SikaRoof MTC

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tekuté střešní hydroizolace Sikalastic, Přehled systémů, Sika CZ

Text of SikaRoof MTC

 • Systmy SikaRoof MTCTekut sten hydroizolace Sikalastic

  Pehled systm

  Moisture Triggered Chemistry

  ca. 10 min.

 • Systmy SikaRoof MTC - navreny pro snadnou aplikaci

  SikaRoof MTC 8, 12, 15, 18, 22UV stabiln finln hydroizolan ntr pro nov i stvajc stechy. Sten hydroizolace, prodlouen ivotnosti stech, vysoce odrazn vrstva pro zven energetick innosti stech a fotovoltaickch panel.

  SikaRoof MTC Cold BondingSystm souvrstv s tepelnou izolac, vhodn pro novostavby i rekonstrukce. Jednotliv vrstvy se spojuj PU lepidlem za studena. Systm je dokonale spojen, tsn a bez rizika poru pi provdn.

  Systmy SikaRoof MTC vyuvaj uniktn technologii, kter umouje materilu sputn procesu vytvrzen psobenm vzdun vlhkosti. To znamen, e tyto hydroizolan systmy jsou schopn vytvrdnout za rznch podmnek, vetn extrmnch teplot a vlhkostnch pomr. Na rozdl od tradinch polyuretanovch systm neuvoluj CO2, kter je astou pinou tvorby pr a puch, aplikace nen ovlivnna poasm. Po vytvrzen jsou systmy dokonale vodotsn a pi kontaktu s vodou nedojde k dn nedouc reakci. Systm SikaRoof MTC je tvoen vrstvami materilu Sikalastic, kter vytvrzuj vzdunou vlhkost a poskytuj zcela bezproblmovou vodotsnou ochranu. Jedn se o tekutou hydroizolaci, z eho vyplv snadn aplikace pi een sloitjch detail.

  Aplikace za studena Aplikace za studena bez nutnosti pouit horkovzdunch pistol, plynovch hok a jinho tepelnho vybaven. Pi aplikaci Sikalastic nehroz nebezpe poru.

  Hlavn vhody snen poadavky na klimatick

  podmnky bhem aplikace snadn a rychl aplikace ideln pro een detail a oprav stech nzk mnostv odpadu, aplikace bez

  ztrt a zbytench proez v porovnn se stenmi fliemi

  ni nklady na aplikan zazen

  Technick podpora praktick kolen technick podpora od nvrhu projektu

  a po jeho realizaci technick dokumentace, zkouky

  a schvlen skladba: Sikalastic Vap,

  Sikalastic Insulation a Sikalastic Carrier spojen pomoc Sikalastic Coldstik + hydroizolace SikaRoof MTC 12, 15, 18, 22

  tlouka vrstvy: 1,2 a 2,2 mm spoteba: 2,0 kg/m

  skladba: zkladn ntr Sikalastic-601 BC, vyztuen roho Sikalastic Reemat Premium + peetic vrstva Sikalastic-621 TC

  tlouka vrstvy: 0,8 - 2,2 mm spoteba: 1,4 kg/m

  C1

  Bitumen

  C1

  Bitumen

  Moisture Triggered ChemistryCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTCCCCCCCMMMMMMMMMMMMMMMTTTTCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTTTTTCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCTTTCCCCCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTTTTCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCMMTTTTTTTTCCCMTTTTTTTTTTTTCCCCCCCCCCCCMMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTCCCMMMMMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTCCCCCCCCCCMMTTMTTTMTMMMTTTMMMMMMMMMMMMMMTTTMMMMMMMMMMMMMMMMMMTTTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTCCCCCCCCMMMMMMMMMMMMMMTCMMMMMMMMTTCCTCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTTMMMMMMMMMMMMMMMTTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTTTTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTTMMTTTMMTTTMMMMTTTTMMMMTTTTMMTTTMMTTTMMMTTTMMMTTTTMMMTTMMTTTMMMMTTTTTTTTTTTTTTTTCCCCCCCCCCCCCCCMMMMTTTTTTTTTTTTTTTTCCCCCCCCCCCCCCMMMMMMMMMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTCCCCCCCCCCCCMMMMMMMMMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTCCCCCCCCCCCTTCCTTCCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCTCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

  ca. 10 min.

  Ped rekonstrukc

  Po rekonstrukci

 • SikaRoof MTC Ballast / GreenPro ploch stechy piten trkem, dlabou nebo stechy zelen. Poskytuj pirozen vypadajc povrch, poskytuj ochrannou vrstvu a dal obyvateln prostor.

