of 38 /38
BRUKSANVISNING Serigstad Agri as WWW.SERIGSTAD.NO Rev. Mars. 2013 Page 1 RBK - Flexifeed

Serigstad Agri asserigstad.no/content/documents/Bruksanvisning_RBK_Mars...STYRESTROM 230V AC Circuit diagram 0,75 kW 7,5 kW [11kW] KABEL F.TRANSPORTBELTE 230VAC EMCOS Nákladní 1032,

Embed Size (px)

Text of Serigstad Agri asserigstad.no/content/documents/Bruksanvisning_RBK_Mars...STYRESTROM 230V AC Circuit...

BRUKSANVISNING Serigstad Agri as

WWW.SERIGSTAD.NO Rev. Mars. 2013 Page 1

RBK - Flexifeed

Rev. Mars 2013 Page 2

Innholdsfortegnelse

Innhold SideIntroduksjon 3

Mlskisse - Samsvarserklring 4 - 5Sikkerhetsinnstruks 6

Tilkopling 7 - 10Bruk 10 - 13

Vedlikehold 14 - 17Feilsking 18

Reservedelsplansjer 19 - 27Tilleggsutstyr 28 - 37

Mye av det tunge forhandteringsarbeidet er i dag forsvunnet takket vre forhandteringsutstyr fra Serigstad!

Rev. Mars 2013 Page 3

Introduksjon

Advarsel, - sikkerhet frst!

Les bruksanvisning fr bruk!

Sett deg inn i sikkerhetsin- struksene for produktet.

Fjern transportklosser under medbringere fr oppstart.

Anlegget er testet og CE-merket.Styreenheten og elektrisk utstyr forvrig flger EMC-normene.

(EN50081-1-2. EN50011B, EN50082-1).(EN61000-4-2, -3, -4, niv 3)

Utstyret er produsert og merket etter gjeldende sikkerhets og sunnhetskrav for EU-retningslinje 89/392/EF.

Det er ett rs garanti mot fabrikasjon og material feil. Vi hper produktet tilfredstiller dine forventninger og behov Vennlig Hilsen: Serigstad Agri as. Helge Njrheim Produktansvarlig

Kjre kunde!Vi takker for den tillit De viser vrt firma med anskaffelse av Serigstad sin RBK -Flexifeed. Produktet er velutprvet og bygger p meget driftsikker og kjent teknologi. Produktet tilfredsstiller strenge krav til kvalitet.

Ved levering skal deres forhandler ha gjort Dem kjent med kontroll, vedlikehold og justeringer av maskinen. Den korte innfringen er ingen erstattning for mer detaljert og ndvendig informasjon som gis i denne instruksjonsboka.

Instruksjonsboka gir detaljete sikkehetsinstrukser, informasjon om bruk, viktige detaljer fr oppstart, kjennskap til funksjoner, ingangkjring og handtering av maskinen.

Rev. Mars 2013 Page 4

Mlskisse

21

4

3

1386,0

164

9

152

9,0

T116

.10.

2012

RBK

Fle

xife

ed

Wei

ght

Mat

eria

l:Th

ickn

ess:

Surfa

ce tr

eatm

ent:

Shee

t sca

le:

Dra

win

g nu

mbe

r.R

evis

jon:

Serig

stad

Agr

i AS

Hel

ge

Proj

ectio

n:

Con

tent

in:

Rep

lace

d by

:

A3

Des

igne

d by

:

Proj

ect:

RBK

Fle

xife

ed

1:1

Hel

ge

7104

682

NS-

1430

:To

lera

nce

not s

peci

fied

acco

rdin

g to

:

390

1606

881

239

2

165

2

ITEM

NO

.PA

RT N

UMBE

RDE

SCRI

PTIO

NQ

TY.

117

036

Mon

tert

front

seks

jon

1

217

035

Bunn

ram

me

13

1705

8H

yre

sided

r1

417

059

Vens

tre s

ided

r1

Rev. Mars 2013 Page 5

Erklring om samsvar

Vi: Serigstad Agri AS Postboks 25 N-4341 Bryne

Erklrer ha et spesielt ansvar for disse produktene:

Denne erklringen omfatter og tilsvarer de vedtatte og grunnleggende sikkerhets- og sunnhetskrav for EU-retningslinje 89/392/EF.

For sikre riktig saksgang er maskinen i samsvar med flgende kunngjorte normer for EU-retningslinjer og for sikkerhets- og sunnhetskrav:

Serigstad rundballekutter av type RBK- Flexifeed, vare nr. 7104680 - 83 og 7104685 - 88 samt tilleggsutstyr, vare nr. 7460036, 7460037, 7104610, 7460034, 7460035 og 7104201.

EN 292-1EN 292-2EN 294pr. EN 1050

Bryne den 08/03 2005

Arild SkaalandDaglig leder

Rev. Mars 2013 Page 6

Sikkerhetsinstruks

Advarsel! 1. Det er strengt forbudt bruke maskinen uten deksler eller andre beskyt - telse anordninger! 2. Maskinen SKAL vre under visuell kontroll ved oppstart og drift!3. Ved service SKAL strm koples fra ved trekke ut stpsel!

Les bruksanvisning!!

Hold avstand til utstyr som er i drift !

Grunnregel: Kontroller alltid maskinen fr bruk!Dette ker sikkerhet under arbeid.

St aldri i faresonen nr maskinen er i drift!

Deksler skal alltid vre lukket under drift

Transport

CE - merking

Maskinmerking:

Lft: Se angitte lftepunkter merket i maskin.

Rev. Mars 2013 Page 7

Tilkopling

Anbefalt sikringstrrelse: Tilfrsel:

For 220 Volt anlegg = Min. 35 Amp 3 faser + Jord For 380 Volt anlegg = Min. 25 Amp 3 faser + Null + Jord

Montering av styreskap:

Styreskapet er fabrikk montert og kan henges opp p maskinens sider eller front for ma-nuell kjring.

Bemerk!Maksinen skal hele tiden kjres under observasjon for unng skader p mennesker eller dyr!

