Click here to load reader

Seminář2008-úvod tisk [Režim kompatibility]old. · PDF file 2008. 11. 20. · sbírka mikroorganismů pro standardní metody biotestace PřF UP v Olomouci sbírka fytopatogenních

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Seminář2008-úvod tisk [Režim kompatibility]old. · PDF file 2008. 11....

 • Michaela Sedlářová

  KB PřF UP v Olomouci

  SEMINÁŘ 11.11.2008

 • HOUBY VE VZDĚLÁVÁNÍ

  Od předškolního věku po univerzity

  Příklad z U.K.:

 • BRITISH MYCOLOGICAL SOCIETY

  http://www.britmycolsoc.org.uk/

  Založena r. 1896, cca 1400 členů

  Hlavní činnost: rozvoj a popularizace mykologie pořádání konferencí, terénních exkurzí výukové materiály pro školy – dobře propracované

  Vydává časopisy:

  http://www.britmycolsoc.org.uk/

 • Podíl na tvorbě osnov, podpora učitelů http://www.fungi4schools.org/

  http://www.fungi4schools.org/

 • ČESKÁ VĚDECKÁ SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII (ČVSM)

  http://prfdec.natur.cuni.cz/cvsm/

  Založena r. 1946 - Československý mykologický klub, navazující na činnost Mykolog. klubu (před 2.sv.v. prof.J.Velenovský), r. 1956 ČVSM

  Hlavní činnost: koncepční rozvoj vědního oboru mykologie (teoretické i aplikované) souvisejících oborů popularizace mykologie v nejširší veřejnosti pořádání konferencí, exkurzí, atd.

  Vydává časopisy: Czech Mycology Mykologické listy

  + další materiály

  http://prfdec.natur.cuni.cz/cvsm/

 • VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ MYKOLOGIE

  Josef Velenovský profesor UK zakladatel mykol. klubu České houby, 1920-1922

  Albert Pilát mykolog Národního muzea podíl na transformaci ČVMS r. 1956

 • VÝBOR ČVSM

  A. Kubátová V. Antonín J. Klán J. Holec K. Prášil

  D. Novotný

  M. Tomšovský

 • MYKOLOGOVÉ V TERÉNU

 • SETKÁNÍ MLADÝCH MYKOLOGŮ

  Každoročně v půlce října (čt-ne), možnost účasti pro všechny zájemce

  Vybraná lokalita: 2008 Orlické hory, 2007 Kokořínský důl, 2006 Moravský kras…

 • http://www.myko.cz/

  Založena r. 1921, mykol. poradna založena Dr. F. Smotlachou již r. 1909

  Hlavní činnost: mykologická osvěta - poradenská činnost, přednášky, výstavy, ochrana hub, lesů a přírody vůbec, prevence proti otravám houbami houbařské/mykologické fórum http://www.damyko.info/ForumA/portal.php

  Vydává časopis: Mykologický sborník

  Pobočky v celé ČR, např.: MK Ostrava Helena Deckerová, Ostrava

  MK Napajedla Ivo Valašek, Napajedla

  Moravské muzeum Moravské muzeum (mykol. Oddělení), Brno

  ČESKÁ MYKOLOGICKÁ SPOLEČNOST (ČMS)

  Ing. Lazebníček Olomouc

  http://www.myko.cz/ http://www.damyko.info/ForumA/portal.php

 • VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ MYKOLOGIE

  http://www.radio.cz/cz/clanek/100267 http://www.tyden.cz/tema/muz-ktery-osvobodil-houby_13043.html

  František Smotlacha popularizátor mykologie

  Přehled hub, 1910

  vyzkoušel jedlost 1700 druhů hub: Atlas hub jedlých a nejedlých, 1950

  Miroslav Smotlacha jednatel ČMS Smotlachův atlas hub

  http://www.radio.cz/cz/clanek/100267 http://www.tyden.cz/tema/muz-ktery-osvobodil-houby_13043.html

 • ČT2, 2.11.2008 (20-21h)

  http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10193435721-houby-houby- houby/208542154200001-02.11.2008-20:00.html

  Dokument o výjimečném postavení českých mykologů ve světě i o naší národní vášni

  „Většina z nás chodí do lesa s vidinou košíku naplněného hřiby, křemenáči, bedlami či liškami. Houbaření je celonárodní sport, jehož cílem je najít, sníst, usušit nebo naložit co největší množství hub. Nepočetná skupinka pak v houbách nevidí pouze jídlo, ale nekonečný zdroj vědeckého bádání…“ Mykologie má mnoho specializací, které ve svém dokumentu zkoumal s pomocí řady odborníků režisér Jan Soukup.

  HOUBY, HOUBY, HOUBY

  http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10193435721-houby-houby

 • 1553 - nejstarší zmínka o sbírání jedlých hub v českých zemích

  Každoročně záměny jedlých druhů za jedovaté houby Největší nebezpečí: sběr neznámých hub

  99% otrav v ČR - Muchomůrka zelená - Amanita phalloides Nevratné poškození jater

  pavučinec plyšový (příznaky po 15-30 dnech), muchomůrka panterová, žampión zápašný …

  OTRAVY HOUBAMI V ČR

 • UK v Praze - http://botany.natur.cuni.cz/myko/Predmety.html

  MU v Brně - http://www.sci.muni.cz/botany/mycology/mykolog.htm

  JČU v Českých Budějovicích – http://mykoweb.prf.jcu.cz/

  UP v Olomouci - http://botany.upol.cz/atlasy/system/index.php

  MZLU v Brně – aplikovaná (lesnická) mykologie a fytopatologie

  VÝUKA MYKOLOGIE V ČR

  http://botany.natur.cuni.cz/myko/Predmety.html http://www.sci.muni.cz/botany/mycology/mykolog.htm http://mykoweb.prf.jcu.cz/ http://botany.upol.cz/atlasy/system/index.php

