224
septembar 2012

septembar 2012. PDF

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: septembar 2012. PDF

septembar 2012

Page 2: septembar 2012. PDF

Pored sopstvenih proizoda, ATTOS tržištu nudi i komponente koje dopunjuju potrebekupaca a koje su proizvod naših poslovnih partnera :, . Najznačajniji od njih su

- Metalflex, Slovenija- Emvetron, Slovenija- ETA Cerkno, Slovenija; EGO GRUOP- T , ŠpanijaECASA- Inol, Slovenija- , ItalijaCewal- V.E.B.E., Italija- Lorenzoni, Italija

Uz tradiciju i iskustvo stečeno od 1992. godine, ATTOS je danas orijentisan ka tržištu:

- Proizvođača bele i malih aparata za domaćinstvotehnike- Proizvođača bojlera i kotlova- Servisa bele tehnike- Prodavnica rezervnih delova za belu tehniku- Prodavnica aparata za domaćinstvo

ATTOS posluje u zgradi, u kojoj se pored tehničko-prodajnog centra nalaze isopstvenojupravaATTOS-a, razvojni centar, proizvodnja i laboratorije.

U ovom katalogu predstavljeni su najzastupljenije komponente namenjene servisimabele tehnike i prodavnicama rezervnih delova. To su samo neke od mnogobrojnihkomponenti koje ATTOS distribuira na tržištu. ortiman jeKompletan as komponentimnogo pa u slučaju interesovanja direktnoobimniji, predlažemo da nas kontaktirate.

ATTOS d.o.o. Novi Sad je specijalizovana firma za proizvodnju i distribucijudelova za belu, grejnu i merno-regulacionu tehniku .kao i elektroinstalacionog materijala

Iz sopstvenog proizvodnog pogona ATTOS na tržište svakodnevno plasira kapilarnetermostate, bimetalne termometre, termičke prekidače, signalne sijalice itd.Navedeni proizvodi su pod robnom markom i kvalitetom METALFLEX.

O n a m a

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 3: septembar 2012. PDF

G d e s e n a l a z i m o ?

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

CENTART

EM

ER

IN

SK

IP

UT

PO

VR

TA

RS

KA

P R I M O R S K A

Otokara Kere{ovanija

KANAL DUNAV - TISA - DUNAV

KANAL DTD

TEMERIN

SE

NT

AN

DR

EJ

SK

IP

UT

S A V S K A

TE

ME

RIN

SK

I

PU

T

S E

N T

A N

D R

E J S

K I P

U T

S E

N T

A N

D R

E J S

K I P

U T

" "NAJLONPIJACA

^E

NE

JS

KA

MEGAMARKETI PIVNICA

AUTOPUT

TE

ME

RIN

SK

I PU

T

TEM

ER

INS

KI P

UT

SUBOTICA BEOGRAD

N

ATTOS d.o.o. Novi SadTemerinski put 26 A21000 NOVI SAD

PIB: 102717674

Telefoni: 021 / 419 - 999;021 / 410 - 699;021 / 6 338 - 219;021 / 6 338 - 214;

Fax: 021 / 419 - 900www.attos.rse-mail: [email protected]

Za poručivanje robe:[email protected]

Page 4: septembar 2012. PDF

� O nama 3

� Uputstvo za naručivanje robe 6� Termostati 8

� Dugmići termostata 20� Grejači bojlera 21� Delovi za bojler 25� Termometri , manometri, termomanometri 29

� Grejači kotla 36

� Grejači za radi jatore 37

� Grejači TA peći i delovi TA peći 38� Gasni program 41� Dugmići štednjaka 44

� Višepoložajni prekidači 46� Grejne ploče 48� Grejači štednjaka 50

� Delovi za kvarcne grejalice 55

� Zupčanici miksera 56

� Prekidači 57

� Signalne sijalice 61� Mikroprekidači 64

� Elektromagnetne bravice veš maši na 68� Elektromagnetni ventili 70� Klavijaturni prekidači veš mašina 72� Grejači veš mašina 74

� Grajači mašina za suđe 80

� Hidrostati 81

� Creva veš mašina 82� Šelne 84� Delovi mašina za pranje sudova 90� Pumpe veš mašina 91� Delovi veš mašina 94� Amortizeri veš mašina 98

� Gume vrata veš mašina 100

� Kaiševi 103

� Ležajevi 110� Semerinzi 114� Kondezatori 120� Kompresori 124� Delovi za rashladu 125� Termostati rashlade 126

� Ventilatori rashlade 127

� Oprema za klimatizaciju i freoni 128

� Delovi i kesice za usisivače 131� Delovi za aspiratore 155� Elektroinstalacioni materijal 156� Grejni kablovi 160� Elektroinstalacioni materijal 162� Kupat ilski indikatori 177

� Grejalice i vent ilatori za kupatila 178

� Osigurači 179

� Razvodne table 187� Rasveta i sijalice 189� Kablovi 201� Niskonaponska oprema (video, telefonija...) 204� Vodovodni pribor 209� Rezne i brusne ploče Tyrolit 220

Page 5: septembar 2012. PDF

ATTOS d.o.o. Novi SadTemerinski put 26 A21000 NOVI SAD

PIB: 102717674

Telefoni: 021 / 419 - 999; 410 - 699Telefax: 021 / 419 - 900www.attos.rse-mail: [email protected]

Naručivanje robe

R a se šiframa proizvodaob naručuje isključivo po

Robu možete naručiti:

utem Interneta na e-mail:P [email protected]:F 021 419-900irektnim dolaskom u naD firmušu : Novi Sad, Temerinski put 26/ A

Katalog se svakodnevno ažurira.Najnovija izdanja kataloga možete na šoj Internet stranici .ći na na www.attos.rs

ATTOS d.o.o. Novi Sad

Kapilarni termostat10.10.016 KT-165 AOA

Tmax = 75 Cº

Dužina kapilare: mm650

Dužina osovine: mm23

16 (4) A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

šifra za naručivanje

N a r u č i v a n j e r o b e

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 6: septembar 2012. PDF

Katalog proizvoda

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 7: septembar 2012. PDF

Termostat kapilarni, regulacioni10.10.029 NT-122 AAA

Opseg = 85 C10 ÷ º

Dužina kapilare: mm6 05

Dužina osovine: mm23

16 A, 0 V40 ~

Tecasa, Španija

Termostat kapilarni, regulacioni10.10.017 NT-1A2 AOA

Opseg = C7 75÷ º

Dužina kapilare: mm6 05

Dužina osovine: mm23

16 A, 0 V40 ~

Tecasa, Španija

www.attos.rs

T kapilarni, regulacioniermostat10.10.016 KT-165 AOA

Opseg = 75 C25 ÷ º

Dužina kapilare: mm650

Dužina osovine: mm23

16 (4) A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

T kapilarni, regulacioniermostat

10.10.023 KT-165 77/15

Tmax = 77 Cº

Dužina kapilare: mm650

Dužina osovine: 1 mm5

16 (4) A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

T kapilarni, regulacioniermostat10.10.024 KT-165 85/23

Tmax = 85 Cº

Dužina kapilare: mm650

Dužina osovine: mm23

16 (4) A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

T kapilarni, regulacioniermostat10.10.027 KT-165 90/15

Tmax = 90 Cº

Dužina kapilare: mm650

Dužina osovine: mm15

16 (4) A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

T e r m o s t a t i

Opseg = 7 C30 5÷ º

Dužina kapilare: mm6 05

Dužina osovine: mm23

16 A, 0 V40 ~

Tecasa, Španija

Termostat kapilarni, regulacioni10.10.031 NT-112 EM/4

T kapilarni, regulacioniermostat10.10.015 KT-165 AOJ

Opseg = 5 C25 ÷ 6 º

Dužina kapilare: mm650

Dužina osovine: mm23

16 (4) A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

Termostat kapilarni, regulacioni10.10.028

NT-112 EM / 2

NT-112 AOI

Opseg = C30 ÷ 77 º

Dužina kapilare: mm6 05

Dužina osovine: 16 mm

16 A, 0 V40 ~

Tecasa, Španija

Termostat kapilarni, regulacioni10.10.030 NT-112 EM/1

Opseg: 30 85÷ Cº

Dužina kapilare: mm6 05

Dužina osovine: 16 mm

16 A, 0 V40 ~

Tecasa, Španija

- -8

Page 8: septembar 2012. PDF

T e r m o s t a t i

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Termostat kapilarni, regulacioni10.10.631 55.17011.010

Tmax: 75°C

Debljina sond :e ø6mm

Dužina sonde: 92mm

Dužina kapilare: 400 mm

EGO, Nemačka 1119.4

Termostat kapilarni, regulacioni10.10.633 55.17012.010

Tmax: 85°C

Debljina sond :e ø6mm

Dužina sonde: 92mm

Dužina kapilare: 890 mm

EGO, Nemačka 1139.4

T kapilarni, regulacioniermostat10.10.720

Opseg: 20 ÷ 110°CDužina sonde = mm97

Dužina kapilare: mm920

Debljina sonde: ø6

20 A, 250 V ~

MMG, Mađarska

Termostat kapilarni, regulacioni10.10.630 55.13019.101

Opseg: 21 73°C÷

Debljina sond :e ø6mm

Dužina sonde: 73mm

Dužina kapilare: 530mm

EGO, Nemačka 1042.4

T kapilarni, regulacioniermostat10.10.601 55.13012.106

Opseg = 30 ÷ 85°C

Debljina sonde: ø6

Dužina sonde = 92 mm

Dužina kapilare: 830 mm

EGO, Nemačka 1024.4

Termostat kapilarni, regulacioni10.10.018 KT-165 85/15

Tmax = C85 º

Dužina kapilare: mm600

Dužina osovine: mm15

16 A, V250 ~

Metalflex, Slovenija

Termostat kapilarni, regulacioni10.10.022 NT-550

Tmax = C90 º

Dužina kapilare: mm600

Dužina osovine: mm15

16 A, V250 ~

Metalflex, Slovenija

Termostat BCT-10 ''Standard''10.5 .5 002

Opseg 0 80°C= ÷

Za malolitražni bojler

Sigma, Subotica

Termostat kapilarni, regulacioni10.10.010

Opseg: 0 82°C÷

TR-10

Dužina sonde: 90mm

Dužina kapilare: 520mm

Debljina sond :e ø6mm

16A, 250V

SIGMA, Subotica

Termostat kapilarni, regulacioni10.10.014 KT-165 AOD

Opseg: 25 75°C÷

Dužina osovine: mm15

Du 78žina sonde = mm

Du 6žina kapilare: 50 mm

Metalflex, Slovenija

- -9

Page 9: septembar 2012. PDF

Termostat kapilarni, sigurnosni10.10.041

Dvopolni

KV-441 R

Tis 90 - 5 C= °

Dužina kapilare: 600 mm

16 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

Termostat kapilarni, sigurnosni10.10.033

Dvopolni

KV-441 R3

Tis 110 - 10 C= °

Dužina kapilare: 600 mm

Sa pločicom za montažu

16 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

Termostat kapilarni, sigurnosni10.10.035

Dvopolni

KV-441 R2

Tis 99 - 10 C= °

Dužina kapilare:1050 mm

Sa pločicom za montažu

16 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

Termostat kapilarni, sigurnosni10.10.040

Dvopolni

KV-441 R4

Tis 99 - 10 C= °

Dužina kapilare: 600 mm

Sa pločicom za montažu

16 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

T kapilarniermostat , sigurnosni10.10.038

sa zaštitnom kapicom

Sa tri kontakta

Tis: 150 170°C÷

Dužina kapilare: 1500 mm

Dužina sonde: mm101

NC:16 25 V; NO:(0.5 25 V)A, 0 A, 0

IMIT, Italija

T kapilarniermostat , sigurnosni10.10.632

sa zaštitnom kapicom

55.13532.101

Tis= 160°C

Debljina sond : 6e ø mm

Dužina sonde: 85 mm

Dužina kapilare: 830 mm

EGO, Nemačka

sa prikljucnim navojem

Termostat kapilarni, sigurnosni10.10.445

Sa zaštitnom kapom

SP-041 RI/1500

Tis: 90 110°C, 16A,÷

Debljina sond :e ø5mm

Dužina sonde: 92mm

Dužina kapilare: 1500mm

Tecasa, Španija

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

S i g u r n o s n i t e r m o s t a t i

Termostat kapilarni, sigurnosni10.10.042

Dvopolni

KV-441G

Tis 95 10 C= - °

Dužina kapilare:2050 mm

Sa pločicom za montažu

16 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

Termostat kapilarni, sigurnosni10.10.039

dvopolni

SB-2201 EM/4

T = Cis 110 - 10 º

Dužina kapilare: mm6 00

D 6ebljina sonde: ø

20 250 ~A, V

Tecasa, Španija

T kapilarniermostat , sigurnosni10.10.037 TSO-10 RK

Tis 115 - 10 C= °

Debljina sond : 6e ø mm

Dužina sonde: mm90

Dužina kapilare: 460mm

Sigma, Subotica

16A, 250V

- -10

Page 10: septembar 2012. PDF

Termostat kapilarni, regulacioni10.10.251

3 kontakta

KT-165 BTA

Tmax = 85°C

Dužina kapilare: mm1350

D 23užina osovine: mm

16 A, 0 V25 ~

Metalflex, Slovenija

Opseg = C30 85÷ º

Dužina kapilare: mm1370

Dužina osovine: mm23

16 A, 0 V40 ~

Tecasa, Španija

Termostat kapilarni, regulacioni10.10.255

3 kontaktaNT-173 BTA

T kapilarni, regulacioniermostat10.10.061

3 kontakta

711.71338.00A

Tmax = 120°C

Dužina kapilare: 1500mm

Dužina osovine: 14 mm

16A, 250 V ~

T&G, Italija

T kapilarni, regulacioniermostat10.10.200

3 kontakta

711.G1339.00A

Tmax = 210°C

Dužina kapilare: 1500mm

Dužina osovine: 14 mm

16 A, 250 V ~

T&G, Italija

T kapilarni, regulacioniermostat10.10.250

3 kontakta

KT-165 BV2A

Tmax: 90 °C

Dužina kapilare: mm2000

Dužina osovine: 15 mm

16 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

T kapilarni, regulacioniermostat10.10.442

3 kontakta

712.10328.00A

Tmax = 90°C

Dužina kapilare: 1000mm

Regulacija na šraf

16 A, 250 V ~

T&G, Italija

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

T e r m o s t a t i

Termostat kapilarni, regulacioni10.10.249

3 kontakta

NT-174 BV2A

Opseg = C30 90÷ º

Dužina kapilare: mm2.050

Dužina osovine: mm14

16 A, 0 V40 ~

Tecasa, Španija

T kapilarni, regulacioniermostat10.10.256

3 kontakta

KT-165 BV2A

Tmax 9= 0 °C

Dužina kapilare: mm2000

Regulacija na šraf

16 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

T kapilarni, regulacioniermostat10.10.253

3 kontakta

KT-165 BTA

Tmax 9= 0 °C

Dužina kapilare: 1350 mm

Regulacija na šraf

16 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

Termostat kapilarni, regulacioni10.10.440 712.10228.00A

Tmax = 90°C

Dužina kapilare: 1000 mm

Regulacija na šraf

16 A, 250 V 6 A, 0( 40 V) ~

T&G, Italija

- -11

Page 11: septembar 2012. PDF

Š t a p n i t e r m o s t a t i

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

T štapni,ermostat sa polugom10.10.043

sa polugom za spoljnu regulaciju

TRS 77 - ubodni

Tmax = 65°C

Dužina sonde: 275 mm

Tis = 5°C7

20 A, 250 V ~

V.E.B.E. Italija

Termostat štapni10.10.049 DT 127

Tmax = 75°C

Dužina sonde: 280 mm

Ti = 85°Cs

16A , 250 V ~

Metalflex, Slovenija

T štapniermostat

10.10.045 TRS 77 - ubodni

Tmax = 65°C

Dužina sonde: 275 mm

Ti 7s = 5°C

20 A, 250 V ~

V.E.B.E. Italija

T štapniermostat sa polugom10.10.051

sa polugom za spoljnu regulaciju

Thermowatt RTS 3-R

Tmax 85= °C

Du ina sondež : 280 mm

Тis 97= °C

16 A, 250 V ~

Thermowatt, Italija

T štapniermostat10.10.052 Thermowatt RTS 300

Tmax 57= °C

Du ina sondež : 280 mm

Тis 9= 5 °C

16 A, 250 V ~

Thermowatt, Italija

T štapniermostat sa polugom10.10.050

sa polugom za spoljnu regulaciju

Thermowatt RTS 3-R

Tmax 72= °C

Du ina sondež : 280 mm

Тis = 85 °C

16 A, 250 V ~

Thermowatt, Italija

T štapniermostat10.10.053

sa polugom za spoljnu regulaciju

Thermowatt TAS

Tmax 57= °C

Du ina sondež : 280 mm

Тis 9= 5 °C

15 A, 250 V ~

Thermowatt, Italija

T štapniermostat10.10.054 Tecasa VT-2301 AO

Tmax 70 4±= °C

Du ina sondež : 270 mm

Тis 83 4±= °C

Tecasa, Španija

- -12

Page 12: septembar 2012. PDF

Termički osigurač10.10.978

Ti = 8°Cs 12

L= 1 , kruta žica3 5 mm

Dužina provodnika:

16 A, 220 V ~

Magnohrom Kraljevo

Termički osigurač10.10.925 TV 433 DB

Ti = 1 °Cs 34

L= 53 5 mm

Dužina provodnika:

15 A, 220 V ~

ATTOS d.o.o. Novi Sad

T e r m o s g u r ai č k i i č i

Termički osigurač10.10.967 SF96L NEC Japan

Ti = °Cs 99

L=3 mm70

Dužina provodnika:

1 A, 220 V5 ~

ATTOS d.o.o. Novi Sad

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Termički osigurač10.10.975 TV 433 L7-

Ti = 117°Cs

L1=355 mm, L2=910mm

Dužina provodnika:

16 A, 220 V ~

Metalflex, Slovenija

Termički osigurač10.10.976 TV 433 L1

Ti = 117°Cs

L=355 mm

Dužina provodnika:

16 A, 220 V ~

Metalflex, Slovenija

Termički osigurač10.10.972 SF96L NEC Japan

Ti = °Cs 99

L=3 mm55

Dužina provodnika:

1 A, 220 V5 ~

ATTOS d.o.o. Novi Sad

Termički osigurač10.10.921 SF113L NEC Japan

Ti = 1 °Cs 13

L= 53 5 mm

Dužina provodnika:

15 A, 220 V ~

ATTOS d.o.o. Novi Sad

Termički osigurač10.10.974 TV-433 L

Ti = °Cs 117

L=3 mm55

Dužina provodnika:

1 A, 220 V5 ~

Metalflex, Slovenija

Termički osigurač10.10.969 SF96L NEC Japan

Ti = °Cs 99

L= 53 5 mm

Dužina provodnika:

1 A, 220 V5 ~

ATTOS d.o.o. Novi Sad

- -13

Page 13: septembar 2012. PDF

T kapilarni, regulacioniermostat10.10.211

Termostat za štednjak

KT-165 CBA

Tmax: 320°C

Dužina ka 1050pilare: mm

Dužina osovine: 23 mm

15A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

T kapilarni, regulacioniermostat10.10.223

Termostat štednjaka

KT-165 CL2A

Opseg: ÷ 250°C50

Dužina kapilare: 0 mm10 0

Dužina osovine: 45 mm

15 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

Termostat za automatsku grejnu ploču

10.10.600 55.20659.101

Opseg: 50 293÷ °C

Dužina kapilare: 710 mm

Dužina osovine: 23 mm

EGO, Nemačka

Termostat kapilarni, regulacioni10.10.721

Opseg: 50 200÷ °C

Termostat štednjaka

Dužina sonde = mm278

Dužina kapilare: mm920

Debljina sonde: ø3

20 A, 250 V ~

MMG, Mađarska

Debljina sonde: ø3,1

Dužina sonde = 160 mm

Dužina kapilare: 1430 mm

Termostat kapilarni, regulacioni10.10.619

Termostat štednjaka

55.13064.101

Opseg: 50 ÷ 320°C

EGO, Nemačka 1115.4

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

T e r m o s t a t i

T kapilarni, regulacioniermostat10.10.214

Termostat štednjaka, 3 kont.

KT-165 DP2A

Opseg: 50 260 °C÷

Dužina kapilare: 1050

Dužina osovine: 23 mm

15 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

Opseg = C50 320÷ º

Dužina kapilare: mm880

Dužina osovine: mm23

16 A, 0 V40 ~

Tecasa, Španija

Termostat kapilarni, regulacioni10.10.209

Termostat za štednjak

NT-252 AR

Termostat kapilarni, za fritezu10.10.624

Sa m komčnavojni priklju

55.13632.101/00

Opseg: 60 ÷ 200°C

Debljina sonde: ø6

Dužina sonde = 73 mm

Dužina kapilare: 830 mm

EGO, Nemačka

- -14

T trofazni, regulacioniermostat10.10.626

Sa m čkomnavojni priklju

55.34035.090

Opseg = 95 ÷ 195°C

Debljina sonde: ø6

Dužina sonde = 117 mm

Dužina kapilare: 1780 mm

EGO, Nemačka

T trofazni,ermostat sigurnosni92.10.025

Sa m čkomnavojni priklju

55.32545.090

Tis: 235°C

Debljina sonde: ø6

Du 87žina sonde = mm

Dužina kapilare: 1710 mm

EGO, Nemačka

Page 14: septembar 2012. PDF

T ć CERtrofazniermostat za TA pe10.10.610 55.34052.102

Opseg = 64 ÷ 281°C

Debljina sonde: ø3,1

Dužina sonde = 226 mm

Dužina kapilare: 880 mm

EGO, Nemačka

Termostat trofazni, regulacioni10.10.609 55.34079.010

Tmax=400°C

Debljina sond :e ø3.9mm

Dužina sonde: 308mm

Dužina kapilare: 920mm

EGO, Nemačka 0913

Trofazni termostat10.10.605

Sa m čkomnavojni priklju

55. .1034062 2

Opseg = 56 ÷ 326°C

Debljina sonde: ø3,1

Dužina sonde = 226 mm

Dužina kapilare: 880 mm

EGO, Nemačka 0946

T r o f a z n i t e r m o s t a t i

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

T trofazni sa predprekidačemermostat10.10.607 55. 662.1034 3

Opseg = 56 ÷ 326°C

Debljina sonde: ø3,1

Du 26žina sonde = 2 mm

Dužina kapilare: 880 mm

EGO, Nemačka

T trofazni sa predprekidačemermostat10.10.604

Sa m čkomnavojni priklju

55. .1034642 1

Opseg = 89 ÷ 223°C

Debljina sonde: ø4

Dužina sonde = 231 mm

Dužina kapilare: 880 mm

EGO, Nemačka 1112

T fazni, regulacioniermostat10.10.606 55. .1034062 1

Opseg = 100 ÷ 350°C

Debljina sonde: ø6

Dužina sonde = 77 mm

Dužina kapilare: 880 mm

EGO, Nemačka

Termostat trofazni sa predprekidačem

10.10.621Sa m komčnavojni priklju

55.34632.101

Opseg: 50 ÷ 180°C

Debljina sonde: ø6

Dužina sonde = 77 mm

Dužina kapilare: 880 mm

EGO, Nemačka 1050

T trofazniermostat , sigurnosni10.10.622 55.32549.010

Tis: 218 - 18°C

Debljina sond :e ø3.1mm

Dužina sonde: 226mm

Dužina kapilare: 2310mm

EGO, Nemačka

T trofazni, regulacioniermostat10.10.603

Sa m čkomnavojni priklju

55. .1034032 3

Opseg = 89 ÷ 223°C

Debljina sonde: ø4

Dužina sonde = 231 mm

Dužina kapilare: 880 mm

EGO, Nemačka 1046

T trofazni, regulacioniermostat10.10.602 55. .34042 020

Opseg = 60 ÷ 230°C

Debljina sonde: ø3,1

Dužina sonde = 226 mm

Dužina kapilare: 880 mm

EGO, Nemačka 1146

- -15

Page 15: septembar 2012. PDF

T r o f a z n i t e r m o s t a t i

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

T rofazni trostepeniermostat t ,10.10.701 80 / 85 / 90°C

Dužina sonde = mm88

Dužina kapilare: mm920

Debljina sonde: ø6

16 A, 400V A, V(20 250 ) ~

MMG, Mađarska

Termostat , sigurnosnitrofazni10.10.725 Ti = 315°Cs

Dužina sonde = mm168

Dužina kapilare: mm420

Debljina sonde: ø4

16 A, 400V A, V(20 250 ) ~

MMG, Mađarska

Termostat , sigurnosnitrofazni10.10.625 55.32527.010

Tis=150 - 10°C

Debljina sonda: ø6mm

Dužina sonde: 98mm

Dužina kapilare: 4800mm

EGO, Nemačka

Termostat trofazni, regulacioni10.10.706

Opseg: 53 230°C÷

KT 2310-1

Dužina sonde: mm158

Dužina kapilare: 1040mm

Debljina sonda: 3ø mm

16A, 250V

Sigma, Subotica

Termostat trofazni, regulacioni10.10.705

Opseg: 5 230 ÷ 0°CDužina sonde = mm281

Dužina kapilare: mm920

Debljina sonde: ø3

16 A, 400 V ~

MMG, Mađarska

Termostat trofazni, regulacioni10.10.710

Opseg: 20 ÷ 110°CDužina sonde = mm165

Dužina kapilare: mm600

Debljina sonde: ø6

16 A, 400V A, V(20 250 ) ~

MMG, Mađarska

Termostat trofazni, sigurnosni10.10.724 Ti = 250°Cs

Dužina sonde = mm95

Dužina kapilare: mm920

Debljina sonde: ø6

16 A, 400V A, V(20 250 ) ~

MMG, Mađarska

Termostat trofazni, regulacioni10.10.703 50 ÷ 320°C

Dužina sonde = mm168

Dužina kapilare: mm920

Debljina sonde: ø3

16 A, 400 V ~

MMG, Mađarska

Termostat trofazni, regulacioni

10.10.704 50 ÷ 280°C

Dužina sonde = mm168

Dužina kapilare: mm920

Debljina sonde: ø4

16 A, 400 V ~

MMG, Mađarska

- -16

Page 16: septembar 2012. PDF

T sobni, elektronskiermostat10.10.739

Opseg 5 30÷: °C

Model: EURO 091

U podeocima: 0.5 C°

dimenzije: 154 x 80 x 30 mm

Baterije: 2xAA (1.5V)

230V, 5A (3A)

Computime, Kina

Termostat prostorni PRODIGY

10.10.745F-2000

bez prekidača

Opseg: -35 / +35 C°

Cebi, Poland

Termostat sobni Termostat sobni10.5 .5 016 10.5 .5 019

Opseg 10 30°C= ÷ Opseg 10 30°C= ÷

SBT-10 čabez prekida SBT-11 sa prekidačem

Sigma, Subotica Sigma, Subotica

Termostat sobni

10.10.730Opseg 0 30°C= ÷

PT-106 bez prekidača

T40, IP20

10(4)A / 250V

MMG, Mađarska

Termostat sobni

10.10.732Opseg 0 30°C= ÷

PT-101 sa prekidačem

T40, Ip20

10(4)A / 250V

MMG, Mađarska

Termostat sobni, elektronski10.10.738

Opseg: 5 30 C÷ °

Model: TERMO 51

U podeocima: 0.5 C°

Baterije: 2xAA (1.5V)

250 V ~

Adv.Timer Tech, Kina

Termostat nalegajući10.10.420 bimetalni

Tmax 90 C°=

Diferenca: 4 2 C± °

16 (5)A, 250 V T80~

CEWAL Spa

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

T e r m o s t a t i

Sobni termostat SRT 115010.10.735

Opseg 10 30°C= ÷

bez prekidača

T40

6(2)A / 220V~

Grand, Kina

- -17

Page 17: septembar 2012. PDF

Debljina sonde: ø5

Dužina sonde = 163 mm

Dužina kapilare: 830 mm

T kapilarni, regulacioniermostat10.10.620 55.13072.130

Tmax: 400°C

EGO, Nemačka 1213

Debljina sonde: ø6

Dužina sonde = 59 mm

Dužina kapilare: 850 mm

T kapilarni, regulacioniermostat10.10.618 55.13062.104

Opseg: ÷ 320°C50

EGO, Nemačka 1213.4

Termostat kapilarni, regulacioni10.10.640 55.13082.010

Opseg:100 500°C÷

Debljina sond :e ø3.9mm

Dužina sonde:163 mm

Dužina kapilare: 830mm

EGO, Nemačka 1223

Termostat kapilarni, regulacioni10.10.617

regulacija na šraf

55.19062.040

Tmax=320°C

Debljina sonda: ø6mm

Dužina sonde: 78 mm

Dužina kapilare:890 mm

EGO, Nemačka

Termostat kapilarni, regulacioni10.10.645 55.13082.030

Opseg: 100 650°C÷

Debljina sond :e ø3.9mm

Dužina sonde: 164mm

Dužina kapilare: 850mm

EGO, Nemačka 1145

Termostat trofazni, regulacioni10.10.702 TA peć

Opseg: 60 400°C÷

Debljina sond :e ø4mm

Dužina sonde: 920mm

Dužina kapilare: mm

MMG, Mađarska

Termostat pegle / tostera bimetalni10.10.002 sa dužom osovinom

Tmax: 300 C°

10 A, 250 V ~

Termostat pegle bimetalni10.10.001 sa kraćom osovinom

Tmax: 300 C°

10 A, 250 V ~

Termostat kapilarni, regulacioni10.10.700

Za kvarcnu grejalicu

Opseg: ÷ 5 °C5 4

Dužina kapilare: 650 mm

Dužina osovine: 14 mm

20 V ~A, 250

MMG, Mađarska

Termostat bimetalni10.10.005

KTS - 401

Za kvarcnu peć

za sobne temperature

T90

16A / 250V~

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

T e r m o s t a t i

- -18

Page 18: septembar 2012. PDF

T e r m o s t a t i

T bimetalniermostat10.10.123

NO 30, N 84Z

CY4802

Termostat za veš mašinu

Candy

Te bimetalnirmostat10.10.124

NO 65, NZ 85

AV4817

Termostat za mašinu

Merloni Smeg

za pranje posuđa

Bimetalni termostat10.10. 612

Termostat za veš mašinu

NO40 NZ90

Gorenje - univerzalni

4 kontakta

Termostat bimetalni klikson10.10.880 Cewal

NO50°C

Cewal, Italija

Termostat mašine za suđe10.85.103

NO 65, NZ 85

AV4817

Termostat za mašinu

Merloni Smeg,

za pranje posuđa

Gorenje, Elin

Bimetalni omeđivač BOR-1010.5 .5 004

Tiz 130°C=

16A / 250V; 10A / 400V

Sigma, Subotica

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Termostat bimetalni klikson10.85.102

Sigurnosni Tiz = 80°C

Termostat za mašinu

Merloni, Neo, Midea

za pranje posu ađ

T kapilarni, regulacioniermostat

10.10.121Opseg: 28 85°C÷

KT 165 BCA

Termostat za veš mašinu

Obod Novi Tip

16 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

T kapilarni, regulacioniermostat10.10.122

Opseg: 28 85°C÷

KT 165 AMA

Termostat az veš mašinu

Gorenje

16 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

T kapilarni, regulacioniermostat10.10.125

3 kontakta, 27 87°C÷

KT 165 BUB

Termostat za veš mašinu

Ariston, Beko, ...

