Seminar SPREČAVANJE FINANSIRANJA TERORIZMA

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Seminar SPREČAVANJE FINANSIRANJA TERORIZMA

 • PROGRAM SEMINARA

  Pregled meunarodnih inicijativa u borbi

  protiv terorizma

  Propisi koji reguliu finansiranje

  terorizma u Republici Srbiji

  Faze finansiranja terorizma.

  Povezanost pranja novca i finansiranja

  terorizma

  Procena rizika i mehanizmi za

  ublaavanje rizika od finansiranja

  terorizma

  Upotrebljivost banaka za pranje novca i

  finansiranje terorizma

  Havala/neformalni sistemi, pranje novca

  i finansiranje terorizma.

  Zloupotreba pojedinih lica u svrhe

  finansiranja terorizma

  Oznaena lica i njihova imovina;

  dostavljanje podataka

  Analiza studija sluaja iz oblasti

  finansiranja terorizma

  Seminar

  SPREAVANJE

  FINANSIRANJA

  TERORIZMA

  Seminar je namenjen zaposlenima u

  bankama, preduzeima za reviziju,

  brokersko dilerskim drutvima,

  raunovodstvenim agencijama,

  faktoring kuama, platnim

  institucijama, institucijama

  elektronskog novca, kod ovlaenih

  menjaa, davaoca finansijskog

  lizinga, drutva za osiguranje,

  drutva za posredovanje u

  osiguranju, drutva za zastupanje u

  osiguranju i zastupnika u osiguranju,

  advokatima, notarima.

  Phone: +381 63 569 076; +381 63 569 461

  E-mail: office@mbs.edu.rs

  Web: http://www.mbs.edu.rs/

  VISOKA KOLA MODERNOG BIZNISA Terazije 27, IV sprat

  11000 Beograd

  Predava: dr Liljana Fijat

  Dr Ljiljana Fijat roena je 1959. godine u

  Zrenjaninu. Diplomirala je 1985. godine na

  Ekonomskom fakultetu u Subotici (odeljenju

  u Novom Sadu) Univerziteta u Novom Sadu.

  Magistrirala je 1997. (teza: Dokumentarni

  akreditiv kao instrument meunarodnih

  plaanja) i doktorirala 2010. godine (teza:

  Spreavanje pranja novca u oblasti

  bankarstva) na Ekonomskom fakultetu u

  Beogradu Univerziteta u Beogradu. Do sada

  je objavila monografije Mere protiv pranja

  novca u bankama, 2012, iji je izdava

  zadubina Andrejevi iz Beograda i u

  koautorstvu sa dr Aleksandrom udanom

  Rizici i prevencija pranja novca, 2015.

  godine, iji je izdava Printex, Subotica.

  Autor i koautor je dvadeset naunih i

  strunih radova. lan je Saveza ekonomista

  Vojvodine i Saveza raunovoa i revizora

  Srbije.

  http://www.mbs.edu.rs/