Seminar Ski Rad Iz Informacionih Sistema

  • View
    79

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Seminar Ski Rad Iz Informacionih Sistema

SEMINARSKI RAD IZ UVODA U INFORMACIONE SISTEMETema: Informacioni sistem videoteke

Profesor: mr Sreko Stankovi Asistent: Milo Ljubojevi

Studenti: Saa Paariz 06/09 Vladimir Kecman 08/09

Banja Luka, septembar 2010. godine

Sadraj:Korisniki zahtjev ..................................................................................................... 3 Strukturna Sistemska Analiza ................................................................................... 3 2.1. Dijagram konteksta ............................................................................................ 3 2.2. Prvi nivo dekompozicije .................................................................................... 4 2.3. Drugi nivo dekompozicije (Nabavka) ................................................................ 4 2.4. Drugi nivo dekompozicije (Ulanjivanje) ......................................................... 5 2.5. Drugi nivo dekompozicije (Izdavanje) .............................................................. 5 3. Dijagram hijerarhiske dekompozicije ....................................................................... 6 4. PMOV Proireni model objekti veze .................................................................. 7 4.1. Nabavka ............................................................................................................. 7 4.2. Ulanjivanje ....................................................................................................... 8 4.3. Izdavanje ............................................................................................................ 8 5. Relacioni model......................................................................................................... 9 6. Relacije .................................................................................................................... 10 7. Tabele ...................................................................................................................... 11 8. Rijenik podataka .................................................................................................... 12 1. 2.

2

1.

Korisniki zahtjev

Napraviti informacioni sistem za potrebe rada videoteke. Potrebno je da IS omogui da se vodi evidencija o dobavljaima, raunima, narudbama, narudbenicama, katalozima, kao i o stanju sistema. Filmovi se dobijaju od dobavljaa. Svaki dobavlja dostavlja videoteci katalog sa filmovima. Na osnovu kataloga se izdaju narudbenice pri naruivanju filmova za videoteku. lanovi videoteke pri podizanju filma dobijaju raun. Sve se to evidentie u stanju, koje pokazuje koji se filmovi i koliko njih se nalazi u videoteci.

2.

Strukturna Sistemska Analiza

Prije nego to ponemo sa projektovanjem informacionog sistema za realni sistem, potrebno je da izvrimo detaljnu analizu tog realnog sistema. To emo u ovom sluaju izvriti pomou metode SSA (Strukturne sistem analize). Pomou SSA, koja se zasniva na metodi apstrakcije, relativno sloeni sistem se razbija na svoje prostije podsisteme ije se funkcionisanje moe lake shavatiti, a samim tim i funkcionisanje cijelokupnog sistema.

2.1.

Dijagram konteksta

3

2.2.

Prvi nivo dekompozicije

2.3.

Drugi nivo dekompozicije (Nabavka)Drugi nivo dekompozicije (Nabavka)

DOBAVLJAC

Narudzbenica

1.1. NARUCIVANJE OD DOBAVLJACA

KATALOG

STANJE

DOBAVLACI NARUDZBENICA

1.2. PRIJEM

4

2.4.

Drugi nivo dekompozicije (Ulanjivanje)

2.5.

Drugi nivo dekompozicije (Izdavanje)

5

3.

Dijagram hijerarhiske dekompozicije

6

4.

PMOV Proireni model objekti veze 4.1. Nabavka

7

4.2.

Ulanjivanje

4.3.

Izdavanje

5.

Relacioni model

Relacioni model pravimo na osnovu PMOV-a tako to se pridravamo nekih pravila. Prvo prebacujemo objekte ija kardinalnost ima gornju granicu M Relacije koje im odgovaraju imaju iste atribute kao ti objekti, a identifikator objekta je klju u relaciji. Kod objekata ija je gornja kardinalnost 1 ubacujemo jo jedan atribut koji zovemo spoljnji klju i koji nam slui da se poveemo sa primarnim kljuem neke tabele. Kada slabe objekte prevodimo u relacije sputamo klju iz relacije koja je nastala od jakog objekta u relaciju koja je nastala od slabog objekta i dobijamo sloen klju koji se sastoji od kljua jakog objekta i jo jednog atributa slabog objekta. eme relacija su sledee: 1. Nabavka: DOBAVLJAC (Sifra_Dobavljaca, Ime_Dobavljaca, Adresa_Dobavljaca, Sifra_Filma, Telefon_Dobavljaca) NARUDzBENICA (Sifra_Narudzbenice, Sifra_Dobavljaca, Datum) STANJE (Sifra_Filma, Naslov_Filma, Godina izdanja, Zanr, Komada) KATALOG (Sifra_Kataloga, Datum, Sifra_Dobavljaca) 2. Ulanjenje: ZAHTJEV ZA UCLANJENJE (Sifra_Zahtjeva, Sifra_Clana, Ime_Clana, Adresa_Clana, Telefon_Clana, Broj_Clanske_Karte) CLANSKA KARTA (Broj_Clanske_Karte, Ime_Clana, Datum_Uclanjenja) 3. Izdavanje: CLANOVI (Sifra_Clana, Ime_Clana, Adresa_Clana, Telefon_Clana, Sifra_Filma, Broj_Clanske_Karte) ZAHTJEV ZA FILMOM (Sifra_Zahtjeva, Sifra_Clana, Broj_Clanske_Karte) RACUN (Sifra_Racuna, Broj_Racuna, Sifra_Filma, Datum, Cijena, Sifra_Radnika)

6.

Relacije

10

7.

Tabele

11

8.

Rijenik podatakaPOLJE DOMEN Integer Date OGRANIENJE >0

Katalog Sifra_Kataloga Datum

Sifra_Dobavljaca Integer >0 Dobavljac Sifra_Dobavljaca Ime_Dobavljaca Adresa_Dobavljaca Sifra_Knjige Telefon_Dobavljaca Sifra_Narudzbenice Sifra_Dobavljaca Datum Sifra_Filma Naslov_Filma Godina_Izdanja Zanr Integer String String Integer String Integer Integer Date Integer String String String >0 30 4 50 >0 30 30 >0 11 >0 >0

Narudzbenica

Stanje

Komada Integer >0 Zahtjev za uclanjenje Sifra_Zahtjeva Sifra_Clana Ime_Clana Adresa_Clana Telefon_Clana Broj_Clanske_Karte Broj_Clanske_Karte Ime_Clana Integer Integer String String String Integer Integer String >0 >0 30 30 11 >0 >0 30

Clanska karta

Datum_Uclanjivanja Date Clanovi Sifra_Clana Ime_Clana Adresa_Clana Telefon_Clana Sifra_Filma Broj_Clanske_Karte Sifra_Zahtjeva za filmom Sifra_Clana Integer String String String Integer Integer Integer Integer >0 30 30 11 >0 >0 >0 >0

Zahtjev za filmom

12

Broj_Clanske_Karte Sifra_Racuna Broj_Racuna Sifra_Filma Datum Cijena Sifra_Radnika

Integer Integer Integer Integer Date Currency Integer

>0 >0 >0 >0

Racun

>0

13