Session 37 Johan Nystrom

Embed Size (px)

Text of Session 37 Johan Nystrom

  • 1. Strategisk prissttning i byggande och underhll av infrastruktur
    Johan Nystrm

2. Strategisk prissttning (SP)
Nr en entreprenr med informationsvertag matchar sina
a-priser till under- och verskattningar i
frfrgningsunderlagets mngder.

  • Det r inte uppenbart att strategisk prissttning enbart r negativt (i.e. en ineffektiv lsning)

Rkneexempel p SP
3. Frutsttningar fr SP
Avvikelser i slutgiltiga mngder frn frfrgningsunderlaget
Skillnader i priser frn den lgsta marginalkostnaden (mao det rtta priset)
4. Att mta SP
Proxys fr marginalkostnaden (mao det rtta priset)
Bluebookprices genomsnitt av tidigare inkomna anbud
Genomsnitt av inkomna anbud i aktuellt projekt
5. Spridning i priser
Projekt 2

  • 6 inkomna anbud 6. 228 mngder (rader) i frfrgningsunderlaget 7. Variationskoefficienterna fr de olika 228 a-priserna frdelar sig mellan 4 procent till 162 procent med ett medelvrde p 46 procent.

Projekt 1

  • 3 inkomna anbud 8. 236 mngder (rader) i frfrgningsunderlaget 9. Variationskoefficienternafr de 236 a-priserna frdelar sig mellan 1 procent till 156 procent med ett medelvrde p 33 procent.

En variationskoefficient (standardavvikelsen/medelvrdet) p 46 procent indikerar hur mycket a-priserna i genomsnitt avviker frn medelvrdet
10. Nsta steg

  • Konstaterande attdet en stor spridning i priserna samt avvikelser i bde riktningar gllande mngder, indikerar att SP kan frekomma i materialet 11. Empirisk modell som kopplar ihop skillnaden i priser med avvikelser i mngder, tex

=+,
beta ger ett estimat p hur mycket man kan frvnta sig att
entreprenren hjer sitt anbud givet avvikelse i mngden

  • Bajariet al 2010 har pvisat att detta estimat r 0.0465, vilket ska tolkas som ommngderna gr upp med tio procent s kar man priset med ca 0,5 procent. 12. Hoppas f hjlp av Trafikverket med insamlingen av mer data


13. Sammanfattning

  • De insamlade projekten indikerar att det frutsttningar fr att hitta SP. 14. Br vara i Trafikverkets intresse att f omfattningen kartlagd 15. Ej fel av den informerade entreprenren att utnyttja ett svagt frfrgningsunderlaget