septembrie - noiembrie

Embed Size (px)

Citation preview

STUDIU INTRODUCTIV f1 nmnunchind alese i de suflet ziditoare Cuvinte de nvtur, PROLOAGELE snt vechi texte de limb romn din secolele XVIIXVIII. Ele se constituie ntr-o clasic" colecie ortodox de peri-cope sintetice hagiografice, coninnd fragmente de relatri din vieile sfin-ilor, cuvinte cluzitoare pe calea virtuilor, nvturi duhovniceti mo-raleducative aleas hran spiritual pentru viaa de fiecare zi a cre-tinului. Aadar, ntr-o caracterizare sintetic, Proloagele au un evident i esen-ial coninut hagiografic-ilocalic i sapienial. Prin acest coninut, fiind deopotriv preuite de clerci i enoriai, ele i-au legitimat rolul, valoarea i semnificaia n acele secole cnd Biserica era singura instituie care se preocupa de vaa spiritual i de cultura poporului, pn n epoca mo-dern, cnd coala va deveni, o instituie de prestigiu, prin rolul su major, specific, n instruirea i educaia poporului.* * *

Am considerat ca fiind edificatoare, din chiar primele pagini ale aces-tui Studiu introductiv, o enumerare a titlurilor coninute n bogata arbo-rescen a Proloagelor de la Neamu, observnd direct n aceste titluri iz-voarele patristice, filocalice, provenind din curata, cristalina, nesecata fn-tn a dreptei noastre credine ortodoxe i a sfintelor ei tradin bsericet : Cuvnt pentru un tnr ; Cuvnt pentru mnie ; Din Viaa Sfntului Simeon Stlpnicul; Despre Sfnta Mare Muceni Vasilisa ; Cuvnt pentru pocin ; Cuvnt despre cei nemilostwi ; Cuvnt pentru nevoin ; Cuvnt ca s nu osndim ; Viaa Cuvosului Teofan Mrturisitorul; Fericitul Ni-chta ; Cuviosul Eufrosin buctarul; Cuvnt pentru Avva Agton ; Sfntul Mucenic Ocheanos ; Cuvnt pentru sracul ce sbnog ; nvtur la nl-

6___________PROLOAGELE

area Cinstitei Crucz ; Cuvntul pentrru gndduri ; nvtur c nu se cade a ne jura nici a gri de ru ; Cuvnt al Sfntuui loan Gur de Aur, cum se cade a asculta la citirea sfintelor cri i cu ce nevoin a citi a lua amin-te ; Cuvnt pentru miostenie ; Cuvnt pentru smerenie ; Cuvnt cum se ca-de a vieui cretinii ; Sfinitul Mucenic Foca grdinarul; Sfnta Mare Muce-ni i ntocmai cu Apostolii, Tecla ; Cuvnt cum

