of 40 /40
SITI NOOR FATIAH BT. MOHAMED YUSOFF 900824-03-5606 ENCIK SALLEHUDDIN BIN ZAKARIA

sifat2 & ciri2 individu kreatif

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sifat2 n ciri individu kreatif terdapat 3 pandangan tokoh yg berbeza.. ciri2 individu kreatif

Text of sifat2 & ciri2 individu kreatif

SITI NOOR FATIAH BT. MOHAMED YUSOFF 900824-03-5606 ENCIK SALLEHUDDIN BIN ZAKARIA

`

Menurut Taylor, Multiple Creative Talents, telah menyatakan bahawa setiap individu yang dilahirkan di dalam dunia ini dikurniakan bakat dan kobolehan yang tidak sama dalam sesuatu bidang.

`

Ini

telah

membuktikan

bahawa

setiap

individu

mempunyai daya kreativiti dan pemikiran yang tersendiri.

`

Tuhan telah memberikan setiap insan dengan bakat dan kemahiran yang tersendiri.

`

Cuma perbezaan kreativiti seseorang itu dilihat melalui cara pengendalian dan pengurusan kreativiti terbabit mengikut tahap IQ

SIFAT-SIFAT DIRI INDIVIDU KREATIF

`

Cattel (Hawkins : 1999), telah menjalankan kajian yang bertajuk How To Generate Great Ideas.

`

Hasilnya, beliau mendapati bahawa individu yang kreatif mempunyai sifat-sifat diri tertentu yang tidak dimilikki oleh individu yang lain.

`

Sifat-sifatnya ialah :a) Mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi b) Emosi yang stabil dan tahap keegoan yang tinggi. c) Berkuasa menolak yang konvisional d) Berfikiran tenang, matang, dan sentiasa realistik

e) Cenderung mengasingkan diri f) Tidak suka berkerja di dalam satu kumpulan yang besar. g) Lebih suka berdikari dan bebas. h) Minat membuat analisis terhadap diri sendiri. i) Lebih suka bersendirian j) Terlalu memberikan tumpuan kepada sesuatu kerja hingga melupakan perkara sekeliling.

`

Barron (1968), merupakan seorang tokoh kreativiti yang telah menjalankan kajian.

`

Beliau telah menjalankan kajian terhadap sifatsifat peribadi pada kreativiti manusia.

`

Beliau mendapati, individu kreatif mempunyai sifat peribadi yang tertentu.

`

Sifat-sifatnya adalah :a) Tahap kecerdasan yang tinggi. b)Lebih keintelektualan. c) Lebih berminat terhadap kebebasan. d) Memiliki kemahiran bertutur yang tinggi dan cenderung pada pelbagai cabang seni. e) lebih tertarik pada pelbagai persoalan falsafah. berminat dengan aktiviti

f) Bercita-cita tinggi. g) Minat yang pelbagai. h) Tidak suka terikat pada mana-mana kaedah pemikiran dan pendapat. i) Suka berterus-terang. j) Sering kelihatan gelisah k) Mudah dan cepat bertukar perwatakan. l) lebih mudah berubah berbanding dengan individu biasa dan memencilkan diri.

`

Beliau turut menemui sifat yang sangat dominan di dalam diri individu kreatif .

`

Antara sifatnya ialah :a) Cenderung dengan sifat suka menyendiri b) Berkeyakinan tinggi terhadap diri sendiri. c) Suka mencabar dan melakukan sesuatu yang baru. d) Berani dan sanggup menghadapi segala risiko yang mendatang.

`

Sifat-sifat yang ditemui oleh Barron membuktikan bahawa individu ini berani mencabar status quo yang sedia ada.

`

Individu

kreatif

menunjukkan diri mereka

sifat dari

ini

bagi

membebaskan

belenggu

kekangan biasa yang tidak akan memungkinkan mereka mencapai kejayaan luar biasa.`

Sifat fleksibal individu kreatif menunjukkan cara mereka untuk menutup kelemahan diri.

`

Namun

begitu,

di

masa

lain,

mereka

mendedahkan diri mereka untuk diterokai. Ini menunjukkan keegoan.`

individu

kreatif

mempunyai

Sifat memncilkan diri telah menghadkna individu kreatif di dalam penglibatan aktiviti sosial.

