Sığırlarda - .* Nervus femoralis hasarı-felci . Patella’nın laterale çıkığı *Nervus femoralis

  • View
    224

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Sığırlarda - .* Nervus femoralis hasarı-felci . Patella’nın laterale çıkığı *Nervus...

Srlarda Spastik Parezis, Patella k ve Yaygn Eklem Hastalklar

Prof. Dr. Srr Avki Mehmet Akif Ersoy niversitesi - Veteriner Fakltesi - Cerrahi Klinii - BURDUR

Neden SPASTK PAREZS ?

SPASTK PAREZS nedir?

Ail tendosu ve bu tendoyu oluturan kaslarda ilerleyici bir kontraksiyon

ekillenmesi sonucunda tarsal eklemin hiperekstensiyon durumunda kalmasdr

Srlarda ayakta durma ve yry ciddi dzeyde sekteye uratan arka bacan

nromuskler bir hastaldr

SPASTK PAREZS nedir?

ELSO ke Hastal

Kaltsal Spastik Parezis

Spastik Paraparezis

Balerin Bacak Hastal

?

Hangi rk srlarda grlr?

Aberdeen Angus Hereford

Shorthorn

Holstein Fresian

svire Esmeri Danimarka Krmzs

Ayrshire

Hangi srlarda grlr?

Kronolojik zellii var mdr?

Konjenital deil ? En erken 2 haftalk buzalarda En ok 2-9 aylkken ortaya kar ok nadir 2-6 ya aralnda

Klinik belirtileri nelerdir?

7 aylk danada tek tarafl spastik parezis

*Arka bacakta belirgin bir

inkoordinasyon ile balar

*Tarsal eklem as giderek dzleir

*Yry zor ama bacak yere temas edebilir

*oklukla tek tarafl

Klinik belirtileri nelerdir?

*Gastroknemius kontraksiyonu arttka tarsal eklemde hiperekstensiyon iddetlenir *Arka bacak boyu ksalm gibi, yere temas etmez *Kuyruk dibi dik pozisyondadr

Klinik belirtileri nelerdir?

*Ba kompenzasyonu tipik *Yry srasnda etkilenen bacak pandl gibidir * bacakla yrr

Klinik belirtileri nelerdir?

*lgili bacak yry srasnda bir stun gibi ileri atlmaya allr

Klinik belirtileri nelerdir?

Klinik belirtileri nelerdir?

*Palpasyonda ar gerginlik -ail tendosu ve -gastroknemius kas *Pasif maniplasyonda fleksiyon mmkn *Ar yok

*Ekstensiyon itme ve fleksiyon geri ekme refleksleri + *Deri duyarllk testi + *Ail tendosu refleksi ? *Patellar refleks ?

Klinik belirtileri nelerdir? 6 yandaki Holstein srda tek tarafl spastik

parezis *2-6 ya (ge formu) *Tarsal ve topuk eklemlerinde hiperekstensiyon *Gastroknemius kas ar gergin

*Yry 3 bacakla *Dier bacan trnanda lezyonlar *Am yapamaz *Dekubitus yaralar alr

Radyolojik belirtileri var m?

Spesifik deil semptomatiktir Kronik dnemde Tibia epifizi ve kalkaneusta eksostozlar Genlerde kalkaneusta epifizer ayrlma Fizyolojik eklem as bozulmu

SPASTK PAREZSin nedeni?

Tam olarak bilinmiyor Bilinen tek gerek

kaltsal otozomal ekinik genler

Identification of putative genes involved in bovine spastic paresis through microarray analysis L. Pariset ve ark. ITAL. J. ANIM. SCI. VOL. 6 (SUPPL. 1), 2007

spinal kord cDNA analizi 14250 genden 127 tanesi

SPASTK PAREZSin nedeni?

kaltsal

ngilterede yetikinlik dneminde spastik parezis belirtileri gstermeye balayan bir

boann 50 kz incelenmi 5 dve (+)

Laura Smith-Maxie LAMENESS in CATTLE (edit. Greenough & Weaver) 3. bask, 1997

Hipotezler .