Tilkopling: - Strmtilfrsel inn til skap

Hovedmotor kutteorganBunnbelte SideutmaterSidetransportrMatebord

220V/ 380V anlegg Motorstrrelse Strmbehov Amp

7,50 Kw0,75 Kw0,55 Kw2,20 Kw2 x 0,55 Kw

25,35 / 14,64 3,34 / 1,93 2,85 / 1,65 8,34 / 4,34 2,85 / 1,65

Rev. Mars 2013 Page 8

Tilkopling 400 V

FLEX

IFEE

D FF

S-7,

5kW

400

VAC

(746

6828

)

FLEX

IFEE

D FF

S-11

kW 4

00VA

C (7

4668

**)

(+ S

TEPP

/CYK

L)

STYR

ESKA

P

-X1

-X1

-K1

3E-0

6/91

7

-K3

-K1T

-K2-K3

-K2

-K4T

-K4

-F2

-Q1

-S2-S1

-FU1

-K1

-K2

-K3

-FA1

-Q2

-F2

-Q1

-S0

-T1

-K1T

-K1T

-K4T

-K1

-K4

-X2 -X2

-S3

-S4

STRO

MTI

LFO

RSEL

3x40

0 V

AC /

max

. 25

A

Revision

FE

/.6.C

/.2.B

0,75

kW

7,5

kW [1

1kW

]

FLEX

I4S.

dwg

SERI

GST

AD

AS,

Nor

way

KABE

L H

OVE

DM

OTO

R 40

0VAC

-7,5

kW; [

400V

AC-1

1kW

]

Agre

ed b

y

Ass

embl

y pl

ace

Prep

ared

by

Revision

Dat

e

12

04.1

2.20

03

3

Mol

nr

Mol

nr

Iden

t.O

rder

No.

E

MC

OS

s.r.

o.

Nk

ladn

103

2, 4

15 0

1 TE

PLIC

E, C

Zem

[email protected]

emco

s.cz,

tel/f

+42

0 41

7533

521

KABE

L F.T

RAN

SPO

RTBE

LTE

400V

ACTi

tle

W1

V1

PG29

, PG2

1

PE

RUN

DBA

LLEK

UTT

ER

W2

U13~

U2V2M

1

PEN

2

3

PE

TRA

NSP

ORT

BELT

E

13D

raw

ing

No.

Circ

uit d

iagr

am

67

8Inde

xF

18 1

5

16

STEP

P/CY

KL 2

30V

AC

18 1

5

22

16

22

14

STYR

ESTR

OM

230

V AC

21 /.6.D

/.6.D

21

/.6.D

/.3.B

/.3.B

13

14

/.4.B

/.4.C

A2 A1

A2 A1

A2 A1

A2 A1

/.6.E

22 21

/.6.E

22 21

A2 A1

D2 D1

U

9,3A

I>2

[13,

1A]

I>

6

/.5.B

2A

2 1

STAR

T

STO

PP

/.6.E

/.6.E

/.6.E

UI>

I>/.7

.E

14 13

400/

230V

100V

A

/.3.C

4 3

2 1

v

v

B6A

NODS

TOPP

16

/.7.E

18 15

/.7.E

16

18 15

/.8.E

15 18

4 3

13 14/.6.E

2 1

DC

14 13

1 2

L3L1 L2

BA

12

34

56

78

3

5

3~MV1U1

2

PG13

,5

PEW1

PE

4

6/.8.E

1

PG13

,5

1 2

LC1-

D09

P7(M

7)

LC1-

D18

P7(M

7)

LC1-

D18

P7(M

7)

LC1-

D09

P7(M

7)

C60H

-B6A

, 2P

GV2-

ME0

7

GV-A

U225

(220

-240

VAC)

RE11

RA

MU

(10s

, 24-

230V

AC)

GV2-

ME1

4, G

V-AE

1

GV2-

ME1

6, G

V-AE

1

RE11

RL

MU

(24-

230V

AC)

K1T

FA1

Q2

F2 K4T

K3K2K1 K4 Q1/

7,5k

W

Q1/

11kW

CSTN

100,

100

VA

400/

230V

AC

ASK1

, SF-

2A/2

50V

FU1

T1

6 5

v

2 1

4 3

10 9

8 7

L3

L1

L2

(add

)PG

16

ZB5-

AA3,

ZBE

-101

(NO

)

ZB5-

AA4,

ZBE

-102

(NC)

ZB5-

AS84

4, Z

BE-1

02 (N

C)

K1SE

546

02Z

ZB5-

AD3,

2x

ZBE-

101

(NO

)S4S3S2S1S0

NORM

AL-0

-STE

PP 24 23

c

a) 2

5.01

.05

b) 0

9.05

.06

c) 2

1.09

.06

REVE

RS-0

-STA

RT

AD V

B8/4

3xW

K4/U

-CYA

2,5

-CYA

0,75

-CYA

2,5

-CYA

2,5

-CYA

2,5

-CYA

1,5

1xW

K4SL

/U

2xW

K2,5

/U, 1

xWK4

SL/U

3xW

K6/U

, 1xW

6SL/

U,

1xW

K4SL

/U

Rev. Mars 2013 Page 9

Tilkopling 230 V

-S3

-X1 -X1

FLEX

IFEE

D FF

S-7,

5kW

230

VAC

(746

6827

)

(+ S

TEPP

/CYK

L)

STYR

ESKA

P

FLEX

IFEE

D FF

S-11

kW 2

30VA

C (7

4668

**)

-X1

-K2

-K1

-K3

3E-0

6/91

6

-F2

-K1T

-K3-K2

-K4T

-K4

-Q1

-K4

-K1T

-S2

-K1

-S1

-K1

-K2

-K3

-Q2

-FA1

-F2

-Q1

-S0

-K1T

-K4T

-S4

-X2-X2

10 9

2 1

4 3

6 5

8 7

REVE

RS-0

-STA

RT

v

3x23

0 V

AC /

max

. 40

AST

ROM

TILF

ORS

EL

Revision

Revision

1

F

PG29

, 2xP

G16

EPG

29, P

G21

L3

L1

L2

[11

kW]

(add

)

L1

L2

L3

STYR

ESTR

OM

230

V AC

Circ

uit d

iagr

am

0,75

kW

7,5

kW [1

1kW

]

emco

[email protected]

cos.c

z, te

l/f +

420

4175

3352

1

KABE

L F.T

RAN

SPO

RTBE

LTE

230V

AC

Nk

ladn

103

2, 4

15 0

1 TE

PLIC

E, C

Z

EM

CO

Ss.

r.o

.