  SikaRoof MTC FlashingSikalastic je kompatibiln s bitumeny a zajiuje bezproblmovou hydroizolaci na vech mstech stechy, vetn sloitch stench detail, vpust a dalch stench prvk.

  skladba: zkladn ntr Sikalastic-601 BC, vyztuen roho Sika Reemat Premium + peetic vrstva Sikalastic-621 TC

  tlouka vrstvy: 1,8 a 2,2 mm spoteba: 3,0 kg/m

  skladba: zkladn ntr Sikalastic-601 BC, vyztuen roho Sika Reemat Premium + peetic vrstva Sikalastic-621 TC

  tlouka vrstvy: 1,5 a 2,2 mm spoteba: 2,4 kg/m

  C1

  Bitumen C1

  Bitumen

  1komponentn produkt.

  Stabiln i pi nzkch teplotch.

  Vysoce elastick a peklenujc trhliny.

  Snadn aplikace ttcem, vlekem nebo stkacm zazenm.

  Odoln vi prorstn koen.

  Odolv mechanickmu zaten vlivem chze a pojdn.

  Odolv ohni.

  Odoln proti povtrnostnm vlivm.

  Odoln UV zen a neloutne.

  Odolv teplotnm okm, nelze jej poruit nhlmi vlivy zpsoben zmnami teplot (nap. led, d, pm slunen zen, kroupy atd.).

  Paropropustn systm.

  Pilnav k vtin povrch, poskytuje bezproblmovou vodotsnou ochranu.

  Bezespar hydroizolace.

  Kompatibiln s bitumenovmi psy.

  Protiskluzn (pi prosypn kemiitm pskem).

  C1

  Bitumen

  Sten systm lze pizpsobit potebm a funkci provozu

  SikaRoof MTC DetailingSikalastic je kompatibiln s PVC a FPO stenmi fliemi Sikaplan a Sarnafil. Spojen zajiuje bezproblmovou hydroizolaci detail a napojen, zvlt ve sloitch mstech tko zhotovitelnch pomoc hydroizolanch fli.

  skladba: penetrace Sikalastic-600 PVC Primer nebo Sikalastic Primer FPO + 2x peetic ntr Sikalastic-621 TC vyztuen roho Sika Reemat Premium

  tlouka vrstvy: 1,5 a 2,2 mm spoteba: 2,4 kg/m

 • Sika CZ, s.r.o.Bystrck 1132/36624 00 Brnoesk republikatel.: +420 546 422 464fax: +420 546 422 400sika@cz.sika.comwww.sika.cz

  Systmy SikaRoof MTCTekut sten hydroizolace Sikalastic

  Produkt

  Sikalastic-601 BC 1komponentn zkladn ntr na bzi PU pro systm SikaRoof MTC 8, 12, 15, 18 a 22

  Sikalastic-621 TC 1komponentn peetic ntr na bzi PU, UV stabiln, pro systm SikaRoof MTC 8, 12, 15, 18 a 22

  Sika Reemat Premiumroho ze skelnch vlken pro vyztuen vech systm SikaRoof MTC

  Sikalastic Coldstik2komponentn lepidlo, neobsahuje rozpoutdla, lep mezivrstvy systmu SikaRoof MTC Cold Bonding

  Sikalastic Carrier nosn a vyrovnvac vrstva mezi podkladem a tekutou membrnou

  Sikalastic Vapparotsn zbrana lepen k podkladu pomoc lepidla Sikalastic Coldstik, je vyztuena hlinkovou fli

  Sikalastic Insulationtepeln izolace z desek PIR s vysokm tepelnm odporem, bez obsahu CFC/HCFC

  Sika PU Acceleratorurychlova vytvrzovn systm SikaRoof MTC

  Sika Biowashodstraova plsn, houbovch a bakterilnch spr ped aplikac systm SikaRoof MTC

  Sikalastic Metal Primer2komponentn penetran ntr pro kovov podklady, vysoce odoln proti korozi

  Sika Concrete Primer2komponentn rychleschnouc penetran ntr na betonov podklady, pro omezen vzlnn vlhkosti

  Sikalastic EPDM Primer1komponentn penetran ntr pro podklady ze syntetick prye

  Sika Bonding Primerrychleschnouc penetran ntr na vodn bzi, pouv se pro poruen povrchy

  Sika Reactivation Primerpenetran ntr na bzi polyuretanu zajiujc reaktivaci stvajcch systm SikaRoof MTC

  Sikalastic Primer FPOpenetran ntr na FPO hydroizolan flie Sarna l

  Sikalastic-600 PVC Primerpenetran ntr na PVC hydroizolan flie Sikaplan a Sarna l

  Plat nae nejnovj Veobecn obchodn podmnky. Ped jakmkoliv pouitm a zpracovnm se prosm podvejte

  na technick list pslunho vrobku.

  0

  4/20

  13

  Dritel systm jakosti podle SN EN ISO 9001 a EMS podle SN EN ISO 14001.