SFZ Instrukcja Obsugi z Przegldami

 • Published on
  01-Oct-2015

 • View
  160

 • Download
  12

DESCRIPTION

zanotti

Transcript

 • TRANSBLOCK

  FZ

  OPIS KONTROLERA KABINOWEGO

  TYP URZDZENIA:

  .

  NR SERYJNY:

  .

  CZYNNIK CHODNICZY:

  .

  DATA MONTAU:

  .

 • Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego 3

  SPIS TRECI 1.Opis kontrolera................................................................................................................................................4

  1.1 Opis wywietlacza ...............................................................................................................................4 1.2 Wybieranie nastawy temperatury ........................................................................................................5 1.3 Programowanie parametrw ................................................................................................................5 1.4 Opis wywietlacza (wersja multitemperaturowa)................................................................................7 1.5 Zmiana nastawy temperatury...............................................................................................................9

  2. Obsuga agregatu .......................................................................................................................................9 2.1 Praca w trybie ROAD ..........................................................................................................................9 2.2 Praca w trybie STANDBY...................................................................................................................9 2.3 Praca w trybie automatycznym (START/STOP)...............................................................................10 2.4 Odszranianie ......................................................................................................................................10 2.5 Alarmy i ostrzeenia ..........................................................................................................................10 2.6 Opis parametrw................................................................................................................................12 2.7 Pyta sterujca dla jednostek zasilanych akumulatorowo: F10D-F10M-FZ114................................16 2.7.1 Normalna praca...............................................................................................................................16 2.7.2 Odszranianie ...................................................................................................................................16 2.8 Pyta sterujca dla multitemperaturowych jednostek z napdem bezporednim (direct drive):.......17 2.8.1 Normalna praca...............................................................................................................................17

  2.8.2 Odszranianie ...................................................................................................................................18 3. Schemat pyty elektronicznej.......................................................................................................................19 4. Schemat okablowania jednostek zasilanych akumulatorowo ......................................................................20 5. Schemat okablowania monotemperaturowych agregatw direct drive. ......................................................21 6. Schemat okablowania multitemperaturowych agregatw direct drive ........................................................22 7. Opis symbolw na schematach....................................................................................................................24 8. Dane techniczne F 10D F 10M FZ 112 FZ 114 ..................................................................................25 9. Dane techniczne FZ 213 FZ 214 FZ 218 FZ 219................................................................................26 10. Dane techniczne FZ 221 FZ 228 FZ 229 .............................................................................................27 11. Dane techniczne FZ 238 FZ 248 FZ 248/2 FZ 258...........................................................................28 12. Dane techniczne FZ 328 FZ 338 FZ 348 .............................................................................................29 13. Przegldy....................................................................................................................................................30

  13.1 Czstotliwo przegldw ...............................................................................................................30 13.2 Rodzaje przegldw .......................................................................................................................30

 • 4 Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego

  1.Opis kontrolera 1.1 Opis wywietlacza

  1) Wczanie / wyczanie jednostki. Nacinij i przytrzymaj 3 sek. Czerwona dioda wieci gdy jednostka jest wczona

  2) SET wybr nastawy. Gdy dioda wieci, moliwy jest wybr nastawy. 3) PRG przycisk programowania. Aby wej w tryb programowania, nacinij i przytrzymaj przycisk

  przez 5 sek. Programowanie jest aktywne gdy wieci dioda. 4) * - Odszranianie rczne. Nacinij i przytrzymaj przez 5 sekund aby aktywowa cykl odszraniania.

  Odszranianie jest aktywne, jeeli dioda wieci. 5) Przyciski - ustawianie danych parametrw. 6) Symbol C lub F wywietlanie temperatury w skali Celsjusza lub Fahrenheita. 7) Kontrolka trybu grzania informuje, e jednostka jest w trybie grzania 8) Kontrolka trybu chodzenia informuje, e jednostka jest w trybie chodzenia 9) Kontrolka cyklu odszraniania jednostka jest w trakcie przeprowadzania cyklu odszraniania, gdy

  dioda wieci 10) Kontrolka trybu STANDBY informuje o trybie pracy jednostki z sieci elektrycznej 11) Kontrolka alarmowa jest aktywna zawsze, gdy wystpi jaki alarm 12) Kontrolka trybu ROAD informuje o pracy jednostki w trybie zasilania od silnika 13) Kontrolka wentylatora skraplacza informuje o pracy wentylatora skraplacza 14) Kontrolka wentylatora parownika informuje o pracy wentylatora parownika 15) Wywietlacz pokazuje aktualn temperatur wntrza zabudowy 16) Wywietlacz wywietla informacje o alarmach.

 • Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego 5

  1.2 Wybieranie nastawy temperatury Nacinij przycisk SET: na czerwonym wywietlaczu aktualna warto miga i na tym wywietlaczu pojawia si napis Set1. Nacinij przycisk aby zmieni warto. Nacinij ponownie SET lub odczekaj 10 sekund aby nowa nastawa zostaa zachowana.

  1.3 Programowanie parametrw Aby wej w tryb programowania nacinij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund. Pierwszy uzyskany parametr zostanie wywietlony na tym wywietlaczu a jego warto na czerwonym. Aby zmieni parametr, uyj przyciskw . Nacinij SET, aktualna warto miga. Uyj przyciskw aby wprowadzi now warto, nastpnie nacinij ponownie SET aby przej do nastpnego parametru. 10 sekundowa bezczynno powoduje samoczynne opuszczenie menu programowania.

  SKRT OPIS CHODZENIE CHODZENIE/ GRZANIE POMPA CIEPA

  Set Nastawa

  Set2 Nastawa 2

  FuS Tryb pracy: CL = chodzenie, C-H = chodzenie/grzanie, HPU= pompa ciepa

  CL C-H HPU

  Dt Dokadno regulacji temperatury 2 2 2

  IS Min. Nastawa -20 -20 -20

  SS Maks.. Nastawa 30 30 30

  oF Kalibracja czujnikw 0 0 0

  AL Alarm niskiej temperatury 5 5 5

  AH Alarm wysokiej temperatury 30 30 30

  dA Tolerancja alarmu 2 2 2

  SA Opnienie alarmu temperaturowego po wczeniu alarmu 4 4 4

  ALd Opnienie alarmu temperatury 30 30 30

  Tdf Odszranianie Std Std Std

  dS Maks. czas odszraniania 5 5 5

  Fdt Czas ociekania 0 0 0

  Fnd Opnienie wczenia wentylatora po odszranianiu 1 1 1

  EdA opnienie alarmu temperaturowego po odszranianiu 30 30 30

  Sd Minimalny czas pracy sprarki 2 2 2

  dF Odstp midzy cyklami odszraniania 3 3 3

  dFd Komunikat w czasie odszraniania it it it

  dAd Opnienie wywietlania temperatury po odszranianiu

  30 30 30

  Bt Wybr napicia akumulatora 12/24 12/24 12/24

  PAb Tolerancja dla alarmu ostrzeenia o napiciu akumulatora 0,7/1,5 0,7/1,5 0,7/1,5

