seminarski rad iz informacionih sistema

  • View
    95

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of seminarski rad iz informacionih sistema

EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

SEMINARSKI RAD IZ NASTAVNOG PREDMETA INFORMACIONI SISTEMI

TEMA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VOZAKE DOZVOLE

Kragujevac, 2007.

UVODZahtjev za izdavanje vozake dozvole je proces koji prethodi samom izdavanju vozake dozvole. Vozaka dozvola slui za identifikaciju svake osobe koja je obuena za uestvovanje u saobraaju. Pored registarskog broja u vozakoj dozvoli se nalaze i drugi podaci, kao to to su ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa prebivalita, datum roenja itd. Zakonom je predvieno da svaka osoba koja napuni 18 godina ima pravo da posjeduje vozaku dozvolu. Proces zapoinje popunjavanjem obrasca koji se naziva Zahtjev za izdavanje vozake dozvole. Uz popunjeni zahtjev se prilazu: 2 fotografije, ljekarsko uvjerenje (ne stariji od 6 mjeseci), uvjerenje o poloeno vozakom ispitu, ina karta,uvjerenje o dravljanstvu (takoe ne starije od 6 mjeseci) uz prilaganje uplatnice za obrazac vozake dozvole, stara vozaka dozvola i sl.,u zavisnosti od svrhe podnoenja zahtjeva. Zahtjev se sa prilozima podnosi SUP-u grada u kome osoba ima prebivalite. Zatim, u okviru SUP-a, odreena sluba vri provjeru validnosti priloenih podataka. Ukoliko se utvrdi da su svi podaci validni, slijedi upisivanje istih u vozaku dozvolu koja se izdaje podnosiocu zahtjeva. Cilj ovog zadatka je da objasni proces podnoenja zahtjeva za izdavanje vozake dozvole i sam proces izdavanja vozake dozvole, da prikae entitete koji uestvuju u ovom procesu kao i relacije izmeu njih. SKLADITA PODATAKA u optem sluaju predstavljaju skup podataka u vidu tabela,spiskova,datoteka,baza podataka. Skladita podataka predstavljaju tokove podataka u mirovanju. Skladita podataka u modelu procesa ptredstavljaju potencijalne entitete u modelu podataka. Skladita podataka: Zahtjev, Vozaka dozvola, Prilozi. Opis skladita podataka Vozaka dozvola:

DIJAGRAM ZAVISNOSTI ENTITETA

3

PODNOSILAC ZAHTJEVA

PRILOG

OUP

ZAHTJEV/ PRILOG

ZAHTJEV

ZAPOSLENI

VOZACKA DOZVOLA

VD/ KV

KATEGORIJA VOZILA

Tabele koje su potrebne za prikazivanje procesa:PODNOSILAC ZAHTJEVA:4

ATRIBUT JMBG Ime Prezime Ime jednog roditelja Datum roenja Republika roenja Mjesto roenja Zanimanje Prebivalite i adresa Broj line karte Telefon

TIP PODATKA Text Text Text Text Date/Time Text Text Text Text Text Text

KLJUEVI PK

OGRANIENJ A >0

0

PRILOG:ATRIBUT ifra priloga Naziv priloga Vrijednost uplate Napomena TIP PODATKA Text Text Curreny Memo KLUEVI PK OGRANIENJ A >0 >0 unos relevantnih podataka

5

ZAHTJEV:ATRIBUT Redni broj registra JMBG ifra OUP-a Datum polaganja vozakog ispita Ime Prezime Ime jednog roditelja Datum roenja Republika roenja Mjesto roenja Zanimanje Prebivalite i adresa Broj stare vozake dozvole Broj inostrane odnosno vojne vozake dozvole Datum podnoenja zahtjeva Mjesto podnoenja zahtjeva Napomena Odobreno TIP PODATKA Text Text Text Date/Time Text Text Text Date/Time Text Text Text Text Number Number Date/Time Text Memo Yes/No unos relevantnih podataka KLUEVI PK PK;SK PK;SK OGRANIENJ A >0 >0 >0

ZAHTJEV/PRILOG:ATRIBUT Redni broj registra JMBG Sifra OUP-a Sifra priloga Datum izdavanja priloga TIP PODATKA Text Text Text Text Date/Time KLUEVI PK;SK PK;SK PK;SK PK;SK OGRANIENJ A >0 >0 >0 >0

6

ZAPOSLENI:ATRIBUT ifra OUP-a ifra zaposlenog Prezime i ime Adresa Broj telefona TIP PODATKA Text Text Text Text Text KLUEVI PK;SK PK OGRANIENJ A >0 >0

KATEGORIJA VOZILA:ATRIBUT ifra kategorije vozila Naziv kategorije vozila Napomena TIP PODATKA Text Text Memo KLUEVI PK OGRANIENJ A >0

VOZAKA DOZVOLA:ATRIBUT Redni broj registra JMBG ifra OUP-a ifra zaposlenog Registarski broj VD Datum izdavanja Rok vaenja TIP PODATKA Text Text Text Text Number Date/Time Text KLUEVI PK;SK PK;SK PK;SK PK;SK PK OGRANIENJ A >0 >0 >0 >0 >0

VD/KV:ATRIBUT Redni broj registra JMBG ifra OUP-a ifra zaposlenog Registarski broj VD ifra kategorije vozila TIP PODATKA Text Text Text Text Number Text KLUEVI PK;SK PK;SK PK;SK PK;SK PK;SK PK;SK OGRANIENJ A >0 >0 >0 >0 >0 >0

7

RELACIJE

8

TABELE9

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

O U P:

PRILOG:

ZAHTJEV:10

ZAHTJEV/PRILOG:11

ZAPOSLENI:

KATEGORIJA VOZILA:12

VOZAKA DOZVOLA:

VD/KV:

13

OBRASCI FORMIRANI NA OSNOVU TABELAPODNOSILAC ZAHTJEVA:

O U P:

14

UPITISELEKTIVNI UPIT:Selektovati sve zahtjeve podneene u OUP-u Pirot posle 01/01/2002 god.

15

FLEKSIBILNI UPIT:Prikazati sve podneene zahtjeve za proizvoljno zadatu ifru OUP-a, a koji nisu odobreni.

16

RAUNSKO POLJE:Izraunati broj dana i godina proteklih od datuma izdavanja vozake dozvole.

17

AGREGATNI UPIT:Izraunati ukpan broj odobrenih zahtjeva na nivou OUP-a.

18

UPIT NAD UPITOM:Prikazati sve vaee vozake dozvole.

19

IZVJETAJI FORMIRANI NA OSNOVU UPITA

20

21

K0

PODNOS

ZAHTJ

OLA

22

23