Candy, Whirlpool,

16 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

- -19

Page 19: septembar 2012. PDF

D u g m i ć i t e r m o s t a t a

Dugme termostata sa rozetnom Dugme termostata sa rozetnom

Pozicioner, kukica dugmeta T&G

D sa rozetnomugme termostata

Grani a T&Gčnik, šraf dugmet

10.10.330 10.10.339

10.10.340

10.10.334

10.10.341

Univerzalno dugme Univerzalno dugme

Boja crna

4555.50.08

400°C

4550.80.0A

B : belaoja B : crnaoja

Podeoci: I - II - III Podeoci: I - II - III

Opseg: 50 40÷ 0°C

T&G, ItalijaT&G, Italija

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Dugme termostata sa rozetnom10.10.342

Dugme termostata

Dugme 0 90 C÷ °

Boja crna

Opseg: 0 90 C÷ °

Dugme termostata bakelitno Dugme termostata bakelitno

10.10.337 10.10.338Skala Podeoci ÷ 0°C: 30 11

bakelitno dugme bakelitno dugme

Ispracontrols, Italija Ispracontrols, Italija

- -20

Page 20: septembar 2012. PDF

G r e j a b o j l e r ač i

Grejač bojlera

Grejač bojlera

Grejač bojlera

Grejač bojlera

Grejač bojlera

Grejač bojlera

Grejač bojlera

Grejač bojlera

Grejač bojlera

10.71.010

10.71.020

10.71.030

10.71.050

10.71.075

10.71.015

10.71.025

10.71.040

10.71.070

Uspravni

Uspravni

Uspravni

Uspravni

Sutjeska

Spiralni

Spiralni

Spiralni

Standard

Ø = 6.5 mm

Ø = 6.5 mm

Ø = 8.1 mm

Ø = 8.1 mm

Ø = 6.5 mm

Ø = 6.5 mm

Ø = 6.5 mm

Ø = 8.1 mm

Ø = 6.5 mm

Snaga: 2000W

Snaga: 000W3

Snaga: 2000W

Snaga: 2000W

Snaga: 2000W

Snaga: 2000W

Snaga: 000W3

Snaga: 2000W

Snaga: 2000W

Zn

IEG, Beograd

IEG, Beograd

IEG, Beograd

IEG, Beograd

IEG, Beograd

IEG, Beograd

IEG, Beograd

IEG, Beograd

IEG, Beograd

- -21

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Grejač bojlera10.71.005

Spiralni

Ø = 6.5 mm

Snaga: 2000 W

sa ugaonom buksnom

IEG, Beograd

Page 21: septembar 2012. PDF

G r e j a b o j l e r ač i

Grejač bojlera

Grejač bojlera

Grejač bojlera

Grejač bojlera

Grejač bojlera

10.71.085

10.71.120

10.71.150

10.71.090

10.71.110

TIKI, 10 lit, Komplet

Uspravni

Ariston

Horizontalni

MK

Ø = 6.5 mm

Ø = mm8.1

Ø = 8.1 mm

Ø = 6.5 mm

Snaga: 2000W

Snaga: 2000W

Snaga: 2000W

Snaga: 2000W

Zn

R 5/4

Zn

IEG, Beograd

IEG, Beograd

IEG, Beograd

IEG, Beograd

IEG, Beograd

- -22

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Grejač bojlera10.71.080

Tiki, 5 llit, komplet

Ø = 6.5 mm

IEG, Beograd

Grejač bojlera10.71.081

Tiki 5 lit, komplet

niska montaža

Snaga: 2000W

IEG, Beograd

Grejač bojlera10.71.086

Tiki 10 lit, komplet

niska montaža

Snaga: 2000W

IEG, Beograd

Grejač bojlera10.71.095

Meboš

Ø = 6.5 mm

Snaga: 2000W

IEG, Beograd

Grejač bojlera10.71.111 401-547.100

Ø = mm6.5

Snaga: 2000W

Prohrom

ETA - EGO, Hrvatska

Page 22: septembar 2012. PDF

G r e j a b o j l e r ač i

Grejač bojlera

Grejač bojleraGrejač bojlera

10.71.200

10.71.21510.71.210

Liko, Metalac, TIKI

TIKI, novi tipTIKI, novi tip

Ø = mm8.1

Ø = 6.5 mm

Snaga: 2000W

Snaga: 2000WSnaga: 2000W

CrNi flanšna

IEG, Beograd

IEG, BeogradIEG, Beograd

- -23

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Grejač bojlera10.71.180

Končar 5 lit Končar lit10

Snaga: 2000W Snaga: 2000W

IEG, Beograd

Grejač bojlera

Grejač bojlera

10.71.185

10.71.190

MK 10 lit

Ø = mm6.5

Snaga: 2000W

Zn

IEG, Beograd

IEG, Beograd

Grejač bojlera10.71.140

Deligrad

Ø = mm8.1

Snaga: 2000W

R 5/4

IEG, Beograd

Grejač bojlera10.71.192

MK 10 lit, niska montaža

Ø = 6.5 mm

Snaga: 2000W

IEG, Beograd

Grejač bojlera

Leov, sonda Ø 10

Ø = mm8.1

Snaga: 2000W

Zn

IEG, Beograd

10.71.1 46

Grejač bojlera

Leov

10.71.160

Ø = mm8.1

Snaga: 2000W

Zn

IEG, Beograd

Page 23: septembar 2012. PDF

Grejač bojlera

Grejač bojlera

10.71.181

10.71.902

Grejač bojlera10.71.235

Grejač bojlera10.71.225

Grejač bojlera10.71.186

Končar 5 lit, komplet

DOM 10 lit, kompet

Niska montaža

Niska montaža

Snaga: 2000W

Snaga 1500W:

Zn

IEG, Beograd

IEG, Beograd

Grejač bojlera10.71.230

Liko - propušteni

Snaga: 2000W

Ø = mm8.1

Cu

IEG, Beograd

Grejač bojlera10.71.002

LIKO, Ariston

Ø = mm8.1

Snaga: 2000W

Zn

IEG, Beograd

Končar 10 lit, komplet

Niska montaža

Snaga: 2000W

IEG, Beograd

Liko - ravan

Snaga: 2000W

Ø = mm8.1

Cu

IEG, Beograd

Spiralni

Snaga: 2000W

Ø = mm6.5

Prohrom

MK

G r e j a b o j l e r ač i

- -24

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Grejač bojlera10.71.904

DOM 10 lit

Niska montaža

Snaga 1500W:

Zn

Grejač bojlera10.71.905

DOM 10 lit

Visoka montaža

Snaga 1500W:

Zn

Grejač bojlera10.71.903

DOM 10 lit, kompet

Visoka montaža

Snaga 1500W:

Zn

IEG, Beograd

Page 24: septembar 2012. PDF

- -25

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

D e l o v i z a b o j l e r e

Flanšna , prohromskabojlera

Kontraflanšna (prečagica, jahač)

Flanšna bojlera, prohromska

Flanšna bojlera, pocinkovanaFlanšna bojlera

Magnezijumska anoda

Magnezijumska anoda

30.60.300

30.60.250

30.60.308

30.60.30730.60.306

30.60.152

30.60.153

Univerzalna

Univerzalna

TIKIprohrom

TIKI, univerzalnaMK

22 x 300

22 x 300

Sa limićem za anodu

M8

M6

IEG, Beograd

IEG, Beograd

ELMAC, Valjevo

IEG, BeogradIEG, Beograd

Megal, Raška

Megal, Raška

Sonda bojlera30.60.201 Kratka

L=110mm

Ø = mm6.5

Cu

IEG, Beograd

Flanšna bojlera30.60.310

Flanšna bojlera30.60.315sa 7 rupa

MEBOŠ

IEG, Beograd

sa 6 rupa

KONČAR

IEG, Beograd

Page 25: septembar 2012. PDF

D e l o v i z a b o j l e r e

Zaptivka bojlera Zaptivka bojlera

Zaptivka bojlera

Zaptivka bojlera

Zaptivka bojlera

Zaptivka bojlera

30.60.350 30.60.351

30.60.353

30.60.355

30.60.352

30.60.354

Univerzalna Gorenje Novi tip, 50, 80 l

Meboš

Magnohrom stari tip

Leov

Končar

Elipsasta flanšna Excentrična

7 rupa

8 rupa6 rupa

- -26

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Sonda bojleraUniverzalna

Ø = mm6.5

L=320mm

prohromska

Elit, Čačak

Sonda bojleraUniverzalna

Ø = mm6.5

L= 285mm

Cu

IEG, Beograd

30.60.20330.60.200

Zaptivka bojlera30.60.340

Zaptivka bojlera30.60.341

Aqua Hot Elektrolux

Page 26: septembar 2012. PDF

D e l o v i z a b o j l e r e

Zaptivka bojlera

Zaptivka bojlera

Zaptivka bojlera Zaptivka bojlera

Zaptivka bojlera

Zaptivka bojlera

30.60.359

30.60.362

30.60.363 30.60.364

30.60.358

30.60.361

TIKI 5 i 10 l

Končar 5 i 10 l

5/4 standard Termil mb

Ariston, mala

MK 5 i 10 l

- -27

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Zaptivka grejača30.60.360

5/4 standardna

Zaptivka bojlera30.60.356

Leov

8 rupa

Zaptivka bojlera30.60.357

Gorenje NT 10 l

Zaptivka grejača30.60.370

6/4 klingerit

Page 27: septembar 2012. PDF

D e l o v i z a b o j l e r e

Kazan za akumulacioni bojler30.20.205

MK 5 l

Zorka duvana plastika

Srbija

- -28

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Kazan za akumulacioni bojler30.20.210

MK 10 l

Zorka duvana plastika

Srbija

Sigurnosni ventil bojlera Sigurnosni ventil bojlera30.50.012 30.50.0159 bara 9 bara

Standard: M.C5.750

3 godine garancija

Emvetron, Slovenija Komak, Aleksinac

Zaptivka bojleraKlingerit

30.60.371 - 5/4

30.60.370 - 6/4

Zaptivka bojlera30.60.XXX

5/4 univerzalna

30.60.369

Zaptivka bojlera30.60.365

Termil vb

Zaptivka bojlera

Ariston

30.60.366

Zaptivka bojlera

Metalac

komplet

Zaptivka bojlera30.60.368

Termorad

30.60.367

Page 28: septembar 2012. PDF

Bimetalni termometar10.20.192

Elit, novi model, beli

BT-224 X7, model C

Dužina vrata: ÷ mm27 39

ATTOS d.o.o. Novi Sad

B i m e t a l n i t e r m o m e t r i

Bimetalni termometar

Bimetalni termometar

Bimetalni termometar

Bimetalni termometar

Bimetalni termometar

Bimetalni termometar

Bimetalni termometar

Bimetalni termometar

10. 0.1202

10. 0.1272 ( 128, 196 )

10.20.170

10.20.177 (129)

10. 0.1192

10.20.180

10. 0.1712

10.20.178

Standardni

Leov,Dinamo Hit,Rankom

Metalac, emajl

Emco, Elmac

Standardni

Inox prerada

Metalac, prohrom

Termorad group

BT-218 B8 standard

BT-224 FB

BT-224 X2

BT-224 X6

B -218T B1

BT-224 X4

BT-224 X2

BT-224 X6

Dužina vrata: ÷ mm27 42

Dužina vrata: 12 ÷ 22 mm

Dužina vrata: ÷ mm12 22

Dužina vrata: 12 ÷ 22 mm

Dužina vrata: 2 ÷ 3 mm1 3

Dužina vrata: ÷ mm20 30

Dužina vrata: ÷ mm12 22

Dužina vrata: 12 ÷ 22 mm

Sivo kućište

Plavo kućište

Plavo kućište

Plavo kućište

ATTOS d.o.o. Novi Sad

Metalflex, Slovenija

ATTOS d.o.o. Novi Sad

ATTOS d.o.o. Novi Sad

ATTOS d.o.o. Novi Sad

ATTOS d.o.o. Novi Sad

ATTOS d.o.o. Novi Sad

ATTOS d.o.o. Novi Sad

- -29

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Bimetalni termometar10.20.130

Magnohrom

EI-Kzt, Niš

Page 29: septembar 2012. PDF

T e r m o m e t r i

Kapilarni termometar

Bimetalni termometar Bimetalni termometar

10.20.200

90.40.000 10.20.803Boja: bela Boja: crna

TK 281 AA

BT-294CACA BT-294

ø 63 ø 63

Dužina kapilare: mm900

Dužina sonde: mm50 Dužina sonde: mm50

Opseg: 0 ÷ 120°C

Opseg: 0 ÷ 120°C Opseg: 0 ÷ 120°C

Metalflex, Slovenija

Inol, Slovenija Inol, Slovenija

- -30

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Termometar nalegajući10.20.810

za pričvršćivanje

sa oprugom

Opseg: 0 120 C÷ °

Cewal, Italija

Termometar bimetalni

Termometar kapilarni

Termometar bimetalni

Termometar kapilarni

10.20.790

10.20.795

10.20.791

10.20.796 sa flanšnom za ugradnju

ø 63

Ugradna mera: ø 63

ø 52

Ugradna mera: ø 63

Dužina sonde: mm300

Dužina sonde: mm1.000

Dužina sonde: mm20

Dužina sonde: mm1.000

Opseg: 0 ÷ 0°C50

Opseg: 0 ÷ 0°C50

Opseg: 0 ÷ 0°C50

Opseg: 0 ÷ 0°C50

Dužina : mmkapilare 60 Dužina : mmkapilare 60

Cewal, Italija

Arthermo, Italija

Inol, Slovenija

Arthermo, Italija

Bimetalni termometar10.20.842

320.80125.20A

T&G 0 ÷ 6 bar

Ugradna mera Ø 52

Dužina kapilare: 00mm10

Opseg: 0 ÷ 6 bar

T&G, Italija

Kapilarni termomanometar

10.20.824560.70135.00A

T&G 0÷120°C 0÷ bar, 4

Ugradna mera Ø 40

Opseg: P = 0 ÷ 4 bar

Opseg: T = 0 ÷ 120°C

Dužina kapilara: 1500mm

T&G, Italija

Page 30: septembar 2012. PDF

T m a n o m e t r i i t e r m o m e t r ie r m o

- -31

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Kapilarni termometar10.20.805

sa flanšnom za ugradnju

Ugradna mera Ø 63

Opseg: 05 350÷ °C

Dužina kapilare: 00mm1 5.

Cewal, Italija

Termometar10.20.808

Dužina kapilare: 00mm1.5

četvrtasti

Opseg: T = 0 ÷ 120°C

Ugradne mere 25x58mm

Cewal, Italija

Transformator10.20.817

7700.50.0A

za digitalne termometre

Opseg: 0- / +5 0°C30

dodatak za artikal

10.20.816

T&G, Italija

Termomanometar10.20.826 0÷120°C, 0÷ bar4

Ugradna mera Ø 52

Opseg: P = 0 ÷ 4 bar

Opseg: T = 0 ÷ 120°C

Dužina kapilare: 00mm10

Cewal, Italija

Termomanometar10.20.827 0÷120°C, 0÷ bar4

Ugradna mera Ø 52

Opseg: P = 0 ÷ 4 bar

Opseg: T = 0 ÷ 120°C

Dužina kapilar : 00mma 3.0

Cewal, Italija

Termomanometar10.20.828 0÷120°C, 0÷ bar4

Ugradna mera Ø 52

Opseg: P = 0 ÷ 4 bar

Opseg: T = 0 ÷ 120°C

Dužina kapilar : 00mma 1.5

Cewal, Italija

Bimetalni termometar10.20.850

Montaža na staklo

Opseg: ÷0 350°C

Digitalni termometar10.20.816

1ED.T3411

T&G -50 / +300°C

Dimenzije: 75x33,5x62mm

Sonda: PT100

Opseg: 0-5 + 0°C/ 30

T&G, Italija

Nepovratni ventil manometra10.20.891 Ventil 1/2 '’

Priključak: 1/4'' F - 1/2'' M

Cewal, Italija

Termometar digitalni10.20.950

-unutrašnja temperatura

-50 C +70 C°° ~

-spoljašnja temperatura

-sat

Baterija: 1.5 V

Shangai El, Kina

Page 31: septembar 2012. PDF

M a n o m e t r i i t e r m o m a n o m e t r i

- -32

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Manometar

Manometar glicerinski

Manometar glicerinski

Manometar

Manometar glicerinski

Manometar

90.80.611

90.80.710

90.80.766

90.80.661

90.80.716

90.80.806

Opseg: 0-10 bar

Opseg:0-10 bar

Opseg: 0-6 bar

Opseg: 0-16 bar

Opseg: 0-6 bar

Opseg: 0-6 bar

CEWAL 63R

CEWAL 100RG

CEWAL 63RG

CEWAL 63R

CEWAL 100RG

CEWAL 80R

Kućište: 63mm, plastika

Kućište: 100mm, čelik

Kućište: 63mm, čelik

Kućište: 63mm, plastika

Kućište: 100mm, čelik

Kućište: 80mm, plastika

Klasa tačnosti: 2,5%

Klasa tačnosti: 1,6%

Klasa tačnosti: 2,5%

Klasa tačnosti: 2,5%

Klasa tačnosti: 1,6%

Klasa tačnosti: 2,5%

Radijalni G1/4" mesing

Radijalni G1/2" mesing

Radijalni G1/4" mesing

Radijalni G1/4" mesing

Radijalni G1/2" mesing

Radijalni G3/8" mesing

Glicerinsko punjenje

Glicerinsko punjenje

Glicerinsko

Cewal, Italija

Cewal, Italija

Cewal, Italija

Cewal, Italija

Cewal, Italija

Cewal, Italija

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Manometar

Manometar

Termomanometar

Manometar

90.80.110

90.80.411

90.80.280

90.80.606

Opseg: 0-10 bar

Opseg: 0-10 bar

Opseg: 0-120C, 0-4 bar

Opseg. 0-6 bar

CEWAL 100R

CEWAL 40R

CEWAL 80Ax

CEWAL 63Ax

Kućište: 100mm, plastika

Kućište: 40mm, plastika

Kućište: 80mm, plastika

Kućište: 63mm, plastika

Klasa tačnosti: 1,6%

Klasa tačnosti: 2,5%

Klasa tačnosti: 2,5%

Klasa tačnosti: 2,5%

Radijalni G1/2" mesing

Radijalni G1/8" mesing

Aksijalni G1/2" mesing

Aksijalni G1/4" mesing

Cewal, Italija

Cewal, Italija

Cewal, italija

Cewal, Italija

Page 32: septembar 2012. PDF

M a n o m e t r i i t e r m o m a n o m e t r i

- -33

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Manometar

Manometar

Manometar

Manometar

Manometar

Manometar

90.85.016

90.85.026

90.85.041

90.85.025

90.85.027

90.85.101

Opseg: 0-16 bar

Opseg: 0-25 bar

Opseg: 0-40 bar

Opseg: 0-2,5 bar

Opseg: 0-25 bar

Opseg: 0-1 bar

MI 63Ax

MI 63Ax

MI 63R

MI 63Ax

MI 63R

MI 100R

Kućište: 63mm, crni čelik

Kućište: 63mm, crni čelik

Kućište: 63mm, crni čelik

Kućište: 63mm, crni čelik

Kućište: 63mm, crni čelik

Kućište: 100mm,crni čelik

Klasa tačnosti: 1,6%

Klasa tačnosti: 1,6%

Klasa tačnosti: 1,6%

Klasa tačnosti: 1,6%

Klasa tačnosti: 1,6%

Klasa tačnosti: 1,6%

Aksijalni G1/4" mesing

Aksijalni G1/4" mesing

Radijalni G1/4" mesing

Aksijalni G1/4" mesing

Radijalni G1/4" mesing

Radijalni G1/2" mesing

Manomer, Slovačka

Manomer, Slovačka

Manomer, Slovačka

Manomer, Slovačka

Manomer, Slovačka

Manomer, Slovačka

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Manometar

Manometar

Manometar

Manometar

90.80.810

90.85.006

90.85.001

90.85.010

Opseg: 0-10 bar

Opseg: 0-6 bar

Opseg: 0-1 bar

Opseg: 0-10 bar

CEWAL 80R

MI 63R

MI 63R

MI 63R

Kućište: 80mm, plastika

Kućište: 63mm, crni čelik

Kućište: 63mm, crni čelik

Kućište: 63mm, crni čelik

Klasa tačnosti: 2,5%

Klasa tačnosti: 1,6%

Klasa tačnosti 1,6%

Klasa tačnosti: 1,6%

Radijalni G3/8" mesing

Radijalni G1/4" mesing

Radijalni G1/4" mesing

Radijalni G1/4" mesing

Cewal, Italija

Manomer, Slovačka

Manomer, Slovačka

Manomer, Slovačka

Page 33: septembar 2012. PDF

M a n o m e t r i i t e r m o m a n o m e t r i

- -34

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Manometar

Manometar

Manometar

Manometar

Manometar

Manometar

90.85.125

90.85.140

90.85.204

90.85.126

90.85.201

90.85.206

Opseg: 0-2,5 bar

Opseg: 0-40 bar

Opseg: 0-4 bar

Opseg: 0-25 bar

Opseg: 0-1 bar

Opseg: 0-6 bar

MI 100R

MI 100R

MI 150R

MI 100R

MI 150R

MI 150R

Kućište: 100mm,crni čelik

Kućište: 100mm,crni čelik

Kućište: 150mm,crni čelik

Kućište: 100mm,crni čelik

Kućište: 150mm,crni čelik

Kućište: 150mm,crni čelik

Klasa tačnosti: 1,6%

Klasa tačnosti: 1,6%

Klasa tačnosti: 1,6%

Klasa tačnosti: 1,6%

Klasa tačnosti: 1,6%

Klasa tačnosti: 1,6%

Radijalni G1/2" mesing

Radijalni G1/2" mesing

Radijalni G1/2" mesing

Radijalni G1/2" mesing

Radijalni G1/2" mesing

Radijalni G1/2" mesing

Manomer, Slovačka

Manomer, Slovačka

Manomer, Slovačka

Manomer, Slovačka

Manomer, Slovačka

Manomer, Slovačka

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Manometar

Manometar

Manometar

Manometar

90.85.104

90.85.110

90.85.106

90.85.116

Opseg: 0-4 bar

Opseg: 0-10 bar

Opseg: 0-6 bar

Opseg: 0-1,6 bar

MI 100R

MI 100R

MI 100R

MI 100R

Kućište: 100mm,crni čelik

Kućište: 100mm,crni čelik

Kućište: 100mm,crni čelik

Kućište: 100mm,crni čelik

Klasa tačnosti: 1,6%

Klasa tačnosti: 1,6%

Klasa tačnosti: 1,6%

Klasa tačnosti: 1,6%

Radijalni G1/2" mesing

Radijalni G1/2" mesing

Radijalni G1/2" mesing

Radijalni G1/2" mesing

Manomer, Slovačka

Manomer, Slovačka

Manomer, Slovačka

Manomer, Slovačka

Page 34: septembar 2012. PDF

M a n o m e t r i i t e r m o m a n o m e t r i

- -35

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Manometar Manometar

90.85.226 90.85.240Opseg: 0-25 bar Opseg: 0-40 bar

MI 150R MI 150R

Kućište: 150mm,crni čelik Kućište: 150mm,crni čelik

Klasa tačnosti: 1,6% Klasa tačnosti: 1,6%

Radijalni G1/2" mesing Radijalni G1/2" mesing

Manomer, Slovačka Manomer, Slovačka

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Manometar

Manometar

Manometar

Manometar

90.85.210

90.85.217

90.85.216

90.85.225

Opseg: 0-10 bar

Opseg: 0-16 bar

Opseg: 0-1,6 bar

Opseg: 0-2,5 bar

MI 150R

MI 150R

MI 150R

MI 150R

Kućište: 150mm,crni čelik

Kućište: 150mm,crni čelik

Kućište: 150mm,crni čelik

Kućište: 150mm,crni čelik

Klasa tačnosti: 1,6%

Klasa tačnosti: 1,6%

Klasa tačnosti: 1,6%

Klasa tačnosti: 1,6%

Radijalni G1/2" mesing

Radijalni G1/2" mesing

Radijalni G1/2" mesing

Radijalni G1/2" mesing

Manomer, Slovačka

Manomer, Slovačka

Manomer, Slovačka

Manomer, Slovačka

Page 35: septembar 2012. PDF

Grejač kotla10.75.036

R 6/4

3 x 220 V~

Snaga: 9 kW

MK Kraljevo,

G r e j a č i k o t l a

Grejač kotla

Grejač kotla

Grejač kotla

Grejač kotla

Grejač kotla

Grejač kotla

10.75.010

10.75.020

10.75.030

10.75.015

10.75.025

10.75.035

EI

R 5/4

R 6/4

EI

R 5/4

R 6/4

3 x 220 V~

3 x 220 V~

3 x 220 V~

3 x 220 V~

3 x 220 V~

3 x 220 V~

Snaga: 6 kW

Snaga: 6 kW

Snaga: 6 kW

Snaga: 9 kW

Snaga: 9 kW

Snaga: 9 kW

IEG, Beograd

IEG, Beograd

IEG, Beograd

IEG, Beograd

IEG, Beograd

IEG, Beograd

- -36

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 36: septembar 2012. PDF

G r e j a č i z a r a d i j a t o r e

Grejač GT 300W

Grejač GT 900W

Grejač GT 1500W

Grejač GT 600W

Grejač GT 1200W

Greja 20č GT 00W

10. .72 803

10. .72 809

10. .72 815

10. .72 807

10. .72 812

10. .72 822

Bela boja

Bela boja

Bela boja Bela boja

Bela boja

Bela boja

Dužina grejača: 312 mm

Dužina grejača: 410 mm

Dužina grejača: 505 mm Dužina grejača: 605 mm

Dužina grejača: 460 mm

Dužina grejača: 360 mm

Priključak: ''½

Priključak: ''½

Priključak: ''½ Priključak: ''½

Priključak: ''½

Priključak: ''½

Elit, Čačak

Elit, Čačak

Elit, Čačak

Elit, Čačak

Elit, Čačak

Elit, Čačak

- -37

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 37: septembar 2012. PDF

Grejač termoakumulacione peći Grejač termoakumulacione peći

Grejač termoakumulacione peći

10.74.035 10.74.045

10.74.025

MK MK

MK

l = 9 mm35 l = mm1145

l = 710 mm

Snaga: 1333, 1500 W Snaga: 1666, 2000 W

Snaga: 1000, 1166 W

IEG, Beograd IEG, Beograd

IEG, Beograd

- -38

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Grejač termoakumulacione peći10.74.015

MK

l = 500 mm

Snaga: W666, 833

IEG, Beograd

G r e j a č i T A p e ć i

Grejač termoakumulacione peći10.74.075

CER

l = 785 mm1

Snaga: 1500 W

l = 645 mm2

IEG, Beograd

Grejač termoakumulacione peći

10.74.085

CER

l = 890 mm

Snaga: 2000 W

IEG, Beograd

Page 38: septembar 2012. PDF

G r e j a č i T A p e ć i

- -39

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Grejač termoakumulacione peći