  Ab Tolerancja dla alarmu napicia akumulatora 1,5/3 1,5/3 1,5/3

  Abd Tolerancja dla wyczenia alarmu akumulatora 0,8/1,5

  0,8/1,5 0,5/1,5

  tF Opnienie sprzga w trybie STANDBY 0 0 0

  bb Opnienie startu po alarmie Ab 1 1 1

  tS Jednostka temperatury C C C

 • 6 Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego

  SKRT OPIS CHODZENIE CHODZENIE/ GRZANIE

  POMPA CIEPA

  rES Liczby cakowite / dziesitne de de de

  LPP Polaryzacja wejciowa presostatu niskiego cinienia OP OP OP

  LPn Liczba zdarze presostatu niskiego cinienia 10 10 10

  LPd Interwa pomidzy zdarzeniami presostatu niskiego cinienia 60 60 60

  HPP Polaryzacja wejciowa presostatu wysokiego cinienia OP

  OP OP

  HPn Liczba zdarze presostatu wysokiego cinienia 10

  10 10

  HPd Interwa pomidzy zdarzeniami presostatu niskiego cinienia 60 60 60

  dFP Polaryzacja wejciowa czujnika koca odszraniania CL CL CL

  HtP Polaryzacja wejciowa przekanika nadprdowego

  OP OP OP

  Htn Liczba zdarze przekanika nadprdowego 3 3 6

  Htd Interwa pomidzy zdarzeniami przekanika nadprdowego 60

  60 60

  Htt Opnienie uruchomienia po zdarzeniu przekanika nadprdowego 2 2 15

  HOP Polaryzacja wyjciowa zaworu 4-dronego (pompa ciepa). CL

  CL CL

 • Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego 7

  1.4 Opis wywietlacza (wersja multitemperaturowa)

  1) Wczanie / wyczanie parownika komory 1. Nacinij i przytrzymaj 3 sek. Czerwona dioda wieci gdy jednostka jest wczona

  2) SET1 wybr nastawy dla komory 1. Gdy dioda wieci, moliwy jest wybr nastawy. 3) Wczanie / wyczanie parownika komory 2. Nacinij i przytrzymaj 3 sek. Czerwona dioda wieci

  gdy jednostka jest wczona 4) SET2 wybr nastawy dla komory 1. Gdy dioda wieci, moliwy jest wybr nastawy. 5) * - Odszranianie rczne. Nacinij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk *1 lub *2

  aby aktywowa cykl odszraniania w wybranej komorze. Odszranianie jest aktywne, jeeli dioda wieci.

  6) Symbol C lub F wywietlanie danej jednostki temperatury. 7) Przyciski - ustawianie danych parametrw. 8) Kontrolka trybu chodzenia informuje, e jednostka jest w trybie chodzenia. Odpowiednio dla

  komory 1 lub 2 9) Kontrolka cyklu odszraniania jednostka jest w trakcie przeprowadzania cyklu odszraniania gdy

  kontrolka wieci. Odpowiednio dla komory 1 lub 2. 10) Kontrolka trybu STANDBY informuje o trybie pracy jednostki z sieci elektrycznej 11) Kontrolka alarmowa jest aktywna zawsze, gdy wystpi jaki alarm 12) Kontrolka trybu ROAD informuje o pracy jednostki w trybie zasilania od silnika

 • 8 Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego

  13) Kontrolka wentylatora skraplacza informuje o pracy wentylatora skraplacza, odpowiednio dla komory 1 lub 2.

  14) Kontrolka wentylatora parownika informuje o pracy wentylatora parownika, odpowiednio dla komory 1 lub 2.

  15) Wywietlacz pokazuje aktualn temperatur wntrza zabudowy 16) Wywietlacz wywietla informacje o alarmach 17) Kontrolka trybu grzania informuje, e jednostka jest w trybie grzania, odpowiednio dla komory

  1 lub 2

  Symbol Opis

  Set Nastawa

  Set2 Nastawa 2

  FuS Tryby pracy: CL = chodzenie, C-H = chodzenie/grzanie, HPU= pompa ciepa CL

  Dt Tolerancja regulacji temperatury 2

  IS Min. Nastawa -20

  SS Maks.. Nastawa 30

  oF Kalibracja czujnika 0

  AL Alarm niskiej temperatury 5

  AH Alarm wysokiej temperatury 30

  dA Tolerancja alarmu 2

  SA Opnienie alarmu po wczeniu zasilania 4

  ALd Opnienie alarmu temperaturowego 30

  Tdf Tryb odszraniania Std

  dS Maks. czas odszraniania 5

  Fdt Czas ociekania 0

  Fnd Opnienie wczania wentylatora po odszranianiu 1

  EdA Odcicie alarmu po odszranianiu 30

  dt2 Tolerancja regulacji alarmu 2

  IS2 Min. nastawa -20

  SS2 Maks. nastawa 30

  oF2 Kalibracja czujnika 0

  AL2 Alarm niskiej temperatury 5

  AH2 Alarm wysokiej temperatury 30

  dA2 Tolerancja alarmu 2

  SA2 Opnienie alarmu po wczeniu zasilania 4

  ALd2 Opnienie alarmu temperaturowego 30

  dS2 Maks. czas odszraniania 5

  Fdt2 Czas ociekania 0

  Fnd2 Opnienie wczania wentylatora po odszranianiu 1

  EdA2 Opnienie alarmu po odszranianiu 30

  Sd Minimalny czas pracy sprarki (wycznie w trybie STANDBY) 2

  dF Interwa czasowy pomidzy cyklami odszraniania 3

  dFd Wywietlanie w czasie odszraniania it

  dAd Opnienie wywietlania po odszranianiu 30

  Bt Wybr napicia akumulatora dic-24

  PAb Tolerancja dla wstpnego alarmu napicia akumulatora 0,7/1,5

  Ab Tolerancja dla alarmu napicia akumulatora 1,5/3

  Abd Tolerancja dla alarmu akumulatora 0,8/1,5

  tF Opnienie sprzga w trybie STANDBY 0

  bb Opnienie startu po alarmie Ab 1

  tS Jednostka temperatury C

  rES Liczby cakowite / dziesitne de

  LPP Polaryzacja wejciowa presostatu niskiego cinienia OP

 • Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego 9

  Symbol Opis

  LPn Liczba zdarze presostatu niskiego cinienia 10

  LPd Interwa czasowy pomidzy zdarzeniami presostatu niskiego cinienia 60

  HPP Polaryzacja wejciowa presostatu wysokiego cinienia OP

  HPn Liczba zdarze presostatu wysokiego cinienia 10

  HPd Interwa czasowy pomidzy zdarzeniami presostatu wysokiego cinienia 60

  DFP Polaryzacja wejciowa czujnika koca odszraniania CL

  HtP Polaryzacja wejciowa przekanika nadprdowego OP

  Htn Liczba zdarze przekanika nadprdowego 3

  Htd Interwa pomidzy zdarzeniami przekanika nadprdowego 60

  Htt Opnienie startu po zdarzeniu przekanika nadprdowego 2

  1.5 Zmiana nastawy temperatury Procedura wyglda podobnie jak w jednostce monotemperaturowej. Rnica polega na moliwoci wczania / wyczania kadego parownika osobnym przecznikiem. Dodatkowo, cykl odszraniania odbywa si jednoczenie dla obu parownikw. Jeeli w jednym z nich cykl odszraniania zakoczy si wczeniej, drugi pozostanie wyczony do momentu zakoczenia cyklu przez pozostay. Tryb chodzenia parownika jest nadrzdny nad trybem grzania drugiego parownika. Nie jest dozwolone ustawienie mogce powodowa konflikt: Oba mog pracowa w tym samym trybie (grzanie lub chodzenie) lub zostan wyczone, gdy osign odpowiedni temperatur.

