SENARAI!SEMAK!VLEFROG!SELANGOR!2014! disekolah 1. LAMBAT 2. SEDERHANA 3. ... Microsoft Word - Senarai Semak VLE Selangor 2014 doc.docx

  • Published on
    30-May-2018

  • View
    336

  • Download
    22

Transcript

SENARAI SEMAK VLE FROG SELANGOR 2014 PENGETUA/GURU BESAR/GURU PENOLONG KANAN AKADEMIK BIL PERKARA STATUS (sila bulatkan) EVIDENS CATATAN 1. KELAJUAN TALIAN Kelajuan Talian 1BestariNet di sekolah 1. LAMBAT 2. SEDERHANA 3. LAJU Sertakan salinan speed test dalam tempoh 1 minggu 2. LAPORAN TALIAN (Berdasarkan soalan 1, Jika status 1 atau 2) Laporan telah dibuat oleh sekolah ke meja bantuan 1BestariNet : 018 799 8787 1. Belum 2. Sudah 3. Dalam proses Sertakan no. rujukan/tiket aduan atau Sertakan surat aduan 3. LATIHAN VLE GURU i.Latihan 1BestariNet VLE Frog telah dilaksanakan di sekolah ii.Dongle telah diedar kepada guru untuk tujuan PdP iii.Dongle digunakan untuk tujuan PdP guru dan murid di dalam dan luar bilik darjah 1. Belum 2. Sudah 3. Dalam perancangan 1.Sudah 2.Belum 1. Ya 2. Tidak 3. Sedang dirancang 1.Jumlah guru di sekolah :.. 2.Jumlah guru yang telah menghadiri kursus : .. 3.Jumlah guru yang belum menghadiri kursus :.. 4.Berikan rekod penyerahan dongle dan senarai penerima. 5.Nyatakan berapa kali digunakan dalam seminggu 4. JAWATAN KUASA PEMANDU 1BESTARINET VLE SEKOLAH Sekolah telah menubuhkan jawatankuasa 1BVLE sekolah 1. Belum 2. Sudah 3. Dalam proses Sertakan senarai nama jawatankuasa Pemandu 1BVLE sekolah 5. PERANCANGAN STRATEGIK & PELAN TAKTIKAL 1BVLE SEKOLAH Perancangan strategik dan pelan taktikal telah disediakan 1. Belum 2. Sudah 3. Dalam proses Sertakan perancangan strategik dan pelan taktikal sekolah 6. LAWATAN PENANDARASAN DAN JARINGAN KOLABORATIF i.Sekolah telah memanggil penceramah luar untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru di sekolah ii.Sekolah telah membuat lawatan penandarasan ke sekolah di dalam daerah, dalam negeri dan luar negeri 1. Ya 2. Tidak 1. Daerah 2. Negeri 3. Luar Negeri 4. Belum laksana Nyatakan nama sekolah yang dilawati : . . 7. KHIDMAT BANTUAN DAN PENCERAPAN i.Khidmat bantu disediakan untuk guru-guru merujuk sekiranya menghadapi masalah berkenaan penggunaan VLE Frog ii.Pentadbir mencerap PdP guru menggunakan VLE Frog 1. Ya 2. Tidak 1. Ya 2. Tidak Sertakan senarai nama guru yang telah dicerap menggunakan VLE 8. PENGHARGAAN Sekolah menghargai guru-guru yang aktif menggunakan VLE dengan memberi penghargaan kepada mereka 1. Ya 2. Tidak SENARAI SEMAK VLE FROG SELANGOR 2014 GURU Nama Guru : Kelas Mengajar : BIL PERKARA STATUS (sila bulatkan) EVIDENS CATATAN 1. DASHBOARD Guru sudah membina dashboard dan site 1. Peribadi Guru 2. Panitia (Site) 2. DASHBOARD PANITIA Guru menggunakan widget berikut dalam site panitia 1. Text 2. Imej 3. Kuiz 4. Chat 5. Link 6. video 3. PENGGUNAAN VLE DI DALAM PdP Guru menggunakan VLE di dalam kelas 1. Setiap hari 2. 1 kali seminggu 3. 2 kali seminggu 4. 3 kali seminggu 5. 1 bulan sekali 6. 2 bulan sekali 7. Tidak laksana 4. INTERAKSI VLE DENGAN MURID Guru berinteraksi dengan murid secara 1. Memberi latihan 2. Membuat tugasan 3. Memberi markah 4. Kuiz 5. Chat 6. Forum 5. KELAS TERLIBAT MENGGUNAKAN VLE Sila Nyatakan kelas terlibat dengan penggunaan VLE Guru mengadakan sesi latihan VLE Frog kepada pelajar Nyatakan kelas/darjah : 1. . 2 3 4 5 1. Ya 2. Tidak 6. Membina Laman Pembelajaran Bina Laman Pembelajaran 4.1 Pilih sub topik (RPH) 4.2 Wujudkan tab : 4.2.1 Objektif 4.2.2 Pengenalan (set induksi) 4.3.3 Nota pelajaran teks, gambar, jadual 4. Latihan (Google Drive) 5. Refleksi Wall, Poll, Padlet 6. Rujukan 1. Berjaya dibina 2. Belum dibina 7. KAJIAN TINDAKAN/KAJIAN IMPAK/PENYELIDIKAN i. Guru membuat kajian tentang penggunan VLE kepada murid ii.Jika berkaitan dengan soalan 6.i. 1. Ya 2. Tidak I. Keseronokan menggunakan VLE II. Keberkesanan PdP melalui VLE III. Widget yang perlu ditambah dalam PdP IV. Lain-lain tajuk nyatakan : Sila nyatakan tajuk Kajian Tindakan VLE anda; . . .. 8. SESI PERKONGSIAN Guru telah berjaya berkongsi hasil PdP dalam repository PdP yang dihantar ke repository telah diluluskan 1. Ya 2. Tidak 3. Ya 4. Masih menunggu kelulusan Nyatakan tajuk yang telah diterima/diluluskan : Sila sediakan lampiran untuk dirujuk tajuk yang telah diluluskan Guru telah membuat kolaborasi di dalam google drive 1. Ya 2. Tidak Nyatakan Aktiviti Kolaborasi google drive yang telah dibuat : Disediakan oleh Disemak oleh ................................................... ............................................................ (Nama Guru) (Guru Kanan Akademik) Disahkan oleh . (Pengetua/Guru Besar)