Grejač termoakumulacione peći

10.74.123

10.74.128

Elind

Elind

Snaga: W2250

Snaga: W2500

Barok Aranđelovac,

Barok Aranđelovac,

Grejač termoakumulacione peći10.74.118

Elind

Snaga: W1750

Barok Aranđelovac,

Grejač termoakumulacione peći

Grejač termoakumulacione peći

Grejač termoakumulacione peći

Grejač termoakumulacione peći

10.74.093

10.74.103

10.74.098

10.74.108

Spiralni

Spiralni

Spiralni

Spiralni

Snaga: 833 W

Snaga: 1333 W

Snaga: 1000 W

Snaga: 1500 W

Barok, Aranđelovac

Barok, Aranđelovac

Barok, Aranđelovac

Barok, Aranđelovac

Page 39: septembar 2012. PDF

D e l o v i T A p e ć i

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

- -40

Ventilator TA , Lpeći sa motorom Ventilator TA ,peći sa motorom D

Motor ventilatora TA , Lpeći

Biksna - ležaj ventilatora TA peći

Točkić za TA peć

Motor ventilatora TA , Dpeći

98.90.112

98.90.103

98.90.110

98.90.115

98.90.113

98.90.104

Levi

Levi

Desni

Desni

Sinter ležaj

Mikron, Makedonija

Mikron, Makedonija

Mikron, Makedonija

Mikron, Makedonija

Dugme termostata TA peći10.10.336 Podeoci: 1 - 2 - 3

Ventilator TA , Lpeći sa motorom Ventilator TA ,peći sa motorom D98.90.105 98.90.106

Levi Desni

Kina Kina

Page 40: septembar 2012. PDF

- -41

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

G a s n i p r o g r a m

Plinski plamenik

Termoelement kit univerzalni Termoelement kit univerzalni

Termoelement kit univerzalni

Plinski plamenik37.90.007

37.90.100 37.90.110

37.90.120

37.90.010Ø 75 Ø 100

Dužina: l = 600 mm Dužina: l = 900 mm

Dužina: l = 1.200 mm

Plinsko dugme 6Ø

Plinsko dugme 8Ø

Plinsko dugme 6Ø

Plinsko dugme 8Ø

10.10. 603

10.10. 623

10.10. 613

10.10. 633

Boja: bela

Boja: bela

Boja: braon

Boja: braon

Zexim, Niš

Zexim, Niš

Zexim, Niš

Zexim, Niš

Termoelement kit univerzalni37.90.130

Dužina: l 1500 mm=

Page 41: septembar 2012. PDF

G a s n i p r o g r a m

- -42

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Crevo plina Č čeli no crevo za gas

Č čeli no crevo za gas

Č čeli no crevo za gas

Č čeli no crevo za gas

Č čeli no crevo za gas

Č čeli no crevo za gas

Č čeli no crevo za gas

37.90.052 37.90.080

37.90.084

37.90.082

.37.90.092

37.90.083

37.90.081

37.90.090

Dužina: l = 1,5m Dužina: l = m600 m

Dužina: l = m1500 m

Dužina: l = 0 m1 00 m

Dužina: l = m1000 m

Dužina: l = m1200 m

Dužina: l = 8 m00 m

Dužina: l = m600 m

tip M12A

tip M12A

tip M12A

tip M16A

tip M12A

tip M12A

tip M16A

Priključak: MF 1/2

Priključak: MF 1/2

Priključak: MF 1/2

Priključak: MF 3/4

Priključak: MF 1/2

Priključak: MF 1/2

Priključak: MF 3/4

Crevo plina Crevo plina37.90.050 37.90.051

Dužina: l = 3,0m Dužina: l = 2,0m

Page 42: septembar 2012. PDF

G a s n i p r o g r a m

- -43

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Priključak za gasni uređaj37.90.017

Zn

1/2" (nipla)

Priključak za gasni uređaj

Dihtung gumica plinskog regulatora

37.90.015

37.90.021

Lula

Prekidač za paljenje plina10.30.903

Tri kontakta

MS 385

Radni vek 100.000 ciklusa

16 (4) A, 250 V, T125~

Metalflex, Slovenija

Regulator plinski37.90.030

Reca, Italija

Ugaoni priključak za gasni uređaj37.90.016

Zn

1/2”

Magnet plina mali37.90.200

Magnet plina veliki37.90.201

Page 43: septembar 2012. PDF

D u g m i ć i

Set bakelitnih dugmadi štednjaka

Set bakelitnih dugmadi štednjakaSet bakelitnih dugmadi štednjaka

Set bakelitnih dugmadi štednjaka

Set bakelitnih dugmadi štednjaka

Set bakelitnih dugmadi štednjaka

Set bakelitnih dugmadi štednjaka

Set bakelitnih dugmadi štednjaka

Set bakelitnih dugmadi štednjaka

Set bakelitnih dugmadi štednjaka

10.10.350

10.10.35210.10. 935

10.10.354

10.10.356

10.10.358

10.10.351

10.10.353

10.10.355

10.10.357

produžen vratprodužen vrat

Artur Marten

Artur MartenArtur Marten

Alfa S 140

Sloboda

Gorenje, Končar

Artur Marten

Alfa S 140

Sloboda

Gorenje, Končar

Set: 6 kom

Set: 6 komSet: 6 kom

S 5et: kom

S 5et: kom

S 5et: kom

Set: 6 kom

S 5et: kom

S 5et: kom

S 5et: kom

Boja: bela

Boja: braonBoja: bela

Boja: braon

Boja: b bezraon štampe

Boja: braon

Boja: braon

Boja: bela

Boja: bela bez štampe

Boja: bela

Zexim, Niš

Zexim, NišZexim, Niš

Zexim, Niš

Zexim, Niš

Zexim, Niš

Zexim, Niš

Zexim, Niš

Zexim, Niš

Zexim, Niš

- -44

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 44: septembar 2012. PDF

D u g m i ć i

Set bakelitnih dugmadi štednjaka

Set bakelitnih dugmadi štednjaka

Set bakelitnih dugmadi štednjaka

Set bakelitnih dugmadi štednjaka

10.10.366

10.10. 643

10.10.367

10.10. 653

Univerzalni

Deligrad

Univerzalni

Deligrad

Set: 5 kom

Set: 5 kom

Set: 5 kom

Set: 5 kom

Boja: bela

Boja: bela

Boja: braon

Boja: braon

Zexim, Niš

Zexim, Niš

Zexim, Niš

Zexim, Niš

- -45

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Set bakelitnih dugmadi štednjaka

Set bakelitnih dugmadi štednjaka

Set bakelitnih dugmadi štednjaka

Set bakelitnih dugmadi štednjaka

10.10.369

10.10.371

10.10.368

10.10.370

kombinovani, 3+2

novi tip

kombinovani, 3+2

novi tip

Gorenje

Artur Marten

Gorenje

Artur Marten

Set: 5 kom

Set: 5 kom

Set: 5 kom

Set: 5 kom

Boja: braon

Boja: bela

Boja: bela

Boja: braon

Zexim, Niš

Zexim, Niš

Zexim, Niš

Zexim, Niš

Page 45: septembar 2012. PDF

V i š e p o l o ž a j n i p r e k i d a č i

Grebenasti prekidač

Grebenasti prekidač

Grebenasti p črekida

Grebenasti p črekida

Grebenasti p črekida

Grebenasti prekidač

Grebenasti prekidač

10.32.010

10.32.030

10.32.050

10.32.100

10.32.060

10.32.020

10.32.040

Č voropoložajni 3+0et

Sedmopoložajni 6+0

Dvoosovinski

Četvoropoložajni 3+0

Petopoložajni 4+0

P žetopolo ajni 4+0

rupa sa zadnje strane

EGO 46.24266.500

EGO 46.27266.500

EGO 46.23966.570

EGO 43.24232.000

Keramički

EGO 46.25266.500

EGO 46.23866.500

Za grejne plo eč sa 3 izvoda

Za grejne ploče sa 4 izvoda

Za pogon termostata na lanac

Za grejne ploče sa 4 izvoda

EI pećnica

Za grejne plo eč sa 3 izvoda

Za pogon kapilarnog termostata

Milan Blagojević

Za ugradnju na prednji lim sa priključkom za termostat

Sa prekidačem za infra grejač

16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~

16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~

16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~

32A/ 250V~ ; 25A/ 400V~

16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~

16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~

EGO

EGO

EGO

EGO

EI-KZT, Niš

EGO

EGO

- -46

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Grebenasti prekidač10.32.150

devetopoložajni 8+0

EGO 50.57021.010

za staklokeramičku ploču

standardnu

13 A/ 230V~

EGO

Grebenasti prekidač10.32.160

desetopoložajni 9+0

EGO 50.55021.100

za staklokeramičku ploču

duplu

13 A/ 230V~

EGO

Page 46: septembar 2012. PDF

V i š e p o l o ž a j n i p r e k i d a č i

- -47

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Grebenasti p črekida10.32.080

Desetopoložajni 9+0

Gorenje 618130

Prekidač rerne

Konektori K44 K-2

16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~

Grebenasti p črekida10.32.070

Šestopoložajni 5+0

Gorenje 618126

Prekidač rerne

Konektori K15 K-2

16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~

Page 47: septembar 2012. PDF

G r e j n e p l o eč

Grejna ploča

Grejna ploča Grejna ploča

Grejna ploča

Grejna ploča

Grejna ploča

Grejna ploča

Grejna pločaGrejna ploča

Grejna ploča

10.70.010

10.70.030 10.70.041

10.70.049

10.70. 590

10.70.020

10.70.046

10.70.05610.70.051

10.70.060

sa otvorom za termostat

80 ETA

110 ETA 145 s ETA

145 AU ETA

180 ex ETA

95 ETA

145 ex ETA

180 ex ETA180 s ETA

2 ETA20

Snaga: 450 W

Snaga: 600 W Snaga: 1000 W

Snaga: 1500 W

Snaga: 2000 W

Snaga: 500 W

Snaga: 1500 W

Snaga: 2000 WSnaga: 1500 W

Snaga: 2000 W

Ø = 80 mm

Ø = 110 mm Ø = 145 mm

Ø = 145 mm

Ø = 180 mm

Ø = 95 mm

Ø = 145 mm

Ø = 180 mmØ = 180 mm

Ø = 220 mm

automatska

automatska

expres

expres

ETA, Slovenija

ETA, Slovenija ETA, Slovenija

ETA, Slovenija

ETA, Slovenija

ETA, Slovenija

ETA, Slovenija

ETA, SlovenijaETA, Slovenija

ETA, Slovenija

- -48

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 48: septembar 2012. PDF

G r e j n e p l o č e

Grejna ploča

Termostat automatske grejne ploče

10.70.100

10.10.600

300 x 300 ETA

Termostat AU

Snaga: 2500 W

dim = 300 x 300 mm

ETA, Slovenija

EGO, Nemačka

- -49

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Grejna ploča Grejna ploča10.70.150 10.70.160

za staklokeramičku ploču za staklokeramičku ploču

140 ETA 180 ETA

sa signalizacijom sa signalizacijom

Snaga: 1200 W Snaga: 1800 W

Ø = 140 mm Ø = 180 mm

ETA, Slovenija ETA, Slovenija

Grejna ploča10.70.170

za staklokerami ččku plo u

180/120 ETA

sa signalizacijom

Snaga: 1700/700 W

Ø = 180 mm

ETA, Slovenija

Page 49: septembar 2012. PDF

G r e j a č i š t e d nj a k a

Grejač štednjaka

Grejač štednjaka

Grejač štednjakaGrejač štednjaka

Grejač štednjaka

Grejač štednjaka Grejač štednjaka

Grejač štednjaka

Grejač štednjaka

Grejač štednjaka

10.73.010

10.73.025

10.73.04010.73.036

10.73.042

10.73.050 10.73.052

10.73.020

10.73.035

10.73.045

421 - 707

421-819.000

Sloboda Tara

Gorenje, široki

Gorenje "M"

Gorenje "M"

Gorenje

Gorenje Gorenje

Gorenje, uski

Gorenje "P"

Gorenje "P"

Snaga: 600 W

Snaga: 950 W

Snaga: 1100 W

Snaga: 1100 W

Snaga: 900 W

Snaga: 1150 W Snaga: 1150 W

Snaga: 950 W

Snaga: 900 W

Snaga: 1100 W

IEG, Beograd

IEG, Beograd

IEG, BeogradETA Slovenija

ETA Slovenija

IEG, Beograd ETA, Slovenija

IEG, Beograd

IEG, Beograd

IEG, Beograd

- -50

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 50: septembar 2012. PDF

Grejač štednjaka10.73.060

G r e j a č i š t e d nj a k a

Grejač štednjaka10.73.070

- -51

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Grejač štednjaka

Grejač štednjaka

Grejač štednjaka

Grejač štednjaka

10.73.056

10.73.061

10.73.066

10.73.071

Grejač štednjaka10.73.065

20.40787.000/00

421-812

421-218

421-764.000

Končar

Gorenje

Korona

Artur Marten

Gorenje

ISKRA Korona

1550 W

1200 W

1200 W

1400 W

1200 W

Snaga: 1200 W

ETA Slovenija

ETA Slovenija

ETA Slovenija

ETA Slovenija

IEG, Beograd

IEG, Beograd

Artur Marten

Snaga: 1400 W

IEG, Beograd

Grejač štednjaka10.73.055

Končar

Snaga: 1550 W

IEG, Beograd

Grejač štednjakaGrejač štednjaka

10.73.08610.73.085

GorenjeGorenje

uski

Snaga: 2000 + 900 WSnaga: 2000 + 900 W

MK, KraljevoIEG, Beograd

Page 51: septembar 2012. PDF

G r e j a č i š t e d nj a k a

- -52

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Grejač štednjaka

Grejač štednjaka

10.73.100

10.73.1 02

Grejač štednjaka10.73.095

Grejač štednjaka10.73.118

Artur Marten

Snaga: 2000 + 950 W

IEG, Beograd

Za štednjake Gorenje

Flahasti

Snaga: 600 W

Barok, Aranđelovac

Za štednjake Gorenje

Gorenje

Snaga: 2000 + 950

Snaga: 600 W

IEG, Beograd

ETA Slovenija

Grejač štednjaka10.73.123 Za štednjake Gorenje

Flahasti

Snaga: 450 W

Barok, Aranđelovac

Grejač štednjaka10.73.128 Za štednjake Sloboda

Perlasti

Snaga: 450 + 500 W

Barok, Aranđelovac

Grejač štednjaka10.73.090

Grejač štednjaka10.73.087 20.40240.000/00

Gorenje NT

2000 + 900 W

ETA Slovenija

Končar

Snaga: 2000 + 900

IEG, Beograd

Grejač štednjaka10.73.133 Za štednjake Sloboda

Perlasti

Snaga: 525 + 525 W

Barok, Aranđelovac

Grejač štednjaka10.73.067

Iskra, kraći

Snaga: 650 W

IEG, Beograd

Page 52: septembar 2012. PDF

Grejač štednjaka

Grejač štednjaka

Grejač štednjaka

Grejač štednjaka

10.73.165

10.73.175

10.73.180

10.73.170

Elin

Deligrad

Beko “čamac” original

Korona dupla

Snaga: 1200 W

Snaga: 600 + 800 W

Snaga: 1 00 W1

Snaga: 1200 + 800 W

IEG, Beograd

IEG, Beograd

IEG, Beograd

IEG, Beograd

- -53

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

G r e j a č i š t e d nj a k a

Grejač štednjaka

10.73.160

Beko "duži vrat"

Snaga: 1500 + 800 W

IEG, Beograd

Grejač štednjaka10.73.155

Beko "Čamac"

Snaga: 1100 W

IEG, Beograd

Grejač štednjaka10.73.150

Beko

Snaga: 1200 W

IEG, Beograd

Grejač štednjaka10.73.151

Beko

Snaga: 1300 W

IEG, Beograd

Grejač štednjaka10.73.166

Elin

Snaga: 1300 W

IEG, Beograd

Grejač štednjaka10.73.135

Venera

Snaga: 1200 W

IEG, Beograd

Page 53: septembar 2012. PDF

Grejač štednjaka

Grejač štednjaka

10.73.205

10.73.210

GP 1127

GP 1129

Gorenje novi tip

Gorenje novi tip

Snaga: 1100 W

Snaga: 1100 W

Slovenija

Slovenija

- -54

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

G r e j a č i š t e d nj a k a

Grejač štednjaka

Grejač štednjaka

10.73.190

10.73.1 58

Končar

Končar

Snaga: 850 W

Snaga: 1400 W

ETA - Slovenija

ETA Slovenija

Grejač štednjaka

Grejač štednjaka

10.73.141

10.73.200 GP 1128

Kružni

Gorenje novi tip

Snaga: 2200 W

Snaga: 1100 W

MK Kraljevo,

Slovenija

Grejač štednjaka10.73.220

Venus

Snaga: 1300 W

IEG, Beograd

Ventilator pećnice98.90.100

Komplet sa motorom

10.40.610

Sijalica za pećnicu

T 300°C

E 14, 15 W, 230 V~ 10.40.500

Keramičko grlo sa sijalicomZa štednjak

Page 54: septembar 2012. PDF

D e l o v i z a k v a r c n e g r e j a l i c e

Grejač kvarcne grejalice

Grejač kvarcne grejalice

Grejač kvarcne grejalice

Spirala grejača kvarcne grejalice

Spirala grejača kvarcne grejalice

Termostat kvarcne grejalice

Spirala grejača kvarcne grejalice

10.72.053

10.72.055

10.72.054

10.72.043

10.72.044

10.10.700

10.72.045

Snaga: 600W

Snaga: 1000W

Snaga: 1000W

Snaga: 00W6

Snaga: 00W8

Kapilarni

Snaga: 00W10

Dužina grejača: 385mm

Dužina grejača: 615mm

Dužina grejača: 550mm

Opseg: 5-54 C°

MMG, Mađarska

- -55

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Termostat kvarcne grejalice10.10.005 Bimetalni

Opseg: 5-54 C°

Page 55: septembar 2012. PDF

Z u p č a n i c i m i k s e r a

- -56

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Zupčanik miksera

Zupčanik miksera

Zupčanik miksera

Zupčanik miksera

10.90.010

10.90.012

10.90.011

10.90.013novi tip stari tip

Gorenje

Iskra

FEP

Iskra

Page 56: septembar 2012. PDF

P r e k i d a č i

Prekidač

Prekidač

Prekidač

Prekidač

Prekidač

Prekidač

Prekidač

Prekidač

Prekidač

10.30.010

10.30.120

10.30.111

10.30.112

10.30.115

10.30.100

10.30.130

10.30.110

10.30.113

Broj kontakata: 2

Broj kontakata: 4

Broj kontakata: 4

Broj kontakata: 4

Broj kontakata: 4

Broj kontakata: 3

Broj kontakata: 6

Broj kontakata: 4

Broj kontakata: 4

DS 401 XAO 13

DS 401 ZAA 07

DS 401 YAK 03

DS 401 YAK BC

DS 401 YAK 04

DS 401 XBO 10

DS 401 ZBB 12

DS 401 YAK AM

DS 401 YAK 07

Bez signalizacije

Bez signalizacije

Sa signalizacijom

Sa signalizacijom

Sa signalizacijom

Sa signalizacijom

Sa signalizacijom

Sa zaštitom od prašine

Sa signalizacijom

Ugradna mera: 11 x 30 mm

Ugradna mera: 22 x 30 mm

Ugradna mera: 22 x 30 mm

Ugradna mera: 22 x 30 mm

Ugradna mera: 22 x 30 mm

Ugradna mera: 11 x 30 mm

Ugradna mera: 22 x 30 mm

Ugradna mera: 22 x 30 mm

Ugradna mera: 22 x 30 mm

Boja : crvenaprekidača

Boja prekidača: crvena

Boja prekidača: crvena

Boja prekidača: crvena

Boja prekidača: zelena

Boja prekidača: crvena

Boja prekidača: crvena

Boja prekidača: crvena

Boja prekidača: narandžasta

16A 250V/ ~

16A 250V/ ~

16A 250V/ ~

16A 250V/ ~

16A 250V/ ~

16A 250V/ ~

16A 250V/ ~

16A 250V/ ~

16A 250V/ ~

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

- -57

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Prekidač10.30.116

Broj kontakata: 4

DS 401 YAK 06

Sa signalizacijom

Ugradna mera: 22 x 30 mm

Boja prekidača: crvena

16A/ 250V~

Metalflex, Slovenija

Page 57: septembar 2012. PDF

P r e k i d a č i

Prekidač

Prekidač

Taster

Prekidač

Prekidač

10.30.140

10.30.141

10.30.200

10.30.145

10.30.146

Broj kontakata: 4

Broj kontakata: 4

Broj kontakata: 4

Broj kontakata: 6

DS 401 YAA FO

DS 401 YAA IO

SR 421 A5F

DS 401 YCC FO

Bez signalizacije

Bez signalizacije

Sa signalizacijom

Bez signalizacije

Ugradna mera: 22 x 30 mm

Ugradna mera: 22 x 30 mm

Ugradna mera: 22 x 30 mm

Ugradna mera: 22 x 30 mm

Boja prekidača: crna

Boja prekidača: crna

Boja tastera: narandžasta

Boja prekidača: crna

16 A, 250 V~

16 A, 250 V~

10 A, 250 V~

16 A, 250 V~

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

- -58

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Prekidač10.30.142

Broj kontakata: 4

DS 401 YAA 1O

Sa zaštitom od prašine

Ugradna mera: 22 x 30 mm

Boja prekidača: crna

16A/ 250V~

Metalflex, Slovenija

Prekidač10.30.024

Broj kontakata: 2

DS 401 YAO 07

Bez signalizacije

Ugradna mera: 22 x 30 mm

Boja prekidača: crvena

16A/ 250V~

Metalflex, Slovenija

Broj kontakata: 6

DS 401 YCC

Bez signalizacije

Ugradna mera: 22 x 30 mm

Boja prekidača: crna

16 A, 250 V~

Metalflex, Slovenija

Prekidač10.30.023

Broj kontakata: 2

DS 401 YDO D0

Bez signalizacije

Ugradna mera: 22 x 30 mm

Boja prekidača: crna

16A/ 250V~

Metalflex, Slovenija

Prekidač

Broj kontakata: 4

DS 401 YAK 15

Sa signalizacijom

Ugradna mera: 22 x 30 mm

Boja prekidača: crna

16A 250V/ ~

Metalflex, Slovenija

10.30.114

Taster10.30.201

Broj kontakata: 4

SR 421 C5B

Sa signalizacijom

Ugradna mera: 22 x 30 mm

Boja prekidača: zelena

10A/ 250V~

Metalflex, Slovenija

Page 58: septembar 2012. PDF

P r e k i d a č i

Prekidač

Prekidač

Prekidač

Prekidač

10.30.150

10.30.160

10.30.151

10.30.161

Broj kontakata: 6

Broj kontakata: 4

Broj kontakata: 6

Broj kontakata: 4

SP 400 A7B 00 13

SP 400 E1 00 80

SP 400 A7B 00 11

SP 400 E1 00 70

Bez signalizacije

Bez signalizacije

Bez signalizacije

Bez signalizacije

Ugradna mera: 2 x 3 mm1 6

Ugradna mera: 2 x 3 mm1 6

Ugradna mera: 2 x 3 mm1 6

Ugradna mera: 2 x 3 mm1 6

Boja prekidača: narandžasta

Boja prekidača: narandžasta

Boja prekidača: crvena

Boja prekidača: crvena

10 A/ 250 V~

16 A/ 250 V~

10 A/ 250 V~

16 A/ 250 V~

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

- -59

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Prekidač Prekidač10.30.213 10.30.214

Broj kontakata: 2 Broj kontakata: 2

MD 402 XAD 07 MD 402 XAD 04

Bez esignalizacij Bez signalizacije

Ugradna mera: 19 x 13 mm Ugradna mera: 19 x 13 mm

Boja prekidača: bela Boja prekidača: crna

6 A, 250 V~ 6A, 250 V~

Metalflex, Slovenija Metalflex, Slovenija

Indikator - signalna sijalica

Taster

10.30.204

10.30.202

Prekidač

Taster

10.30.210

10.30.203

Broj kontakata: 2

Broj kontakata: 4

SR 424 C3G

SR 422 B2A

Sa signalizacijom

Ugradna mera: 22 x 30 mm

Ugradna mera: 22 x 30 mm

Boja indikatora: zelena

Boja tastera: crvena

1 W, 250 V~

10 A, 250 V~

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Broj kontakata: 2

Broj kontakata: 4

MD 402 AA1

SR 422 B3A

Bez signalizacije

Sa signalizacijom

Ugradna mera: 19 x 13 mm

Ugradna mera: 22 x 30 mm

Boja prekidača: bela

Boja tastera: crvena

6 A, 250 V~

10 A, 250 V~

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Page 59: septembar 2012. PDF

P r e k i d a č i

Prekidač10.30.168

Broj kontakata: 4

SP 400 R3 00 01

Bez esignalizacij

Ugradna mera: 2 x 3 mm1 6

Boja prekidača: bela

10 A/ 250 V~

Metalflex, Slovenija

- -60

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Prekidač10.30.131

Broj kontakata: 4

DS 401 ZAJ 01

Sa signalizacijom

Ugradna mera: x mm22 30

Boja prekidača: crna

1 A/ 250 V~6

Metalflex, Slovenija

Prekidač Prekidač10.30.170 10 30.. 162

Broj kontakata: 6 Broj kontakata: 4

SP 400 ATB SP 400 E1 00

Sa signalizacijom Bez signalizacije

Ugradna mera: 2 x 3 mm1 6 Ugradna mera: 2 x 3 mm1 6

Boja prekidača: narandžasta Boja prekidača: zelena

10 A/ 250 V~ 10 A/ 250 V~

Metalflex, Slovenija Metalflex, Slovenija

Prekidač Prekidač10.30.152 10 30.. 167

Broj kontakata: 6 Broj kontakata: 4

SP 400 A7B 00 01 SP 400 C1 00 01

Bez esignalizacij Sa jomsignalizaci

Ugradna mera: 2 x 3 mm1 6 Ugradna mera: 2 x 3 mm1 6

Boja prekidača: bela Boja prekidača: narandžasta

10 A/ 250 V~ 10 A/ 250 V~

Metalflex, Slovenija Metalflex, Slovenija

Prekidač - taster10.30.021

Prekidač - taster10.30.020

Prekidač - taster10.30.022

Prekidač, potezni10.30.890

Broj kontakata: 3

DS 401 YOU 01

Bez signalizacije

Ugradna mera: 22 x 30 mm

Boja prekidača: crna

16A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

Broj kontakata: 3

DS 401 XUO 02

Bez signalizacije

Ugradna mera: 11 x 30 mm

Boja prekidača: crna

10 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

sa koncem za povlačenje

220V; 2A

Broj kontakata: 6

DS 401 YUU 03

Sa signalizacijom

Ugradna mera: 22 x 30 mm

Boja prekidača: crvena

16 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

Page 60: septembar 2012. PDF

S i g n a l n e s i j a l i c e - i n d i k a t o r i

Signalna sijalica - indikator

Signalna sijalica - indikator

Signalna sijalica - indikator

Signalna sijalica - indikator

Signalna sijalica - indikator

Sočivo signalne sijalice - indikatora

Sočivo signalne sijalice - indikatora

10.40.100

10.40.135

10.40.140

10.40.150

10.40.170

10.40.141

10.40.171

Sa provodnicima

Sa provodnicima

Dvodelna

Dvodelna

So ivo dvodelne sijaliceč

Sočivo signalne sijalice

SL-656 RB8

SL-656 RAZ

SL-656 BCZ

SL-656 RAA2

SL-656 BAZ

SL-656 50 10

SL-656 09 10

Boja: crvena

Boja: crvena

Sijalica se prodaje

Boja: zelena

Samo sijalica

Boja: crvena

Boja: crvena

Univerzalna

Za štapni termostat

bez sijalice

Otvor za ugradnju Ø 9

Otvor za ugradnju Ø 9

bez sočiva

Otvor za ugradnju Ø 9

Otvor za ugradnju Ø 10

Sočivo se prodaje

Otvor za ugradnju Ø 10

250 V~/ 0,5 W

250 V~/ 0,5 W

Sočivo je šifra: 10.40.141

250 V~/ 0,5 W

Sočivo je šifra: 10.40.171

Sijalica je šifra: 10.40.140

Sijalica je šifra: 10.40.170

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

- -61

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Signalna sijalica - indikatorSL 656

Boja: zelena

Otvor za ugradnju Ø 9

250 V~/ 0,5 W

Metalflex, Slovenija

10.40.160

Signalna sijalica - indikator Signalna sijalica - indikator10.40.404 10.40.405

Broj kontakata: 2 Broj kontakata: 2

SP 400 L9 40 SP 400 L9 00 50

Dimenzije: 12 x 36 mm Dimenzije: 12 x 36 mm

Boja: zelena Boja: narandžasta

Metalflex, Slovenija Metalflex, Slovenija

Page 61: septembar 2012. PDF

S i g n a l n e s i j a l i c e - i n d i k a t o r i

- -62

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Signalna sijalica - indikator Signalna sijalica - indikator

Signalna sijalica - indikator Signalna sijalica - indikatorsa plasti nom navrtkomč sa plasti nom navrtkomč

