Seminariedag f¶r kommunala uppgiftsl¤mnare

 • View
  41

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Seminariedag för kommunala uppgiftslämnare. - För undersökningarna bygglov för nybyggnad, ombyggnad och rivning. Från SCB deltar Annika Lindström Petra Jansson Vivianne Olofsson Thang Tran Helena Sjödin. Representanter från 43 kommuner. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Seminariedag f¶r kommunala uppgiftsl¤mnare

 • Seminariedag fr kommunala uppgiftslmnare- Fr underskningarna bygglov fr nybyggnad, ombyggnad och rivningFrn SCB deltar

  Annika LindstrmPetra JanssonVivianne OlofssonThang TranHelena Sjdin

 • Representanter frn 43 kommuner

 • Underskningar inom mnesenheten fr byggande, bostder och fastigheterAnslag

  Bygglovsstatistik fr bostder och lokaler

  Nybyggnad av bostder

  Ombyggnad och rivning av flerbostadshus

  Nybyggnadskostnader fr bostadshus Byggnadsprisindex

  Faktorprisindex fr byggnader

  Hyror/avgifter fr nybyggdalgenheter

  Uppdrag

  Publikationen Byggindex

  Entreprenadindex (Tidigare E84)

  Bostadspak

  Fastpak

  m.fl.

  Anslag

  Fastighetstaxeringar

  Fastighetspriser ochlagfarter

  Bostadsbestnd(kalkylerat)

  Hyror i bostadslgenheter Outhyrda bostadslgenheter Intkter och kostnader frflerbostadshus

  Bostads- ochbyggnadsstatistisk rsbok

 • Underskningar inom mnesenheten fr byggande, bostder och fastigheterAnslag

  Bygglovsstatistik fr bostder och lokaler

  Nybyggnad av bostder

  Ombyggnad och rivning av flerbostadshus

  Nybyggnadskostnader fr bostadshus Byggnadsprisindex

  Faktorprisindex fr byggnader

  Hyror/avgifter fr nybyggdalgenheter

  Uppdrag

  Publikationen Byggindex

  Entreprenadindex (Tidigare E84)

  Bostadspak

  Fastpak

  m.fl.

  Anslag

  Fastighetstaxeringar

  Fastighetspriser ochlagfarter

  Bostadsbestnd(kalkylerat)

  Hyror i bostadslgenheter Outhyrda bostadslgenheter Intkter och kostnader frflerbostadshus

  Bostads- ochbyggnadsstatistisk rsbok

 • ProduktionsprocessenInsamlingPetra Jansson & Annika Lindstrm

 • Insamling fr Nybyggnad, Ombyggnad och RivningKommunerna r vra uppgiftslmnareUppgiftsskyldighet enligt lagen om den officiella statistikenTotalunderskningUppgifter motsvarande den bygglovsskande lmnatByggprojekten fljs upp via en frteckning ver pgende projekt Projekt avseende bostder kompletteras med uppgifter om pbrjande- och frdigstllande

 • Uppgifter vi samlar in fr Bygglov/Nybyggnad Kod fr ln, kommun och frsamling Bygglovets beslutsdatum Preliminrt pbrjande (Endast fr bostder)ByggnadstypUppltelseform (Endast fr bostder)Antal lgenheter / fritidshus / lokalhusBruttoareaLgenhetstyp = Antal rum och kkBostadsarea per lgenhet

 • Ombyggnad av flerbostadshus

  Omfattar fr.o.m. 2008 endast nettofrndringar av lgenheter i ombyggda flerbostadshus 1974-2007 totala ombyggnader,dvs ombyggnader nda ned till rrbyte. (D det statliga bostadsstdet fanns)Med nettofrndring menas ombyggnad dr lgenhetsantalet eller lgenhetstyperna ndrats, t.ex. genom inredning av vindar, pbyggnader och dr lokaler byggs om till lgenheter eller omvnt.