  2. Obsuga agregatu 2.1 Praca w trybie ROAD Sprawd, czy pali si kontrolka wczenia agregatu. Uruchom silnik pojazdu, nacinij i przytrzymaj ON przez 3 sek. Uwaga: Gdy pojazd nie jest w ruchu agregatu nie wolno uywa w trybie ROAD. Powinny zapali si kontrolki ROAD oraz kontrolka pracy. Aby wyczy agregat nacinij przycisk ON/OFF lub wycz silnik pojazdu.

  2.2 Praca w trybie STANDBY Sprawd, czy napicie zasilajce jest zgodne ze specyfikacj agregatu z tabliczki znamionowej (tolerancja +/-10% dla napicia nominalnego) nastpnie podcz wtyczk. Nacinij i przytrzymaj ON przez 3 sekundy. Kontrolka pracy i trybu STANDBY powinna si zapali. Czerwony wywietlacz pokazuje temperatur zabudowy a ty nastaw. Aby wyczy agregat nacinij przycisk ON/OFF.

 • 10 Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego

  2.3 Praca w trybie automatycznym (START/STOP) Po uruchomieniu agregat pracuje automatycznie i zatrzymuje si zawsze, gdy temperatura wewntrz zabudowy osignie temperatur nastawy. Ponowne uruchomienie nastpuje, gdy temperatura wewntrz osignie temperatur nastawy + tolerancja. W zalenoci od modelu, agregat moe rnymi ikonami sygnalizowa swj tryb pracy:

  tryb chodzenia tryb grzania tryb ROAD tryb STANDBY

  2.4 Odszranianie Cykl odszraniania jest wczany automatycznie w odstpach czasowych lub rcznie poprzez nacinicie przycisku odszraniania. W trakcie odszraniania zapal si symbole

  oraz

  W trybie pracy jako pompa ciepa, parownik i skraplacz zamieniaj si funkcjami. Z tego powodu symbole widoczne na wywietlaczu podczas odszraniania mog by rwnie nastpujce: oraz , zalenie od cyklu odszraniania z udziaem skraplacza lub parownika W trybie pompy ciepa odszranianie jest zakoczone po ustalonym czasie.

  2.5 Alarmy i ostrzeenia

  Alarm presostatu niskiego cinienia. Gdy niskie cinienie powoduje przeczenie wycznika agregat zatrzymuje si. Dioda alarmowa zapala si i wywietlany jest opis PRL. Reset jest automatyczny. Jeeli liczba wystpie jest wiksza ni parametr LPn w czasie okrelonym parametrem LPd, wywoywany jest alarm PMI. Alarm mona skasowa tylko poprzez wyczenie i ponowne wczenie agregatu.

  Alarm presostatu wysokiego cinienia. Gdy wysokie cinienie powoduje przeczenie wycznika agregat zatrzymuje si. Dioda alarmowa zapala si i wywietlany jest opis PRH. Reset jest automatyczny. Jeeli liczba zdarze jest wiksza ni parametr HPn w czasie okrelonym parametrem HPd, wywoywany jest alarm PMS. Alarm mona skasowa tylko poprzez wyczenie i ponowne wczenie agregatu.

 • Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego 11

  Alarm przekanika nadprdowego Alarm wystpuje podczas pracy jednostki w trybie STANDBY. Jeeli przekanik lub termistor zostanie przeczony, agregat wyczy si. Dioda alarmowa zapali si i wywietli si alarm F1t. Regulacja jest wznowiona po resecie agregatu i ustalonym czasie Htt. Jeeli liczba zdarze jest wiksza ni parametr Htn w czasie okrelonym parametrem Htd, wywoywany jest alarm FTB. Alarm mona skasowa tylko poprzez wyczenie i ponowne wczenie agregatu.

  Alarm uszkodzenia czujnika. Wywietlany jest symbol E01 i zapala si dioda alarmowa. Agregat wycza si.

  Alarm niskiej / wysokiej temperatury Alarm zacza si, gdy aktualna temperatura znajdzie si poza zakresem okrelonym na podstawie nastawy. Dioda alarmowa zapala si i zalenie od rodzaju alarmu wywietlany jest komunikat: LA (niska temperatura) lub HA (wysoka temperatura).

  Alarm napicia akumulatora Alarm wystpuje wycznie w trybie ROAD. Jeeli napicie akumulatora jest nisze ni warto bt-Pab, aktywowany jest wstpny alarm PAb informujcy o anomaliach. Jeeli warto spadnie do okrelonej parametrem bt-Ab, alarm akumulatora AB jest aktywowany a agregat jest wyczany. Na wywietlaczu pojawia si take symbol akumulatora. Agregat jest ponownie uruchomiony, gdy napicie powrci do poprawnej wartoci i utrzyma si przez czas okrelony parametrem bb.

  Alarm rda napdu Alarm jest aktywowany, gdy obecne s sygnay ROAD i STANDBY jednoczenie. Wywoanie tego alarmu zatrzymuje jednostk. Symbol ALM jest wywietlany, dodatkowo na wywietlaczu miga ikona ROAD.

 • 12 Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego

  2.6 Opis parametrw

  Symbol Zakres Opis

  SEt IS - SS Nastawa: temperatura, jak ma utrzymywa jednostka SEt2 IS2 - SS2 Nastawa2: temperatura, jak ma utrzymywa jednostka w 2 komorze FuS CL- C-H- HPU Konfiguracja jednostki (tylko Unica 1 lub 2)

  cL: tylko chodzenie C-H: grzanie chodzenie HPU: grzanie chodzenie z pomp ciepa

  dt 0,1 25,5 C Jeeli FuS = cL: tolerancja dla nastawy, zawsze dodatnia. Sprarka zaczyna prac gdy temperatura wzronie i osignie nastaw + dt, nastpnie zatrzymuje si, gdy osignie nastaw.

  Jeeli FuS = C-H lub HPU: poowa zasigu obszaru neutralnego Sprarka zaczyna prac gdy temperatura wzronie i osignie nastaw + dt, nastpnie zatrzymuje si, gdy osignie nastaw.

  Grzanie jest wczane gdy temperatura jest nisza ni nastawa dt i wyczane gdy temperatura nastawy zostanie osignita.

  IS -50,0SET C Min. Nastawa: minimalna warto nastawy temperatury

  SS SET 110,0 C Maks.. nastawa: maksymalna warto nastawy temperatury

  oF -12,0 12,0 C Kalibracja czujnika termostatu (czujnik 1). Warto wprowadzana dla kalibracji wskaza czujnika temperatury

  AL -50,0 110,0 C Alarm niskiej temperatury: alarm jest aktywny po osigniciu ustawionej w tym miejscu temperatury (jeeli jest ustawiony, po opnieniu ALd) przekroczenie tej temperatury w d bd sygnalizowane tym alarmem

  AH -50,0 110,0 C Alarm wysokiej temperatury: alarm jest aktywny po osigniciu ustawionej w tym miejscu temperatury (jeeli jest ustawiony, po opnieniu ALd) odchylenia od tej temperatury w gr bd sygnalizowane tym alarmem

  dA 0,1 25,5 C Histereza alarmu temperaturowego: tolerancja do deaktywacji alarmu temperatury.