KABE

L H

OVE

DM

OTO

R 23

0VAC

-7,5

kW; [

230V

AC-1

1kW

]

04.1

2.20

03D

ate

Ass

embl

y pl

ace

2

Prep

ared

by

Agre

ed b

yM

oln

rM

oln

r

SERI

GST

AD

AS,

Nor

way

3

FLEX

I4S.

dwg

Ord

er N

o.

Iden

t.

Title

6

PE

RUN

DBA

LLEK

UTT

ER

W1

U1V1

PE

W2

3~U2V2

M

3

2

1

PE

PE

TRA

NSP

ORT

BELT

E

PG13

,5

V1

U1

PEW1

3~M

14

22

13 /.6.C

/.6.D

21

/.2.B

/.3.B

PE

A2 A1

A2 A1

/.6.E

22 21

7

Dra

win

g N

o.

8Inde

xF

13

22

16 18 1

5

21 /.6.D

/.6.D

/.3.B

/.4.B

14

16 18 1

5

STEP

P/CY

KL 2

30V

AC

/.7.D

/.4.D

E

D2 D1

A2 A1

A2 A1

U

I>

14 13

6

I>

/.5.B

16

/.7.E

18 15

4

6

2/.8

.E

3

5

1

STAR

T

13 14

4 3

/.6.E

STO

PP

2 1

/.6.E

/.6.E

/.6.E

UI>

I>/.7

.E

4 3

2 1v

v

B6A

14 13/.3.C

1 2

NODS

TOPP

K1T

FA1

K3 Q2

F2

L3

3PE

AC 5

0Hz

230V

K2K1L1 L2

16

/.7.E

18 15

/.8.E

15 18

DC

14 13

GV-A

U225

(220

-240

VAC)

RE11

RA

MU

(10s

, 24-

230V

AC)

C60H

-B6A

, 2P

B

S4S3S2S1S0

LC1-

D12

P7(M

7)

GV2-

ME2

0, G

V-AE

1

GV2-

ME2

1, G

V-AE

1

GV2-

ME0

8

LC1-

D25

P7(M

7)

LC1-

D25

P7(M

7)

ZB5-

AA3,

ZBE

-101

(NO

)A

K1SE

546

02Z

ZB5-

AD3,

2x

ZBE-

101

(NO

)

ZB5-

AA4,

ZBE

-102

(NC)

ZB5-

AS84

4, Z

BE-1

02 (N

C)

23

45

67

8

21

2AC

50H

z 23

0V

PG16

K4T

RE11

RL

MU

(24-

230V

AC)

LC1-

D09

P7(M

7)K4

PG13

,5

a) 2

1.06

.04

db)

25.

01.0

5

24 23

NORM

AL-0

-STE

PP

c) 0

9.05

.06

d) 2

1.09

.06

AD V

B8/4

2xAD

VB8

/4-CY

A6/4

1xW

K4SL

/U

-CYA

0,75

-CYA

2,5

-CYA

2,5

-CYA

2,5

-CYA

1,5

3xW

K4/U

1xW

K4SL

/U

2xW

K2,5

/U, 1

xWK4

SL/U

6xW

K6/U

, 1xW

6SL/

U,

3xW

K6/U

, 1xW

6SL/

U,

Rev. Mars 2013 Page 10

Bruk - Betjening

Strm tilkopling

NB! VED SERVICE P MASKIN SKAL ALLTID STPSEL KOPLES FRA!

Styreskap 400 Volt

Timer for steppvis fremmating av bunnbelte

Ndstopp

Bunnbelte: - Revers: Benyttes frst hvis gress ligger inntil kuttetrommel fr oppstart av hovedmotor .

- Start: Kjring av bunnbelte

Kjremodus bunnbelte: - Normal: Kontinuerlig fremmating.

- Stepp: Redusert fremmating. Benyttes for lette igangkjring ved silohiv eller blte baller

Start og stopp av hovedmotor

Regel for justering av stepp:

- Pausetid over 3 sekund kan medfre at knivtrommel kutter et stort hakk i overflate. Dette kan forhindre videre rotasjon og avvirkning.

Justering av On -tid

Justering av Off - tid

Rev. Mars 2013 Page 11

Bruk - Start prosedyrer

Kjremodus, stepp eller kontinuerlig ??

Steppkjring kan velges hvis en erfaringsvis har problemer med oppstart med s hy belastning at hovedmotor stopper, eller at motorvern for hovedmotor slr ut. Steppkjring er anbefalt til blte baller, ved kjring av silohiv, eller hvis det nskes en redusert utmatehastighet

Start prosedyre:

1. Kjr bunnbelte revers i maks 3 sekund2. Start hovedmotor3. Velg kjremodus Normal eller Stepp4. Start bunnbelte, og utforingen starter.

Stopp prosedyre:

1. Trykk Stopp - knapp

Merk!Det er ytterst sjelden at motorvern for bunnbelte slr ut, men i en del tilfeller der dette har vert et faktum, er det pvist over 20% spenningstap. Eneste lsning er da kontakte E - verket for oppgadering av strmtilfrsel.

Rev. Mars 2013 Page 12

Bruk - Maskin innstilling:

Grindpning og ballstrrelse:

Det er 3 valgbare trommel pninger velge mellom. - Minste trommel pning gir litt mer bearbeiding av gresset, og litt lengre kjretid. - Midtre trommel pning er fabrikk innstilling, benyttes i de aller fleste tilfeller. - Stor trommel pning for 1,8 m. ball og hyere kapasitet.

Skisse viser minste pning mellom taggvalse og knivtrommel. Maks anbefalt ballstrrelse med minste pning er 1.4 meter.

1,4 m

1,8 m

Skisse viser strste pning mellom taggvalse og knivtrommel. Stor pning benyttes med ballstrrelse p 1,8 meter,

Rev. Mars 2013 Page 13

For endre grindpning, tas disse 3 skruer ut p kvar side.

Sett grind i nsket posisjon, og stram til skruer.

Bruk - Maskin innstilling:

Rev. Mars 2013 Page 14

Vedlikehold - Advarsel

Advarsel, tenk sikkerhet!