`

Individu kreatif mempunyai perasaan kerisauan yang melebihi individu biasa.

`

Individu kreatif sangat bertanggungjawab di dalam kerjanya.

`

Mereka lebih cenderung ke arah kelekaan di dalam menghasilkan kerja.

`

Mereka sering mempamerkan perasaan keinginan yang terlalu tinggi.

`

Ini kesan daripada, dorongan keinginan untuk mengetaui dan memahami sikap manusia dan sekeliling secara mendalam.

`

Kneller

merupakan

tokoh

kreativiti

yang

mengutarakan teori sifat-sifat kreatif pada setiap individu.`

Kneller (1965), dalam bukunya The Art And Science Of Creativity telah mengariskan sifat-sifat kreativiti yang utama.

`

Sifat-sifat terbabit ialah :a) Mempunyai tahap kecerdikan yang tinggi (intelligence) b) Sentiasa berwaspada dan kesedaran dan sensitiviti yang tinggi (Awareness) c) Sangat cerdas dalam pemikiran dan komunikasi dengan individu yang lain (Fluency) d) Mudah dibimbing dan senang berubah (Flexibility)

e) Berupaya menjana idea kreatif dan asli (Originally). f) Mempunyai upaya untuk menjadi lebih baik dan pelbagai (Elaboration). g) Suka mempersoalkan sesuatu dan tetap meragui sehingga tidak terselah kebenaran

(Skepticism). h) Sangat tabah, tekun, dan degil

(Persistence)

i)

Berperasaan humor yang tinggi dan kebolehan memberikan reaksi

mempunyai

spontan . (humor). j) Terdapat perbezaan dengan individu lain, tidak suka mengikut kebiasaan dan sangat tidak suka kepada peraturan yang mengokong (Non-Comformity). k) berkeyakinan diri yang tinggi (Selfconfidence)

`

Haefele (1962), di dalam bukunya Creativity And innovation, telah mengutarakan empat katogeri utama dalam mengenal pasti sifat

peribadi seseorang individu kreatif.

`

Empat katogeri terbabit adalah :-

a)

Hubungan

Individu

Kreatif

dengan

Masyarakat. i) individu kreatif mempunyai sikap tidak suka bergaul dan tidak ramai sahabat. ii) Menjalani hidup yang berdikari. iii) Lebih berkuasa dan berpengaruh dalam masyarakat. iv) Bersifat tegas, tekun, berani dan tabah

v) tidak suka bergantung kepada orang lain. vi) tidak mahu terikat kepada mana-mana penilaian. vii) bersahsiah diri yang sangat konvesional.

b) Sikap Individu Kreatif Terhadap Kerja i) Cenderung minat yang tinggi kepada perkara berkaitan intelektual. ii) Kurang selesa dengan kerja harian yang rutin sebaliknya lebih berminat kepada yang lebih terperinci. iii) Tidak mengamalkan sikap membuat sesuatu kerja sambil lewa, cermat, kritis, jujur, tahap penyesuaian diri yang tinggi, dan tidak mementingkan maruah diri.

iv) Mudah bertolak ansur kepada sesuatu yang tidak pasti dan menkaji perkara yang tidak jelas. v) Bersifat lebih tekun, serta tabah dalam jangka masa yang panjang.

`

Sikap Individu Kreatif terhadap Diri Sendiri.i) Lebih berminat membuat penyelidikan

mengenai diri sendiri. ii) Kesedaran diri yang tinggi dan terbuka kepada pengalaman-pengalaman yang baru. iii) Mempunyai tahap kematangan yang

mendalam serta sikap keegoan yang besar dan sikap peribadi yang kukuh.

iv) Mudah menunjukkan tindak balas emosi dan mempunyai emosi yang tidak tetap. v) Kurang mempunyai tahap penerimaan diri dan sentiasa mahukan kejayaan setiap kali melakukan kerja.

d) Sikap Individu Kreatif terhadap Kebiasaan Sifat Harian yang Lain. i) Bertindak balas spontan dan mempunyai perasaan mendalam terhadap sesuatu perkara. ii) Lebih bersikap degil, sombong, suka menunjukkan sikap yang sebenar, dan meneroka aktiviti baru.

iii) Mudah teransang dan marah, memaksa dan lebih cenderung kepada sikap negetif ini. iv) Perwatakan yang sangat kompleks dan mudah bersimpati kepada orang lain.`

Setiap sifat individu yang diperkenalkan oleh Hanfele ini merupakan gambaran sebenar

mengenai diri mereka sendiri.