  SA 0 23H5 Odcicie alarmu przy wczaniu zasilania: przy wczaniu agregatu alarm jest odcinany na okrelony czas.

  ALd 0 255 min. Opnienie alarmu temperatury (normalna praca): interwa czasowy pomidzy wykryciem i aktywacj alarmu temperaturowego

  tdF Std Powietrze Czas odszraniania , tylko dla Unica 1 tdF = standardowe odszranianie, zgodnie z osobnymi procedurami. Air: w czasie odszraniania dziaa tylko wentylator parownika, wszystkie inne urzdzenia s wyczone. Odszranianie odbywa si ciepem wasnym towaru

  dS 0 255 min Maks. czas pierwszego odszraniania: czas trwania odszraniania. Fdt 0 60 min Czas ociekania: czas jaki musi upyn pomidzy kocem

  odszraniania a normaln prac agregatu. Fnd 0 255 min Opnienie wczenia wentylatora po odszranianiu: interwa

  czasowy pomidzy kocem odszraniania a normaln prac wentylatora parownika.

  EdA 0 255 min. Odcicie alarmu po odszranianiu: interwa czasowy pomidzy wykryciem a aktywacj alarmu temperaturowego po zakoczeniu odszraniania

 • Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego 13

  Symbol Zakres Opis

  dt2 0,1 25,5 C 1 45 F

  Jeeli FuS = cL: tolerancja dla nastawy, zawsze dodatnia. Sprarka zaczyna prac gdy temperatura wzronie i osignie nastaw + dt, nastpnie zatrzymuje si, gdy osignie nastaw.

  Jeeli FuS = C-H lub HPU: poowa zasigu obszaru regulacji Sprarka zaczyna prac gdy temperatura wzronie i osignie nastaw + dt, nastpnie zatrzymuje si, gdy osignie nastaw.

  Grzanie jest wczane gdy temperatura jest nisza ni nastawa dt i wyczane gdy temperatura nastawy zostanie osignita.

  IS2 -50,0 SET C -58 SET F

  Min. Nastawa: minimalna warto nastawy temp komora 2.

  SS2 SET 110,0 C SET 230 F

  Maks. nastawa: maksymalna warto nastawy temp. komora 2.

  oF2 -12,0 12,0 C -21 21 F

  Kalibracja czujnika termostatu (czujnik 2).

 • Symbol Zakres Opis AL2 -50,0 110,0 C

  -58 230 F Alarm niskiej temperatury - komora 2: alarm jest aktywny po osigniciu ustawionej w tym miejscu temperatury (jeeli jest ustawiony, po opnieniu ALd) odchylenia od temperatury w d bd sygnalizowane alarmem

  AH2 -50,0 110,0 C -58 230 F

  Alarm wysokiej temperatury - komora 2: alarm jest aktywny po osigniciu ustawionej w tym miejscu temperatury (jeeli jest ustawiony, po opnieniu ALd) odchylenia od temperatury w gr bd sygnalizowane alarmem

  dA2 0,1 25,5 C 1 45 F

  Histereza alarmu temperaturowego - komora 2: tolerancja do deaktywacji alarmu temperatury.

  SA2 0 23H5 Odcicie alarmu przy wczaniu zasilania: przy wczaniu agregatu alarm jest odcinany na okrelony czas.

  ALd2 0 255 min Opnienie alarmu temperatury (normalna praca) - komora 2: interwa czasowy pomidzy wykryciem i aktywacj alarmu temperaturowego

  dS2 0 255 min Czas odszraniania , tylko dla Unica 1 tdF = standardowe odszranianie, zgodnie z osobnymi procedurami. Air: w czasie odszraniania dziaa tylko wentylator parownika, wszystkie inne urzdzenia s wyczone. Odszranianie odbywa si ciepem wasnym towaru

  Fdt2 0 60 min Maks. czas pierwszego odszraniania: dugo odszraniania.

  Fnd2 0 255 min Czas ociekania: czas, jaki musi upyn pomidzy kocem odszraniania a normaln prac agregatu.

  EdA2 0 255 min Opnienie wczenia wentylatora po odszranianiu: interwa czasowy pomidzy kocem odszraniania a normaln prac wentylatora parownika. Sd 0 30 min Cykl anty zwarciowy: minimalny interwa czasowy pomidzy wyczeniem i wczeniem sprarki

  dF 1 120 hours Interwa czasowy pomidzy cyklami odszraniania: czas pomidzy pocztkiem dwch cyklw odszraniania

  dFd rt(0)- it(1)- Set(2)- dEF(3)- dEG(4)

  Wywietlanie w czasie odszraniania: rt = aktualna temperatura; it = temperatura na pocztku odszraniania; Set = Nastawa; dEF = opis dEF; dEG = opis dEg.

  dAd 0 255 min. Opnienie wywietlania po odszranianiu: Maks. Interwa czasowy pomidzy odszranianiem a ponownym wywietleniem temperatury wntrza zabudowy.

  bt 12 24 Wybr napicia akumulatora: 12 = 12V; 24 = 24V

  PAb 0.0 10.0, nu Tolerancja dla wstpnego alarmu napicia akumulatora: alarm wstpny aktywuje si, gdy napicie jest nisze ni bt-PAb.

  Ab 0.0 10.0, nu Tolerancja dla alarmu napicia akumulatora: jeeli napicie akumulatora (mierzone na wejciu ze stacyjki pojazdu) jest mniejsze lub rwne wartoci (bt Ab) alarm jest aktywowany.

  Abd 0,1 10.0 Tolerancja dla alarmu akumulatora: alarm ustaje gdy napicie (mierzone na wejciu ze stacyjki pojazdu) osignie warto bt-PAb+Abd

  tF 0 255 sec. Opnienie sprzga w trybie STANDBY: czas pomidzy uruchomieniem sprarki STANDBY i aktywacj wyjcia sprzga STANDBY

  bb 0 255 min. Opnienie startu po alarmie "Ab": interwa czasowy midzy ustpieniem alarmu akumulatora i wznowieniem pracy

  tS C - F Jednostka temperatury: Celsiusz, Fahrenheit rES in dE Wywietlanie (dla C): in = liczby cakowite, dE = dziesitne. LPP CL - OP Polaryzacja wejciowa presostatu niskiego cinienia: CL alarm

  przy zamknitych stykach OP: aktywny przy otwartych stykach

 • Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego 15

  LPn 0 15 Liczba zdarze presostatu niskiego cinienia: jeeli liczba zdarze presostatu niskiego cinienia osignie LPn w czasie LPd, wywoywany jest alarm

  LPd 0 60 min. Przedzia dla zdarze presostatu niskiego cinienia: czas, w ktrym LPn interwencji musi wystpi, aby wywoa alarm.

  HPP CL OP Polaryzacja wejciowa presostatu wysokiego cinienia: CL alarm przy zamknitych stykach OP: aktywny przy otwartych stykach

  HPn 0 15 Liczba zdarze presostatu niskiego cinienia: jeeli liczba zdarze presostatu niskiego cinienia osignie HPn w czasie HPd, wywoywany jest alarm.