MK velika MK mala

Boja: narandžasta Boja: zelena

Otvor za ugradnju Ø 10 Otvor za ugradnju Ø 10

Za bojlere Magnohrom Za bojlere Magnohrom

10.40.200 10.40.201

10.40. 220 10.40. 320

Signalna sijalica - indikator

Broj kontakata: 2

SP 400 L9 00

Dimenzije: 12 x 36 mm

Boja: crvena

Metalflex, Slovenija

Signalna sijalica - indikator

10.40.403

Broj kontakata: 4

S 400 PDP

Dimenzije: 12 x 36 mm

Boja: crvena/ zelena

Metalflex, Slovenija

10.40.402

Signalna sijalica - indikator

Broj kontakata: 2

DS 401 XJO F0

Dimenzije: 11 x 30 mm

Boja: zelena

Metalflex, Slovenija

Signalna sijalica - indikator10.40.411

Broj kontakata: 2

DS 401 XJO G0

Dimenzije: 11 x 30 mm

Boja: crvena

Metalflex, Slovenija

10.40.410

Signalna sijalica - indikatorsa navrtkomplastičnom

Boja: crvena

Otvor za ugradnju Ø 10

10.40.204

Indikator - signalna sijalica10.30.211

Broj kontakata: 2

MD 402 LYD

Ugradna mera: 19 x 13 mm

Boja indikatora: crvena

250 V~

Metalflex, Slovenija

Page 62: septembar 2012. PDF

S i g n a l n e s i j a l i c e - i n d i k a t o r i

- -63

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Sijalica rashaldnih uređeja

Keramičko grlo sa sijalicom

10.40.600

10.40.500

E 14, 15 W, 230 V~

Za štednjak

Signalna sijalica - indikator

Bez provodnika

SL-656 RZB

Boja: crvena

Univerzalna

Otvor za ugradnju Ø 9

250 V~/ 0,5 W

Metalflex, Slovenija

10.40.130

Signalna sijalica - indikator10.40.144

Bez provodnika

SL-656 TZA

Boja: crvena

Otvor za ugradnju Ø 10

250 V~/ 0,5 W

Metalflex, Slovenija

Sijalica za pećnicu10.40.610

T 300°C

E 14, 15 W, 230 V~

Signalna sijalica - indikatorsa metalnom navrtkom

Boja: crvena

Otvor za ugradnju Ø 12

10.40.205

Signalna sijalica - indikator10.40.105 SL-656 RBB

Boja: crvena

Otvor za ugradnju Ø 9

Signalna sijalica35.66.190

Ø22

crvena

LED

Signalna sijalica Signalna sijalica35.66.191 35.66.192

Ø22 Ø22

zelena žuta

LED LED

Page 63: septembar 2012. PDF

M i k r o r e k i d a č ip

- -64

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Mikroprekidač osnovni model

Mikroprekidač sa točkićem

Mikroprekidač sa polugom

Mikroprekidač sa navojem

Mikroprekidač sa polugom

Mikroprekidač sa polugom

Mikroprekidač

Mikroprekidač

90.90.060

90.90.090

90.90.030

90.90.070

90.90.080

90.90.100

90.90.085

90.90.110 90.90.070

3 (preklopni)kontakta

3 (preklopni)kontakta

3 kontakta (preklopni)

2 zatvorena kontakta

3 (preklopni)kontakta

3 kontakta (preklopni)

3 kontakta (preklopni)

MS-385A-A0-A-0

MS-385A-B2-A-0

MS 385A-K9-A-0

MS-385C-P2-A-F

MS-385A-E9-A-F

MS-385C-F9-A-0

MS 385A-E9-A-0

MS 385A-A5-A-F

T 125 T 125

T 125

T 125

T 125

T 125

T 125

T 125

2 zatvorena kontakta

16 (4) A, 250 V~

16 (4) A, 250 V~

16 (4) A, 250~V

16 (4) A, 250 V~

16 (4) A, 250 V~

16 (4) A, 250 V~

16(4)A 250 V~

16(4)A, 250 V~

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Mikroprekidač

3 kontakta (preklopni)

MS 385A-B1-A-0

T 125

16(4)A 250 V~

Metalflex, Slovenija

Mikroprekidač90.90.120

3 kontakta (preklopni)

MS 385A-E9-A-0

T 125

16(4)A 250 V~

Metalflex, Slovenija

90.90.119

Page 64: septembar 2012. PDF

M i k r o r e k i d a č ip

- -65

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Mikroprekidač sa točkićem

Mikroprekidač sa ojačanjem

Mikroprekidač sa dužom polugom

Mikroprekidač

90.90.320

90.90.401

90.90.304

90.90.402

Tri kontakta - preklopni

Tri kontakta - preklopni

Tri kontakta - preklopni

Tri kontakta - preklopni

MS-361B-02

MS-362B-01

MS-361B-04

MS-362B-02

z žu na pločua monta z žu na pločua monta

Radni vek 100.000 ciklusa

Radni vek 100.000 ciklusa

Radni vek 100.000 ciklusa

Radni vek 100.000 ciklusa

16 (4) A, V, T85~250

16 (4) A, V, T85~250

16 (4) A, V, T85~250

16 (4) A, V, T85~250

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Mikroprekidač osnovni model

Mikroprekidač čkićemsa to

Mikroprekidač sa polugom

Mikroprekidač sa č ćto ki em

90.90.219

90.90.221

90.90.220

90.90.301

Tri kontakta - preklopni

Tri kontakta - preklopni

Tri kontakta - preklopni

Tri kontakta - preklopni

MS-360B-01

MS-360B-03

MS-360B-02

MS-361B-01

Radni vek 100.000 ciklusa

Radni vek 100.000 ciklusa

Radni vek 100.000 ciklusa

Radni vek 100.000 ciklusa

16 (4) A, V, T85~250

16 (4) A, V, T85~250

16 (4) A, V, T85~250

16 (4) A, V, T85~250

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Mikroprekidač sa ojačanim navojem Mikroprekidač sa ojačanim navojem90.90.040 90.90.050

3 kontakta (preklopni) . kontakta3 (preklopni)

MS 385A-B8-A-F MS-385A-B3-A-0

.

T 125 T 125

.

16(4)A, 250 V~ 16 (4) A, 250 V,~ T 125

Metalflex, Slovenija Metalflex, Slovenija

Page 65: septembar 2012. PDF

M i k r o r e k i d a č ip

- -66

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Mikroprekida za agresivne usloveč90.90.405

Tri kontakta - preklopni

MS-363B-05

Metalna uvodnica

Radni vek 100.000 ciklusa

16 (4) A, V, T85250 ~

Metalflex, Slovenija

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Mikroprekidač za agresivne uslove Mikroprekida za agresivne usloveč90.90.400 90.90.403

Tri kontakta - preklopni Tri kontakta - preklopni

MS-363B-02 MS-363B-03

Metalna uvodnica Metalna uvodnica

Radni vek 100.000 ciklusa Radni vek 100.000 ciklusa

16 (4) A, V, T85250 ~ 16 (4) A, V, T85250 ~

Metalflex, Slovenija Metalflex, Slovenija

Page 66: septembar 2012. PDF

Taster

Taster

metal crni

metal crveni

BA21 FI22 NO

BA42 FI22 NO

10 A, 600 V

10 A, 600 V

PrekidačBD33 FI22 N/O+N/0 1-0-1

Prekidač

35.66.100

35.66.102 BD25 FI22 1-2

10 A, 600 V

10 A, 400 V

35.66.106

10 A, 600 V

Taster

metal zeleni

BA35 FI22 NO/NC35.66.101

35.66.104

P r e k i d a č i

- -67

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 67: septembar 2012. PDF

E l e k t r o m a g n e t n e b r a v i c e

Elektromagnetna bravica

Elektromagnetna bravica

Elektromagnetna bravica

Elektromagnetna bravica

Elektromagnetna bravica Elektromagnetna bravica

Elektromagnetna bravica

Elektromagnetna bravica

Elektromagnetna bravica

Elektromagnetna bravica

10.50.020

10.50.023

10.50.040

10.50.0 06

10.50.0 08 10.50.090

10.50.024

10.50.0 03

10.50.050

10.50.0 07

Zamena za ZV-445 A

ZV-445 R

ZV-446 T3

ZV-445 C

ZV-445 P5

ZV-445 H1 ZV-446 L

ZV-446 A3

ZV-445 D1

ZV-445 K

ZV-446 H1

Za veš mašine:

Za veš mašine:

Za veš mašine:

Za veš mašine:

Za veš mašine: Za veš mašine:

Za veš mašine:

Za veš mašine:

Za veš mašine:

Za veš mašine:

Beko

Gorenje

Gorenje WA61/ 62/ 63/ 64/ 65

Obod

Ariston Merloni

Ardo Merloni Samsung

Gorenje WA 583

Ei/ EIDA

Končar

Ardo Merloni

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

- -68

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 68: septembar 2012. PDF

E l e k t r o m a g n e t n e b r a v i c e

Elektromagnetna bravica

Elektromagnetna bravica

Elektromagnetna bravica

Elektromagnetna bravica

Elektromagnetna bravica

10.50.100

10.55.110

10.50.120

10.50.105

10.55.115

potezna

Za ve ma ine:š š

Za ve ma ine:š š

Za ve ma ine:š š

Za ve ma ine:š š

Za ve ma ine:š š

Beko

Whirlpool

Candy

Beko

Whirlpool

Rold, Italija

Rold, Italija

Rold, Italija

Minu s.p.a, Italija

Rold, Italija

- -69

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Elektromagnetna bravica

Elektromagnetna bravicaElektromagnetna bravica

10.50.125

10.50.13510.50.130

Za veš mašine:

Za veš mašine:Za veš mašine:

Bosch, Balay

LG DA081045LG DA081043

Rold, Italija

Rold, ItalijaRold, Italija

Page 69: septembar 2012. PDF

E l e k t r o m a g n e t n i v e n t i l i

Elektromagnetni ventil

Elektromagnetni ventil

Elektromagnetni ventil

Elektromagnetni ventil 24V

Elektromagnetni ventil

Elektromagnetni ventil

Elektromagnetni ventil 24V

10.65.010

10.65.020

10.65.030

10.65.080

10.65.021

10.65.031

10.65.081

EV-318

EV-218

EV-118

EV-118, 24V

EV-209

EV-109

EV-109, 24V

Ugao priključaka: 180°

Ugao priključaka: 180°

Ugao priključaka: 180°

Ugao priključaka: 180°

Ugao priklju °čaka: 90

Ugao priključaka: 90°

Ugao priključaka: 90°

220 V

220 V

220 V

24 V

220 V

220 V

24 V

Trokraki

Dvokraki

Jednokraki

Jednokraki

Dvokraki

Jednokraki

Jednokraki

EKI, Slovenija

EKI, Slovenija

EKI, Slovenija

EKI, Slovenija

EKI, Slovenija

EKI, Slovenija

EKI, Slovenija

- -70

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Elektromagnetni ventil10.65.090 3/4" - 3/4”

Ugao priključka: 180°

220 V

Jednokraki

Italija

Elektromagnetni ventil10.65.011 90 IT

Ugao priključaka: 90°

220 V

Trokraki

ENEC, Italija

Elektromagnetni ventil10.65.024 Indesit

Ugao priklju aka: 180°č

220 V

Dvokraki

ENEC

Page 70: septembar 2012. PDF

E l e k t r o m a g n e t n i v e n t i l i

- -71

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

P l.rigušni regulator e mag. ventila

10.65.050

Crevo elektromagnetnog ventila10.60.354 Gorenje

ravno

1,2 m

Pinto, Inđija

Page 71: septembar 2012. PDF

K l a v i j a t u r n i p r e k i d a č i

- -72

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Klavijaturni prekidač

Klavijaturni prekidač

Klavijaturni prekidač

Klavijaturni rekidap č

Klavijaturni rekidap č

10.3 .5 130

10.3 .5 150

10.3 .5 170

10 3 .. 5 140

10 3 .. 5 160

3 dirke

4 dirke

4 dirke

3 dirke

5 idirk

KS 31 L5

EI

EIDA - beli

Obod

EI

Metalflex, Slovenija

EI, Niš

EI, Niš

EI, Niš

EI, Niš

Page 72: septembar 2012. PDF

D e l o v i v e š m a š i n a

- -73

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Prekidač veš mašine

Prekidač veš mašine

10.69.504

10.69.503

Izmenični 1-0-2

Tastaturni 0-1

Univerzalni

Whirlpool

Broj kontakata: 6

Prekidač veš mašine

Prekidač veš mašine

10.69.502

10.69.501

Izmenični 1-0-2

Glavni prekidač 1 - 2

Univerzalni

Whirlpool

Broj kontakata: 6

Prekidač veš mašine

Prekidač veš mašine Prekidač veš mašine

10.69.505

10.69.506 10.69.507

Glavni prekidač 0 - 1

Glavni prekidač 0 - 1 Glavni prekidač 0 - 1

Bosch, Siemens

Bosch, Siemens Indesit

Broj kontaka: 4

Broj kontakata: 4

3061281AC9/C

3061291AB0/C

Prekidač veš mašine10.69.500

366265

Gorenje

Izmenični

Broj kontakata: 4

Page 73: septembar 2012. PDF

G r e j a č i v e š m a š i n a

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine

10.7 .0156

10.7 .0256

10.7 .0206

10.7 .0306

Obod

Gorenje

Gorenje

Snaga: 2300 W

Snaga: 2400 W

Snaga: 2000 W

IEG, Beograd

IEG, Beograd

IEG, Beograd

- -74

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine

10.76.035

10.76.050

10.69.700

10.76.040

10.76.051

Ignis, Philips, Whirlpool

Ardo, Whirlpool

IG5120AD 5102

Gorenje

sa rupom

Whirlpool sa termostatom

Gorenje

krivi sa rupom

Snaga: 1700 + 700 W

Snaga: 1950 W

Snaga: 1900 W

Snaga: 1700 + 1100 W

Snaga: 1950 W

IEG, Beograd

IEG, BeogradIEG, Beograd

IEG, Beograd

grejač veš mašine10.76.027 401-313

Gorenje

Snaga: 2400 W

ETA, Hrvatska

Gorenje

Snaga: 2800 W

IEG, Beograd

Page 74: septembar 2012. PDF

G r e j a č i v e š m a š i n a

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine

10.69.703

10.69.705

CY5112

CY5108

Candy za PVC kadu

Candy sa termostatom

Snaga: 1850 W

Snaga: 1850 W

- -75

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine

10.69.707

10.69.741

10.69.750

10.69.740

10.69.745

CY5101

AR5118AD5102

Candy, srednji

Ardo sa termostopom

Univerzalni 27 cm

Ardo, Whirlpool

Merloni, Ariston, Indesit

Krivi

Termostop

Krivi sa rupom

Sa rupom

Snaga: 2000 W

Snaga: 1950 W

Snaga: 1950 W

Snaga: 1950 W

Snaga: 1750 W

Grejač veš mašineBA5120

Whirlpool sa termostatom

Snaga: 2050 W

10.69.701

Grejač veš mašine10.76.135

Grejač veš mašine10.69.742159ZN08

Zanussi

Snaga: 1950 W

AD5102

Ardo / Whirlpool

krivi, bez otvora za NTC

Snaga: 1950 W

Page 75: septembar 2012. PDF

G r e j a č i v e š m a š i n a

- -76

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine

10.76.021

10.76.070

10.76.101

10.76.106

10.76.111

10.76.060

10.76.105

10.76.110

10. 0076.1

20.40151.000/00

20.40732.000/00

CY5109

159AK00

159AR10

401-254

159AK03

159AR09

159CY09

Gorenje

Candy

Candy, l = 20 cm

Ardo Merloni, Ariston

Ariston

Primat

Ardo Merloni, Ariston

Ariston

Candy, l=24 cm

sa diodom

sa termostopom

sa termostopom

sa diodom

sa termostopom

Snaga: 2000 W

Snaga: 1850 W

Snaga: 1850 W

Snaga: 1950 W

Snaga: 1800 W

Snaga: 3000 W

Snaga: 1900 W

Snaga: 1800 W

Snaga: 18 0 W5

+ rupa za NTC + rupa za NTC

ETA ,- EGO Hrvatska

ETA ,- EGO HrvatskaETA ,- EGO Hrvatska

Grejač veš mašine10.76.022

Gorenje novi tip

sa otvorom za NTC

Snaga: 000 W2

Page 76: septembar 2012. PDF

G r e j a č i v e š m a š i n a

- -77

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Grejač veš mašine Grejač veš mašine10.76.125 10.76.126

Ariston Merloni Ariston Merloni

159AR11

Indesit Indesit

sa termostopom sa termostopom

Snaga: 1700 W Snaga: 1700 W

sa otvorom za NTC

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine

10. 2076.1

10.76.115Ignis, Philips

IG5126

159IG12

Whirlpool

Whirlpool, Beko

sa NTC-om

Snaga: 2050 W

Snaga: 2050 W

Grejač veš mašine10.76.116

Ignis, Philips

Whirlpool, Beko

Snaga: 0 0 W2 5

Grejač veš mašine10.76.112 159AR08

Ariston

sa diodom

Snaga: 1800 W

Grejač veš mašine10.76.127

Grejač veš mašine10.76.129

Grejač veš mašine10.76.128

Ariston, Merloni

105273

Indesit

Snaga: 2000 W

Ariston, Merloni

036689

Philco

Snaga: 2500 W

Grejač veš mašine10.76.130

Ariston, Merloni

033055

Indesit

Snaga: 2000 W

159PH02

Philco

Snaga: 2000 W

Page 77: septembar 2012. PDF

G r e j a č i v e š m a š i n a

- -78

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Grejač veš mašine10.69.756

Whirlpool

Snaga: 2050 W

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine

10.69.755

10.69.758

BA 5102

Univerzalni 24 cm

Univerzalni 23 cm

sa termostopom

sa termostopom

Snaga: 1950 W

Snaga: 1950 W

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine

Grejač veš mašine10.69.753

10.69.741

10.69.754Ignis, Philips

AR5118

Whirlpool

Ardo

Univerzalni 27 cm

sa rupom

sa termostopom

sa termostopom

Snaga: 1950 W

Snaga: 1950 W

Snaga: 1950 W

krivi

Grejač veš mašine10.69.751

Univerzalni 24 cm

Termostop

Snaga: 1950 W

Grejač veš mašine10.76.137

Grejač veš mašine10.76.138

Ariston ecoline

Snaga: 1800 W

Whirlpool ecoline

Snaga: 1900 W

Grejač veš mašine10.76.141 41028717

Candy

sa NTC-om

Snaga: 1950 W

Page 78: septembar 2012. PDF

Grejač veš mašine10.69.757

Greja veš mašineč10.76.132

Grejač veš mašine10.76.136

IG 5120

Univerzalni 27 cm

sa termostopom

Snaga: 1900 W

bez otvora za NTC

Grejač veš mašine10.76.131

Zanussi

sa termostopom

Snaga: 2000 W

za inox kadu

Grejač veš mašine10.69.720

Zanussi

sa rupom

Snaga: 1950 W

Ariston, Merloni, Indesit

050575

Philco

Snaga: 2000 W

Zerowatt, Candy, Zanussi

sa termostopom

Snaga: 1500 W

G r e j a č i v e š m a š i n a

- -79

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Sonda temperature - NTC10.76.000

9 k�

Whirlpool, LG, Samsung...

Ardo, Merloni,Beko,

Sonda temperature - NTC10.76.002

20 k�

Gorenje

Page 79: septembar 2012. PDF

G r e j a č i m a š i n a z a s u đ e

Grejač mašine za suđe10.69.760 SM5103

Smeg, Gorenje

Snaga: 2150 W

- -80

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Smeg, Concord Candy

Snaga: 2100 W Snaga: 1950 W

Grejač mašine za suđe Grejač mašine za suđe10.6 .79 61 10.69.706SM5104 CY5110

Grejač mašine za suđe10.69.709 CY5107

Candy

Snaga: 1950 W

Page 80: septembar 2012. PDF

H i d r o s t a t i

Hidrostat

Hidrostat

Hidrostat

Hidrostat

Hidrostat

Hidrostat

Hidrostat

Hidrostat

Hidrostat

10.60.030

10.60.050

10.60.061

10.60.071

10.60.600

10.60.040

10.60.070

10.60.073

10.60.074

Broj kontakata: 7

Broj kontakata: 6

Broj kontakata: 7

Broj kontakata: 7

250.03301.10A

Broj kontakata: 3

Broj kontakata: 7

Broj kontakata: 4

Broj kontakata: 4

HD 505 EA 101

HD 505 CH 101

HD 528 G5CC

HD 505 EP 101

TG-600

HD 505 AJ 101

HD 505 ET 101

HD 505 GA 201

HD 505 GA 101

Gorenje šifra: 598509

Gorenje šifra: 618670

Gorenje šifra: 618671

za Gorenje šifr : 587573u

Nivo I (Off/On) 170 ÷ 130

Nivo II (Off/On) 210 ÷ 160

Sigurnosni nivo (Off) 300

Nivo II (Off/On) 130 ÷ 95

Nivo (Off/On) 200 ÷ 160

Nivo I (Off/On) 160 ÷ 120

Nivo II (Off/On) 230 ÷ 160

Nivo I (Off/On) 170 ÷ 130

Nivo I (On/Off) 115 ÷ 150

Nivo I (Off/On) 110 ÷ 80

Nivo II (Off/On) 190 ÷ 150

Nivo 1 5 75(O /O ) 0 ÷ff n

Nivo 1(O / ) ÷ff On 10 57

Sigurnosni nivo (Off) 300

Nivo II (On/Off) 160 ÷ 200

Sigurnosni nivo (Off) 300

16 A/ 250 V~

Sigurnosni nivo (Off) 300

Sigurnosni nivo (Off) 300

Sigurnosni nivo (Off) 028

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

T&G, Italija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

Metalflex, Slovenija

- -81

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Hidrostat10.60.602

0,3 bar

XP-600

1 A/ 250 V~0(2)

MA-TER, Italija

Page 81: septembar 2012. PDF

C r e v a v e š m a š i n e

Dovodno crevo veš mašine

Dovodno crevo veš mašine

Odvodno crevo veš mašine

Odvodno crevo veš mašine

Dovodno crevo veš mašine

Dovodno crevo veš mašine

Odvodno crevo veš mašine

10.60.801

10.60.803

10.60.821

10.60.823

10.60.802

10.60.804

10.60.822

Priključak : 3 3F /4” F /4”

Priključak : 3 3F /4” F /4”

Priključak: Ø20 mm

Priključak : 3 3F /4” F /4”

Priključak : 3 3F /4” F /4”

Priklju Øčak: 20 mm

Dužina: 1,5 m

Dužina: 2,5 m

Dužina: 1,5 m

Dužina: 2,0 m

Dužina: 3,0 m

Dužina: 2,0 m

- -82

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Odvodno crevo veš mašine

Odvodno crevo veš mašine

10.60.830

10.60.831

Priključak: 20 mm pod 90Ø °

Priključak: 20 mm pod 90Ø °

Dužina: 1,5 m

Dužina: 2,0 m

Priklju Øčak: 20 mm

Dužina: 2,5 m

Odvodno crevo veš mašine10.60.832

Priključak: 20 mm pod 90Ø °

Dužina: 2,5 m

Page 82: septembar 2012. PDF

D e l o v i c r e v a v e š m a š i n e

Plasti crevačna spojka10.60.851 Ø 20x20mm

za odvodno crevo

- -83

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Nosač odvodnog creva10.60.819

Spojka creva (nipla)10.60.850 3/4'' - 3/4 ''

za dovodno crevo

Dihtung guma10.60.817 3/4'' sa mrežicom

Dihtung guma10.60.818 3/4'' dovodnog creva

Odvodno crevo veš maš nei10.60.824

Priklju Øčak: 20 mm

Dužina: 3,0 m

Page 83: septembar 2012. PDF

Š e l n e

- -84

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Šelna

Šelna

Šelna

35.22.020

35.22.040

35.22.050

Šelna

Šelna

Šelna

35.22.030

35.22.045

35.22.130

22/25 mm

40/44 mm

45/50 mm

žičana

žičana

žičana

35/37 mm

45/48 mm

38/50 mm

žičana

žičana

pužna

Šelna35.22.015

20/23 mm

žičana

Page 84: septembar 2012. PDF

C r e v a v e š m a š i n a

Crevo kada filter "F" veš mašine

Crevo kada filter " " veL š mašine

Crevo kada filter 60 veØ š mašine

Crevo kada filter kratko veš mašine

Crevo kada filter " " veL š mašine

Crevo kada filter " " veL š mašine

Crevo kada filter 80 veØ š mašine

Crevo kada filter koso veš mašine

Crevo kada filter krivo veš mašine

Crevo kada filter vetrokrako š mašine

10.60.301

10.60.303

10.60.305

10.60.310

10.60.315

10.60.302

10.60.304

10.60.306

10.60.311

10.60.316

Gorenje 100/ 620

Gorenje 663

Gorenje Olimpik

EIDA

Obod, 8 rebara

Gorenje ovi tipn

Gorenje Olimpik

Gorenje Olimpik

EI

Obod stari tip

- -85

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 85: septembar 2012. PDF

C r e v a v e š m a š i n a

Crevo kada filter uže veš mašine

Crevo deterdženta "DK" veš mašine

10.60.317

10.60.338

Obod

EI

- -86

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Crevo deterdženta " "G veš mašine

Crevo deterdženta DK veš mašine

Crevo deterdženta koso veš mašine

Crevo deterdženta 5 rebara veš mašine

Crevo deterdženta " "S veš mašine

Crevo deterdženta " "S veš mašine

Crevo deterdženta 7 rebara veš mašine

10.60.320

10.60.322

10.60.330

10.60.336

10.60.321

10.60.323

10.60.335

Gorenje 100/ 620

Gorenje 664

EIDA

Obod stari tip

Gorenje 663

Gorenje limpikO

Obod novi tip

Crevo kada filter dugo veš mašine EI

10.60.318 EI

Page 86: septembar 2012. PDF

D e l o v i v e š m a š i n a

Crevo pare veš mašine Crevo pare veš mašine

Zaptivka termostata veš mašine

10.60.342 10.60.343

10.6 .9 600

EI Gorenje 620

Gorenje

- -87

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Crevo elektromagnetnog ventila "S" veš mašine

Gorenje

Crevo hidrostata veš mašineObod 10.60.35210.60.349

Zaptivka kliksona veš mašine

10.69.601 EI/ Obod

Crevo filter pumpa veš mašine10.60.341 Obod

Crevo pare veš mašine Gorenje 66310.60.344 Gorenje

Crevo pare veš mašine Gorenje 66410.60.345 Gorenje

C šrevo filter pumpa ravno veš ma ine

10.60.340 Gorenje 663

Page 87: septembar 2012. PDF

D e l o v i v e š m a š i n a

Zaptivka filtera veš mašine

Zaptivka filtera veš mašine

Zaptivka filtera veš mašine

Zaptivka filtera veš mašine

Zaptivka grejača veš mašine

10.69.620

10.69.625

10.69.613

10.69.621

10.69.640

EIDA

Obod novi tip

Gorenje limpikO

EI stari tip

Univerzalna

- -88

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Zaptivka termostata klikson veš mašine

10.69.604

Zaptivka filtera veš mašine10.69.611

Zaptivka termostata piramida veš mašine

10.69.602

Obod

Zaptivka termostata čigra veš mašine

10.69.603

Gorenje 664

Zaptivka filtera veš mašine

Obod tipnovi

10.69.610

Obod stari tip

Gorenje 663

Page 88: septembar 2012. PDF

D e l o v i v e š m a š i n a

- -89

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Zaptivka pumpe veš mašine

Zaptivka semeringa ve ma ineš š

Olimpik

Gorenje

Gorenje

Zaptivka grejača veš mašine

Zaptivka semeringa ve ma ineš š

Spojka (puša) programatora

10.6 509.6

10.69.671

Gorenje stari tip

Gorenje

10.69.641

10.69.670

10.69.990

C .revo hidrostata fi 8 veš maš Gorenje

Gorenje10.60.348

Page 89: septembar 2012. PDF

D e l o v i m a š i n a z a p r a n j e s u d o v a

- -90

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Turbina veš mašine10.85.031

Termostat mašine za suđe10.85.102

60 cm

Turbina

Whirlpool

Sigurnosni

Termostat

Tiz = 80°C

Merloni, Midea, Neo

Turbina veš mašine za suđe10.85.030

Visoka

Turbina

AD0101

Ardo

Turbina mašine za suđe

Turbina mašine za suđe

Turbina mašine za suđe

Turbina veš mašine za suđe

10.85.020

10.85.022

10.85.021

10.85.029

Plitka

45 cm Niska

Turbina

Turbina

Turbina

Turbina

A 0101D

Ardo

Whirlpool

Gorenje, Smeg

Ardo

Page 90: septembar 2012. PDF

P u m p e v e š m a š i n a

- -91

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Pumpa veš mašine Pumpa veš mašine

Pumpa veš mašine

Pumpa veš mašine

Pumpa veš mašine

10.68.020 10.68.029

10.68.035

10.68.050

10.68.052

EI Odod Novi tip

Gorenje Novi tip

Sinrhona, asimetrična

BOSCH

AE5416

BO5410

3 repera

sa deklom, komplet

Priključak na dole

Mikron, Makedonija Mikron, Makedonija

Mikron, Makedonija

Italija

Italija

Pumpa veš mašine10.68.049

Sinrhona, asimetrična

Askoll

3 repera

razdvojeni kontakti

Priključak na dole

Italija

Pumpa veš mašine10.68.051

Sinrhona, asimetrična

163LG59

3 repera

Priključak na gore

Italija

Pumpa veš mašine10.68.053

BOSCH

sa deklom, komplet

Italija

Pumpa veš mašine10.68.054

Ardo Merloni, Whirlpool

Electrolux A 5406D

Italija

Pumpa veš mašine10.68.055

Whirlpool

Italija

Page 91: septembar 2012. PDF

P u m p e v e š m a š i n a

- -92

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Pumpa veš mašine10.68.070

Whirlpool

AWG700

Italija

Pumpa veš mašine10.68.095

Askoll 40W

sinhrona

Italija

Pump vea š mašine10.68.096

magnetna 34W

na zakretanje

Italija

Pumpa veš mašine10.68.100

Beko

163AC01

Italija

Pumpa veš mašine10.68.105

Candy

92206739

Italija

Pumpa veš mašine

Pumpa veš mašine

Pumpa veš mašine

Pumpa veš mašine10.68.071

10.68.106

10.68.056

10.68.072Ignis, Whirlpool, Philips

Bosch Siemens

WHIRLPOOL

Ignis, Whirlpool, Philips

163IG23

163SI11

163BA02

163IG17

sa deklom, komplet

sa deklom, komplet

sa deklom, komplet

sa deklom, komplet

Italija

Italija

Italija

Italija

Kućište filtera veš mašine10.69.406

WA543, WA583

Gorenje

sa filterom

Page 92: septembar 2012. PDF

P u m p e v e š m a š i n a

- -93

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Dekla ump veš mašinep e Kućište pumpe sa filterom veš mašine

10.68.062 10.69.403Ardo

EIDA

Italija Ei, Niš

Dekla ump veš mašinep eDekla ump veš mašinep e10.68.06110.68.060

Philco - Indesit

30-2224/22

ItalijaItalija

Uložak filtera veš mašine10.69.407

WA61...

