SEMINARIUM 4

  • View
    41

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SEMINARIUM 4. Współczesne laboratoria: automatyzacja laboratorium systemy otwarte i zamknięte „mokra” i „sucha” chemia komputeryzacja laboratoriów. Martyna Średniawa Gr. A2. AUTOMATYZACJA LABORATORIUM . Cele automatyzacji. OBNIŻENIE KOSZTÓW - PowerPoint PPT Presentation

Text of SEMINARIUM 4

SEMINARIUM 4

SEMINARIUM 4Wspczesne laboratoria: automatyzacja laboratorium systemy otwarte i zamknite mokra i sucha chemia komputeryzacja laboratoriwMartyna redniawa Gr. A2AUTOMATYZACJA LABORATORIUM Cele automatyzacjiOBNIENIE KOSZTWWzrost skutecznoci i oszczdno pienidzy Wyeliminowanie niepotrzebnych etapwUproszczenie kluczowych etapwObnienie stratPODNIESIENIE JAKOCIUdoskonalenie technik i narzdzi kontroli jakociWprowadzenie wskanikw w celu ograniczenia bdwWZROST WYDAJNOCI PRACYOptymalizacja wykorzystania aparatury i personeluUsprawnienie wszystkich etapwZMNIEJSZENIE NAKADW PRACYWyeliminowanie niepotrzebnych ruchw pomidzy stanowiskamiOgraniczenie przenoszenia oraz uatwienie monitorowania i identyfikacji prbki na kadym etapiePosiadanie czystego i uporzdkowanego laboratoriumAnaliza przepisw bezpieczestwa

Etykiety z kodami kreskowymiObecnie najbardziej powszechn i dostpn metod rejestracji i identyfikacji prbek s etykiety z kodem kreskowym. Przechowywanie prbek w niskich temperaturach wymaga stosowania specjalnych etykiet. Oznaczenia musz by tak dobrane, by zachoway swoj elastyczno i przylepno podczas procesu zamraania. Cechy etykiet:speniaj wymagania stawiane przy procesie zamraania kriogenicznego (cieky azot, suchy ld)zapewniaj wytrzymao na zakres temperatur od -196C do +90Cs odporne na warunki przechowywania i formy sterylizacji laboratoryjnej, takie jak autoklaw, promieniowanie gamma, promieniowanie UVnie s podatne na dziaanie chemikaliw takich jak: Xylenol, Izopropyl, DMSO oraz 10% HCl.

Czytniki kodw kreskowych

Czytniki rczne bezprzewodoweCzytniki stacjonarneSorter probwekWydajno sortowania wynosi 1200 probwek na godzin, okoo 4 tys. probwek na dobarchiwizowanie materiau w ponumerowanych statywach pozwala na natychmiastowe zlokalizowanie danej prbkiSzybkie automatyczne przenoszenie probwek midzy rnymi statywami z 96 probwkami. Sortuje 900 probwek w cigu godziny.Dostpne modele z wbudowanym czytnikiem do skanowania kodw 2D oraz z wag analityczn do waenia probwek.

Olympus Laboratory AutomatSorter probwek XL9

Automatyzacja testw immunofluorescencji

Automatyczne tworzenie protokou inkubacji do dokumentacjiIdentyfikacja kodw kreskowychRozcieczenie prbekPipetowanie prbek i odczynnikwInkubacja oraz pukanie pytek testowychInkubacja jednoczenie do 16 pytek testowych, 150 prbek, 216 rozcieczeMoliwo rwnolegego badania do 8 rnych parametrwMoliwo zaprogramowania do 12 dowolnych szeregw rozciecze

Automatyzacja testw ELISA

Ponad 900 parametrw z walidacjDostpny analizator 7 lub 3 pytkowyKrtki czas zaadowania surowic i odczynnikwIdentyfikacja kodw kreskowychW peni zautomatyzowany przebieg inkubacji od wprowadzenia surowic do odczytuEliminacja bdw: dwukierunkowe poczenie z laboratoryjnym systemem informatycznym: import zlece i eksport wynikw

Automatyzacja laboratorium mikrobiologicznego Eddy JetUrzdzenie do wykonywania posieww spiralnychWyposaone w jednorazowe strzykawki i zlewkiWszystkie posiewy spiralne mog by sprawdzone przy pomocy wagi laboratoryjnej