  HPd 0 60 (min.) Przedzia dla zdarze presostatu wysokiego cinienia: czas, w ktrym HPn zdarze musi wystpi, aby wywoa alarm.

  dFP CL OP Polaryzacja wejciowa czujnika koca odszraniania: CL alarm przy zamknitych stykach OP: aktywny przy otwartych stykach

  Symbol Zakres Opis HtP CL OP Polaryzacja wejciowa przekanika nadprdowego: CL alarm przy

  zamknitych stykach OP: aktywny przy otwartych stykach

  Htn 0 15 Liczba zdarze przekanika nadprdowego: jeeli liczba zdarze presostatu niskiego cinienia osignie HTn w czasie HTd, wywoywany jest alarm.

  Htd 0 60 (min.) Interwa dla zdarze przekanika nadprdowego: czas, w ktrym HTn interwencji musi wystpi, aby wywoa alarm przekanika nadprdowego. Htt 0 15 min Opnienie startu po zadziaaniu przekanika nadprdowego: czas pomidzy ustaniem alarmu przekanika nadprdowego i wznowieniem pracy.

  HOP CL OP Polaryzacja wyjciowa zaworu grzania (pompa ciepa): CL aktywny przy zamknitych stykach OP: aktywny przy otwartych stykach

  MCO no - yes Uaktywnienie przekanika KMC (silnik elektryczny prdu staego) wycznie w trybie standy i tylko dla XW366K XW366K Adr 1 247 Adres portu szeregowego RS485 ModBus

  dP1 Tylko odczyt Okno wywietlacza, czujnik P1 dP2 Tylko odczyt Okno wywietlacza, czujnik P2 tylko XW466K dP3 Tylko odczyt Informacja o stanie akumulatora tMA (Un1 - Un2 - Mt)

  Tylko odczyt Typ agregatu

  rEL Tylko odczyt Wersja oprogramowania (Tylko odczyt) Ptb Tylko odczyt Identyfikacja mapy EEPROM. Pr2 Tylko odczyt Dostp do ukrytych parametrw PR2

 • 16 Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego

  2.7 Pyta sterujca dla jednostek zasilanych akumulatorowo: F10D-F10M-FZ114

  2.7.1 Normalna praca

  Model agregatu Chodzenie Grz/ch. Grz/ch Pompa

  ciepa Pompa ciepa Chodzenie Grz/ch Grz/ch

  Pompa ciepa

  Pompa ciepa

  Funkcja Ch./Road Ch./Road Grz./Road Grz./Road Ch./Road Ch./Stdby. Grz./stdby. Ch./Stdby. Ch./Stdby. Grz./stdby. Wejcie

  Sie elektryczna 0 0 0 0 0 12 / 24V 12 / 24V 12 / 24V 12 / 24V 12 / 24V

  Ze stacyjki 12 / 24V 12 / 24V 12 / 24V 12 / 24V 12 / 24V 0 0 0 0 0 Presostat wysokiego cinienia

  Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn.

  Presostat niskiego cinienia

  Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn.

  Czujnik koca odszraniania

  0/1. 0/1. 0/1. 0/1. 0/1. 0/1. 0/1. 0/1. 0/1. 0/1.

  Przekanik nadprdowy 0/1. 0/1. 0/1. 0/1. 0/1. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn.

  Wartoci wyjciowe Grzanie/odszranianie Wy. Wy. W. W. Wy. Wy. W. Wy. W. Wy.

  Stycznik sprarki W. W. W. W. W. Wy. Wy. Wy. Wy. Wy.

  Wentylatory parownika W. W. W. W. W. W. W. W. W. W.

  Wentylatory skraplacza W. W. Wy. W. W. W. Wy. W. W. W.

  Sie elektryczna (Standby) Wy. Wy. Wy. Wy. Wy. W. W. W. W. W.

  2.7.2 Odszranianie

  Model agregatu Chodzenie Grz/ch. Grz/ch Pompa

  ciepa Pompa ciepa Chodzenie Grz/ch Grz/ch

  Pompa ciepa

  Pompa ciepa

  Funkcja Ch./Road Ch./Road Grz./Road Ch./Road Grz./Road Ch./Stdby. Grz./stdby. Ch./Stdby. Ch./Stdby.Grz./stdby. Wejcie Sie elektryczna 0 0 0 0 0 12 / 24V 12 / 24V 12 / 24V 12 / 24V 12 / 24V

  Nap. ze stacyjki 12 / 24V 12 / 24V 12 / 24V 12 / 24V 12 / 24V 0 0 0 0 0

  Presostat wysokiego cinienia Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn.

  Presostat niskiego cinienia Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn.

  Czujnik koca odszraniania Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Przekanik nadprdowy 0/1. 0/1. 0/1. 0/1. 0/1. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn.

  Wartoci wyjciowe Chodzenie/odszranianie W. W. W. Wy W. W. W. W. Wy W.

  Stycznik silnika elektr. W. W. W. W. W. Wy Wy Wy Wy Wy

  Wentylatory parownika Wy Wy Wy Wy Wy Wy Wy Wy Wy Wy

  Wentylatory skraplacza Wy Wy Wy Wy Wy Wy Wy Wy Wy Wy

  Sie elektryczna sprarki Wy Wy Wy Wy Wy W. W. W. W. W.

 • Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego 17

  2.8 Pyta sterujca dla multitemperaturowych jednostek z napdem bezporednim (direct drive):

  Ta pyta zarzdza dwoma parownikami z dwoma niezalenymi nastawami temperatury. Temperatura jest zawsze utrzymywana w ustalonym zakresie tolerancji, nawet, gdy funkcja chodzenia jest nadrzdna do funkcji grzania.

  Moliwe tryby pracy:

  Chodzenie 1 Chodzenie 2 Grzanie 1 Grzanie 2 Chodzenie 1 W. W. W / Wy. Wy. Wy. Chodzenie 2 W. W / Wy. W. Wy. Wy. Grzanie 1 W. Wy. Wy. W. W / Wy. Grzanie 2 W. Wy. Wy. W / Wy. W.

  Jeeli aktywne jest grzanie w jednym z dwch punktw a drugi zada chodzenia, grzanie zostanie przerwane i wstrzymane dopki nie zakoczy si cykl chodzenia w drugiej komorze..

  2.8.1 Normalna praca Model agregatu Chodzenie road/2E Grzanie road/2E Chodzenie stdby. Net/2E Grzanie stdby. Net/2E

  Wejcia Presostat wysokiego cinienia Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn Presostat niskiego cinienia Zamkn. Zamkn. Zamkn. Zamkn

  Czujnik koca odszraniania 1 0/1. 0/1. 0/1. 0/1. Czujnik koca odszraniania 2 0/1. Przekanik nadprdowy 0/1. 0/1. 0/1. 0/1. Sie elektryczna 0 0 12 / 24V 12 / 24V Napicie Ze stacyjki 12 / 24V 12 / 24V 0 0 Wartoci na wyjciu Chodzenie/Odszranianie 1 Wy. W. Wy. W. Chodzenie 1 W. Wy. W. Wy. Wentylatory parownika 1 W. W. W. W. Chodzenie/Odszranianie 2 Wy. W. Wy. W. Chodzenie 2 W. Wy. W. W. Wentylatory parownika 2 W. W. W. W.

  Sprzgo trybu ROAD W. W. Wy. Wy.

  Wentylatory skraplacza Wy. Wy. W. Wy.

  Sprzgo elektryczne (TF)

  W. z opnieniem tF W. z opnieniem tF

  Sprarka elektryczna (SD) Wy. Wy. W. W.