Trekk alltid ut stpselet FR det foretas inspeks-jon, justering eller vedlikehold p maskinen

Advarsel klemfare!

Etter utfrt vedlikehold p utstyr, skal side deksler for drivverk lukkes fr oppstart.

Advarsel strm-fare!

Pse at dr til styreskap alltid holdes lukket under drift.

VIKTIG!.Knivene er selve hjertet i maskinen. Pse at alle kniver til en kvar tid er HELE. Skadede knivar M byttes umiddelbart.

Knivene anbefales inspisert / lett slipt p eggens utside etter ca. 30 rundballer, avhengig av gresstype og mengde av stein i baller.

Bilde viser en velbrukt kniv gtt langt over sin levetid. Slitte knivar gir strre slitasje p maskinen generelt,

Derfor - SKIFT KNIVAR I TIDE!

Knivenes PLASSERING og fordeling er ogs meget viktig.Flg anvisninger p kommende side.

Rev. Mars 2013 Page 15

Vi anbefaler benytte mal for kontroll av knivene. Hvis knivens hyde er lavere enn rd stipplet linje p knivmal, br knivene skiftes!

Knivmal medflger nye knivsett.

NB! Sliping - Bruk vernebriller, og tenk brannfare!: Bruk vinkelsliper med lett hand p eggens utside. For hard sliping kan delegge knivens herding.

Vedlikehold - Kniv

Standard knivsettBest. Nr: 746501720 knivar, skruer med mutter og knivmal

Knivsett trr masseBest. Nr: 746501920 knivar, skruer med mutter og knivmal

Material:

Thickness:Surface treatm

ent:

Sheet scale:D

rawing num

ber.R

evisjon:

Projection:

Content in:

Replaced by:

NS-1430:

D

esigned by:

Project:

Std. kniv RBK Flexifeed

ERR

OR

!:Material ER

RO

R!:Thickness

1:117106

ERR

OR

!:Mem

ber_of

Helge

ERR

OR

!:Tolerance

ERR

OR

!:Surface_treatment

Helge

Serigstad Agri AS

Test

25.01.2013

ERR

OR

!:Mass

A3W

eight

Tolerance not specified according to:

40,0

89,1

41,0

9,0

26,0

3,0

25,7

Hardening:Carbontreated in 2 hours with 920 Degrees CelciusCooling direct from 920 Deg in wather + 10 % NaOH

No further heat treatment

Surface hardned to 64 HRc Min 0,3 mm to max 0,6 mm tickness

Milled edge 22,5 deg

Milled edge 22,5 deg

DO

WN

60.0 R 4.0 D

OW

N 6

0.0

R 4

.0

UP 60.0 R 4.0

Material: Thickness: Surface treatment:

Tolerance not specified according to:

Designed by:

Sheet scale: Drawing number. Revisjon:

Projection:

Content in: Replaced by:

NS-1430:

Project:

Kniv for trr masse

Domex 420 MC

1:1 17119

inngr i

ERROR!:ToleranceHelge

Fine

Replaced by

Serigstad Agri AS

T1

RBK Flexifeed frutlegger

25.01.20130.1 A3

Weight

3 mm Hardening according to speck.

Rev. Mars 2013 Page 16

Vedlikehold - Knivar og plassering:

Det er av hyeste viktighet at PLASSERING og fordeling av knivene flges helt nyaktig.

Z = Std kniv / kniv, totalt 20 stk. O = ledig hull

Rekke1 o o z o o z o o z o o z o o z o o z o o ( Rekke med skraper i ender.) Rekke 2: o z o o z o o z o o z o o z o o z o o z

Rekke 3: z o o z o o z o o z o o z o o z o o z o

Rekke 1 har 6 knivar + skraper i ende. Rekke 2 og 3 har 7 knivar. Dette gir en avballansert og rolig gange p knivtrom-mel.

Rev. Mars 2013 Page 17

Vedlikehold - Generelt

24 timers kontroll:

- Reimstrammere. Sjekk at vinkel mellom arm og innfeste er minimum 30 grader, som vist p bilde. Sjekk rullens tilstand.

- Sjekk reimenes tilstand.

- Sjekk stramming p bunnbelte.

- Sjekk knivenes tilstand. Lse kniver m festes for unng varig skade p trommel.

- Smr angitte punkter med fettpresse.

Smrepunkter: Bak Hyre sidedeksel:

- Lager for taggvalse- Lager for knivtrommel- Kjede - Kjedestrammer

Front: - Lager for taggvalse- Lager for knivtrommel

- 2 Lager for drivaksel til bunnbelte

Bak Venstre sidedeksel:

Stram opp kjede

Stramming ok!

Indikator hakk for horisontal lkke.

Noen modeller er utstyrt med sentralsmring i front. Se smreanvisninger p maskin!

30 gr.

Rev. Mars 2013 Page 18

Motorvern for drift bunnbelte slr ut under belastning

Vil ikke starte

Lang kjretid for oppkutting av en rundball

Gress / halm roterer ikke, selv om bunnbelte i kutter gr.

Kiling oppstr i kutteorgan og motorvern slr ut

Hyt spenningstap

1. Kontroller om NDSTOPP bryter er betjent 2. Motorvern sltt ut

Slitte knivar!

For liten medbringer effekt p medbringere. Dette kan intreffe ved-frossne baller eller meget lett masse som halm / hyt trrstoffinnhold

Slitte knivar, eller feil knivsett

Ml spenning under drift. Hvis dropp overskrider 20% kontakt E - verket.

Ls ut ndstopp ved vri p bryteren

Kontroller motorvern og resett alarm i styreskap

Kontroller knivar med knivmal, even-tuelt slip knivegg.

Anbefaler sveise knaster p medbrin-gere. Se vr webbside

Ved trr masse anbefales det knivar spesielt til dette forml.

