27
Univzitet u Beogradu TEHNIČKI FAKULTET U BORU 19210 Bor Srbija University of Belgrade TECHNICAL FACULTY AT BOR 19210 Bor Serbia ODSEK ZA INDUSTRIJSKI MENADŽMENT UPRAVLJANJE PROJEKTIMA Tema: IZRADA PLANA PROJEKTA Rekonstrukcija hotela Biljana u Brestovačkoj Banji Naziv projekta: Rekonstrukcija hotela Biljana u Brestovačkoj Banji Broj projekta: 1 Naručilac projekta: Investitor rekonstrukcije hotela Verzija: Datum: 26.12.2012. Profesor: Kandidat: Prof. Aca Jovanovic Mihajlović Vuk _____________________ ____________________

Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

  • Upload
    vukbor

  • View
    245

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

Univzitet u Beogradu

TEHNIČKI FAKULTET U BORU19210 Bor

Srbija

University of Belgrade

TECHNICAL FACULTY AT BOR19210 Bor

Serbia

ODSEK ZA INDUSTRIJSKI MENADŽMENTUPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Tema:

IZRADA PLANA PROJEKTARekonstrukcija hotela Biljana u Brestovačkoj Banji

Naziv projekta: Rekonstrukcija hotela Biljana u Brestovačkoj Banji

Broj projekta: 1

Naručilac projekta: Investitor rekonstrukcije hotela

Verzija:

Datum: 26.12.2012.

Profesor: Kandidat:Prof. Aca Jovanovic Mihajlović Vuk_____________________ ____________________

Bor, decembar 2012.

Page 2: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

Sadržaj plana projekta

1. Kratak opis projekta

2. Ciljevi projekta

3. Analiza projektnih stejkholdera

4. Struktura projektnog tima

5. OBS projekta (Organization Breakdown Structure)

6. WBS projekta (Work Breakdown Structure)

7. Matrica odgovornosti (RACI matrica)

8. Aktivnosti, trajanje, troškovi i odgovornosti

9. Potrebni resursi

10. Ključni događaji

11. Matrica međuzavisnosti sumarnih aktivnosti

12. Gantogram

13. Mrežni dijagram

14. Rizični događaji

14.1. Analiza rizika

15. Način kontrole i praćenje projekta

16. Izveštaji

17. Način izveštavanja

18. Napomena

19. Prilog – Karta projekta.

2

Page 3: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

1. Kratak opis projekta – Projekat uključuje rekonstrukcijitia hotela Biljana u Brestovačkoj banji. On bi se sastojao od sledećih aktivnosti: gradjeviski radovi, elektro-vodoinstalaterski radovi, bravarski radovi, nabavka potrebne opreme, uredjenje eksterijera, tehnički prijem objekta. Cilj ovog objekta jeste: profit od poseta i noćenja turista, uklopiti se u rok izgradnje, poboljsanje ponude brestovačke banje itd. Na projektu će raditi osam firme, i to: RTB Bor, Gorenje, Kompanija Velickovic, Dell Dablin, Salon Tahirovic, Servis Miki, Albo Bor. Projekat će voditi projektni tim koga sačinjavaju:Vuk Mihajlović, diplomirani inženjer menadžmenta, vođa projekta; Marija Ćetković, diplomirani ekonomista, zadužena za računovodstveno-administrativne poslove;Predrag Ćetković, diplomirani inženjer građevine, zadužen za koordinaciju rušilačko-građevinskih poslova; i Milena Mihajlović, diolomirani ekonomista, zadužen za za promociju i privlačenje turista.

2. Ciljevi projekta

Cilj 1: Profitiranje od poseta i noćenja turistaCilj 2: Uklopiti se u ugovoreni rok izgradnje od 6 meseca. (do28.5. 2013.)Cilj 3: Troškove svesti na razumnu cifru-do 300.000 Eura ( u din vrednosti)Cilj 4: poboljšannje turističke ponude banjeCilj 5: privlačenje većeg broja posetioca u banju.

3. Analiza projektnih stejkholdera

Učesnik Karakteristika Interes DoprinosŠta im je potrebno

za uzvrataktivnosti

albo bor   Profit od zamene stolarije na objektu

Izvodjenje radova.