  Jeeli jeden z dwch parownikw jest wyczony lub osignie nastawion temperatur, wentylator parownika oraz jego zawr chodzenia s wyczane.

 • 18 Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego

  2.8.2 Odszranianie Model agregatu Odszranianie tryb road (oba wyjcia) Odszranianie tryb standby (oba wyjcia)

  Wejcia Presostat wysokiego cinienia zamknity zamknity

  Presostat niskiego cinienia zamknity zamknity Czujnik koca odszraniania 1 zamknity zamknity Czujnik koca odszraniania 2 zamknity zamknity Przekanik nadprdowy Ind. zamknity

  Sie elektryczna 0 12 / 24V Napicie ze stacyjki 12 / 24V 0 Wartoci na wyjciu Grzanie / Odszranianie 1 W. W

  . Chodzenie 1 Wy. WyWentylatory parownika 1 Wy. Wy.

  Grzanie / Odszranianie 2 W. W. Chodzenie 2 Wy. Wy.

  Wentylatory parownika 2 Wy. Wy.

  Sprzgo ROAD W. Wy.

  Wentylatory skraplacza Wy. Wy.

  Sprzgo elektryczne (TF) Wy. W. (z ustawionym opnieniem)

  Sprarka elektryczna Wy. W.

  Otwarcie stykw czujnika koca oszraniania wymusza przejcie odpowiednich wyj w stan wyczenia (off)

 • Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego 19

  3. Schemat pyty elektronicznej

 • 20 Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego

  4. Schemat okablowania jednostek zasilanych akumulatorowo

 • Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego 21

  5. Schemat okablowania monotemperaturowych agregatw direct drive.

 • 22 Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego

  6. Schemat okablowania multitemperaturowych agregatw direct drive

 • Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego 23

 • 24 Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego

  7. Opis symbolw na schematach

  BA Czujnik temperatury wntrza nadwozia K8B Stycznik lub przekanik wentylatora parownika

  C Kondensator prostownika KFA Pomocniczy przekanik nisk.temp. CM Kondensator pracy KFB Pomocniczy przekanik nisk.temp. CS Kondensator startowy KAV Przekanik startowy E0 Grzaka KB Przekanik akumulatora E Grzka sprania KF Przekanik sprzga sekcji drog./elektr.

  KIC Przekanik startowy sprarki F1 Bezpiecznik silnika M1 KR Przekanik sekcji nap.elektr. F1E Elektroniczny panel strowania KCA Przekanik pomocniczy trybu grzania F1T Przekanik nadprdowy KCB Przekanik pomocniczy trybu grzania F1TR Termistor KRV Zegar sprzga sekcji nap.elektr. F6 Bezpiecznik wentylatora skraplacza KSF Przekanik kolejnoci faz F6/1 Bezpiecznik wentylatora skraplacza M1 Silnik elektryczny F8 Bezpiecznik wentylatora parownika M5 Silnik wentylatora skraplacza F9 Bezpiecznik wentylatora parownika M6 Silnik wentylatora skraplacza F10 Bezpiecznik wentylatora parownika M8 Silnik wentylatora parownika F11 Bezpiecznik elektromagnesu

  odszraniania M9 Silnik wentylatora parownika

  FFR Bezpiecznik sprzga sekcji nap.el. M10 Silnik wentylatora parownika FFS Bezpiecznik sprzga sekcji nap.drog. M11 Silnik wentylatora parownika FGR Bezpiecznik gwny sekcji el. MCC Silnik prdu staego FGS Bezpiecznik gwny sekcji nap.drog. P1MX Presostat startowy wentylatora skraplacza FS Bezpiecznik transformatora PMI Presostat niskiego cinienia FB Bezpiecznik akumulatora PMX Preostat wysokiego cinienia FR Bezpiecznik napicia sieciowego TAL Transformator FSS Bezpiecznik elektromagnesu

  odszraniania TK Styk termiczny

  FTS Czujnik koca odszraniania X Gwne zcze K1 Przekanik nadprdowy YC Elektromagnes grzania K11 Przekanik nadprdowy odszraniania YF Elektromagnes odwracacza cyklu K2 Stycznik korekty faz silnika M1 YFH Sprzgo sekcji nap. drogowego K39 Zegar opnienia zasilania sieciowego YFR Sprzgo sekcji nap. elektrycznego K5 Stycznik lub przekanik wentylatora

  skraplacza YI Elektromagnes wtrysku

  K8 Stycznik lub przekanik wentylatora parownika

  YS Elektromagnes gorcego gazu

  K8A Stycznik lub przekanik wentylatora parownika

 • Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego 25

  8. Dane techniczne F 10D F 10M FZ 112 FZ 114 Opis Jedn. F 10D F 10M FZ 112 FZ 114

  V

  230/1 /50 230/1 /50 Napicie Pobr A

  6,3 6,3

  V

  400/3N/50 400/3N/50

  Zasilanie

  Napicie Pobr A

  2,8 2,8

  Alimentator 230/1 /50 12 V DC

  V A

  230/1 /50 6

  230/1 /50 7

  Producent

  ZANOTTI ZANOTTI ZANOTTI ZANOTTI

  Moc KM/kW

  1 0,75 1 0,75

  230/1 /50 A

  6,1 6,1

  Silnik elektryczny

  230/400/3/50 A

  3,5 / 2,7 3,5 / 2,7

  Napicie akumulatora pojazdu V 12 12 12 12 Pobr prdu w trybie ROAD A 56 80 77 77 Zalecany alternator pojazdu V / A 14 / 65 14 / 90 14 / 90 14 / 90 Ilo czynnika chodniczego

  R134a Kg 1 1,1

  Ilo czynnika

  R404A Kg

  0,95 0,95

  Nastawa cinienia zaworu ssania bar

  3 3

  Presostat wysokiego cinienia bar Otwarcie przy 17 Zamknicie przy 12

  Otwarcie przy 32 Zamknicie przy 27

  Odszranianie

  Powietrze Powietrze Gorcy gaz Gorcy gaz

  0C W 530 745 1015 1116 Wydajno chodnicza Tryb ROAD -20C W

  298 390 402

  0C W 530 745 915 1000 Wydajno chodnicza Tryb STANDBY -20C W

  298 350 360

  Dugo mm 487 487 510 510

  Szeroko mm 730 730 823 823

  Wysoko mm 210 210 210 210

  Wymiary skraplacza

  Masa Kg 45 51 55 55

  Dugo mm 610 610 610 610

  Szeroko mm 355 515 515 515

  Wysoko mm 120 140 140 140

  Wentylacja M3/h 630 630 630 630

  Zasig strugi M 2,5 3 3 3

  Wymiary parownika

  Masa Kg 13 14 14 14

 • 26 Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego

  9. Dane techniczne FZ 213 FZ 214 FZ 218 FZ 219 Opis Jedn. FZ 213 FZ 214 FZ 218 FZ 219

  V 230/1 /50 230/1 /50 230/1 /50 230/1 /50 Napicie Pobr A 10 10,3 10,3 13,6

  V 230/400/3N/50 230/400/3N/50 230/400/3N/50 230/400/3N/50

  Zasilanie

  Napicie Pobr A --- 8,3 / 4,8 8,3 / 4,8 10 / 5,8

  Producent

  ZANOTTI ZANOTTI ZANOTTI ZANOTTI

  Moc KM/kW 1,5 1,1 1,5 1,1 1,5 1,1 2 1,5

  230/1 /50 A 6,9 7,2 7,2 10,6

  Silnik elektryczny

  230/400/3/50 A --- 5,2 / 3,0 5,2 / 3,0 4,4 / 4,0

  Napicie akumulatora pojazdu V 12 24 12 24 12 24 12 24 Pobr prdu w trybie ROAD A 16,2 8,7 18,7 9,1 22,2 11,3 24,9 13,2 Zalecany alternator pojazdu V / A