Feilsking:

Problem Mulig rsak Forsk flgende

Rev. Mars 2013 Page 19

ReservedelsplansjerIT

EM

NO

.P

AR

T N

UM

BE

RD

ES

CR

IPTI

ON

QTY

.1

1710

3D

el s

amm

enst

illin

g av

bun

nram

me

12

1701

7H

. Fre

mfo

t1

317

629

Hy

re fr

emfo

t dek

sel

14

1735

4H

yre

bak

fot F

lexi

feed

15

1735

5S

veis

t ven

stre

bak

fot

16

1763

1V

enst

re fr

emfo

t dek

sel

17

1702

2V

. Fre

mfo

t1

817

034

Kom

p. d

rivak

sel b

unnb

elte

19

4633

66A

ksel

for l

per

ull

110

4638

16P

inns

krue

M 1

62

1117

146

Mut

terl

s2

1246

3365

Lpe

rull.

213

1701

8S

tram

meb

rake

tt2

1417

064

Tran

spor

trs

kjer

m1

1546

3225

By

le fo

r tra

nsp

216

1707

5S

veis

t med

brin

ger

517

1701

6M

edbr

inge

r skj

erm

218

1708

8A

vskr

aper

219

4651

19S

kjt

elk

ke f.

med

brin

ger

1020

1706

0A

lu B

akka

rm1

18

2

7

6

8

4

11

1

13

12

3

1019

1614

915

5

17

20

RB

K F

lexi

feed

fru

tlegg

er

Wei

ght

Mat

eria

l:Th

ickn

ess:

Sur

face

trea

tmen

t:

She

et s

cale

:D

raw

ing

num

ber.

Rev

isjo

n:

Pro

ject

ion:

Con

tent

in:

15.1

0.20

12T2

Rep

lace

d by

:

A3

Des

igne

d by

:

Pro

ject

:

Bun

nram

me

1703

51:

1

Hel

ge

Ser

igst

ad A

gri A

S

NS

-143

0:To

lera

nce

not s

peci

fied

acco

rdin

g to

:

Rev. Mars 2013 Page 20

Reservedelsplansjer

1

2

1

3

3

4

ITE

M N

O.

PA

RT

NU

MB

ER

DE

SC

RIP

TIO

NQ

TY.

117

122

Sid

epla

te F

lexi

feed

201

22

217

121

Topp

list s

idep

late

r 201

2 m

od.

13

1712

3Fr

ontfe

ste

for s

idep

late

24

1712

4To

pplis

t ven

stre

sid

epla

te1

Mat

eria

l:Th

ickn

ess:

Sur

face

trea

tmen

t:

She

et s

cale

:D

raw

ing

num

ber.

Rev

isjo

n:

Pro

ject

ion:

Con

tent

in:

Rep

lace

d by

:

NS

-143

0:

Des

igne

d by

:

Pro

ject

:

Fast

e si

depl

ater

1:20

1712

0

Hel

ge

Hel

ge

Ser

igst

ad A

gri A

S

T3

RB

K F

lexi

feed

fru

tlegg

er

07.0

2.20

13

A3

Wei

ght

Tole

ranc

e no

t spe

cifie

d ac

cord

ing

to:

Rev. Mars 2013 Page 21

Reservedelsplansjer

1

3

4

2

5

7

6

ITE

M N

O.

PA

RT

NU

MB

ER

DE

SC

RIP

TIO

NQ

TY.

117

101

Del

plan

sje

H. s

idep

late

12

1710

2M

onte

rt ve

nstre

sid

epla

te1

317

028

Frem

skje

rm 2

012

mod

14

1702

7K

NIV

TRO

MM

EL-

SA

MM

15

1713

5K

ompl

ett t

aggt

rom

mel

og

grin

d1

617

029

Fron

tluke

17

1703

0To

ppde

ksel

mod

201

21

Mat

eria

l:Th

ickn

ess:

Sur

face

trea

tmen

t:

She

et s

cale

:D

raw

ing

num

ber.

Rev

isjo

n:

Pro

ject

ion:

Con

tent

in:

Rep

lace

d by

:

NS

-143

0:

Des

igne

d by

:

Pro

ject

:

Mon

tert

front

seks

jon

1:1

1703

6

Hel

ge

Hel

ge

Ser

igst

ad A

gri A

S

T3

RB

K F

lexi

feed

fru

tlegg

er

25.0

1.20

13

A3

Wei

ght

Tole

ranc

e no

t spe

cifie

d ac

cord

ing

to:

Rev. Mars 2013 Page 22

Reservedelsplansjer

5

3

1

4

2

ITE

M N

O.

PA

RT

NU

MB

ER

DE

SC

RIP

TIO

NQ

TY.

117

046

GR

IND

Mod

201

21

217

104

TAG

GTR

OM

ME

L1

317

091

Kpl

. H. l

ager

tagg

trom

mel

14

1709

5K

pl. V

. lag

er ta

ggtro

mm

el1

517

055

Rei

mhj

ul m

ed b

oss

1

Mat

eria

l:Th

ickn

ess:

Sur

face

trea

tmen

t:

She

et s

cale

:D

raw

ing

num

ber.

Rev

isjo

n:

Pro

ject

ion:

Con

tent

in:

Rep

lace

d by

:

NS

-143

0:

Des

igne

d by

:

Pro

ject

:

Kom

plet

t tag

gtro

mm

el o

g gr

ind

1:20

1713

5

Hel

ge

Hel

ge

Ser

igst

ad A

gri A

S

T2

RB

K F

lexi

feed

fru

tlegg

er

25.0

1.20

13

A3

Wei

ght

Tole

ranc

e no

t spe

cifie

d ac

cord

ing

to:

Rev. Mars 2013 Page 23

Reservedelsplansjer

1

7 6

8

5

2

4

5

8

3

ITE

M N

O.

PA

RT

NU

MB

ER

DE

SC

RIP

TIO

NQ

TY.

117

054

Kje

dehu

l 34'

' S44

t1

217

099

Driv

akse

l for

bun

nbel

te1

317

010

Bra

kett

for l

ager

bun

nbel

te1

495

6424

Kile

10

x 8

x 50

25

4641

15K

AB

ELA

RH

JUL

Dm

158

26

9603

34S

ikrin

gsrin

g A

35

47

9564

19K

ile 1

0 x

8 x

351

817

105

2

Mat

eria

l:Th

ickn

ess:

Sur

face

trea

tmen

t:

She

et s

cale

:D

raw

ing

num

ber.

