a managerului / 8 1.3. Instrumentarul pe care managerul îl foloseşte în gestiunea afacerii curente / 9 1.4. Managementul profesionist / 10 1.5. Aplicaţie. Teste grilă / 12 Capitolul 2 PROCESUL DECIZIONAL / 18 2.1. Structura procesului decizional / 18 2.2. Consideraţii teoretice asupra deciziilor / 19 2.3. Concepte privind tipurile de raţionamente în procesele de luare a deciziilor / 22 2.4. Instrumente utile în procesul decizional / 24 2.4.1.Simularea creativităţii în procesul de luare a deciziilor. Metoda brainstorming (furtuna ideilor) / 24 2.4.2. Listele / 26 2.4.3. Matricile / 26 2.4.4. Arborele de decizie / 27 2.4.5. Breviar statistic minimal pentru evaluarea stabilităţii mărimilor economice / 27 2.4.6. Evaluarea dinamicii cifrei de afaceri, instrument metodologic fundamental în procesul de luare a deciziilor / 30 2.5. Aplicaţii. Teste grilă / 32 Capitolul 3 1

Simulari Si Proiecte de Management Cap.1-6,Pag.1-130

  • View
    4.195

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of Simulari Si Proiecte de Management Cap.1-6,Pag.1-130

Invalid document format