  Ilo czynnika

  R404A Kg 1,5 1,9 1,9 2,1

  Nastawa cinienia zaworu ssania bar 3 3 3 3 Presostat wysokiego cinienia bar Otwarcie przy 32 Zamknicie przy 27 Presostat niskiego cinienia bar Otwarcie przy 0,1 Zamknicie przy 1,1 Odszranianie

  Gorcy gaz Czujnik koca odszraniania C Otwarcie przy 9C Zamknicie przy 1C

  0C W 2191 2627 1780 2830 Wydajno chodnicza Tryb ROAD -20C W 1031 1377 940 1377

  0C W 1327 1704 1560 1661 Wydajno chodnicza Tryb STANDBY -20C W 682 716 830 878

  Dugo mm 510 510 510 510

  Szeroko mm 823 950 950 950

  Wysoko mm 230 230 230 230

  Wymiary skraplacza

  Masa Kg 52 58 58 58

  Dugo mm 610 610 570 1090

  Szeroko mm 515 515 600 515

  Wysoko mm 140 140 290 140

  Wentylacja M3/h 660 630 1400 2300

  Zasig strugi M 3,5 4,5 4,5 4,5

  Wymiary parownika

  Masa Kg 14 14 19 19

 • Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego 27

  10. Dane techniczne FZ 221 FZ 228 FZ 229 Opis Jedn. FZ 221 FZ 228 FZ 229

  V 230/1 /50 230/1 /50 230/1 /50

  Napicie Pobr A 13,6 13,6 13,6

  V 230/400/3N/50 230/400/3N/50 230/400/3N/50

  Zasilanie

  Napicie Pobr A --- / 5,8 --- / 5,8 --- / 5,8

  Producent

  ZANOTTI ZANOTTI ZANOTTI

  Moc KM/kW 2 1,5 2 1,5 2 1,5

  230/1 /50 A 10,5 7,2 10,5

  Silnik elektryczny

  230/400/3/50 A --- / 4,0 --- / 4,0 --- / 4,0

  Napicie akumulatora pojazdu V 12 24 12 24 12 24

  Pobr prdu w trybie ROAD A 22,2 15,2 24,9 13,2 28,4 15,4

  Zalecany alternator pojazdu V / A

  Ilo czynnika

  R404A Kg 1,9 2,1 2,1

  Nastawa cinienia zaworu ssania bar 3 3 3

  Presostat wysokiego cinienia bar Otwarcie przy 32 Zamknicie przy 27 Presostat niskiego cinienia bar Otwarcie przy 0,1 Zamknicie przy 1,1 Odszranianie

  Gorcy gaz Czujnik koca odszraniania C Otwarcie przy 9C Zamknicie przy 1C

  0C W 2879 3174 3732

  Wydajno chodnicza Tryb ROAD -20C W 1692 1793 2085

  0C W 2023 2354 2570

  Wydajno chodnicza Tryb STANDBY -20C W 842 1196 1171

  Dugo Mm 530 530 530

  Szeroko Mm 950 1080 1080

  Wysoko Mm 230 230 230

  Wymiary skraplacza

  Masa Kg 58 70 70

  Dugo Mm 840 570 1090

  Szeroko Mm 145 600 515

  Wysoko Mm 850 290 140

  Wentylacja M3/h 1300

  1150

  2700

  Zasig strugi M 3,5 4,5 4,5

  Wymiary parownika

  Masa Kg 19 19 19

 • 28 Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego

  11. Dane techniczne FZ 238 FZ 248 FZ 248/2 FZ 258 Opis Jedn. FZ 238 FZ 248 FZ 248/2 FZ258

  V 230/1 /50 230/1 /50 230/1 /50

  Napicie Pobr A 22,2 22,2

  V 230/400/3N/50 230/400/3N/50 230/400/3N/50 230/400/3N/50

  Zasilanie

  Napicie Pobr A --- / 8,5 --- / 5,8 --- / 5,8 --- / 10,5

  Producent

  ZANOTTI ZANOTTI ZANOTTI ZANOTTI

  Moc KM/kW 2 1,5 2 1,5 2 1,5 4 3

  230/1 /50 A 16 16 16

  Silnik elektryczny

  230/400/3/50 A --- / 6,8 --- / 9,6 --- / 9,6 --- / 10,5

  Napicie akumulatora pojazdu V 12 24 12 24 12 24 12 24 Pobr prdu w trybie ROAD A 26,6 14 33,6 15,3 33,6 15,3 51 26,2 Zalecany alternator pojazdu V / A

  14/90 28/55

  Ilo czynnika

  R404A Kg 3,5 4,0 4,0 4,0

  Nastawa cinienia zaworu ssania bar 3 3 3 3 Presostat wysokiego cinienia bar Otwarcie przy 32 Zamknicie przy 27 Presostat niskiego cinienia bar Otwarcie przy 0,1 Zamknicie przy a 1,1 Odszranianie

  Gorcy gaz Czujnik koca odszraniania C Otwarcie przy 9C Zamknicie przy 1C

  0C W 4794 5459 4843 -- 7319

  0 0C W

  3485 1854

  -20C W 2543 3002 2584 --- 3613

  Wydajno chodnicza Tryb ROAD

  -20 0C W

  1609 1585

  0C W 4101 4505 3917 --- 6156

  0 0C W

  2775 1698

  -20C W 1843 2267 1867 --- 3122

  Wydajno chodnicza Tryb STANDBY

  -20 0C W

  698 1793

  Dugo Mm 520 520 520 530 Szeroko Mm 1400 1400 1400 1400 Wysoko Mm 470 470 470 470

  Wymiary skraplacza

  Masa Kg 128 132 132 143

  Dugo Mm 1106 1556 1106 856 1556 Szeroko Mm 682 682 682 682 682 Wysoko Mm 181 181 181 181 181 Wentylacja M3/h 2050 3075 2050 1025 3200 Zasig strugi M 4,5 5,5 4,5 4,5 6,5

  Wymiary parownika

  Masa Kg 26,5 31,5 26,5 20,5 42,5

 • Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego 29

  12. Dane techniczne FZ 328 FZ 338 FZ 348 Opis Jedn. FZ 328 FZ 338 FZ 348

  V 230/1 /50 230/1 /50

  Napicie Pobr A 14 9

  V 230/400/3N/50 230/400/3N/50 230/400/3N/50

  Zasilanie

  Napicie Pobr A --- / 7,3 9,2 / 7,3 --- / 10,4

  Producent

  ZANOTTI ZANOTTI ZANOTTI

  Moc KM/kW 1,5 1,1 1,5 1,1 2 1,5

  230/1 /50 A 10,6 12

  Silnik elektryczny sprarki p hermetycznej

  230/400/3 /50 A --- / 5,3 12,6 / 5,3 --- / 6,8

  Napicie akumulatora pojazdu V 12 24 12 24 12 24 Pobr prdu w trybie ROAD A 19,1 14 25,6 12,3 40,7 19,6 Zalecany alternator pojazdu V / A

