Click here to load reader

SEMESTR I WYKŁADY ĆWICZENIA PRAKTYKI ... ... Prawoznawstwo Historia prawa Łacińska terminologia prawnicza Podstawy ekonomii Technologie informacyjne (w tym obsługa prawniczych

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SEMESTR I WYKŁADY ĆWICZENIA PRAKTYKI ... ... Prawoznawstwo Historia prawa Łacińska terminologia...

 • Prawoznawstwo

  Historia prawa

  Łacińska terminologia prawnicza

  Podstawy ekonomii

  Technologie informacyjne (w tym obsługa prawniczych baz danych)

  Podstawy psychologii

  Język angielski (Legal English lub Business English)

  16

  16

  8

  9

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  P l a n s t u d i ó w o b o w i ą z u j ą c y s t u d e n t ó w r o z p o c z y n a j ą c y c h s t u d i a w r o k u a k a d e m i c k i m 2 0 1 9 / 2 0 2 0

  K I E R U N E K P R A W O – S T U D I A N I E S T A C J O N A R N E 0 1

  Prawo konstytucyjne

  Prawo rzymskie

  Ustrój organów ochrony prawnej

  Etyka zawodów prawniczych

  Prawo administracyjne I

  Logika

  Język angielski (Legal English lub Business English)

  16

  9

  16

  16

  16

  16

  9

  9

  16

  16

  9

  16

  16

  9

  16

  9

  16

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  PRZEDMIOTY W PODZIALE NA SEMESTRY

  SEMESTR I

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWEPRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

  SEMESTR II

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWEPRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

  WYKŁADY ĆWICZENIA PRAKTYKI

 • Prawo administracyjne II

  Prawo karne – część ogólna

  Prawo cywilne – część ogólna

  Prawa człowieka i ich ochrona

  Prawo finansowe

  Prawo ochrony środowiska

  Język angielski (Legal English lub Business English)

  16

  16

  16

  6

  16

  9

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Prawo karne – część szczegółowa

  Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne I

  Prawo cywilne – rzeczowe

  Prawo pracy

  Prawo zabezpieczenia społecznego

  Podstawy organizacji i zarządzania

  Język angielski (Legal English lub Business English)

  16

  16

  16

  16

  8

  9

  16

  16

  10

  16

  16

  16

  16

  16

  16

  9

  8

  16

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  0 2

  PRZEDMIOTY W PODZIALE NA SEMESTRY

  SEMESTR III

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWEPRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

  SEMESTR IV

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWEPRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

  WYKŁADY ĆWICZENIA PRAKTYKI

 • Postępowanie karne I

  Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne II

  Prawo cywilne – zobowiązania

  Prawo międzynarodowe publiczne

  Prawo handlowe

  Język angielski (Legal English lub Business English)

  16

  16

  16

  16

  9

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Postępowanie karne II

  Prawo cywilne – rodzinne i spadkowe

  Prawo Unii Europejskiej

  Doktryny polityczno-prawne

  Praktyka zawodowa – administracyjna

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE – Specjalność Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości

  Ochrona informacji i danych osobowych

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE – Specjalność Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów

  Prawo konsumenta

  16

  16

  16

  16

  16

  16

  25

  25

  240

  0 3

  16

  16

  16

  16

  16

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  1

  PRZEDMIOTY W PODZIALE NA SEMESTRY

  SEMESTR V

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWEPRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

  SEMESTR VI

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWEPRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

  WYKŁADY ĆWICZENIA PRAKTYKI

 • Postępowanie cywilne I

  Ochrona własności intelektualnej

  Metodyka przygotowania pracy dyplomowej

  Praktyka zawodowa – cywilistyczna

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - Specjalność Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości

  Metodyka pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz obrońców i pełnomocników w sprawach karnych

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - Specjalność Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów

  Prawo przedsiębiorcy

  16

  16

  16

  16

  1

  2

  3

  4

  1

  1

  Postępowanie karne II

  Prawo gospodarcze publiczne

  Praktyka zawodowa – karnistyczna

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - Specjalność Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości

  Metodyka rozstrzygania spraw karnych

  Prawo międzynarodowe prywatne

  Seminarium magisterskie

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - Specjalność Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów

  Prawo podatkowe

  Prawo karne skarbowe

  Seminarium magisterskie

  16

  9

  16

  16

  16

  16

  24

  10

  16

  24

  10

  16

  240

  240

  0 4

  16

  10

  24

  24

  1

  2

  3

  1

  2

  3

  1

  2

  3

  PRZEDMIOTY W PODZIALE NA SEMESTRY

  SEMESTR VII

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWEPRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

  SEMESTR VIII

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWEPRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

  WYKŁADY ĆWICZENIA PRAKTYKI

 • Prawo ochrony konkurencji

  Prawo upadłościowe, naprawcze i restrukturyzacyjne

  Przedmiot do wyboru

  Praktyka zawodowa- gospodarcza

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE – Specjalność Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości

  Prawo karne wykonawcze

  Porozumienia procesowe w praktyce wymiaru sprawiedliwości

  Seminarium magisterskie

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE – Specjalność Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów

  Tworzenie umów cywilnoprawnych i gospodarczych

  Prawo bankowe

  Seminarium magisterskie

  16

  1

  2

  3

  4

  1

  2

  3

  1

  2

  3

  PRZEDMIOTY W PODZIALE NA SEMESTRY

  SEMESTR IX

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

  WYKŁADY ĆWICZENIA PRAKTYKI

  Tworzenie i stosowanie prawa

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE – Specjalność Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości

  Metodyka rozstrzygania sporów cywilnych i gospodarczych

  Symulacja rozpraw sądowych

  Seminarium magisterskie

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - Specjalność Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów

  Metodyka rozstrzygania sporów cywilnych i gospodarczych

  Symulacja rozpraw sądowych

  Seminarium magisterskie

  16

  24

  16

  16

  24

  16

  16

  240

  SEMESTR X

  0 5

  16

  9

  9

  16

  16

  16

  24

  9

  16

  1

  1

  2

  3

  1

  2

  3

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE