21
în Proiect şi în acţiune: informaţie de sinteză 4 octombrie, 2008 – Atelierul profesional „Biblioteci şcolare şi de colegiu” Alla Panici BNRM

SIBIMOL în Proiect şi în acţiune:informaţie de sinteză

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SIBIMOL în Proiect şi în acţiune:informaţie de sinteză

în Proiect şi în acţiune:informaţie de sinteză

4 octombrie, 2008 – Atelierul profesional „Biblioteci şcolare şi de colegiu” Alla Panici

BNRM

Page 2: SIBIMOL în Proiect şi în acţiune:informaţie de sinteză

NOŢIUNI, ISTORIC, SPECIFICĂRI

SIBIMOL: Sistemul Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Moldova

Autor idee: Alexe Rău, cavaler al medaliei Uniunii Europene, director general al Bibliotecii Naţionale

Experţi: Dan Matei, director CIMEC România, Liviu-Iulian Dediu, director-adjunct Biblioteca "V.A. Urechia" , Galaţi

Elaborare soft – SC IME România, director general – Dan Marinescu

Contribuţii la realizarea Proiectului: Andrei Suşcov, Alla Panici, Liviu Rău, Valentina Chitoroagă, director general CNC , specialişti din diverse domenii, biblioteci-participante în SIBIMOL

SIBIMOL - produs al gândirii colective

Page 3: SIBIMOL în Proiect şi în acţiune:informaţie de sinteză

2000-2001 – apare ideea creării unui spaţiu informaţional unic

2002 – elaborat Proiectul SIBIMOL, apoi discutat la şedinţa CBN

2002, toamna - acceptat de Senatul Fundaţiei SOROS Moldova

Grant de 142.000 $. Iniţial – 124.000$; pentru implementarea modulului FRBR – 18.000$

2003 – lansat Proiectul SIBIMOL

Page 4: SIBIMOL în Proiect şi în acţiune:informaţie de sinteză

PARTENERI:Ministerul Culturii şi Turismului al

Republicii MoldovaBanca Naţională a Moldovei (BNRM a

primit 10.000$ pentru procurarea parţială a hardware)

Ministerele de resort: administraţiile bibliotecilor departamentale au obţinut finanţări selective de conexiune Internet pentru a fi integrate în SIBIMOL

Page 5: SIBIMOL în Proiect şi în acţiune:informaţie de sinteză

PREGĂTIREA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI:

Crearea Caietului de sarcini pentru echipamentul necesar.

2004 – Crearea Caietului de Sarcini pentru soft-ul SIBIMOL

Organizarea tenderului pentru echipamentul necesar

Crearea Centrului SIBIMOL: Serviciul Coordonare Bibliografică (SCB)Serviciul Asigurare tehnico-logistică (SATL)

Creat Consiliul Coordonator SIBIMOLCreate Grupurile de lucru din reprezentanţii

celor 18 biblioteci-participante:Grupul de lucru pentru Asigurare Lingvistică

(SCB)Grupul de lucru logistic şi ingineresc (SATL)

Page 6: SIBIMOL în Proiect şi în acţiune:informaţie de sinteză

Creat Consiliul Coordonator SIBIMOL Beneficiari direcţi:

Biblioteca Ştiinţifică Centrală a AŞMBiblioteca Universităţii pedagogice din Bălţi „A. Russo”

Biblioteca Universităţii de medicină şi Farmacie „N. Testimiţeanu”

Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creanga" Biblioteca Republicană de Informaţie Tehnico-Ştiinţifică Biblioteca AGEPI Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova Biblioteca Centrală a Univresităţii de Stat din MoldovaBiblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii

AgrareBiblioteca ULIMBiblioteca Universităţii Tehnice din Moldova Biblioteca Municipală (Chişinău) “B.P. Hasdeu” Biblioteca Naţională pentru copii „Ion Creangă” Biblioteca Municipală Orhei

Page 7: SIBIMOL în Proiect şi în acţiune:informaţie de sinteză

Procurarea echipamentului necesar. Instalarea echipamentului în Centrul SIBIMOL

Conectarea Centrului SIBIMOL la Internet cu viteza 2 MBS – conexine exterioară, 10 MBS – conexiune interioară, 100 MBS – conexiune locală.

Pentru biblioteca participantă – o conexiune 64 kbit/s Implementarea softului pentru catalogare WebCrearea paginii web SIBIMOL:

www.sibimol.bnrm.md Logo-ul SIBIMOL – fragment de ceramică,

Kalojanovec, Bulgaria, cultura Karanovo 5.200 BCTestarea soft-ului SIBIMOLLansarea SIBIMOL şi Catalogului Naţional Colectiv

Partajat SIBIMOL la 2 septembrie, 2008 în cadrul Salonului Internaţional de Carte, ediţia 17 (31 august – 4 septembrie)

Page 8: SIBIMOL în Proiect şi în acţiune:informaţie de sinteză

LUCRĂRI REALIZATE ÎN CADRUL BIBLIOTECILOR PARTICIPANTE:

Efectuarea unui sondaj în scopul studierii necesităţilor, capacităţilor şi posibilităţilor de integrare în SIBIMOL a bibliotecilor participante.

Şcolarizarea colaboratorilor din bibliotecile-participante, responsabili de funcţionalitatea SIBIMOL.

Page 9: SIBIMOL în Proiect şi în acţiune:informaţie de sinteză

TEHNOLOGII AVANSATE UTILIZATE :

Soft-ul SIBIMOL - sistem complet bazat pe tehnologiile limbajului de programare Java

Sistem de operare – LINUX Stocarea datelor – RDBMS (sistem de management

relaţional al datelor) ORACLE 11g Întruneşte standarde şi protocoale:

UNICODE – admite caractere din orice limbăMARC, UNIMARC – asigură catalogarea

informatizată a resurselor informaţionaleTCP/IP - asigură activitatea în reţelele

INTERNETZ39.50 – permite regăsirea informaţiei în

colecţiile altor biblioteci

Page 10: SIBIMOL în Proiect şi în acţiune:informaţie de sinteză

Standarde pentru catalogare:Standarde ISBD – pentru toate tipurile de

documenteFRBR

Page 11: SIBIMOL în Proiect şi în acţiune:informaţie de sinteză

Buget programat Echipament necesar (soft 70.000 $; server,

calculatoare) – 134.229 $Consultanţă – 2.000 $Deplasări, traduceri standarde, norme necesare

– 2500 $Şcolarizare (inclusiv materiale didactice) –

3271 $Total – 142.000 $

Page 12: SIBIMOL în Proiect şi în acţiune:informaţie de sinteză

SIBIMOL - proiect strategic în biblioteconomia şi în cultura Moldovei

SIBIMOL implică o schimbare radicală în aspectul asigurării accesulului populaţiei la cunoştinţe şi la informaţie

SIBIMOL marchează începutul unei perioade calitativ noi, cu totul deosebite în dezvoltarea sistemului de biblioteci şi al democraţiei, culturii şi civilizaţiei comunitare în republica noastră.

SIBIMOL - reţea naţională, creată prin intermediul Internet-ului.

Partea principală, integratoare a sistemului - Catalogul Electronic Naţional Colectiv Partajat (CNCP),

Page 13: SIBIMOL în Proiect şi în acţiune:informaţie de sinteză

CNCP gândit: în scopul cumulării colecţiilor şi bazelor de date ale

tuturor bibliotecilor din Moldova pentru asigurarea accesibilităţii la colecţiile

bibliotecilor-participante în orice localitate; în biblioteci şi la domiciliu.

Orice locuitor din orice localitate va putea căuta prin Internet publicaţiile de care are nevoie şi le va putea comanda de la distanţă, prin modulul automatizat ÎIB – I etapă de realizare

comasarea BD. Crearea BD centrale

Etapa a II – prestarea către beneficiari, la cerere, a textelor depline (full-text) ale articolelor, capitolelor sau paginilor din cărţi, imagini plastice, foto, înregistrări sonore etc., după alegerea lor din Biblioteca Virtuală a Moldovei - parte componentă a sistemului.

Page 14: SIBIMOL în Proiect şi în acţiune:informaţie de sinteză

SIBIMOL asigură, prin portalul său accesul beneficiarilor din Moldova la: cataloagele colective şi bazele de date ale

bibliotecilor ţărilor lumii, accesul tuturor ţărilor lumii la Catalogul

Naţional Colectiv Partajat (CNCP), inclusiv şi la resursele electronice ale bibliotecilor din Republica Moldova

Beneficiarii SIBIMOL: peste 1 mln. 800 mii cititori ai bibliotecilor din Republica Moldova, numărul lor urmând să se extindă pe contul utilizatorilor de la domiciliu şi de la locurile de muncă.

Page 15: SIBIMOL în Proiect şi în acţiune:informaţie de sinteză

SIBIMOL - un şir de idei şi elemente noi în spaţiul biblioteconomic:catalogare web (cu titlu de premieră mondială)acces simultan la bazele de date ale bibliotecilor-

participante atât pentru catalogatori, cât si pentru beneficiarii simpli

un sistem informaţional integrat constituit în mod organic, accesibil la distanţă, prin INTERNET

catalog metabolic, ce asigură schimbul de informaţie: orice catalogator care va utiliza SIBIMOLul, va primi în mod automat ceea ce îi lipseşte în propria-i bază de date iar sistemul, la rându-i, va prelua în mod automat de la fiecare catalogator a BP informaţia necesară pentru catalogul colectiv.

Page 16: SIBIMOL în Proiect şi în acţiune:informaţie de sinteză

MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:

Punerea în aplicare a sistemului de Management a Proiectului: organizarea şedinţelor Grupului Coordonator SIBIMOL ( membri - directorii bibliotecilor-participante); Grupului Asigurare Lingvistică şi Grupului Logistic şi ingineresc

Planificarea activităţii în procesul implementării Sistemului.

Obţinerea finanţării Proiectului prin Ordonanţa Guvernului din 21 Mai 2004 despre SIBIMOL

Organizare, normare, cooperare a activităţii în SIBIMOL prin elaborarea „Cărţii Albe” a SIBIMOL – setul documentelor de reglementare (Concepţie, Regulament de funcţionare) aprobate de Guvernul RM şi MC şi Turismului

Prezentarea primei versiuni test a soft-ului SIBIMOL, modulul Catalogare, martie 2006. Testarea versiunii pe parcursul anului şi elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a soft-ului

Page 17: SIBIMOL în Proiect şi în acţiune:informaţie de sinteză

Prezentarea versiuni a II test a soft-ului SIBIMOL, modulul Catalogare, 2007 Testarea versiunii pe parcursul anului şi elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a soft-ului

Şcolarizarea personalului din bibliotecile-participante în vederea exploatării sistemului integrat al bibliotecilor informatizate – 2008

Verificarea corespunderii Caietului de sarcini SIBIMOL cu Modulele elaborate. Elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a Modulelor, prevăzute în caietul de sarcini şi expedierea acestora către IME România pentru a fi implementate

Lansarea sistemului SIBIMOL, 2 septembrie 2008.

Page 18: SIBIMOL în Proiect şi în acţiune:informaţie de sinteză

IMPACTUL SIBIMOL SIBIMOL va contribui în permanenţă la

formarea unei societăţi deschise şi la crearea gândirii colective: – prin SIBIMOL bibliotecile din Moldova cuceresc

locul său pe mapamondul biblioteconomic.– Elementul principal de noutate tehnologică pe care

îl aduce sistemul este catalogarea web. În experienţa internaţională nu există o astfel de metodă tehnologică nicăieri în lume. SIBIMOL aduce părticica noastră de contribuţie la dezvoltarea biblioteconomiei universale.

SIBIMOL-ul, în condiţiile unui management eficient, aduce o contribuţie de primă importanţă la edificarea societăţii informaţionale în Moldova prin promovarea inteligenţei şi creativităţii colective.

Page 19: SIBIMOL în Proiect şi în acţiune:informaţie de sinteză

Probleme:Asigurarea hardware insuficientă a

bibliotecilor-participente, care, conform Proiectului şi Ordonanţei Guvernului din 21 Mai 2004 trebuie sa fie realizată de Ministerele de resort

Imposibilitatea încheierii contractelor de colaborare în SIBIMOL a bibliotecilor participante din cauza lipsei de finanţare a acestora de către ministerele de resort

Page 20: SIBIMOL în Proiect şi în acţiune:informaţie de sinteză

LECŢII ÎNVÂŢATE: Organizarea muncii în echipă

Crearea deprinderilor de gândire colectivăÎnsuşirea tehnologiilor cooperării:TestareFixarea şi rezolvarea problemelorSchimb de experienţă, crearea bazei comune de

experienţă

Însuşite posibilităţile de promovare a unui proiect în condiţiile societăţii noastre, ce va permite orientarea colegilor din domeniu în elaborarea, implementarea şi realizarea unui proiect la nivel naţional.

Page 21: SIBIMOL în Proiect şi în acţiune:informaţie de sinteză

BUN VENIT ÎN SIBIMOL!