Gorenje

Sito filtera veš mašine10.69.410

VMG 620/100

Gorenje

Filter veš mašine10.69.404

Filter veš mašine10.69.405Whirlpool Candy

Filter veš mašine Filter veš mašine10.69.401 10.69.402

pumpe 91930540

Candy Whirlpool

Page 93: septembar 2012. PDF

D e l o v i v e š m a š i n a

Ru ica vrata veš mašineč

Ru ica vrata veš mašineč

Ručica vrata veš mašine

Ru ica vrata veš mašineč

Ručica vrata veš mašine Ručica vrata veš mašine

Ručica vrata veš mašine

Ručica vrata veš mašine

Ručica vrata veš mašine

Ručica vrata veš mašine

10.69.048

10.69.050

10.69.047

10.69.051

10.69.040 10.69.041

10.69.044

10.69.046

10.69.043

10.69.045

Candy 117.07 Candy 117.08

EI-Sandra

ZW3806 Zerowatt

Gorenje 583

ZW3807 Zerowatt

Gorenje okrugla Obod stari tip

Gorenje 663

EI - EIDA

Gorenje Olimpik

Gorenje 664

Komplet

Komplet Komplet

Komplet

Komplet

- -94

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 94: septembar 2012. PDF

D e l o v i v e š m a š i n a

Ručica vrata veš mašine

Ručica vrata veš mašine

Ručica vrata veš mašine10.69.058

10.69.056

10.69.057Samsung

139AK09

139AK12

Ardo Merloni

Ardo Merloni

Ardo Merloni

139AK16

Komplet

Komplet

Komplet

- -95

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Ručica vrata veš mašine10.69.059

Ručica vrata veš mašine10.69.060

139AK13 ex 719006800

Ardo Merloni Ardo

Komplet

Ručica vrata veš mašine10.69.055 Ardo Merloni

Komplet

Ručica vrata veš mašineRučica vrata veš mašine10.69.053

Ardo Merloni, Teuta

Ignis, Philips

komplet

Ručica vrata veš mašineRučica vrata veš mašine10.69.062

Ručica vrata veš mašineRučica vrata veš mašine10.69.061 Ardo 139AK21Ardo 139AK22

Ručica vrata veš mašine10.69.052 Zerowatt - Candy

Komplet

Page 95: septembar 2012. PDF

D e l o v i v e š m a š i n a

Klizač prstenastih amortizera bubnja

Remenica veš mašine

10.69.221

10.69.300400 - 600 obrtaja

Candy

Ardo

Komplet

Remenica veš mašine

Staklo vrata ve ma ineš š

10.69.301

10.69.030

400 - 600 obrtaja

stari tip

Whirlpool

Gorenje

6 rupa

- -96

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Klizač ferodnih amortizera bubnja10.69.220 Candy

Ručica vrata veš mašine10.69.065

075323 N7

Merloni

Komplet

Nosa bubnja veš mašineč10.69.320

168AK08, 52003300

Ardo, Merloni

Ručica vrata veš mašineRučica vrata veš mašine10.69.064 Ardo Merloni

komplet

Ručica vrata veš mašine10.69.063

139AK20

Ardo

Komplet

Ručica vrata veš mašine10.69.066

139AK18

Ardo

Komplet

Page 96: septembar 2012. PDF

D e l o v i v e š m a š i n a

- -97

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Šarka vrata veš mašine10.69.150 Candy - set

Komplet

Uložak dugmeta programatora10.69.201 Whirlpool

Opruge balansa kade veš mašine10.69.390 duža

Opruge balansa kade veš mašine10.69.391

Ručica frižidera40.90.010 Univerzalna

Staklo vrata ve ma ineš š Staklo vrata ve ma ineš š10.69.032 10.69.033

Olimpik

EI Gorenje

6 rupa

Dugme programatora10.69.202

141CY06

Candy

belo

Italija

Noga za veš mašinu10.69.000

Univerzalna

M10

Noga za veš mašinu10.69.001

Univerzalna

M8

Page 97: septembar 2012. PDF

D e l o v i v e š m a š i n a

Amortizer veš mašine

Amortizer veš mašine

Amortizer veš mašine

Amortizer veš mašine

Amortizer veš mašine

Amortizer veš mašine

Amortizer veš mašine

Amortizer veš mašine

Amortizer veš mašine

Amortizer veš mašine

10.69. 513

10.69.353

10.69.356

10.69.360

10.69.362

10.69.354

10.69.358

10.69.361

10.69.369

10.69.350kraći bez opruge

kraći dvodelni

duži dvodelni

tvrdi dvodelni

plastični

duži bez opruge

meki dvodelni

metalni

plastični

Gorenje

Gorenje PS 100/ 620

Gorenje PS 664

EI

Gorenje

Gorenje Olmpik PS 400

Gorenje Olmpik PS 400 EI

Beko

Whirlpool

26-104

26-010

26-016

26-017

- -98

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 98: septembar 2012. PDF

Amortizer veš mašine

Amortizer veš mašine

Amortizer veš mašine

Amortizer veš mašine

10.69.363

10.69.365

10.69.364

10.69.367

stari tip metalni

metalni

stari tip plasti nič

metalni

Gorenje 663

Končar

Gorenje 663

Obod

D e l o v i v e š m a š i n a

Nosa ač ležaj10.69.420

za 6203, komplet

Whirlpool

Komplet

- -99

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Kućište filtera veš mašine10.69.408

serija 61...

Gorenje

Page 99: septembar 2012. PDF

G u m e v r a t a v e š m a š i n a

Guma za vrata veš mašine

Guma za vrata veš mašine

Guma za vrata veš mašine

Guma za vrata veš mašine

Guma za vrata veš mašine

Guma za vrata veš mašine

Guma za vrata veš mašine

Guma za vrata veš mašine

Guma za vrata veš mašine

Guma za vrata veš mašine10.67.101

10.67.103

10.67.105

10.67.107

10.67.109

10.67.102

10.67.104

10.67.106

10.67.108

10.67.100 IG3008

AD3004

AD3011

CY3014

CY3011

SL3005

AD3010

AD3008

CY3019

IG3005

Ardo, Te ta,u

Candy

CandyCandy

Siemens 2250

Whirlpool, univerzalna

Prestige, Favorit

Ardo + sušenje + cev

Inox serija 4000

Aqua 3

ELIN / Siltal

Ardo + cev

Ardo + sušenje

PVC 404

Whirlpool

- -100

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 100: septembar 2012. PDF

G u m e v r a t a v e š m a š i n a

Guma za vrata veš mašine

Guma za vrata veš mašine

Guma za vrata veš mašine

Guma za vrata veš mašine

Guma za vrata veš mašineGuma za vrata veš mašine

Guma za vrata veš mašine

Guma za vrata veš mašine

Guma za vrata veš mašine

Guma za vrata veš mašine

10.67.111

10.67.130

10.67.146

10.67.160

10.67.16210.67.161

10.67.140

10.67.120

10.67.145

10.67.15028008403, 28008402

117AC02

CY3009

SL3008

IG3005

2804860100, 2804860200

28048601002704030100

IG3009

IT3007

P6000

Candy

ELIN

1240157096

Antimoneta

Siltal 3652350

Siemens 2280

Arcelik, Beko 6004

Arcelik, BekoArcelik, Beko

Ignis Philips, Whirlpool

Indesit

Whirlpool

Zanussi - Electrolux

- -101

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 101: septembar 2012. PDF

G u m e v r a t a v e š m a š i n a

Guma za vrata veš mašine

Guma za vrata veš mašine

Guma za vrata veš mašine

Guma za vrata veš mašine

10.67.206

10.67.202

10.67.207

10.67.205607370, 607369, 592435

Obod stari tip

Gorenje novi tip WA583

Obod novi tip

EIDA

- -102

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Guma za vrata veš mašine10.67.200 488100

Gorenje stari tip + prsten

Guma za vrata veš mašine10.67.201 255003

Gorenje Olimpik

Guma za vrata veš mašine10.67.170 581577

Gorenje novi tip 61...

Guma vrata veš mašine10.67.175

DC64-00563B

DC64-00563A

Samsung

Page 102: septembar 2012. PDF

Kaiš

zupčasti

1315

Najčešća primena:

Veš mašine Gorenje

Kaiš

Kaiš

1380

1305

Najčešća primena:

Najčešća primena:

Veš mašine Gorenje

Veš mašine Gorenje

Kaiš1275

Najčešća primena:

Veš mašine Gorenje

Sava, Slovenija

Kaiš1305

Najčešća primena:

Veš mašine Gorenje

Sava, Slovenija

10.66.058

Kaiš

Kaiš

Kaiš

10.66.048

10.66.054

1225

1315

1325

Najčešća primena:

Najčešća primena:

Najčešća primena:

Veš mašine Gorenje

Veš mašine Gorenje

Veš mašine Gorenje

Kaiš

10.66.050

1325

Najčešća primena:

Veš mašine Gorenje

Sava, Slovenija

Kaiš

10.66.052

1315

Najčešća primena:

Veš mašine Gorenje

Sava, Slovenija

10.66.025

10.66.049

10.66.057

10.66.051

10.66.053

K a i š e v i

- -103

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 103: septembar 2012. PDF

K a i š e v i

Kaiš

Kaiš

Kaiš

poliuretanski

1321 J5 EL

1930 H7

1234 J5 EL

Naj ćčeš a primena:

Najčešća primena:

Najčešća primena:

Bauknecht, Philips, AEG

Zerowatt

Veš mašine Whirlpool

Veš mašine Whirlpool,

Veš mašine Candy

Gorenje

- -104

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Kaiš

Kaiš

Kaiš

10.66.061

10.66.063

10.66.070

1076 J5

1975 H7

1245 J5 EL

Najčešća primena:

Najčešća primena:

Najčešća primena:

Bauknecht, Sangiorgio

Veš mašine Whirlpool

Veš mašine Whirlpool

Veš mašine Whirlpool

10.66.060

10.66.062

10.66.064

Kaiš Kaiš10.66.073 10.66.0803L 492 1072 J5 EL

Naj ćčeš a primena: Naj ćčeš a primena:

Zerowatt

Veš mašine Candy Veš mašine Ariston, Ardo

Kaiš3L 474

Najčešća primena:

Kaiš10.66.071 10.66.0723L 491

Najčešća primena:

Zerowatt Zerowatt

Veš mašine Candy Veš mašine Candy

Page 104: septembar 2012. PDF

K a i š e v i

Kaiš

Kaiš

Kaiš

Kaiš

Kaiš

10.66.081

10.66.083

10.66.085

10.66.082

10.66.084

poliuretanski

1100 J5

1090 J4 EL

1049 J4 EL

1181 H7 EL

1221 H7 EL

Naj ćčeš a primena:

Najčešća primena:

Najčešća primena:

Naj ćčeš a primena:

Najčešća primena:

Merloni, Indesit

Merloni, Indesit

Merloni, Indesit

Ariston

Veš mašine Ariston,

Veš mašine Ariston,

Veš mašine Elin, Siltal

Veš mašine Ariston,

Veš mašine Merloni

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

- -105

Kaiš10.66.086

poliuretanski

1036 J4 EL

Najčešća primena:

Veš mašine Siltal

Kaiš10.66.091

poliuretanski

1200 J6 EL

Naj ćčeš a primena:

Zanussi

Veš mašine Electrolux

Kaiš

Kaiš

10.66.088

10.66.090poliuretanski

1180 J5 EL

1192 H7 EL

Univezalni

Najčešća primena:

Zanussi

Veš mašine Electrolux

Kaiš10.66.087

poliuretanski

1192 J4 EL

Najčešća primena:

Veš mašine Siltal

Page 105: septembar 2012. PDF

K a i š e v i

Kaiš

Kaiš

Kaiš

Kaiš

Kaiš Kaiš

10.66.093

10.66.101

10.66.092

10.66.100

10.66.102 10.66.103

poliuretanski

poliuretanski

poliuretanski

1217 J4 EL

1270 J5 EL

1287 H8 EL

1914 H8 EL

1023 H7 EL 1092 J4

Naj ćčeš a primena:

Najčešća primena:

Naj ćčeš a primena:

Naj ćčeš a primena:

Najčešća primena: Najčešća primena:

Ariston, Merloni

Zanussi, Whirlpool

Veš mašine Zanussi

Veš mašine AEG, Smeg

Veš mašine Electrolux

Veš mašine Ardo

Veš mašine Ardo, Merloni Veš mašine Whirlpool

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

- -106

Kaiš10.66.107

poliuretanski

1280 J6 EL

Naj ćčeš a primena:

Veš mašine Ariston - Indesit

Kaiš

Kaiš

10.66.105

10.66.106

1181 H7

1023 H7

Najčešća primena:

Najčešća primena:

Merloni, Indesit

Veš mašine Aristoni

Veš mašine Ardo Merloni

Kaiš10.66.104 11 J21 5

Najčešća primena:

Veš mašine Whirlpool

Page 106: septembar 2012. PDF

K a i š e v i

Kaiš

Kaiš

Kaiš

Kaiš

10.66.111

10.66.108

10.66.112

10.66. 910

116LG369

poliuretanski

116LG202

116LG278

1200 H9

1192 J3 EL

1204 H8

1181 H8 El

Univerzalni

Naj ćčeš a primena:

Najče ća primena:š

Najčešća primena:

Indesit

Veš mašine Siltal

Whirlpool Bauknecht

Ariston-Merloni

Kaiš10.66.110

poliuretanski

1091 J4 EL

Najčešća primena:

Ariston Merloni Indesit

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

- -107

Kaiš

Kaiš

1262 J5

1034 J4

Najčešća primena:

Najčešća primena:

Whirlpool

Veš mašine Ignis,

Veš mašine Beko

10.66.113

10.66.115

Kaiš1043 J4

Najčešća primena:

Electrolux

Veš mašine Arcelik,

Kaiš1105 J4

Najčešća primena:

Whirlpool

Siemens, Bosch,

10.66.114

10.66.116

Kaiš10.66.117 1365 J5

Najčešća primena:

Indesit

Ariston, Merloni,

Page 107: septembar 2012. PDF

K a i š e v i

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

- -108

Kaiš10.66.118

Kaiš10.66.1191054 J4

Najčešća primena:

Veš mašine Siltal

1185 J7

Najčešća primena:

Balay, Whirlpool, Fagor

Veš mašine Bosch Siemens,

Kaiš10.66.120 1185 H8

Najčešća primena:

Vestel

Veš mašine Bosch Siemens,

Kaiš10.66.121 1220 J5

Najčešća primena:

Veš mašine Ariston Merloni

Kaiš10.66.122 1165 J5 EL

Najčešća primena:

Sangiorgio, Brandt

Kaiš10.66.123

116LG276

1105 H8

Univerzalni

Kaiš10.66.124

Kaiš10.66.1251192 J5

Najčešća primena:

Philips, Ignis

Veš mašine Whirlpool,

1110 J5

Univerzalni

Kaiš10.66.126

Kaiš10.66.1271200 J4

Najčešća primena:

Electrolux, Zanussi

Veš mašine Whirlpool,

1140 J5

Najčešća primena:

Veš mašine Candy

Page 108: septembar 2012. PDF

Kaiš10.66.128

Kaiš10.66.130

1278 J5

Najčešća primena:

Elektrolux

Veš mašine Beko

Kaiš10.66.129

1228 H6 EL

Najčešća primena:

Whirlpool Ignis

Veš mašine Vestel

1227 H6

Najčešća primena:

Veš mašine Vestel

K a i š e v i

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

- -109

Kaiš10.66.999 1305 zupčasti

Univezalni

Page 109: septembar 2012. PDF

L e ž a j e v i

Ležaj

Ležaj

Ležaj

Ležaj

Ležaj

Ležaj

10.63.021

10. 1563.0

10.63.041

10.63.031

10.63.022

10.63.032

608 Codex

607 Codex

627 Codex

609 Codex

608 SKF AS

609 SKF

Dimenzije: 8 x 22 x 7

Dimenzije: 7 x 19 x 6

Dimenzije: 7 x 22 x 7

Dimenzije: 9 x 24 x 7

Dimenzije: 8 x 22 x 7

Dimenzije: 9 x 24 x 7

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

- -110

Ležaj10.63.042 627 SKF

Dimenzije: 7 x 22 x 7

Ležaj607 SKF

Dimenzije: 7 x 19 x 6

10.63.016

Ležaj10.63.051 629 ZZ Codex

Dimenzije: 9 x 26 x 8

Ležaj10.63.044 628 Codex

Dimenzije: 8 x 22 x 7

Page 110: septembar 2012. PDF

L e ž a j e v i

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

- -111

Ležaj10.63.055 6201 SKF

Dimenzije: 12 x 32 x 10

Ležaj

Ležaj

10.63.110

10.63.120

Ležaj10.63.1156000 Codex

6002 Codex

Dimenzije: 10 x 26 x 8

Dimenzije: 15 x 32 x 9

6001 Codex

Dimenzije: 12 x 28 x 8

LežajLežaj10.63.10110.63.052 6200 Codex629 SKF

Dimenzije: 10 x 30 x 9Dimenzije: 9 x 26 x 8

Ležaj6201 ZZ Codex sin.

Dimenzije: 12 x 32 x 10

10.63.056

Ležaj620 ZZ2 Codex sin.

Dimenzije: 15 x 35 x 11

10.63.059

Ležaj10.63.061 6203 Codex

Dimenzije: 1 x x 17 40 2

Ležaj10.63.058 6202 SKF

Dimenzije: 1 x 3 x 15 5 1

Page 111: septembar 2012. PDF

L e ž a j e v i

Ležaj10.63.069 6205 SKF

Dimenzije: x x 125 52 5

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

- -112

LežajLežaj6205 Codex

Dimenzije: x x 125 52 5

6204 SKF

Dimenzije: x x 120 47 4

Ležaj

10.63.066

6204 Codex

Dimenzije: x x 120 47 4

10.63.067

10.63.065

Ležaj10.63.062 6203 SKF

Dimenzije: 1 x x 17 40 2

Ležaj10.63.071 6206 Codex

Dimenzije: x x 130 62 6

Ležaj10.63.072 6206 SKF

Dimenzije: x x 130 62 6

Ležaj6207 SKF

Dimenzije: 35 x 72 x 17

10.63.073

Ležaj10.63.105 6208 Codex

Dimenzije: x 80 x 1840

Ležaj10.63.074 6301 ZZ Codex

Dimenzije: 12 x 37 x 12

Page 112: septembar 2012. PDF

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

- -113

Ležaj

Ležaj

Ležaj6303 SKF

6304 SKF

6304 Codex

Dimenzije: x x 117 47 4

Dimenzije: x x 120 52 5

Dimenzije: 20 x 52 x 15

10.63.082

10.63.086

10.63.085

LežajLežaj10.63.08110.63.076 6303 Codex6302 ZZ Codex

Dimenzije: x x 117 47 4Dimenzije: 15 x 42 x 13

L e ž a j e v i

Ležaj10.63.090 6305 Codex

Dimenzije: 25 x 62 x 17

Ležaj10.63.089 6305 SKF

Dimenzije: x x 125 62 7

Ležaj10.63.093 6306 Codex

Dimenzije: 30 x 72 x 19

Ležaj10.63.094 6306 SKF

Dimenzije: x x 130 72 9

Page 113: septembar 2012. PDF

S e m e r i n z i

Semering

Semering

Semering

Semering

Semering

Semering

Semering

Semering

Semering

10.64.000

10.64.003

10.64.005

10.64.007

10.64.009

10.64.002

10.64.004

10.64.006

10.64.008

Naj ćčeš a primena:

Najčešća primena:

Najčešća primena:

Najčešća primena:

Najčešća primena:

Naj šče ća primena:

Najčešća primena:

Najčešća primena:

17 x 28 x 7

22 x 40 x 10/ 11.5

25 x 49 x 20/ 15

25 x 50 x 10

25 x 47 x 8/ 11.5

22 x 40 x 8/ 11.5

25 x 55/ 68 x 8/ 11

25 x 47 x 10

25 x 47 x 7

Razne veš mašine

Veš mašine Whirlpool

Veš mašine Ignis

Veš mašin Bekoe

Veš mašine Candy

Veš mašine Whirlpool

Veš mašine San Giorgio

Veš mašine Candy

Veš mašin Ignise

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

- -114

Semering10.64.001

Naj eš a primena:č ć

21 x 40 x 7

Veš mašine Ardo Merloni

Page 114: septembar 2012. PDF

S e m e r i n z i

Semering

Semering

Semering

Semering

Semering

Semering

Semering

Semering

Semering

10.64.011

10.64.013

10.64.015

10.64.017

10.64.019

10.64.012

10.64.014

10.64.016

10.64.018

Naj ćčeš a primena:

Naj ćčeš a primena:

Najčešća primena:

Najčešća primena:

Najčešća primena:

Najčešća primena:

Naj ćčeš a primena:

Najčešća primena:

28 x 52 x 10

30 x 52/ 60 x 11/ 15

30 x 52 x 10

30 x 62 x 10

30 x 47 x 10

30 x 55/ 68 x 8/ 11

30 x 47 x 7

30 x 52 x 7

30 x 53.5 x 10/ 14

Veš mašine Bosh Siemens

Veš mašine Candy

Veš mašine Zanussi

Veš mašine Blomberg

Veš mašine Zerowatt

Veš mašine Siltal

Veš mašine Candy

Razne veš mašine

Veš mašine Gorenje

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

- -115

Semering10.64.010

Najčešća primena:

28 x 52 x 7

Veš mašina Candy

Page 115: septembar 2012. PDF

S e m e r i n z i

Semering

Semering

Semering

Semering

Semering

Semering

Semering

Semering

10.64.022

10.64.028

10.64.030

10.64.035

10.64.026

10.64.029

10.64.031

10.64.036

Naj ćčeš a primena:

Naj ćčeš a primena:

Najčešća primena:

Najčešća primena:

Najčešća primena:

Naj ćčeš a primena:

Najčešća primena:

Najčešća primena:

31 x 52 x 7

35 x 52 x 12

35 x 76 x 10/ 14

40 x 62 x 10

32 x 52 x 10/ 12

35 x 62 x 10

35 x 65 x 11/ 15

40 x 70/ 80 x 10.5/15

Veš mašine Elctrolux

Veš mašine Indesit

Veš mašine Miele

Veš mašine Electrolux

Veš mašine Bosh Siemens

Veš mašine Electrolux

Veš mašine Gorenje

Veš mašine Electrolux

Olimpik

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

- -116

Semering

Najčešća primena:

30 x 53/ 60 x 10/ 13

Veš mašine Candy

10.64.021

Semering10.64.027

Naj eš a primena:č ć

32 x 52 x 7

Veš mašine Candy, Siltal

Page 116: septembar 2012. PDF

S e m e r i n z i

Semering

Semering

Semering

Semering

Semering

Semering

Semering

10.64.053

10.64.055

10.64.057

10.64.060

10.64.054

10.64.056

10.64.058

VA25

VA30

VA38

VS20

VA28

VA35

VA40

Unutrašnji prečnik: 25 mm

Unutrašnji prečnik: 30 mm

Unutrašnji prečnik: 3 mm8

Unutrašnji prečnik: mm20

Unutrašnji pre 8 mmčnik: 2

Unutrašnji prečnik: 35 mm

Unutrašnji prečnik: mm40

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

- -117

Semering10.64.039

Semering10.64.05035 x 52 x 7

Razne veš mašine

VA20

Unutrašnji prečnik: 20 mm

Semering10.64.052 VA22

Unutrašnji prečnik: mm22

Page 117: septembar 2012. PDF

S e m e r i n z i

Semering

Semering

Semering

Semering

Semering

Semering

10.64.064

10.64.067

10.64.069

10.64.070

10.64.066

10.64.068

VS30

VS38

6 x 21.5/ 55 x 12

12 x 22 x 7

VS35

VS40

Unutrašnji prečnik: 30 mm

Unutrašnji prečnik: 38 mmUnutrašnji prečnik: 35 mm

Unutrašnji prečnik: 40 mm

Obod

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

- -118

SemeringVS28

Unutrašnji prečnik: mm28

Semering

10.64.063

VS25

Unutrašnji prečnik: 5 mm2

10.64.062

Semering10.64.061 VS22

Unutrašnji prečnik: mm22

Semering10.64.076 30 x 62/ 75 x 10/ 16

Blomberg

Page 118: septembar 2012. PDF

S e m e r i n z i

Semering

Semering

10.64.081

10.64.080Najčešća primena:

25 x 52 x 10

6 x 22 x 7

Gorenje, Obod, EI

Mikron, Rotomatika, Gre

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

- -119

Semering22 x 40 x 10

Ardo, Whirlpool, Zannussi

10.64.078

Semering

Semering

10.64.083

10.64.084

Naj ćčeš a primena:

Najčeš a primena:ć

25 x 47/ 54 x 12.5

40 x 72/ 81 x 8/ 12

Veš mašina Gorenje

Veš mašina Gorenje

WA543, WA583

W 61...A

Page 119: septembar 2012. PDF

K o n d e n z a t o r i

KondenzatorKondenzator

Kondenzator

Kondenzator Kondenzator

Kondenzator

Kondenzator

10.62.21510.62.210

10.62.220

10.62.230 10.62.235

10.62.225

10.62.240

Kondenzator 1,5 FμKondenzator 1 Fμ

Kondenzator 2 Fμ

Kondenzator 3 Fμ Kondenzator 3,5 Fμ

Kondenzator 2,5 Fμ

Kondenzator 4 Fμ

ICARICAR

ICAR

ICAR ICAR

ICAR

ICAR

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

- -120

Kondenzator10.62.245 Kondenzator 4,5 Fμ

ICAR

Kondenzator10.62.250 Kondenzator 5 Fμ

ICAR

Kondenzator10.62.263 Kondenzator 6,3 Fμ

ICAR

Page 120: septembar 2012. PDF

K o n d e n z a t o r i

Kondenzator10.62.008 Kondenzator 8 μF

ICAR

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

- -121

Kondenzator

Kondenzator

10.62.010

10.62.020

Kondenzator 10 Fμ

Kondenzator 12,5 Fμ

ICAR

ICAR

Kondenzator10.62.025 Kondenzator 1 Fμ4

ICAR

Kondenzator10.62.030 Kondenzator 16 μF

ICAR

Kondenzator10.62.040 Kondenzator 20 Fμ

ICAR

Kondenzator10.62.050 Kondenzator 25 μF

ICAR

KondenzatorKondenzator 30 μF

ICAR

10.62.052

Kondenzator10.62.053 Kondenzator 35 μF

ICAR

Kondenzator10.62.054 Kondenzator 40 Fμ

ICAR

Page 121: septembar 2012. PDF

Kondenzator10.62.100 Kondenzator 80 Fμ

ICAR

K o n d e n z a t o r i

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

- -122

Kondenzator

Kondenzator

Kondenzator

Kondenzator

Kondenzator

10.62.087

10.62.087

10.62.056

10.62.094

10.62.091

Kondenzator 45 Fμ

Kondenzator 50 Fμ

Kondenzator 50 Fμ

Kondenzator 65 Fμ

Kondenzator 60 Fμ

ICAR

Last one

ICAR

ICAR

ICAR

Kondenzator10.62.097 Kondenzator 70 Fμ

ICAR

Kondenzator10.62.351

50 ÷ 60 μF

Kondenzator

Last one

Kondenzator10.62.361

60 ÷ 80 μF

Kondenzator

Last one

Kondenzator10.62.380

80 ÷ 100 μF

Kondenzator

ICAR

Page 122: septembar 2012. PDF

K o n d e n z a t o r i

Kondenzator

Kondenzator

10.62.461

10.62.500

160 F÷ 200 μ

200 50÷ 2 Fμ

Kondenzator

Kondenzator

Last one

Last one

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

- -123

KondenzatorKondenzator

Kondenzator

10.62.40110.62.381

10.62.426

100 ÷ 125 μF80 ÷ 100 μF

125 ÷ 160 μF

KondenzatorKondenzator

Kondenzator

Last oneLast one

Last one

Kondenzatori10.62.501

200 F÷ 250 μ

Kondenzator

ICAR

Kondenzator - RSO filter10.62.648 RSO filter F0,47 μ

Last one

Page 123: septembar 2012. PDF

K o m p r e s o r i

Kompresor

Kompresor

Kompresor

Kompresor

10.80.010

10.80.030

10.80.020

10.80.040

AS4511 1/8

AS75AA 1/5

AS60AA 1/6

AS80AA 1/5+

R134 - R12

R134 - R12

R134 - R12

Rele ZAF7

Rele ZAM9

Rele ZAF5

Rele ZAFA

Klasa 4

Klasa 7

R134 - R12

Klasa 8

ACC

ACC

ACC

ACC

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Klasa 5

- -124

Kompresor10.80.031 GVY75AA 1/5

R134 - R12

Klasa 7

ACC

Page 124: septembar 2012. PDF

D e l o v I z a r a s h l a d u

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

- -125

Igli asti ventilč10.82.010

Cu

dužina: 10 cm

FR filter

FR filter

FR filter10.82.060

10.82.055

10.82.0656x6

6x2

6x6

30 grama

30 grama

50 grama

FR filter10.82.045

6x2

15 grama

FR filter10.82.050

6x2

20 grama

Filter - pre ččista vode10.82.320

'' ide by side''s

Whirlpool

Sijalica rashaldnih uređeja10.40.600 E 14, 15 W, 230 V~

Prekidački set - letva

Zamr či Gorenjeziva :

