of 34 /34
TOKOH PENDIDIK BARAT DAN TIMUR Tutorial M9

Semua Tokoh-Tokoh Pendidikan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Semua Tokoh-Tokoh Pendidikan

Citation preview

TOKOH PENDIDIK BARAT DAN TIMUR

Tutorial M9

• TOKOH PENDIDIK BARAT• TOKOH PENDIDIK TIMUR

Latar belakang Dilahirkan di Burlington, Vermont pada tahun1959

Mendapat peringkat sarjana di Universiti John Hopkins

bertugas di University Minneston, university Chicago, Kolej Guru Columbia

Pernah menubuhkan sekolah Makmal University / Sekolah Dewey

pernah dijemput ke Jepun, China, Turki, Mexico,Afrika Selatan dan Russia menjalankan banyak kajian atau menghasilkan laporan-laporan pendidikan

Meninggal dunia di New York pada tahun 1952

Latar belakang Dilahirkan di Burlington, Vermont pada tahun1959

Mendapat peringkat sarjana di Universiti John Hopkins

bertugas di University Minneston, university Chicago, Kolej Guru Columbia

Pernah menubuhkan sekolah Makmal University / Sekolah Dewey

pernah dijemput ke Jepun, China, Turki, Mexico,Afrika Selatan dan Russia menjalankan banyak kajian atau menghasilkan laporan-laporan pendidikan

Meninggal dunia di New York pada tahun 1952

John DeweyJohn Dewey

sumbangan

- Menerbitkan buku Democracy and Education. (Pendidikan boleh dianggap sebagai satu proses yang mewujudkan keadaan kondusif dan selesa agar dapat memudahkan individu menyesuaikan diri dengan persekitaran fizikal dan moral mereka.)

• Kaedah mengajar tidak boleh diasingkan daripada kandungan mata pelajaran. Ia saling bergantungan.

• Seorang pendidik yang berkesan seharusnya berupaya untuk mengaitkan kandungan dengan keperluan, kehendak, minat dan tahap perkembangan murid bersesuain dengan konteks fizikal, sosial dan politik di mana mereka berada.

Sumbangan

1. Jasa dalam bidang pendidikan kanak-kanak2. Pameran bilik darjah ( digelar glass house ) di

Pameran Antarabangsa Panama-pasifik di San Francisco pada tahun 1915.

3. Pusat Latihan Montessori di Laren, Netherlands (1938)

4. Siri kursus latihan perguruan di India (1939)5. Pusat Montessori di London

Sumbangan• Pada tahun 70an dan 80an, pemikiran Piaget lebih

cenderung kepada pendekatan berpusatkan kanak-kanak.

• Merujuk Perbualan Bersama Jean Piaget ( satu dokumentasi pemikiran Piaget mengenai pendidikan ), beliau mengatakan bahawa “bagi masyarakat umum , pendidikan bermaksud membimbing kanak-kanak supaya menjadi orang dewasa mengikut acuan masyarakat masing-masing….namun bagi saya, pendidikan bermakna menghasilkan pencipta dan pereka bentuk- bukan mereka yang hanya akur dan menjadi pengikut sahaja”.

• Beliau juga percaya bahawa kanak-kanak adalah pembina ilmu yang aktif.

Sumbangan• Rogers telah menghasilkan buku pertama beliau

berjudul, The Clinical Treatment of the problem Child (1939).

• Kandungannya adalah berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak.

• Buku kedua berjudul Counseling and Psychotherapy: Newer Concepts in Practice.

• Kandungannya adalah berkaitan dengan kepentingan seseorang klien dalam mewujudkan hubungan dengan seseorang yang prihatin dan bersifat terbuka.

• Mendirikan sebuah pusat kaunseling di Universiti pada tahun1945.

• Antara tahun 1915-1980, beliau telah mengendalikan beberapa bengkel bersiri bersma anak perempuan beliau, Natalie Rogers.

• Antaranya termasuklah pertumbuhan kendiri, perubahan sosial komunikasi silang budaya dan sebagainya.

• Lawatan beliau ke Russia semasa beliau berusia 87 tahun adalah yang terakhir sekali. Di sana, beliau telah memberi ceramah serta menjadi fasilitator bagi bengkel pengalaman aksperiential yang berfokuskan kepda komuikasi dan kreativiti.

• Atas sumbangan beliau dalam bidang psikoterapi, kaunseling dan psikologi, Rogers dianuhgerahkan

• Atas sumbangan beliau dalam bidang psikoterapi, kaunseling dan psikologi, Rogers dianuhgerahkan Award for Diatinguished Profssional Constributionto Psychology oleh persatuan Psikologi Amerika (APA )

Sumbangan

• Mengenai peranan modeling sosial berhubung dengan motivasi, pemikiran dan tindakan.