 • Uppgifter vi samlar in fr OmbyggnadKod fr ln, kommun och frsamling Bygglovets beslutsdatum Prel. PbrjandePbrjandePrel. FrdigstllandeFrdigstllandegarkategoriUrsprungligt byggrBostadsareaOmbyggnadstgrdAntal berrda lgenheter Lgenhetstyper = Antal rum och kk

 • Rivning av flerbostadshusKommunerna r uppgiftslmnare kompletterade med telefon till fastighetsgarnaBoverkets bostadsmarknadsenkt och SABO:s Planerade rivningar utgr fullstndighetskontrollerRedovisas efter det r d rivningen pbrjades

 • Uppgifter vi samlar in fr RivningKod fr ln, kommun och frsamling HustypPbrjande RivningsorsakUppltelseformgarkategoriHusets byggrAntal berrda lgenheter Lgenhetstyper = Antal rum och kk

 • Bostadsprojekten fljs upp via en projektfrteckning

  Skickas ut varje mnad (Nyb) resp. kvartal (Omb) och halvr (Riv)Komplettering/korrigering av datum fr egentligt pbrjande och frdigstllandeVerifiering av uppgifter vi fr frn annan klla, t ex. byggherren Verifiering av projekt som klassas som frdiga enligt RTB

 • ProduktionsprocessenSammanstllningThang Tran & Vivianne OlofssonPublicering

 • SammanstllningLser (in)databasen varje mnad

  Uttagsdatabaser skapas, statistikunderlag

  Bygglov fr bostder och lokalerNybyggnad av bostderOmbyggnad och rivning av flerbostadshusAlla byggnadstyper: fritidshus, kontor, affr, hotell, industri etc. Antal bygglov och bruttoarea, fr bostder ven antal lgenheterMnad fr bygglovsbeslutAntal lgenheter i smhus respektive flerbostadshusEfter mnad fr pbrjande och frdigstllande Nettofrndringar i flerbostadshus efter mnad fr pbrjande och frdigstllande

 • Sammanstllning, fortsrssammanstllning under vrenDetaljerade uppgifter om frdigstllda bostadsprojektMatchning mot RTB (folkbokfring) fr frdigstllande av styckebyggda enbostadshusKontrollera ev. olikheter (fr alla bostder utom styckebyggda egnahem och specialbostder) med uppgifter frn underskningen om Priser fr nyproducerade bostder Matchning mot FTR fr framtagning av NYKOHrleda variabeln garkategoriterkontakt med kommuner och byggherrar fr komplettering av bostadssammanstllningar

  Definitiva uppgifter ingen revidering

 • Anvndning interntHHyror i bostadslgenheter Priser fr nyproducerade bostderHyror/avgifter fr nybyggda lgenheter

  Utgr urvalsram fr underskningarna

  Ingr i berkningarna fr det

  Kalkylerade bostadsbestndetUnderlag till kommunerna fr ajourfring av Lgenhetsregistret

 • PubliceringFyra ggr/r med preliminra uppgifter (ca 7 veckor efter kvartalsslutet)antal bygglov och total bruttoarea (Bygglov)pbrjade och frdigstllda lgenheter efter hustyp (Nybyggnad)antal pbrjade och antalet frdiga lgenheter (Ombyggnad)

  Statistiska meddelanden (Rapport)PressmeddelandeSveriges statistiska databaserTabeller och artiklar i publikationen ByggindexEn publicering i maj med definitiva uppgifter fr fregende rfrdigstllda lgenheter efter bl.a. uppltelseform, garkategori, lgenhetstyp (Nybyggnad)detaljerad redovisning med lgenhetstyper uppltelseformer m.m. (Ombyggnad, Rivning)

