Seminraski Iz Dk

 • Upload
  -

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Seminraski Iz Dk

 • 7/29/2019 Seminraski Iz Dk

  1/18

  VISOKA KOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZAOBRAZOVANJE VASPITAA

  PETRA DRAPINA 8

  NOVI SAD

  SEMINARSKI RAD II

  Tema:Analiza uticaja kompjuterskih igara na decuPredmet: Dete i kompjuter

  Profesor: Branka Jankovic Student: Cvija MihajlovicGrupa: V

  April. 2012. godine

 • 7/29/2019 Seminraski Iz Dk

  2/18

  UVOD

  Deija igra je najznaajnija deija aktivnost kroz koju ono ui o svetukoji ga okruuje.

  Kompjuterske igre su deci veoma zabavne.

  Dete voli to za raunarom ima mogunost jasne kontroledeavanja. Veina kompjuterskih igara dozvoljava onome ko ihigra da sam stvara i kreira virtuelni lik sa kojim eli da igra, da ga,tokom igre, modifikuje ili izabere novi.

  Informaciona tehnologija (koja podrazumeva i kompjuterske igre)

  prua stimulaciju ula kroz upotrebu slike, zvuka, tona, filma.

  Ovako multimedijalno predstavljanje podstie deiju panju iomoguava bre pamenje i uenje.

 • 7/29/2019 Seminraski Iz Dk

  3/18

  PROBLEM ISTRAZIVANJA

  Deija igra je najznaajnija deija aktivnost kroz koju onoui o svetu koji ga okruuje.

  Najvea vrednost igara je u tome to su u stanju daprivuku i odre deiju panju na predvienim sadrajima,kao i da ih motiviu da aktivno uestvuju u odreenimaktivnostima.

  Ona im pruza zadovoljstvo, naizvesnost, slobodu, deca uigri imaju mogunost da bude kreativni, da stvaraju ili dausmeravaju svoje misli u traenju reenja i postepenomsavladavanju prepreka.

 • 7/29/2019 Seminraski Iz Dk

  4/18

  PREDMET ISTRAZIVANJA

  Predmet naeg istrazivanja je uticajkompjuterskih igara na decu.

 • 7/29/2019 Seminraski Iz Dk

  5/18

  METODOLOGIJA ISTRAZIVANJA

  Podaci za istrazivanje prikupljeni su u vrticu Mrvica uNovom Sadu, za vreme boravka na strucnoj praksi IV.Uzrast dece koja su ucestvovala u anketiranju je srednja(5 godina).

  U anketi je ucestvovalo desetoro dece, pet devojcica ipet decaka. Posto sam sama radila ispitivanje, jednavaspitacica mi je pomogla, ona je belezila odgovore, jasam decu ispitivala. Prilikom istrazivanja saradnica mi jebila druga vaspitacica iz grupe u kojoj smo vrila

  istrazivanje. One su bile upoznate sa istrazivanjem kojesam obavila. Pitanja su bila unapred sastavljena. Usamoj anketi nismo dobili odgovore zatvorenog tipa, vecsu dobijeni odgovori bili otvorenog tipa.

 • 7/29/2019 Seminraski Iz Dk

  6/18

  POSTAVLJANJE HIPOTEZA

  Da bismo ostvarili osnovni cilj naeg istrazivanja Uticaj kompjuterskih igara na decu,postavili smo nekoliko hipoteza kako bismo doli do rezultata. Na osnovu pitanja izanketnog lista bilo je neophodno da postavimo hipoteze.

  Deca samostalno koriste racunar, bez pomoci odrasle osobe

  S' obzirom na to da postoji veliki broj kompjuterskih igarica za decu, medju kojima susvakako i akcione igrice sa elementima pucanja, postavlja se pitanje da li roditeljidozvoljavaju deci da igraju takvu igaru i kako ta ta igra utice na psihicki i fizicki razvojdece. S toga sledi druga hipoteza:

  Deca igraju akcione igre sa elementima nasilja

  Deca provode dosta vremena pred racunarom, sto moze imati los uticaj na njihovfizicki i psihicki razvoj deteta, a cesto igranje nasilnih igara, moze ostaviti negativanuticaj na dete. Iz ove cinjenice izveli smo sledecu hipotezu:

  Malo broj roditelja dozvoljava deci da igraju igre pucanja.

 • 7/29/2019 Seminraski Iz Dk

  7/18

  Da li ima kompjuterkod kue?

  DA NE

  100% 0%

  Koliko vremena

  provodi zaraunarom?

  30 min-1h 1-3h 3-5h

  10% 60% 30%

  Da li zna sam da ga

  ukljui, isklju

  i?

  DA NE

  90% 10%

  Da li zna sam danae ono to ti

  treba?

  DA NE

  85% 15%

  Da li ti roditelji

  ograniavaju vreme

  upotrebe raunara?