trebuie rugciunea s se ajutoreze de fapt ; Cuvioasa Maca notr Eufrosina ; Cuvnt pentru Sfntnl oan Teologul; Cuvnt de nvtur pentru ca s nu ne lenevim de a noas-tr mntuire ; Povestre din Viaa Printelui nostru Chiriac Sihastrul; Cuvnt la Acopermntul Prea Sfntei noastre Nsctoarei: de Dumnezeu ; Sfinitul Mucenic Dionsie Areopagitul; nvtur despre saiu ; Cuvnt mpotriva be.ei ; Sfnta Taisia, ; Cuvnt pentru fpta bun ; Cuvnt pentru 'hirotonia episcopilor i a preoior ; Cuviosu Printee nostru Cosma, fc-torul de cnta.ri ; Cuvnt mpotriva lurn de mit i mpotrwa lurii de do-bnd i despre iubirea de argini ; Cuvnt pentru primirea de strini ; Cu-vnt mpotriva lcorfiiei; Pomenirea Sfntului Mucenic Lona'hin Sutaul; Cuvnt despre ndrzneal i despre aprinderea uimei ; Cuvnt despre optire i despre clevetire ; Cuviosul larion cel Mare ; nvtMr pentru folosu sn'letului ; Cuvnt al Sfntului Maxim desire dragnste : Pomen-rea. Sfntului Marelu Mucenie Nestor ; Prznurea n ara Romnneasc a Prea Cuviosului Printeui nostru Dimitrie cel Nou ; Cuvnt pen^rn umi-Vna sufletului ; Cuvnt al Sfntulu Vasili6 ventru ascutare ; Pomenirea Cuvosului Printelui nostru loanichis de la Oimfi ; Cuvnt nentrv. loan qrdinarul; Cuvosu Simeon Metafrast; Sfinii Mzicenci Mzna. Victor si VicTi-entie ; nvttur a Sfntului Efrem Sirul pentru iubrea de sraci ; Cuvnt al Sfntului loan Gura de Aur, cum c nu se cade a lua ave.re strin : Ce dntre sfinti Prntele ne'stru Amiilohze Em^coml coniei ; C'"-vnt dl Sfntului oan Damaschn des'ore ce r'nosai : Cn.vnt despre lu-crurile omenest ; Din Viaa S'fintei Mucente Varvara ; Crwnt ca .oia cea Mar^a mituitoatelprlPatimi^a.z^s.fe-meia ctre btrinul .acela':' TJn lycru vreau s fac parijnte ; . s-I' suferi. .i. sa hu zid nimic".ar el a,zis : , Cum vei: poru'ncf stapna mea, aa^voi. face". i^.osind cea-sul durnnezeietii slu]be, iar,)in bisercua casei ei fGhdu-s.e sfnta Liturgh:^,, preo-tul ndat a nceput a citi Evanghelia, ziend : Ve.nind lisus 'n .^itania n, casa lui Simon cel lepros,, s-a apropiat de d;qsul.9 femie desfrnaa, aynd .0 sti^t cu mir scump ...", lar cnd zicea pr^Qtul aceasta, stpna casei ,, a luat un. vas cu ,, CTiir; i,, apropiindu-se ,4e calugr,, l-a ..urnat. ,pe picioarele lu-i, i srutrKu-le, le-^ Udat^cu lacrinoi i cu prul capului ei le-a ters ,.i, i-a mrturisit peatele^sale,; I^eci,;acea^ta aa facmdu-se, a, fost un cutr|erqur infri-coat, nu n toata cetatea, : ,ci/ numai i casa ei,,iar.,dup cU(tremur,,un glas zwnd ; lart-i-se ie pcafele tale.!" lar dup ce a venit acel dumnezeiesc" glas, s-a sculat elugrul sntos iu tbtul, 'neavnd hici o bub; nici ran

pe trupul- ^u, slVirid'pe Domnul nostru Ilsus Hristo, Oare ' faceafricQtoare ji.Bri.iniRuni. lar acea fe-rieit fenieiei(-a 'luatj ie.ctare. de;'pcatele, sale', dm , .mila.; 1 lui. Dynrmezeu cea nease- . muit. i, petrecnd ceilali ani ai vieii, sale Jn gpcau^, s-a JQnuat 1^ .Dumnezeu, Cel .ceryoiete.ca to^i oamen,U,Si/e,mntu--iasc^; i, laj cmotip.a,, ^deYrulu^, a -vin,, c,,pu vpite.m,oarea-,pcte>sului,^ii n-,, to^rcereajlm-o ajfceapt,, , ,.; ; i; .. ;;.. ; , Drept aeeea; .i noi, .frailor.,.' i'! itiiDd mi,l& ;.Mriituit)orul'ui>nostru, si le srgvnm,'; a a.vea: pOGin,.nfrnarfi;^i dragote ii s nu, ne' idezBdduim de a'. noastir tniii-' tuire, mcap'c'i f6arte pctoi'.SHitem.; S,as,cultiri peDJni5iul, Cel ce a zis : ^De ap.teaaei ide ;:,ori-;cte;-apte pe.'.?zi d^lar';gre^ eiev'; >pcin: siCear',!" i idn-: orice ceas;greii, ntru at^lai-cea&is va mi'turisi-i, nu ca Unolictre ,alti^l,;' ci ca' nsuiilui, Dumnezeu; i S lLUiemariaile inimilay sttestre ii s semanm, ifapte .bune i) s' fte' cui'inii eu; ia-ciimilej ca' .sLrtu Efim ruinai, .ntoitea; tefrioctoriilui:,'J.udeo1-1tQV.': i--)'r;;ti .> ) : i'li;. j^'nu''; '":\ ..,J ''' , 'r'/.b