HL 405 A1

10 A, 250 V~

Metalflex, Slovenija

10.30.401

Prekidački set - letva

Zamr či Oziva : bod

HL 403 AA3

4 A, 250 V~

Metalflex, Slovenija

10.30.400

Page 125: septembar 2012. PDF

T e r m o s t a t i r a s h l a d e

Termostat za frižider10.10.308 RANCO K-50

H (On/Off) °C/ - °C-14,5 23

2 kontakta

T (On/Off) °C /2 -8°C

Dužina kapilare: mm1200

RANCO, Italija

Termostat za zamrzivač10.10.314 RANCO K-54

H (On/Off) °C / - °C-25 30

3 kontakta

T (On/Off) °C/-12 -16,5°C

Dužina kapilare: 0 mm1 02

RANCO, Italija

Termostat za zamrzivač10.10.313 RANCO K-54

H (On/Off) °C/ - °C-29 34

3 kontakta

T (On/Off) °C/-12 16,5- °C

Dužina kapilare: 000mm2

RANCO, Italija

Termostat kombinacije10.10.326 RANCO K-59

H (On/Off) °C/ - °C3,5 26

3 kontakta

T (On/Off) 3 °C /,5 1-1 °C

Dužina kapilare: 1 00mm2

RANCO, Italija

Termostat kombinacije10.10.327 RANCO K-59

H (On/Off) °C/ - °C3,5 26

3 kontakta

T (On/Off) 3 °C /,5 1-1 °C

Dužina kapilare: 1900mm

RANCO, Italija

Termostat za frižider sa iglicom10.10.3 51 RANCO K-60

H (On/Off) -20°C / -25°C *

Otapanje: 5,5°C

T (On/Off) -4°C / -10,4°C

Dužina kapilare: mm1200

RANCO, Italija

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Termostat kombinacije10.10.325 GE 229A149

H (On/Off) 3°C / -29°C *

3 kontakta

T (On/Off) 3°C / -29°C *

Dužina kapilare: 800 mm

General Electric, Italija

- 126 -

Termostat za rashladnu vitrinu10.10.305 GE 205A46

H (On/Off) 2°C / -3,4°C *

T (On/Off) 10,5°C / 2,7°C

Dužina kapilare: 1500mm

General Electric, Italija

Termostat za frižider10.10.307 GE 205A115

H (On/Off) 2°C / -3,4°C *

T (On/Off) -1°C / -7,5°C *

Dužina kapilare: 1000mm

General lectricE , Italija

Page 126: septembar 2012. PDF

V e n t i l a t o r i r a s h l a d e

- 127 -

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Ventilator rashlade univerzalni

Ventilator rashlade univerzalni

42.80.096

42.80.101

Izduvna snaga: 34 W

Izduvna snaga: 16 W

1300 r/min

1300 r/min

Domopart, Italija

Domopart, Italija

Ventilator rashlade univerzalni

Ventilator rashlade univerzalniVentilator rashlade univerzalni

Ventilator NO FROST univerzalni

42.80.106

42.80.1 6142.80.111

42.80.120

Izduvna snaga: 25 W

Izduvna snaga: W10Izduvna snaga: 5 W

1300 r/min

1300 r/min1300 r/min

Domopart, Italija

Domopart, ItalijaDomopart, Italija

Sino Res

Page 127: septembar 2012. PDF

O P R E M A Z A K L I M A T I Z A C I J U

Pumpa za odvod kondenzata

Šablon sa libelom

Nosač klime

Nosač klime

Nosač klime

Pumpa za odvod kondenzata

Nosač klime

Nosač klime

Nosač klime

Nosač klime

42.90.005

42.90.095

42.90.105

42.90.100

42.90.102

42.90.010

42.90.106

42.90.111

42.90.115

42.90.120

visina vodenog stuba 8m

cinkovan

fiksni

fiksni

prohromski

dim.180x150x105 mm

zglobni

zglobni

zglobni

zglobni

10 l/h

9/12/18

18

9/12

9/12

100 l/h

18

24

9/12/18

18/24/28/35

Snaga: 18 VA

plastificiran

uži

plastificiran

cinkovan

bočni

bočni

plastificiran cinkovan

cinkovan

Wigam

Wigam

- -128

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 128: septembar 2012. PDF

O P R E M A Z A K L I M A T I Z A C I J U

Freon

Freon

Freon

Freon

42.90.200

42.90.210

42.90.205

42.90.215

R-407C

R-404

R-406

R-134

- -129

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Freon42.90.220 R-22

Crevo za freon Crevo za freon10.82.300 10.82.302

Komplet 3 kom Komplet 3 kom

Wigam ¼'' Wigam ¼''

Dužina: 900 mm Dužina: 1.500 mm

Freon42.90.225 R-410

Page 129: septembar 2012. PDF

Bakarna cev fi 6

Bakarna cev fi 12

Bakarna cev fi 1042.90.500

42.90.510

pakovanje 50 m

pakovanje 50 m

pakovanje 50 m

Majdanpek, Srbija

Majdanpek, Srbija

Majdanpek, Srbija

O P R E M A Z A K L I M A T I Z A C I J U

- -130

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Kondenz crevo

Armaflex crevo

Traka za klimu

Armaflex crevo

Armaflex crevo

42.90.300

42.90.355

42.90.390

42.90.350

42.90.360

Boja: bela

Kotur l = 240 m

Širina = 48mm

Kotur l = 350 m

Kotur l = 180 m

Ø 16 mm

Ø 12 mm

Dužina: l = 18 m

Ø 6 mm

Ø 18 mm

Page 130: septembar 2012. PDF

- -131

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

L I V p r a t e p r o g r a mć i

Papučica usisiva kombinovanača

Papučica usisivača ugaona

Papučica usisivača mala

Crevo usisivača Domino

Crevo usisivača RIO Crevo usisivača Sloboda

Crevo usisivača Modulo/ Optimo

Plastična cev čausisiva

20.80.102

20.80.120

20.80.110

20.80.200

20.80.230 20.80.251

20.80.210

20.80.300

Otvor za priključak cevi:

Otvor za priključak cevi:

Otvor za priključak cevi:

Dužina: 490mm

Ø 36mm

Ø 36mm

Ø 36mm

Dužina: 1.8 m

Priklju Ø 36mmčak cevi:

Priključak cevi: Ø 36mm

LIV Kolektor, Slovenija

LIV Kolektor, Slovenija

LIV Kolektor, Slovenija

LIV Kolektor, Slovenija

LIV Kolektor, Slovenija LIV Kolektor, Slovenija

LIV Kolektor, Slovenija

LIV Kolektor, Slovenija

Crevo usisivača

Ø = 32 mm

l 10 m=

20.80.270

Papu ččica usisiva a mala sa adapterom

Otvor za priključak cevi:

Ø = 36mm

Ø = 36/30mm

Adapter:

20.80.115

Page 131: septembar 2012. PDF

- -132

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

L I V p r a t e p r o g r a mć i

Plastični nosač vrećice

Prekida čč usisiva a

Trajni filter

Hepa filter

Trajni filter

Plasti nosač vrećicečni

Dugme potenciometra

20.80.401

20.80.620

20.20.500

20.20.510

20.20.501

20.80.402

20.80.650

Usisivač Domino

Usisivač Domino

Usisivač RIO

Usisivač Domino

Usisivač AQUA 1500, RIO

Usisivač Optimo/ Modulo

Usisivač Domino

LIV Kolektor, Slovenija

LIV Kolektor, Slovenija

LIV Kolektor, Slovenija

LIV Kolektor, Slovenija

LIV Kolektor, Slovenija

LIV Kolektor, Slovenija

LIV Kolektor, Slovenija

Adapter za revo usisivac ča Sloboda20.80.255

sa Ø36 na Ø30mm

LIV Kolektor, Slovenija

Plastična zakačaljka poklopca20.80.652

Usisivač RIO

LIV Kolektor, Slovenija

Page 132: septembar 2012. PDF

L I V p r a t e p r o g r a mć i

- -133

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Platnena kesa usisivača Set usisivača Primo/ Solo

Set usisivača Tempo

Set usisivača Modulo

Set usisivača RIO

Set usisivača Domino/ Avant

Set usisivača Optimo

Kesa usisivača

Kesa usisivačaKesa usisivača

20.20.000 20.20.100

20.20.105

20.20.120

20.20.145

20.20.110

20.20.130

20.20.220

20.20.24520.20.221

Usisivač Domino, Optimo 5 kesica + 2 filtera

5 kesica + 2 filtera

5 kesica + 2 filtera

3 SMS kesice + 1 filter

5 kesica + 2 filtera

5 kesica + 2 filtera

Usisivači: Modulo,

Usisiva RIOčUsisiva Primo,či:

Modulo

Domino, Optimo

SMS kesaSolo, Tempo

LIV Kolektor, Slovenija LIV Kolektor, Slovenija

LIV Kolektor, Slovenija

LIV Kolektor, Slovenija

LIV Kolektor, Slovenija

LIV Kolektor, Slovenija

LIV Kolektor, Slovenija

LIV Kolektor, Slovenija

LIV Kolektor, SlovenijaLIV Kolektor, Slovenija

Page 133: septembar 2012. PDF

K E S I C E U S I S I V A Č A

Kesa usisivača Sloboda

Kesa usisivača Sloboda

Kesa usisivača Sloboda

Kesa usisivača Sloboda

Kesa usisivača Sloboda

Kesa usisivača Sloboda

Kesa usisivača Sloboda

Kesa usisivača Sloboda

Kesa usisivača Sloboda

20.20.599

20.20.609

20.20.603

20.20.605

20.20.614

20.20.601

20.20.607

20.20.608

20.20.613

Minor G

Sloboda 300W

Sloboda SE 2000

Sloboda 800W

Sloboda 1000W

Tajfun 1200

Sloboda 700W

Sloboda SE 3000

Sloboda SE 4000

Libertas 400

- -134

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Kesa usisivača Fuego20.20.849

FG - 140 A

Fuego Espana

Page 134: septembar 2012. PDF

K E S I C E U S I S I V A Č A

Kesa usisivača Iskra

Kesa usisiva a Iskrač

Kesa usisiva a Iskrač

Kesa usisiva a Iskrač

Kesa usisiva a Iskrač

Kesa usisivča Iskra

Kesa usisivača Iskra

Kesa usisivača Iskra

Kesa usisivača Iskra

Kesa usisivača Iskra

20.20.670

20.20.671

20.20.672

20.20.673

20.20.674

20.20.676

20.20.611

20.20.677

20.20.678

20.20.679

Iskra 1001 - 3001

Iskra 4002 - 4004

Iskra TS 417 - 850

Iskra TS 600

Iskra TS 900

Iskra Compact

Iskra 6004 - 6006

Iskra Corona 1000

Iskra Vampyr 28

Iskra Rondo

- -135

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 135: septembar 2012. PDF

K E S I C E U S I S I V A Č A

Kesa usisiva a Iskrač

Kesa usisivača Iskra

Kesa usisivača Iskra

Kesa usisivača Iskra

Kesa usisivača Iskra

Kesa usisiva a Iskrač

Kesa usisivača Iskra

Kesa usisivača Iskra

Kesa usisivača Iskra

Kesa usisivača Iskra

20.20.675

20.20.681

20.20.682

20.20.683

20.20.684

20.20.680

20.20.687

20.20.688

20.20.689

20.20.690

8251E - 8451E

Multi 300

320 - 330

Hidro 20 K

Iskra 1100 A + E

Iskra Modulo 1300

Iskra Vampyr

Iskra Vampyrino E

Iskra Vampyr

Iskra Corona RIO 1200

Iskra Vampyrete

Iskra Turboelektronik

Iskra Corona

Iskra Grö e 7005β

- -136

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 136: septembar 2012. PDF

K E S I C E U S I S I V A Č A

Kesa usisivača Iskra

Kesa usisivača Panasonic

Kesa usisivača Panasonic

Kesa usisivača Siemens

Kesa usisivača Siemens - Bosch

Kesa usisivača Iskra

Kesa usisivača Pahilips

Kesa usisivača Philips

Kesa usisivača Roventa

Kesa usisivača Roventa

20.20.685

20.20.616

20.20.617

20.20.631

20.20.632

20.20.686

20.20.693

20.20.694

20.20.695

20.20.696

TC 120 E - TC 160 E Jazz 20

Iskra Vampyr

Panasonic 1300

Panasonic 738

Iskra Corona

Philips Athena

Philips Sidney

Roventa 1200

Roventa balon

- -137

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 137: septembar 2012. PDF

K E S I C E U S I S I V A Č A

Kesa usisivača Gorenje

Kesa usisivača Philips - Oslo

Kesa usisivača Moulinex Compact

Kesa usisivača Moulinex

Kesa usisivača Moulinex

Kesa usisivača Roventa

Kesa usisivača Moulinex Power NT

Kesa usisivača Electrolux

Kesa usisivača Electrolux

Kesa usisivača Electrolux

20.20.691

20.20.692

20.20.699

20.20.700

20.20.701

20.20.697

20.20.698

20.20.705

20.20.706

20.20.707

Moulinex Power

Moulinex CN - 3

Roventa ZR-76

Electrolux 5020

Electrolux 1000

- -138

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 138: septembar 2012. PDF

K E S I C E U S I S I V A Č A

Kesa usisivača Samsung

Kesa usisivača Goblin

Kesa usisivača Electrolux

Kesa usisivača Miele

Kesa usisivača Electrolux

Kesa usisivača Samsung

Kesa usisivača Electrolux

Kesa usisivača Electrolux

Kesa usisivača Elin 2

Kesa usisivača LG

20.20.702

20.20.703

20.20.704

20.20.711

20.20.712

20.20.708

20.20.709

20.20.710

20.20.717

20.20.718

Samsung VC - 6313

Electrolux Z 55

Miele Sanator

Electrolux 326

Samsung RC - 5513

Electrolux 729

Electrolux Mondo

LG V 2940

- -139

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 139: septembar 2012. PDF

K E S I C E U S I S I V A Č A

Kesa usisivača Kirby 5

Kesa usisivača Daewoo

Kesa usisivača Daewoo

Kesa usisivača Elin 1

Kesa usisivača Vorwerk

Kesa usisivača LG

Kesa usisivača Elin 3

Kesa usisivača Boss

Kesa usisivača Kirby 1

Kesa usisivača Omega

20.20.713

20.20.714

20.20.715

20.20.716

20.20.723

20.20.719

20.20.720

20.20.646

20.20.722

20.20.729

Daewoo veći

Daewoo manji

Vorwerk kobold

LG V 3310

Omega okrugla

- -140

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 140: septembar 2012. PDF

K E S I C E U S I S I V A Č A

Kesa usisivača F. I. F.

Kesa usisivača WAP

Kesa usisivača Moulinex

Kesa usisivača Moulinex

Kesa usisivača Miele

Kesa usisivača Omega

Kesa usisivača Bosch

Kesa usisivača Troter

Kesa usisivača Hoover

Kesa usisivača Hoover

20.20.724

20.20.725

20.20.726

20.20.727

20.20.728

20.20.730

20.20.661

20.20.731

20.20.732

20.20.733

WAP 640

Moulinex CN - 2

Moulinex AP - 08

Miele S - 500

Omega BSS

Troter Clatronik

Hoover Galaksija

- -141

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 141: septembar 2012. PDF

K E S I C E U S I S I V A Č A

Kesa usisivača Hoover

Kesa usisivača Siemens

Kesa usisivača Topolino

Kesa usisivača Roventa

Kesa usisivača Eta

Kesa usisivača Eta Astro

Kesa usisivača Philips

Kesa usisivača Electrolux

Kesa usisivača Electrolux

Kesa usisivača Electrolux

20.20.734

20.20.633

20.20.735

20.20.736

20.20.737

20.20.739

20.20.740

20.20.741

20.20.742

20.20.743

Hoover U 42 62

Siemens Rapid

Roventa Dambo

Eta Swing 1300

Eta Astro 1600

Philips London

Electrolux Z - 450

Electrolux Z - 4830

Electrolux Progres

- -142

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 142: septembar 2012. PDF

K E S I C E U S I S I V A Č A

Kesa usisivača Eta

Kesa usisivača Hoover

Kesa usisivača Hoover

Kesa usisivača Philips

Kesa usisivača Hometech

Kesa usisivača Arijete-Hugin-Meteor

Kesa usisivača AM Star

Kesa usisivača Boman

Kesa usisivača Gold Star

Kesa usisivača Express

20.20.738

20.20.745

20.20.746

20.20.747

20.20.748

20.20.744

20.20.751

20.20.752

20.20.753

20.20.754

Eta Arcus 1500

Hoover U 1358

Hoover Turbomaster

Philips HR 6325

Hometech 1000

Boman 1400

Gold Star V 982 CE

Express - 417

- -143

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 143: septembar 2012. PDF

K E S I C E U S I S I V A Č A

Kesa usisivača Mio Star

Kesa usisivača Tornado

Kesa usisivača Siemens - Bosch

Kesa usisivača Elin

Kesa usisivača Ultra electronic

Kesa usisivača Electrolux

Kesa usisivača Daewoo

Kesa usisivača Hoover

Kesa usisivača Electrolux

Kesa usisivača Philips

20.20.749

20.20.750

20.20.636

20.20.757

20.20.758

20.20.755

20.20.756

20.20.762

20.20.763

20.20.764

Mio Star HN 944

Tornado 1400

Siemens - Bosch BC - 10

Elin 400

Electrolux Z 2520 - 2580

Daewoo srednji

Hoover Senzotronic

Electrolux 312-Excelsior

- -144

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 144: septembar 2012. PDF

K E S I C E U S I S I V A Č A

Kesa usisivača Moulinex

Kesa usisivača Omega

Kesa usisivača Electrolux

Kesa usisivača Briko

Kesa usisivača Samsung

Kesa usisivača Samsung

Kesa usisivača Starmix

Kesa usisivača WAP

Kesa usisivača Electrolux

Kesa usisivača Indesit

20.20.759

20.20.760

20.20.761

20.20.768

20.20.769

20.20.765

20.20.766

20.20.767

20.20.772

20.20.773

Moulinex 1600

Omega Sidex

Electrolux Z 303 - 312

Starmiks 1200

WAP 20 ST

Electrolux Cylinder

Indesit NT 30

- -145

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 145: septembar 2012. PDF

K E S I C E U S I S I V A Č A

Kesa usisivača Severin

Kesa usisivača Siemens

Kesa usisivača Bosch - Siemens

Kesa usisivača Electrolux

Kesa usisivača Oceanik - Zelmer

Kesa usisivača Panasonic

Kesa usisivača Miele

Kesa usisivača Jubilee

Kesa usisivača Fakir

Kesa usisivača LG

20.20.770

20.20.637

20.20.662

20.20.771

20.20.778

20.20.774

20.20.775

20.20.776

20.20.777

20.20.784

BS 30 - 35

Severin 1400

Siemens 1200

Bosch - Siemens

Electrolux Turboelectronic

Panasonic - Swirl

Miele Meteor

Jubilee 1200

Fakir IC 900 - 1100

LG V - 1400

- -146

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 146: septembar 2012. PDF

K E S I C E U S I S I V A Č A

Kesa usisivača Moulinex

Kesa usisivača Columbus

Kesa usisivača EIO 80

Kesa usisivača AEG

Kesa usisivača Fakir

Kesa usisivača Electrolux - Philips

Kesa usisivača Crown

Kesa usisivača Fisher

Kesa usisivača Fisher

Kesa usisivača Fisher

20.20.779

20.20.780

20.20.781

20.20.782

20.20.783

20.20.785

20.20.786

20.20.787

20.20.788

20.20.789

Philips 9100

Moulinex mali

AEG 1400

Fakir 104 - 105

Electrolux Z 5145

Crown 1800

Fisher Electro 1600

Fisher Electro 1800

Fisher Electro 1500

- -147

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 147: septembar 2012. PDF

K E S I C E U S I S I V A Č A

Kesa usisivača Fischer

Kesa usisivača Boman

Kesa usisivača Boman

Kesa usisivača Boman

Kesa usisivača Philips

Kesa usisivača Electrolux SE

Kesa usisivača Clatronik

Kesa usisivača Rowenta

Kesa usisivača Gruber

Kesa usisivača Siemens - Bosch

20.20.790

20.20.791

20.20.792

20.20.793

20.20.794

20.20.795

20.20.796

20.20.797

20.20.798

20.20.634461342

Fischer Elektro 2000

Boman CB 949 1400

Boman CB 948 1500

Boman CB 950 1600

Philips FC 8334

Clatronik 1400

Rowenta Extrem 1600

Gruber Wiking AS - 10

Siemens - Bosch

- -148

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 148: septembar 2012. PDF

K E S I C E U S I S I V A Č A

Kesa usisivača AEG

Kesa usisivača Mio Star 422

Kesa usisivača Daewoo

Kesa usisivača Hoover

Kesa usisivača Privileg

Kesa usisivača Samsung

Kesa usisivača Samsung

Kesa usisivača Hoover

Kesa usisivača Diamond

Kesa usisivača Rowenta

20.20.799

20.20.800

20.20.801

20.20.802

20.20.803

20.20.805

20.20.806

20.20.807

20.20.808

20.20.809

Super Elektronik

AEG - Vampyr

Daewoo Royal

Samsung VP 77

Samsung VP 95 B

Diamond De Luxe Crystal

Rowenta ZR - 745

- -149

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 149: septembar 2012. PDF

K E S I C E U S I S I V A Č A

Kesa usisivača Philips

Kesa usisivača Nelfisk

Kesa usisivača Neo

Kesa usisivača Neo

Kesa usisivača Neo

Kesa usisivača Miele

Kesa usisivača Neo

Kesa usisivača Gorenje

Kesa usisivača Iskra

Kesa usisivača Mirage FJ 105

20.20.804

20.20.811

20.20.812

20.20.813

20.20.814

20.20.810

20.20.816

20.20.817

20.20.818

20.20.819

1800 1800

Topo BS 57/6

Philips Amsterdam

Neo Purity FC - M 218

Neo FC 117

Neo FC 217

Miele S - 180

Neo FC - 218 1800

Gorenje Prohimo

Iskra 1700

- -150

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 150: septembar 2012. PDF

K E S I C E U S I S I V A Č A

Kesa usisivača Siemens

Kesa usisivača Neo

Kesa usisivača Neo

Kesa usisivača Gorenje 4041

Kesa usisivača Moulinex

Kesa usisivača Neo

Kesa usisivača Kather 65 Eko

Kesa usisivača Hugin

Kesa usisivača Starmix

Kesa usisivača Miele

20.20.635

20.20.815

20.20.822

20.20.823

20.20.824

20.20.820

20.20.821

20.20.828

20.20.829

20.20.830

Oscar 103

Siemens - Smily 1400

Neo FC 116 1600

Neo FC M 118

Moulinex Boody

Neo FC 118

Hugin Typ 908 S

Starmix Zuklon

Miele S 125 - 138

- -151

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

30437Simens-Smily1400

30438NEO FC 11630438NEO FC 11630438NEO FC 116

Page 151: septembar 2012. PDF

K E S I C E U S I S I V A Č A

Kesa usisivača Columbus

Kesa usisivača Miele S

Kesa usisivača Panasonic

Kesa usisivača Vox 2000

Kesa usisivača Bosch

Kesa usisivača Altus Austrin

Kesa usisivača Vox 1400

Kesa usisivača Vox 1800

Kesa usisivača Altus 1600

Kesa usisivača Rowenta

20.20.825

20.20.826

20.20.827

20.20.834

20.20.663

20.20.831

20.20.832

20.20.833

20.20.838

20.20.839

MC - E 7002

Columbus ST 12

Miele S 400 - 456

Panasonic 1500

Bosch Ariva 1400 - 1500

Altus Austrin 1400

Rowenta ZR - 480

- -152

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

30463ALTUS 1600

Page 152: septembar 2012. PDF

K E S I C E U S I S I V A Č A

Kesa usisivača Bosch

Kesa usisivača Gorenje

Kesa usisivača Electrolux

Kesa usisivača Keno

Kesa usisivača Starmix 469

Kesa usisivača Daewoo

Kesa usisivača Mirage 202

Kesa usisivača Afk PS 1600

Kesa usisivača Clatronik

Kesa usisivača Vortex

20.20.664

20.20.835

20.20.836

20.20.837

20.20.844

20.20.840

20.20.841

20.20.842

20.20.843

20.20.850

Typ 1417

Model BS - 86 IC

RC 4005 B

Bosch Sphera 1300

Gorenje - Tiro 1500

Electrolux Z - 74

Keno 2400

Daewoo 1700W

Clatronik 1400 - 1500

- -153

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 153: septembar 2012. PDF

K E S I C E U S I S I V A Č A

Kesa usisivača Panasonic

Kesa usisivača Keno

Kesa usisvača Elin

Kesa usisivača Keno

20.20.845

20.20.847

20.20.846

20.20.848BS - 861 E DS - 861 L

Keno 1200W

Elin Derby 1600W

Keno 1400W

- -154

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 154: septembar 2012. PDF

D e l o v i z a a s p i r a t o r e

Univerzalno filter platno

Cev aspiratora

Cev aspiratora

Cev aspiratora

Cev aspiratora

Cev aspiratora

Cev aspiratora

Cev aspiratora

Univerzalno filter platno

85.50.030

85.60.010 85.60.020

85.50.035

ø100 ø100

Dimenzije: 1150x500mm

Dužina: l = 2m Dužina l = 3m

Dimenzije: 550x500mm

Aluminijumska Aluminijumska

ATTOS d.o.o. Novi Sad ATTOS d.o.o. Novi Sad

- -155

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

85.60.030

85.60.050

85.60.0 07

85.60.040

85.60.0 06

ø1 10

ø120

ø150

ø120

ø150

Dužina l = 3m

Dužina l = 3m

Dužina l = 2.5m

Dužina l = 2m

Dužina l = m1.5

Aluminijumska

Aluminijumska

Aluminijumska

Aluminijumska

Aluminijumska

Page 155: septembar 2012. PDF

- -156

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

E l e k t r o i n s t a l a c i o n i m a t e r i j a l

Podsklop sa 3 priklju na mestač35.50.310

Razvodnik gumirani trostrani šuko35.50.131

Podsklop sa 6 priklju na mestač35.50.315

gumirani

Atra, Bugarska

Atra, Bugarska

gumirani

Atra, Bugarska

Razvodnik T/ III

Razvodnik T/ IV

Razvodnik T/ III kombinovani35.50.105

35.50.100

35.50.110

Razvodnik 3/635.50.130

Atra, Bugarska

Razvodnik sa 4 priključnice35.51.414

2221

5A/250V

4x2

NOPAL, Bačka Palanka

Razvodnik T/II35.50.115

Tehnoelektro, Aleksinac

Page 156: septembar 2012. PDF

- -157

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

P r o d u ž n i k a b l o v i

Produžni kabel

Produžni kabel

Produžni kabel

Produžni kabel Produžni kabel

35.10.135

35.10.355

35.10.155

35.10.530

35.10.350

Bez prekidača

Bez prekidača

Bez prekidača

Sa prekidačem

Sa prekidačem

Broj priključnih mesta: 3

Broj priključnih mesta: 5

Broj priključnih mesta: 5

Broj priključnih mesta: 3

Broj priključnih mesta: 5

Dužina: 1,5 m

Dužina: 3 m

Dužina: 1,5 m

Dužina: 5 m

Dužina: 3 m

Aling Conel, Gajdobra

Aling Conel, Gajdobra

Aling Conel, Gajdobra

Aling Conel, Gajdobra

Produžni kabel

Produžni kabel35.10.535

35.10.550

Bez prekidača

Sa prekidačem

Broj priključnih mesta: 3

Broj priključnih mesta: 5

Dužina: 5 m

Dužina: 5 m

Produžni kabel35.10.130 Sa prekidačem

Broj priključnih mesta: 3

Dužina: 1,5 m

Aling Conel, Gajdobra

Produžni kabel35.10.150 Sa prekidačem

Broj priključnih mesta: 5

Dužina: 1,5 m

Aling Conel, Gajdobra

Aling Conel, Gajdobra

Produžni kabel35.10.555 Bez prekidača

Broj priključnih mesta: 5

Dužina: 5 m

Aling Conel,Gajdobra

Aling Conel, Gajdobra

Aling Conel,Gajdobra

Page 157: septembar 2012. PDF

- -158

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

E l e k t r o i n s t a l a c i o n i m a t e r i j a l

Podsklop sa 3 priključna mesta35.50.300 440.1

Elid, Srbija

Podsklop sa 5 priklju na mestač

Podsklop sa 3 priklju na mestač

35.50.303

35.50.302

Tehnoelektro, Aleksinac

Tehnoelektro, Aleksinac

Podsklop sa 3 priključna mesta

max. 3500 W

16A, 250V

Commel

35.50.304

Produžni kabel35.10.330 Sa prekidačem

Broj priključnih mesta: 3

Dužina: 3 m

Aling Conel, Gajdobra

Page 158: septembar 2012. PDF

- -159

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

E l e k t r o i n s t a l a c i o n i m a t e r i j a l

Izolir traka - bela

Izolir traka - žuto/ zelena

Izolir traka - crna35.20.050

35.20.250

35.20.1000,13mm x 19mm x 20m

0,13mm x 19mm x 20m

0,13mm x 19mm x 20m

Izolir traka, mix35.20.300 0,13mm x 19mm x 20m

komplet 10 kom

Ručni metar

Ručni metar

Ručni metar

Ručna LED baterijska lampa Skalpel sa uloškom

Komplet uložaka za odvijač

35.60.100

35.60.110

35.60.900 35.60. 013

35.60.105

35.60.020

Dužina l = 2m

Dužina l = m5

Dužina l = m3

Širina sečiva: 18mm

Set 102 kom

Page 159: septembar 2012. PDF

G r e j n I k a b l o v i

Grejni kabel za otapanje oluka

Grejni kabel za otapanje oluka

Grejni kabel za otapanje oluka

Grejni kabel za otapanje oluka

Grejni kabel za otapanje oluka

Grejni kabel za otapanje oluka

Grejni kabel za otapanje oluka

35.12.006

35.12.016

35.12.030

35.12.055

35.12.010

35.12.023

35.12.041

Snaga: W196

Snaga: W471

Snaga: W919

Snaga: W1719

Snaga: W293

Snaga: W700

Snaga: W1265

Snowfree

Snowfree

Snowfree

Snowfree

Snowfree

Snowfree

Snowfree

Napon: 230 V

Napon: 230 V

Napon: 230 V

Napon: 230 V

Napon: 230 V

Napon: 230 V

Napon: 230 V

+ 4m hladna zona,

+ 4m hladna zona,

+ 4m hladna zona,

+ 4m hladna zona,

+ 4m hladna zona,

+ 4m hladna zona,

+ 4m hladna zona,

Dužina: 6 m

Dužina: 16 m

Dužina: 30 m

Dužina: 55 m

Dužina: 10 m

Dužina: 23 m

Dužina: 41 m

Termostat

Termostat

Termostat

Termostat

Termostat

Termostat

Termostat

Lorenzoni, Italija

Lorenzoni, Italija

Lorenzoni, Italija

Lorenzoni, Italija

Lorenzoni, Italija

Lorenzoni, Italija

Lorenzoni, Italija

- -160

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Grejni kabel za otapanje oluka35.12.005

Snaga: W151

Snowfree

Napon: 230 V

+ 4m hladna zona,

Dužina: 5 m

Termostat

Lorenzoni, Italija

Page 160: septembar 2012. PDF

G r e j n I k a b l o v i

Grejni kabel

Grejni kabel

Grejni kabel

Grejni kabel EX

Grejni kabel

Grejni kabel

Grejni kabel

Grejni kabel

Grejni kabel

35.12.122

35.12.138

35.12.187

35.12.330

35.12.320

35.12.130

35.12.160

35.12.221

35.12.310

Snaga: 640 W

Snaga: W1068

Snaga: W2430

23TTL-2-BO

23TTM-2-BO

Snaga: W837

Snaga: W1647

Snaga: W3400

17TTM-2-BO

28 W/m

28 W/m

28 W/m

Samoreg Snowfree

Samoreg NoFrostPipe

28 W/m

28 W/m

28 W/m

Samoreg NoFrostPipe

Napon: 230 V

Napon: 230 V

Napon: 230 V

Samoregulišuća snaga

Samoregulišuća snaga

Napon: 230 V

Napon: 230 V

Napon: 230 V

Samoregulišuća snaga

Jedinica mere: kom.