Adekvatno isplatiti Izvršilac projekta

iva andrije-vic keramika

  Zarada Izvodjenje radova

Adekvatno isplatiti 1izvodjenje keramičkih vodoinstalaterskih radova

jkp 3 okto-bar

  Zarada Izgradnja i uredjenje eksterijera

Adekvatna isplata 1.ravnanje zemlje2. sadjenje i sejanje trave3. izgradnja prskalica 

preduzece Velickovic bor

  zarada Usluge gradjeviskih radova

Ugovoriti adekvatan procenat zarade

Popravka krovovaMolerski radoviBetoniranje  

raservis miki bor

  zarada Elektro radovi Ugovoriti adekvatan procenat zarade

Zamena istalacije Postavljanje reflektoraIspitivanje Instalacija 

Salon tahirovic namestaj

  Zarada Opremanje objekta

Ugovoriti naplatu Pravljenje namestaja

Rtb bor   Doprinos zajednici

Finansiranje objekta

Izgradnja drustvene odgovornosti

Glavni investitor projekta

Gorenje   zarada Opremanje objekta

naplata Opremanje tehnickom robom

Dell   zarada Opremanje objekta

naplata Opremanje kompjuterima i drugim IT sistemima

3

Page 4: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

4. Struktura projektnog tima

Funkcija Ime i prezime Napomena

Rukovodilac projekta Vuk Mihajlović, dipl.ing.menadž. Koordinacija

član tima 1 Marija Ćetković, dipl.ekonomista

računovodstveno-administrativni

poslovi, odnosi sa javnošću

član tima #2 Branko Ćetković, dipl.ing.građevinerušilačko-građevinski poslovi, koordinacija

član tima #3 Milena Mihajlović, dipl.ekonomista.realizacija prodaje stanova, marketing

4

Page 5: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

OBS projekta (Organization Breakdown Structure)

5

INVESTITOR

ALBO BOR

Kompanija Veličković

Servis Miki BorIva Andrijević

keramika

Dell Dablin Gorenje Valjevo Salon Tahirovic Novi Pazar

Page 6: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

5. WBS projekta (Work Breakdown Structure

Legenda WBS-a

6

Rekonstrukcija hotela biljana

2.

2.1

3. 4. 5. 6. 7.

2.2.

2.3.

2.4

2.5

2.6

2.7

4.4

3.2

3.3

3.4

3.1

4.3

4.2

4.1 5.11

5.2 6.2

6.1

6.4

6.3

8.2

8.

8.17.1

Page 7: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

2. gradjevinski radovi2.1. saniranje krova2.2. zamena keramike2.3. molerski radovi2.4. betoniranje staza I terasa2.5. sredjivanje fasade2.6. izolacija objekta2.7. hoblovanje podova 3. bravarski radovi3.1. zamena stolarije3.2. zavarivanje I postavljanje ograda 3.3. farbanje ograda3.4. postavlanje stubova4. elektro vodoinstalacije 4.1. zamena iinstalacija4.2. zamena sanitarija4.3. zamena I postavljanje reflektora I sijalica4.4. ispitivanje instalacija5. opremanje objekta5.1. nabavka opreme I namestaja5.2. montaza opreme I namestaj6. uredjenje eksterijera6.1. ravnanje zemlje6.2. sadjenje trave 6.3. sadjenje cveca6.4 postavlanje prskalica I zalivanje trave7. tehnicki prijem objekta7.1. ispitivanje objekta I pustanje u rad8. turisticka propaganda8.1. promocija objekta8.2. oglasavanje putem medija

6. Matrica odgovornosti

OBSWBS

Albo bor

Servis miki

Dell RTB Bor

Iva andrijevic

Salon tahirovic

Gorenje JKP 3 oktobar

Kompanija velickovic Bor

7

Page 8: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

2. gradjevinski radovi R

R R

3. bravarski radovi R

4. elektro vodoinstalterski radovi

R

R

5 opremanje objekta C R RR R

6. zemljani radovi C R

7 . ispitivanje I pustanje u rad A R

7. Promocija objekta

R

R – Responsibility – odgovornost za aktivnost ili zadatak.A – Accountability – šira, kompletna odgovornost za fazu ili aktivnost.C – Communication – odgovornost za komuniciranje i konsultovanje.I – Information – odgovornost za informisanje.

8. Aktivnosti, trajanje, troškovi i odgovornosti

aktivnosti projekta trajanje ak- odgovornost troskovi

8

Page 9: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

tivnosti

pocetak projekta 0   273,151.50 Din.

2. gradjevinski radovi 30 albo bor 644,184.00 Din.

2.1. saniranje krova 6 albo bor 57,723.00 Din.

2.2. zamena keramike 5 albo bor 48,123.00 Din.

2.3. molerski radovi 6 albo bor 57,723.00 Din.

2.4. betoniranje staza I terasa 5 albo bor 48,123.00 Din.