Automatyzacja laboratorium mikrobiologicznego - Bio Dilutorsuy do przeprowadzania rozciecze objtociowych w zakresie od 1 do 10 ml dla prbek mikrobiologicznychprzeprowadza rozcieczenia bez zanieczyszcze krzyowych, prbki s utrzymywane w kocwce lub rurce i cakowicie wypukiwane przy pomocy rozpuszczalnikapotrafi przeprowadzi rwnie rozcieczania grawimetryczne przy uyciu zewntrznej wagi

SYSTEMY OTWARTE I ZAMKNITEOtwarty system pobierania krwiTradycyjna metoda pobierania krwi ylnej Pobieranie krwi polega na pocigniciu toka strzykawki do momentu napenienia krwi do danej objtociPobran krew przelewa si ze strzykawki do probwki

12Otwarty system pobierania krwiPobieranie krwi woniczkowej GazometriaGlukozaMorfologia i elektrolity u niemowltKrew woniczkowa pobierana jest z patka ucha, opuszka palca lub pityDo nakucia skry uywa si nakuwaczy (rne rodzaje w zalenoci od danej objtoci prbki, gruboci skry, rodzaju badania)Pobran krew umieszcza si bezporednio na pasku testowym (w postaci kropli) lub w probwkach przeznaczonych do konkretnych bada

Otwarty system pobierania krwiWady otwartego systemu pobierania krwi:Ryzyko kontaktu pobierajcego i pacjenta z krwiKonieczno ponownego wkucia w przypadku pobierania kilku prbekDuszy czas zabiegu (przelewanie, zakrcanie korka)Mniejsza precyzja zwizana z bdami w pobraniu konkretnej objtociZamknity system pobierania krwiSkada si z trzech elementw:dwustronnej igy z zaworkiem lub igy motylkowejstandardowego centrycznego uchwytusterylnej probwki z prni o kalibrowanej objtoci, zamknitej bezpiecznym korkiem

Zamknity system pobierania krwiW celu atwiejszego doboru odpowiedniej probwki do badania wprowadzono kolorowe korki

Kolor czerwony :materia biologiczny: surowicarodzaj bada: biochemiczneczynnik zawarty w probwce: czynnik wykrzepiajcy

Kolor szary :materia biologiczny: osocze lub krew pena zinhibitorem glikozy rodzaj bada: glukoza czynnik zawarty w probwce: szczawian (Na lub K) fluorek (Na), jodooctan (Na)

Zamknity system pobierania krwiKolor fioletowy:materia biologiczny: osocze lub krew penarodzaj bada: morfologiaczynnik zawarty w probwce: EDTA (Na2, K2, K3)

Kolor niebieski:materia biologiczny: osocze lub krew penarodzaj bada: koagulologiaczynnik zawarty w probwce: cytrynian (Na)roztwr 3,2% lub 3,8%

Kolor zielony:materia biologiczny: osocze lub krew penarodzaj bada: biochemiczne, hormony, markery nowotworoweczynnik zawarty w probwce: heparyna (Na, Li)

Zamknity system pobierania krwiKorzyci wynikajce ze stosowania zamknitego systemu pobieraniakrwi:Nowoczesny wizerunek placwki Stosowanie systemu zamknitego wiadczy o nowoczesnoci placwki i przestrzeganiu najwyszych standardw jakoci i bezpieczestwa Pacjenci doceniaj rwnie zminimalizowane ryzyko powtrnego pobrania Najwysza jako bada Natychmiastowe mieszanie krwi z antykoagulantem zapobiega powstawaniu mikroskrzepw Wiksza precyzja pobrania zachowanie prawidowych stosunkw stechiometrycznych midzy antykoagulantem a krwi Zminimalizowane ryzyko hemolizy poprzez optymaln konstrukcj igie oraz probwek

Zamknity system pobierania krwiUsprawnienie pracy Prnia w probwkach zapewnia pobranie dokadnie wymaganej iloci krwi bez koniecznoci wypeniania do odpowiedniego poziomu Po pobraniu materia jest gotowy do transportu lub wykonania oznaczenia nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych czynnoci (przelewanie, zamykanie probwek korkami itp.)