 • SBÍRKY HOUBOVÝCH ORGANISMŮ V ČR

  VÚRV Praha-Ruzyně sbírka rhizobií, sbírky fytopatogenních virů, bakterií a hub - rzi a padlí travní

  Chmelařský institut, s.r.o. Žatec sbírka virů, viroidů a hub patogenních pro chmel

  Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Praha sbírka kvasinek

  Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. sbírka mikroorganismů pro standardní metody biotestace

  PřF UP v Olomouci sbírka fytopatogenních mikroorganismů – peronospory, padlí, deuteromycety

  Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i., Praha sbírka bazidiomycet hospodářsky významných pro resort zemědělství

  PřF UK v Praze sbírka zemědělsky a potravinářsky významných kultur toxikogenních, fytopatogenních a entomopatogenních hub

 • Bez podpory MZe ČR:

  Czech Collection of Microorganisms (CCM) - PřF MU v Brně sbírka bakterií, vláknitých hub a kvasinek možnost objednávání kmenů, katalog a info na http://www.sci.muni.cz/ccm/

  Česká národní sbírka typových kultur (CNCTC) – katalog na http://www.szu.cz/cnctc/

  Sbírka kvasinek oddělení mikrobiologie (DMUP) – PřF UK v Praze http://www.natur.cuni.cz/fccm/dmupcz.pdf

  Sbírka mikroorganismů ústavu biochemie a mikrobiologie VŠCHT (DBM) http://www.natur.cuni.cz/fccm/dbmhoubc.pdf

  Sbírka mikroskopických hub ÚPB (CMF ISB) – Ústav půdní biologie, České Budějovice http://www.natur.cuni.cz/fccm/cmfisbc.pdf

  Česká sbírka Clavicipitales (CCC) – MBÚ v Praze http://www.natur.cuni.cz/fccm/CCCcz.pdf

  VÚRV Olomouc + ing. Havránek sbírka vybraných jedlých druhů makromycet, asko- a bazidiomycety

  SBÍRKY HOUBOVÝCH ORGANISMŮ V ČR

  http://www.sci.muni.cz/ccm/ http://www.szu.cz/cnctc/ http://www.natur.cuni.cz/fccm/dmupcz.pdf http://www.natur.cuni.cz/fccm/dbmhoubc.pdf http://www.natur.cuni.cz/fccm/cmfisbc.pdf http://www.natur.cuni.cz/fccm/CCCcz.pdf

 • VÝVOJ POZNATKŮ O HOUBÁCH

  ovlivnění výuky se zpožděním (ověřování, širší diskuse výsleků, uznání vědeckou a odbornou veřejností, nové učebnice, …)

  paralelní názorové proudy

  didaktické zpracování tématu (pochopitelnost, snadné zapamatování)

 • SOUČASNÉ TRENDY V MYKOLOGII

  Menší váha morfologických znaků

  Molekulární techniky determinace

  Zpracovávání jednoduchých markerů - „bar-coding“

  http://www.allfungi.org/

  http://www.plantpathogenbarcode.org/news.aspx

  www.barcoding.si.edu/presentations/Fungi%20Meeting/crous%20fu ngi.ppt

  http://www.bolnet.ca/symposium07/presentations/Pedro%20Crous%20 -%20Fungi.pdf

  http://www.allfungi.org/ http://www.plantpathogenbarcode.org/news.aspx http://www.bolnet.ca/symposium07/presentations/Pedro%20Crous%20

 • http://www.bolnet.ca/symposium07/presentations/Pedro%20Crous%20-%20Fungi.pdf

  http://www.bolnet.ca/symposium07/presentations/Pedro%20Crous%20-%20Fungi.pdf

 • http://www.bolnet.ca/symposium07/presentations/Pedro%20Crous%20-%20Fungi.pdf

  http://www.bolnet.ca/symposium07/presentations/Pedro%20Crous%20-%20Fungi.pdf

 • http://www.bolnet.ca/symposium07/presentations/Pedro%20Crous%20-%20Fungi.pdf

  http://www.bolnet.ca/symposium07/presentations/Pedro%20Crous%20-%20Fungi.pdf

 • http://www.bolnet.ca/symposium07/presentations/Pedro%20Crous%20-%20Fungi.pdf

  http://www.bolnet.ca/symposium07/presentations/Pedro%20Crous%20-%20Fungi.pdf

 • http://www.bolnet.ca/symposium07/presentations/Pedro%20Crous%20-%20Fungi.pdf

  http://www.bolnet.ca/symposium07/presentations/Pedro%20Crous%20-%20Fungi.pdf

 • http://www.bolnet.ca/symposium07/presentations/Pedro%20Crous%20-%20Fungi.pdf

  http://www.bolnet.ca/symposium07/presentations/Pedro%20Crous%20-%20Fungi.pdf

 • http://www.bolnet.ca/symposium07/presentations/Pedro%20Crous%20-%20Fungi.pdf

  http://www.bolnet.ca/symposium07/presentations/Pedro%20Crous%20-%20Fungi.pdf

 • Bar code = jednoduché označení

  - systém jednoduchých znaků pro determinaci především mikroskopických hub, kde nejsou dokladové položky s jasnými morfologickými znaky

  - aplikace v ekologii, potravinářství, lékařství, fytopatologii, taxonomii, fylogenetických studiích…

  - co potřebujeme? Primery…závisí na výběru!!!

  - Cytochromoxidasa I není pro houby vhodná - geny kódující konzervativní znaky – proteiny cytoskeletu (beta- tubulin, aktin),

Search related