2.5. sredjivanje fasade 5 albo bor 48,123.00 Din.

2.6. izolacija objekta 5 albo bor 48,123.00 Din.

2.7. hoblovanje podova 5 albo bor 48,123.00 Din.

3. bravarski radovi 23 albo bor 442,215.00 Din.

3.1. zamena stolarije 5 albo bor 48,123.00 Din.

3.2. zavarivanje I postavljanje ograda 6 albo bor 57,723.00 Din.

3.3. farbanje ograda 6 albo bor 57,723.00 Din.

3.4. postavlanje stubova 6 albo bor 57,723.00 Din.

4. elektro vodoinstalacije 19 iva andrijevic keramika 790,069.00 Din.

4.1. zamena iinstalacija 6 iva andrijevic keramika 160,279.00 Din.

4.2. zamena sanitarija 4 iva andrijevic keramika 108,375.00 Din.4.3. zamena I postavljanje reflektora I si-jalica 5 servis miki bor 12,816.00 Din.

4.4. ispitivanje instalacija 4 servis miki bor 10,944.00 Din.

5. opremanje objekta 7.5 salon tahirovic novi Pazar 86,275.00 Din.

5.1. nabavka opreme I namestaja 5 salon tahirovic novi Pazar 23,918.00 Din.

5.2. montaza opreme I namestaj 2.5"salon tahirovic novi Pazar;dell Dablin" 29,319.00 Din.

6. uredjenje eksterijera 17 jkp 3 oktobar 968,422.00 Din.

6.1. ravnanje zemlje 4 jkp 3 oktobar 116,270.00 Din.

6.2. sadjenje trave 4 jkp 3 oktobar 116,270.00 Din.

6.3. sadjenje cveca 6 jkp 3 oktobar 171,566.00 Din.

6.4 postavlanje prskalica I zalivanje trave 3 jkp 3 oktobar 88,622.00 Din.

7. tehnicki prijem objekta 4 gorenje valjevo 52,068.00 Din.

7.1. ispitivanje objekta I pustanje u rad 4 gorenje valjevo 26,034.00 Din.

8. turisticka propaganda 6 rtb bor 678,023.00 Din.

8.1. promocija objekta 4 rtb bor 309,607.00 Din.

8.2. oglasavanje putem medija 4 dell Dablin 21,289.00 Din.

9. kraj projekta     0.00 Din.

9. Potrebni resursi

R.br. Resurs Količina Napomena

9

Page 10: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

1Finansijski resursi 300000 Euro ( izražen

u din)2 Sastav projektno-nadzornog tima 4 Specijalista

3 Sastav izvršilaca 8 Firme

10. Ključni događaji

R. broj Ključni događaj Ciljni datum1. Sanacija krova 30.12.2012.2. Molerski radovi 03.01.2013.3. Betoniranje staza 08.01.2013.4. Zamena keramike 5.02.2013.5. Izolacija objekta 11.02.2013.6. Zamena instalacija 06.03.2013.7. Zamena sanitarija 18.03.2013.8. Ispitivanje instalacija 21.03.2013.9. Zavarivanje i postavka ograda 1.04.2013.10. Postavljanje stubova 18.04.2013.11. Postavljanje i zamena sijalica 25.04.2013.12. Hoblovanje i lakiranje podova 05.05.2013.13. Ravnanje zemlje 19.05.2013.14. Sredjivanje fasade 29.05.2013.15. Ispitivanje instalacija 2.05. 2013.16. Pustanje u rad 13.05.2013.17. Turisticka propaganda 22.05.2013.18. Oglasavanje putem medija 30.05.2013.

11. Matrica međuzavisnosti sumarnih aktivnosti

12. Gantogram

10

P o s m a t r a n a a k t i v n o s t

Gradjeviski radovi

Bravarski radovi

Elektro radovi

Opremanje objekta

Uredjenje eksterijera

Tehnički prijem i pustanje u rad

Pre

dhod

na

akt

ivn

ost Gradjevinski radovi FS FS

Bravarski radovi FF

Elektro radovi FS

Opremanje objekta FS

Uredjenje eksterijera FS

Tehnički prijem i pustanje u rad

Page 11: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

11

Page 12: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

Za pojedinačne aktivnosti

12

Page 13: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

Za sumarne aktivnosti

13. Mrežni dijagram

Kompletan mrežni dijagram – prikaz u MS Project-u-prvi deo

13

Page 14: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

Kompletan mrežni dijagram – prikaz u MS Project-u-drugi deo

Deo mrežnog dijagrama – prikaz u MS Project-u

14

Page 15: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

Četvrti deo mrežnog dijagrama radjenog Ms Projectu

Deo mrežnog dijagrama prikazanog Ms Projectu

14. Rizični događaji

15

Page 16: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

Tip rizika Opis rizikaVerovatnoća nastupanja

UticajZnačaj rizika

Plan reagovanja

Interni, Eksterni

Kratak opis rizičnog događaja

[0-1] [0-1] (3×4)