Rev

isjo

n:

Pro

ject

ion:

Con

tent

in:

Rep

lace

d by

:

NS

-143

0:

Des

igne

d by

:

Pro

ject

:

Kom

p. d

rivak

sel b

unnb

elte

1:20

1703

4

Hel

ge

Hel

ge

Ser

igst

ad A

gri A

S

T2

RB

K F

lexi

feed

fru

tlegg

er

05.0

2.20

13

A3

Wei

ght

Tole

ranc

e no

t spe

cifie

d ac

cord

ing

to:

Rev. Mars 2013 Page 24

Reservedelsplansjer

3

1

4

6

7

89

5

12

10

11

13

2IT

EM

NO

.P

AR

T N

UM

BE

RD

ES

CR

IPTI

ON

QTY

.1

1707

3S

veis

t hy

re s

idep

late

12

1714

7K

rok

for d

r1

317

132

Hen

gsle

pin

ne v

enst

re3

417

150

Mon

tert

snek

keve

ksel

med

tann

hjul

15

1705

7Fl

ensl

ager

16

1707

8K

ompl

ett r

eim

stra

mm

er1

747

4910

Kom

plet

t kje

dest

ram

mer

18

1705

6K

ilrei

msk

ive

spb

100

X 1

m. k

on1

917

084

Bus

snin

g 16

1035

110

1702

6E

lite

34 K

jede

111

1710

7B

kilr

eim

112

1714

5M

onte

rt H

. sid

edek

sel F

lexi

feed

201

21

1317

695

Sen

trals

mr

ing

H. s

ide

1

Mat

eria

l:Th

ickn

ess:

Sur

face

trea

tmen

t:

She

et s

cale

:D

raw

ing

num

ber.

Rev

isjo

n:

Pro

ject

ion:

Con

tent

in:

Rep

lace

d by

:

NS

-143

0:

Des

igne

d by

:

Pro

ject

:

Del

plan

sje

H. s

idep

late

1:20

1710

1

Hel

ge

Hel

ge

Ser

igst

ad A

gri A

S

T2

RB

K F

lexi

feed

fru

tlegg

er

25.0

1.20

13

A3

Wei

ght

Tole

ranc

e no

t spe

cifie

d ac

cord

ing

to:

Rev. Mars 2013 Page 25

Reservedelsplansjer2

1

13

10

15

8

3

7

9

11

4

5

ITE

M N

O.

PA

RT

NU

MB

ER

DE

SC

RIP

TIO

NQ

TY.

117

011

V. f

ront

sid

epla

te R

BK

1

217

048

7.5k

w m

otor

13

1707

1S

veis

t lag

erbr

aket

t for

kni

vtro

mm

el1

417

057

Flen

slag

er1

517

086

Avs

tand

shyl

se1

617

139

Hen

gsle

410

-11

37

1708

5B

ussn

ing

2517

351

817

068

Rei

mba

ne 2

spo

r A31

51

917

052

Rei

mba

ne 2

spo

r A85

110

1707

0K

ompl

ett r

eim

stra

mm

er s

tor r

ull

1

1117

082

A -

reim

226

1mm

212

1714

7K

rok

for d

r1

1317

155

Mon

tert

vens

tre s

ided

ekse

l Fle

xife

ed1

14K

lam

mer

6 m

mK

lem

mer

6 m

m1

1517

680

Sen

trals

mr

ing

V. s

ide

1

Mat

eria

l:Th

ickn

ess:

Sur

face

trea

tmen

t:

She

et s

cale

:D

raw

ing

num

ber.

Rev

isjo

n:

Pro

ject

ion:

Con

tent

in:

Rep

lace

d by

:

NS

-143

0:

Des

igne

d by

:

Pro

ject

:

Mon

tert

vens

tre s

idep

late

1:20

1710

2

Hel

ge

Hel

ge

Ser

igst

ad A

gri A

S

T2

RB

K F

lexi

feed

fru

tlegg

er

25.0

1.20

13

A3

Wei

ght

Tole

ranc

e no

t spe

cifie

d ac

cord

ing

to:

Rev. Mars 2013 Page 26

Reservedelsplansjer5

31

9

2

6

4

7

10

8

ITE

M N

O.

PA

RT

NU

MB

ER

DE

SC

RIP

TIO

NQ

TY.

196

1930

Sm

ren

ippe

l M8

12

9705

08K

ulel

ager

600

8-2R

S1

397

0507

Kul

elag

er 6

007

-2R

S1

417

098

Igus

forin

g 35

mm

15

9603

34S

ikrin

gsrin

g A

35

16

1711

5D

rivak

sel f

or ta

ggtro

mm

el1

717

116

Tann

hjul

12

t. fo

r tag

gval

se1

895

6318

Kile

8x7

x20

19

1704

0LA

GE

RH

US

- GR

IND

110

Circ

lip D

IN 4

71 -

25 x

1.2

1

Mat

eria

l:Th

ickn

ess:

Sur

face

trea

tmen

t:

She

et s

cale

:D

raw

ing

num

ber.

Rev

isjo

n:

Pro

ject

ion:

Con

tent

in:

Rep

lace

d by

:

NS

-143

0:

Des

igne

d by

:

Pro

ject

:

Kpl

. H. l

ager

tagg

trom

mel

1:2

1709

1

Hel

ge

Hel

ge

Ser

igst

ad A

gri A

S

T4

RB

K F

lexi

feed

fru

tlegg

er

05.0

2.20

13

A3

Wei

ght

Tole

ranc

e no

t spe

cifie

d ac

cord

ing

to:

Rev. Mars 2013 Page 27

Reservedelsplansjer

1

2

Sto

r rul

l for

reim

stra

mm

er: D

elnu

mm

er 1

7072

ITE

M N

O.

PA

RT

NU

MB

ER

DE

SC

RIP

TIO

NQ

TY.

117

076

Rei

mst

ram

meb

rake

tt S

E18

1

217

077

Rei

mst

ram

mer

ull R

231

Mat

eria

l:Th

ickn

ess:

Sur

face

trea

tmen

t:

She

et s

cale

:D

raw

ing

num

ber.

Rev

isjo

n:

Pro

ject

ion:

Con

tent

in:

Rep

lace

d by

:

NS

-143

0:

Des

igne

d by

:

Pro

ject

:

Kom

plet

t rei

mst

ram

mer

1:2

1707

8

Hel

ge

Hel

ge

Ser

igst

ad A

gri A

S

Test

05.0

2.20

13

A3

Wei

ght

Tole

ranc

e no

t spe

cifie

d ac

cord

ing

to:

Rev. Mars 2013 Page 28

1829

254

509

964

756

Fork

larin

g:

PO

S 6

- B

eins

ett 1

. Ben

ytte

s i k

ombi

nasj

on m

ed s

ideu

tmat

er v

ist p

te

gnin

g

NB

! ved

bru

k av

bei

nset

t m

mas

kin

fest

es ti

l gul

v!

ITE

M N

O.

PA

RT

NU

MB

ER

DE

SC

RIP

TIO

NQ

TY.

517

297

Just

erba

re b

eins

ett n

r.22

617

296

Just

erba

re b

eins

ett n

r.12

717

298

Just

erba

re b

eins

ett n

r.32

817

335

Kom

plet

t sid

eutm

ater

RB

K F

lexi

feed

1

Mat

eria

l:Th

ickn

ess:

Sur

face

trea

tmen

t:

She

et s

cale

:D

raw

ing

num

ber.

Rev

isjo

n:

Pro

ject

ion:

Con

tent

in:

Rep

lace

d by

:

NS

-143

0:

Des

igne

d by

:

Pro

ject

:

RB

K F

lexi

feed

1:1

7104

682

Hel

ge

Hel

ge

Ser

igst

ad A

gri A

S

T1

RB

K F

lexi

feed

05.0

2.20

13

A3

Wei

ght

Tole

ranc

e no

t spe

cifie

d ac

cord

ing

to:

Tilleggsutstyr: Justerbare bein

Rev. Mars 2013 Page 29

Tilleggsutstyr: Sideutmater

1829

254

6

5

Fork

larin

g:

PO

S 6

- B

eins

ett 1

Kom

plet

t. B

enyt

tes

i kom

bina

sjon

med

sid

eutm

ater

vis

t p

tegn

ing

NB

! ved

bru

k av

bei

nset

t m

mas

kin

fest

es ti

l gul

v!

ITE

M N

O.

PA

RT

NU

MB

ER

DE

SC

RIP

TIO

NQ

TY.

517

335

Kom

plet

t sid

eutm

ater

RB

K F

lexi

feed

16

7117

0Ju

ster

bare

bei

nset

t nr.1

1

Mat

eria

l:Th

ickn

ess:

Sur

face

trea

tmen

t:

She

et s

cale

:D

raw

ing

num

ber.

Rev

isjo

n:

Pro

ject

ion:

Con

tent

in:

Rep

lace

d by

:

NS

-143

0:

Des

igne

d by

:

Pro

ject

:

RB

K F

lexi

feed

1:1

7104

682

Hel

ge

Hel

ge

Ser

igst

ad A

gri A

S

T1

RB

K F

lexi

feed

20.1

2.20

12

A3

Wei

ght

Tole

ranc

e no

t spe

cifie

d ac

cord

ing

to:

Rev. Mars 2013 Page 30

1386,0

164

9

152

9,0

Hel

ge

T1

A3

Wei

ght

Mat

eria

l:Th

ickn

ess:

Sur

face

trea

tmen

t:

She

et s

cale

:D

raw

ing

num

ber.

Rev

isjo

n:

Ser

igst

ad A

gri A

S

Hel

geP

roje

ctio

n:

RB

K F

lexi

feed

Con

tent

in:

16.1

0.20

12

Rep

lace

d by

:

Des

igne

d by

:

RB

K F

lexi

feed

Pro

ject

:

7104

682

1:1

NS

-143

0:To

lera

nce

not s

peci

fied

acco

rdin

g to

:

1606

165

2

239

2

390

262

8

881

4

12

3

5

ITE

M N

O.

PA

RT

NU

MB

ER

DE

SC

RIP

TIO

NQ

TY.

117

036

Mon

tert

front

seks

jon

1

217

035

Bun

nram

me

13

1705

8H

yre

sid

edr

1

417

059

Ven

stre

sid

edr

15

1768

5Fl

ytte

t bak

luke

1

Tilleggsutstyr: Strre volum

Rev. Mars 2013 Page 31

472

1945

909

Max

710

Min

2

6

1

3

4

5

ITE

M N

O.

PA

RT

NU

MB

ER

DE

SC

RIP

TIO

NQ

TY.

117

036

Mon

tert

front

seks

jon

12

1703

5B

unnr

amm

e1

317

130

Opp

heng

RB

K1

417

058

Hy

re s

ided

r1

517

059

Ven

stre

sid

edr

16

1742

0K

ompl

ett s

tryte

for F

lexi

feed

201

31

Mat

eria

l:Th

ickn

ess:

Sur

face

trea

tmen

t:

She

et s

cale

:D

raw

ing

num

ber.

Rev

isjo

n:

Pro

ject

ion:

Con

tent

in:

Rep

lace

d by

:

NS

-143

0:

Des

igne

d by

:

Pro

ject

:

RB

K F

lexi

feed

1:1

7104

682

Hel

ge

Hel

ge

Ser

igst

ad A

gri A

S

T1

RB

K F

lexi

feed

18.1

2.20

12

A3

Wei

ght

Tole

ranc

e no

t spe

cifie

d ac

cord

ing

to:

Tilleggsutstyr: Justerbar stryte

Rev. Mars 2013 Page 32

4

8

6

5

3

7

2

19

Vik

tig a

t bra

kette

r Nr 1

mon

tere

s ko

rrek

t vei

som

vis

t p

tegn

ing

slik

at l

ast k

refte

rer

p

linje

med

opp

heng

sfes

te

P

linje

P

linje

ITE

M N

O.

PA

RT

NU

MB

ER

DE

SC

RIP

TIO

NQ

TY.

117

131

Fest

ebra

kett

for e

n sk

inne

22

4512

32G

jeng

esta

ng M

242

393

9055

ye

mut

ter M

242

497

9530

Tryk

klag

er25

-47x

152

545

1263

Bje

lke

for o

pphe

ng2

645

1266

By

le4

717

128

Ven

stre

bra

kett

for o

pphe

ng2

817

127

Hy

re b

rake

tt fo

r opp

heng

29

1737

4S

tag

lpe

katte

r1

A3

Wei

ght

Mat

eria

l:Th

ickn

ess:

Sur

face

trea

tmen

t:

She

et s

cale

:D

raw

ing

num

ber.

Rev

isjo

n:

Pro

ject

ion:

Con

tent

in:

23.1

0.20

12

Opp

heng

ski

nne

Rep

lace

d by

:

Des

igne

d by

:

Pro

ject

:

Opp

heng

RB

K

1:50

1713

0

Hel

ge

Hel

ge

Ser

igst

ad A

gri A

S

T2N

S-1

430:

Tole

ranc

e no

t spe

cifie

d ac

cord

ing

to:

Tilleggsutstyr: Oppheng 1 skinne

Rev. Mars 2013 Page 33

ITE

M N

O.

PA

RT

NU

MB

ER

DE

SC

RIP

TIO

NQ

TY.

117

036

Mon

tert

front

seks

jon

1

217

035

Bun

nram

me

13

1705

8H

yre

sid

edr

1

417

059

Ven

stre

sid

edr

15

1713

0O

pphe

ng R

BK

1

7104

682

Hel

ge

Hel

ge

Ser

igst

ad A

gri A

S

T1

RB

K F

lexi

feed

23.1

0.20

12

A3

Wei

ght

Mat

eria

l:

1:1

RB

K F

lexi

feed

Thic

knes

s:S

urfa

ce tr

eatm

ent:

She

et s

cale

:D

raw

ing

num

ber.

Rev

isjo

n:

Pro

ject

ion:

Con

tent

in:

Rep

lace

d by

:

Des

igne

d by

:

Pro

ject

:

NS

-143

0:To

lera

nce

not s

peci

fied

acco

rdin

g to

:

409,0 Hydejustering oppover p gjengestang

2137 Maks avstand fra skinne ( uten forlenger)

1740

3

1

4

2

5

Tilleggsutstyr: oppheng 1 skinne

Rev. Mars 2013 Page 34

ITE

M N

O.

PA

RT

NU

MB

ER

DE

SC

RIP

TIO

NQ

TY.

145

1263

Bje

lke

for o

pphe

ng2

245

1266

By

le8

317

126

Opp

heng

44

1712

8V

enst

re b

rake

tt fo

r opp

heng

25

1712

7H

yre

bra

kett

for o

pphe

ng2

1:20

Wei

ght

Mat

eria

l:Th

ickn

ess:

Sur

face

trea

tmen

t:

She

et s

cale

:D

raw

ing

num

ber.

Rev

isjo

n:

Pro

ject

ion:

Con

tent

in:

23.1

0.20

12T1

Rep

lace

d by

:O

pphe

ng s

kinn

e

Des

igne

d by

:

Pro

ject

:

Dob

bel S

kinn

eopp

heng

RB

KA

3H

elge

1712

5

Hel

ge

Ser

igst

ad A

gri A

S

NS

-143

0:To

lera

nce

not s

peci

fied

acco

rdin

g to

:

4

1

5

3

2

Tilleggsutstyr: Oppheng 2 skinner

Rev. Mars 2013 Page 35

21

4

3

5

1261

Justerbar + 150 mm1658 Minimum klaring

985

Hel

ge Ser

igst

ad A

gri A

S

23.1

0.20

12

A3

Wei

ght

Mat

eria

l:Th

ickn

ess:

Sur

face

trea

tmen

t:

She

et s

cale

:D

raw

ing

num

ber.

Hel

ge

7104

682

Rev

isjo

n: T1

Pro

ject

ion:

RB

K F

lexi

feed

Con

tent

in:

Rep

lace

d by

:P

roje

ct:

Des

igne

d by

:1:

1

RB

K F

lexi

feed

NS

-143

0:To

lera

nce

not s

peci

fied

acco

rdin

g to

:

ITE

M N

O.

PA

RT

NU

MB

ER

DE

SC

RIP

TIO

NQ

TY.

117

036

Mon

tert

front

seks

jon

1

217

035

Bun

nram

me

13

1705

8H

yre

sid

edr

1

417

059

Ven

stre

sid

edr

15

1712

5D

obbe

l Ski

nneo

pphe

ng R

BK

1

150,0 Justerbar lengde

186

4 M

ax m

l s

ente

r - s

ente

r ski

nne

1449

Idee

ll se

nter

ski

nnea

vsta

dK

an d

erm

ed s

lyf

e ba

kre

trave

rsfo

r bed

re k

larin

g ve

d ile

ggin

g ba

kfra

Tilleggsutstyr: Oppheng 2 skinner

Rev. Mars 2013 Page 36

1

5

4

3

2

6

164

9

150 Hydejustering

186

8 M

ax s

ente

r ski

nnea

vsta

nd

ITE

M N

O.

PA

RT

NU

MB

ER

DE

SC

RIP

TIO

NQ

TY.

117

036

Mon

tert

front

seks

jon

1

217

035

Bun

nram

me

13

1705

8H

yre

sid

edr

1

417

059

Ven

stre

sid

edr

15

1712

5D

obbe

l Ski

nneo

pphe

ng R

BK

16

1769

0S

kinn

eopp

heng

forle

nger

1

1:1

RB

K F

lexi

feed

7104

682

Hel

ge

Ser

igst

ad A

gri A

S

T123

.10.

2012

RB

K F

lexi

feed

Wei

ght

Mat

eria

l:

Des

igne

d by

:

A3

Thic

knes

s:S

urfa

ce tr

eatm

ent:

Hel

ge

Pro

ject

:She

et s

cale

:D

raw

ing

num

ber.

Rev

isjo

n:

Rep

lace

d by

:

Pro

ject

ion:

Con

tent

in:

NS

-143

0:To

lera

nce

not s

peci

fied

acco

rdin

g to

:

2019

2415 Max lengde

Tilleggsutstyr: Forlenget oppheng

Rev. Mars 2013 Page 37

Tileggsutstyr: Modul transportbelte

Besk oss p Serigstad.no for mer info!

Rev. Mars 2013 Page 38

Factory adress: Serigstad Agri as. Vardheiveien 60. 4340 Bryne Norway Tlf: 46 85 46 65 Fax: 94 77 18 21 E-post: [email protected]

Internet: Serigstad. no

Kontakt

Forhandler