*Miyotaktik hiperrefleksi *Dopamin & dopaminerjik reseptr *Magnezyum *Manganez *Lityum *Triptofan *BSE

Histopatolojik veriler .

Beyin, omurilik, perifer sinir veya kaslarda hastalkla ilikili primer lezyon yok Sekonder kas-iskelet ve sinir hasarlar Blgesel kas arlar hiperrefleksinin tetikleyicisi olabilir Gamma motor sinirlerin ar aktivasyonu: dile prokain ile gamma blokaj semptomlar ortadan kaldryor

Ne sklkta karlalr ?

Sporadik ekoslovakya (1986-2001): 11 vaka lkemiz iin yaynlanm bir veri yok

Kartrld hastalklar ?

Patella k Septik veya aseptik tarsitis ve gonitis Periyodik spastik sendrom Kalkaneusta avlsiyon krklar nterdigital vejetasyonlar

Spastik Parezis AYIRICI TANI

Patella k

Spastik Parezis AYIRICI TANI

Patella k

Spastik Parezis AYIRICI TANI

Tarsitis & Gonitis

Tarsitis & Gonitis

Spastik Parezis AYIRICI TANI

Periyodik spastik sendrom

Spastik Parezis AYIRICI TANI

Kalkaneusun ayrlma krklar

http://www.vetpixel.com/files/cas/big/8_1.jpg

Spastik Parezis AYIRICI TANI

nterdigital vejetasyonlar

Spastik Parezis TEDAV

*Etkinlii kantlanm medikal tedavisi yok *Lityum, triptofan ve dopamin tedavisinin etkinlii henz aratrlyor *nsanlarda botoks deneniyor, veteriner literatr yok *Operatif tedavi (%100 m?) *Operatif tedavi yaplsa da KESNLKLE DAMIZLIKTA KULLANILMAMALIDIR

Spastik Parezis TEDAV

Operatif tedavi alternatifleri

Tam tenotomi

Gastroknemius tenektomisi

N. tibialis nrektomisi

Spastik Parezis TEDAV

Operatif tedavi alternatifleri

Spastik parezisin tedavisine ynelik tenetomi / tenektomi ve nrotomi ilemlerinin yapl yerleri. 1: tibial nrektomi iin ensizyon hatt 2: gastrokinemius tenektomisi iin kaudalden giri 3: gastrokinemius tenektomisi iin lateralden giri A: siyatik sinir B: tibial sinir C: peroneal sinir D: popliteal lenf yumrusu

Spastik Parezis TEDAV

Tam tenotomi

Spastik Parezis TEDAV

Tam tenotomi

Fleksor tendolarda tam bir ruptur ile komplike olabilir

Spastik Parezis TEDAV

Gastrokinemius tenektomisi

Spastik Parezis TEDAV

Gastrokinemius tenektomisi

*Bilateral ise ayn seansta yaplmaz (4-10 gn sonra) *Postoperatif 7 gn bandaj ve hareketsizlik *Kolay teknik *Etkisi 1 hafta sonra

Spastik Parezis TEDAV

N. tibialisin nrektomisi

Spastik Parezis TEDAV

N. tibialisin nrektomisi

Spastik Parezis TEDAV

N. tibialisin nrektomisi

*Etkisi hemen izlenir *Kilo art neticesinde tendo rupturu, kalkaneus kr *Komplike bir operasyon

Spastik Parezis SONSZ

Buzalarda ve balang aamalarnda baar ans

Tedavi uygulanan hayvan gebe kalmamal !

PATELLA IKII nedir ?

Patellann femoral trochleann lateral, medial veya dorsaline

yer deitirmesi ya da taklmas

PATELLA IKII nedir ?

Morfolojik fark var m ?

*Srlarda ve atlarda bu nedenle sporadik izlenir *Mediale kk olduka zordur

Patella neden kar ?