• Menghasilkan beberapa buah buku Adolescent Aggression Social Learning and Personality Development Aggression : A sosial Learning Analysis

• Digelar David Starr Jordan Professor of Social Science in Psychology oleh Universiti Stanford.

• Berjaya menghasilkan bukunya berjudul Social Learning Theory – mempunyai pengaruh yang begitu kuat sehingga berjaya mengubah hala tuju psikologi masa kini. Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory – menerangkan tentang teori kognitif sosial berhubung dengan kefungsian manusia. The Exercise of Control – mengutarakan teori efikasi kendiri serta aplikasinya dalam bidang pendidikan, kesihatan, psikopatologi, olahraga, perniagaan dan hal-ehwal antarabangsa.

Tokoh- tokoh Pendidik Timur

Sumbangan• Berminat mengkaji karya ulamak dan tokoh-

tokoh utama Timur Tengah. (Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad)

• Karya sarjana tokoh-tokoh Inggeris, Perancis, dan Jerman. (William James, Sigmund Freud, Jean Paul Satre, Karl Marx dan Pieere Loti).

• Merupakan seorang wartawan, penulis, penyunting (majalah) dan penerbit.

• Telah dianugerahkan anugerah kehormatan daripada dua buah universiti. (Universiti Kebangsaan, al-Azhar).

Sumbangan

• Mempunyai ramai pengikut dan murid yang setia.• Membuat kesimpulan bahawa dunia ini terdiri

daripada langit, bumi, manusia dan prinsip-prinsip yang dipanggil dao.

• Tao Te Ching adalah ajaran Lao Tze yang merangkumi bidang yang amat luas. (aspek kerohanian individu & dinamika interpersonal).

• Menegaskan perubahan ke atas cara manusia melakukan sesuatu dan bukannya apa yang mereka lakukan.

Tokoh- tokoh pendidik Negara

Sumbangan• Beliau seorang ahli bahasa Melayu.• Hasil karya termasuk Pelita Bahasa Melayu, Ilmu

Mengarang Melayu, Daftar Ejaan Melayu Jawi/Rumi, Falsafah Takdir Penggal 1, Pendapat Perbahasa Ulama Berkenaan Dengan Kadha dan Kadar.

• Beliau menggabungkan aspek bahasa, kesusasteraan, agama, ekonomi, pendidikan dan politik dalam penulisan beliau.

• Beliau mendapat gelaran peneroka tatabahasa Melayu.

• Beliau aktif dalam penulisan mengenai khidmat masyarakat.

• Beliau pernah dilantik sebagai Penasihat Umum Persaudaraan Sahabat Pena Malaya, Yang Dipertua Persatuan Melayu, ahli Jawatankuasa Penggubal Rang Piagam UMNO.

• Beliau pernah menerima gelaran Pendita dalam bentuk songkok (1956) Doktor Persuratan daripada Universiti Malaya (1959)Doktor Persuratan daripada Universiti Kebangsaan

Malaysia (1973)Bintang Panglima Mangku Negara bergelar Datuk.

Sumbangan• Beliau berjaya menghasilkan banyak karya yang

berbentuk rencana untuk akhbar dan majalah , dan buku-buku.

Mutu Kerajian dan Asuhan Kesihatan (tahun 30-an) Mencari Allah Perjangan Kita (1946) Agama dan Politik (1954) Ideologi Politik Islam (1957) Falsafah Kebangsaan Melayu (195) Simposium Tasauf dan Tariqat (1960) Arah Perjalanan Politik Tanah Melayu Sekarang (1963)• Beliau telah memulakan projek menterjemah al-Quran

ke dalam Bahasa Melayu.

Sumbangan• Memperkenalkan Sejarah Islam kepada guru-

guru pelatih di Maktab Perguruan Idris.• Melibatkan diri dalam penyediaan Penyata Razak

pada tahun 1955.• Menjadi ahli jawatankuasa penasihat dalam

menyiapkan Laporan Rahman Talib pada tahun 1960.

• Mewujudkan Sijil Rendah Pelajaran(SPR), Sijil Pelajaran Malaysia(SPM), dan sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM).

• Menubuhkan Lembaga Peperiksaan Malaysia.

Sumbangan• Beliau berjaya menyiarkan sajak pertama dalam

Majalah Guru (1954).• Skop penulisan beliau merangkumi

cerpen,drama, esei dan novel.• Hasil karya:Perbendaharaan kata Itali-Melayu.Mengikuti novel (sebuah esei)Selindung Bulan Kedah Tua (cerpen)Merah Kuning Biru (Kumpulan cerpen)Biru Warna (novel)