Wiksze bezpieczestwo pacjenta i personelu Brak kontaktu z krwi pacjenta podczas pobierania Probwki s napeniane krwi bezporednio w trakcie pobierania nie ma potrzeby jej przelewania

Sucha i mokra chemiaSucha chemiaBudowa testw:Najprostsze maj posta paseczka lub krka z materiau wsikliwego (np. bibua) nasczonego odczynnikamiBardziej skomplikowane testy maj budow wielowarstwow i/lub wielosektorow, a czasami s dodatkowo obudowane osonami pomocniczymi21Sucha chemiaOglne zasady dziaania suchych testw:Zmiana zabarwienia wskanika pH pod wpywem zmiany odczynu rodowiska (wskaniki pH, oznaczanie mocznika)Utlenianie chromogenu powodujce zmian jego zabarwienia (oznaczanie glukozy, cholesterolu)Redukcja chromogenu powodujca zmian jego zabarwienia (oznaczanie LDH)Sprzganie powodujce powstanie zwizku barwnego (oznaczanie bilirubiny, azotynw)Hydroliza z wydzieleniem produktu barwnego (oznaczanie teofiliny)Tworzenie si barwnych kompleksw lub osadw (oznaczanie metali, oznaczenia immunologiczne)Zmiana siy elektromotorycznej ogniwa jonoselektywnego w polu testowym (oznaczanie jonw sodu w surowicy)Zmiana przewodnoci pola testowego (amperometryczne oznaczanie glukozy w penej krwi)Sucha chemiaTesty do oznacze w moczu:Wskaniki pH w postaci paska, rolki lub ksieczkipasek skada si z nonika (z tworzywa sztucznego) i przyklejonego do niego pola testowegomog by jedno- lub wielopolowepola na paskach wielopolowych pokryte s siateczk nylonow pozwalajc na nasczenie pl rnymi odczynnikami

Sucha chemiaTesty do oznaczania narkotykwpaskowe testy immunochromatograficznepytkowe testy immunochemiczne; pole testowe dziaajce na zasadzie zblionej do chromatografii cienkowarstwowej obudowane w oson z tworzywa sztucznego z okienkami do nanoszenia materiau i odczytu wyniku

Sucha chemiaTesty paskoweWielopoloweOznaczanie waciwoci moczu (ciar waciwy, pH), zawartoci substancji (glukoza, biako, ciaa ketonowe, bilirubina, urobilinogen, azotyny) i komrek (erytrocyty, leukocyty)

Sucha chemiaAlATAspATBilirubinaCholesterolFosfataza alkalicznaGlukozaHemoglobinaKinaza kreatynowaKreatyninaKwas moczowyMocznikPotas TriglicerydyTroponina T

Testy do oznacze w penej krwi:Wszystkie suche testy do oznaczania w penej krwi (oprcz oznaczania hemoglobiny) wymagaj oddzielenia erytrocytw od pola testowego przy pomocy bony pprzepuszczalnej.Sucha chemiaMetody odczytu wyniku suchych testw:Odczyt przez porwnanie ze wzorcem (subiektywny, zaleny od owietlenia, wad wzroku, wprawy w odczytywaniu)Odczyt reflektometryczny (pomiar wiata odbitego od powierzchni pola testowego)Odczyt fluorymetryczny (wykorzystuje specyficzne waciwoci niektrych zwizkw po ich wystawieniu na dziaanie wiata)Odczyt potencjometryczny (pomiar SEM pomidzy dwiema elektrodami zanurzonymi w badanym roztworze)Odczyt amperometryczny (zmiana przewodnoci w polu testowym)

Sucha chemia

ClinitekUryxxon 300

Sucha chemia

Ektachem-KodakAccutrend GCTMokra chemiaJest to metoda badania prbek staych po przeprowadzeniu ich do roztworu. Jest to metoda badania prbek z wykorzystaniem odczynnikw w formie cieczy.Stosuje si wzorce przygotowane przez producenta, w formie indywidualnej lub w formie mieszanin.

KOMPUTERYZACJA LABORATORIUMLaboratoryjne systemy informatyczne (LSI)

Laboratorium powinno posiada rnorodne oprogramowanie informatyczne, poczwszy od niezbdnego do funkcjonowania (takiego jak oprogramowanie wewntrznych programw analizatorw laboratoryj