Travma (barnak koullar) Hzl kilo art Gebelik (son dnemleri) Doum travmas, greceli yavru bykl (konjenital lukzasyon ???)

Srlarda en ok hangi yne kk ekillenir ?

Patellann dorsale k Patellann laterale k (konjenital ?)

Patellann dorsale k (taklmas)

*zellikle besi hayvanlarnda (hzl canl arlk art) *St rklarda postpartum Ca/P yetersizlii * gc amacyla kullanm *Hindistan ve Msrda ok yaygn

Patellann dorsale k (taklmas)

M

L

Patellann dorsale k

*Diz ve tarsal eklem ekstensiyon pozisyonunda * Bacan yerle temas kesilmi *Palpasyon (taklm patella ve medial ligament) *Ar

KLNK BELRTLER: Kalc m, Yineleyici mi ?

Kalc

Patellann dorsale k

*Admn balang faznda bacak geride ve yere srnr *Diz ve tarsal eklem ekstensiyon pozisyonunda *Adm yay yukar doru kalkarken patella aniden yerine oturur (SES ?) *Bu aamada tarsal eklemde abartl bir fleksiyon

Yineleyici

Patellann dorsale k Yineleyici

Patellann dorsale k KLNK BELRTLER

Yineleyici Kalc

Patellann dorsale k TEDAV

*ntraartikler lgol enjeksiyonu (%2.5 ve 8 ml- otoklavize edilmi) ???

*Spontan iyileme???

K.S. Dhillon ve ark PATELLAR LUXATION IN BUFFALO AND ITS TREATMENT Buffalo Bulletin (December 2009) Vol.28 No.4

*Radikal tedavi: medial patellar ligamentin kesilmesi (desmotomi)

Patellann dorsale k

MEDAL PATELLAR LG. DESMOTOMS

Ak desmotomi teknii

Kr desmotomi teknii

Ak desmotomi teknii

Kr desmotomi teknii

Patellann dorsale k

8-10 ml lokal anestezik derialt ve medial ligament stne

Medial ligamentin cm lateralinde ve tub. tibiaya yakn deri ensizyonu

(3cm)

Ak desmotomi teknii

Ak desmotomi teknii

Kr desmotomi teknii

Kr desmotomi teknii

Kr desmotomi teknii

Patellann dorsale taklmas tek tarafl da olsa

DESMOTOM ilemi MUTLAKA salam ekstremitede de

yaplmaldr (ayn seansta yaplabilir)

Patellann dorsale k

Gen srlarda operatif tedavi kemik geliimi

tamamlanncaya kadar ERTELENMELDR

Patellann dorsale k

Patellann laterale k *Buzalarda (konjenital ???) *%80 tek tarafl (sada) *G doum, greceli yavru bykl (nden presentasyon) * Nervus femoralis hasar-felci

Patellann laterale k

*Nervus femoralis hasar-felci

(+)

1. Uyluun lateralinde deri hissi yok 2. Quadriceps kas belirgin derecede gevek

1 2

Gerekten domasal m?

Patellann laterale k

Gerekten domasal m?

Buzalarda lateral femoral kondilusun geliim eksiklii

hakknda veri yok

Patellann laterale k KLNK BELRTLER

*Diz ve tarsal eklem fleksion konumunda *zerine yklendiinde bacak kollabe olur *Palpasyon (patella lateralde) * Pasif redksiyon olas

Patellann laterale k TEDAV

Femoral paraliz (+)

*Glikokortikosteroit *Mega doz vitamin E *Vitamin B 1-12 *Quadricipital blgeye friksiyon * Fizik tedavi

Patellann laterale k TEDAV

*Eklem kapsln daraltma operasyonu *Emilmeyen monoflament ip (naylon)

Patellann laterale k TEDAV

Femoral paraliz (+)

Kapsl daraltma operasyonu NAFLE

SIIRLARDA EKLEM HASTALIKLARI

GELMSEL (nadir)

SEPTK (yaygn)