 • Pressklipp

 • Ombyggnad/Rivning av flerbostadshusBygglov fr Ombyggnad/Rivning

  Grafisk beskrivning av produktionsprocessenBygglov fr Nybyggnad av Lokalhus/FritidshusBearbetning/SammanstllningBygglov fr Nybyggnad av BostadshusPubliceringBygglovs-statistik fr bostder och lokalerNybyggnad av bostderRapporteringKomplettering/VerifieringProjekt-frteckningSCBKommun

 • Ombyggnad/Rivning av flerbostadshusBygglov fr Nybyggnad av Lokalhus/FritidshusBygglov fr Nybyggnad av BostadshusPubliceringBygglovs-statistik fr bostder och lokalerNybyggnad av bostderRapporteringKomplettering/VerifieringProjekt-frteckningInsamling

 • Nya pappersblanketterSamma innehll men med enklare layoutAnpassad efter ny webblankettSkickat till SKL fr samrd

 • Elektronisk insamlingRapportering via fil(Text eller Excelfil)

  eller

  Webblankett

 • Logga in fr att lmna uppgifterwww.insamling.scb.se

 • Vlj underskning

 • Rapportera via fil

 • DatafilsbeskrivningExcel-mall

 • Webblankett - Nybyggnad1. Bygglov fr nybyggnad av Fritidshus3.1 Smhus med gandertt3.2 Flerbostadshus alt./komb. specialbostadshus2. Bygglov fr nybyggnad av Lokalhus3. Bygglov fr nybyggnad av BostadshusExempel p projekt att rapportera steg fr stegExempel 1: Nils som r privatperson har beviljats bygglov fr ett fritidshus om 90 m2

  Exempel 2: Kommunen har beviljat Kontor AB ett bygglov fr en kontorslokal om 200 m2

  Exempel 3: Eva Andersson tar sig an sitt livsprojekt, hon ska bygga sitt eget hus och ftt OK frn kommunen.

  Exempel 4: Fretaget Hyreshuset AB ska bygga 40 hyreslgenheter och 10 studentbostder med en bruttoarea om totalt 3 500 m2

 • Ombyggnad/Rivning av flerbostadshusBygglov fr Ombyggnad/Rivning

  Bygglov fr Nybyggnad av Lokalhus/FritidshusBygglov fr Nybyggnad av BostadshusPubliceringBygglovs-statistik fr bostder och lokalerNybyggnad av bostderRapporteringKomplettering/VerifieringProjekt-frteckningProjektfrteckning

 • Projektfrteckning fr kommun XKommun X

 • Rapportering ProjektfrteckningI = Ifyllt

  B = Blankt (inget att rapportera)

  - = Ej rapporterat

 • Bostadsmarknadsenkten (BME)Boverket tar i samarbete med landets 21 lnsstyrelser fram BMEInnerhller material med kommunernas bedmningar ver bostadsmarknaden ur olika aspekterKommunens bostadsfrsrjningsplaneringFrvntat bostadsbyggande 2011-2012

 • Pbrjade lgenheter / BME 2010

 • Pbrjade lgh i frhllande till planerade 2010

 • DiskussionHur kan Nybyggnadsstatistiken och BME bttre harmoniseras?Hur kan dialogen frbttras mellan frvaltningarna? Upplever ni att det r ett problem att rapportera datum fr pbrjande?

 • Area begreppVad r bruttoarea?

  Vad r bostadsarea?

  Vad menas med total bruttoarea?

 • Vanliga frgorVad r lghtyp?

  Nr r ett projekt frdigt?

  Vad rknas som ett rum?

  Vilka projekt ska rapporteras in?

  Ska tillbyggnad av smhus rapporteras?

  Hur ska garage och frrd rapporteras?

  Nr ska rapporteringen in till scb?

 • Underskningssidorwww.scb.se/BO0101Nybyggnad av bostder

  www.scb.se/BO0102Ombyggnad och rivning av flerbostadshus

  www.scb.se/BO0701Bygglovsstatistik fr bostder och lokaler

  **********Tidigare grn blankett**********

  ******

  ***

  ******

  ***