Jedinica mere: kom.

Jedinica mere: kom.

Napon: 230 V

Napon: 230 V

Jedinica mere: kom.

Jedinica mere: kom.

Jedinica mere: kom.

Napon: 230 V

Dužina: 22 m

Dužina: 38,10 m

Dužina: 87,38 m

20-40 W/m

20-40 W/m

Dužina: 30,45 m

Dužina: 59,34 m

Dužina: 121,57 m

15-30 W/m

Jednostrani priključci

Jednostrani priključci

Jednostrani priključci

Jedinica mere: m

Jedinica mere: m

Jednostrani priključci

Jednostrani priključci

Jednostrani priključci

Jedinica mere: m

+ 4m hladna zona

+ 4m hladna zona

+ 4m hladna zona

Lorenzoni, Italija

Lorenzoni, Italija

+ 4m hladna zona

+ 4m hladna zona

+ 4m hladna zona

Lorenzoni, Italija

Lorenzoni, Italija

Lorenzoni, Italija

Lorenzoni, Italija

Lorenzoni, Italija

Lorenzoni, Italija

Lorenzoni, Italija

- -161

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 161: septembar 2012. PDF

Stopica - muška Stopica - ženska35.50.850 35.50.855

Kalaj Kalaj

Dimenzije: 6.3 x 0.8mm Dimenzije: 6.3 x 0.5mm

E l e k t r o i n s t a l a c i o n i m a t e r i j a l

- -162

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Papučica

Papučica

Papučica

Papučica

Papučica

Papučica

Papučica

Papučica

35.50.856

35.50.868

35.50.871

35.50.873

35.50.867

35.50.870

35.50.872

35.50.874

izolovana

izolovana

izolovana okasta

izolovana okasta

izolovana

izolovana okasta

izolovana okasta

izolovana okasta

ženska

ženska

ženska

plava

žuta

crvena

plava

crvena

crvena

crvena

žuta

2.5/6.3

6.0/6.3

1.5/5

2.5/6

1.5/6.3

1.5/4

1 6.5/

6/6

Page 162: septembar 2012. PDF

E l e k t r o i n s t a l a c i o n i m a t e r i j a l

- -163

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Papučica35.50.875

Hilzna35.50.881

Hilzna35.50.880

izolovana okasta

žuta

6/8

Hilzna35.50.884

izolovana

crvena

1.0/8

izolovana

bela

0.5/8

izolovana

siva

4.0/12

Redna stezaljka

Redna stezaljka

Redna stezaljka

35.23.010

35.23.030

35.23.050

Redna stezaljka keramička

Redna stezaljka

Redna stezaljka

35.23.310

35.23.020

35.23.040

12-polna redna stazaljka

12-polna redna stazaljka

12-polna redna stazaljka

PA 35

PA 44

PA 220

2,5mm

6mm

16mm

sa pocinkovanim čeličnim vijcima

sa pocinkovanim čeličnim vijcima

sa pocinkovanim čeličnim vijcima

Niklovani mesing

Niklovani mesing

Niklovani mesing

PA 6.6, UL94V2, GWT 960C

PA 6.6, UL94V2, GWT 960C

PA 6.6, UL94V2, GWT 960C

ITW x, ItalijaFaste

ITW x, ItalijaFaste

ITW x, ItalijaFaste

5-polna redna stazaljka

12-polna redna stazaljka

12-polna redna stazaljka

PA 27

PA 76

4mm

10mm

sa pocinkovanim čeličnim vijcima

sa pocinkovanim čeličnim vijcima

Niklovani mesing

Niklovani mesing

Primena: ćiza TA pe

PA 6.6, UL94V2, GWT 960C

PA 6.6, UL94V2, GWT 960C

ITW x, ItalijaFaste

ITW x, ItalijaFaste

Page 163: septembar 2012. PDF

Redna stezaljka keramička

Redna stezaljka kerami Sigmačka

35.23.120

35.23.300

Redna stezaljka keramička

Redna stezaljka

35.23.110

35.23.031

3-polna redna stazaljka

1-polna redna stazaljka

2.5mm

2-polna redna stazaljka

3-polna redna stazaljka

FV-44 / 3P

2.5mm

6 mm

180°C

Poliamid 6.6

E l e k t r o i n s t a l a c i o n i m a t e r i j a l

- -164

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Redna stezaljka keramička35.23.190

2-polna redna stezaljka

16 mm

Kontaktni sprej WD 4040.90.900 Sadržaj 200ml

Lepak ROSER 70g36.10.270

Roser, Italija

Kalufonijum za lemljenje 50gPasta za lemljenje98.85.34098.85.320 50 gr50 gr

Tinol žica za lemljenje98.85.350 100 gr

Page 164: septembar 2012. PDF

E l e k t r o i n s t a l a c i o n i m a t e r i j a l

- -165

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Uvodnica priključnog kabela bojlera30.60.100

Obujmica uvodnice priključnog kabela

30.60.110

30.60.110

prodaje se u kompletu sa

30.60.100

prodaje se u kompletu sa

Obujmica OG35.21.065

Uvodnik PG

Uvodnik PG

Uvodnik PG

35.21.120

35.21.130

35.21.140

Obujmica OG35.21.066

8/18 mm

nizajuća

Uvodnik PG

Uvodnik PG

Uvodnik PG

35.21.125

35.21.135

35.21.145

7 mm

11 mm

16 mm

PVC

PVC

PVC

18/26 mm

nizajuća

9 mm

13 mm

21 mm

PVC

PVC

PVC

Page 165: septembar 2012. PDF

E l e k t r o i n s t a l a c i o n i m a t e r i j a l

- -166

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Vezice

VeziceVezice

Vezice

35.21.010

35.21.02035.21.015

35.21.025

CT-2.5x100

CT-2.5x160CT-2.5x140

CT-3.5x200

Pakovanje: 100 kom

Pakovanje: 100 komPakovanje: 100 kom

Pakovanje: 100 kom

Vezice

Vezice

Vezice

Vezice

Vezice

35.21.026

35.21.029

35.21.032

35.21.027

35.21.030

CT-4.8x200

CT-4.8x250

CT-4.8x300

CT-3.5x250

CT-3.5x300

Pakovanje: 100 kom

Pakovanje: 100 kom

Pakovanje: 100 kom

Pakovanje: 100 kom

Pakovanje: 100 kom

Vezice35.21.013 CT-4.8x120

Pakovanje: 100 kom

Page 166: septembar 2012. PDF

E l e k t r o i n s t a l a c i o n i m a t e r i j a l

- -167

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Vezice35.21.033 CT-3.5x350

Pakovanje: 100 kom

Vezice35.21.035 CT-4.8x350

Pakovanje: 100 kom

Obujmice za kabel prečnika 5mm

Obujmice za kabel pre 7čnika mmObujmice za kabel pre 6čnika mm

35.21.050

35.21.06035.21.055

Pakovanje: 100 kom

Pakovanje: 100 komPakovanje: 100 kom

Obujmice za kabel prečnika 8mm

Obujmice za kabel prečnika 18mm

Obujmice za kabel prečnika 12mm35.21.061

35.21.048

35.21.062

Pakovanje: 100 kom

Pakovanje: 100 kom

Pakovanje: 100 kom

Obujmice za kabel prečnika 14mm Obujmice za kabel prečnika 16mm35.21.063 35.21.064

Pakovanje: 100 kom Pakovanje: 100 kom

Page 167: septembar 2012. PDF

- -168

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

E l e k t r o i n s t a l a c i o n i m a t e r i j a l

Termoskupljajući bužir

Termoskupljajući bužir

Termoskupljajući bužir

Termoskupljajući bužir

Termoskupljajući bužir

Termoskupljajući bužir

Termoskupljajući bužir

Termoskupljajući bužir

35.20.500

35.20.520

35.20.540

35.20.560

35.20.510

35.20.530

35.20.550

35.20.570

3 / 1.5

8 / 4.0

12 / 6.0

20 /10.0

5 / 2.5

10 / 5.0

15 / 7.5

25 /12.5

Page 168: septembar 2012. PDF

- -169

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

E l e k t r o i n s t a l a c i o n i m a t e r i j a l

Priklju za peglučni kabel

Priklju začni kabel štednjak Priklju za štednjakčni kabel

Priklju za štednjakčni kabelPriklju za štednjakčni kabel

Priključni kabel

35.10.600

35.10.615 35.10.610

35.10.62035.10.625

35.13.010

Dužina: 2m

Dužina: 2m Dužina: 1,5m

Dužina: 1,5mDužina: 2m

l = 750mm

3 x 0,75m

GG/J 3 x 2,5 GG/J 3 x 2,5

GG/J 5 x 2,5GG/J 5 x 2,5

3 x 1.0 mm

10/ 16A 10/ 16A

16A/ 380V~16A/ 380V~

Elid, Srbija

Elid, Srbija Elid, Srbija

Elid, SrbijaElid, Srbija

Priključni kabel za peglu35.10.605

Dužina: 3m

3 x 0,75m

Elid, Srbija

Napojni kabelza lap top

L 1,8 m=

35.13.105

Napojni kabel35.13.100 za računar, fax

L 2 m=

Priključni kabel35.13.015

l = 750mm

3 x 1.5 mm

Page 169: septembar 2012. PDF

- -170

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

E l e k t r o i n s t a l a c i o n i m a t e r i j a l

Sijalično grlo E-27 keramičko Sijalično grlo E-27 keramičko35.50.010 35.50.020 sa držačem

Kina Kina

Sijalično grlo E-27 keramičko35.50.011 viseće

EL-CO

Sijalično grlo E-27 keramičko35.50.022 sa držačem

El-CO

Sijalično grlo E-14 keramičko35.50.033 sa držačem

EL-CO

Sijalično grlo E-27 koso35.50.029 122L

Bakelitno

Nopal, Bačka Palanka

Sijalično grlo E-27 ravno35.50.030 120L

Bakelitno

Nopal, Bačka Palanka

Sijalično grlo E-27 koso35.50.027

Nopal, Bačka Palanka

Sijalično grlo E-27 ravno35.50.028

Nopal, Bačka Palanka

Grlo bakelitno35.51.500

106 LK

za nošenje senila

sa prstenom

NOPAL, Bačka Palanka

Page 170: septembar 2012. PDF

Grlo bakelitno35.51.501

106 SP

za nošenje senila

sa prstenom

NOPAL, Bačka Palanka

- -171

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

E l e k t r o i n s t a l a c i o n i m a t e r i j a l

Gumirana utičnica šuko

Aling Conel, Gajdobra

35.50.070

Gumirani utikač šuko35.50.075

Aling Conel

Utikač monofazni beli L

Ugaoni

Kina

35.50.055

Utikač šuko monofazni beli35.50.050

Ravni

Kina

Utikač monofazni

NOPAL, Ba ka Palankač

204 NL

sa uzemljenjem

35.51.400

Utikač monofazni L

206 NL

L priključak

sa uzemljenjem

NOPAL, Ba ka Palankač

35.51.402

Utikač šuko monofazni crni35.50.060

Aling Conel

Prekida ,č međugajtanski beli 6A35.50.210

Prekida gajtanski crni, 6Ač među35.50.200

Page 171: septembar 2012. PDF

Utikač trofazni bakelitni L

Utikač trofazni L, crni

35.51.408

35.51.410

Utikač trofazni L, beli35.51.409

216 NL

218 C

polikarbonat

L priključak

L priključak

NOPAL, Bačka Palanka

NOPAL, Bačka Palanka

218

polikarbonat

L priključak

NOPAL, Bačka Palanka

- -172

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

E l e k t r o i n s t a l a c i o n i m a t e r i j a l

Utikač trofazni bakelitni

215 NL

NOPAL, Bačka Palanka

35.51.407

Page 172: septembar 2012. PDF

E l e k t r o i n s t a l a c i o n i m a t e r i j a l

Dozna PVC

Poklopac PVC

Dozna PVC

Dozna za gips

Dozna za gips

Dozna PVC

Dozna PVC

Dozna PVC

Dozna za gips

Dozna za gips

35.53.006

35.53.010

35.53.014

35.53.050

35.53.060

35.53.008

35.53.012

35.53.016

35.53.052

35.53.062

Ø60

Ø78

150 x 100 mm

Ø60/45

Ø68

Ø78

100 x 100 mm

150 x 150

Ø60/55

Ø68

sa poklopcem

sa poklopcem

sa poklopcem

sa poklopcem

sa poklopcem

Kapri, Inđija

Kapri, Inđija

Kapri, Inđija

Kapri, Inđija

Kapri, Inđija

Kapri, Inđija

Kapri, Inđija

Kapri, Inđija

Kapri, Inđija

Kapri, Inđija

- -173

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 173: septembar 2012. PDF

E l e k t r o i n s t a l a c i o n i m a t e r i j a l

Prekidač jednopolni

Prekidač naizmenični

Taster zvona

Prekidač serijski

Prekidač unakrsni

Taster za svetlo

35.51.001

35.51.005

35.51.009

35.51.003

35.51.007

35.51.011

311 B

313 B

315 B

312 B

314 B

316 B

sa signalnom sijalicom

NOPAL, Bačka Palanka

NOPAL, Bačka Palanka

NOPAL, Bačka Palanka

NOPAL, Bačka Palanka

NOPAL, Bačka Palanka

NOPAL, Bačka Palanka

- -174

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Prekidač jednopolni

Prekidač naizmenični

Prekidač serijski35.51.200

35.51.202

35.51.201

3011 L

3013 L

3012 L

NOPAL, Bačka Palanka

NOPAL, Bačka Palanka

NOPAL, Bačka Palanka

Taster zvona35.51.204

305 I

NOPAL, Bačka Palanka

Page 174: septembar 2012. PDF

E l e k t r o i n s t a l a c i o n i m a t e r i j a l

Utičnica tropolna

Taster za svetlo

Utičnica dvopolna

35.51.013

35.51.205

35.51.213

415 B

306 I

418

sa keramičkim jezgrom

sa tinjalicom

sa keramičkim jezgrom

NOPAL, Bačka Palanka

NOPAL, Bačka Palanka

- -175

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Kip prekidač OG35.50.221

nazidni

16A/220V ~ 3500W

Zrak elektro, Srbija

Zaštitni uložak za šuko uticnicu35.50.980

Pakovanje: 6 kom

Utičnica dvopolna

Utičnica tropolnaUtičnica dvopolna, dupla

35.51.214

35.51.21835.51.216

402 NL

405 NL404 P

sa keramičkim jezgrom

sa keramičkim jezgromsa keramičkim jezgrom

NOPAL, Bačka Palanka

NOPAL, Bačka PalankaNOPAL, Bačka Palanka

Prekidač serijski OGPrekidač jednopolni OG35.51.30135.51.300

36023601

NOPAL, Bačka PalankaNOPAL, Bačka Palanka

Page 175: septembar 2012. PDF

E l e k t r o i n s t a l a c i o n i m a t e r i j a l

Prekidač unakrsni OG

Utičnica tropolna OG

Prekidač naizmenični OG

Taster zvona OG

Razvodna kutija OG

35.51.303

35.51.307

35.51.302

35.51.304

35.51.308

3604

426

3603

3606

510

bez priključaka za provodnike

sa keramičkim jezgrom

6 uvoda 2.5 mm2

NOPAL, Bačka Palanka

NOPAL, Bačka Palanka

NOPAL, Bačka Palanka

NOPAL, Bačka Palanka

NOPAL, Bačka Palanka

- -176

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 176: septembar 2012. PDF

Indikator TSD-10

Prekidač PS-1

10.5 .5 010

10.5 .5 012

3 x 16A / 250V

2A / 250V

Sigma, Subotica

Sigma, Subotica

Indikator za kupatila35.51.209 Vertikalni

3240

16A / 250V

NOPAL, Bačka Palanka

Indikator za kupatila35.51.043 Horizontalni

3146 B

horizontalni

16A / 250V

NOPAL, Bačka Palanka

Indikator za kupatila35.51.211 Vertikalni

3241

16A / 250V

NOPAL, Bačka Palanka

Kip prekidač indikatora35.50.220

Indikator za kupatila I-22B Indikator za kupatila TX-3310.5 .5 006 10.5 .5 008

2 x 16A / 250V 3 x 16A / 250V

1 x 6A / 250V

Sigma, Subotica Sigma, Subotica

K u p a t i l s k i i n d i k a t o r i

- -177

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 177: septembar 2012. PDF

- 178 -

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

K u p a t i l s k i v e n t i l a t o r i i g r e j a l i c e

Ventilator

Ventilator

42.80.030

42.80.035

Protok vazduha: 100m3/h

Protok vazduha: 100m3/h

Ø 100

Ø 120

Snaga: 15W

Snaga: 20W

sa automatskim žaluzinama

sa automatskim žaluzinama

Brzina motora (rpm): 2650

Brzina motora (rpm): 2650

230V/50Hz

230V/50Hz

VentilatorVentilator

Ventilator

42.80.01642.80.011

42.80.021

Protok vazduha: 150m3/hProtok vazduha: 100m3/h

Protok vazduha: 280m3/h

Ø 120Ø 100

Ø 150

Snaga: 20WSnaga: 15W

Snaga: 25W

Brzina motora (rpm): 2650Brzina motora (rpm): 2650

Brzina motora (rpm): 2650

230V/50Hz230V/50Hz

230V/50Hz

Grejalica kupatila

Nazidna električna grejalica

10.72.200

98.93.051Dimenzije: 520x195x125mm

Snaga 2kW

Snaga 2kW

Grejač kupatilske grejalice10.77.020

MK

Snaga: 2000 W

IEG, Beograd

Grejalica sa ventilatorom98.93.056

Snaga 2000 W

Nivo buke: 52 dB

230 V~

Page 178: septembar 2012. PDF

A u t o m a t s k o s g u r aI I č I

Automatski osigurač

Automatski osigurač

Automatski osigurač

Automatski osigurač

Automatski osigurač

Automatski osigurač

Automatski osigurač

35.65.010

35.65.020

35.65.032

35.65.006

35.65.016

35.65.025

35.65.063

10A

20A

32A

6A

16A

25A

63A

brzi

brzi

brzi

brzi

brzi

brzi

tromi

~230/400V

~230/400V

~230/400V

~230/400V

~230/400V

~230/400V

~230/400V

ETI, Slovenija

ETI, Slovenija

ETI, Slovenija

ETI, Slovenija

ETI, Slovenija

ETI, Slovenija

ETI, Slovenija

- -179

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 179: septembar 2012. PDF

P a t r o n u m e t c I t o p l j I v I h o s I g u r a č a

Patron umetak topljivog osigurača

Patron umetak topljivog osigura ač

Patron umetak topljivog osigura ač

Patron umetak topljivog osigura ač

Kapa osigurača

Patron umetak topljivog osigura ač

Patron umetak topljivog osigura ač

Patron umetak topljivog osigura ač

Patron umetak topljivog osigura ač

Kapa osigurača

35.65.206

35.65.216

35.65.225

35.65.250

35.65.270

35.65.210

35.65.220

35.65.235

35.65.263

35.65.271

6A

16A

25A

50A

6-35A

10A

20A

35A

63A

63A

Un 500V~

Un 500V~

Un 500V~

Un 500V~

Un 500V~

Un 500V~

Un 500V~

Un 500V~

EL-CO, Srbija

EL-CO, Srbija

EL-CO, Srbija

EL-CO, Srbija

EL-CO, Srbija

EL-CO, Srbija

EL-CO, Srbija

EL-CO, Srbija

EL-CO, Srbija

EL-CO, Srbija

- -180

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 180: septembar 2012. PDF

K a l I b r a c I o n I u m e t c I

Kalibracioni umetak

Kalibracioni umetak

Kalibracioni umetak

Kalibracioni umetak

Podnožje osigurača

Kalibracioni umetak

Kalibracioni umetak

Kalibracioni umetak

Podnožje osigurača

35.65.310

35.65.320

35.65.335

35.65.363

35.65.399

35.65.316

35.65.325

35.65.350

35.65.398

10A

20A

35A

63A

UZ 63

16A

25A

50A

UZ 25

Un 500V~ Un 500V~

EL-CO, Srbija

EL-CO, Srbija

EL-CO, Srbija

EL-CO, Srbija

EL-CO, Srbija

EL-CO, Srbija

EL-CO, Srbija

EL-CO, Srbija

EL-CO, Srbija

- -181

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 181: septembar 2012. PDF

P a t r o n u m e t c I

Patron umetak

Patron umetak

Patron umetak

Patron umetak

Patron umetak

Patron umetak

Patron umetak

Patron umetak

Patron umetak

35.65.603

35.65.605

35.65.612

35.65.614

35.65.602

35.65.604

35.65.606

35.65.613

35.65.615

4A

10A

20A

35A

2A

6A

16A

25A

50A

D 01

D 01

D 02

D 02

D 01

D 01

D 01

D 02

D02

Schneider, Nemačka

Schneider, Nemačka

Schneider, Nemačka

Schneider, Nemačka

Schneider, Nemačka

Schneider, Nemačka

Schneider, Nemačka

Schneider, Nemačka

Schneider, Nemačka

- -182

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Patron umetak63A

D 02

Schneider, Nemačka

35.65.616

Page 182: septembar 2012. PDF

P a t r o n u m e t c I

- -183

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Kapa osigurača20-63A

D 02

EL-CO, Srbija

35.65.498

Kapa osigurača2-16A

D 01

EL-CO, Srbija

35.65.497

Page 183: septembar 2012. PDF

T o p l j I v I u m e t c I n o ž a s t I

Topljivi umetak nožasti

Topljivi umetak nožasti

Topljivi umetak nožasti

Topljivi umetak nožasti

Topljivi umetak nožasti

Topljivi umetak nožasti

Topljivi umetak nožasti

Topljivi umetak nožasti

Topljivi umetak nožasti

35.65.420

35.65.435

35.65.463

35.65.490

35.65.496

35.65.425

35.65.450

35.65.480

35.65.493

20A

35A

63A

100A

160A

25A

50A

80A

125A

Un 500V~

Un 500V~

Un 500V~

Un 400V~

Un 400V~

Un 500V~

Un 500V~

Un 400V~

Un 500V~

EL-CO, Srbija

EL-CO, Srbija

EL-CO, Srbija

Schneider, Nemačka

Schneider, Nemačka

Schneider, Nemačka

Schneider, Nemačka

Schneider, Nemačka

EL-CO, Srbija

- -184

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Topljivi umetak nožasti35.65.416 16A

Un 500V~

EL-CO, Srbija

Page 184: septembar 2012. PDF

S t a k l e n I o s I g u r a č I

Stakleni osigurač

Stakleni osigurač

Stakleni osigurač

Stakleni osigurač

Stakleni osigurač

Stakleni osigurač

Stakleni osigurač

35.65.713

35.65.715

35.65.718

35.65.710

35.65.714

35.65.717

35.65.720

2A

3.15A

6.3A

1A

2.5A

5A

10A

5 x 20mm

5 x 20mm

5 x 20mm

5 x 20mm

5 x 20mm

5 x 20mm

5 x 20mm

brzi

brzi

brzi

brzi

brzi

brzi

brzi

- -185

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Stakleni osigurač35.65.722 16A

5 x 20mm

brzi

Stakleni osigurač Stakleni osigurač35.65.750 35.65.7511A 1.5A

6 x 30 mm 6 x 30 mm

brzi brzi

Page 185: septembar 2012. PDF

S t a k l e n I o s I g u r a č I

- -186

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Stakleni osigurač

Stakleni osigurač

Stakleni osigurač

Stakleni osigurač

35.65.752

35.65.754

35.65.753

35.65.755

2A

4A

3A

5A

6 x 30 mm

6 x 30 mm

6 x 30 mm

6 x 30 mm

brzi

brzi

brzi

brzi

Stakleni osigurač Stakleni osigurač35.65.756 35.65.7576A 8A

6 x 30 mm 6 x 30 mm

brzi brzi

Kućište staklenog osigurača

Kućište staklenog osigurača Kućište staklenog osigurača

35.65.749

35.65.748 35.65.760

5 x 20mm

5 x 20 mm 6 x 30 mm

navojno

sa navrtnim poklopcem sa navrtnim poklopce

Page 186: septembar 2012. PDF

R a z v o d n e t a b l e

Razvodna tabla, uzidna

Razvodna tabla, uzidna

Razvodna tabla, nazidna

Razvodna tabla, nazidna

Razvodna tabla, nazidna

35.70.005

35.70.012

35.70.004

35.70.011

35.70.022

sa 4 mesta

sa 12 mesta

sa 4 mesta

sa 12 mesta

sa 36 mesta

Atra, Bugarska

Atra, Bugarska

Arta, Bugarska

Atra, Bugarska

Atra, Bugarska

- -187

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Razvodna tabla, nazidna35.70.017

sa 24 mesta

Atra, Bugarska

Razvodna tabla, uzidna35.70.016

sa 24 mesta

Atra, Bugarska

Razvodna tabla, uzidna35.65.023

sa 36 mesta

Atra, Bugarska

Razvodna tabla, nazidnaRazvodna tabla, nazidna35.70.06735.70.066

sa 6 mestasa 4 mesta

Makel, TurskaMakel, Turska

Page 187: septembar 2012. PDF

O p r e m a z a o s I g u r a č e

DIN šina35.65.910

- -188

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Sabirnica češalj RST35.65.905 Cu 3P