CIRI-CIRI INDIVIDU KREATIF

`

Ciri-ciri individu kreatif telah dikaji oleh Guildford pada (1957) , mengunakan kaedah penyelidikan.

`

Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa individu kreatif lebih berminat kepada kekaburan, kesamaran, kebebasan,dan tidak mudah terikut.

`

Individu ini juga tidak mempedulikan peraturan yang dicipta manusia malahan mereka lebih percayakan diri sendiri.

`

Individu kreatif juga mempunyai disiplin kerja dan peraturan yang ketat.

`

Faktor ini telah mendorong mereka supaya terasing dan lebih tegas.

`

Guildford menegaskan individu kreatif hampir mempunyai sifat yang sama dengan individu biasa.

`

Individu kreatif juga mengetahui apa yang ingin dilakukan olehnya.

`

Setiap individu kreatif mesti memecahkan tembok yang menghalang diri mereka.

`

Individu kreatig juga mempunyai sikap yang berani, mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan berani menghadapi apa jua cabaran.

`

Selain itu, individu yang kreatif mestilah mempunyai juag beberapa ciri yang berikut :-

`

Bersifat Fleksibel i) Berjaya menyesuaikan diri dalam pelbagai keadaan dan situasi dan berkeyakinan optimis.

`

Sensitif dan Pekai) Berdaya sensitif yang tinggi terhadap alam sekelling termasuklah gaya hidup, keperluan, persekitan dan sensitif menggunakan idea.

`

Gagasan/ Idea yang Asli dan Tulen i) Cetusan idea yang asli dan bukalah hasil cedokan daripada sumber yang lain. ii) Idea yang menarik dan unik malahan tidak sterotaip dan konvensional. iii) Hasil karya mereka berbeza dengan yang biasa.

`

Bersifat Terbuka i) Bersifat terbuka dalam menerima pandangan orang lain mengenai hasil karya mereka. ii) Mengamalkan sikap bebas dan demokratik.

`

Logik i) Sering berfikir secara logik dan rasional ii) Dapat membezakan antara baik dan buruk. iii) Amat menghargai dan menghormati masa.

`

Berfikiran Bebas i) Mempunyai gaya pemikiran yang tidak terkongkong pada suatu perkara sahaja. ii) Bijak dan pandai merancang. iii) Sangat berhati-hati dan bijak membuat keputusan.

KESIMPULA N

`

Disimpukan

berdasarkan

kajian

yang

telah

dijalankan, setiap individu adalah insan yang kreatif.`

Namun begitu, kreativiti itu sendiri dicungkilkan berdasarkan sifat dan ciri yang telah tertakluk.

`

Setiap individu mempunyai kreativiti di dalam bidang masing-masing dan tidak hanya tertakluk kepada bidang seni sahaja.

`

Kajian mengenai sifat-sifat individu kreatif telah membantu setiap individu untuk mengcungkil kreativiti mereka sendiri.

`

Pelbagai pendapat te;ah dikemukakan mengenai sifat individu kreatif namun dapat ditafsirkan setiap individu yang kreatif mempunyai sifat yang sama dan tidak banyak perbezaan antara tokoh terbabit.

`

Ciri-ciri individu kreatif dapat membantu guru untuk mengenal pasti mengenai tahap setiap pelajar.

`

Akhir sekali, setiap individu mestilah berusaha mengcungkil kreativiti masing-masing.

`

Prof Dr. Haji Abdul Shukor Hashim, Badrul Isa, Khairezan Rahmat, Zuraimi Zakaria (2007) : Perkembangan Seni Dan Kanak-Kanak : Open University Malaysia : Kuala Lumpur.

`

Jaffri Hanafi (2008) : Pendidikan Seni Visual dan Kreativiti : Open University Malaysia : Kuala Lumpur.