  14/90 28/55

  Ilo czynnika chodniczego R404A Kg 2,5 2,8 3,2 Nastawa cinienia zaworu ssania bar 3 3 3 Presostat wysokiego cinienia bar Otwarcie przy 32 Zamknicie przy 27 Presostat niskiego cinienia bar Otwarcie przy 0,1 Zamknicie przy 1,1 Odszranianie

  Gorcy gaz Czujnik koca odszraniania C Otwarcie przy 9C Zamknicie przy 1C

  0C W 3447 4167 5598 Wydajno chodnicza Tryb ROAD -20C W 1795 1900 2783

  0C W 2690 3250 4354 Wydajno chodnicza Tryb STANDBY -20C W 1267 1430 1793

  Dugo mm 535 535 535

  Szeroko mm 1110 1110 1400

  Wysoko mm 366 366 366

  Wymiary skraplacza

  Masa Kg 125 150 165

  Dugo mm 570 780 1230

  Szeroko mm 600 703 703

  Wysoko mm 270 270 270

  Wentylacja M3/h 1150 2300 3400

  Zasig strugi M 4,5 5,5 6,5

  Wymiary parownika

  Masa Kg 25 37 44

 • 30 Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego

  13. Przegldy 13.1 Czstotliwo przegldw

  Przegldy naley wykonywa w odstpach okrelonych w poniszej tabeli:

  Miesice pracy urzdzenia: 1 12 24 36 48 60 72 Przegld A X Przegld B X Przegld C X Przegld D X X X X

  13.2 Rodzaje przegldw

  Uwaga: przed podjciem jakichkolwiek czynnoci upewnij si, e sterownik kabinowy jest wyczony i e jednostka w aden sposb nie uruchomi si samoczynnie w trakcie przegldu.

  Przegld A 30 dni od daty montau (bezpatny).

  sprawdzi nacig paska klinowego sprarki

  sprawdzi, czy nie pojawiaj si wibracje przy niskich obrotach silnika i czy sprarka jest zamontowana poprawnie

  sprawdzi momenty dokrcenia rub zestawu montaowego sprarki

  Przegld B po 12 miesicach uytkowania agregatu

  Wyczyci skraplacz i parownik

  Sprawdzi poziom oleju w sprarce sekcji standby Sprawdzi przebieg cyklu odszraniania i odpyw wody

  Sprawdzi akumulator

  Sprawdzi poziom czynnika chodniczego

  Sprawdzi sterownik kabinowy

  Sprawdzi i w razie potrzeby wyczyci poczenia elektryczne

  Sprawdzi i w razie koniecznoci wyczyci dysz zaworu rozprnego

  sprawdzi momenty dokrcenia rub zestawu montaowego sprarki

  jeeli to konieczne, wymieni filtr osuszacz. wymieni szczotki silnikw elektrycznych, wyczyci silniki elektryczne

  wymieni paski klinowe

  Czas potrzebny na przeprowadzenie powyszych czynnoci: 4 godziny

 • Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego 31

  Przegld C po 24 miesicach uytkowania agregatu

  sprawdzi nacig paska klinowego sprarki

  sprawdzi, czy nie pojawiaj si wibracje przy niskich obrotach silnika i czy sprarka jest zamontowana poprawnie

  sprawdzi momenty dokrcenia rub zestawu montaowego sprarki

  Wyczyci skraplacz i parownik

  Sprawdzi poziom oleju w sprarce sekcji standby Sprawdzi przebieg cyklu odszraniania i odpyw wody

  Sprawdzi akumulator

  Sprawdzi poziom czynnika chodniczego

  Sprawdzi sterownik kabinowy

  Sprawdzi i w razie potrzeby wyczyci poczenia elektryczne

  Sprawdzi i w razie koniecznoci wyczyci dysz zaworu rozprnego

  sprawdzi momenty dokrcenia rub zestawu montaowego sprarki

  jeeli to konieczne, wymieni filtr osuszacz. wymieni szczotki silnikw elektrycznych, wyczyci silniki elektryczne

  wymieni paski klinowe

  sprawdzi oyska napinaczy paskw i jednostek mechanicznych sprawdzi poprawno dziaania wentylatorw skraplacza i parownika

  wymieni olej w sprarce (Uwaga: tylko i wycznie olej poliestrowy POE) ilo: patrz dokumentacja techniczna sprarki

  Czas potrzebny na przeprowadzenie powyszych czynnoci: 6 godzin

 • 32 Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego

  Przegld D po 36 miesicach uytkowania agregatu, nastpnie co 12 miesicy.

  sprawdzi nacig paska klinowego sprarki

  sprawdzi, czy nie pojawiaj si wibracje przy niskich obrotach silnika i czy sprarka jest zamontowana poprawnie

  sprawdzi momenty dokrcenia rub zestawu montaowego sprarki

  Wyczyci skraplacz i parownik

  Sprawdzi poziom oleju w sprarce sekcji standby Sprawdzi przebieg cyklu odszraniania i odpyw wody

  Sprawdzi akumulator

  Sprawdzi poziom czynnika chodniczego

  Sprawdzi sterownik kabinowy

  Sprawdzi i w razie potrzeby wyczyci poczenia elektryczne

  Sprawdzi i w razie koniecznoci wyczyci dysz zaworu rozprnego

  sprawdzi momenty dokrcenia rub zestawu montaowego sprarki

  jeeli to konieczne, wymieni filtr osuszacz. wymieni szczotki silnikw elektrycznych, wyczyci silniki elektryczne

  wymieni paski klinowe

  sprawdzi oyska napinaczy paskw i jednostek mechanicznych sprawdzi poprawno dziaania wentylatorw skraplacza i parownika

  wymieni olej w sprarce (Uwaga: tylko i wycznie olej poliestrowy POE) ilo: patrz dokumentacja techniczna sprarki

  Czas potrzebny na przeprowadzenie powyszych czynnoci: 6 godzin

 • Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego 33

  PRZEGLDY

  Data Typ przegldu / usugi Przebieg Nr karty pracy

  Piecztka i podpis serwisu

  Data Typ przegldu / usugi Przebieg Nr karty pracy

  Piecztka i podpis serwisu

  Data Typ przegldu / usugi Przebieg Nr karty pracy

  Piecztka i podpis serwisu

 • 34 Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego

  Data Typ przegldu / usugi Przebieg Nr karty pracy

  Piecztka i podpis serwisu

  Data Typ przegldu / usugi Przebieg Nr karty pracy

  Piecztka i podpis serwisu

  Data Typ przegldu / usugi Przebieg Nr karty pracy

  Piecztka i podpis serwisu

 • FRIGIPOL Chodnictwo Transportowe

  Generalny dystrybutor agregatw chodniczych Zanotti.

  Czstochowa

  SERWIS: ul. Michaowskiego 17

  TEL.: (+48) 034 372-17-93, FAX: 034 365-17-20 BIURO: ul. Waszyngtona 46

  TEL./FAX: (+48) 034 372-20-54 Serwis 24/24: (+48) 606-774-522

  www.frigipol.pl

  e-mail: serwis@frigipol.pl

Recommended

View more >