SFZ Instrukcja Obsługi z Przeglądami

 • Published on
  01-Oct-2015

 • View
  228

 • Download
  27

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zanotti

Transcript

 • TRANSBLOCK

  FZ

  OPIS KONTROLERA KABINOWEGO

  TYP URZDZENIA:

  .

  NR SERYJNY:

  .

  CZYNNIK CHODNICZY:

  .

  DATA MONTAU:

  .

 • Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego 3

  SPIS TRECI 1.Opis kontrolera................................................................................................................................................4

  1.1 Opis wywietlacza ...............................................................................................................................4 1.2 Wybieranie nastawy temperatury ........................................................................................................5 1.3 Programowanie parametrw ................................................................................................................5 1.4 Opis wywietlacza (wersja multitemperaturowa)................................................................................7 1.5 Zmiana nastawy temperatury...............................................................................................................9

  2. Obsuga agregatu .......................................................................................................................................9 2.1 Praca w trybie ROAD ..........................................................................................................................9 2.2 Praca w trybie STANDBY...................................................................................................................9 2.3 Praca w trybie automatycznym (START/STOP)...............................................................................10 2.4 Odszranianie ......................................................................................................................................10 2.5 Alarmy i ostrzeenia ..........................................................................................................................10 2.6 Opis parametrw................................................................................................................................12 2.7 Pyta sterujca dla jednostek zasilanych akumulatorowo: F10D-F10M-FZ114................................16 2.7.1 Normalna praca...............................................................................................................................16 2.7.2 Odszranianie ...................................................................................................................................16 2.8 Pyta sterujca dla multitemperaturowych jednostek z napdem bezporednim (direct drive):.......17 2.8.1 Normalna praca...............................................................................................................................17

  2.8.2 Odszranianie ...................................................................................................................................18 3. Schemat pyty elektronicznej.......................................................................................................................19 4. Schemat okablowania jednostek zasilanych akumulatorowo ......................................................................20 5. Schemat okablowania monotemperaturowych agregatw direct drive. ......................................................21 6. Schemat okablowania multitemperaturowych agregatw direct drive ........................................................22 7. Opis symbolw na schematach....................................................................................................................24 8. Dane techniczne F 10D F 10M FZ 112 FZ 114 ..................................................................................25 9. Dane techniczne FZ 213 FZ 214 FZ 218 FZ 219................................................................................26 10. Dane techniczne FZ 221 FZ 228 FZ 229 .............................................................................................27 11. Dane techniczne FZ 238 FZ 248 FZ 248/2 FZ 258...........................................................................28 12. Dane techniczne FZ 328 FZ 338 FZ 348 .............................................................................................29 13. Przegldy....................................................................................................................................................30

  13.1 Czstotliwo przegldw ...............................................................................................................30 13.2 Rodzaje przegldw .......................................................................................................................30

 • 4 Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego

  1.Opis kontrolera 1.1 Opis wywietlacza

  1) Wczanie / wyczanie jednostki. Nacinij i przytrzymaj 3 sek. Czerwona dioda wieci gdy jednostka jest wczona

  2) SET wybr nastawy. Gdy dioda wieci, moliwy jest wybr nastawy. 3) PRG przycisk programowania. Aby wej w tryb programowania, nacinij i przytrzymaj przycisk

  przez 5 sek. Programowanie jest aktywne gdy wieci dioda. 4) * - Odszranianie rczne. Nacinij i przytrzymaj przez 5 sekund aby aktywowa cykl odszraniania.

  Odszranianie jest aktywne, jeeli dioda wieci. 5) Przyciski - ustawianie danych parametrw. 6) Symbol C lub F wywietlanie temperatury w skali Celsjusza lub Fahrenheita. 7) Kontrolka trybu grzania informuje, e jednostka jest w trybie grzania 8) Kontrolka trybu chodzenia informuje, e jednostka jest w trybie chodzenia 9) Kontrolka cyklu odszraniania jednostka jest w trakcie przeprowadzania cyklu odszraniania, gdy

  dioda wieci 10) Kontrolka trybu STANDBY informuje o trybie pracy jednostki z sieci elektrycznej 11) Kontrolka alarmowa jest aktywna zawsze, gdy wystpi jaki alarm 12) Kontrolka trybu ROAD informuje o pracy jednostki w trybie zasilania od silnika 13) Kontrolka wentylatora skraplacza informuje o pracy wentylatora skraplacza 14) Kontrolka wentylatora parownika informuje o pracy wentylatora parownika 15) Wywietlacz pokazuje aktualn temperatur wntrza zabudowy 16) Wywietlacz wywietla informacje o alarmach.

 • Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego 5

  1.2 Wybieranie nastawy temperatury Nacinij przycisk SET: na czerwonym wywietlaczu aktualna warto miga i na tym wywietlaczu pojawia si napis Set1. Nacinij przycisk aby zmieni warto. Nacinij ponownie SET lub odczekaj 10 sekund aby nowa nastawa zostaa zachowana.

  1.3 Programowanie parametrw Aby wej w tryb programowania nacinij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund. Pierwszy uzyskany parametr zostanie wywietlony na tym wywietlaczu a jego warto na czerwonym. Aby zmieni parametr, uyj przyciskw . Nacinij SET, aktualna warto miga. Uyj przyciskw aby wprowadzi now warto, nastpnie nacinij ponownie SET aby przej do nastpnego parametru. 10 sekundowa bezczynno powoduje samoczynne opuszczenie menu programowania.

  SKRT OPIS CHODZENIE CHODZENIE/ GRZANIE POMPA CIEPA

  Set Nastawa

  Set2 Nastawa 2

  FuS Tryb pracy: CL = chodzenie, C-H = chodzenie/grzanie, HPU= pompa ciepa

  CL C-H HPU

  Dt Dokadno regulacji temperatury 2 2 2

  IS Min. Nastawa -20 -20 -20

  SS Maks.. Nastawa 30 30 30

  oF Kalibracja czujnikw 0 0 0

  AL Alarm niskiej temperatury 5 5 5

  AH Alarm wysokiej temperatury 30 30 30

  dA Tolerancja alarmu 2 2 2

  SA Opnienie alarmu temperaturowego po wczeniu alarmu 4 4 4

  ALd Opnienie alarmu temperatury 30 30 30

  Tdf Odszranianie Std Std Std

  dS Maks. czas odszraniania 5 5 5

  Fdt Czas ociekania 0 0 0

  Fnd Opnienie wczenia wentylatora po odszranianiu 1 1 1

  EdA opnienie alarmu temperaturowego po odszranianiu 30 30 30

  Sd Minimalny czas pracy sprarki 2 2 2

  dF Odstp midzy cyklami odszraniania 3 3 3

  dFd Komunikat w czasie odszraniania it it it

  dAd Opnienie wywietlania temperatury po odszranianiu

  30 30 30

  Bt Wybr napicia akumulatora 12/24 12/24 12/24

  PAb Tolerancja dla alarmu ostrzeenia o napiciu akumulatora 0,7/1,5 0,7/1,5 0,7/1,5

  Ab Tolerancja dla alarmu napicia akumulatora 1,5/3 1,5/3 1,5/3

  Abd Tolerancja dla wyczenia alarmu akumulatora 0,8/1,5

  0,8/1,5 0,5/1,5

  tF Opnienie sprzga w trybie STANDBY 0 0 0

  bb Opnienie startu po alarmie Ab 1 1 1

  tS Jednostka temperatury C C C

 • 6 Zanotti FZ instrukcja obsugi sterownika kabinowego

  SKRT OPIS CHODZENIE CHODZENIE/ GRZANIE

  POMPA CIEPA

  rES Liczby cakowite / dziesitne de de de

  LPP Polaryzacja wejciowa presostatu niskiego cinienia OP OP OP

  LPn Liczba zdarze presostatu niskiego cinienia 10 10 10

  LPd Interwa pomidzy zdarzeniami presostatu niskiego cinienia 60 60 60

  HPP Polaryzacja wejciowa presostatu wysokiego cinienia OP

  OP OP

  HPn Liczba zdarze presostatu wysokiego cinienia 10

  10 10

  HPd Interwa pomidzy zdarzeniami presostatu niskiego cinienia 60 60 60

  dFP Polaryzacja wejciowa czujnika koca odszraniania CL CL CL

  HtP Polaryzacja wejciowa przekanika nadprdowego

  OP OP OP

  Htn Liczba zdarze przekanika nadprdowego 3 3 6

  Htd Interwa pomidzy zdarzeniami przekanika nadprdowego 60

  60 60

  Htt Opnienie uruchomienia po zdarzeniu przekanika nadprdowego 2 2 15

  HOP Polaryzacja wyjciowa zaworu 4-dronego (pompa ciepa). CL

  CL CL

 • Zanotti FZ instrukc

Recommended

View more >