  DA NE

  60% 40%

  Da li igra igre pucanja? DA NE

  30% 70%Koja ti je najomiljenija?

  Zato (ne) voli igrepucanja?

  Glupe su Zanimljive su

  50% 50%

  Da li se ljuti kad gubi? DA NE

  100% 0%Da li ti roditelji DA NE

 • 7/29/2019 Seminraski Iz Dk

  8/18

  Prva hipoteza Deca samostalno koriste racunar, bez

  pomoci odrasle osobe.

  Iz dobijenih rezultata dobili smo potvrdu nanau hipotezu, odnosno deca znaju samostalnoda ukljuce i iskljuce racunar (90%), al ne mogu

  da pornadju ba sve to im treba i da im jepotrebna pomoc odrasle osobe.

  Anketom smo utvrdili da 10% dece provodi30min-1h za racunarom, 60% provodi 1-3h i

  30% dece provodi vise od 3-5h za racunarom.

 • 7/29/2019 Seminraski Iz Dk

  9/18

  Da li znas da ukljucis ili iskljucis racunar?

  DA

  NE

  Slika 2 1. hipoteza

 • 7/29/2019 Seminraski Iz Dk

  10/18

  Da li znas da nadjes ono sto ti treba?

  DA

  NE

  Slika 3. 1. hipoteza

 • 7/29/2019 Seminraski Iz Dk

  11/18

  Druga hipoteza Deca igraju akcione igre sa

  elementima nasilja.

  Posto je u anketi ucestvovalo pet decaka i petdevojcica dobili vise negativnih odgovora na

  pitanja da li igraju igre pucanja i zato ih vole.

  Na pitanje da li igraju igre pucanja 30% decakaodgovorilo je sa DA, dok je 70% odgovorilo NE.

  Na pitanje zato vole (ne vole) igre pucanja, svidecaci su odgovorili zato to su uzbudljive, adevojcice su rekle da ih ne vole

 • 7/29/2019 Seminraski Iz Dk

  12/18

  Da li igrs igre pucanja?

  DA

  NE

  Slika 4. 2. hipoteza

 • 7/29/2019 Seminraski Iz Dk

  13/18

  Treca hipoteza - Roditelji dozvoljavaju deci da igraju igre

  pucanja.

  S' obzirom na to kakav uticaj imaju naslineigre na decu, polovina roditelja ne

  dozvoljava da deca igra, dok polovina

  dozvoljava.

  Na pitanje broj Da li ti roditelji dozvoljavajuigre pucanja?, 50% dece je odgovorilo

  potvrdno, a 50% negativno.

 • 7/29/2019 Seminraski Iz Dk

  14/18

  Da li ti roditelji dozvoljavaju igre pucanja?

  0%

  20%

  40%

  60%

  DA NE

  Da li ti roditelji

  dozvoljavaju igrepucanja?

  Slika 5.3. hipoteza

 • 7/29/2019 Seminraski Iz Dk

  15/18

  ZAKLJUCAK

  Studije pokazuju da izlozenost nasilnickimsadrzajima u video igricama povecava decijuzelju za fizickim obracunom i naslilnickimrazmisljanjem.

  Za vreme istarzivanja dosla sam do zakljucka dase deca samostalno sluze racunarom, uz malupomoc starijih osoba. Takodje sam dosla do

  zakljucka da nasilne igrice imaju los uticaj nadecu, iz ankete sam saznala da 30% roditeljadeci dozvoljava, sto je u sustini i dobro, jer jeuzrast srednja grupa.

 • 7/29/2019 Seminraski Iz Dk

  16/18

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  Da li igas igre

  pucanja?

  Da li igras igre

  pucanja?

  Da li se ljutis kada

  gubis?

  Da li se ljutis kadagubis?

  Zasto (ne ) volis igre

  pucanja?

 • 7/29/2019 Seminraski Iz Dk

  17/18

  Literatura:

  Andjelkovic,N.,(2008.): Dete i racunar uporodici i decijem vrticu.Beograd

 • 7/29/2019 Seminraski Iz Dk

  18/18

  PRILOG

  ANKETA O UTICAJU KOMPJUTERSKIH IGARA NA

  DECU

  Ova anketa se vri za potrebe seminarskog rada iz predmeta Dete ikompjuter na Visokoj koli strukovnih studija za obrazovanje vaspitaca uNovom Sadu

  Pol: M Godine:________________ Da li ima kompijuter kod kuce?

  Koliko vremena provodi za racunarom? Da li zna sam da ga ukljuci, iskljuci? Da li zna sam da nadje ono to ti treba? Da li ti roditelji ogranicavaju vreme upotrebe racunara? Da li igras igre pucanja? Koja ti je najomiljenija?

  Zato (ne) voli igre pucanja? Da li se ljuti kad gubi? Da li ti roditelji dozvoljavaju da igra igre pucanja? HVALA!