ntru aceasa .^ ,1; cuvigt, (iespre, un egumen, pe care i-a 'certai Hristos n chip e^tatJ ' ;'. '"'- ''''''- \' ^ (s, . :. .I^a .^- rn^ni;re -w via de'Q^tp: Qra mai mare un; garieqare egumein, aynd, ,;iib mna' ,sa frai,;;nu mai puin, de. dpu,a sue; i i,acet egumen a.'los,' lo. ncepu iubitoJ'; de araci,,iar, ma fi'.Q u^nia, iubipr de slav,,s-a fcut : ca avea mar!;dragop,1;e spr:e bogai ri.: ?pr,e; r dreg^toii; ij.;- aceia.; U slaveau. La; a^eta: a tinitrat. ,n; ixian^stire Domnul, ca un;batnn ,srac,.i,-a;a;i:;por,T: tarului : Mergt ila,,-; egumen. i-i .pune.: Un frate al tu.a venitrJa tine,.cu n&ult os,tenpal,"^^i,imei,'gnd".portari}l a ,afl^ pe egJuiien ^fcind. .ffX^i ^ogat; ^.; stfpd pu-.^ in, ia.ves.tit lui de ace^rac, netiin^^.e^ ca este ^n^Q^Iar. agviinp,u^.se-,^L|pr^p^, el.zicndui/: ^.^u-.'n^rYfzrpS; rrnne.] vorg^ bind ,cu Qamem\ ? De ,ce a-ai; dat drum^,?; HU i^, Hpa-a.'-aQunif!'' i :^\.du^ pprta--rul, lar Doranul, Cel.ndelung rbdtor, l' .^" ,. '"'iJil, PJ.JiU!^ ; ' ^ li,.!. J ri'. ' ;-;

atepta pe lpma ce avea sa lasa. i, a-tepteiid el'c ^cncsi 6ea^tri,'a v^iif'ift' oarecare bogat, pe caf^ iriat, ^Uit^nu

CUVNT DlSSPKE CLEVETRE AL S^lNTULUl ANTIOH

178

nsui 1-a ntmpinat n poart. i acolo, vznd pe egumen cu bogaii, Hristos cel bogat intru mil i prietenul celor smerii, 1-a rugat pe egumen, zichd : Un cuvnt am pentru tine, printe". lar el nici m-car nu s-a uitat, ci a mers cu bogaii la prnz. i iari, dup mas, petrecnd pn la poart pe acel bogat, s-a ntors i n-a luat n seam rugmintea btrnului celui srac i fr de utate. Deci, fcndu-se sear, nu s-a nvrednicit a primi acel ce-resc strin, Care S-a dus, zicnd portaru-lui : Aa s spui egumenului : De vreme ce slava omeneasc o pofteti, iat de acum din toat ara aceasta pe cei puternici voi trimite la tine, c dregtorii pofteti, iar buntile mpriei Mele nu-i trebuiesc. C Eu venisem pentru ostenelile tale cele drepte i viaa ta cea mai de -demult, voind s-i dau ie binecuvntare i n-ai voito". i aa s-a cunoscut c Cel ce ve-nise n chip de srac a fost, Atotiitorul Hristos. Aceasta auzind-o noi, frailor, s nu ne ntoarcem ochii de la cei sraci, c n-sui Hristos Atotiitorul umbl n chip de srac. C cel ce d sracului i d lui Hristos, n mini. ns eu nu griesc aces-tea defimnd bogia, ci nv pe cei ce nu se pricep a petrece n bogie, pe cei ce-i adun comori i-i pierd mpria, urnd'pes'aci i dridu-se n stpnire diavolului. Drept aceea, v rog pe voi fra-ii mei, auzind acestea, s fim milosfivi, primitori de strini i iubitori de sraci, ca s ne nvrednicim a primi buntile cele venice.

r- '^^y-;"- ^\Intru aceast zi, cuvnt al Sfntului Antioh despre clevetire. Uri cu adevrat lui Dumnezeu i oa-Jnenilor snt cleyetitorul i optitorul, c una le este amndoi;ura lucrarea, care duce la calea pierzrii, iar viaa mpreun cu dnii otrvit i spurcat se face. Deci, s nu rhdi'n un nrav ca acesta, ca s nu cdem n robia vrjmaului. C poruncee Legea : S nu primeti cuvnt deert i sa nu ezi cu martori nedrepi, c rugritorul

urt este." lar neleptul Solomon a zis : Pe optitor i pe cel cu dou vorbiri se cade a-i blestema, c pe muli ce vieuir cu dnii i-au pierdut." i iari : Limba nebunatic pe muli i-a ntrtat i cei ce o ascult pe ea, nu-i vor afla odihn." i iari : Rana de limb sfrm oasele, c este cumplit moartea din ea." lar Prooro-cul Avacum zice : Oamenii cei de pace ai ti au pus curs sub tine." lar leremia a zis : Sgeat care rnete limba lor." lar David, vrnd s ne ndrepteze de la nvrj-bire, nvndu-ne zice : Oprete-i limba ta de la ru i buzele tale de la minciun, ca s nu griasc vicleug." tiind ns rutatea cea de voie, mai zice : Groap d6schis, grumazul lor ; cu limbile lor vi-cleneau. Judec-i pe ei, Dumnezeule, c otrav de aspid este sub buzele lor, c asupra mea opteau^toi vrjmaii mei i cugetau cele rele mie, cuvnt clctor de lege au pus asupra mea. Dar s se mbrace ntru ruine-cei ce m clevetesc pe mine i ca i cu un vemnt s se nveleasc cu ruinea lor." i se roag, zicnd : Doamne, izbvete sufletul meu de buzele nedrepte si de limba viclean i de cele ascunse ale mele curete-m i de cele strine iart pe robul tu, ca fr de prihan s fiu." lar la Proverbe, sftuind, zice : Omul sprinten la vorb cade n rele." i iari : Moartea i viaa stau n puterea limbii i cei ce o stpnesc pe ea i vor mnca rodu-rile ei. i de se socotete cineva ntre voi c este credincios i nu-i stpnete limba sa, ci i amgete inima sa, deart este crediria acestuia." i mai zice aceasta : lat un foc mic i ct materie arde !" Aa i limba, ea este slluit ntre mdula-rele noastre, dar spurc tot trupul i arun-c n foc tot drumul vieii, cnd e aprins de flcrile gheenek S fugim dar, frailor, de clevetire ca Domnul nostr-u, iubitorul de oameni s nu ne lipseasc pe noi de motenire, ci s ne izbveasc de gheena focului. C optind arpele, a izgonit pe Eva din motenire. Tot despre clevetire un nelept a zis : Fe-ricit este cel ce nu alunec cu limba." i iari : Fericit este cel ce se ascunde dinaintea limbii, c alunecarea mai iertat

180

PROLOAGELE

este de la trup,cdedl3 de'ki.limb."' ar Pa^-vel a.zis :/Au,iOare, s.nt mtre'vd"ihvidn, vrajb, mnie, devetire, optiri, mnd'nie' i celelalte ?".. lar-DOTmiul a 'zis : Omul cel bun, din'iGmoaFa -oea bun "a iit-nii'

sale, scoate cele bune, iar o-nul cel ru, din comora- eea rea a inimii sale^ scoate cele rele".' C din prisosina inimii'griete gura. Duriinezeultti nostru slav, acum i 1 puYurea'invecivec'ilori/Amin-.J"

Ltina octbmbre n 1^ zile: i aa, proorocind pn la adnci b-trnei, pomenirea Sfntuli Prooroc o (830; lol Pt'oorocul s-a mutat- la Dotn-nul, cu pace,' .d.H.) 1-;-1' ' ; : !-'-';'.1 a fost ngropat n pmn-tut su." !"'- - : ':. ' . . Proorocul Ipil a;trit.cu opt sut,e de, am inainte de ntruparea l^i Hri&tQ. ,Ca-nume, Ipil mgernneaz .dragostea lm Dun-ui'ezeu" ,i, el a ;proqrQfflt dup atpar-cerea ntru ^ceasta zi, pomeftirea Sfntiilui evreilordin.Ba.bilon.,; , , , ; , Mucenie Uat i celor dimpreun cu el, i Tpt; ce; .ayeai de la ;Erporocul .loi,! ,eqte o carte de patru capitole, care ^e afla n BibUe. pomenire- Fericitei Cleopatra i a fiului ei Dou prooro.eu'i araa pouifcatea, m-tre-profei, Ioafi(t3ti4). a Proor^cj^liti Qil. ni, propT-. rocia despre cest fnt itar a trit n zilele mp-ratului Ziua Damifwlui, adipa despre ziua judecii.d.ia upm- a, toturpr pQpoa-relor. Dunnezeu e^t^ Maximian Galeriu(293311), ns-cndu-se n drept ;|, ^J-;po.cai^-t nu se'poate mptui Egipt, din neam mare, luminat i,dr6p r4nQ9fli..Pqporu.l,;lui Purnnezeu se ya^nmitui 1 ;-prin, pos.t. i ruga-ciune, cci,ele facimiiostiY credincios. Deci,' fiind la/,inchi-sdai^^oarecare pe Dumn^zeu,.; $apte sfirii, nulta yreme UaY ^ purtai lor de C-a simbol al, j udecaiii; din /yiriyi,, ipil, des"< grij.n qate zilele. i, mu'rnd unul; din aceti crie urgia unei.nay],iy?..d iacust i.pheap. ma, .poporul a, se^,rit94'c^ , .la ,Duni^e2,$u. apte, is-a pus Uar singu'r n locul acelUi'a. la stpriior'-Cu^ceilali C$ 4espreijud^Ga,^ ea ya ayjsa-.iiOC la leru- t)eci,""tna'gnd salin3,m Valga ^lui Josa.fa.t sau;Valea, Ju^ nlpr6un, ^a'fost m'i nti batut' Cu tbiege -i decu^,.,^ ^ '.. \ .^,, ; ;,,.;.-f,;- ,,, . ... .-, mult vfe'r'Ae, i-au stru]itcoatele. i nt'A. 4o.ua jR.Qy^ate; i a, pyporiWj^. sale. e&e abete'cjyhu]:! afln-du-se^Vreme de cinci fgdui^a min1,uirii,;.prm^reY.careyt Du-; hului Sfint_pet.e..lu2-ie,.,r)ainte as aua ;ju" ceasuri; i p6 lettin fiind piront, Uar i-a^ dat decii. C (Zi^e 'y.womc^i:. lafcpi.vi^^ilple,. ciiiti'ul i'rifA-t'ul su'suffdt'',n miinile zice .Don^nul, ;Gid voi, turpa diin .,D;uh:ul Dimnului.'ar slujitorii, socotind c este nc meu peste:o.,tr^p!Lil riE-iii i fiice.l^ vpas-tre viu, bteau i chinuiau trupul cel mort. Vznd vor prooroci i cei mai tinerJ.,ai votri yedenii poi c mm'ise, 1-au pogort dejpe leiin, i,^| .vorvedea .i btrnii, votyriVise vor via. uK nc,i;peste slugile.oiele i peste siuj-nicele jmele'soi-.twna, n acele zile, idm Duhul i y.er ceae,;l^,arynca^p&e^spre mn.^aye ci-nilor, ^OQrciiriitiQt QriUAR

MPOENIO

81

pe.nite slugi ale sale i,:ducmdu-se a aflat mult ptinii^ul trup al Sfntuluji Uar , dy-cndu-1 n casa,eii,;a spat mor,pint;n ca-mera pi, lrig pat i acolo l-a;pus pe ^.;. , lar adoua zi,stpnitorul a 'scos di.n temni pe ceilali Mucenici i, ult chinuindu-i pe ei, i-a tiat' cu sabia i i-a aruncat afap diii cetate. lartrupurile or, tot noap-tea, ali tinuitori cretini le^au dat.ngro-prii. r Cleopatra ns-toate zilele apnndea lumnri gii ddea cu mrresme la morrtintul Sfntului Uar, avndu-1 'pe el mare folositor pentru sine, i ctre Dumnezeu miflocitor. i, trecnd ctNa ani i ainndu-se pri-goana, a voit Cleopatra's se ntoare n patra sa se ^ndea cum ar putea's ia cu slne mo$tele Sfntului Va.r: Pec.a pregtit un dar ?i a ru^at pe stpnitorul, prin-tr-un oarecare mijlocitor, zicnd : Brba-tul meu a fost dregto'r n oaste i a murit aici i sltnb mprteasc. lar eu, vduv 51 strain fiind, voesc ca 8 rti ntorc n patri.'mea ntre rudeiiile mele. Ded, s-mi porunceti me, stpnu raeu, s iau cu 'rAine moastele iubit'ului meu brbat ^, nftaormntndu-I la moia mea. ntre str-moii mei, s- pln pe el, cu cinstt rigro-pare, c voiesc c, $ dup nlorte, s nu m despart de el. Si aceasta a fGiit-o femea ca nu cumva crestihi ntiinndu-seiC'a 6' duce din cetate moatele Sfntului Muce-mc, S o' opreasc pe ea s ia de la dnsa aeea comoar de mult pret. Dec. stp&-tona. und darul ei, a poruncit ca's fie dup cererea ei. lar ea, n locul brbatului su, a luat moatele Sfntului Uar i le-a mutat pe ele, ca pe o vie din Egiot', n Pa-lestina, n satul su ce se numea Edra, care este aproape de Tabor i le-a p\s cu prin-ii si. i apoi, n toate ziele.iee'la m6r-mnt tmia, aprtnznd lumhri. Acest lucrti vzndu-1, ceilali cretin ce vieoiau acolo au aceput amergeeudnsai'liSfn-tul i a-i aduce pe boln'avii lor, cape, cu rugtmnile Sfntului Uar, cstigauf tm-duiri ia mormntul'lui. s-a fcut tuturor crefinilor itire de Sfntul Uar i toi ler" gau cu credin la mormntul ui. ! lar Cleopatra, vznd c se atln cretinii spre rugciune la mormmtul Sfntului, s-a gndit s zideasc o beric n numele lui iceea ce ea a gndrt, aceea

a i-.fcut. ,,Iar.,fiul ei, oan,, crescmd ,m vrst, Cl^opara;e srguia^ca s-l.trimit n pastQa mpratului i a,,cerut, prin.oare-carei mijlociori,. de, la mpratul-, i. a c,H-gat Q dregtorie pentru fiii^ei. Ca, pe cnd se ,zidea biserica,:s-a trimLs de la.mpratul fiului @ ,scrisoare pentru qastg i bru, spre^ cintita dregorie Qstaeasc. lar ea a ^is : Sa nUi e m.brace ,acum fiul m.eu n.eele ostetj., nici s inearg JaiS.luiba mprateasc. pn ce e va sfri Casa lui Dumnezpu. C.voiesc ca, mpreuna ' GU mine,, wl meu ,s duc ,gatul: Sfntulm Mucenic,iar, dup aceea, va mplim po-ruraca mprteasc. Deei, sfrindu-se bserica, a chemat episcopii i.preot4i si clugrii i, lun,d din; .'iormnt, cinstitee moaste, aleSfitulu Mucem-Cs le-anpu;? pe un pafrde mult.pre. lar dcasupra moatelor au'pus bru, ^i hama .cea iO.stease, cu care vea s se mbraee, fiul ei, ca s se sfineasc de moatele Sfn.tnlu'. .-i -a ru-gat ea cu, deadinsul pe Sfnfcul ca s fie n i'utorfiulit ei, pe care t'oi arhiereii ,i preoi ce.adunati 1-au bmecuvntat. $1 g-'a adunatii mulimeid.e popor cretinesc fr de;numr ?i a5a( lmpEeun cu Cleo-patra si-fiu ei, luad/ patul cu moatele, le-au diii-s a bseric, i sfinfit fimd bse--rca, au pus moatele Sfntului n,,]?rtfe-> nc si se svri dumne %ei;asca/ lAturghe. lar Cleopatra, cznd namtea mQatelor Sfntulu Uar, se ruga.zicn.d :-..Rogu-m ie; purttorule de chinuri al lui Hrijtps, s ceri pentru nine :de; la Dumnezeu eeeace-I va fi Lui plcut gi mie de;fo]oSi asemenea pentry, iEiul meu. O nu udrznesp s cer mai iiult; dect ceea ce ^.i'ngyrELvoie" te. El tie^ee estQ noHide rebuin. Vpa Lui cea feun, desvrit ,s^ e svreasc mtru noL" .('. ;^ : ''' lap,dup" s'Eritul sfi'atei slujbe, s-a fctitibsp mare'celor.'adunat ea nsi eu fiul'ei slujea celonee edeau, ia, po-rurK;it fiului ei.is nu guste nimie pn sefc'a. pn oe se va termina masa; osp-ul, i's; mnrice dup aeeeaidin ceea ce va rmnei?. Ded, slujmd, fiul ei s-a mbol" nvit'cnpraznic i S'; Q dus la; ; .patul su. lac dup oe s^&vk ridicat t&ti'de la prinz, a venit Cl'eopatra, chemnd pe'iul.ei, ea ss mnnGe cu dnsa. dm i -

miele de la; os-

182

PROLOAGELB

p. lar loan nu putea nici un cuvnt s griasc, a.vnd trupul cuprins de cldur. i, vznd pe fiul ei bolnav, a zis : Viu este Domnul, nici eu nu voi pune bucate n gura mea, pn ce voi vedea ce se va face cU fiul meu." i edea lng el, rco-rindu-i, pe ct i era cu putin vpaia cea din boal, cu durere n inim pentru unul nscut fiul ei. lar la miezul nbpu, a murit tnrul, lsnd nemngiat plngere ma-mei sale, care, cu amar plngnd, a alergat la biserica Sfntului Uar i, cznd la mor-mntul lui striga : Oare aceasta mi-a rs-pltit mie, care atta m-am ostenit pentru tine, o plcutule al lui Dumnezeu ? Oare acest fel de ajutor mi-ai fost mie, care am defimat pe brbatul meu pent.ru tine ? i la acest ajutor m-am ateptat eu de la tine ? Ai omort' pe unul nscut fiul meu, ai pierdut ndejdea mea, ai luat lumina ochilor mei. C, cine m va hrni a btrnee ? Cine m va ngriji la moartea mea ? Sau cine va d& mormntului trupul meu ? Mai bine mi era, eu nsmi s fi murit dect s-1 vd mort pe prea iubitul meu fiu, tnr fiind, ca o floare vestejit nainte de vreme. Deci, sau pe fiul meu d-mi-1, precum oarecnd Elisei pe fiul sa-maritencei, ori i pe mine ndata s tn iei. C nu pot s vieuiesc n necazul meu cel amar." Aa strignd ea, cu plngere la mormnt, a adormit puin, de multa ei os-teneal i de necazul ei cel mare. i i s-a artat ei n vis Stntul Uar, innd pe tnar n braele sale. i erau arandoi luminai ca soarele, iar hainele lor albe ca zpada, ncini cu brie de aur i cununi avnd pe cpetele lor, cu negr-it podoab. lar fericita Cleopa'tra.-vzn-du-i pe ei, s-a pornit a se nchina lor, dar Sfntul Uar a ridicat-o pe ea, zicndu-i : O, femeie, pentru ce strigi mpotriva mea ? Au, doar, am uitat eu facerile 'tale de bine pe care mi le-ai lucrat mie n Egipt i pe cale ? Sau, socoteti c n-am simit cnd ai luat trupul meu dintre str-vurile cele dobitoceti i 1-ai pus n c-mara ta ? Au, nu ascult eu totdeauna ru-gciunile tale ? Au, nu m rog eu pentru tine lui Dumnezeu ? Mai nti m-am rugat lui Dumnezeu, este adevrat, pentru nea-naul au, cu care impreunq m-ai pus m

mormnt,cas li se ierte l