of 1 /1
LOCUINTE COLECTIVE S+P+11 LOCUINTE COLECTIVE S+P+11 LOCUINTE COLECTIVE S+P+11 LOCUINTE COLECTIVE S+P+11 LOCUINTE COLECTIVE S+P+11 LOCUINTE COLECTIVE S+P+11 LOCUINTE COLECTIVE S+P+9 LOCUINTE COLECTIVE S+P+9 LOCUINTE COLECTIVE S+P+9 LOCUINTE COLECTIVE S+P+9 LOCUINTE COLECTIVE S+P+ 9 LOCUINTE COLECTIVE S+P+9 S+P+6 S+P+6 S+P+ 6 S+P+6 S+P+6 S+P+6 CENTRU COMERCIAL CENTRU SERVICII, AGREMENT, SPA LEGENDA LIMITA TEREN REGLEMENTAT PRIN PUD CAROSABIL TROTUAR ALINIAMENT PROPUS PRIN PUZ SECTOR 6 APROBAT HCGMB NR. 2/201 6 SUPRAFATA TEREN DIN PARCELA REGLEMENTATA PRIN PUD, AFECTATA DE PROPUNERILE DE MODERNIZAREA SISTEMULUI DE CIRCULATII PROPUSE PRIN PUZ SECTOR 6 aprobat cu hcgmb nr.2/2016 - CIRCA 6745 mp SPATIU VERDE DE ALINIAMENT REGLEMENTAT PRIN PUZ SECTOR 6 REGLEMENTARI PROPUSE PRIN PROPUNERE P.U.D. CAROSABIL IN INCINTA SPATIU VERDE PE TEREN REGLEMENTAT, DESTINAT INCLUSIV AMENAJARII DE TERENURI PENTRU SPORT SI LOCURI DE JOACA ORDIN DE MARIME A RETRAGERII MINIME OBLIGATORII FATA DE LIMITELE DE PROPRIETATE SAU ALINIAMENT REGLEMENTAT PRIN DOCUEMNTATII DE URBANISM APROBATE AX STRADA PREVAZUTA PRIN PUZ Sector 6, PROPUSA PRIN PUD PENTRU RECONFIGURARE AX NOU STRADA PROPUS PRIN PUD PENTRU RECONFIGURARE ARIE EDIFICABILA PROPUSA PE TEREN REGLEMENTAT PRIN PUD LOCUINTE COLECTIVE COMERT, SERVICII , AGREMENT 5,0 - 10,0 INDICATORI URBANISTICI PROPUSI S teren = 74563 mp POT = 60% CUT = 2,5 ADC/mp teren RH = S+P11E H max = 40 m FUNCTIUNI ADMISE - locuinte colective , servicii, comert, agrement Conform HCGMB nr.66/2006 locurile de parcare se vor asigura in incinta terenului. Se va asigura minim un loc de parcare pentru fiecare apartament cu suprafata construita desfasurata de maxim 100 mp si doua locuri de parcare pentru fiecare apartament cu suprafata desfasurata construita mai mare de 100 mp. Minim 30% din suprafata terenului va fi amenajat ca spatiu verde = CIRCA 22368 mp

SERVICII, AGREMENT, SPACENTRU ALINIAMENT PROPUS PRIN … · aliniament propus prin puz sector 6 aprobat hcgmb nr. 2/2016 suprafata teren din parcela reglementata prin pud, afectata

 • Upload
  others

 • View
  37

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SERVICII, AGREMENT, SPACENTRU ALINIAMENT PROPUS PRIN … · aliniament propus prin puz sector 6...

 • LOCUINTE COLECTIVES+P+11

  LOCUINTE COLECTIVES+P+11

  LOCUINTE COLECTIVES+P+11

  LOCUINTE COLECTIVES+P+11

  LOCUINTE COLECTIVES+P+11

  LOCUINTE COLECTIVES+P+11

  LOCU

  INTE

  CO

  LECT

  IVE

  S+P+

  9

  LOCU

  INTE

  CO

  LECT

  IVE

  S+P+

  9

  LOCU

  INTE

  CO

  LECT

  IVE

  S+P+

  9

  LOCU

  INTE

  CO

  LECT

  IVE

  S+P+

  9

  LOCU

  INTE

  CO

  LECT

  IVE

  S+P+

  9

  LOCU

  INTE

  CO

  LECT

  IVE

  S+P+

  9

  S+P+

  6

  S+P+

  6

  S+P+

  6

  S+P+

  6

  S+P+

  6

  S+P+

  6CENTRU COMERCIAL

  CENTRU

  SERVICII, AGREMENT, SPA

  LEGENDALIMITA TEREN REGLEMENTAT PRIN PUD

  CAROSABIL

  TROTUAR

  ALINIAMENT PROPUS PRIN PUZ SECTOR 6 APROBAT HCGMB NR. 2/201 6

  SUPRAFATA TEREN DIN PARCELA REGLEMENTATA PRIN PUD, AFECTATA DEPROPUNERILE DE MODERNIZAREA SISTEMULUI DE CIRCULATII PROPUSE PRINPUZ SECTOR 6 aprobat cu hcgmb nr.2/2016 - CIRCA 6745 mp

  SPATIU VERDE DE ALINIAMENT REGLEMENTAT PRIN PUZ SECTOR 6

  REGLEMENTARI PROPUSE PRIN PROPUNERE P.U.D.

  CAROSABIL IN INCINTA

  SPATIU VERDE PE TEREN REGLEMENTAT, DESTINAT INCLUSIV AMENAJARIIDE TERENURI PENTRU SPORT SI LOCURI DE JOACA

  ORDIN DE MARIME A RETRAGERII MINIME OBLIGATORII FATA DE LIMITELEDE PROPRIETATE SAU ALINIAMENT REGLEMENTAT PRIN DOCUEMNTATIIDE URBANISM APROBATE

  AX STRADA PREVAZUTA PRIN PUZ Sector 6, PROPUSA PRIN PUD PENTRURECONFIGURAREAX NOU STRADA PROPUS PRIN PUD PENTRU RECONFIGURARE

  ARIE EDIFICABILA PROPUSA PE TEREN REGLEMENTAT PRIN PUD

  LOCUINTE COLECTIVE

  COMERT, SERVICII , AGREMENT

  5,0 - 10,0

  INDICATORI URBANISTICI PROPUSI

  S teren = 74563 mp

  POT = 60%CUT = 2,5 ADC/mp terenRH = S+P11EH max = 40 m

  FUNCTIUNI ADMISE - locuinte colective , servicii, comert, agrement

  Conform HCGMB nr.66/2006 locurile de parcare se vor asigura in incinta terenului.Se va asigura minim un loc de parcare pentru fiecare apartament cu suprafataconstruita desfasurata de maxim 100 mp si doua locuri de parcare pentru fiecareapartament cu suprafata desfasurata construita mai mare de 100 mp.

  Minim 30% din suprafata terenului va fi amenajat ca spatiu verde = CIRCA 22368 mp