Šta treba uraditi kako bi se

minimizirao uticaj rizičnog

događaja1 2 3 4 5 6

Prekoračenje roka zbog

nepovoljnih vremenskih

uticaja

Probijanje krajnjeg roka

završetka projekta

0.1 0.8 0.08Angažovanje više resursa

Prekoračenje roka zbog

komplikovane i spore državne

administracije

Probijanje krajnjeg roka

završetka projekta

0.5 0.8 0.4Preduprediti klauzulama u

ugovoru

Povrede radnika na gradilištu

Posledice bi bile

bolovanje, angažovanje drugog itd.

0.2 0.7 0.14

Preduprediti standardima

radničke opreme

*Kvatifikacija ukupnog rizika1

14.1. Analiza rizika

Detalji o projektu Naziv projekta: Rekonstrukcija hotela BiljanaRukovodilac projekta: Vuk Mihajlović dipl.ing.men.

Detalji o riziku Rizik ID: Prekoračenje roka usled komplikovane i spore državne administracije Utvrdio: Vođa projektnog timaDatum: 26.12.2012.

1 Preuzeto iz: dr. Aca Jovanović, Upravljanje projektom, Dopunski materijali, autorizovana predavanja, Bor, 2004/2005. 16

Page 17: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

Opis rizika Do pomenutog rizika može doći pre otpočinjanja faktičkih radnji na terenu, odnosno od njega zavisi

završetak druge sumarne aktivnosti “Nabavka materijala“.

Verovatnoća rizika S obzirom na generalno stanje u državnoj administraciji, verovatnoća pojavljivanja rizika je 0.5, dok

je uticaj samog rizika na projekat(veličina uticaja) 0.8. Množenjem ove dve vrednosti dobijamo kvantifikaciju ukupnog rizika koji prema gore navedenoj tabeli potpada pod visoke rizične događaje.

Uticaj rizika Za uticaj rizika dodeljena je vrednost 0.8, iz razloga što bi se njegovim ostvarenjem direktno utcalo

na završetak projekta u ugovoreno vreme i time bi jedan od ciljeva projekta bio ne realizovan.

Smanjenje rizika Preporučene preventivne akcije:U cilju predupređanja datog rizika, ugovorom će biti ugovorena klauzula koja će u slučaju nastupanja rizičnog događaja dati još dodatnih 60 dana za pribavljanje potrebnih dozvola.Preporučene reaktivne akcije:Smatra se da, do probijanja i dodatnih 60 dana za pribavljanje potrebnih dozvola, je nemoguće doći. Taj rizik je zanemarljiv.

15. Način kontrole i praćenje projekta

17

Page 18: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

*Šematski prikaz upravljanja realizacijom poslova na terenu2

Informacije o potrebama izvršavanja određenih zadataka kreću se od projektnog menadžera, preko članova tima zaduženih za odrđene sumarne aktivnosti, do samih izvođača na terenu. Povratne informacije imaju isti pravac ali suprotan smer.

Primenom softverskog paketa MS Project 2003 je urađen Osnovni plan projekta, sa početkom realizacije projekta na dan 30.12.2012.god. Planiran je završetak projekta na dan 28.5.2013.god. Prva aktualizacija projekta je izvršena 27.02.2013.god, da bi seanalizirala realizacija aktivnosti zaključno sa tim datumom, unela procentualna realizacija, napravili i analizirali izveštaji o odvijanju projekta. Utvrđeno je sledeće:

2 Preuzeto iz: dr. Aca Jovanović, Upravljanje projektom, Dopunski materijali, autorizovana predavanja, Bor, 2004/2005.18

Page 19: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

*Statisika projekta nakon prve etape i polovine druge

16. Izveštaji

Zbirni izveštaj projekta

19

Page 20: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

CASH FLOW PROJEKTA VILA BILJANA Vuk Mihajlovic

20

Page 21: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

30.12.2012 25.1.2013 25.2.2012 30.3.2013 25.4.2013 28.5.2013pocetak projekta

2. gradjevinski radovi

2.1. saniranje krova 340 evra 234

2.2. zamena keramike 1200 evra

2.3. molerski radovi 234 evra 1200 evra

2.4. betoniranje staza I terasa

2.5. sredjivanje fasade

2.6. izolacija objekta 1800 evra 1700 evra

2.7. hoblovanje podova 1340 evra 1200 evra

3. bravarski radovi

3.1. zamena stolarije 235 evra

3.2. zavarivanje I postavljanje ograda

3.3. farbanje ograda

3.4. postavlanje stubova 500 evra

4. elektro vodoinstalacije 1200 evra 300 evra 1200 evra

4.1. zamena iinstalacija

4.2. zamena sanitarija

4.3. zamena I postavljanje re-flektora I sijalica 280 evra

4.4. ispitivanje instalacija

5. opremanje objekta

5.1. nabavka opreme I names-taja

5.2. montaza opreme I names-taj

6. uredjenje eksterijera

6.1. ravnanje zemlje

6.2. sadjenje trave

6.3. sadjenje cveca

6.4 postavlanje prskalica I za-livanje trave

7. tehnicki prijem objekta

7.1. ispitivanje objekta I pus-tanje u rad

8. turisticka propaganda

8.1. promocija objekta 390 evra 240 evra 480 evra

21

Page 22: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

8.2. oglasavanje putem medija

9. kraj projekta

ukupno 1200 evra 4800 evra 1350 evra 2800 evra 1240 evra 3080 evra

Cash flow projekta

17. Način izveštavanja – Izveštavanje tokom realizacije projekta je definisano matricom izveštavanja (data kroz primer u sledećoj tabeli) i to u fazi rekonstrukcije

Aktivnosti

Ru

kov

odil

ac

Pro

jek

ta

Gla

vni

inže

nje

r za

gr

adje

vin

arst

Ru

kov

odil

ac

tim

a za

ob

uk

uR

uk

ovod

ilac

iz

rad

e te

hn

ičk

ih c

.R

uk

ovod

ilac

p

rod

aje

Ru

kov

odil

ac

troš

kov

a

Nad

zorn

i or

gan

i na

grad

iliš

tu

1. Gradjevinski radovi FAZA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I PLANIRANJA

2. Bravarski radovi A B C C3. Elektro vodoinstalterski radovi A C C4. Opremanje objekta B C5. Zemljani radovi B B C6. Tehnicki prijem objekta i pustanje u

rad.A B C

7. Turistička propaganda B B C

Legenda: A-Prima i analizira mesečne izveštaje B-Prima, analizira i prosleđuje nedeljne izveštaje

C-Dnevna supervizija

18. Napomena

U pojedinim fazama projekat je usiljen kako bi se ispunio planirani rok. Svi resursi koji rade prekovremeno dobijaju za to odgovarajuću nadoknadu. Takođe, za potrebe realizacije projekta svaka firma angažuje veći broj radnika u cilju ispunjavanja roka. Vikendi su pola radni pola neradni mislim na subotu koja je radna , što opet može biti promenjeno zarad roka završetka projekta.

22

Page 23: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

19. Prilog – Karta projekta

K A R T A P R O J E K T A

Naziv projektaProjekat izgradnje stambene zgrade

Datum26.12.2011.

Program (strategija)

Ciljevi projekta

1. Profit od poseta turista

2. Uklopiti se u ugovoreni rok izgradnje od 6 meseci .(do2 8.5.2013.).

3. Ostvariti propisani kvalitet izvedenih radova.

4. Troškove svesti na razumnu cifru-do 300.000 Eura ( izrazeno u din)

5. Kroz projekat obučiti i angažovati odgovarajući stručni kadar.

Članovi projektnog tima

1. Vuk Mihajlovic, dipl.ing.menadž. – rukovodilac projekta

2. Milena Mihajlovic, dipl.ekonomista – član tima

3. Predrag Cetkovic, dipl.ing.građevine – član tima

4. Marija Cetkovic, dipl.ekonomista – član tima

Naručilac projekta: Investitor izgradnje stambenih jedinica

Glavni ključni događaji Ciljni datumi Resursi

Pocetak projekta 30.12.2012. Vuk Mihajlovic

Gradjevinski radovi 18.01.2013. Predrag Cetkovic

Bravarski radovi 25.02.2012. Milena Mihajlovic

Tehnicki prijem objekta i pustanje u rad 30.05.2013. Marija Cetkovic

23

Page 24: Seminarski Rad Projekat Rekonstrukcije Hotela Biljana

Turisticka propaganda 10.05.2013. Milena Mihajlovic

Prodaja i izdavanje soba turistima 22.05.2013. Vuk Mihajlovic

24