of 23/23

Sezonalnost - istocar.bg.ac.rsistocar.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/04/Nevena-Maksimović-Kotrola... · Sinhronizacija/indukcija estrusa Potencijalno 3 jagnjenja/jarenja u 2 godine

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sezonalnost -...

 • Sezonalnost

  razmnoavanja

  Kratki dan

  Jagnjenje/jarenje

  jednom godinje

  1 do 2 jagnjeta/jareta

  godinje

 • Ne moe se planirati jagnjenje/jarenje u skladu sa zahtevom trita i cenama

  Manji broj jagnjadi/jaradi po ovci/kozi godinje smanjuje zaradu odgajivaa

  Sporadina pojava estrusa meu plotkinjama onemoguava primenu vetakog osemenjavanja

 • Sinhronizacija/indukcija estrusa

  Potencijalno 3 jagnjenja/jarenja u 2 godine

  Olakana organizacija posla

  Planiranje prodaje

  Mogua primena vetakog osemenjavanja

 • Prirodne metode

  Efekat ovna/jarca

  Kontrola svetlosti

  Flaing

  Farmakoloke metode

  Hormonske supstance

 • Reproduktivni trakt Mlena lezda

  AUTOIMUNI NERVNI SISTEM

  NEUROHORMONALNA REGULACIJA

  REPRODUKCIJE

 • Efekat ovna/jarca Iznenadno uvoenje priplodnjaka u stado plotkinja

  Prethodna razdvojenost minimum 6 nedelja

  Potpuna izolacija

  Stimulacija ovulacije plotkinja kroz delovanje feromona priplodnjaka

  Prva tiha ovulacija u roku od 3-4 dana, nakon toga dva normalna estrusa posle 18 i 25 dana

  Kod koza ovulacija 2 do 10 dana od uvoenja jarca

 • Jednostavna, prirodna i jeftina

  metoda

  Pogodnija za sezonsku

  sinhronizaciju, prelazni period i

  za manje sezonalne rase

  Moe se kombinovati sa drugim

  metodama

  Slabija efikasnost kod plotkinja u

  dubokom anestrusu i kod

  prvoplotkinja

 • Fotoperiod

  Prolee Leto Jesen Zima Prolee

  PO

  LNA

  AK

  TIV

  NO

  ST

  D

  U

  INA

  DA

  NA

  Visoka aktivnost

  Anestrija

 • Vetako regulisanje duine svetlosti u toku dana

  Izloenost dugom danu (14-16 h) u trajanju od minimum 30 dana

  Postupno skraivanje fotoperioda tokom

  16 h : 8 h svetlosti

 • Prirodna metoda

  Moe se kombinovati

  sa drugim metodama

  Skupa (objekti,

  oprema, osvetljenje,

  ishrana)

 • Reim kratkotrajno pojaane ishrane plotkinja

  Obino u trajanju od 3 nedelje

  Koncentrovana hraniva

  Pospeuje hormonalnu f-ju jajnika i ovulaciju

 • Uglavnom se primenjuje u

  kombinaciji sa drugim

  metodama

  Najbolje rezultate daje u

  prelaznom periodu i rano u

  prirodnoj sezoni

  Pospeuje blinjenja

  Plotkinje u dobroj kondiciji

  slabije reaguju, kao i

  prvoplotkinje

 • Progesteronska

  Prostaglandinska

  Melatoninska

 • Zasniva se na

  produetku lutealne faze

  polnog ciklusa

  Prirodni progesteron ili

  Progestageni = sintetiki

  analozi progesterona

  + Serum drebnih kobila

  (PMSG ili eCG)

 • Aplikacija progestagena

  Potkoni implanti (Syncro-Mate B)

  Vaginalni suneri

  CIDR

  Dodatak hrani (MGA)

 • Progesteronski protokol

  Dan 0 Dan 12 Dan 14

  48h

  Stavljanje

  sunera

  Vaenje

  sunera +

  PMSG

  Pripust

  ili VO

 • Skraenje lutealne

  faze polnog ciklusa

  PGF2

  Izaziva regresiju

  utog tela

  hCG ili eCG

 • Plotkinje moraju biti

  cikline

  Za upotrebu u toku

  prirodne sezone

  Kombinacijom sa drugim

  metodama postiu se bolji

  rezultati

 • Hormon mraka

  Prenosi informaciju o duini dana

  Uni implanti melatonina

  Najmanje tokom 5 nedelja (preporuka 50-70 dana)

 • Kombinacijom sa drugim

  metodama postiu se bolji

  rezultati

  Melatoninski implanti se

  koriste i kod priplodnjaka

  Stimuliu libido, proizvodnju

  semena i njen kvalitet

 • Farmakoloke metode

  Efikasna

  reprodukcija

  tokom

  prirodne

  anestrije

  Poveanje

  plodnosti

  Rano

  uvoenje u

  priplod

  mladih

  plotkinja

  Primena

  vetakog

  osemenjavanj

  nja

  Prirodni

  pripust

  Suneri Da Da (10-

  40%) (zavisno od doze PMSG)

  Da Da Da

  PGF2 Ne? Da Da Da Da

  Melatonin

  implanti Da Da (15%) Ne Ne Da

 • HVALA NA PANJI