of 5 /5

servicii si preturi v2 - doctordentistrebeca.rodoctordentistrebeca.ro/wp-content/uploads/2017/08/servicii_si_preturi... · Izolare cu diga Tratament gangrenă 60 RON 80 RON 100 RON

 • Upload
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of servicii si preturi v2 -...

 • Consultat ie + Plan de tratament

  Model de studiu

  50 RON

  50 RON

  GENERAL

  Albire dentară

  Bi juter ie denară

  Albire profesională endodont ică/ dinte

  350 LEI/ARCADĂ

  100 LEI

  150 LEI

  ESTETICA DENTARĂ

  Detartra j u l t rasonic

  Per ia j profesional

  Tratament sensibi l i tate dentară

  100 RON

  50 RON

  30 RON/DINTE

  PROFILAXIE

  Coafaj indirect

  Coafaj d i rect

  Sigi lare șanţur i ș i fosete

  Pansament calmant

  Obturaţ ie compozit c ls . I -V

  Obturaţ ie compozit c ls I I

  Obturaţ ie compozit c ls I I I - IV

  Obturat ie compozit MOD

  Faţetă directă compozit

  Reconstruct ie cu pivot fibra de st ic lă

  Reconstruct ie coronara cu pivot metal ic

  Obturat ie provizor ie

  20 RON

  30 RON

  60 RON/DINTE

  50 RON

  85 RON

  130 RON

  100 RON

  160 RON

  200 RON

  170 RON

  90 RON

  10 RON

  ODONTOTERAPIE

  SERVICII ȘI PREŢURI

 • ENDODONŢIE

  Pulpectomie monoradicular i

  Pulpectomie biradicular i

  Pulpectomie plur i radicular i

  Obturat ie radiculara 1 canal radicular

  Obturat ie radiculara 2 canale radiculare

  Obturat ie radiculara 3 canale radiculare

  Obturat ie radiculara 4 canale radiculare

  Dezobturare radiculara/canal

  Apl icare medicament/canal

  Izolare cu diga

  Tratament gangrenă

  ENDODONŢIE

  Pulpectomie monoradicular i

  Pulpectomie biradicular i

  Pulpectomie plur i radicular i

  Obturat ie radiculara 1 canal radicular

  Obturat ie radiculara 2 canale radiculare

  Obturat ie radiculara 3 canale radiculare

  Obturat ie radiculara 4 canale radiculare

  Dezobturare radiculara/canal

  Apl icare medicament/canal

  Izolare cu diga

  Tratament gangrenă

  60 RON

  80 RON

  100 RON

  70 RON

  90 RON

  110 RON

  130 RON

  60 RON

  30 RON

  30 RON

  50 RON

  Coroană metalo-acr i l ică

  Coroană chromasit part ia l / total fiz ionomica

  Coroană metalo-ceramică pe bont natural

  Faţetă ceramică

  Inlay/Onlay ceramic

  Coroană integral ceramică

  Coroana ceramica pe z i rconiu

  Coroana z i rconiu

  170 RON

  200/250 RON

  130 EURO

  250 EURO

  200 EURO

  250 EURO

  250 EURO

  230 EURO

  PEDONŢIE

  Extracţ ie dinte temporar

  Pulpectomie v i ta lă/devi ta lă

  Obturaţ ie CIS

  Obturașie compozit

  F luor izare/arcadă

  Peria j cu pasta profilact ică

  50 RON

  50 RON

  30 RON

  50 RON

  30 RON

  20 RON

  SERVICII ȘI PREŢURI

  PROTETICĂ DENTARĂ

 • PARODONTOLOGIE

  Fișă parodontologie

  Chiuretaj parodontal în câmp închis/dinte

  Chiuretaj parodontal în camp deschis/dinte

  Scal l ing and root planning/arcadă

  Terapie ant imicrobiană locală/dinte

  50 RON

  50 RON

  100 RON

  200 RON

  20 RON

  PROTETICĂ DENTARĂ

  Coroana metal ică

  Coroana provizor ie directă

  Dispozi t iv corono-radicular

  Cimentare provizor ie/coroană

  Cimentare definit ivă/coroană

  Cimentare c iment dual/coroană

  Proteză scheletată

  Înlocuire teflon s isteme speciale

  Proteză Kemmeny

  Proteză acr i l ică totală/parţ ia lă

  Proteză elast ică parţ ia lă

  Ablaţ ie/coroană

  Rebazare proteză

  Reparaţ ie proteză

  Gut ieră bruxism

  Amprentare

  100 RON

  90 RON

  100 RON

  20 RON

  30 RON

  40 RON

  600 EURO

  100 RON

  200 RON

  1.000 RON

  1.600 RON

  30 RON

  150 RON

  150 RON

  150 RON

  50 RON/ARCADĂ

  SERVICII ȘI PREŢURI

  CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARĂ

  Inciz ie/drenaj abces

  Drenaj t ransdentar

  60 RON

  60 RON

 • CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARĂ

  Tratamentu per icoronar i tă

  Extract ie monoradicular i

  Extract ie plur i radicular i

  Extract ie dinte parodontot ic

  Extract ie cu separare

  Sutura

  Tratamentul a lveol i te i postextract ionala

  Extract ie molar de minte

  Frenectomie/Frenoplast ie

  Regular izare creastă

  80 RON

  90 RON

  120 RON

  50 RON

  150 RON

  30 RON

  100 RON

  250 RON

  150 RON

  150RON/HEMIARCADĂ

  SERVICII ȘI PREŢURI