Limitator tabla 2 Limitator tabla 435.70.062 35.70.064

Makel, Turska Makel, Turska

Ru ka za skidanje nožastih osigura ač č

35.65.499bez zaštitne rukavice

Sabirnica češalj35.65.900

Zvonce, montaža na šinu35.65.099

220-240V ~

Elins, Srbija

FID sklopka35.65.100 40A/0.5A

Un ~ 400V

ETI, Slovenija

Page 188: septembar 2012. PDF

R a s v e t a

Sijalica E-27 bistra

Sijalica E-27 bistra

Sijalica E-27 bistra

Sijalica E-27 bistra

Sijalica E-27 bistra

Sijalica E-27 bistra

Sijalica E-40 bistra

60.10.060

60.10.100

60.10.300

60.10.040

60.10.075

60.10.150

60.10.301

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

60W

100W

300W

40W

75W

150W

300W

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

- -189

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Sijalica E-27 mat

Sijalica E-27 matSijalica E-27 mat

60.20.040

60.20.07560.20.060

230V

230V230V

40W

75W60W

General Electric, Mađarska

General Electric, MađarskaGeneral Electric, Mađarska

Page 189: septembar 2012. PDF

R a s v e t a

Sijalica E-14 kompakt

Sijalica D/2 kompakt

Sijalica E-14 kompakt

Sijalica E-27 mat

Sijalica E-27 kompakt

Sijalica D/2 kompakt

Sijalica E-27 kompakt

60.25.009

60.25.145

60.25.211

60.20.100

60.25.123

60.25.150

60.25.311

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

9W

18W

11W

100W

23W

26W

11W

T3

G24D2

T3

T3

G24D3

T3

2700K

2700K

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

- -190

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Sijalica E-27 kompakt

Sijalica E-27 kompaktSijalica E-27 kompakt

60.25.615

60.25.62160.25.620

230V

230V230V

15W

20W20W

T2

T3T2

2700K

2700K2700K

General Electric, Mađarska

General Electric, MađarskaGeneral Electric, Mađarska

Page 190: septembar 2012. PDF

R a s v e t a

Sijalica E-27 kompakt

Sijalica E-27 kompakt

Sijalica E-14 sveća bistra

Sijalica E-27 kompakt

Sijalica E-27 kompakt

Sijalica E-27 kompakt

Sijalica E-14 sveća bistra

60.25.624

60.25.720

60.30.025

60.25.623

60.25.715

60.25.820

60.30.040

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

24W

20W

25W

23W

15W

20W

40W

T3

T2

T3

T2

T2

2700K

6500K

2700K

6500K

4000K

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

- -191

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Sijalica E-14 sveća bistra

Sijalica E-14 sve a matćSijalica E-14 sveća mat

60.30.060

60.30.14060.30.125

230V

230V230V

60W

40W25W

General Electric, Mađarska

General Electric, MađarskaGeneral Electric, Mađarska

Page 191: septembar 2012. PDF

R a s v e t a

Sijalica E-14 sveća soft

Sijalica E-14 sveća soft

Sijalica E-14 kugla bistra

Sijalica E-14 sveća mat

Sijalica E-14 sveća soft

Sijalica E-14 kugla bistra

Sijalica E-14 kugla bistra

60.30.225

60.30.260

60.42.040

60.30.160

60.30.240

60.42.025

60.42.060

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

25W

60W

40W

60W

40W

25W

60W

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

- -192

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Sijalica E-14 kugla mat

Sijalica E-14 reflektorskaSijalica E-14 kugla mat

60.42.140

60.44.02560.42.160

230V

230V230V

40W

25W60W

R39

General Electric, Mađarska

General Electric, MađarskaGeneral Electric, Mađarska

Page 192: septembar 2012. PDF

R a s v e t a

Sijalica E-14 reflektorska

Sijalica E-2 reflektorska7

Sijalica za aspirator

Sijalica E-14 reflektorska

Sijalica E-2 reflektorska7

Sijalica za aspirator

Sijalica za aspirator

60.44.040

60.44.160

60.45.025

60.44.030

60.44.140

60.45.015

60.45.040

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

40W

60W

25W

30W

40W

15W

40W

R50

T25

R39

R63

T25

T28

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

- -193

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Sijalica E-27 kripton mat

Sijalica E-27 kripton matSijalica E-27 kripton mat

60.50.060

60.50.10060.50.075

230V

230V230V

60W

100W75W

General Electric, Mađarska

General Electric, MađarskaGeneral Electric, Mađarska

Page 193: septembar 2012. PDF

R a s v e t a

Sijalica E-27 infracrvena Rubin

Sijalica E-27 živina

Sijalica halogena

Sijalica E-27 infracrvena

Sijalica E-27 živina

Sijalica halogena

Sijalica halogena

60.60.251

60.70.160

60.80.035

60.60.250

60.70.125

60.80.020

60.80.050

230V

230V

230V

230V

230W

230V

230V

250W

160W

35W

250W

125W

20W

50W

3100 lm

GU10

5800 lm

GU10

GU10

8000 h12000 h

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

General Electric, Mađarska

- -194

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Fluo cev

Fluo cev Fluo cev

60.90.018

60.90.036 60.90.058

6500K

6500K 6500K

18W/54

36W/54 58W/54

G13

G13 G13

600 mm

1200 mm 1500 mm

GE, Mađarska

GE, Mađarska GE, Mađarska

Page 194: septembar 2012. PDF

O p r e m a z a r a s v e t u

- -195

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

StarterStarter35.80.01135.80.010

ECOECO

4-22W4-65W

GE, MađarskaGE, Mađarska

Trafo za halogenu sijalicu

Trafo za halogenu sijalicu

Trafo za halogenu sijalicu

Trafo za halogenu sijalicu

35.80.100

35.80.202

35.80.101

35.80.206

35-50 W

20-70 W

105 W

105 W

elektromagnetni

elektronski

elektromagnetni

elektronski

za halogenu sijalicu na 12V

za halogenu sijalicu na 12V

za halogenu sijalicu na 12V

za halogenu sijalicu na 12V

230 V~

240 V~

230 V~

240 V~

Vossloh Schwabe, Nemačka

Vossloh Schwabe, Nemačka

Vossloh Schwabe, Nemačka

Vossloh Schwabe, Nemačka

Grlo za halogenu sijalicu

Prigušnica za fluo cevi

Prigušnica za fluo cevi

Prigušnica za fluo cevi

35.80.260

35.80.312

35.80.301

35.80.320LN 36

LB18

LN 58

G4/GZ4

G/GY6.3

230 V~

G/GX5.3

230 V~

230 V~

Vossloh Schwabe, Nemačka

Vossloh Schwabe, Nemačka

Vossloh Schwabe, Nemačka

Page 195: septembar 2012. PDF

Grlo fluo cevi Grlo fluo cevi35.80.360 35.80.364

G-13 G-13

bez nosača bez nosača, sa starterom

O p r e m a z a r a s v e t u

- -196

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Prekida ,č međugajtanski beli 6A35.50.210

Prekida gajtanski crni, 6Ač među35.50.200

Prekidač10.30.509

Prekidač

Sa signalizacijom

Crveni

sa 3 kontakta

10 (4)A; 250V

10.30.510Sa signalizacijom

Zeleni

sa 3 kontakta

10 (4)A; 250V

Prekidač10.30.511

Prekidač

Sa signalizacijom

Crveni

sa 3 kontakta

10 (4)A; 250V

10.30.512Sa signalizacijom

Zeleni

sa 3 kontakta

10 (4)A; 250V

Prekidač10.30.507

Prekidač

Sa signalizacijom

Crveni

sa 3 kontakta

10 (4)A; 250V

10.30.508Sa signalizacijom

Zeleni

sa 3 kontakta

10 (4)A; 250V

Page 196: septembar 2012. PDF

- -197

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

O p r e m a z a r a s v e t u

Armatura za kuglu Opal

E27

kosa

Nopal, Bačka Palanka

Armatura za kuglu Opal35.50.905

E27

prava

Nopal, Bačka Palanka

35.50.900

Kugla Opal35.50.910

Staklo Opal 220ØStaklo Opal 200Ø35.54.01135.54.010

Staklo bistro 200W35.54.0 02

Držač za plafonjeru35.54.040

1 x 60W

Page 197: septembar 2012. PDF

- -198

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

O p r e m a z a r a s v e t u

Plafonjera MAJA

1 x E-27

Ø300

Plafonjera SATURN35.54.202

1 x E-27

Ø230

35.54.200

Svetiljka Orion 135.54.401

IP54

bela

Ø275 mm

Atra, Bugarska

Svetiljka Orion 235.54.402

IP54

siva

Ø275 mm

Atra, Bugarska

Svetiljka ARIA bela

Svetiljka ARIA siva

35.54.410

35.54.412

23 W

E27

Svetiljka ARIA inox35.54.411

23 W

E27

50 Hz, 230V

Atra, Bugarska

50 Hz, 230V

Atra, Bugarska

Svetiljka Ekonomik35.54.403

IP54

E27

Atra, Bugarska

23 W

E27

50 Hz, 230V

Atra, Bugarska

Reflektor35.54.340

IP65

1 x E27

Atra, Bugarska

Reflektor35.54.341

IP65

2 x E27

Atra, Bugarska

Page 198: septembar 2012. PDF

- -199

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

O p r e m a z a r a s v e t u

Reflektor halogeni

Reflektor halogeni

Reflektor halogeni

35.54.261

35.54.271

35.54.281

Reflektor halogeni35.54.291

150W

150W

500W

sa senzorom

crni

beli

crni

500W

sa senzorom

beli

Reflektor halogeni

Reflektor halogeni

Reflektor halogeni

35.54.270

35.54.280

35.54.290

Reflektor metal halogen35.54.300 150 W

150W

500W

500W

sa senzorom

sa senzorom

beli

crni

beli

Page 199: septembar 2012. PDF

Detektor pokreta infracrveni35.30.010

Detektor pokreta infracrveni35.30.005

područje obuhvatanja: 180 C°

domet senzora: 12 m

čekanja i dnevnog svetla

podešavanje vremena

max snaga potrošača:1200W

Kina

područje obuhvatanja: 360 C°

domet senzora: 6 m

čekanja i dnevnog svetla

podešavanje vremena

max snaga potrošača:1200W

Kina

Zvono, bežično Zvono, bežično35.50.602 35.50.603

domet: 100 m domet: 100 m

DB 128 DB 238

8 melodija 8 melodija

1 taster 1 taster

16 kanala 16 kanala

2 zvona 1 zvono

Kina Kina

Zvono, bežično35.50.601

domet: 100 m

DB 108

8 melodija

1 taster

16 kanala

1 zvono

Kina

Zvono ding-dong35.50.600 ST-3240

- -200

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

E l e k t r o i n s t a l a c i o n a o p r e m a

Odvija čč - ispitiva Odvija čč - ispitiva35.60.010 35.60.011

l = 140mm l = 190mm

Digitalni multimetar35.60.810

mer. jač struje 10Aine DC

mer. napona 600V DC, 600V AC

mer. otpora 2MΩ

ispitivanje tranzistora

ispitivanje diode

ispitivanje kidanja

multifunkcionalni displej

Komplet mini odvijača35.60.021

6 komada

Page 200: septembar 2012. PDF

K a b l o v I

Kabel

Kabel

Kabel, koaksijalni

Kabel

Kabel

35.11.200

35.11.210

35.11.090

35.11.205

35.11.215

75 Ω

PP/J 3 x 1.5

PP/J 3 x 2.5

RG-6/U

PP/J 5 x 1.5

PP/J 5 x 2.5

- -201

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

35.11.250

35.11.350

35.11.400

35.11.300

35.11.355

beli

beli

beli

P/L 2 x 0.75

PP/L 3 x 0.75

GG/J 5 x 2.5

PP 2 x 1.5

PP/L 2 x 0.75

Page 201: septembar 2012. PDF

K a b l o v I

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

35.11.450

35.11.460

35.11.405

35.11.455

35.11.465

PPY 3 x 2.5

PPY 5 x 4

GG/J 3 x 2.5

PPY 5 x 2.5

PPY 5 x 6

- -202

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

35.11.470

35.11.505

35.11.600

35.11.500

35.11.510silikonski

PPY 3 x 1.5

PP/R 3 x 1.5

Si/F-2.5

PP/R 2 x 1.5

PP/R 3 x 2.5

Page 202: septembar 2012. PDF

K a b l o v I

Kabel35.11.605

silikonski

Si/F-1.5

- -203

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Kabel za zvučnike35.11.100

crveno/crni

2 x 1,00 mm

Pakovanje: 100 m

UTP kabel

UTP kabel

UTP kabel

UTP kabel

UTP kabel

UTP kabel

35.90.051

35.90.055

35.90.058

35.90.053

35.90.057

35.90.059

CAT5e

CAT5e

CAT5e

CAT5e

CAT5e

CAT5e

1 m

5 m

15 m

3 m

10 m

20 m

Krimp klešta Krimp klešta35.60.200 35.60.201

za modularne utikače: za modularne utikače:

4/4, 4/6, 8/8 6P4C

Page 203: septembar 2012. PDF

V i d e o a d a p t e r i

F utikač

Antenski utikač

Antenska uticnica

Spliter, dvostruki

Spliter, četvorostruki

F-F nastavak

Antenska utičnica

Spliter, dvostruki

Spliter, trostruki

35.50.750

35.50.752

35.50.754

35.50.761

35.50.763

35.50.751

35.50.753

35.50.760

35.50.762

za RG6 kabel

ugaoni

sa direktnim uvrtanjem

1 ulaz

1 ulaz

ugaoni

1 ulaz

1 ulaz

T izvedba

d = 6.5 mm

za kabel RG6

2 izlaza

4 izlaza

2 izlaza

3 izlaza

- -204

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 204: septembar 2012. PDF

O p r e m a z a t e l e f o n I j u I m r e ž u

Telefonski utikač - viljuška35.90.010

za mikroutičnice

1/2, 2 pina

- -205

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Telefonski razdelnik

Telefonski nastavak

Telefonski razdelnik

35.90.041

35.90.040

35.90.042

4 pina

4 pina

4 pina

1M-2Ž

1Ž-1Ž

1Ž-2Ž

Telefonski mikro utikač

Telefonski nastavak 1 - 1

35.50.800

35.50.810

6P4C RJ11

Adapter - razvodnik - blokada98.10.018

Telefonski utikač PTT 18/7935.51.415

221

NOPAL, Ba ka Palankač

ADSL spliter35.90.169

Telefonski razdelnik35.50.811

beli

1 ulaz

2 izlaza

Page 205: septembar 2012. PDF

O p r e m a z a t e l e f o n I j u I m r e ž u

- -206

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Telefonski kabel pljosnati

Presek žile: 0,12mm

Broj žila: 435.11.010

Telefonski kabel za slušalicu35.90.032 3 m

Telefonski kabel za slušalicu35.90.034 5 m

Telefonski produžni kabel35.90.025

Telefonski produžni kabel35.90.0285 m 10 m

Krimp klešta35.60.201

za modularne utikače:

6P4C

Univerzalni ispravljač Univerzalni ispravljač35.60.850 35.60.851

Struja 1.000mA Struja 500mA

Napon 1,5 - 12V DC Napon - 12V DC3

Patroni za pištolj za lepljenjePištolj za lepljenje98.85.21098.85.200

7 x 100 mmza patron 7 mm

Pakovanje: 20 kom30 W

Page 206: septembar 2012. PDF

Modularni mikro utikač35.50.820 8P8C RJ45

Razdelnik za UTP

za UTP 8P8C

1M-2Ž

UTP kabel

UTP kabel

UTP kabel

CAT5e

CAT5e

CAT5e

3 m

10 m

20 m

35.90.061

UTP kabel

UTP kabel

UTP kabel

35.90.053

35.90.057

35.90.059

CAT5e

CAT5e

CAT5e

1 m

5 m

15 m

35.90.051

35.90.055

35.90.058

Krimp klešta35.60.200

za modularne utikače:

4/4, 4/6, 8/8

O p r e m a z a t e l e f o n I j u I m r e ž u

- -207

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Sajla PVC35.50.990 Dužina: 15 m

Page 207: septembar 2012. PDF

Bužir

Bužir

Bužir

Bužir

35.15.011

35.15.016

35.13.013

35.15.019

Ø11

Ø16

Ø13.5

Ø19

Pakovanje: 50 m

Pakovanje: 50 m

Pakovanje: 50 m

Pakovanje: 50 m

- -208

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

B u ž i r i i P V C k a n a l i

Bužir Bužir35.15.023 35.15.029Ø23 Ø29

Pakovanje: 50 m Pakovanje: 50 m

Merdevine aluminijumske

98.15.xxx

98.15.010 - 2+1

98.15.015 - 3+1

98.15.025 - 5+1

98.15.020 - 4+1

Blist, Valjevo

Page 208: septembar 2012. PDF

V o d o v o d i o p r e m a z a v o d o v o d

Baterija za lavabo KING

Baterija zidna KING

Baterija za kadu KING

Baterija stojeća KING

Baterija za lavabo PERLA

Baterija zidna KING

Baterija zidna KING

Baterija za protočni bojler KING

Baterija stojeća KING, 3 cevi

Baterija za sudoper/lavabo PERLA

39.10.010

39.10.020

39.10.030

39.10.040

39.10.050

39.10.015

39.10.025

39.10.035

39.10.045

39.10.055

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

- -209

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 209: septembar 2012. PDF

V o d o v o d i o p r e m a z a v o d o v o d

Baterija za sudoper PERLA

Baterija za kadu PERLA

Baterija za sudoper PERLA, 2 cevi

Baterija zidna KLASIK - donji izliv

Zidni ispusni ventil - donji izliv

Baterija za sudoper PERLA

Baterija za protočni bojler PERLA

Baterija za sudoper PERLA, 3 cevi

Baterija za protočni bojler KLASIK

Zidni ispusni ventil - gornji izliv

39.10.060

39.10.070

39.10.080

39.10.090

39.10.300

39.10.065

39.10.075

39.10.085

39.10.095

39.10.305

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

- -210

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 210: septembar 2012. PDF

V o d o v o d i o p r e m a z a v o d o v o d

Ventil za veš mašinu 1/2'' x 3/4''

Ugaoni ventil 1/2" x 1/2”

Rozeta 1/2" za ispusne ventile

Perlator M22

Perlator M28, 3/4”

Ugaoni ventil 1/2" x 3/8”

Priključni ventil 3/4''

Excentar koleno 3/4", 42 mm

Perlator M24

Keramički mešač - A35

39.10.310

39.10.320

39.10.350

39.10.370

39.10.380

39.10.315

39.10.325

39.10.355

39.10.375

39.10.390

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

- -211

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 211: septembar 2012. PDF

V o d o v o d i o p r e m a z a v o d o v o d

Keramički mešač - A40

Gornji deo 3/8" sa ru icom ABSč

Gornji deo 1/2" sa ru icom ABSč

D ,ržač ručnog tuša KING zglobni

Tuš crevo biflex - crno / hrom

Gornji deo 3/8" sa ru icom ABSč

Gornji deo 1/2" sa ručicom ABS

Držač ručnog tuša - fixni

Tuš crevo METALNO - konično

Tuš ručica KING

39.10.392

39.10.405

39.10.415

39.10.442

39.10.455

39.10.400

39.10.410

39.10.440

39.10.450

39.10.460

crvena

crvena

plava

plava

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

- -212

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 212: septembar 2012. PDF

V o d o v o d i o p r e m a z a v o d o v o d

Tuš ručica - bela

Dupla nipla 3/8" - hromirana

Produžetak 15 mm

P 0rodužetak 3 mm

Slavina sa metalnim holenderom 1/2"

Dupla nipla 1/2" - hromirana

Produžetak 10 mm

Produžetak 20 mm

Redukcija 1/2" x 3/8" hromirana

Slavina sa plastičnim holenderom 1/2"

39.10.465

39.10.505

39.10.515

39.10.525

39.80.010

39.10.500

39.10.510

39.10.520

39.10.530

39.80.011

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

- -213

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 213: septembar 2012. PDF

V o d o v o d i o p r e m a z a v o d o v o d

Kuglasta slavina 1/2”

Kuglasta slavina 3/4”

Baštenska kuglasta slavina

Ispusni ventil sa metalnim holenderom 3/4"

Baštenska kuglasta slavina

39.80.015

39.80.025

39.80.031

39.80.020

39.80.030

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

Rosan, Srbija

- -214

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 214: septembar 2012. PDF

Brinoks veza Brinoks veza30.60.435 30.60.437

Dužina: cm35 Dužina: cm35

F1/2xM1/2 F1/2xF1/2

- -215

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

D e l o v i z a b o j l e r e

Brinoks veza30.60.420

Dužina: 2 cm0

F1/2xM1/2

Brinoks veza

Brinoks veza

Brinoks veza

Brinoks veza

Brinoks veza

30.60.429

30.60.430

30.60.433

30.60.432

30.60.434

Dužina: 25cm

Dužina: cm30

Dužina: cm30

Dužina: cm30

Dužina: cm30

F1/2xF3/8

F1/2xM1/2

F3/8xF3/8

F1/2xF1/2

F1/2xF3/8

Brinoks veza Brinoks veza30.60.438 30.60.439

Dužina: cm35 Dužina: cm35

F3/8xF3/8 F1/2xF3/8

Page 215: septembar 2012. PDF

- -216

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

D e l o v i z a b o j l e r e

Brinoks veza Brinoks veza30.60.448 30.60.449

Dužina: cm45 Dužina: cm45

F3/8xF3/8 F1/2xF3/8

Brinoks veza

Brinoks veza

Brinoks veza

Dužina: cm40

Dužina: cm40

Dužina: cm45

F1/2xF1/2

F1/2xF3/8

F1/2xF1/2

Brinoks veza

Brinoks veza

Brinoks veza

30.60.442

30.60.444

30.60.447

Dužina: cm40

Dužina: cm40

Dužina: cm45

F1/2xM1/2

F3/8xF3/8

F1/2xM1/2

30.60.440

30.60.443

30.60.445

Brinoks veza Brinoks veza30.60.450 30.60.452

Dužina: cm50 Dužina: cm50

F1/2xM1/2 F1/2xF1/2

Page 216: septembar 2012. PDF

- -217

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

D e l o v i z a b o j l e r e

Brinoks veza Brinoks veza30.60.460 30.60.462

Dužina: cm60 Dužina: cm60

F1/2xM1/2 F1/2xF1/2

Brinoks veza

Brinoks veza

Brinoks veza

30.60.453

30.60.455

30.60.458

Brinoks veza

Brinoks veza

Brinoks veza

30.60.454

30.60.457

30.60.459

Dužina: cm50

Dužina: cm55

Dužina: cm55

F3/8xF3/8

F1/2xM1/2

F3/8xF3/8

Dužina: cm50

Dužina: cm55

Dužina: cm55

F1/2xF1/2

F1/2xF1/2

F1/2xF3/8

Brinoks veza Brinoks veza30.60.463 30.60.464

Dužina: cm60 Dužina: cm60

F3/8xF3/8 F1/2xF3/8

Page 217: septembar 2012. PDF

Brinoks veza

Brinoks veza

Brinoks veza

Brinoks veza

Dužina: cm65

Dužina: cm70

Dužina: cm75

Dužina: cm80

F1/2xF1/2

F1/2xM1/2

F1/2xM1/2

F3/8xF3/8

Brinoks veza

Brinoks veza

Brinoks veza

Brinoks veza

30.60.467

30.60.470

30.60.475

30.60.483

Dužina: cm65

Dužina: cm65

Dužina: cm70

Dužina: cm80

F1/2xM1/2

F3/8xF3/8

F3/8xF3/8

F1/2xM1/2

30.60.465

30.60.468

30.60.473

30.60.480

D e l o v i z a b o j l e r e

- -218

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Brinoks veza

Dužina: cm90

F1/2xM1/2

Brinoks veza30.60.490

Dužina: 8 cm5

F1/2xM1/230.60.485

Page 218: septembar 2012. PDF

Brinoks veza

Dužina: cm100

F3/8xF3/8

Brinoks veza

Brinoks veza

30.60.503Dužina: cm100

Dužina: 100cm

F1/2xF1/2

F1/2xF3/8

30.60.502

30.60. 450

D e l o v i z a b o j l e r e

- -219

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Brinoks veza

Dužina: 40cm

F3/8 M10

Brinoks veza

30.60.405

Dužina: 45cm

F3/8 M1030.60.406

Teflon traka98.90.010

Sigurnosni ventil bojlera Sigurnosni ventil bojlera30.50.012 30.50.0159 bara 9 bara

Standard M.C5.750

Garancija 3 godine

Emvetron, Slovenija Komak, Aleksinac

Page 219: septembar 2012. PDF

R e z n e i b r u s n e p l o č e

Rezna ploča

Rezna ploča

Rezna ploča

Rezna ploča

Rezna ploča

Rezna ploča

Rezna ploča

Rezna ploča

Rezna ploča

Rezna ploča

70.20.005

70.20.020

70.20.040

70.20.120

70.20.310

70.20.010

70.20.030

70.20.110

70.20.210

70.20.320

Dimenzije: 15 x 0.751

Dimenzije: 15 x1 1.6

Dimenzije: 15 x1 2.5

Dimenzije: 5 x 112 .6

Dimenzije: 230 x 1.9

Dimenzije: 15 x1 1.0

Dimenzije: 15 x1 2.5

Dimenzije: 5 x 112 .0

Dimenzije: x178 3.0

Dimenzije: 230 x 3.0

Primena:

Primena:

Primena:

Primena:

Primena:

Primena:

Primena:

Primena:

Primena:

Primena:

Inox

Čelik, Inox

Cigla

Čelik, Inox

Inox

Inox

Čelik, Inox

Inox

Čelik, Inox

Čelik, Inox

Premium

Basic

Basic

Basic

Basic

Basic

Basic

Basic

Basic

Basic

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

- -220

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 220: septembar 2012. PDF

R e z n e i b r u s n e p l o č e

Rezna ploča

Rezna ploča

Brusna ploča

Brusna ploča

Brusna ploča

Rezna ploča

Brusna ploča

Brusna ploča

Brusna ploča

Brusna ploča

70.20.340

70.20.510

70.21.011

70.21.211

70.21.910

70.20.410

70.21.010

70.21.110

70.21.310

70.21.911

Dimenzije: 230 x 3.0

Dimenzije: 350 x 2.8 x 25.4

Dimenzije: 5 x11 6.0

Dimenzije: x178 6.0

Dimenzije: 110/90 x 55

Dimenzije: 300 x 3.5 x 32

Dimenzije: 115 x 6.0

Dimenzije: 5 x12 6.0

Dimenzije: x230 6.0

Dimenzije: 110/90 x 55

Primena:

Primena:

Primena:

Primena:

Primena:

Primena:

Primena:

Primena:

Primena:

Primena:

Fast Cut

Fast Cut

Cigla

Čelik

Čelik, Inox

Čelik, Inox

Čelik

Čelik

Čelik, Inox

Čelik, Inox

Čelik, Inox

Cigla

Basic

Basic

Basic

Basic

Standard

Basic

Basic

Basic

Premium

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

- -221

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 221: septembar 2012. PDF

R e z n e i b r u s n e p l o č e

Lamelna šmirgla za brusilicu

Lamelna šmirgla za brusilicu

Lamelna šmirgla za brusilicu

Brusna lepeza za bušilicu

Brusna lepeza za bušilicu

Lamelna šmirgla za brusilicu

Lamelna šmirgla za brusilicu

Brusna lepeza za bušilicu

Brusna lepeza za bušilicu

Brusna lepeza za bušilicu

70.22.010

70.22.030

70.22.220

70.22.510

70.22.550

70.22.020

70.22.210

70.22.505

70.22.530

70.22.555

Prečnik: 115 mm

Prečnik: 115 mm

Prečnik: 178 mm

Dimenzije: 30 x 15

Dimenzije: 50 x 20

Prečnik: 115 mm

Prečnik: 178 mm

Dimenzije: 20 x 10

Dimenzije: 40 x 20

Dimenzije: 50 x 20

Granulacija: 40

Granulacija: 80

Granulacija: 60

Granulacija: 80

Granulacija: 40

Granulacija: 60

Granulacija: 40

Granulacija: 80

Granulacija: 60

Granulacija: 120

Čelik, Inox, Aluminijum

Čelik, Inox, Aluminijum

Čelik, Inox, Aluminijum

Čelik, Inox, Aluminijum

Čelik, Inox, Aluminijum

Primena:

Primena:

Primena:

Primena:

Primena:

Basic

Basic

Standard

Basic

Standard

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

- -222

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 222: septembar 2012. PDF

R e z n e i b r u s n e p l o č e

Brusna lepeza za bušilicu

Tocilo

Tocilo

Tocilo

Dijamantska rezna ploča

Brusna lepeza za bušilicu

Tocilo

Tocilo

Tocilo

Dijamantska rezna ploča

70.22.560

70.23.210

70.23.214

70.23.420

70.24.010

70.22.565

70.23.212

70.23.410

70.23.422

70.24.020

Dimenzije: 60 x 40

Dimenzije: 150 x 20 x 20

Dimenzije: 150 x 20 x 32

Dimenzije: 200 x 20 x 20

Dimenzije: 115 x 2

Dimenzije: 80 x 30

Dimenzije: 150 x 20 x 20

Dimenzije: 200 x 20 x 20

Dimenzije: 200 x 20 x 20

Dimenzije: 115 x 2

Granulacija: 60

Primena:

Granulacija: 60

Primena:

Čelik, Inox, Aluminijum Čelik, Inox, Aluminijum

Primena:

Granit

Primena:

Armirani beton

Basic Standard

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

- -223

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 223: septembar 2012. PDF

R e z n e i b r u s n e p l o č e

Dijamantska rezna ploča

Dijamantska rezna ploča

Dijamantska rezna ploča

Dijamantska rezna ploča

Najloska šajba

Dijamantska rezna ploča

Dijamantska rezna ploča

Dijamantska rezna ploča

Najloska šajba

Lepeza za poliranje

70.24.030

70.24.130

70.24.220

70.24.420

70.25.210

70.24.040

70.24.140

70.24.240

70.25.010

70.26.010

Dimenzije: 115 x 1.6

Dimenzije: 125 x 1.6

Dimenzije: 150 x 2.4

Dimenzije: 230 x 2.6

Prečnik: 178 mm

Dimenzije: 115 x 2

Dimenzije: 125 x 2

Dimenzije: 150 x 2.6

Prečnik: 115 mm

Dimenzije: 80 x 50

Primena:

Primena:

Primena:

Primena:

Primena:

Primena:

Primena:

Primena:

Primena:

Keramika

Keramika

Armirani beton

Armirani beton

Inox, Čelik

Cigla

Cigla

Cigla

Inox, Čelik

Basic

Basic

Premium

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Fine

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

Tyrolit, Austrija

- -224

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Page 224: septembar 2012. PDF

B E L E Š K E

www.attos.rs ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900